Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

74 1.4K 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI Bài 1 : XEM TRANH - THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ Tuần 1 Tiết 1 Ngày dạy :12/09/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : -Kiến thức: Hs tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ và hiểu vài nét về hoạ só -Kó năng: Hs nhận xét được sơ lược về hình ảnh và màu sắc trong tranh -Thái độ :Hs cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: -Giáo án, sgk -Tranh Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ HS: -SGK,VTV -Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : (2’) 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu bài (3’) Giới thiệu một vài bức tranh của hoạ só đã chuẩn bò và yêu cầu Hs xem tranh và đặt câu hỏi dựa vào gợi ý của SGV5 trang 9. Cho một vài hs nêu cảm nhận của mình về các bức tranh *Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét về hoạ só Tô Ngọc Vân .(10’) MT: HS nắm được một vài nét về tác giả CTH : Gv chia nhóm theo tổ và cho hs đọc mục 1 trang 3 SGK5 Chuẩn bò các câu hỏi và yêu cầu hs thảo luận nhóm. Xem tranh và trả lời câu hỏi Nêu cảm nhận của mình Thảo luận nhóm - 1 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI Yêu cầu đại diện nhóm trình bày nội dung câu hỏi và yêu cầu nhómkhác bổ sung. Dựa vào trả lời của hs, bổ sung ( Như SGV trang 9) KL: nắm được vài nét về hoạsó Tô Ngọc Vân cũng như vài nét về hoạ só khác. * Hoạt động 2: Hướng dẫn xem tranh(17’) MT: tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ CTH: chuẩn bò các câu hỏi và yêu cầu hs xem tranh Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ và thảo luận nhóm về những nội dung như SGV trang 10 Yêu cầu một số thành viên của các nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi. Dựa vào câu trả lời của hs Gv bổ sung và hệ thống lại nội dung kiến thức như SGV trang 10 . KL: nắm được nội dung và cảm nhận được vẻ đẹp của tranh Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ . * Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá (2’) MT: Khuyến khích, động viên, khích lệ các em. CTH: nhận xét, chung cả tiết học, về ý thức học tập của các em. Khen ngợi các nhóm, cá nhân tích cực phát biểu xây dưng bài. KL: rút kinh nghiệm và ý thức học tập . * Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Dặn dò hs về nhà tập quan sát và nhận xét tranh. - Gd hs - Chuẩn bò bài học sau . Bài 2 : Vẽ trang trí - Màu sắc trong trang trí . Trình bày câu hỏi và bổ sung Thảo luận nhóm Trình bày câu hỏi và bổ sung Lắng nghe và chú ý Gv nhấn mạnh. Lắng nghe . Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 2 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Bài 2 : VẼ TRANG TRÍ – MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ Tuần 2 Tiết 2 Ngày dạy :19/09/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hiểu sơ lïc vai trò và ý nghóa của màu sắc trong trang trí . - Kỉ năng: Biết cách sử dụng màu trong các bài trang trí - Thái độ :Cảm nhận được vẻ đẹp của các bo trong trang trí II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số đồ vật được trang trí . - Một số bài trang trí hình cơ bản (HV, HCN,HT, đường diềm, có bài đẹp và bài chưa đẹp ) - Một số hoạ tiết vẽ nét, phóng to. - Hộp màu (màu bột,màu nước). - Bảng pha màu, giấy vẽ khổ lớn (A3) HS: - SGK,VTV, - 3 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (2’) Bài 1 :Xem tranh – Thiếu nữ bên hoa hụê Gv đặt câu hỏi và gọi hs trả lời để kiểm tra bài cũ 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu bài : (1’) Giới thiệu tranh ảnh một số đồ vật được trang trí hoặc bài trang trí HV, HCN,HT,đường diềm …để hs nhận biết : - Màu sắc làm cho đồ vật được trang trí cũng như bài vẽ trang trí đẹp hơn. - Có thể vẽ trang trí bằng nhiều loại màu . Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (3’) MT: (Như phần KT của phần I) CTH : yêu cầu hs quan sát các bài vẽ trang trí và đặt câu hỏi như SGV5 trang 15. KL: Hiểu được và nắm vai trò, ý nghóa của màu sắc trong trang trí. Hoạt động 2:Cách vẽ màu (4’) MT: ( Như phần KN của phần I) CTH: Hướng dẫn cách vẽ : Yêu cầu HS đọc mục 2 trang 7 cách vẽ màu ở SGK Nhấn mạnh: Như SGV 5trang 17 KL: nắm được cách sử dụng màu trong các bài trang trí Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Biết sử dụng màu để trang trí CTH Quan sát gợi ý Hs làm bài .Chú ý : + Vẽ màu theo cách sắp xếp hoạ tiết và tạo được sự khác nhau đậm nhạt khác nhau về đậm nhạt giữa màu nền và màu hoạ tiết . Hs lắng nghe Hs quan sát Gv hướng dẫn Hs làm bài - 4 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI + Vẽ màu đều, gọn trong hình vẽ ;Không dùng quá nhiều màu trong bài trang trí KL : Hoàn thành bài và sử dụng được màu sắc trong trang trí. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: biết cách nhận xét, đánh giá bài CTH: chọn một số bài vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh giá bài cũng cố lại kiến thức cơ bản về màu vẽ qua nhận xét một số bài trang trí KL: tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs về nhà tâïp quan sát và nhận xét tranh. - Chuẩn bò bài học sau . Bài 4 :Vẽ tranh - Đề tài Trường em. Hs nộp bài Hs nhận xét bài Hs trả lời Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… - 5 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI Bài 3 : VẼ TRANH – ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM Tuần 3 Tiết 3 Ngày dạy :26/9/2006 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:biết tìm, chọn các hình ảnh về nhà trường để vẽ tranh. - Kó năng: biết cách vẽ và vẽ được tranh về đề tài Trường em - Thái độ :yêu mến và có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngôi trường của mình II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV. - Một số tranh ảnh về nhà trường . - Tranh ở bộ ĐDDH - Sưu tầmthêm bài vẽ của hs về nhà trường HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (2’) Bài 2: Màu sắc trong trang trí Gv thu một số bài kiểm tra và xếp loại 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Giới thiệu bài : (1’) Gv dùng tranh ảnh giới thiệu về các hoạt động ở trường học Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (3’) MT: (Như phần KT của phần I) CTH : Giới thiệu tranh và yêu cầu hs quan sát tranh nhớ lại các hình ảnh về nhà trường. Đặt câu hỏi dựa vào SGV 10, 11. Bổ sung thêm cho đầy đủ và gợi ý các nội dung có thể vẽ tranh.Như: phong ảnh trường, giờ học trên Xem tranh và lắng nghe Quan sát tranh và nhớ lại - 6 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI lớp , cảnh vui chơi ở sân trường . Lưu ý Hs : Như SGV 5 trang 20 KL: Hiểu được và nắm bắt được đề tài. Lựa chọn được hình ảnh vẽ tranh. Hoạt động 2:Cách vẽ tranh (4’) MT: ( Như phần KN của phần I) CTH: Cho hs xem hình tham khảo ở SGK, ĐDDH và gợi ý cách vẽ như SGV21 . minh hoạ bảng lưu ý Hs: Như SGV trang 21 KL: nắm được cách vẽ tranh đề tài và chọn được hình ảnh để vẽ đúng đề tài Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: vẽ được bức tranh đề tài Trường em CTH Quan sát gợi ý Hs làm bài .Chú ý : + Sắp xếp các hình ảnh sao cho cân đối, có chính, có phụ . + Gợi ý cụ thể hơn đối với HS còn lúng túng trong cách vẽ hình, vẽ màu . KL : Hoàn thành bài và và vẽ được bức tranh theo ý thích của mìnhnhưng đúng đề tài. Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy được những điểm đạt, chưa đạt trong bài vẽ CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr22 KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Cũng cố lại đề tài - Dặn dò hs về nhà tâïp quan sát và nhận xét khối hộp và khối cầu. - Chuẩn bò bài học sau . Bài5:Vẽ theo mẫu – Khối hộp và khối cầu . Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành Nhận xét, đánh giá Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : - 7 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… Bài 4 : VẼ THEO MẪU – VẼ KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU Tuần 4 Tiết 4 Ngày dạy :27/9/2006 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: hiểu cấu trúc khối hộp và khối cầu; biết quan sát, so sánh, nhẫn xét hình dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu - Kó năng:biết cách vẽ, vẽ được khối hộp và khối cầu - Thái độ :quan tâm tìm hiểu các đồ vật có dạng hình hộp và khối cầu II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV. - Chuẩn bò mẫu khối hộp và khối cầu - Bài vẽ của hs lớp trước . - Tranh ở bộ ĐDDH - 8 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (2’) Bài 3: Vẽ tranh – Đề tài Trường em Gv thu một số bài kiểm tra và xếp loại 3. Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT của phần I) CTH : Đặt mẫu ở vò trí thích hợp; yêu cầu hs quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng, kích thước, độ đậm, nhạt qua các câu hỏi như SGV trang 23 Yêu cầu hs đến gần mẫu để quan sát hình dáng, đặc điểm của mẫu; nhận xét về tỉ lệ,khoảng cách giữa hai vật mẫu và độ đậm nhạt ở mẫu Bổ sung và tóm tắt ý chính như SGV trang 24 KL: Hs hiểu được và nắm bắt cấu trúc cơ bản của khối hộp và khối cầu qua qsát, nhận xét so sánh. Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN của phần I) CTH: Yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời minh hoạ cách vẽ SGV 5 trang 25 KL:Hs nắm được cách vẽ của khối hộp và khối cầu Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ được mẫu có hai khối hộp và khối cầu CTH Đến từng bàn quan sát và hướng dẫn. Khi hs vẽ hình, cần nhắc các em quan sát và so sánh để xác đònh đúng khung hình chung,khung hình riêng của mẫu. Lưu ý : - Bố cục sao cho cân đối - Vẽ đậm nhạt đơn giản(Vẽ bằng ba độ đâm Quan sát mẫu , nhận xét và trả lời câu hỏi Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành - 9 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI nhạt chính) KL : Hs hoàn thành bài và vẽ được khối hộp và khối cầu gân giống mẫu . Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy được những điểm đạt, chưa đạt trong bài vẽ CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 27. KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Dặn dò hs về nhà tâïp quan sát và nhận xét khối hộp và khối cầu. - Gd hs - Chuẩn bò bài học sau . Bài5:Tặp nặn tạo dáng – Nặn con vật quen thuộc . Nhận xét bài Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Bài 5: TẶP NẶN TẠO DÁNG - NẶN CON VẬT QUEN THUỘC - 10 - GV : Bùi Thò Mỹ Thoa [...]... tượng về dáng người và nêu một số câu hỏi dựa vào SGV5 trang 55 , 56 để hs Quan sát tranh và trả lời câu hỏi quan sát, nhận xét dáng người KL: Hs nắm được một số dáng người Hoạt động 2:Cách nặn (4’) MT: ( Như phần KN của phần I) CTH: Gv nặn và hướng dẫn từng bước như SGV 5 Quan sát gv trang 57 cho hs nắm cách nặn KL:Hs nắm được cách nặn dáng người Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ được dáng người... Thực hành SGV5 trang 58 KL : Hoàn thành bài và nặn được dáng người mình lựa chọn Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Thấy được những điểm đạt, chưa đạt trong bài Nhận xét, đánh giá bài nặn CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 58 KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Củng cố bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) Lắng nghe - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ dáng người - Gd... đạt trong bài vẽ CTH: Chọn một số bài gợi ý HS Lắng nghe nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 54 KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Dặn dò hs về nhà tâïp quan sát và nhận xét những đồ vật - Gd hs - Nhận xét tiết học - Chuẩn bò bài học sau Bài13 : Tặp dáng tạo dáng – Nặn dáng người IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... TẠO DÁNG NẶN DÁNG NGƯỜI Tuần 13 Tiết 13 Ngày dạy : 5/ 12/2007 I / MỤC TIÊU - Kiến thức:Hs biết nhận đặc điểm của một số dáng người đang hoạt động - Kó năng: Hs biết cách nặn một số dáng người đơn giản - Thái độ :Hs cảm nhận được vẻ đẹp của các bức tượng thể hiện về con người II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số dáng người đang hoạt động - Một số tượng nhỏ hoặc ảnh chụp các bức tượng về dáng... những hình ảnh, màu sắc đẹp cho bức tranh Hs nhận xét, đánh giá bài cảu mình KL : Hs hoàn thành bài và vẽ được tranh đúng đề tài theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) Hs củng cố bài MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá bài CTH: Gv chọn một số bài vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý Hs lắng nghe hs nhận xét đánh giá bài như SGV trang 66 KL: Hs tự đánh giá nhận xét được bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn... nhận xét, đánh giá bài Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá bài CTH: Gv chọn một số bài vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh giá bài như SGV trang 62 Hs củng cố bài KL: Hs tự đánh giá nhận xét được bài Hs lắng nghe Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ trang trí - Chuẩn bò bài học sau Bài 15 : Vẽ tranh – Đề tài Quân đội - Gv nhận xét... 11 : Tiết 11 Ngày Dạy: I/ MỤC TIÊU : - KT: Hs biết tìm chọn nội dung đề tài Ngày Nhà giáo VN - KN:Hs biết cách vẽ và vẽ được tranh về Ngày Nhà giáo VN - TĐ:Hs yêu quý, kính trọng thầy cô giáo II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV : - SGV, giáo án ĐDDH - Tranh về đề tài ngày 20-11 và các đề tài khác - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ hs lớp trước HS: VTV,Chì, màu, gôm… III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1 Khởi động (1’)... trong bài nặn CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 30 Xếp loại, khen ngợi những hs có bài đẹp Nhận xét chung tiết học KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Dặn dò hs về nhà tâïp quan sát và nhận xét nắm được đặc điểm , hình dáng, màu sắc của con vật - Gd hs - Chuẩn bò bài học sau Bài 6: Vẽ trang trí – Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục... tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 Gv thu một số bài kiểm tra và xếp loại 3 Bài mới : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT của phần I) CTH : đặt mẫu và nêu một số câu hỏi và kết Qsát mẫu , nhận xét và trả lời luận như SGV 5 trang 51 để hs quan sát, nhận câu hỏi xét mẫu KL: nắm được hình dáng, tỉ lệ của hai vật mẫu.Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ của... bài và lựa chọn được hoạ tiết theo ý thích của mình Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy được những điểm đạt, chưa đạt trong bài vẽ CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 34 KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài - 14 - xem tranh và trả lời câu hỏi Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành Nhận xét, đánh giá Lắng nghe GV : Bùi Thò Mỹ Thoa TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN THÁI Hoạt động cuối . qua các câu hỏi như SGV 5 trang 35 Treo tranh và gợi ý hs thấy hình ảnh đúng, sai khi tham gia giao thông như: Vẽ đường phố ; vẽ cảnh hs đi bộ trên vỉa hè; hs sang đường; cảnh người qua lại ở ngã. Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy được những điểm đạt, chưa đạt trong bài vẽ CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr22 KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Hoạt. Tiết 4 Ngày dạy :27/9/20 06 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: hiểu cấu trúc khối hộp và khối cầu; biết quan sát, so sánh, nhẫn xét hình dáng chung của mẫu và hình dáng của từng vật mẫu -

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I / MỤC TIÊU

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

  • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • Ngày dạy :26/9/2006

    • I / MỤC TIÊU

     • Hoạt động của GV

     • Hoạt động của HS

     • I / MỤC TIÊU

      • Hoạt động của GV

      • Hoạt động của HS

       • Ngày dạy :10/10/2007

       • I / MỤC TIÊU

        • Hoạt động của GV

        • Hoạt động của HS

         • Ngày dạy :18/10/2007

         • I / MỤC TIÊU

          • Hoạt động của GV

          • Hoạt động của HS

           • Ngày dạy : 18/10/2007

           • I / MỤC TIÊU

            • Hoạt động của GV

            • Hoạt động của HS

            • I / MỤC TIÊU

             • Hoạt động của GV

             • Hoạt động của HS

             • I / MỤC TIÊU

              • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

              • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

              • I / MỤC TIÊU

               • Hoạt động của GV

               • Hoạt động của HS

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan