0

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam

90 137 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2020, 15:12

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ VĂN PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP CỦA VĂN PHÒNG VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Khóa luận tốt nghiệp ngành : QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Người hướng dẫn : THS NGUYỄN ĐĂNG VIỆT Sinh viên thực : ĐINH THỊ TUYẾT NGÂN Mã số sinh viên : 1305QTVC043 Khóa : 2013-2017 Lớp : ĐH QTVP 13C HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn Ths Nguyễn Đăng Việt; Các nội dung nghiên cứu khóa luận trung thực chưa công bố hình thức trước đây; Các số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo; Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, tơi xin chịu hồn toàn trách nhiệm Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2017 Chủ nhiệm đề tài Đinh Thị Tuyết Ngân LỜI CẢM ƠN Hồn thành khóa luận với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” thành công lớn, bên cạnh nỗ lực thân giúp đỡ giảng viên quan thực tế Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu phòng, khoa trường Đại học Nội vụ Hà Nội tạo hội cho học tập tốt suốt khóa học Bên cạnh xin cảm ơn thầy cô khoa Quản trị văn phòng, đặc biệt Ths Nguyễn Đăng Việt người hướng dẫn suốt trình nghiên cứu, giúp tơi hồn thành khóa luận Xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH nói chung, lãnh đạo Văn phịng nói riêng chị Nguyễn Thị Loan – trưởng phòng Lưu trữ tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chúc quý thầy cô, quý Viện thành công công việc sống Với kiến thức hạn chế thiếu kinh nghiệm thực tiễn, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong thơng cảm đóng góp ý kiến q thầy để đề tài hồn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng, phạm vi giới hạn nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Giả thuyết nghiên cứu Kết cấu đề tài Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP CỦA VĂN PHÒNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm Văn phòng 1.1.2 Tham mưu, tổng hợp 1.1.3 Công tác tham mưu, tổng hợp 1.2 Vai trị cơng tác tham mưu, tổng hợp 10 1.3 Mối quan hệ tham mưu tổng hợp 11 1.4 Yêu cầu tham mưu, tổng hợp 12 1.5 Các nội dung tham mưu Văn phòng 14 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP CỦA VĂN PHÒNGVIỆNHÀNLÂMKHXH 19 2.1 Khái quát viện Hàn lâm KH XH 19 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cấu tổ chức 19 2.1.2.1 Vị trí chức 20 2.1.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn 20 2.1.2.3.Cơ cấu tổ chức 20 2.2 Tổ chức hoạt động VP Viện 20 2.2.1 Vị trí, chức năng: 20 2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn: 21 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 24 2.3 Thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp VP Viện Hàn lâm 25 2.3.1 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán làm công tác tham mưu tổng hợp 25 2.3.1.1 Công tác tổ chức cán 25 2.3.1.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 28 2.3.2 Thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp VP Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam 30 2.3.2.1 Tham mưu, tổng hợp công tác Tổ chức-Hành 30 2.3.2.2 Tổng hợp-Thơng tin-Biên tập 44 2.3.2.3 Tham mưu công tác pháp chế 46 2.3.2.4 Tham mưu, tổng hợp Công tác lưu trữ 47 2.3.2.5 Tham mưu công tác đảm bảo sở vật chất 49 2.3.2.6 Tham mưu Ứng dụng CNTT 50 2.3.2.7 Tham mưu Công tác y tế 52 2.3.2.8 Tham mưu, tổng hợp Cơng tác tài chính-Kế toán 53 2.3.2.9 Tham mưu Công tác bảo vệ trật tự, an ninh 54 2.4 Kiểm tra, đánh giá công tác tham mưu, tổng hợp 55 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠNG TÁC THAM MƯU,TỔNGHỢPCỦAVĂNPHỊNGVIỆNHÀNLÂMKHXH 61 3.1 Nhận xét, đánh giá 61 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Hạn chế 3.1.3 Nguyên nhân 3.2 Giải pháp 3.2.1 Hồn thiện thể chế quy định cơng tác tham mưu, tổng hợp 3.1.2 Nâng cao nhận thức lãnh đạo công tác tham mưu, tổng hợp 3.1.3 Xây dựng đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp chuyên nghiệp 3.2.4 Hiện đại hóa Văn phịng đặc biệt cơng tác tham mưu, tổng hợp 70 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi đất nước, ngành, lĩnh vực hoạt động có đóng góp định ln có cải tiến để vươn tới hồn thiện Hịa vào xu đó, năm gần đây, cơng tác Văn phịng có bước phát triển phong phú đa dạng, đáp ứng yêu cầu xã hội Văn phòng đơn vị trực tiếp giúp lãnh đạo quan điều hành toàn công việc hoạt động quan; đồng thời trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo quản lý Thực tiễn cho thấy, nơi cơng tác văn phịng quan tâm mức nơi đạo, điều hành đạt hiệu cao nơi lãnh đạo, điều hành hoạt động tích cực, có kinh nghiệm nơi văn phòng xây dựng, phát triển tốt Lãnh đạo có nắm tình hình hay khơng, có bao qt cơng việc, tổ chức thực có hiệu chủ trương, chương trình cơng tác hay không, phụ thuộc lớn vào việc tổ chức xây dựng thực nhiệm vụ VP Chủ tịch Hồ chí Minh khẳng định “Cơng tác văn phịng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán lãnh đạo nắm tình hình Cán văn phịng nắm tình hình sai lãnh đạo giải công việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, lực công tác giữ bí mật, để phấn đấu thực tốt nhiệm vụ giao” [32;1] Tham mưu không đề xuất chủ trương, giải pháp giúp lãnh đạo quản lý Xác định rõ vai trò tầm quan trọng cơng tác tham mưu - tổng hợp, Văn phịng ln coi trọng không ngừng nỗ lực, cố gắng thực tốt chức tham mưu - tổng hợp giúp lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực quyền định quyền giám sát, giúp Viện tổ chức, điều hành, lãnh đạo, đạo đơn vị triển khai thực tốt nhiệm vụ Với phương châm“Kịp thời, xác, khoa học chu đáo”, Văn phịng thực nhiều biện pháp nhằm đổi nhằm nâng cao chất lượng công tác Tuy nhiên, trước u cầu cơng nghiệp hố, đại hố, hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng nhiều mặt hạn chế cần phải nghiên cứu sâu sắc có giải pháp khắc phục kịp thời Trên sở kiến thức trang bị hiểu biết thông qua khảo sát thực tế quan, lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu-tổng hợp Văn phòng Viện hàn lâm KHXH Việt Nam” Hy vọng đề tài cung cấp cho bạn đọc đặc biệt bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị Văn phòng thông tin chức nhà quản trị văn phịng từ ứng dụng vào cơng việc sau Lịch sử nghiên cứu Tham mưu, tổng hợp đề tài nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu Trong phạm vi đề tài, xin kể số cơng trình nghiên cứu sau: - Nghiêm Hồng Kỳ, Lê Văn In, Đỗ Văn Học(2015), Giáo trình Quản trị Văn phòng NXB Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Độ(2005), Giáo trình Quản trị Văn phịng, NXB Thống Kê, Hà Nội - Vũ Đình Quyền(2005), Quản trị hành văn phịng, tái lần thứ 1, NXB Thống Kê, Hà Nội - Lưu Kiếm Thanh(2009), Nghiệp vụ hành văn phịng, NXB Thống kê, Hà Nội - Lưu Đình Chúc(2006), Giáo trình hành văn phòng quan nhà nước, NXB Giáo dục Hà Nội - Nguyễn Minh Phương(2009), Sổ tay công tác Văn phịng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - Vương Thị Kim Thanh(2009), Quản trị hành văn phịng, NXB thống kê, Hà Nội Ngoài ra, đề tài đề cập đến số cơng trình nghiên cứu cơng tác văn phịng nói chung, cơng tác tham mưu, tổng hơp nói riêng, bao gồm: - Văn Tất Thu(2011), Hồn thiện cơng tác tham mưu, tổng hợp phục vụ đạo điều hành Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành nay, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - Cao Thị Thanh Hải(2016) , Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Đảng ủy Khối quan TW, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Dương Thị Thu Hà(2016), Công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Sở Tư pháp Hà Nội, Internet Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng tác tham mưu, tổng hợp nhiên, qua khảo sát tơi xin khẳng định, chưa có cơng trình nghiên cứu công tác tham mưu, tổng hợp VP Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Mục tiêu nội dung nghiên cứu 3.1 Mục tiêu Đề tài sâu tìm hiểu làm rõ thực trạng, mặt được, chưa được, hạn chế yếu nguyên nhân công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam phục vụ lãnh đạo, đạo ban lãnh đạo Viện khối công việc 3.2 Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung vào nội dung chính: nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao cần có ghi nhận, tuyên dương, ngược lại cá nhân mắc lỗi nghiêm trọng cần có kỷ luật phù hợp với mức độ nghiêm trọng hậu Đối với người làm công tác VP đặc biệt cơng tác tham mưu, tổng hợp cần tích cực tham gia học tập, cập nhật kịp thời Nghị định Chính Phủ văn luật có liên quan quy định chuyên môn, nghiệp vụ; không ngừng tự học tập, tự rèn thông qua bạn bè, đồng nghiệp kênh thơng tin nhằm nâng cao trình độ lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, nội dung quy định pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp lãnh đạo VP, lãnh đạo Viện thực nhiệm vụ Cần tập trung nghiên cứu để nắm vững nội dung quy định văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tham mưu Cần nắm vững văn quy định, hướng dẫn Chính Phủ, Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Các chuyên viên tham mưu, tổng hợp phân công tham dự họp, giao ban định kỳ, đột xuất cần bố trí thời gian hợp lý để tham gia đầy đủ, lựa chọn chỗ ngồi hợp lý, ghi chép đầy đủ kiến nghị, đề xuất đơn vị kết luận chủ trì họp nội dung đầu việc để trình tham mưu văn đạo đảm bảo xác nội dung, đầu việc Đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp nâng cao phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu từ tài liệu, hệ thống văn pháp lý liên quan từ thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác, khả khai thác thông tin từ Intenet để thực tốt công tác tham mưu tổng hợp Thường xuyên đổi tác phong, lề lối làm việc phải tự xây dựng chương trình làm việc (năm, quý, tháng hàng tuần) riêng đảm bảo tuân thủ quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát 69 vấn đề nảy sinh, đề xuất biện pháp giải kịp thời, quy định pháp luật; làm tốt công tác phối hợp với quan phịng, ban chức cơng tác tham mưu tổng hợp Nghiêm túc thực chế độ thông tin báo cáo cách nhanh chóng, đầy đủ xác Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp 3.2.4 Hiện đại hóa Văn phịng đặc biệt công tác tham mưu, tổng hợp - Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị +Trước hết, cần có đạo thực tốt cơng tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn Thành lập Ban quản lý tài sản - thiết bị, có đầy đủ hồ sơ, sổ sách thống kê, kiểm tra tài sản định kỳ hàng quý, hàng năm Bên cạnh đó, giao trách nhiệm quản lý, sử dụng bảo quản tài sản cho đơn vị; hàng tháng kiểm tra, báo cáo, sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời + Khai thác nguồn kinh phí từ dự án nước ngồi, chương trình mục tiêu Chính phủ, hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, cân đối từ việc tiết kiệm chi để bổ sung sở vật chất, thiết bị kỹ thuật nhằm phục vụ tốt cho hoạt động Viện + Nâng cao ý thức, trách nhiệm Cán bộ, CC, VC việc sử dụng giữ gìn tài sản cơng +Gắn thi đua đơn vị Viện với việc quản lý sử dụng sở vật chất có hiệu quả, tiết kiệm + Tiếp tục tăng cường đầu tư sở vật chất để đại hóa cơng sở; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực tốt chế độ công chức, công vụ 70 + Đầu tư mua sắm trang thiết bị: Trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho hoạt động VP, cần phải đổi trang thiết bị đại cho lĩnh vực cụ thể Có nhiều loại máy móc phù hợp với lĩnh vực cơng tác VP : máy cắt phong bì, máy đánh chữ điện tử, máy bóc bì VB + Mở rộng diện tích Kho lưu trữ tài liệu để chứa xếp, bó trí hợp lý hồ sơ, tài liệu - Ứng dụng CNTT vào công tác VP Để phù hợp với phát triển xã hội công hội nhập phát triển bùng nổ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật… quan trọng đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ, lao động trí óc xã hội giới lãnh đạo Viện cần nghiên cứu, trang bị, bổ sung, ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ quan Trong thời điểm nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động VP Viện dừng việc đánh máy, in VB (thay máy chữ trước kia) phần mềm đăng ký VB đi, đến (thay cách đăng ký sổ) Việc quản lý xử lý VB qua mạng máy tính cịn chưa triển khai triệt để Trong đó, khâu quy trình nghiệp vụ để tham mưu, tổng hợp nhờ trợ giúp công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian, công sức đặc biệt hạn chế tệ quan liêu giấy tờ; Hiện nay, ứng dụng CNTT coi giải pháp cải cách hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch hoạt động quản lý nhà nước Bộ Thông tin - truyền thông cho biết, Việt Nam đạt bước tiến vượt bậc việc ứng dụng CNTT quan Chính phủ để quan hệ cung cấp dịch vụ Chính phủ cho cơng dân Việt Nam quốc gia có 27% website quan phủ cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân Do vậy, ứng dụng CNTT việc làm vô quan 71 trọng cần thiết để bắt kịp với phát triển khoa học kỹ thuật Đây vấn đề cần lãnh đạo Viện quan tâm đầu tư Để việc ứng dụng CNTT vào công tác VP cụ thể công tác tham mưu, tổng hợp, cần thiết phải có giải pháp thiết thực, cụ thể sau: + Rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Tin họ cho cán bộ, CC, VC người lao động theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 14/03 Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn Kỹ sử dụng CNTT + Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng CNTT tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện hàn lâm việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn quản lý lĩnh vực ứng dụng CNTT + Phối hợp với Ban Kế hoạch Tài việc tham mưu, đề xuất phương án đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị tin học theo hướng tiết kiệm, đồng hiệu + Xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa mẫu biểu hành nhằm tạo thuận lợi cho việc tin học hóa, đảm bảo tính nhanh chóng, thuận lợi hướng dẫn thực nhiệm vụ chuyên môn VP Viện Hàn lâm + Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin hoạt động công tác tham mưu, tổng hợp; thực việc chuyển văn bản, thơng tin phịng, ban, đơn vị quan, đơn vị qua hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp Trang thông tin điện tử Viện Duy trì phát triển Trang Thơng tin điện tử quan đạt hiệu - Triển khai ứng dụng ISO 9000 tham mưu, tổng hợp Trên sở phân tích, đánh giá khắc phục hạn chế hệ thống quản lý hành hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ quan nhà nước, cần triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mơ hình ISO 9000 VP Đây thực chất 72 hình thức rà sốt thủ tục hành nhằm xây dựng quy trình xử lý cơng việc khoa học, hợp lý, phương pháp làm việc khoa học, xác định rõ việc (làm gì); rõ người (ai làm); rõ cách làm (theo trình tự nào, theo quy định nào, theo biểu mẫu nào…); đảm bảo sở, pháp lý để người lãnh đạo kiểm sốt q trình giải cơng việc nội quan Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng không ngừng nâng cao chất lượng hiệu công tác tham mưu, tổng hợp khắc phục tồn phổ biến lâu quan hành nhà nước làm theo thói quen, kinh nghiệm, tuỳ tiện Đây hoạt động có ý nghĩa thiết thực q trình hội nhập quốc tế - Đổi cách thức, lề lối làm việc Mặc dù nhiệm vụ giao tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Viện số trường hợp VP đơn vị chủ trì mà đồng chủ trì với số đơn vị khác Do để cơng tác tham mưu, tổng hợp có hiệu quả, địi hỏi phận, đơn vị thuộc Viện, VP phải có hoạt động thống lề lối làm việc VP phải nắm chủ động tham mưu cho lãnh đạo Viện lĩnh vực phân công để ban lãnh đạo Viện giải kịp thời hiệu Để làm điều này, cần phải không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên cập nhập phát triển phương tiện CNTT Thực nghiêm chỉnh giấc, tác phong làm việc nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, tránh việc muộn sớm, không tuân thủ quy định thời gian số cán bộ, công, viên chức gây lãng phí thời gian Tổ chức chương trình tọa đàm giấc, tác phong làm việc giúp cán bộ, cơng viên chức có hội đánh giá tự đánh giá, từ nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc Tăng cường thực biện pháp rèn tác phong lề lối công tác cho đội ngũ cán làm công tác tham mưu, tổng hợp phạm vi quản lý; 73 tạo môi trường, khuyến khích tự rèn luyện, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế tác phong, lề lối làm việc Tiếp tục thực việc học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lấy nội dung thực quy định chuẩn mực đạo đức, tác phong Tiểu kết chương 3: Từ thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp VP Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, đưa nhận xét khách quan ưu điểm, nhược điểm công tác Từ xác định nguyên nhân thành tựu hạn chế, đưa số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp Các giải pháp nêu bao gồm phía Nhà nước, phía lãnh đạo Viện phía đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp Các giải pháp xây dựng dựa nguyên nhân hạn chế để khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm, góp phần tăng tính hiệu cơng tác tham mưu, tổng hợp góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ Vp lãnh đạo Viện giao phó 74 KẾT LUẬN Là hai chức VP, tham mưu, tổng hợp có vị trí vai trị vơ quan trọng Việc không học hỏi hỏi, rèn luyện để nâng cao kỹ tham mưu, tổng hợp khơng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhân mà giúp cho lãnh đạo Viện quản lý điều hành hoạt động tốt Trong phạm vi đề tài, tơi tiến hành hệ thống hóa sở lý luận công tác tham mưu, tổng hợp; nêu thực trạng công tác tham mưu, tổng hợp VP Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đưa số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp Báo cáo nguồn tham khảo cho cơng trình nghiên cứu tiếp theo, cịn góp phần nâng cao lề lối làm việc đội ngũ cán bộ, công viên chức làm việc VP Viện hàn lâm KHXH Việt Nam Theo nhận định cá nhân tôi, để có chuyển biến chất lượng cơng tác tham mưu, tổng hợp cần phải có tác động mạnh mẽ đến yếu tố người bao gồm lãnh đạo nhân viên nhân tố tiên đến thành công tổ chức Hơn nữa, đầu tư sở vật chất, thay đổi phương pháp làm việc người lại không nhận tầm quan trọng cơng việc làm khơng thể phát huy vai trị nhóm giải pháp cịn lại Trong suốt q trình thực tế Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, kiến thức trang bị trường với sở quan sát, phân tích tổng hợp, tơi nghĩ rằng, Văn phịng Viện cần có đổi để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra, yêu cầu ngày cao công việc đặc biệt để xứng đáng trở thành đơn vị đầu công tác tham mưu, tổng hợp Mặc dù cố gắng, song hạn chế trình độ chuyên môn thời gian thực tế quan, báo cáo khơng tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy, để hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Để hồn thành báo cáo, q trình nghiên cứu, tơi tham khảo số tài liệu sau: I Các Văn quy phạm pháp luật Nghị định số 109/102/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 Thủ tướng Chính Phủ Quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Quyết định số 19/2014/ QĐ- TTg ngày 05 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Quyết định số 517/QĐ-KHXH ngày 07 tháng năm 2014 Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Quyết định số 2305/QĐ-KHXH ngày 30 tháng 12 năm 2014 Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam việc ban hành Quy định soạn thảo văn quản lý Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Quyết định số 412/QĐ-KHXH ngày 18 tháng năm 2016 Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Quyết định số 2316/QĐ-KHXH ngày 14 tháng 11 năm 2016 Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam việc ban hành Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ Viện Quyết định số 305/QĐ-VP ngày 26 tháng 02 năm 2016 Chánh VP Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam việc ban hành Kế hoạch ứng dụng thông tin VP Viện giai đoạn 2016-2017 Quyết định số 316/QĐ-VP ngày 01 tháng năm 2016 Chánh VP Viện hàn lâm KHXH Việt Nam việc ban hành kế hoạch cơng tác năm 2016 Văn phịng 76 Quyết định số 1009/QĐ-VP ngày 13 tháng năm 2015 Chánh VP Viện Hàn lâm việc ban hành Tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua theo quý VP 10 Báo cáo số 2310/BC-KHXH ngày 15 tháng 11 năm 2016 báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ 2017 II Sách, báo, tạp chí 11 Hồng Anh, Vương Hồng(2007), Kiến thức cần thiết cho nhân viên văn phòng quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Văn Ba(2007), Tăng cường công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập, tạp chí Khoa giáo số 10/2007 13 Lưu Đình Chúc(2006), Giáo trình hành văn phịng quan nhà nước, NXB Giáo dục Hà Nội 14 Vũ Cao Đàm(2007), Giáo trình Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 15 Nguyễn Thành Độ(2005), Giáo trình Quản trị Văn phịng, NXB Thống Kê, Hà Nội 16 Dương Thị Thu Hà(2016), Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Sở Tư pháp Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 17 Chu Thị Thanh Hải(2016), Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Đảng ủy Khối quan TW, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 18 Phạm Mỹ Hạnh(2008), Giáo trình Quản trị Văn phịng, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng, Hà Nội 19 Ths Lê Ngọc Hồng(2015), Một số vấn đề lực đội ngũ tham mưu tổ chức hành nhà nước, Tạp chí nhà nước số 12/2015 20 Nghiêm Hồng Kỳ, Lê Văn In, Đỗ Văn Học(2015), Giáo trình Quản trị Văn phịng NXB Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh 77 21 Hồng Lê Minh(2005), Nghiệp vụ văn phịng lưu trữ thơng tin, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 22 Hoàng Phê(2000), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 23 Nguyễn Minh Phương(2009), Sổ tay cơng tác Văn phịng, NXB Chính trị quốc gia 24 Vũ Đình Quyền, Quản trị hành văn phịng, tái lần thứ 1, NXB Thống Kê, Hà Nội 25 Lê Tân(1997), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Lưu Kiếm Thanh(2009), Nghiệp vụ hành văn phịng, NXB Thống kê, Hà Nội 27 Vương Thị Kim Thanh(2009), Quản trị hành văn phịng, NXB thống kê Hà Nội 28 Văn Tất Thu(2011), Tổ chức hoạt động Văn phòng Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính Phủ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29 Nguyễn Hữu Tri(2005), Giáo trình Quản trị Văn phịng, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 30 Nguyễn Như Ý(1999), Đại từ Điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Ngồi ra, khóa luận sử dụng số tài liệu mạng sau: 31 http://www.vass.gov.vn/Pages/Index.aspx (Trang web thức Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 32 Lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh công tác VP đăng tải ngày 30/11/2016 trang điện tử Ban quản lý lăng 78 PHỤ LỤC 01 Nghị định số 109/102/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 c năm 2012 Thủ tướng Chính Phủ Quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 02 Sơ đồ cấu tổ chức Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Quyết định số 517/QĐ-KHXH ngày 07 tháng năm 2014 Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Sơ đồ cấu tổ chức VP Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Mẫu phiếu đánh giá Quy chế VTLT Kế hoạch Công tác năm 2016 Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Kế hoạch Cơng tác năm 2016 Văn phịng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Một số hình ảnh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phụ lục số 01 Phụ lục số 03 Phụ lục số 09 ... nhân công tác tham mưu, tổng hợp Văn phòng Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam Đề xuất giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu công tác tham mưu, tổng hợp văn phòng Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam phục... Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Công tác Tham mưu -Tổng hợp Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP CỦA VĂN PHÒNG 1.1 Một... chức Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Xem Phụ lục số 03) .Văn phòng Viện quy định sau: 2.2.1 Vị trí, chức năng: - Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thuộc Viện Hàn lâm Khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam ,

Từ khóa liên quan