0

giao an tu nhien xa hoi lop 1 ca nam

giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm

giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm

Tiểu học

... GV hỏi: Bức tranh trang 38/39 vẽ - Thành phố sống đâu? - Bức tranh trang 40/ 41 vẽ sống - HS nhận biết tranh nông thôn hay đâu? - GV đưa số tranh HS GV sưu thành phố tầm cho HS quan sát GV rút ... đình tổ ấm em Cách tiến hành : * Bước 1: Chia nhóm : -Mỗi nhóm có – HS -Quan sát hình 11 SGK -Quan sát -Từng nhóm trả lời câu hỏi SGK +Gia đình Lan có ai? Lan người gia đình làm gì? +Gia đình Minh ... đònh An Toàn Giao Thông Hoạt động : Làm việc với SGK MT : Biết quy đònh đường Cách tiến hành : Hướng dẫn HS quan sát - Quan sát tranh SGK - Thảo luận nhóm tranh SGK trang 43 - Đường tranh thứ khác...
 • 90
 • 13,261
 • 300
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 5

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 5

Tiểu học

... đòa danh nào? Có giống đòa danh SGK không? Nhóm 1+ 2: Quan sát tranh Nhóm 3+4: Quan sát tranh Nhóm 5+6: Quan sát tranh Nhóm 7+8: Quan sát tranh - GV theo dõi, sau cho lớp thảo luận chung - Tranh ... lớp hát : Cả nhà thương thương H 1: Quan sát tranh Mục tiêu: Biết gia đình tổ ấm em - em nhóm, quan sát tranh Cách tiến hành 11 SGK, - Gia đình Lan có ai? - Lan người làm gì? - Gia đình Minh ... - HS quan sát tranh lại - Tranh : Tranh vẽ gì? Ở vùng nào? - Tranh 3: Dãy phố - Tranh 4: Vẽ gì? - Nhà vùng nào? GV chốt lại: Nhà Thành phố mọc san sát, có số nhà, đường có vỉa hè Nhà cao tầng...
 • 79
 • 2,499
 • 3
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 6

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 6

Tiểu học

... hình hai tranh nói - nhân em nhìn thấy - Bức tranh trang 38, 39 vẽ sống đâu? Tại em biết? - Bức tranh trang 40, 41 vẽ sống đâu ? em biết? Kết luận: Bức tranh 18 vẽ sông nông thôn tranh 19 vẽ sông ... 2: Quan sát tranh - Biết quy định đường - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi với bạn + Đường tranh thứ khác với - Từng cặp quan sát tranh đường tranh thư 2? trả lời + Người tranh ... theo ND sau: “ Hùng học thấy Tu n bạn Tu n chơi kiếm que Nếu Hùng em xử trí nào?” “Lan ngồi học, anh anh Lan đến chơi đem theo băng nhạc Hai anh mở nhạc to Nếu Lan, em làm gì?” kết luận: gọi...
 • 52
 • 2,459
 • 1
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 7

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 7

Tiểu học

... Hoạt động 1: Làm việc với SGK: B1: HD HS quan sát hình trang 10 SGK HD HS tập đặt trả lời câu hỏi B2: Trao đổi nhóm, GV kết luận ý Hoạt động 2: Làm việc với SGK: HD HS quan sát hình trang 11 tập ... xung quanh a) Hoạt động 1: Cho học sinh tham quan khu vực quanh trường * Phương pháp: quan sát • Mục đích: Học sinh tập quan sát thực tế sống diễn xung quanh • Cách tiến hành: Bước 1: Giao nhiệm ... bài: Hôm trước học HS quan sát trả lời câu hỏi ? Hôm ta học “Giữ gìn lớp học sẽ” Hoạt động 1: Quan sát theo cặp HS thảo luận trả lời câu hỏi B1: HD HS quan sát tranh trang 36 SGK B2: Gọi số HS...
 • 23
 • 1,271
 • 11
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Chi tiết

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Chi tiết

Tiểu học

... Hoạt động 1: Quan sát tranh Mục đích: Giúp Hs biết loại nhà khác vùng, miền khác Cách tiến hành: - Quan sát tranh SGK Bước 1: - Hướng dẫn HS quan sát hình - HS làm việc theo cặp trả lời 12 SGK gơi ... động 1: Làm việc với SGK Mục đích: GDKNS: tự nhận thức, giúp HS biết gia đình tổ ấm Cách tiến hành: Bước 1: Gv nêu u cầu:Quan sát hình 11 SGK trả lời câu hỏi SGK: +Gia đình Lan có ai? Lan người ... GV hướng dẫn HS quan sát tranh, hỏi trả lời câu hỏi với bạn: + Đường tranh thứ khác với đường tranh thứ hai (SGK tr 43) + Người tranh thứ nhất, vị trí đường - HS cặp quan sát tranh theo hướng dẫn...
 • 72
 • 1,864
 • 3
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 1

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 1

Tiểu học

... nhiên hội xung quanh 10 ’ Hoạt động 1: Quan sát vật thật - Quan sát tranh Mục đích: GDKNS: KN tự nhận thức: Hs mơ tả số vật xung quanh Ca ch tiến hành: * Bước 1: Gv u cầu: Quan sát nói màu ... Nhóm 1: “Hùng học thấy Tu n (em trai Hùng) bạn Tu n chơi kiếm que Nếu Hùng em làm đó?” - Nhóm 2: “Lan học bạn anh Lan đến chơi đem băng nhạc đến mở to Nếu Lan, em làm gì?” Bước 2: Tùy thời gian ... Kết nối 8’ a/ Hoạt động 1: Quan sát tranh Mục đích: Giúp Hs biết loại nhà khác vùng, miền khác Cách tiến hành: Bước 1: - Quan sát tranh SGK - Hướng dẫn HS quan sát hình 12 SGK gơi ý Hs trả lời...
 • 85
 • 1,282
 • 3
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 2

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 2

Tiểu học

... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… Tu n 11 Ngày dạy: 09 /11 /2 011 TỰ NHIÊN HỘI : Bài 11 : GIA ĐÌNH Mục tiêu: Sau học, học sinh có khả năng: 1/ Kiến thức: Kể với bạn ông, bà, bố, mẹ, anh, chò, em ruột gia ... Tu n 10 Ngày dạy: 02 /11 /2 011 TỰ NHIÊN HỘI : Bài 10 : ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE I) Mục tiêu: Sau học, học sinh có khả năng: 1) Kiến thức: − Củng cố kiến thức phận thể giác quan 2/Kỹ ... Tu n 12 Ngày dạy: 16 /11 /2 011 TỰ NHIÊN HỘI : Bài 12 : NHÀ Ở I) Mục tiêu: Sau học, học sinh có khả năng: 1/ Kiến thức: − Nói đòa nhà kể tên số đồ dùng...
 • 69
 • 1,186
 • 23
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 3

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 3

Tiểu học

... địa danh nào? Có giống địa danh SGK không? Nhóm 1+ 2: Quan sát tranh Nhóm 3+4: Quan sát tranh Nhóm 5+6: Quan sát tranh Nhóm 7+8: Quan sát tranh - GV theo dõi, sau cho lớp thảo luận chung - Tranh ... DẠY - 21 - - Ôn tập - Giữ vệ sinh thể, ăn uống điều độ Tu n 11 2006 Ngày dạy : 15 -11 Bài 11 : Gia Đình I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp HS biết gia đình tổ ấm em Kỹ năng: Biết bố mẹ, ông bà, anh chị ... Quan sát - HS cặp - Quan sát hình 30 SGK - Dự kiến xem điều xãy - Trả lời - Đóng vai - Mỗi nhóm em - Quan sát hình SGK đóng vai - Gọi cấp cứu 11 4 - Ổ cắm điện Tu n 15 2006 Ngày dạy : 13 -12 Bài 15 :...
 • 72
 • 1,001
 • 12
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 4

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm_Tích hợp KNS_Bộ 4

Tiểu học

... lớp hát : Cả nhà thương thương H 1: Quan sát tranh Mục tiêu: Biết gia đình tổ ấm em - em nhóm, quan sát tranh Cách tiến hành 11 SGK, - Gia đình Lan có ai? - Lan người làm gì? - Gia đình Minh ... hành quan sát - GV cho HS thảo luận nhóm - GV chia nhóm quan sát nội dung tranh vẽ gì? Liên hệ nhà em có đòa danh nào? Có giống đòa danh SGK không? Nhóm 1+ 2: Quan sát tranh Nhóm 3+4: Quan sát ... phố - GV hỏi: Bức tranh trang 38/39 vẽ sống - HS nhận biết tranh nông thôn hay thành phố đâu? - Bức tranh trang 40/ 41 vẽ sống đâu? - GV đưa số tranh HS GV sưu tầm cho HS quan sát GV rút kết luận...
 • 79
 • 1,810
 • 21
Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 1 cả năm theo Chuẩn KTKN

Giáo án Tự nhiên hội lớp 1 cả năm theo Chuẩn KTKN

Lớp 1

... ============================================================Giáo án Tự nhiên - hội LớpNăm học 2 014 - 2 015 Hoạt động 1: Quan sát tranh Mục tiêu: gọi tện phận bên thể - Quan sát hình trang SGK - Hoạt động cặp + nói tên phận bên thể thảo ... phận thể Hoạt động 2: Quan sát tranh - Mục tiệu: quan sát tranh hoạt động số phận thể nhận biết - Thảo luận nhóm nhỏ thể gồm phần: đầu, mình, tay chân - Quan sát hình trang SGK nói xem bạn hình ... xung quanh” Hoạt động 1: Mô tả số vật xunh quanh - Chia nhóm học sinh - Treo tranh hướng dẫn : Nói hình dánh, màu sắc, nóng, lạnh, trơn, nhẵn hay sần sùi… vật xung quanh mà em nhìn thấy tranh -...
 • 7
 • 1,680
 • 17
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Tiểu học

... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Trang 31 Nguyễn Lê Uy Vũ Trường tiểu học Vang Quới Tây TU N 11 Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 11 GIA ĐÌNH I Mục tiêu: - Kể số công việc thường ngày ... ghi nhanh ý kiến (không trùng - Các nhóm HS trình bày ý kiến lặp) lên bảng Bước 2: GV treo tranh trang 18 yêu cầu HS quan sát nhận xét: Các bạn tranh làm gì? Làm nhằm mục đích gì? Hình 1: - Bạn ... học Trang 28 Nguyễn Lê Uy Vũ Trường tiểu học Vang Quới Tây TU N 10 Ngày soạn : Ngày dạy : Bài 10 ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ I Mục tiêu: - Khắc sâu số kiến thức hoạt động quan vận động quan tiêu...
 • 112
 • 2,196
 • 5
Giáo án Tự nhiên Xã hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Tự nhiên hội lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Tiểu học

... Máu quan tu n hoàn -0o0 Tiết 6: I/ Mục tiêu: máu quan tu n hoàn Sau học, HS có khả năng: - Trình bày sơ lợc cấu tạo chức máu - Nêu đợc chức quan tu n hoàn - Kể tên đợc quan tu n ... phận quan thần kinh - HS thảo luận nhóm Nhóm trởng điều khiển bạn quan sát sơ đồ quan thần kinh hình 1, trang 26, 27 TLCH GV nêu giao: + Chỉ nói tên phận + Cơ quan thần kinh gồm có não, tu sống ... làm việc theo nhóm - Giao nhiệm vụ: Quan sát hình trang tập -> Con gái ông bà mẹ Hơng, 42 TL câu hỏi: trai bố Quang + Ai trai, gái ông bà? -> Mẹ Quang dâu, bố Quang rể -> Quan Thuỷ cháu nội, Hơng...
 • 125
 • 3,602
 • 86
Giáo án tự nhiên  xã hội lớp 3 cả năm theo chuẩn KTKN

Giáo án tự nhiên hội lớp 3 cả năm theo chuẩn KTKN

Tiểu học

... thần kinh hình 1, trang 26, 27 + Chỉ nói tên phận TLCH GV nêu giao: quan thần kinh sơ đồ? + Cơ quan thần kinh gồm có não, tu + Trong quan đó, quan sống dây thần kinh bảo vệ hộp sọ, quan + Trong ... động 1: Quan sát Các phận quan thần - GV cho HS thảo luân nhóm kinh - Giao nhịêm vụ: Đọc yêu cầu SGK, - HS thảo luận nhóm Nhóm trưởng quan sát tranh SGK điều khiển bạn quan sát sơ đồ quan thần ... lại kết luận * Quan sát tranh SGK - Bước 1: Yêu cầu HS hoạt động - HS quan sát tranh trả lời nhóm nhóm 2, HS hỏi, HS trả lời qua hình vẽ + HS 1: Bạn vào hình vẽ nói tên phận quan hô hấp? + HS...
 • 151
 • 10,702
 • 30
Giáo án tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm năm học 2014  2015

Giáo án tự nhiên hội lớp 3 cả năm năm học 2014 2015

Tiểu học

... thần kinh hình 1, trang 26, 27 + Chỉ nói tên phận TLCH GV nêu giao: quan thần kinh sơ đồ? + Cơ quan thần kinh gồm có não, tu + Trong quan đó, quan sống dây thần kinh bảo vệ hộp sọ, quan + Trong ... động 1: Quan sát Các phận quan thần - GV cho HS thảo luân nhóm kinh - Giao nhịêm vụ: Đọc yêu cầu SGK, - HS thảo luận nhóm Nhóm trưởng quan sát tranh SGK điều khiển bạn quan sát sơ đồ quan thần ... lại kết luận * Quan sát tranh SGK - Bước 1: Yêu cầu HS hoạt động - HS quan sát tranh trả lời nhóm nhóm 2, HS hỏi, HS trả lời qua hình vẽ + HS 1: Bạn vào hình vẽ nói tên phận quan hô hấp? + HS...
 • 151
 • 2,400
 • 1
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Tiểu học

... thiệu – ghi tựa : Đường giao thông - HS nhắc lại b/ Kết nối  Hoạt động 1: Nhận biết loại đường giao thông * ĐDDH: Tranh ảnh SGK trang 40, 41 Bước 1: -Quan sát kĩ tranh - Dán tranh khổ A3 lên bảng ... làm gặp số biển báo giao thông - Phát triển kỷ giao tiếp thông qua hoạt động học tập III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh ảnh SGK trang 40, 41 Năm tranh khổ A3 vẽ cảnh: Bầu trời xanh, sông, biển, đường ... nối  Hoạt động 1: Nhận biết trường học đẹp biết giữ trường học đẹp  Phương pháp: Trực quan, thảo luận  ĐDDH: Tranh *Bước 1: -Treo tranh ảnh trang 38, 39 -Hướng dẫn HS quan sát tranh ảnh trả lời...
 • 80
 • 4,082
 • 5
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Tiểu học

... Bài mới:1phút Giới thiệu-ghi Hoạt động1 :10 phútLàmviệc với SGK - Gv chia nhóm, phát cho nhóm - Hs chia nhóm, quan sát tranh bìa thảo luận Gắn bìa vào hình - Gv hớng dẫn hs quan sát tranh trang 34, ... động học 1- Kiểm tra cũ:3ph - Nêu phần ghi nhớ trớc? 2- Bài mới:1ph: Giới thiệu-ghi * Hoạt động 1: 10 ph Nhận biết loại đờng giao thông - Gv cho hs quan sát tranh trả lời câu hỏi: - Bức tranh vẽ ... Bài mới: * Hoạt động 1: Mở bài .10 ph - Gv hớng dẫn cho hs hoạt động - Gv giới thiệu * Hoạt động 2 :10 ph Giới thiệu hệ - Gv chia nhóm, hớng dẫn quan sát tranh 1- SGK - Gv cho hs quan sát mô hình hệ...
 • 32
 • 1,720
 • 20
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Tiểu học

... ĐỘNG HỌC Hoạt động 1: Quan sát tranh Mục tiêu : Biết loại đường giao thông Cách tiến hành * Bước 1: treo tranh T40 H1, H2 - HD quan sát tranh trả lời câu hỏi - Hs nêu + Bức tranh chụp phương tiện ... Bước 1: treo tranh T40 H1, H2 - Quan sát tranh - HD quan sát tranh trả lời câu hỏi + Bức tranh chụp phương tiện gì? - Ô tô + Ô tô loại phương tiện dành cho đoạn - Đường đường nào? + Bức tranh ... GIA ĐÌNH Tu n : 11 Ngày soạn : Tiết : 11 Ngày dạy I/ MỤC TIÊU : Sau ôn tập, học sinh : 1. Kiến thức : -Biết công việc thường ngày người gia đình -Có ý thức giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà tu theo...
 • 96
 • 2,886
 • 6
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Tiểu học

... ng 1: Quan sỏt trng hc * Mc tiờu: Bit quan sỏt v mụ t mt cỏch n gin cnh quan ca trng mỡnh * Cỏch tin hnh + Bc 1: - GV t chc cho HS i tham quan - HS xp hng i tham quan trng hc Nguyễn Thị Thanh ... kt bui tham quan giỳp HS nh li cnh quan giỳp HS nh li cnh tham quan ca trng + Bc 3:GV yờu cu HS núi vi theo cp v cnh quan ca trng mỡnh - 1, HS núi - GV mi 1, HS núi trc lp v cnh quan - HS theo ... theo, GV giao nhim v cho cỏc - HS quan sỏt tranh v tho lun cỏc nhúm quan sỏt cỏc hỡnh 1, 2, cõu hi dnh cho nhúm mỡnh SGK trang 30 v tỡm cỏc lớ khin cho chỳng ta cú th b ng c Vớ d: + Nhúm 1: Quan sỏt...
 • 85
 • 1,333
 • 5
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Tiểu học

... thiệu – ghi tựa : Đường giao thông - HS nhắc lại b/ Kết nối  Hoạt động 1: Nhận biết loại đường giao thông * ĐDDH: Tranh ảnh SGK trang 40, 41 Bước 1: -Quan sát kĩ tranh - Dán tranh khổ A3 lên bảng ... nối  Hoạt động 1: Nhận biết trường học đẹp biết giữ trường học đẹp  Phương pháp: Trực quan, thảo luận  ĐDDH: Tranh *Bước 1: -Treo tranh ảnh trang 38, 39 -Hướng dẫn HS quan sát tranh ảnh trả lời ... làm gặp số biển báo giao thông - Phát triển kỷ giao tiếp thông qua hoạt động học tập III PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Tranh ảnh SGK trang 40, 41 Năm tranh khổ A3 vẽ cảnh: Bầu trời xanh, sông, biển, đường...
 • 80
 • 1,373
 • 3
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Tự nhiên hội lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Tiểu học

... Hoạt động 1: Nhận biết loại đờng giao thông - Gv cho hs quan sát tranh vạ trả lời câu hỏi - Bức tranh vẽ gì? - Gv có bìa ghi loại đờng giao thông Yêu cầu hs lên bảng gắnvào tranh - Gv quan sát-sửa ... thức chấp hành luật lệ giao thông II- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ SGK trang 40, 41 Su tầm tranh ảnh số phơng tiện giao thông III- Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy 27 T G 1- Kiểm tra cũ: - Nêu phần ... học đẹp biết giữ trờng đẹp - Gv hớng dẫn hs quan sát tranh trang 38, 39 trả lời câu hỏi + Trên sân trờng xung quanh trờng hay bẩn? + Trờng có nhiều xanh không? có tốt không? - Gv tổng kết ý kiến...
 • 40
 • 1,867
 • 14

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008