0

Giáo án Đạo đức lớp 3 (4 cột)

36 1,310 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:22

Tuần 1 Thứ ba ngày 9 tháng 9 năm 2014 Bài 1 KÍNH YÊU BÁC HỒ I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Học sinh ghi nhớ + Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. + Những công việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu với Bác Hồ. 2. Thái độ: + Kính yêu và biết ơn Bác Hồ. + Đồng tình, noi gương những bạn thiếu nhi đã làm tốt “Năm điều Bác Hồ dạy”. Không đồng tình với những bạn thiếu nhi chưa thực hiện được điều đó. 3. Hành vi: + Luôn luôn rèn luyện và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. + Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ, đặc biệt là về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu nhi. + Năm điều bác Hồ dạy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. Tiết 1. TG ND HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1′ 1′ 10′ I. Kiểm tra: 1.Bài mới Giới thiệu : Các HĐ: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: - HS nhớ được Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. - Ghi nhớ tình cảm của - KT sách, vở của HS - GV giới thiệu bài: + Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát các bức ảnh trang 2, vở bài tập đạo đức, tìm hiểu nội dung và đặt tên phù hợp cho từng bức ảnh đó. + Giáo viên thu kết quả thảo luận. + Nhận xét bổ sung ý kiến của các nhóm. + Yêu cầu thảo luận cả lớp để tìm hiểu thêm về bác theo những câu hỏi gợi ý sau: 1. Bác sinh ngày, tháng, năm - HS sắp xếp sách vở + Tiến hành quan sát từng bức tranh và thảo luận nhóm. + Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Câu trả lời đúng: Ảnh 1: Nội dung: Bác Hồ đón các cháu thiếu nhi thăm phủ chủ tịch. Đặt tên: Các cháu thiếu nhi thăm Bác ở phủ chủ tịch. Ảnh 2: Nội dung: Bác 9′ thiếu nhi và Bác Hồ. Hoạt động 2: Phân tích truyện “Các cháu vào đây với bác” Mục tiêu: HS biết được tình cảm giữa nào? 2. Quê Bác ở đâu? 3. Em còn biết tên gọi nào khác của Bác Hồ? 4. Bác Hồ đã có công lao to lớn như thế nào với dân tộc ta? 5. Tình cảm của Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi như thế nào? + Kết luận Bác Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung. Bác sinh ngày 19/05/1890. Quê Bác ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta và là người có công rất lớn đối với đất nước, với dân tộc ta. Bác là vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam, là người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 02/09/1945. Trong cuộc đời hoạt động CM của mình, Bác Hồ đã mang nhiều tên gọi như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Anh Ba, Ông Ké Nhân dân Việt Nam ai cũng kính yêu Bác Hồ, đặc biệt là các cháu thiếu nhi. Bác Hồ cũng luôn quan tâm và yêu quý các cháu. + Kể chuyện “Các cháu vào đây với Bác” + Ycầu thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: 1. Qua câu chuyện, em cảm thấy tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với Bác Hồ như thế nào? 2. Em cảm thấy tình cảm của đang cùng các cháu thiếu nhi múa hát. Đặt tên: Bác Hồ vui múa hát cùng các cháu thiếu nhi. Ảnh 1: Nội dung: Bác Hồ bế và hôn cháu thiếu nhi. Đặt tên: Bác Hồ và các cháu thiếu nhi. Ảnh 1: Nội dung: Bác đang chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. Đặt tên: Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu nhi. + Các nhóm chú ý lắng nghe, bổ sung sửa chữa cho nhóm bạn. + 34 học sinh trả lời. + Lớp chú ý lắng nghe, bổ sung. + Học sinh chú ý lắng nghe. + Học sinh cả lớp chú ý lắng nghe. Gọi 1 học sinh đọc lại truyện. + 3  4 học sinh trả lời. + Lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung. Câu trả lời đúng: 1. Các cháu thiếu nhi thiếu nhi với Bác Hồ và những việc các em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. Hoạt động 3: Thảo luận cặp đôi. Mục tiêu: Giúp HS ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng. 3. Củng cố - Dặn dò Bác Hồ đối với các cháu thiếu nhi như thế nào? + Kết luận: Bác rất yêu các cháu thiếu nhi. Bác luôn dành cho các cháu những tình cảm tốt đẹp. Ngược lại, các cháu thiếu nhi cũng luôn kính yêu Bác, yêu quý Bác. + Yêu cầu: Thảo luận cặp đôi, ghi ra giấy các việc cần làm của thiếu nhi để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. + Yêu cầu học sinh tìm hiểu Năm điều Bác Hồ dạy. + Hỏi: Năm điều Bác Hồ dạy dành cho ai? + Những ai đã thực hiện được theo 5 điều Bác Hồ dạy và đã thực hiện như thế nào? + Nhận xét tuyên dương những học sinh đã thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Nhắc nhở học sinh cả lớp noi gương những học sinh ngoan như thế. Nhận xét giờ học - Dặn chuẩn bị giờ sau trong câu chuyện rất kính yêu Bác Hồ, điều này được thể hiện ở chi tiết: Khi vừa nhìn thấy Bác, các cháu đã vui sướng và cùng reo lên. 2. Bác Hồ cũng rất yêu quí các cháu thiếu nhi, Bác đón các cháu, vui vẻ quây quần bên các cháu, dắt các cháu ra vườn chơi, chia kẹo, căn dặn các cháu, ôm hôn các cháu + Học sinh lắng nghe và nhắc lại + Thảo luận cặp đôi. + 2  3 đôi dọc những công việc mà thiếu nhi cần làm. + Chăm chỉ học hành, yêu lao động, đi học đúng giờ + Dành cho thiếu nhi. + 23 học sinh đọc 5 điều Bác Hồ dạy. + 34 học sinh trả lời. +Lớp chú ý lắng nghe. Tuần 2 Thứ hai , ngày 16 tháng 9 năm 2014 Tiết 2 TG ND HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1′ 2′ I. Kiểm tra: 1.Bài mới - Nêu câu hỏi (trong tiết 1) để KT và gọi HS trả lời - Nhận xét - Trả lời 1′ 12′ 10′ Giới thiệu: Các HĐ: Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: HS có ý hướng phấn đấu để rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Hoạt động 2: Thi hái hoa dân chủ Mục tiêu: HS biết thêm thông tin về Bác Hồ về gia đình và thân thế, sự nghiệp của Bác. - GT ND Tiết 2 + Yêu cầu thảo luận nhóm. + Yêu cầu các nhóm đưa ra ý kiến của mình: đúng (Đ) hay sai (S) và giải thích lý do.  Năm điều Bác Hồ dạy là để dạy cho thiếu nhi.  Muốn trở thành cháu ngoan Bác Hồ, thiếu nhi phải làm đúng theo Năm điều Bác Hồ dạy.  Phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi là đã thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.  Chỉ cần học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, không cần phải thực hiện bằng hành động.  Ai cũng kính yêu bác Hồ, kể cả bạn bè và thiếu nhi thế giới. + Nhận xét câu trả lời của các nhóm. - Chia 3 đội cho HS thi -Gọi HS lên thực hiện : Vòng 1. Các đội lựa chọn các câu trả lời đúng bằng cách lựa chọn A,B,C,D. Đúng được 1 điểm, sai không được điểm. 1. Trong các tên gọi sau, tên gọi nào là của Bác Hồ? 2. Tên nào sau đây không phải tên gọi của bác? + Thảo luận nhóm. + Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của mình. + Nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. +Mỗi đội cử đại diện để tham dự A.Nguyễn Sinh Sắc. C. Nguyễn Sinh Khiêm. B.Nguyễn Sinh Cung. D. Nguyễn Sinh Tư. A. Nguyễn Tất Thành. C. Nguyễn Văn Tư. B. Nguyễn Ái Quốc. D. Hồ Chí Minh. A. 1954. C. 1950. 8′ 3′ 3. Củng cố - Dặn dò 3. Bác Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập vào năm nào? 4. Bác đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường nào? 5. Tìm cụm từ đúng nhất để điền vào chỗ chấm trong câu: “ đều kính yêu bác Hồ”. Vòng 2. Bốc thăm và trả lời câu hỏi. (mỗi đội được bốc thăm một lần) 1. Bác Hồ sinh vào năm nào và ở đâu? 2. Tại sao Bác lại mang nhiều tên và hãy kể 5 tên gọi khác nhau của Bác. 3. Bác đã có công như thế nào với dân tộc Việt Nam? 4. Bác Hồ có tình cảm như thế nào đối với các cháu thiếu nhi? Vòng 3. Hát, múa, kể chuyện bác Hồ. + Giáo viên nhận xét và ghi điểm cho các đội Nhận xét giờ học - Dặn chuẩn bị giờ sau B. 1945. D. 1956. A.HàNội. C. Ba Đình. B. Thành phố Hồ Chí Minh. D.Quảng trường Cách mạng tháng 8. A.Thiếunhi. C. Các chiến sĩ bộ đội. B.Các Ông, bà già. D.Mọi người dân Việt Nam. - HS nhận xét Tuần 3 Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2014 BÀI 2 GIỮ LỜI HỨA I. MỤC TIÊU. 1. Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Giữ lời hứa là nhớ và thực hiện đúng những điều ta đã nói, đã hứa với người khác. + Giữ lời hứa với mọi người chính là tôn trọng mọi người và bản thân mình. Nếu ta hứa mà không giữ lời hứa sẽ làm mất niềm tin của mọi người và làm lỡ việc của người khác. 2. Thái độ: + Tôn trọng, đồng tình với những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người không biết giữ lời hứa. 3. Hành vi: + Giữ lời hứa với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. + Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. + Câu chuyện “Chiếc vòng bạc – trích trong tập Bác Hồ – Người Việt Nam đẹp nhất”. + 4 bộ thẻ xanh đỏ. + 4 phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. Tiết 1. TG ND HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1′ 2′ 1′ 12′ I. Kiểm tra: 1.Bài mới Giới thiệu: Các HĐ: Hoạt động 1: Thảo luận truyện “Chiếc vòng bạc”. Mục tiêu: HS hiểu thế - Nêu câu hỏi ( trong bài 1) để KT - Gọi HS trả lời - GV nhận xét “Bài trước cô và các em đã thấy được tình yêu bao la của Bác Hồđối với thiếu nhi và sự kính trọng của thiếu nhi đối với bác. Hômnay, qua câu chuyện “Chiếc vòng bạc”, các em sẽ còn thấy những tính cách đáng kính khác của Bác, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta”. + Giáo viên kể chuyện “Chiếc vòng bạc”. + Yêu cầu 1 2 học sinh kể hoặc đọc lại. +Chia lớp thành 6 nhóm và - Trả lời + Học sinh chú ý lắng nghe. + 12 học sinh đọc lại truyện. + Lớp chia thành 6 nhóm, cử nhóm trưởng và tiến hành thảo luận. 10′ 8′ nào là giữ lời hứa và ý nghĩa của việc giữ lời hứa. Họat động 2: Nhận xét tình huống. yêu cầu thảo luận theo các câu hỏi sau: 1. Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa. Việc làm đó thể hiện điều gì? 2. Em bé và mọi người cảm thấy như thế nào trước việc làm của Bác? 3. Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên? + Yêu cầu học sinh đại diện của các nhóm phát biểu ý kiến thảo luận của nhóm mình. Hỏi cả lớp: 1. Thế nào là giữ lời hứa? 2. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người xung quanh đánh giá, nhận xét như thế nào? + Nhận xét, tổng hợp các ý kiến của học sinh và đưa ra kết luận: “Tuy bận nhiều công việc, dù qua thời gian dài nhưng Bác Hồ vẫn không quên lời hứa với em bé. Việc làm đó của Bác khiến mọi người rất cảm động và kính phục”. + Chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 phiếu giao việc và yêu cầu thảo luận theo nội dung của phiếu. “Theo em việc làm của các bạn trong mỗi tình huống sau là đúng hay sai? Câu trả lời đúng. 1. Khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa, Bác vẫn nhớ và trao cho em chiếc vòng bạc. Việc làm đó thể hiện bác là người giữ đúng lời hứa 2. Em bé và mọi người rất xuác động trước việc làm đó của Bác. 3. Qua câu chuyện, em rút ra bài học là: Cần luôn luôn giữ đúng lời hứa với mọi người. + Đại diện nhóm trả lời, với hai câu 1&2, nếu các đội trả lời sau có câu trả lời giống đội trước thì không cần nhắc nhiều. + 23 học sinh trả lời. 1. Giữ lời hứa là thực hiện đúng những điều mà mình đã nói với người khác. 2. Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người xung quanh tôn trọng, yêu quí, tin cậy + 12 học sinh nhắc lại phần kết luận. + Lớp chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm cử nhóm trưởng và tiến hành thảo luận tình huống theo phiếu được giao. + Đại diện các nhóm trả lời. 1. Hành động của minh là sai. Minh hẹn sang nhà Nam thì cần phải sang đúng giờ để Nam Hoạt động 3: Tự liên hệ bản thân. Mục tiêu: HS biết tự đánh giá việc giữ lời hứa của bản Vì sao? Minh hẹn 8 giờ tối sẽ sang giúp Nam học bài, khi Minh chuẩn bị đi thì trên tivi chiếu phim hoạt hình rất hay. Minh ngồi lại xem hết phim rồi mới sang nhà nam làm Nam phải đợi đến 8 giờ rưỡi. 2. Thanh muợn vở của bạn về chép bài và hứa ngày mai sẽ mang trả, sáng hôm sau vì vội đi học nên Thanh đã quên vở của bạn ở nhà. 3. Lan hẹn sang nhà bạn để làm bài thủ công nhưng Lan bị đau bụng. Lan gọi điện thoại đến nhà bạn, nói rõ lý do và xin lỗi ban. 4. Linh hứa rủ các bạn đến nhà mình chơi vào sáng ngày chủ nhật, sáng hôm đó, anh họ của Linh đến chơi và rủ Linh đi công viên. Linh quên mất lời hứa của mình với các bạn. Các bạn đến nhà nhưng không gặp Linh. + Nhận xét, kết luận về các câu trả lời của các nhóm Hỏi cả lớp 1. Giữ lời hứa thể hiện điều gì? 2. Khi không thực hiện được lời hứa, ta cần phải làm gì? Kết luận: cần phải giữ lời hứa vì giữ lời hứa thể hiện sự tự trọng và tôn trong không phải đợi, mất thời gian. 2. Thanh làm như thế là không đúng, bạn của Thanh sẽ không có vở để chép bài. Việc làm của Thanh đã ảnh hưởng đến việc học tập của bạn. 3. Lan làm thế là đúng, biết mình không thể làm được, Lan đã chủ động gọi điện, xin lỗi và báo cho bạn để bạn không phải đợi chờ, mất thời gian. 4. Linh làm thế là không đúng bởi vì khi các bạn đến chơi không gặp Linh, các bạn có thể bực mình vì như vậy là nhỡ công, nhỡ việc và mất thời gian vô ích. + 45 học sinh trả lời. 1. Giữ lời hứa thể hiện sự lịch sự, tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. 2. Khi không thực hiện được lời hứa, cần xin lỗi và báo sớm cho người đó. + 1 học sinh nhắc lại. + 34 học sinh tự liên hệ bản thân và kể lại thân. 3. Củng cố - Dặn dò: người khác. Khi vì một lý do nào đó mà không thực hiện được lời hứa, cần phải nói rõ lý do và xin lỗi họ càng sớm càng tốt. + Y.cầu hs liên hệ bản thân theo định hướng: - Em đã hứa với ai, điều gì? - Kết quả của lời hứa đó như thế nào? - Thái độ của người đó ra sao? - Em nghĩ gì về việc làm của mình? + Yêu cầu h.sinh khác nhận xét về việc làm của các bạn, đúng hay chưa đúng, tại sao? + Nhận xét, tuyên dương những em đã biết giữ đúng lời hứa, nhắc nhỡ những em còn chưa biết giữ đúng lời hứa. - Nhận xét giờ học - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, những câu chuyện nói về việc giữ lời hứa. câu chuyện, việc làm của mình. Tuần 4 Thứ ba ngày 30 tháng 9 năm 2014 Tiết 2 TG ND HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH 1′ 2′ 1′ 12′ I. Kiểm tra: 1.Bài mới Giới thiệu: Các HĐ: Hoạt động 1: Xử lý tình huống. - Nêu câu hỏi ( trong tiết 1) để KT - Gọi HS trả lời - GV nhận xét + Giáo viên đọc lần một câu chuyện: “Lời hứa danh dự” cho đến “nhưng chú không - Trả lời + Gọi 1 học sinh đọc lại. 10′ Mục tiêu: HS biết được vì cần phải giữ lời hứa và cần làm gì nếu không thể giữ lời hứa với người khác. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu: Củng cố bài và giúp HS nhận thức đúng về việc giữ lời hứa. phải là bộ đội mà”. + Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận để tìm cách ứng xử cho tác giả trong tình huống trên. + Hướng dẫn học sinh nhận xét các cách xử lí tình huống của các nhóm. + Đọc tiếp phần kết của câu chuyện. + Yêu cầu 1 học sinh nhắc lại ý nghĩa của việc giữ lời hứa. + Phát cho 4 nhóm, mỗi nhóm hai thẻ màu xanh và đỏ và qui ước: - Thẻ xanh  Ý kiến sai. - Thẻ đỏ  Ý kliến đúng. + Treo bảng phụ ghi sẵn các ý kiến khác nhau về việc giữ lời hứa và yêu cầu các nhóm sau khi thảo luận sẽ giơ thẻ để bày tỏ thái độ, ý kiến của mình. + Lần lượt đọc từng ý kiến. 1. Người lớn không cần phải giữ lời hứa với trẻ con. 2. Khi không thực hiện được lời hứa với ai đó, cần xin lỗi và nói rõ lý do với họ. 3. Bạn bè bằng tuổi không cần phải giữ lời hứa với nhau. + 4 nhóm tiến hành thảo luận. Đại diện các nhóm trình bày cách xử lí tình huống của nhóm mình, có kèm theo giải thích. + Nhận xét cách xử lí của các nhóm khác. + 1 học sinh nhắc lại. + Học sinh thảo luận theo nhóm và đưa ra ý kiến của mình bằng cách giơ thẻ khi nghe giáo viên hỏi. Câu trả lời đúng. 1. Thẻ xanh  sai, vì chúng ta cần giữ lời hứa với tất cả mọi người, không phân biệt đó là người lớn hay trẻ con. 2. Thẻ đỏ  Đúng, vì như thế mới là tôn trong người khác. Xin lỗi và nói rõ lý do sớm khi không thực hiện được lời hứa để người khác không chờ đợi mất thời gian. 3. Thẻ xanh  Sai, vì nếu không giữ lời hứa với bạn bè sẽ làm mất [...]... tham gia việc trường, việc lớp Tuần 13 Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014 Bài 6 TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG Tiết 2 TG ND 1′ I Kiểm tra: HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH - Thế nào là tích cực tham gia - Tích cực tham gia việc lớp, việc lớp, việc trường? - Gv nhận xét đánh giá 2′ 12′ việc trường là tự giác làm và làm tốt các công việc của II.Bài mới 1 Giới thiệu lớp của trường phù hợp với -... trước lớp -GV yêu cầu các nhóm nêu ý -HS nêu ý kiến (nếu có) kiến bổ sung - Gvkl chung: - HS nhắc lại kết luận Tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền lợi vừa là bổn phận của mỗi HS 3 Củng cố Dặn dò - GV nhắc nhở học sinh cần tích cực tham gia việc trường, -Cả lớp hát bài: Lớp chúng việc lớp một cách tích cực 3 -GV nhận xét tiết học ta đoàn kết -Về nhà xem trước bài sau Tuần 14 Thứ ba ngày 9 tháng... các chuẩn mực đạo đức đã học như Kính yêu Bác Hồ, Giữ lời hứa, Tự làm lấy việc của mình, Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em, Chia sẻ vui buồn cùng bạn Tuần 12 Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2014 Bài 6 TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Lớp và trừng là tập thể học tập sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc chung của Lớp của trường... mang vật phẩm đi ủng hộ, riêng Nam cố nhắc mấy lần mà vẫn quên d) Cả lớp đang thảo luận nhóm về bài giảng của cô giáo, Hùng và Tuấn ngồi nói chuyện riêng đ) Các bạn trong lớp 3B hăng say học tập, giành nhiều điểm 910 để kính tặng các thầy cô nhân ngày 20/11 + Nhận xét câu trả lời của các nhóm Kết luận: Để tham gia tích cực vào việc lớp, việc trường, các emcó thể tham gia vào nhiều hoạt động như: lao... 11 Thứ ba ngày 18 tháng 11 năm 2014 ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ I I MỤC TIÊU: - Ôn tập và thực hành các kĩ năng đã học như Kính yêu Bác Hồ, Giữ lời hứa, Tự làm lấy việc của mình, Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ anh chị em, Chia sẻ vui buồn cùng bạn - Hs biết ứng xử và nhận xét những hành vi đúng với các chuẩn mực đạo đức đã học -Rèn kĩ năng ứng xử và nhận xét hành vi đạo đức đã học II ĐỒ DÙNG... động 2: suy nghĩ và ghi ra nháp những Đăng kí việc lớp, việc trường mà các em tham gia có khả năng tham gia và mong việc lớp, việc muốn được tham gia trường - Gv đề nghị mỗi nhóm cử 1 đại định những việc lớp, việc trường các em có khả năng tham gia và mong muốn được tham gia , ghi ra giấy nhỏ và bỏ vào hộp phiếu diện đọc to các phiếu cho cả lớp chung cả lớp cùng nghe - Đại diện các nhóm đọc - GV sắp xếp... sinh và yêu cầu thảo luận nhóm Nội dung thảo luận: 1 Bà Nội bạn An mất Nhớ bà, khi ở lớp thỉnh thoảng An lại rơm rớm nước mắt Thấy thế, Tùng trêu: “Lêu lêu, đồ mít ướt” Tùng làm thế đúng hay sai? 2 bạn Thuận bị liệt nên ngày nào Lan cũng nán lại ở lớp một ít thời gian để giúp đưa Thuận ra xe đẩy dựng ở góc lớp ra cửa 3 Các bạn chúc mừng Thơ được đi dự họp mặt cháu ngoan Bác Hồ toàn thành phố HĐ CỦA HỌC... áo lúc trời mưa, chơi với em bé 2 Thái độ: + Biết tôn trọng, quan tâm tới hàng xóm láng giềng + Đồng tình với những ai biết quan tâm đến hàng xóm láng giềng, không đồng tình với những ai thờ ơ, không quan tâm đến hàng xóm láng giềng 3 Hành vi: + Thực hiện hành động cụ thể biểu hiện sự quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng trong cuộc sống hàng ngày II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC + Nội dung tiểu phẩm “Chuyện hàng... (nếu học HS nhận xét sinh chưa nắm rõ) được những 1 Bán anh em xa, mua láng hành vi nào giềng gần đúng hành vi 2 Hàng xóm tắt lửa tối đèn nào sai để tự có nhau điều chỉnh 3 Người xưa đã nói chớ mình quên Láng giềng tắt lửa, tối đèn có nhau Giữ gìn tình nghĩa tương giao, Sẵn sàng giúp đỡ khác nào người thân + Nhận xét, bổ sung giải thích thêm.(nếu cần) 3 Củng cố - +Học sinh sưu tầm thêm những Dặn dò câu... sinh có thể tự làm như: 3 Củng cố - trông em giúp mẹ, tự giác Dặn dò học bài và làm bài, cố gắng tự mình làm bài tập - Nhận xét giờ học - Dặn chuẩn bị giờ sau khác + Mỗi học sinh chuẩn bị trước một mẫu giấy nhỏ để ghi (thời gian khoảng 2 phút) + 45 học sinh phát biểu, đọc những công việc mà mình đã tự làm trước lớp Tuần 6 Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 Tiết 2 TG ND HĐ CỦA GIÁO VIÊN 1′ I Kiểm tra: . bạn. + 3 4 học sinh trả lời. + Lớp chú ý lắng nghe, bổ sung. + Học sinh chú ý lắng nghe. + Học sinh cả lớp chú ý lắng nghe. Gọi 1 học sinh đọc lại truyện. + 3  4 học sinh trả lời. + Lớp chú. giới thiệu bài: + Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát các bức ảnh trang 2, vở bài tập đạo đức, tìm hiểu nội dung và đặt tên phù hợp cho từng bức ảnh đó. + Giáo viên thu kết quả. 2  3 đôi dọc những công việc mà thiếu nhi cần làm. + Chăm chỉ học hành, yêu lao động, đi học đúng giờ + Dành cho thiếu nhi. + 2 3 học sinh đọc 5 điều Bác Hồ dạy. + 3 4 học sinh trả lời. +Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 (4 cột), Giáo án Đạo đức lớp 3 (4 cột),