0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Các biện pháp đối với sản phẩm

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 31 -33 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ và các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ

a) Các biện pháp đối với sản phẩm

Đối với sản phẩm doanh nghiệp cần phải xây dựng thành phơng án cụ thể. Trên cơ sở các phơng án thì sẽ tiến hành lựa chọn và quyết định một phơng

án tốt nhất để đa vào thực hiện. Do vậy, ta cần phải thực hiện đầy đủ các bớc tiến hành trong một phơng án sản phẩm.

Trớc hết ta phải xác định mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của doanh nghiệp trong thời kỳ xây dựng phơng án sản phẩm. Một phơng án sản phẩm không chỉ bám sát mục tiêu của chiến lợc tiêu thụ mà còn vận dụng một cách cụ thể và linh hoạt trong thời kỳ hiện tại.

Sau đó là đến bớc quyết định khối lợng sản phẩm dịch vụ đa ra thị trờng. Khối lợng sản phẩm dịch vụ đa ra thị trờng không phải chỉ nêu một cách chung chung, gói gọn trong một con số tổng hợp mà phải chỉ ra số lợng bao nhiêu, chất lợng thế nào, ngời mua cần lúc nào, cho ai, ở đâu…

Phải nêu đợc các điều kiện cần thiết để sản xuất ra khối lợng sản phẩm, dịch vụ đã quyết định trong phơng án

Tiếp đến là phải tính toán kết quả tiêu thụ theo khối lợng sản phẩm trong phơng án một cách khái quát trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu nh: năng suất lao động, tỷ suất vốn đầu t, thời gian thu hồi, lợi nhuận, giá thành.

Phải lập kế hoạch tổ chức thực hiện phơng án sản phẩm bao gồm: thời gian bắt đầu và kết thúc của phơng án, những hoạt động cơ bản và biện pháp bảo đảm thực hiện phơng án đã đề ra.

Dự kiến sai lệch và rủi ro để đề ra các biện pháp đề phòng, ngăn gừa, xử lý các sai lệch rủi ro đó

Dự kiến điều chỉnh khối lợng sản phẩm của phơng án nếu tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn và doanh nghiệp có khả năng tăng khối lợng sản phẩm cao hơn dự kiến hoặc gặp khó khăn vợt qúa dự kiến đòi hỏi phải rút bớt khối lợng sản phẩm sản xuất

Cuối cùng phải có kết luận cơ bản về phơng án sản phẩm, kết luận sẽ khái quát lại 7 nội dung trên và có đợc bức tranh tổng thể về phơng án sản phẩm đã xây dựng.

Tóm lại, một phơng án sản phẩm cần phải đợc tính toán tỉ mỉ và chuẩn bị tốt cho mọi tình huống để có đợc một sản phẩm đảm bảo chất lợng, mẫu mã

mầu sắc phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Đây chính là một biện pháp quan trọng thúc đẩy hoạt động tiêu thụ diễn ra đạt hiệu quả cao.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 31 -33 )

×