Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

77 915 3
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tuần 1 môn mĩ thuật Ngaứy soaùn 12 / 8 / 2012 Ngaứy daùy: Thứ t ngày 22 tháng 8 năm 2012 Bài 1 : Thờng thức mĩ thuật Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ I. Mục tiêu: xem - HS tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ và hiểu biết vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân. - HS nhận xét đợc sơ lợc về hình ảnh màu sắc trong tranh. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh. II. Đồ dùng dạy học: - GV chuẩn bị: +SGK + Tranh Thiếu nữ bên hoa huệ + Một số tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - HS chuẩn bị : + Tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân + Vở tập vẽ lớp 4 + SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: * Kiểm tra đồ dùng học tập của HS * Giới thiệu bài - ghi bảng Hoạt động của GV * Hoạt đông1: Giới thiệu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân + Em hãy nêu một vài nét về tiểu sử của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân? + Em hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân? - GV dựa vào câu trả lời của HS, bổ sung để HS hiểu rõ hơn về hoạ sĩ và tác phẩm của ông. * Hoạt động 2: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - GV treo tranh - đặt câu hỏi: + Bức tranh có vẽ hình ảnh gì? + Hình ảnh chính của bức tranh ? + Hình ảnh chính đợc vẽ nh thế nào? Hoạt động của HS - HS chia nhóm 4 thảo luận mục 1 trang 3 SGK - HS trả lời - HS quan sát tranh thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: + Tranh vẽ chân dung một thiếu nữ. + Thiếu nữ mặc áo dài trắng. + Hình mảng đơn giản, chiếm diện tích lớn trong bức tranh. 1 + Bức tranh có những hình ảnh nào nữa? + Màu sắc của tranh nh thế nào? + Tranh đợc vẽ bằng chất liệu gì? + Em có thích bức tranh này không ? Vì sao? - GV bổ xung và hệ thống lại nội dung kiến thức: Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân là một bức tranh đẹp cả vễ nội dung lẫn hình thức thể hiện. Bức tranh đã miêu tả đợc vẻ đẹp của ngời thiếu nữ Việt Nam, giản dị, trong sáng Bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ là tác phẩm có sức lôi cuốn ngời xem. Bức tranh đợc vẽ bằng sơn dầu, một chất liệu mới vào thời đó, nhng mang vẻ đẹp giản dị, tinh tế, gần gũi với tâm hồn ngời Việt Nam * Hoạt động 3: Nhận xét , đánh giá - GV nhận xét chung tiết học . - GV khen gợi những nhóm, cá nhân tích cực, có nhiều ý kiến phát biểu xây dựng bài. * Củng cố- Dặn dò: - GV yêu cầu HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau. + Bình hoa đặt trên bàn. + Màu sắc chủ đạo là màu trắng, xanh , hồng, hoà sắc nhẹ nhàng, trong sáng. + Tranh đợc vẽ bằng chất liệu sơn dầu. + HS trả lời theo cảm nhận của mình. - HS bình bầu tổ, nhóm xuất sắc nhất trong giờ học. - Về nhà HS su tầm thêm tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân và tập nhận xét về vẻ đẹp của tác phẩm. - Quan sát màu sắc trong thiên nhiên. Giao Hơng ngày tháng 8 năm 2012 Ký duyệt cuả BGH Tuần 2 2 Ngaứy soaùn 18 / 8 / 2012 Ngaứy daùy: Thứ t ngày 29 tháng 9 năm 2012 Bài 2 : Vẽ trang trí Màu sắc trong trang trí I. Mục tiêu: - HS hiểu sơ lợc về vai trò và ý nghĩa màu sắc trong trang trí. - HS biết cách sử dụng màu trong các bầi trang trí. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của màu sắc trong trang trí. II. Đồ dùng dạy - học: GV chuẩn bị: - Một số đồ vật đợc trang trí. - Một số bài trang trí cơ bản ( có bài đẹp, cha đẹp) - Một số hoạ tiết trang trí. - Giấy, màu vẽ. HS chuẩn bị : - SGK,vở tập vẽ 5 - Màu vẽ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: * Kiểm tra đồ dùng học tập của HS * Giới thiệu bài, ghi bảng. Hoạt động của GV * Hoạt đông1: Quan sát nhận xét - GV cho HS quan sát màu sắc trong các bài trang trí + Bài trang trí đợc vẽ bằng những màu gì? + Mỗi màu đợc vẽ ở những hoạ tiết gì? + Màu nền và màu hoạ tiết vẽ giống nhau hay khác nhau? + Độ đậm nhạt trong bài trang trí nh thế nào? + Trong bài trang trí vẽ nhiều màu hay ít màu? + Cách vẽ màu trong bài trang trí nh thế nào? * Hoạt động 2: Hớng dẫn vẽ - GV hớng dẫn vẽ trên bảng + Chọn màu, pha màu có độ đậm, nhạt và sắc thái khác nhau. + Vẽ màu vào hoạ tiết, vẽ đều tay gọn nét. Hoạt động của HS - HS quan sát tranh - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi + HS kể tên các màu. + Hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu. + Màu nền và màu hoạ tiết vẽ khác nhau. + Độ đậm nhạt trong bài vẽ khác nhau, có màu đậm, đậm vừa (trung gian), nhạt(sáng) + Trong bài trang trí có bốn, năm màu. + Vẽ màu đều, có đậm, có nhạt, hài hoà, rõ trọng tâm. - HS quan sát - HS đọc mục 2 ( trang 7 SGK). Cách vẽ màu, HS nắm đợc cách sử dụng các loại màu. 3 - GV lu ý HS cách vẽ màu nh thế nào cho đẹp ở bài trang trí, cách pha màu,chọn màu, vẽ màu, độ đậm nhạt * Hoạt động 3: Thực hành - GV hớng dẫn HS thực hành - GV nhắc nhở HS nhớ lại cách sắp xếp hoạ tiết và cách vẽ màu cho bài trang trí đờng diềm. - Lu ý HS vẽ màu đều, gọn, không dùng quá nhiều màu. * Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá - GV cùng HS chọn một số bài có u điểm, nhợc điểm rõ nét để nhận xét về: + Cách sắp xếp hình vẽ + Màu sắc, đậm nhạt, cách vẽ màu. - GV gợi ý HS xếp loại các bài vẽ và khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp. * Củng cố- dặn dò: - GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cơ bản về màu sắc. Chuẩn bị cho bài học sau : - HS thực hành: Vẽ trang trí đờng diềm và vẽ màu. - HS nhận xét chọn bài tiêu biểu mình thích. - HS tập xếp loại các bài vẽ. - Bốn HS nhắc lại . - Quan sát trờng của em Giao Hơng ngày tháng 8 năm 2012 Ký duyệt cuả BGH Tuần 3 4 Ngày soạn 2 / 9 / 2012 Ngày dạy: Thø t ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 BÀI 3:VẼ TRANH : ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I.MỤC TIÊU: - HS biết tìm chọn các hình ảnh đẹp về nhà trường để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài Trường em. - HS yêu mến và có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôi trường của mình. II. CHUẨN BỊ: - Một số tranh ảnh về nhà trường, tranh ở BĐ D DH, vở thực hành, bút ,màu vẽ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU. ND-TL HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Kiểm tra bài cũ. 2.Bài mới. *GTB **HĐ1:Tìm, chọn nội dung đề tài. HĐ2:Cách vẽ tranh HĐ3: Thực hành. - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. -Dẫn dắt ghi tên bài học. - TReo tranh, ảnh và giới thiệu. -Các em hãy nhớ lại các hình ảnh về nhà trường và nêu lại khung cảnh chung của nhà trường… -Yêu cầu HS kể tên một số hoạt động ở trường. -Hướng dẫn HS chọn một hoạt đọng cụ thể để vẽ tranh. - Nhận xét chung và gợi ý để HS vẽ tốt hơn. - Treo một số tranh GV đã chuẩn bò cho HS xem và tham khảo. - Gợi ý HS cách vẽ,các em hãy chọn các hình ảnh để vẽ tranh về trường của em( vẽ cảnh, các hoạt động… +Vẽ màu theo ý thích có đậm, có nhạt. +Kết hợp vẽ và hướng dẫn trên bảng lớp. -nêu yêu cầu thực hành. Đi đến từng bàn quan sát và -Cả lớp cùng quan sát.ngheGV giới thiệu. - 2-3 HS nêu. - Nhận xét, bổ sung. -2-3 HS kể tên một số hoạt động ở trường. - Lắng nghe. -Quan sát và lắng nghe. - Theo dõi. -Quan sát. -Nghe. 5 -HĐ 4: Nhận xét đánh giá. 3. Củng cố dặn dò. hứơng dẫn thêm. -Gợi ý cụ thể với những HS còn lúng túng. -Gọi HS lên bảng trình bày ý tưởng và sản phẩm của mình. -Nhận xét đánh giá. -Nhận xét chung tiết học. -Dặn HS về quan sát hình khối hộp và khối cầu. -HS thực hành theo yêu cầu. Sắp xếp hình ảnh cân đối có chính, có phụ. -Treo sản phẩm của mình lên bảng và tả về bức tranh của mình. -Lớp nhận xét đánh giá. -Bình chọn sản phẩm đẹp. Ký dut cđa BGH Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2012 Tn 4 6 Ngày soạn 9 / 9 / 2012 Ngày dạy: Thø t ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2012 VÏ theo mÉu : KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU I. Mục tiêu: - HS hiểu cấu trúc của khối hộp và dạng hình khối hộp và khối cầu. II. Chuẩn bò: GV: -Mẫu khối hộp và khối cầu (mô hình bằng thạch cao hoặc giấy bìa hay gỗ sơn trắng). -Bài vẽ của HS năm trước. HS: SGK - Vở vẽ hoặc giấy vẽ. - Bút chì, tẩy. III. Hoạt động dạy học chủ yếu. ND –TL Giáo viên Học sinh 1Kiểm tra bài cũ. 2. Bài mới. HĐ 1: Quan sát và nhận xét. HĐ 2: HD cách vẽ. - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. -Nhận xét chung. -Dẫn dắt ghi tên bài học. -Đặt vật mẫu ở vò trí thích hợp. GV- Cho học sinh quan sát một số khối hộp khác nhau. Giới thiệu cho học sinh thấy sự phong phú của khối hộp. HS- Từng nhóm, cá nhân nêu ý kiến của mình về sự khác nhau của các khối hộp màu sắc, kích thước, vuông, chữ nhật GV- Đặt câu hỏi để học sinh thấy được tác dụng của khối hộp đối với đời sống . GV- Giới thiệu một số dồ dùng có dạng khối hộp. HS- Tự giới thiệu một số đồ vật có dạng khối hộp mà các em biết. GV- Hướng dẫn học sinh cách ve õkhối hộp . + Vẽ khung hình chung -Tự kiểm tra và bổ sung nếu thiếu. -Nhắc lại tên bài học. Hs quan sát , nhạn xét về đặc điểm, hình dáng, kích thước, độ đậm, nhạt của mẫu qua các câu hỏi gợi ý: -Thảo luận nhóm nêu lên các ý kiến của mình. -Nêu: -Nghe và quan sát. -Một số HS giới thiệu. -Quan sát và nghe HD. 7 HĐ 3: Thực hành. HĐ 4: Nhận xét đánh giá. 3.Củng cố dặn dò. + Khi vẽ cần chú ý đến bố cục + Xác đònh các điểm để nối cạnh khối hộp + Chú ý đến hướng quan sát mẫu để xác đònh các mặt cần vẽ của khối hộp + Cần chú ý đến hướng ánh sáng chiếu vào vật mẫu để xác đònh độ sáng, tối (độ đậm , độ nhạt.) + HS xem một số bài vẽ mẫu , quan sát mẫu vẽ bài thực hành. -Gọi HS lên bảng trưng bày sản phẩm. -Gợi ý: GV- Nhận xét bài , giờ học, Dặn dò:cho HS chuẩn bò bài học sau: Vẽ theo đề tài: trường em. -Quan sát. -Thực hành tự vẽ khối hộp. -Trưng bày sản phẩm. -Nhận xét đánh giá bài của mình và bài của bạn. -Bình chọn sản phẩm đẹp theo gợi ý. Ký dut cđa BGH Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2012 Tn 5 8 Ngaứy soaùn 16 / 9 / 2012 Ngaứy daùy: Thứ t ngày 26 tháng 9 năm 2012 Bi 5: Tp nn to dỏng NN CON VT QUEN THUC I- MC TIấU: - HS nhn bit c hỡnh dỏng, c im ca con vt trong cỏc hot ng. - HS bit cỏch nn v nn c con vt theo cm nhn riờng. - HS cú ý thc chm súc, bo v cỏc con vt. II-THIT B DY-HC: : - Su tm tranh nh v cỏc con vt - Bi nn ca HS nm trc - t nn v dựng cn thit nn. III- CC HOT NG DY-HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh - Gii thiu bi mi. HI: Hng dn HS quan sỏt nhn xột: - GV treo tranh nh 1 s con vt, t cõu hi: + Con vt trong tranh cú tờn gi l gỡ? + Con vt cú nhng b phn no? + Hỡnh dỏng khi chy nhy cú thay i khụng? + K thờm 1 s con vt m em bit? - GV cho xem bi nn ca HS nm trc. - GV gi ý HS chn con vt nn. H2: Hng dn HS cỏch nn: - GV y/c HS nờu cỏc bc tin nn con vt? - HS quan sỏt tranh,tr li cõu hi + Con th,con g,con mốo + u,thõn, chõn,mt,mi,ming + Cú s thay i. + Con trõu,con chú,con vt + HS quan sỏt,nhn xột. - HS tr li: + Chn v chun b t nn. + Nn cỏc b phn chớnh ca con 9 - Có bao nhiêu cách nặn? - GV hướng dẫn theo 2 cách: C1: Nặn từng bộ phận và chi tiết của con vật rồi ghép dính. C2: Nhào đất thành 1 thỏi rồi nặn HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành: - GV y/c HS chia nhóm. - GV bao quát lớp,nhắc nhở các nhóm chọn con vật yêu thích để nặn, - GV giúp đỡ 1 số nhóm yếu, động viên nhóm khá, giỏi HĐ4: Nhận xét đánh giá: - GV y/c các nhóm trình bày sản phẩm. - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét bổ sung. Dặn dò:- Về nhà tìm và quan sát hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục /. vật (đầu,mình ,chân) + Nặn các chi tiết (mắt,mũi, ) + Có 2 cách nặn. - HS quan sát và lắng nghe. - HS chia nhóm. - HS làm bài theo nhóm. - HS chọn màu và chọn con vật yêu thích để nặn - Đại diện nhóm trình bày S/P - HS nhận xét, - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Giao H¬ng ngµy th¸ng 9 n¨m 2012 Ký duyÖt cña BGH 10 [...]... 2010 Vẽ tranh ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11 I Mục tiêu: - HS nắm được cách chọn nội dung và cách vẽ tranh - HS vẽ đựơc tranh đề tài ngày nhà giáo Việt Nam - HS yêu quý và kính trọng thầy cô giáo II: Chuẩn bò: Giáo viên: -Một số tranh ảnh về ngày nhà giáo Việt Nam -Hình gợi ý cách vẽ Học sinh: -SGK, Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ III Hoạt động dạy học chủ yếu ND –TL Giáo viên Học sinh 1Kiểm tra... những hoạt động chọn nội kỉ niệm Ngày Nhà Giáo dung đề tài Việt Nam ngày 20 – 11 của trường lớp mình -Em hãy kể những gì em biết về ngày nhà giáo Vòêt Nam? -Gợi ý nhớ lại các hình ảnh về ngày nhà giáo Việt HĐ 2: HD Nam cách vẽ -Giới thiệu một số bức tranh và hình tham khảo trong SGK +Vẽ hình ảnh chính trước HĐ 3: Thực +Vẽ hình ảnh phụ sau hành +Vẽ màu tươi sáng -GV vẽ lên bảng và HD HĐ 4: -Cho HS quan... Nhận xét bài của HS năm trước đánh giá -Nêu yêu cầu thực hành -Nhắc lại tên bài học -Nghe - Nối tiếp nêu: -Nêu: HS tặng hoa thầy cô giáo, Lễ kỉ niệm, cha mẹ tổ chức chúc mừng, … -Quan sát và nghe HD -Quan sát nhận ra bài vẽ mình ưu thích -Thực hành cá nhân -Trưng bày sản phẩm -Nhận xét đánh giá -Bình chọn sản phẩm đẹp -Gợi ý cách đánh giá 3.Củng cố dặn dò -Nhận xét đánh giá -Nhận xét tiết học -Dặn... lắng nghe - HS trả lời + Phác hình dáng chung,kẻ trục + Vẽ phác nét chính của hoạ tiết + Vẽ chi tiết,sửa cho cân đối + Vẽ màu theo ý thích - HS quan sát,lắng nghe -HS vẽ bài -Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Vẽ màu theo ý thích - HS dán bài trên bảng - HS nhận xét về hoạ tiết,màu và chọn được bài vẽ đẹp nhất - HS lắng nghe - HS lắng nghe dặn dò - GV nhận xét, đánh giá bổ sung Dặn dò: - Sưu tầm... được các hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục -HS cảm nhận được vẽ đẹp của hoạ tiết trang trí II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC: GV: - Hình phóng to1 số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Một số bài vẽ của HS lớp trước.1 số bài trang trí có hoạ tiết đối xứng HS: - Giấy hoặc vỡ thực hành - Bút chì,tẩy,thước kẻ,màu III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 11 - Giới thiệu bài... được đặc điể của mẫu -HS vẽ được hình dáng gần giống mẫu; biết vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen hoặc vẽ màu - HS quan tâm, yêu quý đồ vật xung quanh II: Chuẩn bò: Giáo viên: -Mẫu vẽ hai đồ vật -Hình gợi ý cách vẽ -Bài vẽ của HS năm trước -Một số tranh tónh vật của họa só Học sinh: -SGK -Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ III Hoạt động dạy học chủ yếu ND –TL 1Kiểm tra bài cũ Giáo viên -Chấm một số bài tiết trước... vẽ của bạn (về HĐ 4: Nhận -Gợi ý nhận xét bố cục, đặc điểm, tỉ lệ so với xét đánh giá mẫu) -Bình chọn sản phẩm đẹp -Nhận xét kết luận -Nhận xét tiết học 3.Củng cố dặn -Dặn HS: Sưu tầm ảnh chụp dò dáng người và tượng người -Chuẩn bò đất nặn cho bài học sau Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2010 Ký dut cđa BGH 34 Tn 17 Thø t ngµy 15 trh¸ng 12 n¨m 2010 Bµi 17 : Thêng thøc mÜ tht Xem tranh du kÝch tËp b¾n I Mơc... tiết trang trí đối xứng qua trục? - GV minh hoạ bảng các bước vẽ HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành: - GV nêu y/c vẽ bài - GV bao qt lớp, nhắc nhở HS chọn hoạ tiết phù hợp để vẽ.Hoạ tiết đối xứng nhau vẽ giống nhau và bằng nhau - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi HĐ4: Nhận xét, đánh giá: - GV chọn 3 đến 4 bài(K,G, Đ,CĐ) để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét - HS quan sát,trả lời câu hỏi + Giống hình hoa,lá... Häc sinh: Vë bµi tËp, bót ch×, mµu III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng 1:(4 -5, ) T×m, chän néi dung ®Ị tµi - GV giíi thiƯu tranh ¶nh vỊ ®Ị tµi an toµn giao - HS quan s¸t 13 th«ng - C¸c tranh vÏ nµy cã h×nh ¶nh chÝnh lµ ai ? - HS tr¶ lêi - VÏ vỊ ®Ị tµi an toµn giao th«ng c¸c em cã thĨ vÏ nh÷ng ho¹t ®éng nµo ? Ho¹t ®éng 2:(4 -5, ) C¸ch vÏ tranh - HS tr¶ lêi - Nªu c¸ch vÏ tranh theo ®Ị tµi ? - GV yªu cÇu... II.§å dïng d¹y häc: - MÉu cã d¹ng h×nh trơ, h×nh cÇu - Bµi vÏ mÉu cã d¹ng h×nh trơ h×nh trơ, h×nh cÇu 15 III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: 1 KiĨm tra:(2,) - §Ĩ vÏ ®ỵc bøc tranh ®Ị tµi an toµn giao th«ng em cÇn ph¶i thùc hiƯn qua c¸c bíc nµo ? 2 Bµi míi: a Giíi thiƯu bµi: (1,) b Gi¶ng bµi: Ho¹t ®éng 1:(4 -5, ) Quan s¸t, nhËn xÐt - HS quan s¸t - GV bµy mÉu - VËt mÉu cã d¹ng h×nh g× ? - Tõ chç em ngåi, em thÊy . Tuần 1 môn mĩ thuật Ngaứy soaùn 12 / 8 / 2012 Ngaứy daùy: Thứ t ngày 22 tháng 8 năm 2012 Bài 1 : Thờng thức mĩ thuật Xem tranh thiếu nữ bên hoa huệ I. Mục tiêu:. BGH 18 Tuần 9 Thứ t ngày 20 tháng 10 năm 2010 Bài 9: Thờng thức mĩ thuật Giới thiệu sơ lợc về điêu khắc cổ Việt Nam I. Mục tiêu: - HS làm quen với điêu khắc cổ Việt Nam. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của. trường của em( vẽ cảnh, các hoạt động… +Vẽ màu theo ý thích có đậm, có nhạt. +Kết hợp vẽ và hướng dẫn trên bảng lớp. -nêu yêu cầu thực hành. Đi đến từng bàn quan sát và -Cả lớp cùng quan sát.ngheGV

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TG

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan