0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

Biện pháp về yểm trợ bán hàng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 36 -38 )

IV. Các nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ và các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ

d) Biện pháp về yểm trợ bán hàng

Trong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu của các doanh nghiệp là lợi nhuận mà lợi nhuận thu đợc lại chủ yếu từ việc bán hàng hoá tức là từ tiêu thụ. Muốn tiêu thụ đợc hàng hoá thì ngời tiêu dùng phải có khái niệm về hàng

hoá nh: tên gọi, chất lợng, tiện ích Quảng cáo là một hình thức truyền đi…

những thông tin đó tới ngời tiêu dùng. Do vậy, để tiêu thụ tốt hàng hoá thì doanh nghiệp phải chọn cho mình một hình thức quảng cáo độc đáo cho phù hợp với sản phẩm mà mình sẽ tung ra thị trờng để ngời tiêu dùng hiểu về sản phẩm đó một cách nhanh nhất. Quảng cáo có thể đợc thực hiện qua nhiều ph- ơng tiện, nhng bất cứ một thông điệp quảng cáo nào cũng phải đáp ứng đợc các yêu cầu sau để quảng cáo phát huy đợc tính hiệu quả, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

- Chất lợng thông tin phải cao

- Quảng cáo phải đảm bảo sự hợp lý - Bảo đảm tính pháp lý

- Bảo đảm tính nghệ thuật - Đồng bộ và đa dạng

- Phù hợp với kinh phí dành cho quảng cáo - Chân thực

Để tiêu thụ sản phẩm tốt thì ngoài việc quảng cáo, doanh nghiệp sẽ tiến hành chào hàng. Chào hàng có vị trí quan trọng trong các hoạt động chiêu thị và muốn chào hàng tốt thì nhân viên chào hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hiểu rõ thị trờng nơi mà mình định đến chào hàng - Hiểu rõ vật t hàng hoá đem đi giới thiệu

- Biết nghệ thuật trình bày và giới thiệu sản phẩm để thuyết phục ngời tiêu dùng đến với những loại hàng hoá mới, từ cha biết đến biết rồi a thích này sinh nhu cầu đến mua sắm sản phẩm

Bên cạnh việc chào hàng và quảng cáo doanh nghiệp còn tiến hành xúc tiến yểm trợ qua các hội chợ, triển lãm hội chợ, triển lãm đợc coi là hình thức dịch vụ thích dụng đối với những hàng hoá mới và những hàng hoá ứ đọng, chậm luân chuyển. Mục đích của hội chợ, triển lãm là nhằm cung cấp cho thị trờng có những thông tin chọn lọc về sản phẩm và thiết lập quan hệ với khách

hàng tiềm năng. Các doanh nghiệp cần khai thác triệt để để hội chợ, triển lãm để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của mình

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TIÊU THỤ SP TẠI CÔNG TY XNH DA GIÀY SG-CHI NHÁNH HN.DOC.DOC (Trang 36 -38 )

×