0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2

72 1,069 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:29

Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 1 Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 01 Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH THIẾU NHI I/ MỤC TIÊU: - HS tiếp xúc, làm quen với tranh vẽ của thiếu nhi, của hoạ só. - Hiểu nội dung, cách sắp xếp hình ảnh, màu sắc trong tranh đề tài Môi trường. - Có ý thức bảo vệ môi trường. - HS khá, giỏi: Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em thích. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh của thiếu nhi và của hoạ só về đề tài môi trường. - HS: Vở tập vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Xem tranh: - Cho HS quan sát các tranh đã chuẩn bò, kết hợp đặt câu hỏi: + Tranh vẽ hoạt động gì? + Tìm những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh? + Hoạt động của hình ảnh chính, phụ như thế nào? Diễn ra ở đâu? + Trên tranh có những màu sắc nào? + Em thích những hình ảnh nào? -Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh. c/ Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp. - Tuyên dương HS phát biểu. 3/ Củng cố: - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. Trang 1 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) - Liên hệ, giáo dục. 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 2 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 2 Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 02 Tên bài dạy: Vẽ trang trí VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM I/ MỤC TIÊU: - Tìm hiểu cách trang trí đường diềm. - Biết cách vẽ tiếp được hoạ tiết, vẽ màu vào đường diềm và hoàn thành các bài tập ở lớp. - Giúp HS thấy được vẻ đẹp của các đồ vật. - HS khá, giỏi: Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. II/ CHUẨN BỊ: - GV:Đồ vật có trang trí đường diềm. Bài vẽ đường diềm. - HS: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu đồ vật có trang trí và bài vẽ trang trí đường diềm trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Đường diềm được trang trí ở vò trí nào của đồ vật? + Có những hoạ tiết nào được trang trí ở đường diềm? + Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào? + Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếu hoạ tiết gì? + Màu sắc của hoạ tiết và nền được vẽ như thế - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. Trang 3 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) nào? - Kết luận hoạt động 1. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu bài vẽ đường diềm chưa hoàn chỉnh kết hợp thao tác từng bước vẽ lên bảng. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại cách vẽ tiếp hoạ tiết. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 4 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 3 Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 03 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu VẼ QUẢ I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết được đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ, màu sắc của một vài loại quả. - Biết cách vẽ quả theo mẫu, vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý thích. - Cảm nhận vẻ đẹp của các loại quả. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Một vài loại quả thật như: chuối, cam, đu đủ, bưởi, ổi,… - HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Trang 5 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) Trang 6 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu vật thật trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Kể tên các loại quả? + Nêu đặc điểm, hình dáng của từng quả? + Tỉ lệ giữa các bộ phận như thế nào? + Màu sắc của các loại quả? - Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào mẫu. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu một số bài vẽ (HS so sánh bố cục). - Thao tác từng bước vẽ. Kết hợp tranh qui trình. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần góp ý (bố cục, hình vẽ, màu sắc). - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu các bước vẽ quả. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 4 Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 04 Tên bài dạy: Vẽ tranh ĐỀ TÀI TRƯỜNG CỦA EM I/ MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung đề tài Trường em. - Biết cách vẽ tranh đề tài Trường em và vẽ được tranh đề tài Trường em. - Thêm yêu mến trường em. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh về nhà trường. - HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài: - Giới thiệu tranh, ảnh trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Kể tên một số hoạt động ở trường? + Em thích hoạt động nào? + Em chọn hoạt động nào để vẽ? + Tả lại hình ảnh và màu sắc của hoạt động. + Em sẽ chọn hình ảnh nào cho bức tranh? - Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh, ảnh. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu tranh qui trình. Thao tác từng bước vẽ. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. Trang 7 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần góp ý. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại các bước vẽ tranh. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 8 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 5 Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2009 Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 05 Tên bài dạy: Tập nặn tạo dáng NẶN QUẢ I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết hình, khối của một số quả. - Biết cách nặn quả và nặn được một vài quả gần giống với mẫu. - Biết quý trọng những thành quả lao động. - HS khá, giỏi: Hình nặn cân đối, gần với mẫu. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh một số loại quả có hình dáng, màu sắc đẹp. - HS: Đất nặn, bảng con. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu tranh, ảnh trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Kể tên các loại quả? + Nêu đặc điểm, hình dáng của từng quả? + Tỉ lệ giữa các bộ phận như thế nào? + Màu sắc của các loại quả? - Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh, ảnh. c/ Hoạt động 2: Cách nặn: - Giới thiệu tranh qui trình. Thao tác từng bước nặn. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, theo dõi. Trang 9 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) - Giới thiệu một số bài nặn của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần góp ý. - Cho HS chọn bài nặn tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại các bước nặn. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành nặn. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 10 [...]... Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 12 Thứ năm, ngày 19 tháng 11 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 12 Tên bài dạy: Vẽ tranh ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 - 11 I/ MỤC TIÊU: - Hiểu nội dung đề tài về Ngày Nhà giáo Việt Nam - Biết cách vẽ tranh và vẽ được tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam... sung c/ Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp -Lắng nghe rút kinh nghiệm - Tuyên dương HS phát biểu 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 20 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 11 Thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 11... Thực hành vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 8 Thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 08 Tên bài dạy: Vẽ tranh VẼ CHÂN DUNG I/ MỤC TIÊU: - Hiểu biết đặc điểm, hình dáng khuôn mặt người - Biết cách vẽ chân dung và vẽ được chân dung người... vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) và kết quả thực hành của HS Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 13 Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 13 Tên bài dạy: Vẽ trang trí TRANG TRÍ CÁI BÁT I/ MỤC TIÊU:... chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) và kết quả thực hành của HS Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 14 Thứ năm, ngày 3 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 14 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu VẼ CON VẬT QUEN THUỘC I/ MỤC TIÊU: - Biết quan sát, nhận xét về đặc điểm, hình dáng của... đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 15 I/ MỤC TIÊU: Thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 15 Tên bài dạy: Tập nặn tạo dáng NẶN CON VẬT Trang 29 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) - Hiểu hình dáng, đặc điểm của con vật - Biết cách nặn và tạo dáng được con vật theo ý thích - Thêm yêu mến con vật - HS khá, giỏi: Hình nặn cân đối,... xét - Thực hành vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 18 Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 18 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu VẼ LỌ HOA I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết hình dáng, đặc điểm của một số lọ hoa - Biết cách vẽ lọ hoa và vẽ được hình lọ... Thực hành vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 7 Thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 07 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CHAI I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của một vài loại chai - Biết cách vẽ cái chai và vẽ được... CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 16 Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 16 Trang 31 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) Tên bài dạy: Vẽ trang trí VẼ MÀU VÀO HÌNH CĨ SẴN I/ MỤC TIÊU: - Hiểu thêm về tranh dân gian Việt Nam - Biết cách chọn màu, tô màu phù hợp và tô được màu vào hình vẽ có sẵn - Yêu thích nghệ thuật dân tộc - HS khá, giỏi: Tô màu đều,... kính trọng thầy giáo, cô giáo - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh về đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam - HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Trang 23 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS 2/ Bài mới: a/ Giới . Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 1 Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 01 Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật XEM. chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 4 Thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết. chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 14 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 3) TUẦN 8 Thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 20 09
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 2,