0

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN

24 774 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:18

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày dạy : Thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2008. Tên bài dạy : Kính yêu Bác Hồ. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - HS biết Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. - HS ghi nhớ và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. - HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh về Bác Hồ . - Học sinh : Xem bài và tìm hiểu bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò * Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”, nhạc và lời của Phong Nhã. - Cả lớp hát.  Bài mới: Kính yêu Bác Hồ * Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức 1) Bác Hồ là ai? Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. - Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các bức ảnh tr.2, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh. - Các nhóm tiến hành quan sát từng ảnh và thảo luận. - Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về1 ảnh. Đặt tên - Cả lớp cùng trao đổi. - Em còn biết gì thêm về Bác Hồ? ( Ngày tháng năm sinh; Bác có những tên gọi nào khác; ) - Phát biểu. - Tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào? - Bác đã có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước ta? - Kết luận: ( SGV / 24) - Lắng nghe. 2) Kể chuyện Các cháu vào đây với Bác. Những việc các em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. - GV kể chuyện. - Chú ý lắng nghe. - Yêu cầu HS thảo luận theo 2 câu hỏi trong VBT – ĐĐ / 3. - Đọc thầm lại truyện, thảo luận. - Gọi HS trình bày. - Trình bày ý kiến. Nhận xét, bổ sung. - Chốt ý đúng. Kết luận như SGV trang 26. 3) HS ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. - Gọi 5 HS, mỗi HS đọc 1 điều Bác Hồ dạy. - Đọc theo yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận tìm một số biểu hiện cụ thể qua 5 điều Bác Hồ dạy mà em đã thực hiện được. - Trao đổi, ghi nhận. - Gọi đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp trao đổi, bổ sung. - Củng cố lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. * Hoạt động 3: Củng cố - Gọi 2, 3 HS đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. - Xung phong. - Cho HS quan sát một số trang ảnh về Bác Hồ. - Quan sát. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: xem lại bài học. Bài mới: Kính yêu Bác Hồ. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 2 Tiết: 2 Ngày dạy : Thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2008. Tên bài dạy : Kính yêu Bác Hồ. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - HS biết Bác Hồ là vò lãnh tụ vó đại có công lao to lớn đối với đất nước, với dân tộc. Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. Thiếu nhi cần làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. - HS ghi nhớ và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. - HS có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh về Bác Hồ . - Học sinh : Xem bài và tìm hiểu bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò *Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng”, nhạc và lời của Phong Nhã. - Cả lớp hát.  Bài mới: Kính yêu Bác Hồ *Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức 1) Bác Hồ là ai? Tình cảm giữa thiếu nhi với Bác Hồ. - Chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát các bức ảnh tr.2, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh. - Các nhóm tiến hành quan sát từng ảnh và thảo luận. - Yêu cầu đại diện mỗi nhóm lên giới thiệu về1 ảnh. Đặt tên - Cả lớp cùng trao đổi. - Em còn biết gì thêm về Bác Hồ? ( Ngày tháng năm sinh; Bác có những tên gọi nào khác; ) - Phát biểu. - Tình cảm giữa Bác Hồ và thiếu nhi như thế nào? - Bác đã có công lao to lớn như thế nào đối với đất nước ta? - Kết luận: ( SGV / 24) - Lắng nghe. 2) Kể chuyện Các cháu vào đây với Bác. Những việc các em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ. - GV kể chuyện. - Chú ý lắng nghe. - Yêu cầu HS thảo luận theo 2 câu hỏi trong VBT – ĐĐ / 3. - Đọc thầm lại truyện, thảo luận. - Gọi HS trình bày. - Trình bày ý kiến. Nhận xét, bổ sung. - Chốt ý đúng. Kết luận như SGV trang 26. 3) HS ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. - Gọi 5 HS, mỗi HS đọc 1 điều Bác Hồ dạy. - Đọc theo yêu cầu. - Yêu cầu HS thảo luận tìm một số biểu hiện cụ thể qua 5 điều Bác Hồ dạy mà em đã thực hiện được. - Trao đổi, ghi nhận. - Gọi đại diện các nhóm trình bày. - Cả lớp trao đổi, bổ sung. - Củng cố lại 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. *Hoạt động 3: Củng cố - Gọi 2, 3 HS đọc thuộc 5 điều Bác Hồ dạy. - Xung phong. - Cho HS quan sát một số trang ảnh về Bác Hồ. - Quan sát. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: xem lại bài học. Bài mới: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 3 Tiết: 3 Ngày dạy : Thứ tư ngày 20 tháng 8 năm 2008. Tên bài dạy : Kính yêu Bác Hồ. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I/ MỤC TIÊU - Giúp HS hiểu: Giữ lời hứa là giữ đúng lời mình nói ,đã hứa với người khác. Giữ đúng lời hứa là tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. - Giữ lời hứa với mọi người trong đời sống hàng ngày. Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm. - Tôn trọng , đồng tình với những người biết giữ lời hứa và ngược lại. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Câu chuyện :Chiếc vòng bạc .Phiếu,Bảng phụ. - Học sinh :Vở bài tập đạo đức 3 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Thầy Trò * Hoạt động 1 : Khởi động - Hát: Chủ đề về Bác Hồ  Giới thiệu bài : Giữ lời hứa *Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức  Thế nào là giữ lời hứa và ý nghóa của việc giữ lời hứa - GV kể chuyện : Chiếc vòng bạc. - Gọi 1 HS đọc lại truyện - Yêu cầu thảo luận các câu hỏi sau: + Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau hai năm đi xa? Việc làm đó thể hiện điều gì? + Em bé và mọi người cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác? + Em rút lại được bài học gì qua câu chuyện này? + Thế nào là giữ lời hứa? + Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá và nhận xét như thế nào? * GV chốt ý và kết luận như SGV / 31  Hiểu vì sao cần phải giữ lời hứa và khi lỡ hẹn cần phải xin lỗi . - GV chia lớp thành 8 nhóm.GV phát cho mỗi nhóm 1 phiếu giao việc và yêu cầu HS thảo luận theo tình huống như SGV/ 31 ở hoạt động 2 - Yêu cầu các nhóm trình bày + Em có đồng tình với cách giải quyết của nhóm bạn không? Vì sao? + Theo em, Tiến và Hằng sẽ nghó gì khi các bạn của mình không giữ lời hứa? + Cần làm gì khi mình không thể thực hiện được lời hứa với người khác? - GV nhận xét , kết luận về các câu trả lời của các nhóm GV hỏi cả lớp: + Giữ lời hứa thể hiện điều gì? + Khi không thực hiện được lời hứa ta cần phải làm gì? * Kết luận: - Cần phải giữ đúng lời hứa vì giữ lời hứa thể hiện sự tự trọng mình và tôn trọng người khác. - Vì 1 lí do nào đó mà không thực hiện được lời hứa , cần phải mói rõ lí do và xin lỗi họ càng sớm càng tốt. - Xung phong - Chú ý nghe - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm - Thảo luận cả lớp. Trả lời câu hỏi -HS lắng nghe. - Các nhóm thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày + Trả lời.Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe  Tự liên hệ, đánh giá việc giữ lời hứa của bản thân - GV yêu cầu HS liên hệ theo đònh hướng : + Em đã hứa với ai, điều gì? + Kết quả của lời hứa đó thế nào? + Em nghó gì về việc làm của chính mình? - Yêu cầu HS nhận xét. - GV nhận xét , tuyên dương những em đã biết giữ đúng lời hứa, nhắc nhở những em còn chưa biết giữ đúng lời hứa. *Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Thực hiện theo bài học. - Nhận xét tiết học. -HS tự liên hệ bản thân và kể lại câu chuyện , việc làm của mình. -HS nhận xét việc làm , hành động của bạn. Nhận xét qua bài dạy : KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 4 Tiết: 4 Ngày dạy : Thứ tư ngày 3 tháng 9 năm 2008. Tên bài dạy : Giữ lời hứa. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - HS hiểu thế nào là giữ lời hứa. Vì sao phải giữ lời hứa? - Nêu được một vài ví dụ về giữ lời hứa. HS biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người. - HS có thái độ q trọng những người biết giữ lời hứa. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Phiếu học tập BT4 trong vở BTĐĐ / 7 hoặc vở bài tập. - Học sinh : Thẻ đỏ, xanh, trắng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò * Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát. - Kiểm tra kiến thức: Giữ lời hứa - Nên tên bài. + Thế nào là giữ lời hứa? + Trả lời câu hỏi + Khi không thực hiện được lời hứa, ta cần phải làm gì? + Giữ lời hứa thể hiện điều gì? - Nhận xét  Bài mới: Giữ lời hứa ( Tiết 2 ) * Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức  Biết đồng tình với những hành vi biết giữ lời hứa, không đồng tình với hành vi không giữ lời hứa  Hình thức: Phiếu bài tập - Phát phiếu học tập và yêu cầu HS làm bài ( BT.4 ở vở BTĐĐ trang 7 ) - 2 em trên 1 phiếu. Thảo luận và bày tỏ ý kiến vào phiếu - Trình bày kết quả - 2, 3 nhóm. Lớp trao đổi, bổ sung  Kết luận: Các việc làm a, d là giữ lời hứa Các việc làm b, c là không giữ lời hứa  Biết ứng xử đúng trong các tình huống có liên quan đến việc giữ lời hứa.  Hình thức: Đóng vai - nhóm - Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai tình huống: Em đã hứa cùng bạn làm một việc gì đó, nhưng sau đó em hiểu ra việc làm đó là sai ( VD: Hái hoa trong vườn trường, hái trộm quả nhà người khác, cho bạn xem bài, ). Khi đó em làm sao? - Thảo luận chuẩn bò đóng vai - Các nhóm lên đóng vai. Gợi ý trao đổi: - Theo dõi. Trao đổi trước lớp + Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm bạn hay không? Vì sao? + Theo em, có cách giải quyết nào tốt hơn không?  Kết luận: Em cần xin lỗi bạn, giải thích lý do và khuyên bạn không nên làm điều sai trái. - Lắng nghe  Giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa  Hình thức: Dùng thẻ – cá nhân - Nêu lần lượt từng ý kiến và quan điểm có liên đến việc giữ lời hứa, yêu cầu HS bày tỏ thái độ đồng tình, không đồng tình hoặc lưỡng lự qua thẻ: đỏ – đồng tình, xanh – không đồng tình, trắng – lưỡng lự - Nghe GV hướng dẫn. Bày tỏ thái độ về từng ý kiến và giải thích lý do. - Nội dung là bài tập 6 tr.7, 8 trong vở BTĐĐ  Kết luận: Đồng tình với ý b, d, đ, còn lại không đồng tình * Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Bạn nào có những câu ca dao, câu nói khuyên giữ lời hứa - Xung phong - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe - Dặn dò: Thực hiện theo bài. Bài mới: Tự làm lấy việc của mình.  Tổng kết đánh gía tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 5 Tiết: 5 Ngày dạy : 12/9 (3 1 ,3 2 ), 14/9 (3 3 ), 15/9 (3 5 , 3 4 ) Tên bài dạy : Tự làm lấy việc của mình. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - Kể được một số việc mà HS lớp 3 có thể tự làm lấy. Hiểu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình. - HS tự biết làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà. - Có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Giấy khổ to cho hoạt động 2 và 3. - Học sinh : Vở BTĐĐ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò * Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát.  Bài mới: Tự làm lấy việc của mình (T.1) * Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức 1. HS biết được 1 biểu hiện cụ thể của việc tự làm lấy việc của mình - Nêu tình huống : Gặp bài toán khó, Đại loay hoay mãi mà vẫn chưa giải được. Thấy vậy, An đưa bài đã giải sẵn cho bạn chép. Nếu là Đại, em sẽ làm gì khi đó? Vì sao? - Lắng nghe. Tìm cách giải quyết - Yêu cầu HS thảo luận, lựa chọn cách ứng xử đúng. - Thảo luận. Phát biểu - Nhận xét. Kết luận: Trong cuộc sống, ai cũng có công việc của mình và mỗi người cần phải tự làm lấy việc của mình. Vì tự mình làm bài thi mới tiến bộ và giỏi lên được. - Nghe, ghi nhớ 2. Thế nào là làm lấy việc của mình? Tại sao phải tự làm lấy việc của mình? - Phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận: - Nhận việc, thảo luận a) Tự làm lấy việc của mình là . . . làm lấy công việc của mà không . . . vào người khác. b) Tự làm lấy việc của mình giúp cho em mau . . . và không . . người khác. - Gọi một số nhóm trình bày ý kiến - Trình bày. Theo dõi, bổ sung  Chốt ý đúng: a) cố gắng – bản thân – dựa dẫm . - Đọc các câu đã hoàn chỉnh. b) tiến bộ – làm phiền . 3. HS có khả năng giải quyết tình huống liên quan đến việc tự làm lấy việc của mình. - Nêu tình huống: Khi Việt đang cắt hoa giấy chuẩn bò cho cuộc thi << Hái hoa dân chủ >> tuần tới của lớp thì Dũng đến chơi. Dũng bảo Việt: - Lắng nghe. Tìm cách xử lý + Tớ khéo tay, cậu để tớ làm thay cho. Còn cậu giỏi toán thì làm bài hộ tớ. Nếu em là Việt, em có đồng ý với đề nghò của Dũng không? Vì sao? - Yêu cầu các nhóm đóng vai, đưa ra cách giải quyết - Thảo luận, đóng vai. - Gọi 2 nhóm trình diễn tình huống trên - Lần lượt trình diễn. - Lớp nhận xét. Góp ý  Kết luận: Đề nghò của Dũng là sai. Hai bạn cần tự làm lấy việc của riêng mình. * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại bài học - Nêu - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: Tự làm lấy công việc hằng ngày của mình ở trường, ở nhà.  Tổng kết đánh giá tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 6 Tiết: 6 Ngày dạy : 21/9 (3 1 ,3 2 ), 23/9 (3 3 ), 24/9 (3 5 , 3 4 ). Tên bài dạy : Tự làm lấy việc của mình. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - Nêu được ích lợi của việc tự làm lấy việc của mình. Kể được một số việc mà HS lớp 3 có thể tự làm lấy. - HS tự biết làm lấy công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt ở trường, ở nhà. - Có thái độ tự giác, chăm chỉ thực hiện công việc. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Phiếu học tập. - Học sinh : Vở BTĐĐ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò *Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát - Cả lớp hát. - Kiểm tra kiến thức: Tự làm lấy việc của mình - Nêu tên bài. + Thế nào là tự làm lấy việc của mình? + Trả lời câu hỏi. Nhận xét. + Nhận xét, tuyên dương.  Bài mới: Tự làm lấy việc của mình (T.2) *Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức 1. Biết tự nhận xét về những công việc mà mình tự làm hoặc chưa tự làm. - Các em đã từng tự làm lấy những việc gì của mình? - Phát biểu. Lớp nhận xét - Các em đã thực hiện việc đó như thế nào? - Em cảm thấy thế nào sau khi hoàn thành công việc?  Kết luận. Tuyên dương, khuyến khích 2. Bày tỏ thái độ phù hợp trong việc tự làm lấy việc của mình theo các tình huống sau: - Ở nhà Hạnh được phân công quét nhà, nhưng hôm nay Hạng cảm thấy ngại nên nhờ mẹ làm hộ. Nếu em có mặt ở nhà Hạnh lúc đó, em sẽ khuyên Hạnh như thế nào? - Nhóm 1, 2, 3 thảo luận và đóng vai tình huống 1. - Hôm nay, đến phiên Xuân làm trực nhật lớp. Tú bảo: << Nếu cậu cho tớ mượn chiếc ô tô đồ chơi thì tớ sẽ làm trực nhật thay cho >> . Bạn xuân nên ứng xử như thế nào khi đó? - Nhóm 4, 5, 6 thảo luận và đóng vai tình huống 2. + Yêu cầu các nhóm làm việc. - Thảo luận, đóng vai. + Theo từng tình huống, một số nhóm lên trình bày. - Lần lượt trình diễn. - Lớp nhận xét. Góp ý  Kết luận: Nếu có mặt ở đó, các em cần khuyên Hạnh nên tự quét nhà vì đó là công việc mà Hạnh đã được giao. Xuân nên làm trực nhật lớp và cho bạn mượn đồ chơi. 3. HS biết bày tỏ thái độ về các ý kiến có liên quan - Gọi HS đọc yêu cầu BT.6 trang 11 trong Vở BTĐĐ. - 1 HS đọc. Lớp dò theo. - Hướng dẫn: Ghi dấu + vào  trước ý kiến đúng, dấu trừ trước ý kiến em không đồng ý. - Nghe hướng dẫn Bài tập 6 trang 11 trong vở BTĐĐ - Yêu cầu HS làm việc độc lập - Cá nhân tự làm bài - Theo từng nội dung, mỗi em nêu 1 ý và có giải thích. - Lớp theo dõi, bổ sung  Kết luận như SGV/40: Đồng ý: a, b , đ - Đọc lại các ý kiến đúng Không đồng ý: c, d, e *Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Trò chơi: Nhìn động tác, đoán việc làm - Cả lớp tham gia chơi. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: xem lại bài học. Bài mới:  Tổng kết đánh gía tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 7 Tiết: 7 Ngày dạy : 28/9 (3 1 ,3 2 ), 30/9 (3 3 ), 1/10 (3 5 , 3 4 ). Tên bài dạy : Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Biết trẻ em không nơi nương tựa có quyền được Nhà nước, mọi người quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ. - Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. - Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Câu chuyện << Bó hoa đẹp nhất >> - Học sinh : Vở BTĐĐ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò *Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát << Cả nhà thương nhau >> - Phan Văn Minh - Cả lớp hát. - Bài hát nói lên điều gì? - Phát biểu.  Bài mới: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em(T.1). *Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức  HS hiểu được giá trò của quyền được sống với gia đình, được ông bà, cha mẹ, quan tâm chăm sóc.  Hoạt động nhóm, cả lớp. - Yêu cầu HS nhớ lại và kể cho các bạn trong nhóm nghe về việc minh đã được ông bà, cha mẹ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc như thế nào? - Trao đổi theo nhóm 4 em. - Mời một số HS kể trước lớp. - 3, 5 HS kể. - Nêu câu hỏi chung: + Em nghó gì về tình cảm và sự chăm sóc của mọi người trong gia đình đã dành cho em? - Phát biểu. Lớp nhận xét + Em nghó gì về những bạn nhỏ thiệt thòi hơn chúng ta: phải sống thiếu tình cảm và sự chăm sóc của cha mẹ?  Kết luận như SGV / 42. Tuyên dương, khuyến khích  HS biết được bổn phận của mình đối với gia đình, người thân - Kể chuyện << Bó hoa đẹp nhất >> - Nghe + quan sát tranh - Gọi 1HS đọc lại câu chuyện. Nêu câu hỏi: - 1HS đọc. Lớp dò theo. + Chò em Ly đã làm gì nhân dòp sinh nhật mẹ? + Trả lời câu hỏi. Nhận xét, bổ sung. + Vì sao mẹ Ly lại nói rằng bó hoa mà chò em Ly tặng mẹ là bó hoa đẹp nhất? - Trao đổi nhóm đôi, phát biểu.  Kết luận: Con cháu có bổn phận quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và những người thân trong gia đình. Sự quan tâm, chăm sóc của các em sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ, anh chò em.  Đánh giá hành vi - Chia nhóm, giao việc các nhóm thảo luận nhận xét cách cư xử của các bạn ở BT.3/13 trong vở BTĐĐ. - Làm việc theo nhóm. - Mời đại diện một số nhóm trình bày. - Mỗi nhóm trình bày 1 tình huống  Kết luận: Tình huống b, d là chưa quan tâm đến ông bà,… Tình huống a, c, đ là thể hiện tình thương yêu, sự quan tâm,… - Cả lớp trao đổi. *Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Hệ thống lại bài - Cả lớp tham gia chơi. - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: Sưu tầm tranh ảnh, bài thơ, bài hát, ca dao, về tình cảm gia đình.  Tổng kết đánh gía tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 8 Tiết: 8 Ngày dạy : 5/10 (3 1 ,3 2 ), 7/10 (3 3 ), 8/10 (3 5 , 3 4 ). Tên bài dạy : Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau. - Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình bằng những việc làm phù hợp với khả năng. - HS biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Thẻ xanh, đỏ, trắng cho BT.5 trong Vở BTĐĐ. - Học sinh : Vở BTĐĐ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò *Hoạt động 1: Khởi động - Ổn đònh: Hát << Ba ngọn nến lung linh >> - Ngọc Lễ. - Cả lớp hát. - Bài hát nói lên điều gì?  Bài mới: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chò em(T.2). *Hoạt động 2: Cung cấp kiến thức  Sự thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân trong những tình huống cụ thể. - Yêu cầu các nhóm thảo luận, đóng vai các tình huống: - Trao đổi theo nhóm 4 em. - Lan ngồi học trong nhà thì thấy một em bé nhà bên trèo cây. Nếu em là bạn Lan, em sẽ làm gì? - Đóng vai theo tình huống. - Ông của Huy có thói quen đọc báo hằng ngày. Nhưng mấy hôm nay ông bò đau mắt nên không đọc báo được. Nếu em là bạn Huy, em sẽ làm gì? Vì sao? + Mời một số nhóm lên đóng vai. Hướng dẫn nhận xét: - 2 nhóm. Lớp nhận xét, bổ sung Cách ứng xử trong mỗi tình huống, cảm xúc của nhân vật khi ứng xử hoặc nhận được sự ứng xử.  Kết luận như SGV / 46.  Củng cố về các quyền của trẻ em có liên quan đến chủ đề bài học. - Đọc từng ý kiến, HS bày tỏ thái độ qua thẻ: đỏ – tán thành, xanh – không tán thành, trắng – lưỡng lự - Nghe đọc, đưa thẻ bày tỏ ý kiến a) Trẻ em có quyền được ông bà, cha mẹ thương yêu, quan tâm, chăm sóc. - Giải thích tại sao em tán thành và không tán cũng như lưỡng lự. b) Chỉ có trẻ em mới cần được quan tâm, chăm sóc. c) Trẻ em có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.  Kết luận: Các ý kiến a, c là đúng. Ý kiến b là sai.  Bày tỏ tình cảm của mình đối với những người thân trong gia đình. - Giới thiệu nhữngtranh vẽ, món quà, bài hát mà các em đã tặng cho người thân trong một dòp nào đó. - Xung phong lên giới thiệu trước lớp về những món quà, hát bài hát - Gợi ý phần giới thiệu: + Tặng cho ai? + Tặng người thân trong dòp nào?  Kết luận và giảng thêm như SGV/47 - 2 HS đọc phần bài học trong SGK/15. *Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Hát: << Cháu yêu bà >> - Cả lớp tham gia hát - Nhận xét tiết học. - Dặn dò: Sống phải biết yêu quý, quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.  Tổng kết đánh gía tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 11 Tiết: 11 Ngày dạy : Thứ tư ngày tháng 10 năm 2009. Tên bài dạy : Thực hành kỹ năng giữa kỳ 1. Người soạn : Vũ Thò Mai Phương. I. MỤC TIÊU: - Củng cố các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học qua 5 bài, từ tuần 1 đến tuần 10. - Có kó năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong thực tế cuộc sống. - Có thái độ, hành vi phù hợp với từng tình huống cụ thể. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Phiếu học tập. - Học sinh : Vở BTĐĐ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Thầy Trò *Hoạt động 1: Khởi động - Cả lớp hát. - Kiểm tra kiến thức: + Yêu cầu HS kể lại các bài đạo đức đã học. + Mỗi HS nêu 1 tên bài. + Nhận xét, tuyên dương.  Bài mới: Thực hành kỹ năng giữa kỳ 1 * Hoạt động 2: Ôn tập 5 bài đạo đức  HS có hành vi ứng xử phù hợp - Yêu cầu HS hát bài hát về ca ngợi Bác Hồ. - Hát tập thể. + Trong cuộc sống và trong học tập em đã làm gì để bày tỏ lòng kính yêu Bác Hồ ? + Qua câu chuyện "Chiếc vòng bạc" Em thấy Bác Hồ là người như thế nào ? - Hái hoa + Lần lượt một số em kể trước lớp. + Bác Hồ là người biết giữ lời hứa. - Thi đua theo tổ. Phổ biến luật chơi: Lắng nghe . + Hình thức: Cho HS đếm số thứ tự trong tổ. Khi đại diện tổ lên hái hoa, bạn nào có số thứ tự trùng với bông hoa thì bạn đó sẽ phải trả lời. + Nội dung của những bông hoa là 4 bài đạo đức còn lại. + Điểm số: Mỗi câu trả lời đúng được 20 điểm. Trả lời sai không có điểm, bạn trong cùng 1 tổ sẽ tương trợ câu trả lời nhưng chỉ được 10 điểm. Tổ nào có bổ sung đúng và hay sẽ được cộng 5 điểm. - Tổ chức cho HS chơi. - Cả lớp cùng tham gia.  Tổng kết cuộc thi hái hoa. Tuyên bố tổ thắng cuộc. * Hoạt động 2: Văn nghệ  Giúp HS biết chọn lọc những bài hát có nội dung phù hợp lứa tuổi, thêm yêu âm nhạc. - Yêu cầu các tổ đưa ra 1 bài hát thuộc chủ đề một trong 5 bài học. - Lắng nghe yêu cầu. - Dành cho thời gian thảo luận, chọn ra bài hát phù hợp. - Các tổ thảo luận. - Hình thức : cá nhân, cả tổ. - Chọn đối tượng biểu diễn. - Tổ chức cho HS tham gia văn nghệ.  Nhận xét, tuyên dương. * Hoạt động 3: Tổng kết - Nhận xét tiết học. [...]... - Cả lớp tiến hành thảo luận Đóng vai, đưa ra cách giải quyết - 2, 3 nhóm Nhận xét lẫn nhau - Lắng nghe Đánh giá hành vi - 1 HS đọc, lớp theo dõi + Hoạt động cả lớp + Lắng nghe - 1 HS đọc yêu cầu Lớp dò theo - Thực hiện yêu cầu - 2., 3 HS đọc - Lắng nghe - Dặn dò: Thực hiện tốt các điều đã học Tiết học sau báo cáo trước Lớp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC 1 2 3 Tuần: 13 5 Tiết: 13 4 Ngày dạy : 9/11 (3. .. Mỗi HS sửa 1 ý Lớp nhận xét - Lắng nghe - 1 HS đọc Lớp đọc thầm - Thực hiện yêu cầu - 3, 5 HS - Lắng nghe - Cả lớp cùng tham gia HS có thể tham khảo câu hỏi trong VBT/18 - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Thực hành theo bài học Xem: Bài 6 KẾ HOẠCH BÀI DẠY - Lắng nghe Môn: ĐẠO ĐỨC 1 2 3 Tuần: 12 5 Tiết:12 4 Ngày dạy : 2/11 (3 ,3 ), 4/11 (3 ), 5/11 (3 , 3 ) Tên bài dạy : Tích cực tham gia việc lớp, việc trường... tranh - 1 HS đọc Lớp dò theo - Trả lời câu hỏi - Thảo luận theo yêu cầu - Trình bày, bổ sung - Lắng nghe - Nghe phổ biến - Đưa thẻ chọn và có lời giải thích thơ, ca dao, truyện, … nói về chủ đề Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC 1 2 3 Tuần: 15 5 Tiết:15 4 Ngày dạy : 23/ 11 (3 ,3 ), 25/11 (3 ), 26/11 (3 , 3 ) Tên bài dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Người soạn... - Gọi HS đọc lại các ý kiến đúng - 2., 3 HS đọc * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn dò: Yêu cầu học sinh sưu tầm các câu chuyện, bài hát , câu ca dao , tục ngữ , về sự giúp đỡ chia sẻ buồn vui cùng bạn  Tổng kết đánh gía tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 10 Tiết:10 Ngày dạy : 19/10 (31 ,32 ), 20/10 (33 ), 21/10 (35 , 34 ) Tên bài dạy : Chia sẻ vui buồn cùng... 14 Ngày dạy : 16/11 (31 ,32 ), 18/11 (33 ), 19/11 (35 , 34 ) Tên bài dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Người soạn : Vũ Thò Mai Phương I MỤC TIÊU: - Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng - Biết quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng - Có thái độ tôn trọng, quan tâm hàng xóm láng giềng II CHUẨN BỊ: - Giáo viên : Tranh minh... DẠY - Cả lớp tham gia hát Môn: ĐẠO ĐỨC 1 2 3 Tuần: 9 5 Tiết:9 4 Ngày dạy : 12/10 (3 ,3 ), 14/10 (3 ), 15/10 (3 , 3 ) Tên bài dạy : Chia sẻ vui buồn cùng bạn Người soạn : Vũ Thò Mai Phương I MỤC TIÊU: - Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với khi có chuyện vui, buồn - Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn - Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày II CHUẨN BỊ: - Giáo. .. HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC 1 2 3 Tuần: 13 5 Tiết: 13 4 Ngày dạy : 9/11 (3 ,3 ), 11/11 (3 ), 12/11 (3 , 3 ) Tên bài dạy : Tích cực tham gia việc lớp, việc trường Người soạn : Vũ Thò Mai Phương I MỤC TIÊU: - HS phải có bổn phận tham gia việc lớp việc trường và vì sao cần phải tích cực tham gia việc lớp việc trường - Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được những nhiệm... “Trường em, lớp em” * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học - Cả lớp hát - Nêu tên bài + Các tổ trưởng báo cáo + Lắng nghe - 1 HS đọc Lớp đọc thầm - Thảo luận và phân công đóng vai - 4 nhóm Lớp theo dõi, góp ý - Lắng nghe - Thực hiện yêu cầu - Nhận công việc phù hợp - Lắng nghe - Các tổ tham gia - Lắng nghe - Dặn dò: Thực hành theo bài học Xem: Bài 6 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 14... chúng ta cần tôn trọng và giúp đỡ khi họ cần * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn dò: Thực hiện theo bài học Xem BT4, 5 /35 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 25 Tiết:25 Ngày dạy : 1 /3 (Ba2), 4 /3 (Ba4) Tên bài dạy : Thực hành kỹ năng giữa kì II Người soạn : Vũ Thò Mai Phương I MỤC TIÊU: - Hệ thống hoá các chuẩn mực , hành vi đạo đức đã học của các tuần đầu của học kì 2 - Có kỹ năng... một số HS nói trước lớp - Tuyên dương những HS đã biết chia sẻ vui buồn cùng bạn  Kết luận: Bạn bè tốt cần phải biết cảm thông, chia sẻ vui buồn cùng nhau  Trò chơi Phóng viên - Cho một vài em đóng vai phóng viên phỏng vấn các bạn trong lớp về nội dung có liên quan bài học  Kết luận chung * Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò Trò - Cả lớp hát - Nêu tên bài + Trả lời câu hỏi - 1 HS đọc Lớp đọc thầm - Làm . đỡ hàng xóm láng giềng. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 15 Tiết:15 Ngày dạy : 23/ 11 (3 1 ,3 2 ), 25/11 (3 3 ), 26/11 (3 5 , 3 4 ). Tên bài dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Người. xem lại bài học. Bài mới:  Tổng kết đánh gía tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 7 Tiết: 7 Ngày dạy : 28/9 (3 1 ,3 2 ), 30 /9 (3 3 ), 1/10 (3 5 , 3 4 ). Tên bài dạy : Quan tâm, chăm sóc. của mình ở trường, ở nhà.  Tổng kết đánh giá tiết dạy: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 6 Tiết: 6 Ngày dạy : 21/9 (3 1 ,3 2 ), 23/ 9 (3 3 ), 24/9 (3 5 , 3 4 ). Tên bài dạy : Tự làm lấy việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN, Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN,