Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN và BVMT

55 1.8K 31
Giáo án Đạo đức lớp 2 cả năm_CKTKN và BVMT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ TUẦN 1 HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ I. Mục tiêu : - HS nêu được một số biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. - HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - HS có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ kẻ mẫu thời gian biểu. -Tranh vẽ HĐ 2- tiết 1. III. Các hoạt động dạy - học: : 1.Ôån đònh lớp : Hát 2.Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt dộng học a. Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến Mục tiêu :HS có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý kến trước các hành động. Cách tiến hành: - GV chia lớp thành 4 nhóm và nêu 2 tình huống như trong tranh vẽ: + Tình huống 1 và 2 - GV KL: Giờ học Toán mà Lan và Tùng làm việc khác ,không chú ý nghe giảng sẽ không hiểu được bài ảnh hưởng đến kết quả học tập. - Vừa ăn vừa xem truyện có hại cho sức khoẻ. Dương nên ngừng xem truyện và cùng ăn với cả nhà. -Làm 2 việc cùng một lúc không phải là học tập , sinh hoạt đúng - Mỗi nhóm bày tỏ ý kiến về việc làm trong 1 tình huống: việc làm nào đúng, việc làm nào sai? Tại sao? - HS thảo luận nhóm -Đại diện các nhóm trình bày. -trao đổi tranh luận giữa các nhóm HS đọc cá nhân , đồng thanh ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ giờ. b. Hoạt động 2 : Xử lý tình huống Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể. Cách tiến hành: - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ - GV nêu 2 tình huống: - GV KL :Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử. Chúng ta nên chọn cách ứng xử phù hợp nhất. c. Hoạt động 3: Giờ nào việc ấy Mục tiêu:Giúp HS biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ. Cách tiến hành: - GV chia lớp thành 4 nhóm thảo luận: - GVKL: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để có đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi. 4. Củng cố dặn dò: GV nhận xét giờ học. GD HS. Dặn dò về nhà. - Mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp và chuẩn bò đóng vai. - HS thảo luận nhóm và chuẩn bò đóng vai. - Từng nhóm lên đóng vai. - Trao đổi tranh luận giữa các nhóm. + Nhóm 1: Buổi sáng em làm những việc gì? +Nhóm 2: Buổ trưa em làm những việc gì? + Nhóm 3: Buổi chiều …? + Nhóm 4: Buổi tối …? -Đại diện các nhóm trình bày - Trao đổi tranh luận giữa các nhóm - HS đọc: Giờ nào việc nấy. - Cùng cha mẹ xây dựng thờ gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu. ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ TUẦN 2 HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. Mục tiêu: -HS nêu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. - HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu. - HS có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ. II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu 3 màu. III. Các hoạt động dạy- học: 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lên trả lời câu hỏi: Các em cần làm gì cho việc học tập được tiến bộ? - GVNX, tuyên dương. 3. Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt dộng học a. Hoạt động 1 : Thảo luận lớp * Mục tiêu: Tạo cơ hội để HS bày tỏ ý kiến, thái độ của mình về lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. * Cách tiến hành: - GV phát bìa cho HS và quy đònh : đỏ tán thành ; xanh là không tán thành ; trắng là lưỡng lự . - GV lần lượt đọc từng ý kiến : + Trẻ em không cần học tập, sinh hoạt đúng giờ. + Học tập đúng giờ giúp em mau tiến bộ. + Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi. + Sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức - HS nghe, suy nghó. -Sau mỗi ý kiến HS chọn và giơ 1 trong 3 màu để biểu thò thái độ của mình. - Một số HS giải thích lý do. ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ khoẻ. - GVKL : ý 2, 4 đúng ; ý 1, 3 sai. b. Hoạt động 2: Hành động cần làm * Mục tiêu : Giúp HS tự nhận biết về lợi ích của việc học tập và sinh hoạt đúng giờ, cách thức để thực hiện học tập và sinh hoạt đúng giờ. * Cách tiến hành : - GV chia HS thành 4 nhóm : GV kết luận :Việc học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập đạt kết quả hơn. Vì vậy, học tập và sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết. c. Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm * Mục tiêu : Giúp học sinh sắp xếp lại thời gian biểu cho hợp lý và tự theo dõi việc thực hiện thời gian biểu. * Cách tiến hành : - GV chia HS thành nhóm đôi và giao nhiệm vụ : + Thời gian biểu đã hợp lí chưa ? + Thực hiện như thế nào ? -GV KL : Cần học tập, sinh hoạt đúng giờ để đảm bào sức khoẻ, học hành tiến bộ 4. Củng cố – dặn dò : - Dặn học sinh tự lập thời gian biểu và thực hiện công việc theo thời gian biểu. - Giáo dục tư tường đạo đức cho HS - GV nhận xét tiết học . + Nhóm 1 : Ghi lợi ích của học tập đúng giờ + Nhóm 2 : : Ghi lợi ích khi sinh hoạt đúng giờ. + Nhóm 3 và nhóm 4: Ghi những việc cần làm để sinh hoạt đúng giờ. -Từng nhóm trình bày trước lớp. Cả lớp cùng xem xét, đánh giá, bổ sung. - Hai bạn trao đổi với nhau về thời gian biểu của mình. -Các nhóm HS làm việc. - Một số HS trình bày trước lớp. - Hs thực hiện đúng theo thời gian biểu của mình TUẦN 3 ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI I. Mục tiêu: - HS biết khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực . - Biết vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi. - HS biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi khi mắc lỗi . - HS biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi . II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu thảo luận nhóm ,tranh minh hoạ . III. Các hoạt động dạy- học: 1.Ổn đònh lớp: Hát 2. Kiểm tra bài cũ: - HS (3 em) nêu lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ. -HS đọc thời gian biểu của mình . - GV nhận xét , tuyên dương . 3. Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt dộng học a. Hoạt động 1 : Phân tích truyện “Cái bình hoa”. * Mục tiêu : Giúp HS xác đònh ý nghóa của hành vi nhận lỗi và sửa lỗi, lựa chọn hành vi nhận lỗi và sửa lỗi . * Cách tiến hành : - GV chia nhóm HS : - GV kể chuyện : Cái bình hoa. + Nếu Vô- va không nhận lỗi thì điều gì xảy ra? +Các em thử nghó xem Vô – va đã nghó và làm gì sau đó ? -GV kể nốt đoạn cuối câu chuyện . -GV phát câu hỏi phiếu thảo luận cho các nhóm. - Các nhóm theo dõi câu chuyện và xây dựng phần kết câu chuyện . - Hs trả lời - Vô – va day dứt và nhờ mẹ mua một cái bình cho cô - HS thảo luận và phán đoán phần kết . - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm thảo luận và trả lời ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - GVKL : Trong cuộc sống, ai cũng có khi mắc lỗi nhất là với các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nhận lỗi và sửa lỗi. Thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý . b. Hoạt động 2 : Bày tỏ ý kiến, thái độ của mình * Mục tiêu : Giúp HS biết bày tỏ ý kiến, thái độ của mình . * Cách tiến hành : Nếu tán thành thì ghi dấu +, Nếu không tán thành thì ghi dấu - .( BT2 – VBT ). Khi HS nêu nhậ xét GV có thể giảng thêm bằng các tình huống . -GV nêu tình huống +TH 1 : Lan chẳng may làm gảy bút của Mai. Lan đã xin lỗi bạn và xin mẹ mua chiếc bút khác để trả cho bạn Mai. + TH 2 :Do mải chạy Tuấn xô ngã 1 bạn HS lớp 1. Cậy mình lớn hơn, Tuấn mặc kệ em và tiếp tục chơi với bạn - GVKL : Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp các em mau tiến bộ và được mọi người quý mến . 4, Củng cố, dặn dò : - HS nêu lại bài học - GV nhận xét tiết học . GD HS. câu hỏi. + Việc làm của bạn Lan là đúng vì bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi gây ra . +Việc làm của Tuấn là sai. Vì mặc dù em đó bé hơn nhưng Tuấn vẫn là người có lỗi . Tuấn nên đỡ em vậy và xin lỗi em - HS bày tỏ ý kiến và giải thích lý do. TUẦN 4 BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. Mục tiêu : ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - HS biết khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực . - Biết vì sao phải nhận lỗi và sửa lỗi. - HS biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi khi mắc lỗi . - HS biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi . II. Đồ dùng dạy học : - Dụng cụ phục vụ trò chơi đòng vai III. Các hoạt động dạy - học: : Hoạt động dạy Hoạt dộng học Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống * Mục tiêu: Giúp HS lựa chọn và thực hành hành vi nhận và sửa lỗi. * Cách tiến hành: - GV chia HS thành 3 nhóm và giao việc + Tình huống 1 : Lan đang trách Tuấn: “ Sao bạn hẹn rủ mình cùng đi học mà lại đi một mình” - Em sẽ làm gì nếu là Tuấn ? + Tình huống 2: Nhà cửa đang bừa bãi, chưa được dọn dẹp, ba mẹ đang hỏi Châu: “Con đã dọn nhà cho mẹ chưa”. - Em sẽ làm gì nếu em là bạn Châu ? + Tình huống 3: Tuyết mếu máo cầm quyển sách “Bắt đền Trường đấy, làm rách tớ rồi”. - Em sẽ làm gì nếu là Trường? - GV nhận xét từ tình huống sau đó kết luận: Khi có lỗi, biết nhận lỗi là dũng cảm, đáng khen. * Hoạt động 2: Thảo luận * Mục tiêu: Giúp HS hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi - Mỗi nhóm chuẩn bò đóng vai một tình huống - Từng nhóm lên trình bày qua tiểu phẩm. - Cả lớp nhận xét. - HS thảo luận nhóm theo hai tình huống trong vở bài tập. ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ để người khác hiểu đúng mình là việc làm cần thiết, là quyền của từng cá nhân. * Cách tiến hành: - GV chia nhóm HS và phát phiếu giao việc. - GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động 3 : Tự liên hệ. * Mục tiêu: Giúp HS đánh giá, lựa chọn hành vi nhận và sửa lỗi từ kinh nghiệm bản thân. - GV mời một số em lên kể – HS trình bày những trường hợp mắc lỗi và sửa lỗi. - GV cùng HS phân tích tìm ra cách giải quyết đúng. - GV kết luận chung : Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi. Như vậy em sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu q. 4 / Củng cố – dặn dò : - HS thực hiện hành vi đạo đức : ở nhà, ở trường. - GV nhận xét giờ học. -GD HS. -Dặn do về nhà. - Đai diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận. - HS kể các trường hợp GV yêu cầu. TUẦN 5 GỌN GÀNG, NGĂN NẮP I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS: - Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. - Nêu lợi ích của việc sống gọn gàng , ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. - Thực hiện giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi . ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - GDMT: Giáo dục cho HS biết sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên nhà thêm gọn và sạch đẹp môi trường. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bộ tranh thảo luận nhóm, giáo án. - HS: VBT, viết III. Các hoạt động dạy - học:: 1. Ổn đònh lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt dộng học Hoạt động 1 : Hoạt cảnh : Đồ dùng để ở đâu ? * Mục tiêu: Giúp HS nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng, ngăn nắp . * Kòch bản : SGK trang 28 - GV chia nhóm và giao kòch bản để các nhóm chuẩn bò . + Qua hoạt cảnh trên em rút ra điều gì? - GVKL :Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn, làm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt . Hoạt động 2 : Thảo luận nhận xét nội dung tranh : - GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận theo câu hỏi: +Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? +Bạn làm như thế nhằm mục đích gì ? - GVKL :Nơi học tập và sinh hoạt phải gọn gàng, ngăn nắp . Hoạt động 3:Bày tỏ ý kiến * Mục tiêu:Giúp HS biết đề nghò, - Một số HS trình bày hoạt cảnh . - HS thảo luận sau khi xem hoạt cảnh + Vì sao bạn Dương lại không tìm thấy cặp và sách vở ? - HS làm việc theo nhóm Tranh 1 :Gọn gàng , ngăn nắp Tranh 2 :Chưa gọn gàng, ngăn nắp Tranh 3 :Gọn gàng, ngăn nắp Tranh 4 :Chưa gọn gàng, ngăn nắp - Đại diện từng nhóm trình bày . ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ biết bày tỏ ý kiến của mình với người khác. * Cách tiến hành : - GV nêu tình huống :Bố mẹ xếp cho Nga một góc học tập riêng nhưng mọi người trong gia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga . - Theo em cần làm gì để giữ cho góc học tập luôn gọn gàng, ngăn nắp . - GVKL : Nga nên bày tỏ ý kiến, yêu cầu mọi người trong gia đình để đồ dùng đúng nơi quy đònh. 4. Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét giờ học . - GD HS. - Dặn dò về nhà. - HS thảo luận - Một số em lên trình bày ý kiến .Các HS khác bổ sung . TUẦN 6 GỌN GÀNG NGĂN NẮP (Tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: Giúp HS: - Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. - Nêu lợi ích của việc sống gọn gàng , ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. - Thực hiện giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi . - Tự giác thực hiêïn giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ chơi, chỗ học. - GDMT: Giáo dục cho HS biết sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên nhà thêm gọn và sạch đẹp môi trường. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Giáo án, bộ tranh thảo luận nhóm . - HS: Vở, viết, III. Các hoạt động dạy - học: : 1. Ổn đònh lớp: Hát [...]... học sinh biết áp dụng bài học vào cuộc sống - Xem bài và chuẩn bò bài sau - GV nhận xét tiết học: - HS thực hiện theo yêu cầu của GV + Lượt 1 :Đội 1 hành động , đội 2 đoán + Lượt 2 : đội 2 hành động, đội 1 đoán ( HS thực hiện khoảng 6 lượt ) Đội thắng là đội ghi được nhiều điển nhất - Cả lớp nghe và bổ xung ý kiến TUẦN 8 CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (tiết 2) ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ I Mục tiêu: 1 Kiến thức...ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ 2 Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS trả lời: Góc học tập và nơi em sinh sống có cần phải gọn gàng sạch sẽ không? Vì sao? - GV nhận xét khen ngợi 3 Dạy bài mới: Hoạt động dạy Hoạt dộng học ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ Hoạt động 1: Đóng vai theo các tình huống * Mục tiêu: Giúp HS biết cách... 14 ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (Tiết 1) I- Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu được lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh trương lớp sạch đẹp - Nêu đượcnhững việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp - Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệm của HS - HS biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn trường lớp sạch đẹp GDMT:Tham gia và nhắc nhở mọi người giữ gìn trường lớp. .. sẽ… - GV nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận - HS thảo luận + Em thích nhân vật nào nhất, tại sao? - Một số HS lên trả lời - GV kết luận: 2 Hoạt động 2: Thực hành làm sạch đẹp lớp học * Mục tiêu: Gíup HS biết được các việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày để giữ gìn trường, lớp ĐẠO ĐỨC LỚP 2 sạch đẹp * Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS quan sát xung quanh lớp và nhận xét xem lớp mình đã sạch đẹp chưa... được những lợi ích của việc chăm chỉ học tập 2 Thái độ, tình cảm: ĐẠO ĐỨC LỚP 2 3 II-Đồ CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ Tự giác học tập Đồng tình, noi gương các bạn chăm chỉ học tập Hành vi: Thực hiện được giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ dùng dạy học: -Các phiếu thảo luận nhóm ở hoạt động 2 (tiết 2) -Đồ dùng trò chơi sắm vai III- Các hoạt động dạy học: 1 Ổn đònh lớp: 2 Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt... Các bạn lớp 2A đã làm gì khi bạn Cường bò ngã? + Em có đồng tình với việc làm của các bạn lớp 2A không? Tại ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - GV nêu kết luận sao? c Hoạt động 2: Làm việc nào là * Đại diện các nhóm trình bày đúng * Mục tiêu: Giúp HS biết được một số biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè * Cách tiến hành: - GV giao nhiệm vụ cho HS - HS làm việc theo nhóm: Quan sát tranh và chỉ... bạn nhỏ sẽ nghó gì khởi và khen bạn khi các công việc mà bạn đã làm? - GV kết luận : Bạn nhỏ làm các việc nhà vì bạn nhỏ thương mẹ, muốn chia sẻ nỗi vất vã với mẹ Việc làm của bạn đem lại niềm vui ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ và sự hài lòng cho mẹ Chăm làm việc nhà là một đức tính tốt mà chúng ta nên học tập b Hoạt động 2 : Trò chơi: “ Đoán xem tôi đang làm gì ?” - GV chọn 2 đội chơi, mỗi đội 5... lý tình huống -úH thảo luận và đóng vai theo - GV nêu các tình huống và giao tình huống và nêu ra cách giải cho HS xử lý tình huống qua trò quyết chơi sắm vai - đại diện một vài nhóm lên Tình huống: trình bày : ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ Sáng ngày nghỉ, Dung đang làm bài tập , bố mẹ giao cho thì các bạn đến rủ đi chơi Dung phải làm gì bây giờ ? +Dung từ chối các bạn và tiếp tục làm nột bài tập... trước với xin lỗi và hẹn dòp khác Vì bà Sơn sang chơi nhà vào sáng nay rất cần có Nam chăm sóc và ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ Nhưng hôm nay bố mẹ đi vắng cả, yên tónh nghỉ ngơi bà Sơn đang ốm,Sơn được mẹ giao cho chăm sóc bà Sơn phải làm gì - Các nhóm khác nhận xét bổ bây giờ ? sung -Tổng kết lại ý kiến của các nhóm - Kết luận : Khi được giáo bất cứ công việc nhà nào, em cần phải hoàn thành công... thực hành: - Yêu cầu HS nêu tên các bài đạo - Học tập, sinh hoạt đúng giờ đức đã học - Biết nhận lỗi và sửa lỗi - Gọn gàng, ngăn nắp - Chăm làm việc nhà - Chăm chỉ học tập - Thế nào là học tập và sinh hoạt - Xếp công việc theo thời gian đúng giờ? biểu giờ nào việc nấy ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - Học tập, sinh hoạt đúng giờ có lời - Có lợi cho sức khỏe và học tập gì? mau tiến bộ - Lập thời gian . – va day dứt và nhờ mẹ mua một cái bình cho cô - HS thảo luận và phán đoán phần kết . - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm thảo luận và trả lời ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - GVKL. em vậy và xin lỗi em - HS bày tỏ ý kiến và giải thích lý do. TUẦN 4 BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 2) I. Mục tiêu : ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ - HS biết khi có lỗi thì nên nhận và sửa. dựng thờ gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu. ĐẠO ĐỨC LỚP 2 CƠ SỞ HÁNG CHÁNG LỪ TUẦN 2 HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2) I. Mục tiêu: -HS nêu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:16

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoạt động 1: Đóng vai theo các tình huống

   • II Chuẩn bò:

   • II Chuẩn bò:

 • GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP

 • (Tiết 1)

 • GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP

 • (Tiết 2)

  • (Tiết 2)

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan