0

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 (Cả năm)

51 279 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2017, 19:38

TUẦN TN – XH: Ngày dạy 1A: 25/8/2016 1B: 26/8/2016 CƠ THỂ CHÚNG TA I,MỤC TIÊU - Nhận ba phần thể đầu, mình, chân, tay phận bên thể , tóc, tai, mắt, miệng, mũi, lưng, bụng -GD HS có thói quen tập thể dục để rèn luyện thân thể II, CHUẨN BỊ - GV:Các hình phóng to (SGK) - HS: SGK, VBT III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG *Ổn định tổchức: 2-3' Hoạt động1 Quan sát tranh(10-12p) HĐ CỦA GV -Cho H hát - Kiểm tra sách, VBt TNXH - Nhận xét Bước 1: yêu cầu HS hoạt động theo cặp -Yêu cầu HS Quan sát hình trang SGK Chỉ nói tên phận bên thể - T hướng dẫn HS làm việc, gọi HS trình bày Bước 2: Hoạt động lớp - T cho HS xung phong nói tên phận thể HĐ2: Quan sát tranh(10-12p) * GIẢI LAO HĐ3: Tập thể dục (8-10p) HĐ CỦA HS - Hát - Đưa sách lên bàn - Nghe - Hoạt động theo nhóm đơi theo u cầu GV - 1-2H xung phong nói tên phận thểHS khác nhận xét -H lên HS khác nhận xét, sửa sai -H nghe - T sử dụng hình vẽ phóng to, cho HS lên nói tên phận bên thể -GV chốt tên phận bên thể Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - T yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang SGK, TLN2 cho biết bạn hình làm gì, thể có phần? T giúp đỡ HS hoàn thành hoạt động - H lắng nghe, ghi nhớ *Cho H múa hát Bước 2: Hoạt động cho lớp - T yêu cầu HS biểu diễn lại hoạt động bạn hình Bước 1: T huớng dẫn HS học hát: “ Cúi mỏi lưng, Viết mỏi tay, * Múa hát - HS biểu diễn lại hoạt độngHS khác nhận xét -H học thuộc lời hát - H quan sát, làm theo - Hoạt động theo nhóm đôi theo yêu cầu GV * Củng cố- dặn dò (3p) Thể dục hêt mệt mỏi” Bước 2: T làm mẫu động tác, vừa làm vừa hát cho H làm theo Bước 3: T gọi HS lên đứng trước lớp thực động tác thể dục T kết luận: Muốn cho thể phát triển tốt cần tập thể dục ngày -GV hệ thống lại nội dung học - Dặn HS nhớ tập thể dục hàng ngày - HS lên đứng trước lớp thực động tác thể dục HS khác nhận xét - H nghe - H nhắc lại nội dung H nghe *************************************** TUẦN TN – XH: Ngày dạy 1A: 31/8/2016 1B: 1/9/2016 CHÚNG TA ĐANG LỚN IMỤC TIÊU - Nhận thay đổi thân số đo, chiều cao, cân nặng, hiểu biết thân - Ý thức sức lớn người không hồn tồn nhau, có người cao Có người béo hơn, bình thường II, CHUẨN BỊ -GV: Các hình SGK Phiếu tập - HS: SGK, VBT III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG I,Ổn định tổ chức: 23' II, Bài HĐ 1:HĐ nhóm đơi: Làm việc với SGK (14-15p) * Giải lao HĐ 2: HĐ CỦA GV - Cho lớp hát - Nhận xét - GTB, nêu mục tiêu Bước 1: - T hướng dẫn hai HS quan sát hình trang SGK nói với em quan sát - T đến cặp dẫn cụ thể Bước 2: T yêu cầu đại diện số nhóm lên trình bày kết thảo luận * Kết luận: Trẻ em sau đời lớn lên ngày, tháng cân nặng, chiều cao, hoạt động vận động hiểu biết Các em cao hơn, nặng hơn, học nhiều thứ hơn, trí tuệ phát triển hơn… * Cho H múa hát Bước 1: T chia nhóm HS làm HĐ CỦA HS - Hát - Nắm mục tiêu -H hoạt động theo nhóm đơi: quan sát hình trang SGK nói với em quan sát - Đại diện số nhóm lên trình bày kết thảo luậnNhóm khác nhận xét, sửa sai - 1-2 H nhắc lại, ghi nhớ * Múa hát Thực hành theo nhóm 4(13-14p) cặp T cho cặp đứng áp sát lưng, đầu gót chân chạm vào Cặp quan sát xem bạn cao Tiến hành tương tự để xem tay dài hơn, vòng tay, vòng đầu, vòng ngực to hơn, béo, gầy… Bước 2: T yêu cầu nhóm phát biểu suy nghĩ cá nhân: Dựa vào kết thực hành đo lẫn nhau, em thấy HĐ tuổi lớn lên không Vẽ giống có phải khơng? Điều có bạn đáng lo khơng? nhóm (3-5p) - Nếu thời gian, T yêu cầu HS vẽ * Củng cốhình dáng bạn nhóm dặn dò (2p) sở em thực hành đo quan sát vào giấy - GV yêu cầu HS nhận xét vẽ *GV nhắc H nêu lại nội dung học *************************************** TUẦN TN – XH: Ngày dạy 1A: 8/9/2016 1B:8/9/2016 NHẬN BIẾT CÁC VẬT XUNG QUANH -H hoạt động theo nhóm theo yêu cầu GV - Đại diện nhóm phát biểu ý kiếnNhóm khác nhận xét, bổ sung H thực theo nhóm theo yêu cầu GV - Các nhóm nhận xét -H nghe I,MỤC TIÊU: - Nhận biết mô tả số vật xung quanh - Kể tên quan giúp nhận biết vật xung quanh, có ý thức bảo vệ giữ gìn quan thể -Tích hợp PTTNBM: Nêu đặc điểm chung bom mìn, vật liệu chưa nổ nguy hiểm chúng - Giáo dục em có ý thức bảo vệ giữ gìn phận thể II, CHUẨN BỊ -GV : Các hình SGK : Một số đồ vật bơng hoa hồng ,xà phòng thơm ,nước hoa,quả mít - Các tranh ảnh bom, mìn, vật liệu chưa nổ -HS : SGK,TN-XH ,SBT –TN-XH III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND - TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1,Khởi động: 3' - Cho lớp hát - Hát 2,Bài mới: - Giới thiệu - Nghe *HĐ1:Quan sát B1: Chia lớp theo nhóm hình SGK vật Y/ cầu HS QS nói HD, màu - Nhóm T yêu cầu thật sắc, kích thước của: bạn vào từ 1-2 hình :(15phút) - Các vật đưa đến lớp Như: vật thật hết hoa hồng ,xà phòng thơm ,nước Để nói : Hình dáng, màu hoa,quả mít sắc, kích thước, đặc điểm - Các hình SGK - Các tranh ảnh bom nìm B2: Đại diện số nhóm trình bày( nhóm nói số tranh vật thật giao) B3: GV nhận xét, đánh giá nội dung Trình bày nhóm nhấn mạnh : Các vật XQ ta đa dạng hình dáng Màu sắc, kích thước, em phát bom mìn VLCN có hình dạng kích thước khác Tuy nhiên, bom mìn VLCN chiến tranh sót lại địa phương chúng ta, bị chôn vùi đất lâu năm nên đến bị rỉ ret biến dạng * Giải lao * Cho H múa hát * HĐ2: Hỏi đáp B1: GV hướng dẫn HS cách đặt theo cặp (18’) câu hỏi để thảo luận nhóm ? Nhờ đâu bạn biết màu sắc vật ? Nhờ đâu bạn biết mùi vị thức ăn… B2: y/c GV cho HS xung phong đứng lên trước lớp để nêu câu hỏi em hỏi làm việc nhóm ? Điều xảy mắt bị hỏng( tương tự phận khác) - GV kết luận: Nhờ có mắt, mà nhận biết vật xung quanh Nếu số giác quan bị hỏng sẻ đầy đủ vật xung quanh Vì vậy, cần phải bảo vệ giữ gìn an tồn cho giác quan thể B3: Thảo luận lớp: Ở hoạt động em nêu đặc điểm chung bom mìn VLCN nhờ giác quan Các bạn khác bổ sung```` Đại diện số nhóm trình bày Các nhóm khác bổ sung - Quan sát, lắng nghe * Múa hát - HS thảo luận nhóm - HS trả lời câu hỏi - Nhờ đôi mắt… - Nhờ có lưỡi - HS tập đặt câu hỏi trả lời - số em xung phong lên bảng - HS lắng nghe đặt câu hoỉ - Sẽ khơng nhìn thấy vật xung quanh - Lắng nghe Vậy nhìn thấy bom mìn VLCN cần làm gì? sao? - Tránh xa báo cho người lớn biết khơng may đụng vào chúng phát nổ gây chết người bị thương GV kể chuyện : Bạn Hiếu hai bạn khác chặn bò phát vật lạ.( Xem tài liệu - Nghe PTTNBM TR 28) *)Nhận xét - Hệ thống học Dặn H nói dặn dò (2) với bố mẹ điều học Nhắc em nhớ giữ vệ sinh - Khắc sâu giác quan thể Tránh xa BM VLCN - GV nhận xét học *************************************** TUẦN TN – XH: Ngày dạy 1A: 15/9/2016 1B:16/9/2016 BẢO VỆ MẮT VÀ TAI I,MỤC TIÊU - HS nêu việc nên làm không nên làm để bảo vệ mắt tai - Qua học GD em tự giác thực hành thường xuyên hoạt động vệ sinh để giữ gìn mắt tai II, CHUẨN BỊ - GV: Các hình SGK- sưu tầm số tranh ảnh liên quan đến mắt tai - HS: SGK-VBT TNXH III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS I, Bài cũ: 2-3' ? Nhờ đâu bạn biết màu sắc vật 2-3H trả lời ? Nhờ đâu bạn biết mùi vị Lớp nhận xét thức ăn… ? Điều xảy mắt bị hỏng - Nhận xét - Nghe II, Bài mới: Giới thiệu - Nêu mục tiêu- Ghi bảng - Nắm mục tiêu HĐ1: 10' *B1: GV hướng dẫn HS quan Làm việc với sát hình tr10 SGK TL N2 SGK tập đặt câu hỏi, tập TLCH cho - HS quan sát hỏi đáp theo hình nhóm 2, TLCH theo hướng dẫn GV khuyến khích HS tự đặt GV câu hỏi để hỏi bạn *B2: Y/c HS xung phong trình bày trước lớp - Một số em trình bày trước lớp HĐ2: 10'-12' Làm việc với SGK * Giải lao HĐ3: 10' Đóng vai Nhận xét dặn dò: 1-2' * Kết luận: Các em biết việc nên làm không nên làm để bào vệ mắt *B1: GV hướng dẫn HS quan sát hình tr11 SGK tập đặt câu hỏi cho hình Y/c khuyến khích em tự đặt câu hỏi để hỏi bạn * Kết luận: Các em biết việc nên làm không nên làm để bào vệ tai * Cho HS múa hát *B1: GV giao nhiệm vụ cho nhóm( xem SGK tr30) Thảo luận phâm cơng đóng vai theo tình *B2: Y/c nhóm trình bày trước lớp Sau lần HS trình bày, GV cho nhóm nhận xét cách đối đáp vai Chốt: GV y/c HS phát biểu xem em học điều đặt vào vị trí nhân vật tình GV nhận xét tiết học, khen.học sinh học tốt TUẦN - Ghi nhớ Thực theo y/c GV- HS quan sát hỏi đáp theo nhóm - Ghi nhớ * Múa hát Các nhóm thảo luận phân cơng đóng vai Đại diện nhóm trình bày trước lớp HS lớp nhận xét HS tham gia ý kiến Lắng nghe thực TN – XH: Ngày dạy 1A: 22/9/2016 1B:23/9/2016 VỆ SINH THÂN THỂ I,MỤC TIÊU - Nắm việc nên làm không nên làm để giữ vệ sinh thân thể - Biết cách rửa mặt rửa tay chân -GD HS có ý tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày II, CHUẨN BỊ - Giáo viên : Tranh SGK, bấm móng tay, khăn, xà phòng - Học sinh : Sách GK, III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS I, Khởi động: - Cho lớp hát bài: Hai bàn tay em - Hát 2-3' - Từng cặp (2HS) Xem nhận xét tay HS KT lẫn nhau, nhận chưa xét II, Bài - GTB, nêu mục tiêu - Nghe *Hoạt động - Bước 1: 1: Suy nghĩ cá - Yêu cầu HS haỹ nhớ lại làm em nói với việc nhân làm ngày để giữ thân thể, quần giữ thân thể , quần việc theo cặp (5-6 phút ) áo, Sau nói với bạn bên cạnh - Bước 2: Một số HS xung phong nói trước lớp việc làm để giữ vệ sinh thân thể.Các HS khác bổ sung *Hoạt động 2: - Bước 1: Làm việc với Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm SGK Quan sát hình trang 12,13 sách (10-12' phút ) giáo khoa Nói lên việc nên không nên làm Tại sao? - Bước 2: Gọi số H trình bày trước lớp em trao đổi Mỗi em nói hình để nhiều HS nói KL: Gọi HS nhắc lại việc nên làm: Tắm, gội đầu nước xà phòng, thay quần áo, quần lót, rửa chân, rửa tay, cắt móng tay, móng chân Và việc khơng nên lam tắm ao hồ bơi chỗ nước không *Hoạt động 3: Hoạt động theo cặp (56phút ) * Giải lao *Hoạt động Cả lớp thảo luận (7-8 phút ) Hoạt động theo cặp - Xem tranh H: Cần làm để giữ gìn chân tay Nên rửa tay chân nào?( Rửa tay trước ăn, rau đại tiện, sau làm việc Rửa chân trước ngủ, sau chơi thể thao, đá bóng ) * cho HS múa hát Cả lớp thảo luận -Yêu cầu học sinh trả lời :Hãy nêu việc cần làm tắm Học sinh trả lời giáo viên ghi theo trình tự + Chuẩn bị nước tắm, xà phòng, khăn tắm, + Khi tắm: Dội nước, xát xà phòng, kì cọ + Tắm xong lau khô người + Mặc quần, áo Chú ý; Tắm nơi kín gió - Gọi học sinh nhắc lại yêu cầu tắm - Gọi số em tóc dài , áo quần bẩn khuyên bảo cách sữa chữa) - Nhắc nhở em có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân hàng ngày áo Đai diện lên trình bày trước lớp Học sinh mở sách, em ngồi cạnh hỏi trả lời tranh +Nên làm :Tắm, gội, thay quần áo, phơi áo quần , cắt móng tay, móng chân +Không nên : tắm nước bẩn - Trình bày - Lắng nghe +2 em trao đổi, trả lời: rửa chân tay,bằng xà phòng, cắt móng tay, móng chân,đi giày dép * Múa hát Mỗi học sinh nêu ý + Chuẩn bị nước xà phòng, khăn tắm, Củng cố, dặn dò : (23P) *Bước 3: Cho HS kể việc không nên làm nhiều người mắc phải.VD: Ăn bốc, cắn móng tay, chân đất cho em liên hệ thân, nêu lên cách sửa chữa - GV hệ thống học Nhắc nhở em - Lắng nghe ,thực có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày TUẦN TN – XH: Ngày dạy 1A: 29/9/2016 1B:30/9/2016 CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RĂNG I,MỤC TIÊU - Cách giữ vệ sinh miệng để phòng sâu có hàm khỏe, đẹp - Biết chăm sóc cách - GDH có ý thức chăm sóc bảo vệ răng: Tự giác súc miệng sau ăn đánh hàng ngày II, CHUẨN BỊ  Giáo viên: Tranh, nước, kem đánh răng, mơ hình  HS: SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV I, Ổn định tổ * Cho lớp hát bài: Dậy chức: 2-3' - GV HS hát - Nhận xét II Bài * Giới thiệu bài- Ghi đề *Hoạt động 1: - Cho em quay vào quan sát Làm việc nhóm hàm 8-10' - Gọi nhóm trình bày: Răng bạn em có bị sún, bị sâu không? - Giáo viên cho học sinh quan sát mơ hình *Hoạt động 2: * u cầu học sinh quan sát tranh Làm việc với nêu việc nên không sách giáo khoa nên làm để chăm sóc bảo vệ 8-10' HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hát GV - Nghe - Nắm mục tiêu - em quay vào nhau, xem hàm -Nêu nhận xét bạn - HS lớp quan sát - Mở sách xem tranh trang 14, 15 - em trao đổi - Đánh vào buổi tối, * Giải lao *Hoạt động 3: Cách chăm sóc (10-12') *Nhận xét, dặn dò (2') H: Nên đánh răng, súc miệng lúc tốt nhất? H: Tại không nên ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt? H: Phải làm đau bị lung lay? - Kết luận: GV tóm tắt lại ý cho câu hỏi Nhắc nhở HS việc nên làm không nên làm để bảo vệ * Cho HS múa hát - Hướng dẫn học sinh cách đánh răng.(HD mơ hình) GV làm mẫu - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà thực theo học> Chuẩn bị tiết sau: TH đánh TUẦN buổi sáng - Vì dễ bị sâu - số HS nêu trước lớp - Lắng nghe, thực * Múa hát H QS nắm cách đánh - Ghi nhớ TN – XH: Ngày dạy 1A: 6/10/2016 1B:7/10/2016 THỰC HÀNH: ĐÁNH RĂNG VÀ RỬA MẶT I MỤC TIÊU: - Biết đáng rửa mặt cách - GDH có thói quen đánh răng, rửa mặt ngày II CHUẨN BỊ: * GV: - Mơ hình hàm răng, bàn chải, kem đánh trẻ em, chậu rửa mặt, xà phòng thơm, nước sạch, ca múc nước, chậu rửa * HS: - Bàn chải, cốc, khăn mặt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG I Bài cũ: (3') HĐ CỦA GV - Kể việc em làm ngày để chăm sóc bảo vệ răng? - GV nhận xét II.Bài mới: * Giới thiệu bài: - GV lớp hát bài: "Dậy " - GV giới thiệu: Các em thấy em HĐ CỦA HS - HS kể - HS khác nhận xét, bổ sung - Nghe - Cả lớp thực - HS nghe giới thiệu HĐ1: Thực hành đánh (13'15) * Giải lao(2') HĐ2: Thực hành rửa mặt (10'-12) III Củng cố-Dặn dò: (3-5') bé hát tự làm gì? (Đánh răng) Nhưng đánh răng, rửa mặt cách tốt Hôm đánh rửa mặt - GV ghi tên lên bảng - GV đưa mơ hình hàm cho HS quan sát - HS lên bảng chi vào mơ hình nói rõ đâu là: + Mặt răng? + Mặt răng? + Mặt nhai răng? - GV hỏi: Trước đánh em - HS lấy bàn chải, kem phải làm gì? đánh răng, cốc nước - GV hỏi: Hằng ngày em chải - HS nêu nào? - HS khác nhận xét, bổ - GV nhận xét làm mẫu cho HS sung quan sát * YC lớp múa hát - GV hướng dẫn: + GV hỏi: Rửa mặt cách hợp vệ sinh nhất? * Hát múa - HS trả lời: Rửa mặt nước sạch, khăn sạch, rửa tay trước rửa mặt, rửa tai cổ - GV hỏi: Vì phải rửa mặt cách? - HS trả lời: Để giữ vệ sinh - GV vừa nói vừa làm mẫu - Gọi HS nhắc lại - Hệ thống học, NX tiết học - Dặn HS nhà TH theo học - HS lớp quan sát - Nhắc lại - Nghe Ghi nhớ *************************************** TUẦN TN – XH: Ngày dạy 1A: 13/10/2016 1B:14/10/2016 ĂN UỐNG HẰNG NGÀY I,MỤC TIÊU -Biết cần phải ăn uống đầy đủ ngày để mau lớn, khỏe mạnh -Biết ăn nhiều loại thức ăn uống đủ nước -GDHS có ý thức tự giác việc ăn uống cá nhân: ăn đủ no, đủ chất, uống đủ nước II, CHUẨN BỊ -GV :Các hình SGK,một số thực phẩm hình HS: SGK III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC * Giải lao HĐ3: Trò chơi"Đố bạn hoa gì?"6-7' *Cho HS múa hát - Phổ biến nội dung trò chơi, luật chơi: -Dùng khăn bịt mắt HS, sau dùng tay sờ, mũi ngửi để đốn xem hoa gì? - Đội đốn đúng, nhanh, nhiều thắng - Y/C hs Sử dụng hoa thật chuẩn bị - Đánh giá , tuyên dương đội thắng HĐ4: Liên - Yêu cầu H nêu loại hoa có gia hệ 3-4' đình em, địa phương em? - Em làm để chăm sóc hoa? Củng cố- - Yêu cầu H nắm lại nội dung dặn dò 2' - Nhận xét tiết học, khen nhóm, HS học tốt - Dặn HS thường xuyên chăm sóc hoa nhà, trường * Múa hát - Lắng nghe,các nhóm cử đại diện tham gia chơi ( HS tham gia lần.) - H nối tiếp nêu - Lắng nghe Thực **************************************** TUẦN 24 TNXH 1: 24/2/2017;1A 25/2/2017;1B CÂY GỖ I MỤC TIÊU: -Kể tên nêu số ích lợi số gỗ - Chỉ rễ, thân, lá, hoa gỗ (Đối với HS KG: so sánh phận chính, hình dạng , kích thước, ích lợi rau gỗ - GDHS có ý thức chăm sóc bảo vệ gỗ II, CHUẨN BỊ: - Các hình SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND -TG 1.Ơn cò (5p) 2.Bài HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS ? Kể tên nêu ích lợi số hoa - 2HS trả lời, NX - Nhận xét - Nghe - GTB, nêu mục tiêu - Nắm *HD1.(17)Quan sát -B1: GV cho lớp Sân trường dẫn HS quanh sân Cây gỗ Y/C em gỗ, nói tên ? ChoHS quan sát TLCH ? gỗ tên gì? Hãy thân, cây? Thân có đặc điểm gì? -HS lớp thực Theo Y/C GV -quan sát TLCH / *Chốt: Giống học,cây gỗ có rễ, thân, hoa (xem -Lắng nghe, nhắc SGV tr77) Lại -B1: GV hướng dẫn HS tìm - HS thực *HD 2: Làm việc 24 SGK quan sát tranh TLCH Theo Y/C GV Với SGK .(15p) -B2: Gv gọi HS TLCH -Đại diện Nhóm TLCH ? Cây gỗ trồng đâu? Cây gỗ trồng - Kể tên số gỗ trồng địa rừng, bên đường đi,ở thành phương? Kể tên đồ dùng làm phố, sân trường gỗ? Nêu lợi ích khác .- Kể gỗ? * Chốt : ( xem SGV tr78) -Lắng nghe, nhắc - Hệ thống học Lại * Nhận xét,dặn dò - GV nhận xét tiết học (3) -Lắng nghe, -Dặn HS nhà tìm hiểu thêm TUẦN 25 TNXH1 : CON CÁ 3/3/2017 ;1A 4/3/2017 ;1B I MỤC TIÊU Giúp hs biết: - Kể tên nêu lợi ích cá - Chỉ phận bên ngồi cá hình vẽ hay vật thật (Với hs KG: Kể tên số loại cá sống nước nước mặn.) - Giáo dục hs biết bảo vệ mơi trường sống lồi cá II CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoa, vài cá thật… - Hs: Vở tập TN_XH, vài cá thật… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ND-TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1.Ôn cũ + Kể tên số loại gỗ ? + hS trả lời, nx (3-5) + Yêu cầu lá, thân gỗ +1 Hs - Gv nhận xét - Nghe Bài - GTB, nêu MT, ghi bảng - Nắm * Hđ1: Quan sát - Gv hs giới thiệu tên cá mà - Giới thiệu tên cá nơi cá (10) đem đến lớp sống cá mà - Hướng dẫn hs thảo luận theo nhóm 4:quan sát tranh vẽ ( cá thật) trả lời câu hỏi: + Hãy nói tên phận bên cá ? + Cá sử dụng phận thể để bơi ? + Cá thở ? - Cho hs thảo luận, gv quan sát hướng dẫn Gọi đại diện nhóm trình bày - Gv kết luận… * Giải lao(5) * Cho hs hát, múa *Hđ 2: Thảo luận - u cầu hs thảo luận nhóm đơi: nhóm đôi – làm quan sát tranh trả lời câu hỏi việc với SGK (13) SGK Mục tiêu: hs biết - Cho hs thảo luận số loại cá, - Thảo luận lớp : cách đánh bắt cá + Nói tên số lồi cá ? + Kể tên số loại cá sống nước nước mặn + Kể tên cách đánh bắt cá mà em biết? + Em thích ăn loại cá ? Tại lại ăn cá ? - Gv kết luận * Trò chơi: Thi vẽ cá - Tổng kết thi, tuyên dương đẹp * Cá có lợi ích nên cần làm để bảo vệ, chăm sóc loài cá? - Liên hệ thực tế việc HS làm Củng cố, dặn - Hệ thống học dò (3) - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tìm hiểu thêm lồi cá mang đến lớp - Hs thảo luận nhóm quan sát trả lời câu hỏi: + Chỉ phận: đầu, mình, + Cá bơi cách uốn vẫy + Cá thở mang - Hs tự thảo luận trả lời - Đại diện nhóm trình bày - Lắng nghe * Hát, múa tập thể - Thảo luận hỏi – đáp theo câu hỏi tranh - Một số nhóm trình bày trước lớp + Hs tựu kể : cá trắm, chép, cá heo… + Trả lời + Hs tự trả lời : đánh lưới, kéo chài… + Tự trả lời - Nghe * Thi đua vẽ cá vào tập - Bảo vệ MT nước, không đánh bắt bừa bãi - Liên hệ thực tế - Lắng nghe, thực ***************************************** TUẦN 26 TNXH1: 9/3/2017;1A 10/3/2017;1B I MỤC TIÊU: CON GÀ -Nêu lợi ích gà - Nêu ích lợi việc nuôi gà Thịt trứng thức ăn bổ dưỡng (Với HS KGbiết phân biệt gà trống với gà mái hình dáng tiếng kêu.) - GDHS Có ý thức chăm sóc gà ( nhà địa phương có ni gà) II CHUẨN BỊ : - Tranh ảnh gà - Phiếu học tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Nd-tg -Bài cũ 2-3' HĐ CỦA GV Kể tên số loại cá? Nêu lợi ích cá? Nhận xét -Bài * Cho lớp hát bài: Đàn gà Giới thiệu bài: Bài hát cho ta thấy gà (1’) thật đáng yêu Vậy đặc điểm nữa, ta tìm hiểu qua ngày hơm Nêu MT Hoạt động Bước 1: giao nhiệm vụ thực Làm việc với sgk - GV cho HS quan sát tranh vẽ (10’) gà - Phát phiếu học tập cho HS Khoanh tròn trước câu em cho Gà sống cạn - Cơ thể gà gồm: đầu, mình, lơng, chân - Gà ăn thóc, gạo, ngô - Gà ngủ nhà - Gà khơng có mũi - Gà di chuyển chân - Mình gà có lơng - Cơ thể gà gồm: - Đầu cổ chân thân lông vẩy - Đánh dấu x vào ô trống em thấy câu trả lời Gà có ích lợi: Lơng để làm áo Lơng để nuôi lợn Trứng thịt để ăn Phân để ni cá, bón ruộng Để gáy báo thức Để làm cảnh - Vẽ gà mà em thích HĐ CỦA HS HS trả lời, lớp NX Nghe Cả lớp hát bài: Đàn gà - HS lắng nghe -HS thảo luận theo nhóm - Gà sống cạn đ - Cơ thể gà gồm: đầu, mình, lơng, chân đ - Gà ăn thóc, gạo, ngơ đ - Gà ngủ nhà s - Gà khơng có mũi s -Gà di chuyển chân đ -Mình gà có lơng s - Vài HS nhắc lại phận gà Gà có ích lợi: Lơng để làm áo x Lông để nuôi lợn Trứng thịt để ăn x Phân để ni cá, bón ruộng x Để gáy báo thức x Để làm cảnh x - Mỗi em vẽ Hoạt động (7’) Đi tìm kết kuận * Giải lao Hoạt động (10) Cho HS sắm vai Củng cố, dặn dò.(3) GV chữa bài, nhận xét * GV đặt câu hỏi HS trả lời * HS trả lời câu hỏi Các bạn khác bổ sung - Hãy nêu phận bên ngồi -Gồm:Mình,đầu,đi,lơng, gà? thân - Gà di chuyển gì? - Gà di chuyển chân - Gà trống, gà mái, gà khác Con gà có đầu, chỗ nào? mình, chân cánh Tồn thân gà có lơng che phủ Đầu gà nhỏ, có mào Mỏ gà nhọn, ngắn cứng Chân gà có móng sắc Gà dùng mỏ để mổ thức ăn, móng sắc để đào bới đất - Gà cung cấp cho ta gì? - Thịt trứng Gọi vài HS lên trả lời, lớp bổ sung GV kết luận: - HS lắng nghe Con gà có đầu, mình, chân cánh Tồn thân gà có lơng che - Lắng nghe phủ Đầu gà nhỏ, có mào Mỏ gà nhọn, ngắn cứng Chân gà có móng sắc Gà dùng mỏ để mổ thức ăn, móng sắc để đào bới đất Gà trống, gà mái, gà khác kích thước, màu lơng tiếng kêu Thịt gà trứng gà cung cấp nhiều chất đạm, có lợi cho sức khoẻ * Cho HS múa hát * Múa hát * Cho HS chơi trò chơi sắm vai * HS thực hành đóng gà vai Đóng vai gà trống đánh thức Các bạn khác nhận xét người dậy vào buổi sớm Đóng vai gà mái tục tác đẻ trứng Đóng vai đàn gà kêu chíp chíp -HS,Gv nhận xột trũ chơi,khen hs chơi đúng, đẹp * Ni gà có lợi ích nên - Nêu: Cho gà ăn , vệ sinh em cần làm gi để chăm sóc chuồng trại bảo vệ gà vật nuôi khác? - Liên hệ thực tế việc HS - Nêu làm - Hệ thống học - Nghe - Nhận xét tiết học - Lắng nghe thực -Dặn HS nhà giúp mẹ cho gà ăn *********************************************** TUẦN 27 TNXH1 : 16/3/2017:1A 17/3/2017:1B CON MÈO I MỤC TIÊU - Nêu lợi ích việc ni mèo -Chỉ phận bên ngồi cùa mèo hình vẽ hay vật thật (Với HSKG: Nêu số đặc điểm giúp mèo săn mồi tốt như: mắt tinh, tai, mũi thính, sắc, móng vuốt nhọn, chân có đệm êm - GiÚp hs biết yêu quý bảo vệ vật nuôi nhà mèo II CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoạ, phiếu tập - Hs: Vở tập TN-XH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS Kiểm tra + Kể tên phận bên - HS nêu, Nx cũ (5) gà ? + Người ta ni gà để làm gì? - Gv nhận xét - Nghe - Gv yêu cầu hs kể mèo nhà ni - Gv giới thiệu bài, nêu MT ghi -Quan sát nhắc lại đề Bài bảng * Hđ1: Quan - Hướng dẫn hs thảo luận theo - Hs tự kể mèo sát mèo nhóm 4:Quan sát tranh vẽ mèo nhà mèo thật trả lời câu - Hs thảo luận nhóm quan hỏi: sát trả lời câu hỏi: + Hãy nói tên phận + Chỉ phận: đầu, bên ngồi mèo ? mỡnh, + Lơng mèo màu ? Khi vuốt + Lơng mèo màu vàng, lơng mèo, em có cảm giác đen….Khi vuốt lông mèo nào? êm, mượt… + Con mèo di chuyển + Mèo di chuyển chân ? - Hs tự thảo luận trả lời - Cho hs thảo luận, gv quan sát Đại diện nhóm trình bày hướng dẫn - Lắng nghe - Gọi đại diện nhóm trình bày - Gv kết luận * GIẢI LAO * Tổ chức cho HS hát, múa *Hđ 2: Thảo - Thảo luận lớp : luận lớp (12) + Người ta nuôi mèo để làm ? Củng cố, dặn dũ(3) + Nhắc lại số đặc điểm giúp mèo bắt mồi ? + Tại không trêu , chọc mèo? + Em cho mèo ăn chăm sóc ? + Khi bị mèo cắn , nên làm nào? - Gv kết luận * Trũ chơi: Thi bắt chước tiếng mèo kêu số động tác vồ bắt mồi mèo - Tổng kết thi, tuyên dương - Liên hệ thực tế: Em chăm sóc mèo NTN? - Hệ thống học - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tìm hiểu thêm lồi mèo Chuẩn bị tiết sau * Hát, múa tập thể - Hs trả lời + Người ta nuôi mèo để mèo bắt chuột , làm cảnh… + Móng chân có vuốt sắc, rình vồ mồi + Vỡ dễ bị mèo cắn, cào… + Hs tự trả lời + Chúng ta nên tiêm phòng dại - Lắng nghe * Thi nhóm : cử đại diện thi - Liên hệ thực tế - Nêu - Lắng nghe, thực ************************* TUẦN 28 TNXH1 : 23/3/2017:1A 24/3/2017:1B muỗi I MC TIấU: - Nờu mt số tác hại muỗi - Chỉ phận bên ngồi muỗi hình vẽ (Víi HS KG: Biết cách phòng trừ muỗi ) - GDHS biết cách phòng trừ muỗi II CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoạ, Phiếu ghi câu hỏi - Hs: Vở tập TN-XH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG HĐ CỦA GV Kiểm tra cũ (5) HĐ CỦA HS + Kể tên phận bên mèo ? + Người ta nuôi mèo để làm gì? + Hs trả lời, Lớp NX - Gv nhận xét - Nghe Bài * Hđ1: Quan sát muỗi (10) * Giải lao *Hđ 3: Thảo luận nhóm lớn(10) Củng cố, dặn dò (3 ) - Gv giới thiệu bài, ghi bảng - Hướng dẫn hs thảo luận theo nhóm đơi: quan sát tranh vẽ muỗi trả lời câu hỏi: + Hãy nói tên phận bên ngồi muỗi - Cho hs thảo luận, gv quan sát, TLCH - Gọi đại diện nhóm trình bày - Gv kết luận - Thảo luận lớp : + So sánh muỗi với ruồi ? + Khi đập dập, thể muỗi cứng hay mềm ? + Con muỗi dùng vòi để làm ? + Con muỗi di chuyển - Nhắc lại tên - Hs thảo luận nhóm đơi quan sát trả lời câu hỏi: + Chỉ phận: đầu, mình, chân… - Hs tự thảo luận trả lời - Đại diện nhóm trình bày - Lắng nghe - Hs trả lời + Con muỗi nhỏ ruồi + Cơ thể muỗi mềm + Dùng vòi để hút máu + Bay cánh đậu chân - Gv tổng kết, chốt ý - Nghe * Cho HS múa hát * Hát tập thể - Yêu cầu nhóm trưởng nhận - Các N5 nhận phiếu phiếu thảo luận Nhóm : Muỗi thường sống đâu? Nhóm : Tác hại việc bị muỗi đốt? Nhóm 3: Cách diệt muỗi ? - Cho hs thảo luận, gv quan sát, giúp - Thảo luận, trả lời câu hỏi đỡ - Gọi đại diện nhóm trình bày - Trình bày trước lớp - Gv kết luận * Trò chơi : Con muỗi - Tổng kết thi, tuyên dương - Liên hệ thực tế việc phòng trừ muỗi - Hệ thống học - Nhận xét tiết học - Dặn hs nhà tìm hiểu thêm nhà thực hành cách phòng trừ muỗi, diệt muỗi - Nghe * Thi cá nhân- lớp - Lắng nghe - Liên hệ - Nghe - Lắng nghe, thực ***************************** TUẦN 29 TN-XH 1: 29/3/2017:1A 30/3/2017:1B NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT I,MỤC TIÊU: - Kể tên số loại vật (Với hs KG: Nêu điểm giống( khác) số số vật ** Tích hợp GDBVMT: Biết cối, vật thành phần mơi trường tự nhiên Tìm hiểu số lồi quen thuộc biết ích lợi chúng.Phân biệt vật có ích vật có hại SK người.( BP) - Yêu thích chăm sóc cối vật ni nhà II CHUẨN BỊ GV: Các hình ảnh 29 SGK, tờ bìa HS : SGK, hình ảnh cối vật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG Kiểm tra cũ: (3-5') Bài *HĐ 1:Làm việc với mẫu vật tranh ảnh (1012') HĐ CỦA GV + Kể tên phận bên muỗi? + Tác hại việc bị muỗi cắn? + Nhận xét - Giới thiệu bài, nêu MT, ghi bảng * Cách tiến hành: Bước 1: chia lớp thành nhóm, nhóm nhận tờ bìa dán tranh ảnh động vật, thực vật em mang đến - Chỉ nói tên cây, con, ích lợi cây, mà nhóm sưu tầm được( Con có lợi, có hại) Nêu điểm giống( khác) số số vật HĐ CỦA HS - HS trả lời, NX - Nghe - Lắng nghe - HS làm việc theo nhóm -Treo sản phẩm nhóm mình, đại diện nhóm trình bày trước lớp * Giải lao: 5' Bước 2: -Từng nhóm treo sản phẩm nhóm trước lớp cử đại diện trình bày KQ làm việc nhóm Bước 3: GV nhận xét KQ trao đổi nhóm - Kết luận :Có nhiều loại rau, hoa,cây gỗ.Các loại có chung:rễ, - HS đọc lại thân, lá, hoa HS lắng nghe Có nhiều loại động vật khác hình dạng, kích thước, nơi sống chúng có đầu quan di chuyển * Cho HS múa hát * Múa hát Bước 1:GV hướng dẫn HS cách HS đeo hình vẽ đuợc đặt câu HĐ 2:Trò chơi “Đố bạn ,con ?”(10-12') chơi - Một HS GV đeo bìa có hình vẽ rau 1con vật hỏi (đúng /sai) để đoán xem - Cả lớp trả lời sai Ví dụ: Cây có thân gỗ phải khơng ? - Đó rau phải khơng? Con có chân phải khơng - Chơi thử - Chơi theo nhóm Bước 2: chơi thử Bước 3:GV cho HS chơi theo nhóm - Tổng kết trò chơi - Nghe ** Các em cần có thái độ cối - Yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật? - Liên hệ việc em - Nêu làm - Nghe Củng cố, dặn - Hệ thống học- GV nhận xét dò: (3-5') tiết học- Dặn hs nhà chuẩn bị - Lắng nghe, thực cho tiết sau ******************************** TUẦN 30 TN-XH 1: 6/4/2017:1A 7/4/2017:1B TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA I MỤC TIÊU - Nhận biết mô tả mức độ đơn giản tượng thời tiết : nắng, mưa (Với hs KG:Nêu số ích lợi tác hại nắng, mưa đời sống người - Biết cách ăn mặc giữ gìn sức khỏe ngày nắng mưa ** Tích hợp GDBVMT:Biết thời tiết nắng, mưa yếu tố môi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe người( Liên hệ) II CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoạ - Hs: SGK,Vở tập TN-XH III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG Kiểm tra cũ(5) Bài * Hđ1: Quan sát tranh(10) HĐ CỦA GV + Kể tên số cối, vật xung quanh mà em biết ? - Gv nhận xét - Gv giới thiệu bài, nêu MT - Hướng dẫn hs qs tranh SGK< thảo luận theo nhóm 5: + Phân biệt tranh, ảnh trời nắng, trời mưa + Nêu dấu hiệu trời nắng, trời HĐ CỦA HS Hs tự trả lời, LỚP nx - Nghe - Nắm - Hs thảo luận nhóm + Hs tự phân biệt + Nêu dấu hiệu: trời nắng mặt * Giải lao c.Hđ 3: Thảo luận nhóm đơi(10) mưa - Cho hs thảo luận, gv quan sát hướng dẫn - Gọi đại diện nhóm trình bày - Gv kết luận * Cho HS múa hát - u cầu hs thảo luận nhóm đơi: + Tại trời nắng bạn phải đội nón, mũ? + Để không bị ướt, trời mưa, bạn phải làm ? - Cho hs thảo luận, gv quan sát, giúp đỡ - Gọi số nhóm trình bày - Gv kết luận * Trò chơi : Trời nắng, trời mưa - Tổng kết thi, tuyên dương ** Thời tiết nắng, mưa yếu tố môi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe người ăn mặc hợp thời tiết giúp cho chúng ta? - Liên hệ thực tế - Khen HS ăn mặc thời Củng cố, dặn tiết dò(3) - Hệ thống học - Nhận xét tiết học - Dặn dò hs nhà thực hành theo học.Xem trước trời chiếu sáng, trời xanh… - Đại diện nhóm trình bày * Hát tập thể - Quan sát tranh trả lời câu hỏi: + Để không bị ốm, nhức đầu , sổ mũi… + Phải mặc áo mưa, đội nón, mũ, che dù… - Thảo luận, trả lời câu hỏi - Trình bày trước lớp - Nghe * Thi theo nhóm lớn - Liên hệ thực tế - Lắng nghe, thực - Trả lời - Liên hệ - Nghe, khắc sâu - Nghe ********************** TUẦN 31 TNXH1 : Dạy 1A, 1B THỰC HÀNH: QUAN SÁT BẦU TRỜI I MỤC TIÊU Giúp hs biết: - Biết mô tả quan sát bầu trời, đám mây, cảnh vật xung quanh trời nắng, mưa - Với HSKG: Nêu số nhận xét bầu trời vào buổi sáng, trưa, tối hay lúc đặc biệt có cầu vòng, ngày có mưa bão lớn II.CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoạ - Hs: Vở tập TN-XH, giấy màu, bút vẽ… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND-TG HĐ CỦA GV I, Ổn định tổ - cho HS hát chức Bài - Gv giới thiệu bài, nêu MT, ghi a Hđ1: Quan bảng sát bầu trời (10) - Gv cho HS sân, nêu nhiệm vụ hs quan sát bầu trời - Yêu cầu HS QS theo N5 + Quan sát bầu trời + Quan sát mây nhiều hay ít, màu sắc, có mặt trời hay khơng… + Quan sát cảnh vật xung quanh + Cây cối xung quanh khô hay ướt… - Cho hs quan sát bầu trời - Những đám mây trời cho ta biết điều ? Nêu số nhận xét bầu trời vào buổi sáng, trưa, tối hay lúc đặc biệt có cầu vòng, ngày có mưa bão lớn - HS tập trung trình bày, NX - Gv kết luận * Giải lao * Tổ chức cho hs hát, múa Hđ 3: Vẽ - Gv nêu yêu cầu, cần phát huy bÇu trời trí tưởng tượng hs cảnh vật xung -NhËn xÐt khen nhãm vẽ quanh tèt (9-10') - Cho hs vẽ lớp Củng cố, dặn dò(3) * Thi : Triển lãm tranh vẽ - Tổng kết thi, tuyên dương Những HS vẽ đẹp trước lớp- Hệ thống học - Nhận xét tiết học -DỈn HS vỊ tiếp tục QS bầu trời vào khoảng TG khác HĐ CỦA HS - Hát - Nhắc lại tên - Chú ý lắng nghe - HS QS theo N5, nhóm T đạo - Quan sát gốc sân trường…TLCH - Cho biết trời nắng hay mưa - Lắng nghe - TRình bày, NX -Nghe * Hát, múa tập thể Thi vẽ lớp - Vẽ cảnh trời cảnh vật trời nắng mưa, sáng trua, * Thi triển lãm tranh : nhận xét, bình chọn - Nghe - Lắng nghe thực *************************** TUẦN 32 TN XH : Giã I MỤC TIÊU - Nhận biết mô tả cảnh vật xung quanh trời có gió (Với hs KG: Nêu số tác dụng gió đời sống người Ví dụ: Phơi khơ, hóng mát, thả diều, thuyền buồm, cối xay gió,…) - GDH biết ứng dụng tác dụng gió vào sống II CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoạ - Hs: Vở tập TN-XH, chong chóng… III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC_ ND-TG Ổn định tổ chức Bài * Hđ1: Quan sát (10) HĐ CỦA GV - HĐTQ cho lớp sinh hoạt văn nghệ HĐ CỦA HS - SH văn nghệ - Gv giới thiệu bài, ghi bảng - Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm đơi + So sánh hình ảnh hai cờ + Khi gió thổi vào người, bạn cảm thấy nào? - Nhắc lại tên - Thảo luận nhóm đơi : quan sát trả lời câu hỏi SGK - Gọi HS trình bày - Nhận xét - Gv kết luận * Tổ chức cho hs hát * Giải lao - Gv nêu yêu cầu quan sát bầu * Hđ2: Quan trời : cây, cỏ có lay động sát bầu trời hay không ? Mục tiêu : Nhận - Cho hs quan sát theo nhóm biết dấu hiệu - u cầu đại diện trình bày kết có gió (15) - Gv kết luận - Liên hệ thực tế: Các em sử dụng NL gió làm việc gì? Củng cố, dặn - Hệ thống học, NX tiết học dò(3) - Nhận xét tiết học - Dặn dò hs nhà tìm hiểu thêm người sử dụng NL gió Tận dụng NL gió vào sống ngày - Trình bày trước lớp : cờ bay có gió - Chú ý * Hát múa - Quan sát theo nhóm - Hs tự trình bày kết quan sát - Lắng nghe - Liên hệ thực tế - Lắng nghe, thực *************************************** TUẦN 33 TNXH1 : 27/4/2017 :2A 28/4/2017 :2B TRỜI NÓNG, TRỜI RÉT I MỤC TIÊU: -Nhận biết mô tả mức độ đơn giản tượng thời tiết: nóng, rét -Biết cách ăn mặc giữ gìn sức khoẻ ngày nóng,rét (Với HSKG: kể mức độ nóng,rét nơi địa phương em sống - ** Tích hợp GDBVMT:Biết thời tiết nắng, mưa yếu tố môi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe người( Liên hệ) II CHUẨN BỊ - Gv: Tranh minh hoạ - Hs: SGK, chong chóng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND- TG 1.Ôn định lớp Bi mi * H1: Quan sỏt (10) HĐ CỦA GV - Ổn định lớp - Gv giới thiệu bài, ghi bảng - Nhóm T cho hs thảo luận nhóm đơi TL câu hỏi: + So sánh hình ảnh hai cờ? - Cho hs thảo luận, gv quan sát, giúp đỡ HĐ CỦA HS - Hát tập thể - Nhắc lại tên - Thảo luận nhóm đơi : quan sát trả lời câu hỏi SGK * Trò chơi tiết(7) c.Hđ2: Quan sát bầu trời(15) Củng cố, dặn dò(3) + Khi gió thổi vào người, bạn cảm thấy nào? - Đại diện số nhóm trình bày - Gv kết luận.( xem SGV tr97 ) * Tổ chức cho hs hát - Gv nêu yêu cầu quan sát bầu trời Các cây, cỏ có lay động hay khơng ? - Cho hs quan sát theo nhóm lớn - Yêu cầu đại diện trình bày kết - Gv kết luận.(xem SGV tr98) * Thi : chong chóng GV phổ biến cách chơi, cho H chơi ** Thời tiết nắng, mưa yếu tố môi trường Sự thay đổi thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe người ăn mặc hợp thời tiết giúp cho chúng ta? - Liên hệ thực tế - Hệ thống học, NX - Dặn dò, nhận xét tiết học - Trình bày trước lớp : cờ bay có gió * Hát tập thể - Chú ý - Quan sát theo nhóm lớn - Hs tự trình bày kết quan sát tríc líp - Lắng nghe * Thi cá nhân - Giúp ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, có SK tốt - Liên hệ thực tế - Lắng nghe thực **************************************** ... hoạt động lớp học - HS kể trước lớp - HS lắng nghe - HS hát bài: Lớp -Lắng nghe ,thực TUẦN 17 TNXH LỚP 15 /12 /2 016 (1A) 16 / 21/ 2 016 (1B) GIỮ GÌN LỚP HỌC SẠCH ĐẸP I MỤC TIÊU: -Kể thành viên lớp học... -HS trả lời -HS lắng nghe - HS trả lời -HS lắng nghe -Ghi nhớ - HS thực TUẦN 12 TNXH LỚP 10 /11 /2 016 (1A) 11 /11 /2 016 (1B) NHÀ Ở I,MỤC TIÊU - Nói địa nhà kể tên số đồ dùng nhà - Yêu quý nhà đồ dùng... quanh nhà em đẫ sẽ, thoáng mát chưa? Các em phải làm gì? - Địa nhà em nào?Chốt : (SGVtr 52) GVnhận xét tiết học -Dặn HS nhà học TUẦN 13 TNXH LP 17 /11 /2 016 (1A) 18 /11 /2 016 (1B) CÔNG VIệC NHà I MC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 1 (Cả năm),