0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... NGHIỆM TIẾT DẠY : 46 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 20 14 - 2015 Tuần 24& 25 Thứ ngày tháng năm 200 Đạo Đức TÔN TRỌNG ĐÁM ... TRƯỞNG BAN GIÁM HIỆU 14 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 20 14 - 2015 Tuần 7&8 Thứ ngày tháng năm 200 Đạo Đức QUAN TÂM, CHĂM ... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 20 14 - 2015 Tuần 5&6 Thứ , ngày tháng năm 200 Đạo Đức (bài 3) TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp...
 • 65
 • 1,696
 • 2
Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... Việt Nam Cách tiến hành - Yêu cầu HS chia thành nhóm Phát cho nhóm tranh(trang 32 ,33 ,34 , 35 ;Vỡ Bài tập Đạo đức – NXB Giáo dục), yêu cầu nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: Trong tranh có ai? Các bạn ... biết tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ việc em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ  Cách tiến hành: - Kể chuyện ”Các cháu vào với Bác”(Vở tập - HS lớp ý lắng nghe Một HS đạo đức 3, NXB Giáo dục) ... điểm 3- Bài Hoạt động dạy Hoạt động 1: Xem xét công việc Hoạt động học (Ghi chú: Vì lớp, vào đầu năm học GV yêu cầu HS lớp thực nội quy mà lớp trường đề ra, nên GV chủ nhiệm thường yêu cầu Ban cán...
 • 74
 • 1,387
 • 20
Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN

... học Tiết học sau báo cáo trước Lớp KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 13 Tiết: 13 Ngày dạy : 9/11 (3 ,3 ), 11/11 (3 ), 12/11 (3 , ) Tên dạy : Tích cực tham gia việc lớp, việc trường Người soạn : ... theo học Xem: Bài KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 14 Tiết: 14 Ngày dạy : 16/11 (31 ,32 ), 18/11 (33 ), 19/11 (35 , 34 ) Tên dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Người soạn : Vũ Thò Mai Phương ... tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: ĐẠO ĐỨC Tuần: 15 Tiết:15 Ngày dạy : 23/ 11 (3 ,3 ), 25/11 (3 ), 26/11 (3 , ) Tên dạy : Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Người soạn :...
 • 24
 • 768
 • 1
Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... ngày 10 tháng năm 20 13 Tuần 18 : Dạy lớp 3A Tiết 18 :ôn tập thực hành kĩ học kì I I Mục tiêu: 34 - Giúp hs ôn tập củng cố lại chuẩn mực đạo đức học kì I - Hs hiểu phải thực đầy đủ chuẩn đạo đức ... - Cả lớp hát bài: Lớp đoàn kết Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2 012 Tuần 14 : Dạy lớp ... mực đạo đức học - Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 29 tháng 11 năm 2 012 Tuần 12 : Dạy lớp 3A Bài 6: tích cực tham gia việc trờng việc lớp...
 • 71
 • 1,224
 • 23
Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Đạo đức lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... độ tán thành , không tán thành lưỡng lự cách giơ bìa màu đỏ , xanh , trắng Thảo luận lý tán thành , không tán thành , lưỡng lự ý kiến GV kết luận : - Tán thành : a , c, d , đ , e - Không tán ... bạn bè HĐ 2: Liên hệ tự liên hệ ( BT trang 17 ) Động não *Mục tỉêu :HS biết tự đánh giá việc thực chuẩn mực đạo đức thân bạn khác lớp , trường Đồng thời giúp em khắc sâu ý nghóa việc cảm thông ... Tuần 13 Ngày……tháng……năm…… Tiết: 13 QUAN TÂM ,GIÚP ĐỢ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG I-MỤC TIÊU : HS hiểu : -Thế quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng giềng - Sự cần thiết phải quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng...
 • 85
 • 1,289
 • 21
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... An Hoà Sáng: 6h45’ Chiều: 13 h15’ - Xung phong thực - Đọc ĐT+CN Trò ngoan đến lớp Đều đặn học nắng mưa ngại Giáo viên: Văn Hồng Hạnh K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức Tuần :16 Ngày dạy: 9 .12 .2 010 TRẬT ... chung lớp Nộp phiếu  Rút kinh nghiệm: Trường Tiểu Học Phúú An Hoà Giáo viên: Văn Hồng Hạnh Tuần :19 Bài : K ế hoạch bàài dạy Đạo Đức LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CƠ GIÁO Ngày dạy: /1/ 2 011 A MỤC ... với thầy giáo, giáo - Biết phải lễ phép với thầy giáo, giáo - Thực lễ phép với thầy giáo, giáo GDKNS: KN giao tiếp/ứng xử lễ phép với thầy giáo, giáo B TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - VBT Đạo đức, bút...
 • 67
 • 1,134
 • 1
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... ph -Hs quan sát lớp -Nhận xét đánh giá Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp đẹp quyền chưa sạch, tự xếp lại cho đẹp bổn phận học sinh,… -Cả lớp chơi 4.Củng cố : (4 phút) - Trường lớp đẹp có lợi ... tình cụ thể để giữ trường lớp đẹp -Hs quan sát lớp -GV phổ biến cách chơi chưa sạch, tự xếp -Nhận xét đánh giá Kết luận chung : Giữ gìn trường lớp đẹp quyền lại cho đẹp -Cả lớp chơi p bổn phận học ... - Ngày soạn : / Ngày dạy : / / 20 0 / 20 0 TUẦN ***** KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN : ĐẠO ĐỨC BÀI : BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I MỤC TIÊU : - Biết có lỗi nên nhận lỗi sửa lỗi,...
 • 43
 • 1,132
 • 16
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... cõu th 4. Cng c dn dũ : (5p) - Ta va hc bi gỡ? - Nhn xột tit hc, tuyờn dng Hc sinh hot ng tt - Thc hin tt nhng iu ó hc Mụn : O C Bi Dy : EM Tun : 21 Ngy Son: 14 / 01/ 2 011 Ngy Dy : 17 / 01/ 2 011 V CC ... 4. Cng c dn dũ : - Nhn xột tit hc , tuyờn dng hc sinh tớch cc hot ng - Dn hc sinh xem BT4,5 / 24, 25 chun b cho tit hc sau Mụn : O C Tờn Bi : I Tun : 15 Ngy son: 26 /11 /2 010 Ngy Dy : 29 /11 /2 010 ... , ghi nh 4. Cng c dn dũ : - Hụm em hc bi gỡ ? Dn Hc sinh thc hin ỳng iu ó hc - Chun b bi hụm sau i hc u , ỳng gi Mụn : O C Tờn Bi: I Tun : 14 Ngy son: 19 /11 /2 010 Ngy Dy : 22 /11 /2 010 HC U V...
 • 61
 • 1,205
 • 15
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CƠ GIÁO /1/ 2 011 A MỤC TIÊU: - Nêu số biểu lễ phép với thầy giáo, giáo - Biết phải lễ phép với thầy giáo, giáo - Thực lễ phép với thầy giáo, giáo GDKNS: KN giao tiếp/ứng ... PHÉP ,VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CƠ GIÁO (tt) / 01/ 2 011 A MỤC TIÊU: - Nêu số biểu lễ phép với thầy giáo, giáo - Biết phải lễ phép với thầy giáo, giáo - Thực lễ phép với thầy giáo, giáo GDKNS: KN giao ... thảo luận - Cả lớp nhận xét, bổ sung -HS lắng nghe -Lắng nghe -Vài Hs nêu nhận xét Cả lớp bổ sung Lắng nghe Tuần :10 Bài :5 LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tt) Ngày dạy: 16 .10 .2 010 A MỤC...
 • 61
 • 1,267
 • 13
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... mẹ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Các điều 5 ,7, 9 ,10 ,18 ,20, 21, 27 CƯQT QTE Các điều 3,5 ,7, 9 ,12 ,13 ,16 , 17 , 27, trong luật BVCS GĐTEVN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn Định : hát , chuẩn bị đồ dùng học ... 37  Môn : ĐẠO ĐỨC Tuần : 18 Tên Bài Dạy : THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HK I Ngày Dạy : 1- 1-20 07 I MỤC TIÊU : - Hệ thống lại kiến thức đạo đức học - Nhận biết , phân biệt hành vi đạo đức hành vi đạo ... thầy cô giáo Rút kinh nghiệm - Bổ sung : -  41  Môn : ĐẠO ĐỨC Tuần : 20 Tên Bài Dạy : LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY CÔ GIÁO Ngày Dạy : 15 -1- 20 07 I MỤC TIÊU : - Học sinh hiểu : Thầy giáo giáo người...
 • 71
 • 1,190
 • 9
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2 014 - 2 015 40 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2 014 - 2 015 tuần :16 ngày dạy: 9 .12 .2 010 ... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2 014 - 2 015 34 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2 014 - 2 015 tuần :14 ngày dạy: ... ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2 014 - 2 015 47 ========================================================================== Giáo án Đạo đức Lớp – Năm học 2 014 - 2 015 tuần :19 Bài : LỄ...
 • 81
 • 2,920
 • 5
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... Tuần :18 I MỤC TIÊU : Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HK I - Hệ thống lại kiến thức đạo đức học - Nhận biết , phân biệt hành vi đạo đức ... học Phường Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 Tuần :11 ĐẠO ĐỨC THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU : -Củng cố hệ thống hoá kiến thức chuẩn mực hành vi đạo đức mối quan ... ®ångBVMT II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Các điều 5,7,9 ,10 ,18 ,20, 21, 27 CƯQT QTE Các điều 3,5,7,9 ,12 ,13 ,16 ,17 ,27,trong luật BVCS GĐTEVN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Ổn Đònh : hát , chuẩn bò đồ dùng học...
 • 76
 • 3,881
 • 99
Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Đạo đức lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... côc giáo Tiết : ĐẠO ĐỨC LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO( Tiết 1) I.MỤC TIÊU -Nêu số biểu lễ phép với thầy, cô giáo + Biết cần phải lễ phép lời thầy cô giáo -Thực lễ phép với thầy giáo, giáo ... cầu HS lấy vật dụng chuẩn bò sẵn để dán Quốc kì: ( cán cờ, giấy màu đỏ 20 x 15 , màu vàng, hồ dán ) * GV hướng dẫn dán vò trí, không dán ngược Hoạt động HS *Cả lớp hát HS trả lời câu hỏi -Có đỏ ,sao ... : ĐẠO ĐỨC LỄ PHÉP VÂNG LỜI THẦY GIÁO, CÔ GIÁO( Tiết 2) I.MỤC TIÊU -Nêu số biểu lễ phép với thầy, cô giáo +Biết cần phải lễ phép lời thầy cô giáo -Rèn cho HS biết lễ phép với thầy giáo, cô giáo...
 • 76
 • 1,217
 • 5
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... tr li ca ri ? -GV nhn xột 22 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp Nm hc 20 14 - 20 15 O C BI 20 : TR LI CA RI (Tit 2) I MC TIấU :( (TCKT) -Giỳp ... ngh ? -GV nhn xột 25 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp Nm hc 20 14 - 20 15 O CBI 22 : BIT NểI LI YấU CU, NGH (Tit 2) I MC TIấU : (TCKT) ... Bit núi li yờu cu, ngh 24 ========================================================================== Giỏo ỏn o c Lp Nm hc 20 14 - 20 15 b/ Cỏc hot ng dy hc : TL 10 ph 10 ph ph HOT NG DY HOT NG...
 • 40
 • 1,275
 • 3
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... giảng: 12. 12 ĐẠO ĐỨC: Tiết 15: GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH, ĐẸP (Tiết 2) I.Mục tiêu: - Giúp học sinh biết số việc làm cụ thể sống hàng ngày để giữ gìn trường lớp đẹp Biết phải làm để giữ gìn trường lớp ... đóng vai H: Lên bảng đóng vai theo hoạt cảnh (2H) H: Dưới lớp quan sát G: Chia nhóm giao việc H: Thảo luận đóng vai theo hoạt cảnh (N2) H: Lên bảng đóng vai (2N) G: Vì bạn Dương không nhìn thấy cặp, ... H: Mở tập làm tập (cả lớp) 3,Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nhắc tên (1H) G: Củng cố nội dung - Nhận xét học -Về thực tốt điều học Ký duyệt TUẦN 10 28 ĐẠO ĐỨC Ngày giảng: 07 .11 CHĂM CHỈ HỌC TẬP...
 • 99
 • 1,065
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đạo đức lớp 3 cktkn cả nămgiáo án đạo đức lớp 3 tuần 25giáo án đạo đức lớp 1 cả nămgiáo án đạo đức lớp 3 bài 7giáo án đạo đức lớp 3 tuần 35giáo án đạo đức lớp 4 cả nămgiáo án thể dục lớp 3 cả nămgiáo án đạo đức lớp 3 tuần 28giáo án đạo đức lớp 3 tuần 33giáo án đạo đức lớp 5 cả năm cktkngiáo án đạo đức lớp 5 cả nămgiáo án đạo đức lớp 3 bài 4giao an dao duc lop 3giáo án đạo đức lớp 2 cả năm 2012giáo án đạo đức lớp 2 cả nămNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ