0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6

61 710 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:30

Mĩ Thuật Lớp 3 Tun 1 Ngy son: Ngy ging: Bi 1: Thng thc m thut. Xem tranh thiu nhi ( ti mụi trng) I/ Mc tiờu: - HS tip sỳc lm quen với tranh ca thiu nhi về ti mụi trng. - HS bit mụ t, nhn xột hỡnh nh, mu sc trong tranh. - HS cú ý thc bo v mụi trng. II/ dựng dy- hc: Thy: - Su tm tranh thiu nhi ti mụi trng. - Tranh ca ha s cựng ti. Trũ: - Tranh, ảnh về môi trờng. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì, màu vẽ. III/ Cỏc hot ng dy- hc Hot ng dy Hot ụng hc Hot ng khi ng: 1- Kim tra sỏch v, dựng. 2- Bi mi. - GV gii thiu bi. Hot ng 1: Xem tranh. - GV: Gii thiu tranh ti mụi trng yờu cu HS quan sỏt tho lun theo ni dung: + Tranh v hot ng gỡ? + Hỡnh nh chớnh, hỡnh nh ph trong tranh? + Hỡnh dỏng, ng tỏc ca hỡnh nh chớnh nh th no? õu? + Mu sc trong tranh? - GV: Yờu cu i din nhúm trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV nhn xột: Xem tranh, tỡm hiu tranh l tip xỳc vi cỏi p, xem tranh cn cú nhn xột ca riờng mỡnh. - GV: t cõu hi. ? Qua xem tranh cỏc bn v v ti mụi - HS chỳ ý lng ghe. - HS tho lun nhúm. + Các bạn đang quét dọn, trồn cây + Các bạn, cây cối, nhà cửa. + Tơi sáng, có đậm nhạt rõ ràng. - i din nhúm trỡnh by. - HS nhn xột. + Không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây 1 trường các em cần làm gì để môi trường ngày càng xanh- sạch- đẹp. - GV: nhận xét. Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá. - GV: Nhận xét chung tiết học. + Khen ngợi HS có ý kiến nhận xét hay phù hợp với nội dung tranh. Hoạt động nối tiếp: Củng cố dặn dò. -GV: Yêu cầu HS nêu lại một số việc làm có ích cho môi trường. - GV nhận xét. - GV dặn dò HS. + Về nhà xem tranh với nhiều đề tài khác nhau. + Chuẩn bị bài sau( Tìm và xem những đồ vật có trang trí đường diềm) + Giờ sau mang ®ầy đủ đồ dùng học tập. - HS chú ý lắng nghe. - HS nêu. - HS lắng nghe cô dặn dò. ****** Tuần 2 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 2: Vẽ trang trí. Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường diềm I/ Mục tiêu: - HS tìm hiểu cách trang trí đường diềm đơn giản. - HS vẽ tiếp được họa tiết và vẽ màu vào đường diềm. - HS thấy được vẻ đẹp của đồ vật được trang trí đường diềm và có ý thức bảo vệ chúng II/ Đồ dùng dạy- học: -Thầy: - Một số bài trang trí đường diềm. - Bài của HS năm trước. Trò: - GiÊy vÏ hoÆc vë thùc hµnh. - Bót ch×, mµu, tÈy. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động 1/ Kiểm tra bài cũ, đồ dùng. 2/ Bài mới: - GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét. - GV: Giới thiệu đường diềm và tác dụng của -HS chú ý lắng nghe. 2 chỳng. - GV: Cho HS quan sỏt mu ng dim ó chun b Yờu cu HS tho lun theo ni dung: + Th no l ng dim? + Cỏc em cú nhn xột gỡ v hai ng dim trờn? + Cỏc ha tit c sp xp nh th no? + ng dim no cha hon chnh cũn thiu ha tit gỡ? - GV: Yờu cu i din nhúm trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun: Yờu cu ca bi hc ny l v tip ha tit v hon chnh ng dim. Hot ng 2: Cỏch v mu ha tit. - GV: Yờu cu HS quan sỏt hỡnh v tp v 3 v ch cho cỏc em thy nhng ha tit ó cú. + Cỏch v trc v ha tit. +Khi v cn phỏc nh. + Chn mu cho thớch hp. + Nhng ha tit ging nhau v bng nhau v tụ cựng mt mu. Hot ng 3: Thc hnh. - GV cho HS tham ho bi v ca HS nm trc. - GV: Yờu cu HS thc hnh. - GV: Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng. - GV: Yờu cu HS hon thnh bi. Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ. - GV: Cựng HS chn mt s bi yờu cu HS nhn xột theo tiờu chớ: + Hỡnh v. + Cỏch tụ mu. + Theo em bi v no p nht. - GV: Nhn xột chung. + Khen ngi HS cú bi v p. + ng viờn, khớch l HS cha hon thnh bi. Hot ng ni tip: Cng c, dn dũ. - HS tho lun nhúm. + những họa tiét đợc sắp xếp nhắc lại, xen kẽ,lặp đi lặp lại nối tiếp kéo dài đợc gọi là đờng diềm. + Một đờng diềm đã đợc vẽ hoàn chỉnh và một đờng diềm cha vẽ hoàn chỉnh. + Các họa tiết đợc sắp xếp nhác lại. - HS trỡnh by. - HS nhn xột. + HS chú ý quan sát. - HS tham kho bi. - HS thc hnh. - HS hon thnh bi. - HS nhn xột theo cm nhn riờng. 3 - GV: Yờu cu HS nờu li cỏch v ha tit. - GV: Nhn xột. - GV: Dn dũ HS. + Quan sỏt hỡnh dỏng ca mt s loi qu. + Gi sau mang y dùng hc tp. - HS nờu - HS lng nghe cụ dn dũ. ****** Tun3. Ngy son: Ngy ging: Bi3: V theo mu. V qu I/ Mc tiờu: - HS nhn bit c hỡnh dỏng, mu sc ca mt s loi qu. - HS bit cỏch v ,v c hỡnh mt s loi qu v tụ mu theo ý thớch. - HS cm nhn c v p ca mt s loi qu. Cú ý thc chm súc bo v cõy trng II/ dựng dy- hc: Thy: - Tranh, nh mt s loiqu. - Su tm mt s loi loi qu vi nhiu kiu dỏng v mu sc khỏc Nhau. - Bi ca HS nm trc. - Hỡnh gi ý cỏch v. Trũ: - Tranh, ảnh các loại quả. - Giấy vẽ hoặc vở thực hành. - Bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ Cỏc hot ng dy- hc: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng khi ng 1/ Kim tra bi c, dựng. 2/ Bi mi: - GV gii thiu bi. Hot ng 1: Quan sỏt nhn xột. - GV: By mt s qu mu m cụ ó su tm yờu cu HS quan sỏt tho lun theo ni dung: + Em hóy k tờn mt s loi qu? + c im, hỡnh dỏng? + T l chung v t l tng b phn? + Mu sc ca tng loi qu. - GV: Yờu cu i din nhúm trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - HS chỳ ý lng nghe. + Quả táo, cam, bởi, chuối. + Bởi, táo, cam dạng tròn, Chuối dạng dài. + Quả màu đỏ, vàng, xanh. - HS trỡnh by. - HS nhn xột. - HS tr li. 4 - GV kt lun v t cõu hi. ? Qu cú tỏc dng gỡ vi con ngi? + Ngoi vic cung cp cho c th con ngi nhiu cht vi ta min thỡ cõy ci cho chỳng ta búng mỏt ngoi ra cũn lm cho mụi trng ngy cng trong sch hn. Hot ng 2: Cỏch v. - GV: By mu v v yờu cõu HS tho lun nhanh theo cp nh li cỏch v ca bi v theo mu. - GV: Yờu cu i din cp trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV: Nhn xột v v nhanh cỏc bc lờn bng. + Dng khung hỡnh chung. + Tỡm t l tng b phn. + V phỏc hỡnh qu. + V chi tit. + V mu theo ý thớch. Hot ng3: Thc hnh. - GV cho HS tham ho bi v ca HS nm trc. - GV: Yờu cu HS thc hnh. - GV: Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng. - GV: Yờu cu HS hon thnh bi Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ. - GV: Cựng HS chn mt s bi yờu cu HS nhn xột theo tiờu chớ: + B cc. + Hỡnh dỏng. + c im. + Mu sc. + Theo em bi v no p nht. - GV: Nhn xột chung. + Khen ngi HS cú bi v p. + ng viờn, khớch l HS cha hon thnh bi. Hot ng ni tip: Cng c, dn dũ. - GV: Yờu cu HS nờu li cỏch v ca bi - GV: Nhn xột v t cõu hi: + Nh em cú nhiu loi cõy n qu khụng? + Em ó lm gỡ chm súc v bo v cõy? - GV: Dn dũ HS. + Quan sỏt quang cnh trng hc. + Quả cung cấp cho cơ thể con ngời một lợng vitamin nhất định. - HS tho lun cp. - HS trỡnh by. - HS nhn xột. + HS chú ý quan sát. - HS tham kho bi. - HS thc hnh. - HS hon thnh bi. - HS nhn xột theo cm nhn riờng. + HS lng nghe cụ nhn xột. -HS nờu. + HS tr li. 5 +Gi sau mang y đ dựng hc tp. - HS lng nghe cụ dn dũ. ****** Tun 4 Ngy son: Ngy ging: Bi 4: V tranh. ti trng em I/: Mc tiờu. - HS bit tỡm chon ni dung ti phự hp. - HS bit cỏch v v v c tranh ti trờng em v tụ mu theo ý thớch. - HS cú ý thc gi gỡn v yờu mn trng lp. II/: dựng dy- hc : Thy: - Tranh, nh v trng hc. - Bi ca nm trc. - Hỡnh gi ý cỏch v. Trũ: - Su tầm tranh ảnh về trờng học. - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì, màu, tẩy. III/ Cỏc hot ng dy- hc. Hot ng dy Hot ng hc Hot ng khi ng 1/ Kim tra bi c, dựng. 2/ Bi mi: - GV gii thiu bi. Hot ng 1: Tỡm chn ni dung ti. - GV: Treo tranh nh yờu cu HS tho lun theo ni dung: + Bc tranh trờn v hỡnh nh gỡ? + õu l hỡnh nh chớnh? + õu l hỡnh nh ph? + Mu sc trong tranh nh th no? + Theo em ti trng em gm nhng ni dung gỡ? - GV: Yờu cu i diờn 2,3 nhúm trỡnh by. - GV:Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun v t cõu hi: ? Mun cho ngụi trng ngy cng p cỏc em phi lm gỡ. + Hot ng 2: Cỏch v. - HS chỳ ý lng nghe. - HS tho lun nhúm. + Hình ảnh các bạn HS đang nô đùa trên sân trờng, các bạn đang ngồi học trong lớp + các bạn HS. + cây cối, nhà cửa + màu sắc tơi sáng, có đậm nhạt rõ ràng. + Giờ học trên lớp, các hoạt động đang diễn ra trên sân trờng - i diờn trỡnh by. - HS nhn xột. - HS tr li. + Luôn giữ gìn trờng lớp sach sẽ. Chăm chỉ học hành - HS trao i cp. 6 - GV: Yêu cầu HS trao đổi nhanh theo cặp để nhớ lại cách vẽ của bài vẽ tranh đề tài. - GV: Yêu cầu đại diện 2,3 cặp trình bày. - GV: Yêu cầu các cặp còn lại nhận xét. - GV: Kết luận và vẽ nhanh các bước. + Chọn nội dung đề tài. + Chọn hình mảng chính, phụ. + Chọn hình ảnh vẽ vào các hình mảng sao cho phù hợp. + Chỉnh sửa chi tiết. + Tô màu theo ý thích.Màu vẽ có đậm, có nhạt Hoạt động 3: Thực hành. - GV cho HS tham hảo bài vẽ của HS năm trước. - GV: Yêu cầu HS thực hành. - GV: Xuống từng bàn hướng dẫn HS còn lúng túng. - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - GV: Cùng HS chọn một số bài yêu cầu HS nhận xét theo tiêu chí: + Nội dung + Bố cục. + Cách sắp xếp hình vẽ. + Cách vẽ màu. + Theo em bài vẽ nào đẹp nhất. - GV: Nhận xét chung. + Khen ngợi HS có bài vẽ đẹp. + Động viên, khích lệ HS chưa hoàn thành bài. Hoạt động nối tiếp: Củng cố, dặn dò. - GV: Yêu cầu HS nêu lại cách vẽ tranh đề tài. - GV: Nhận xét và đặt câu hỏi. ? Bản thân Em đã làm gì để ngôi trườngtrường ngày càng tươi đẹp - GV: Dặn dò HS. + Về nhà quan sát các loại quả. + Giờ sau mang đầy ®ủ đồ dùng học tập. - Đại diện cặp trình bày. - HS nhận xét. - HS chú ý quan sát. - HS tham khảo bài. - HS thực hành. - HS hoàn thành bài. - HS nhận xét theo cảm nhận riêng. - HS chú ý lắng nghe. - HS nêu - HS trả lời. - HS lắng nghe cô dặn dò. ****** 7 Tun 5 Ngy son: Ngy ging: Bi 5: Tp nn to dỏng. Nn qu I/ Mc tiờu: - HS nhn bit hỡnh khi, v p ca mt s loi qu. - HS bit cỏch nn, nn c mt vi qu gn ging mu. - HS cú ý thc chm súc v bo v cõy. II/ dựng dy- hc: Thy: - Tranh, nh mt sloi qu cú hỡnh dỏng v mu sc p. - Mt s qu thc: cam, chui xoi, u - Hỡnh gi ý cỏch v. - Bi ca HS nm trc. Trũ: - Đất nặn. - Giấy vẽ hoặc vở tập, màu vẽ các loại. III/ Cỏc hot ng dy- hc: Hot ng dy Hot ng hc Hot ng khi ng 1/ Kim tra bi c, dựng. 2/ Bi mi: 8 - GV gii thiu bi. Hot ng 1: Quan sỏt nhn xột. - GV: Treo tranh, nh mt s qu m cụ ó su tm yờu cu HS quan sỏt tho lun theo ni dung: + Em hóy k tờn mt s loi qu? + c im, hỡnh dỏng? + T l chung v t l tng b phn? + Mu sc ca tng loi qu. - GV: Yờu cu i din nhúm trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun v t cõu hi. ? Qu cú tỏc dng gỡ vi con ngi? + Ngoi vic cung cp cho c th con ngi nhiu cht vi ta min thỡ cõy ci cho chỳng ta bóng mỏt ngoi ra cũn lm cho mụi trng ngy cng trong sch hn. Hot ng 2: Cỏch nn: - GV: Yờu cu HS trao i nhanh theo cp nh li cỏch v qu. - GV: Yờu cu i din hai cp trỡnh by. - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột. - GV kt lun: Tng t nh cỏch v qu ta cng tin hnh cỏc bc: + Nn gt thnh khi qu trc. + Nn gt dn cho ging vi qu. + Nn chi tit. + Nn thờm cỏc phn ph. + Ghộp dớnh cỏc b phn li vi nhau. Hot ng3: Thc hnh. - GV cho HS tham ho bi nn ca HS nm trc. - GV: Yờu cu HS thc hnh. - GV: Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng. - GV: Yờu cu HS hon thnh bi Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ. - GV: Cựng HS chn mt s bi yờu cu HS nhn xột theo tiờu chớ: + c im. + Hỡnh dỏng + Theo em bi nn no p nht. - GV: Nhn xột chung. + Khen ngi HS cú bi nn p. - HS chỳ ý lng nghe. + Quả táo, cam, bởi, chuối. + Bởi, táo, cam dạng tròn, Chuối dạng dài. + Quả màu đỏ, vàng, xanh - HS trỡnh by. - HS nhn xột. - HS tr li. - HS trao i cp. - HS trỡnh by. - HS nhn xột. - HS tham kho bi. - HS thc hnh. - HS hon thnh bi. - HS nhn xột theo cm nhn riờng. 9 + Động viên, khích lệ HS chưa hoàn thành bài. Hoạt động nối tiếp: Củng cố, dặn dò. - GV: Yêu cầu HS nêu lại cách vẽ của bài - GV: Nhận xét và đặt câu hỏi: ? Cây cho chúng ta bóng mát, cho môi trường trong sạch vậy các em đã làm gì để bảo vệ cây. - GV: Dặn dò HS. + Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông. + Giờ sau mang đầy ®ủ đồ dùng học tập. + HS lắng nghe cô nhận xét. -HS nêu. - HS trả lời. - HS lắng nghe cô dặn dò. ****** Tuần 6 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6: Vẽ trang trí. Vẽ họa tiết và vẽ màu vào hình vuông I/ Mục tiêu: - HS hiểu biết thªm về trang trí hình vuông.Biết cách vẽ họa tiết và vẽ màu vào hình vuông. - HS hoàn thành được bài tập theo yêu cầu. - HS cảm nhận được vẻ đẹp của hình vuông khi được trang trí, thêm yêu thích môn học. II/ Đồ dùng dạy- học: Thầy: - Một vài đồ vật dạng hình vuông được trang trí. - Hình minh họa hình đã hoàn chỉnh và chưa hoàn chỉnh. - Bài của HS ăm trước. Trò: - Mang đày đủ đồ dùng học tập. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động 1/ Kiểm tra bài cũ, đồ dùng. 2/ Bài mới: - GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét. - GV: Cho HS quan sát một vài đồ dùng trực quan đã chuẩn bị .Yêu cầu HS thảo luận theo nội dung: + Cách trang trí đồ vật dạng hình vuông và các bài trang trí hình vuông như thế nào? + Họa tiết dïng để trang trí hình vuông. -HS chú ý lắng nghe. - HS thảo luận nhóm. + Mỗi đồ vật, mỗi bài có cách trang trí riêng. + Hoa, lá, con vËt… đã được cách điệu. 10 [...]... nhn xột cỏc em cú th tụ mu ban ngy hay ờm + Cnh ban ngy rừ rng ti sáng + Cnh ban ờm di ánh sáng ca la thỡ mu sc lung linh, huyn o - GV: Gi ý HS nhận ra võy, vy rng v qun ỏo trong ngy l Hot ng2: cỏch v mu - GV: Hng dn HS cỏch v mu 16 + Tỡm hỡnh v con rng nh , cõy + Tỡm mu nn + Cỏc mu t cnh nhau cn chn hi hũa + Mu v cú m cú nht Hot ng 3: Thc hnh - GV cho HS tham ho bi v ca HS nm trc - GV: Yờu cu HS thc... mốo, g + Hỡnh dỏng ca chỳng? + Mi con cú mt dỏng v + Cỏc b phn chớnh? riờng + c im, mu sc ca chỳng? + Mu sc rt a dng + Gia cỏc con vt ú cú c im gỡ ging v + Cùng có có cấu tạo 3 phần nhng về hình dáng môic con khỏc nhau? có một dình dáng to nhỏ khác nhau - HS trỡnh by - GV: Yờu cu i din nhúm trỡnh by - HS nhn xột - GV: Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột - GV kt lun : Cú rt nhiu cỏc con vt khỏc nhau, mi con vt cú... hỡnh vuụng thng dùng ớt mu( 3, 4 mu) Hot ng 2: Cỏch v -GV: V lờn bng gii thiu cỏch v ha tit + Quan sỏt xỏc nh trc i xng v v trớ cỏc b phn ca ha tit ó v hon chnh + V phỏc nh ng trc cho ha tit mi, da vo cỏc ng trc v cho u + V tip ha tit vo cỏc gúc v xung quanh cho hon chnh + v mu + Chn mu cho ha tit chớnh, ph v mu nn + Cú th v mu nn trc, mu ha tit v sau hoc ngc li Hot ng 3: Thc hnh - GV :Cho HS tham... Nam gm nhng ni dung gỡ? - GV: Yờu cu i diờn 2 ,3 nhúm trỡnh by - GV:Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột - GV kt lun: Ngy 20/11 l ngy l ln ca cỏc thy cụ v l ngy mi HS t lòng kớnh trng v bit n sõu sc i vi cỏc thy, cỏc cụ Vy cỏc em ó lm gỡ t lũng bit n ú? + Hot ng 2: Cỏch v - GV: Yờu cu HS trao i nhanh theo cp nh li cỏch v ca bi v tranh ti - GV: Yờu cu i din 2 ,3 cp trỡnh by - GV: Yờu cu cỏc cp cũn li nhn xột... thớch.Mu v cú m, cú nht Hot ng 3: Thc hnh - GV cho HS tham ho bi v ca HS nm trc - GV: Yờu cu HS thc hnh - GV: Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng - GV: Yờu cu HS hon thnh bi Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ - GV: Cựng HS chn mt s bi yờu cu HS - HS chỳ ý lng nghe - HS tho lun nhúm + Cỏc bạn ang tng hoa thy cụ, gi hc tt + Hỡnh nh cỏc bn v thy cụ + Hỡnh nh cỏc bn + Cõy ci, nh ca + Mu sc ti sáng cú m nht rừ rng + Tng... Tun 13 Ngy son: Ngy ging: Bi 13: V trang trớ Trang trớ cỏi bỏt I/ Mc tiờu: 22 - HS hiu c cỏch trang trớ cỏi bỏt - HS trang trớ c cỏi bỏt v v mu theo ý thớch - HS cú ý thc gi gỡn vt II/ dựng dy- hc: Thy: - Mt vi cỏi bỏt... xng - HS chỳ ý quan sỏt hay t do + Chia khong cỏch u + Chn cỏc mng hỡnh + Chn cỏc ha tit v vo cỏc mng hỡnh sao cho phự hp + V mu - GV nhn mnh: Ngoi cỏch trang trớ trờn cũn nhiu cỏch trang trớ khỏc 23 Hot ng 3: Thc hnh - GV cho HS tham ho bi v ca HS nm trc - GV: Yờu cu HS thc hnh - GV: Xung tng bn hng dn HS cũn lỳng tỳng - GV: Yờu cu HS hon thnh bi Hot ng 4: Nhn xột, ỏnh giỏ - GV: Cựng HS chn mt s bi... 2 ,3 nhúm trỡnh by - i diờn trỡnh by - GV:Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột - GV kt lun: Tranh chõn dung thng v khuụn mặt ngi l ch yu, th hiện c c - HS nhn xột im riờng ca ngi nh v + Hot ng 2: Cỏch v - GV: Gi ý mt s chõn dung n v chõn dung nam - GV: Hng dn c th tng bc + V khuụn mt - HS chỳ ý quan sỏt + V c, vai, túc + v chi tit + Mu da, túc + Chnh sa chi tit + Tụ mu theo ý thớch.Mu v cú m, cú nht Hot ng 3: ... p ? Em ó lm gỡ chm súc v bo v cỏc con vt chỳng, v sinh chung tri ú - HS lng nghe cụ dn dũ - GV: Dn dũ HS +Su tm tranh dõn gian ụng H + Gi sau mang y đ dựng hc tp ****** -Tun 16 Ngy son: Ngy ging: Bi 16: V trang trớ V mu vo hỡnh cú sn I/ Mc tiờu: - HS hiu thờm v tranh dõn gian Vit Nam, bit cỏch tụ mu chn mu phự hp - HS tụ c mu vo hỡnh cú sn - HS thờm yờu thớch v cú ý thc gi gỡ ngh thut... - HS tho lun nhúm + Hình ảnh chú bộ đội + Tập bắn, đang hành quân + hình ảnh chính là chú bộ đội + Hình ảnh phụ là cây, trời + Tơi sáng có đậm nhạt + Chân dung chú bộ đội, bộ đội giúp dân, bộ đội múa hát cùng các cháu thiếu nhi - i diờn trỡnh by - GV: Yờu cu i diờn 2 ,3 nhúm trỡnh by - GV:Yờu cu cỏc nhúm bn nhn xột - HS nhn xột - GV kt lun: Tranh v v ti chỳ b ụi rt phong phỳ cú th v b i khụng quõn, . xét. - GV nhận xét chung: Họa sĩ Đường Ngọc Cảnh đã nhiều năm tham gia giảng dạy tại trường mĩ thuật Đông Dương. Ông rất thành công về đề tài phong cảnh, tĩnh vật( hoa quả) ông đã có nhiều tác. Kẻ trục đối xứng. + Đánh dấu tỷ lệ các bộ phận. + Vẽ phác hình bằng nét thẳng. + Sửa hình. + Vẽ màu theo ý thích. Hoạt động3: Thực hành. - GV cho HS tham hảo bài vẽ của HS năm trước. - GV: Yêu. Mĩ Thuật Lớp 3 Tun 1 Ngy son: Ngy ging: Bi 1: Thng thc m thut. Xem tranh thiu nhi ( ti mụi trng) I/
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6, Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 6,