0

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Chi tiết

72 1,878 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:38

TIẾT 3 NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH  - Hiểu được mắt, mũi, tai, lưỡi, tay (da) là bộ phận giúp ta nhận biết ra các vật xung quanh.(HS khá, giỏi nêu được ví dụ về những khó khăn trong cuộc sống của người có một giác quan bị hỏng). - +KN tự nhận thức: tự nhận xét về các giác quan của mình. +KN giao tiếp: thể hiện sự cảm thông với những người thiếu giác quan. +Phát triển KN hợp tác thông qua thảo luận nhóm.  - Các hình trong bài 3 SGK. - Một số đồ vật: khăn (bịt mắt), bông hoa, lọ nước hoa, quả bóng, chôm chôm,     !"#!$ - Cho Hs hát %&'()Chúng ta đang lớn. . Hỏi: Để có 1 cơ thể khỏe mạnh, mau lớn hằng ngày các em cần làm gì? - Nhận xét. *&'+,' * ','-$'./0&': Trò chơi: Nhận biết các vật xung quanh. *1(-'2/: GDKNS: KN giao tiếp. - Gv cho HS chơi trò chơi *3($-'4!$&!$: Dùng khăn sạch che mắt bạn, lần lượt đặt vào tay bạn 1 số vật đã như mô tả ở phần đồ dùng dạy học để bạn đó đoán xem đó là vật gì. Ai đoán đúng tất cả là thắng cuộc. - Sau khi trò chơi kết thúc, GV nêu vấn đề: Qua trò chơi, chúng ta biết ngoài việc sử dụng mắt để nhận biết các vật xung quanh, còn có thể dùng các bộ khác của cơ thể để nhận biết các sự vật và hiện tượng ở xung quanh. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. - Gv: giới thiệu tên bài học mới - Gv ghi đầu bài lên bảng: $5!0'4-(3(65- 7/!89/:!$  ;<-"=!8Quan sát vật thật - CẢ lớp hát. - Cần tập thể dục, ăn uống điều độ, giữ vệ sinh thân thể, - 2, 3 HS lên chơi. - HS nhắc lại 1 - Quan sát tranh 1(">($  KN tự nhận thức: Hs mơ tả được 1 số vật xung quanh. 3($-'4!$&!$: *  ?,(: Gv u cầu: Quan sát và nói về màu sắc, hình dáng, kích cỡ: to, nhỏ, nhẵn nhụi, sần sùi, tròn, dài, của 1 số vật xung quanh của Hs như: cái bàn, ghế, cặp, bút, và 1 số vật Hs mang theo *  ?,(%: Gv thu kết quả quan sát: - GV gọi 1 số HS xung phong lên chỉ vào vật và nói tên 1 số vật mà em quan sát được.  ;<-"=!8%: Thảo luận nhóm. 1(">($ Hs biết các giác quan và vai trò của nó trong việc nhận biết được các vật xung quanh. GDKNS: Phát triển KN hợp tác. 3($-'4!$&!$  ?,(: - Gv hướng dẫn Hs đặt câu hỏi để thảo luận nhóm: + Nhờ đâu bạn biết được màu sắc của vật ? + … hình dáng của vật. + …. mùi vò của vật + …. vò của thức ăn. +…một vật là cứng, mềm, sần sùi, mòn màng? + ….nghe được tiếng chim hót, tiếng chó sủa. - Bạn nhận ra tiếng của các con vật như: tiếng chim hót, tiếng chó sủa bằng bộ phận nào?  ?,(%: Gv thu kết quả hoạt động. - Gv gọi đại diện nhóm đứng lên nêu một trong các câu hỏi mà nhóm thảo luận và chỉ định một Hs ở nhóm khác trả lời và ngược lại ?,(*: Gv nêu u cầu: - Các em hãy cùng nhau thảo luận câu hỏi sau đây: +Điều gì xảy ra nếu mắt chúng ta bị hỏng? + Điều gì xãy ra nếu tay (da) của chúng ta khơng còn cảm giác gì? (HS khá giỏi nêu ví dụ về những khó khăn của người có giác quan bị hỏng) - Chú ý lắng nghe. - Hs hoạt động theo cặp, quan sát và nói cho nhau nghe về các vật xung quanh hoặc do các em mang theo - Hs làm việc cả lớp. 1 số Hs phát biểu, Hs khác nghe, nhận xét, bổ sung. - Hs làm việc theo nhóm nhỏ (4Hs), thay nhau đặt câu hỏi trong nhóm. - Cùng nhau thảo luận và tìm ra câu trả lời chung. - Hs làm việc theo nhóm nhỏ hỏi và trả lời các câu hỏi của nhóm khác. - Nhóm 1. - Nhóm 2. 2 ?,(@Gv thu kết quả thảo luận. - Gọi 1 số Hs xung phong trả lời các câu hỏi đã thảo luận. - Tùy trình độ của Hs, Gv có thể kết luận hoặc cho Hs tự rút ra kết luận của phần này. Kết luận: Nhờ có mắt, mũi, tai, lưỡi, da mà chúng ta nhận biết ra các vật xung quanh. Nếu 1 trong các bộ phận đó bị hỏng thì chúng ta sẽ không nhận biết đầy đủ về thế giới xung quanh. Vì vậy, chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ các bộ phận của cơ thể. @ A!8(B Chơi trò chơi: Đoán vật. Mục đích: Hs nhận biết được các vật xung quanh - Các bước tiền hành: - ?,(: Gv dùng 3 khăn bịt mắt 3 Hs cùng 1 lúc và lần lượt cho Hs sờ, ngửi, 1 số vật đã chuẩn bị. Ai đóan đúng tên sẽ thắng cuộc. - ?,(%: Gv nhận xét, tổng kết trò chơi đồng thời nhắc Hs không nên sử dụng các giác quan một cách tùy tiện, dễ mất an tòan. Chẳng hạn không sờ vào vật nóng, sắc không nên ngửi, nếm các vật cay như ớt, tiêu, C$5!7D- - Nhận xét tiết học. - Hs làm việc theo lớp, một số Hs trả lời các em khác nghe, nhận xét, bổ sung. - 3 Hs lên bảng, các em khác làm trọng tài cho cuộc chơi. E@FGH  - Nêu được các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ mắt và tai.(HS khá, giỏi đưa ra được một số cách xử lí đúng khi gặp tình huống có hại cho mắt và tai. Ví dụ: bị bụi bay vào mắt, kiến bò vào tai) - KN tự bảo vệ: chăm sóc mắt và tai; KN ra quyết định:nên và không nên làm gì để bảo vệ mắt và tai; phát triển KN giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.  - Các hình trong bài 4 SGK và các hình khác thể hiện được các hoạt động liên quan đến mắt và tai  3    !"#!$ - Cho Hs hát %&'() . Hỏi: Nhờ đâu các em nhận biết được các vật xung quanh? . Để nhận biết các vật xung quanh được đầy đủ chúng ta cần làm gì? - Nhận xét. *&'+,' *','-$'./0&': Cho lớp hát bài Rửa mặt như mèo để khởi động thay lời giới thiệu bài mới.  ;<-"=!8Quan sát và xếp tranh theo ý “nên” hay “không nên” 1(">($ Hs nhận ra những việc gì nên làm và việc gì không nên làm để bảo vệ mắt và tai.KN ra quyết định. 3($-'4!$&!$: *  ?,(: Gv yêu cầu Hs: - Quan sát từng hình ở tr. 10 SGK và tập đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi cho từng hình. - Gv hướng dẫn đặt câu hỏi, giúp đỡ Hs câu khó. +Ví dụ: Chỉ bức tranh bên trái trong sách hỏi: . Bạn nhỏ đang làm gì? . Việc làm của bạn đó đúng hay sai? .Chúng ta có nên học tập bạn nhỏ đó không? I ?,(%  - Gv chỉ định 2 Hs xung phong lên gắn các bức tranh phóng to ở tr. 10 SGK vào phần các việc nên làm và không nên làm. - Gv kết luận ý chính hoặc để Hs tự kết luận (tùy theo trình độ của Hs). 8$J8'K:-'4- I ;<-"=!8%: QS tranh và tập đặt câu hỏi 1(">($: Hs nhận ra những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ tai.  KN ra quyết định. 3($-'4!$&!$ - CẢ lớp hát. - Nhờ mắt, mũi, tai, lưỡi, da. - Cần phải bảo vệ và giữ gìn an toàn cho các giác quan. - CẢ lớp hát. - Hs làm việc theo cặp (2Hs), 1 Hs đặt câu hỏi, Hs kia trả lời sau đó đổi ngược lại. - Hs làm việc theo lớp: 1 Hs gắn tranh vào phần “nên”, 1 HS gắn tranh vào phần “không nên” - Hs khác theo dõi, nhận xét. - Hs khác đặt câu hỏi như ở phần thảo luận để 2 Hs đó trả lời. - Hs làm việc theo nhóm nhỏ 4 -Gv hướng dẫn Hs quan sát từng hình ở tr.11 SGK và tập đặt câu hỏi, tập trả lời cho từng hình. Ví dụ: Đặt câu hỏi cho bức tranh thứ 1, bên trái trong sách và hỏi: + Hai bạn đang làm gì? + Theo bạn việc đó đúng hay sai? + Nếu bạn nhìn thấy 2 bạn đó bạn sẽ nói gì với hai bạn? - Cho Hs nhìn tiếp chỉ vào hình phía trên, bên phải của trang sách và hỏi: + Bạn gái trong hình đang làm gì? Làm như vậy có tác dụng gì? - Cho Hs chỉ vào hình phía dưới bên phải trang sách hỏi: + Các bạn trong hình đang làm gì? Việc làm nào đúng, việc làm nào sai? Tại sao? + Nếu bạn ngồi đây bạn sẽ nói gì với những người nghe nhạc quá to? - Gv kết luận ý chính các việc nên làm và không nên làm để bảo vệ tai. ;<-"=!8*Đóng vai 1(">($ Tập ứng xử để bảo vệ mắt và tai.  KN giao tiếp thông qua đóng vai. 3($-'4!$&!$ ?,(: Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Thảo luận và phân công các bạn đóng vai theo tình huống sau: - Nhóm 1: “Hùng đi học về thấy Tuấn (em trai Hùng) và bạn của Tuấn đang chơi kiếm bằng 2 chiếc que. Nếu là Hùng em sẽ làm gì khi đó?” - Nhóm 2: “Lan đang học bài thì bạn của anh Lan đến chơi và đem băng nhạc đến mở rất to. Nếu là Lan, em sẽ làm gì?” ?,(%: Tùy thời gian có được, Gv cho các nhóm lên trình diễn (ngắn gọn). -Cho Hs nh.xét về cách đối đáp giữa các vai. Kết luận: - Gv yêu cầu Hs phát biểu xem đã học được điều gì, khi đặt mình vào vị trí các nhân vật trong những tình huống trên. (4 Hs). - Tập đặt câu hỏi và thảo luận trong nhóm để tìm ra câu trả lời theo hướng dẫn của Gv. - Chú ý. - Chú ý. -Hs làm việc theo nhóm (6- 8). -Thảo luận về các cách xử lý và chọn ra cách xử lý hay nhất để phân công các bạn đóng vai -Tập đóng vai trong nhóm trước khi lên trình bày. -Các nhóm lần lượt lên trình diễn. - Trả lời. - Chú ý lắng nghe. 5 - Gv nhận xét khen ngợi các em xung phong đóng vai. - (HS khá, giỏi đưa ra được một số cách xử lí tình huống : bụi bay vào mắt, hay kiến bò vào tai) @ A!8(BLMN!MO: - Hãy kể những việc em đã làm để bảo vệ mắt và tai. - Gv khen những em biết giữ gìn vệ sinh tai và mắt. Nhắc nhở Hs chưa biết giữ gìn và bảo vệ tai, mắt. Đồng thời nhắc nhở các em có tư thế ngồi học chưa đúng dễ làm hại mắt. C$5!7D-Nhận xét tiết học. - Trả lời. - Chú ý lắng nghe. -Tiếp thu. ECGPQ  - Nêu được các việc nên làm và không nên làm để giữ vệ sinh thân thể ( HS khá giỏi nêu được cảm giác khi bò mẩn ngứa, ghẻ, chấy, rận, đau mắt, mụn nhọt) - Biết cách rửa mặt rửa chân tay sạch sẽ (HS khá giỏi biết cách đề phòng các bệnh về da) -GDKNS: KN tự bảo vệ: chăm sóc thân thể. KN ra quyết định: nên và khơng nên làm gì để bảo vệ thân thể. Phát triển KN giao tiếp thơng qua tham gia các hoạt động học tẬp.  - Các hình trong bài 5 SGK . - Xà phòng, khăn mặt , bấm móng tay. - Nước sạch, chậu sạch, gáo múc nước.     !"#!$ - Cho Hs hát %&'()R;6.+S-6&-:' - Hãy nói các việc nên làm và khơng nên làm để bảo vệ mắt? - Chúng ta nên làm gì khơng nên làm gì để bảo vệ tai? -Nhận xét. *&'+,' - CẢ lớp hát. - Trả lời. 6 * ','-$'./0&': - Cho c lp hỏt bi ụi bn tay bộ xinh. - Gv: C th chỳng ta cú rt nhiu b phn, ngoi ụi bn tay, bn chõn, chỳng ta luụn gi gỡn sch s. hiu v lm c iu ú, hụm nay cụ cựng cỏc em hc bi Gi v sinh thõn th. - Ghi ta. ;<-"=!8Tho lun nhúm 1(">($: Giỳp Hs nh cỏc vic cn lm hng ngy gi v sinh cỏ nhõn. KN T bo v. 3($-'4!$&!$: * ?,(: Thc hin hot ng. - Gv chia lp thnh nhúm, mi nhúm 4 Hs. C nhúm trng. Gv nờu cõu hi: . Hng ngy cỏc em ó lm gỡ gi sch thõn th, qun ỏo? -Gv chỳ ý quan sỏt, nhc Hs tớch cc hot ng. * ?,(% Kim tra kt qu hot ng. - Gv cho nhúm trng núi trc lp. - Gi Hs khỏc b sung. - Gi Hs nhc li vic lm hng ngy gi da sch s. ;<-"=!8%: Q.sỏt tranh v tr li cõu hi. 1(">($ Hs nhn ra nhng vic nờn lm v khụng nờn lm gi da sch s. 3($-'4!$&!$ - ?,(: Thc hin hot ng. - Bn nh trong hỡnh ang lm gỡ? - Theo em bn no lm ỳng, bn no lm sai? Vỡ sao? - Thụứi gian thaỷo luaọn (3) - ?,(%: Kim tra kt qu ca hot ng. -Gi Hs nờu túm tt cỏc vic nờn lm v khụng nờn lm. - C lp hỏt. - Lng nghe. - Hs lm vic theo nhúm, tng Hs núi v bn trong nhúm b sung. -Tm, gi u, thay qun ỏo, ra tay chõn trc khi n cm v sau khi i tin, ra mt hng ngy, luụn i dộp - 2 Hs nhc li. - Hs quan sỏt cỏc tỡnh hung tr. 12 v 13 SGK. Tr li cõu hi: -Tm, gi u, tp bi, mc ỏo. -Hs tr li: Bn ang gi u. ỳng, vỡ gi u gi u sch, khụng b nm túc, au u. Bn ang tm vi trõu. Sai. Vỡ trõu bn nc ao bn s b nga. - Hs nờu kt qu. 7 8$J8'K:-'4- ;<-"=!8*Thảo luận cả lớp. 1(">($: Hs biết trình tự làm các việc: Tắm, rửa tay, rửa chân, làm móng tay vào lúc cần làm việc đó. KNS: KN tỰ bẢo vỆ: chăm sóc thân thể. 3($-'4!$&!$ ?,(: Giao nhiệm vụ và thực hiện. - Khi đi tắm chúng ta cần làm gì? - Gv ghi lên bảng: ■Lấy nước sạch, khăn sạch, xà phòng. ■Khi tắm: dội nước, xát xà phòng, kì cọ, dội nước ■Tắm xong: lau khơ người. ■ Mặc qưần áo sạch. * Chú ý: tắm nơi kín gió. - Chúng ta nên rửa tay, rửa chân khi nào? - Gv ghi lên bảng câu trả lời của Hs. ?,(%: Kiểm tra kết quả họat động. - Để bảo vệ thân thể chúng ta nên làm gì? ;<-"=!8@: Thực hành. Mục đích: KN tự bảo vỆ: Hs biết cách rửa tay, chân sạch sẽ, cắt móng tay. Cách tiến hành: ?,(: hướng dẫn Hs dùng bấm móng tay. - Gv hướng dẫn Hs rửa tay, chân đúng cách và sạch sẽ. ?,(%: Thực hành. - Theo dõi nhận xét. @ A!8(BLMN!MO: - Vì sao chúng ta cần giữ vệ sinh thân thể? - Gv nhắc Hs có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày. - Nhận xét lớp học - Hs trả lời. - Hs khác bổ sung. + Rửa tay trước khi cầm thức ăn, sau khi đại tiện, tiểu tiện, sau khi đi chơi về. + Rửa chân trước khi đi ngủ, sau khi ở ngồi vào nhà. - Khơng đi chân đất, thường xun tắm rửa cắt móng tay. - Theo dõi. - Hs lên bảng cắt móng tay và rửa tay đúng quy trình bằng chậu nước và xà phòng - 3 Hs trả lời. 8 &'TUVFGWU  - Hs biết cách giữ vệ sinh răng miệng để đề phòng sâu răng (HS khá, giỏi nhận ra sự cần thiết phải giữ vệ sinh răng miệng) - Biết chăm sóc răng đúng cách (HS khá, giỏi nêu được viêc nên làm và không nên làm để bảo vệ răng). -GDKNS: KN tự bảo vệ: chăm sóc răng. KN ra quyết định: nên và khơng nên làm gì để bảo vệ răng. Phát triển KN giao tiếp thơng qua tham gia các hoạt động học tẬp.  - Hs mang bàn chải, kem đánh răng. - Gv: +Sưu tầm 1 số tranh vẽ về răng miệng. +Bàn chải người lớn, trẻ em. Kem đánh răng, mơ hình, muối ăn, +Chuẩn bị 10 que sạch, nhỏ dài 20cm. Hai đường kính 10cm     !"#!$ %&'() . Vì sao chúng ta phải giữ gìn vệ sinh thân thể? . Kể những việc nên làm và khơng nên làm để giữa vệ sinh thân thể? - Nhận xét – đánh giá. *&'+,' * ','-$'./0&': Cho Hs chơi “Ai nhanh, ai khéo” SGV, tr.34 - Ghi tựa bài lên bảng :X ;<-"=!8Làm việc theo cặp. 1(">($: Biết thế nào là răng khỏe đẹp, răng bị sâu, sị sún hay thiếu vệ sinh. 3($-'4!$&!$: *  ?,(: Thực hiện hoạt động. - Gv hướng dẫn: + Hai bạn ngồi cùng bàn quay mặt vào nhỏ, lần lượt từng người quan sát và nhận xét xem răng của bạn như thế nào?(trắng đẹp hay bị sâu, bị sún)? - Gv quan sát Hs thảo luận. - Trả lời. - Trả lời. - Hs làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv. 9 *  ?,(%: Kiểm tra kết quả. - Nhóm nào xung phong nói cho cả lớp biết về kết quả làm việc của nhóm mình: Răng của bạn em có bị sún, bị sâu không? - Gv khen những em có răng khỏe, đẹp, nhắc nhở những Hs có răng bị sâu, bị sún phải chăm sóc thường xuyên. - Cho Hs quan sát mô hình hàm răng và nêu: WY!8-Z[\+(]"^_"A%`($'4(8a'b&ZY!8cK:cd 0#b/!8b:_6&Z1!8$'"]ZY!8+,'+a(b2!($S( ($S!8a'b&ZY!86e!$6'f!g$'(3((;!-$h_ZY!8 +i!$0#b/!8b:_j$R'!$k0B+lm:!$($#m03(cem !$n!8:_"oZY!8+,'+a("lj$p!i65_m6'.( 8'K8i!6.c'!$6&0R;6.ZY!8b&Zh-(^!-$'4-6& 9/:!-Za!8. 0X ;<-"=!8%: Làm việc với SGK 1(">($:  ra quyết đỊnh: HS biết những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ răng. 3($-'4!$&!$: ?,(: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động. - Chia nhóm, 4hs/nhóm. - Mỗi nhóm quan sát 1 hình ở tr 14 –15 SGK và trả lời câu hỏi: Việc nào làm đúng, việc nào làm sai? Vì sao? ?,(%: - Gọi mỗi nhóm 1 Hs trả lời, các nhóm cùng hình bổ sung. - GV choát baøi 8$J8'K:-'4- (X;<-"=!8*Làm thế nào để chăm sóc và bảo vệ răng? 1(">($ KNS: KN tự bảo vệ: Hs biết cách chăm sóc và bảo vệ răng đúng cách. 3($-'4!$&!$ ?,(: Giao nhiệm vụ và thực hiện hoạt động. -Gv cho Hs quan sát 1 số tranh về răng (cả đẹp và xấu) và trả lời các câu hỏi. Gv ghi bảng: - Nên đánh răng, súc miệng vào lúc nào là tốt nhất? - Vì sao không nên ăn nhiều đồ ngọt như kẹo, bánh sữa ? - Một số nhóm trình bày về kết quả quan sát của mình. - Quan sát, lắng nghe. - Quan sát mô hình hàm răng. - Hs làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv. - Đại diện nhóm trả lời. -Vào buổi sáng khi ngủ dậy và vào buổi chiều tối trước khi đi ngủ. Vì đồ ngọt, bánh kẹo, sữa dễ làm răng chúng ta bị sâu răng. 10 [...]... xét – đánh giá 3 Bài mới: * Giới thiệu bài: Cho cả lớp hát bài - Cả lớp hát “Mẹ mua cho em bàn chải xinh Như các anh, em đánh răng một mình 11 Mẹ khen em bé mà vệ sinh Thật đáng u răng ai trắng tinh” -Gv: Em thấy em bé trong bài hát tự làm gì? Nhưng đánh răng rửa mặt đúng cách mới là tốt Hơm nay cơ trò mình cùng thực hành đánh răng và rửa mặt - Ghi tựa bài lên bảng Hoạt động 1: Thực hành đánh răng... Củng cố -Cả lớp hát - GV cho HS hát: Lớp chúng mình đồn kết - Nhận xét lớp học 17 GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH SẼ I MỤC TIÊU: 1- KiẾn thức: Nhận biết được thế nào là lớp học sạch, đẹp 2-KỸ năng: Biết các cơng việc cần phải làm để giữ gìn lớp học sạch, đẹp -GDKNS: +KN làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện một số cơng việc để giữ lớp học sạch đẹp +KN ra quyết định: nên và khơng nên làm gì để giữ lớp học... nếu có xảy ra lớp - Nhận xét, bổ sung tai nạn nên gọi người lớn Nên có ý thức giữ -HSTL: điện thoại cứu hỏa 11 4 an toàn khi ở nhà 30 D- Củng cố: - HS Trả lời - Nếu hoả hoạn em phải làm gì ? -Vì sao không nên chơi với các đồ vật dễ bắt lửa ? - Xem trước bài Lớp học - Nhận xét tiết học TIẾT 15 NHÀ Ở I MỤC TIÊU: - KỂ về các thành viên của lớp học và các đồ dùng trong lớp học - Nói được tên lớp, cơ chủ nhiệm... Em kể tên đồ dùng trong lớp - Cần làm gì để sử dụng chúng lâu dài E Tổng kết, dặn dò - Tơ màu hình vẽ lớp học trong VBT - Chuẩn bị: Hoạt động ở lớp - Nhận xét tiết học TIẾT 16 - Hs nêu cá nhân nhiều em - Nhận xét - HS thảo luận theo cặp - HS kể cho cả lớp nghe - HS chọn và ghi tên vào tấm bìa rồi đính lên bảng - HS tự kể - Khơng làm dơ, khơng phá, khơng làm hư… HOẠT ĐỘNG Ở LỚP I MỤC TIÊU: - HS kể... của em II CHUẨN BỊ: - Hs: Tranh vẽ ngơi nhà do các em tự vẽ - Gv: Sưu tầm 1 só tranh ảnh về nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng và thành phố III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A Ổn định: - Cho Hs hát - Cả lớp hát B Kiểm tra bài cũ: - Tiết học Tự nhiên – Xã hội tuần trước - Gia đình các em học bài gì? - Thế nào gọi là 1 gia đình? - Mọi người cùng sống chung trong một ngơi... bài cũ C Bài mới: 1 Phần mở đầu: Khám phá: - Giới thiệu bài – ghi tựa 2 Phần hoạt động: Kết nối a/.Hoạt động 1: Quan sát Mục tiêu: Biết các thành viên của lớp học và đồ dùng có trong lớp học Cách tiến hành: Bước 1: Chia nhóm 2 HS thảo luận: Trong lớp học có những ai và những đồ dùng gì? Lớp học của em giống lớp nào trong hình? Em thích lớp học nào trong hình? Vì sao? Bước 2: Hs thảo luận - đại diện trình... lớp học trong hình vẽ HOẠT ĐỘNG CỦA HS -HS hát - HS trả lời - Hs thảo luận nhóm đôi - Đại diện Hs trình bày 31 SGK Bước 3: Gv hỏi: Kể tên cơ và các bạn trong lớp? Trong lớp, em chơi với ai? Trong lớp có những thứ gì? Chúng dùng để làm gì? -Chốt lại: lớp học nào cũng có cơ giáo và HS Có bàn ghế, tủ, bảng… b/.Hoạt động 2: Thảo luận theo cặp Mục tiêu: Giới thiệu lớp học của mình Cách tiến hành: Bước 1: ... - Gọi 1 số Hs trả lời câu hỏi của Gv 4 Củng cố - dặn dò: - Chúng ta nên làm gì và khơng nên làm gì để - Trả lời bảo vệ răng? - Nhắc Hs về nhà phải thường xun xúc miệng, đánh răng, tiết sau mang theo bàn chải, kem để thực hành 5 Nhận xét - Nhận xét tiết học Bài 7 THỰC HÀNH ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT I MỤC TIÊU: - Giúp Hs biết cách đánh răng và rửa mặt đúng cách -GDKNS:+KN tự phục vụ bản thân: tự đánh răng... đảm bảo hợp vệ sinh 5 Nhận xét - Nhận xét tiết học - 5- 10 hs thực hành tại lớp Hs khác quan sát và nhận xét - Đánh răng trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy Rửa mặt lúc ngủ dậy và sau khi đi đâu về 13 TIẾT 8 ĂN UỐNG HẰNG NGÀY I MỤC TIÊU: - Hs kể được tên những thức ăn cần thiết trong ngày để mau lớn và khỏe mạnh - Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có sức khỏe tốt - Có ý thức tự giác... gia đình của mình cho các bạn Cách tiến hành: Bước 1: Gv nêu u cầu: Vẽ những người trong gia đình của em Bước 2: Triển lãm tranh - Gv chọn tranh đẹp để giơ lên cho cả lớp xem và gọi tác giả vẽ tranh đẹp đó lên giới thiệu về gia đình mình - Kết thúc hoạt động Gv khen các em tích cực làm việc và vẽ đẹp HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Cả lớp hát - Cả lớp hát bài Cả nhà thương nhau” - Chú ý - Lắng nghe - Hs làm việc . - Cả lớp hát. 19 &'+,' ƒ$^!+Ž"^/$3+j$3 LGiới thiệu bàiGhi tựa. %ƒ$^!$;<-"=!84-!B' -Khởi động: Trò chơi: Chi chi, chành chành” 1( ">($:. cho các giác quan. - CẢ lớp hát. - Hs làm việc theo cặp (2Hs), 1 Hs đặt câu hỏi, Hs kia trả lời sau đó đổi ngược lại. - Hs làm việc theo lớp: 1 Hs gắn tranh vào phần “nên”, 1 HS gắn tranh vào phần. 7 8$J8'K:-'4- ;<-"=!8*Thảo luận cả lớp. 1( ">($: Hs biết trình tự làm các việc: Tắm, rửa tay, rửa chân, làm móng tay vào lúc cần làm việc đó. KNS: KN tỰ bẢo vỆ: chăm sóc thân thể. 3($-'4!$&!$ ?,(:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Chi tiết, Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Chi tiết,

Từ khóa liên quan