0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 10

57 1,156 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:27

Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Thứ 4, ngày 22 tháng 8 năm 2012 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh tiếp xúc, làm quen với tranh vẽ của thiếu nhi, của hoạ só. 2. Kỹ năng: Hiểu nội dung, cách sắp xếp hình ảnh, màu sắc trong tranh đề tài môi trường. 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường. 4. Học sinh khá giỏi: - Chỉ ra được các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em yêu thích. - Học sinh chưa đạt chuẩn: Tập mô tả các hình ảnh các hoạt động và màu sắc trên tranh. II. CHUẨN BỊ:  Thầy: Tranh của họa só về đề tài thiếu nhi, môi trường và các đề tài khác.  Trò: Sưu tầm tranh ảnh về môi trường, vở, bút màu … III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Bài cũ: Giáo viên kiểm tra dụng cụ học tập, sách vở. 2. Giới thiệu bài: - Giáo viên giới thiệu về đề tài môi trường để học sinh quan sát. - Giáo viên giới thiệu những hoạt động về bảo vệ môi trường trong cuộc sống. + Tranh vẽ về bảo vệ môi trường. + Đề tài bảo vệ môi trường rất phong phú và đa dạng như cây trồng, chăm sóc cây, bảo vệ rừng…… - Giáo viên: nhấn mạnh: Do đó ý thức bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng. 3. Phát triển các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động 1: Xem tranh - Giáo viên: yêu cầu học sinh quan sát và trả lời các câu hỏi và tìm hiểu nội dung tranh. + Tranh vẽ hoạt động gì? + Những hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh. + Hình dáng, động tác của hình ảnh chính như thế nào. Ở đâu? + Những màu sắc nào nhiều ở trong tranh. - Sau khi Học sinh trả lời xong đầy đủ và đúng, Giáo viên khen ngợi động viên khích lệ. Học sinh nào trả lời chưa đúng cần sửa chữa và bổ sung thêm. - Giáo viên: nhấn mạnh: + Xem tranh, tìm hiểu tranh là tiếp xúc với cái đẹp, để yêu thích cái đẹp. PP: Quan sát, hỏi đáp. Học sinh quan sát. Học sinh trả lời: * Tranh vẽ hoạt động… môi trường. * Những hình ảnh … hình ảnh chính, hình ảnh phụ trong tranh. * Hình dáng, động tác của hình ảnh chính…vv * Màu sắc có nhiều ở trong tranh là …vv Học sinh lắng nghe. 1 Thường thức Mó thuật BÀI 1 XEM TRANH THIẾU NHI (Đề tài môi trường) Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận + Xem tranh cần có cái nhận xét cho riêng mình. Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá. - Nhận xét chung tiết học. - Khen ngợi, động viên những học sinh và các nhóm có nhiều ý kiến nhận xét hay, hợp lý với nội dung tranh. Dặn dò: Chuẩn bò cho bài học sau (Tìm và xem những đồ vật có trang trí đường diềm). * Cả lớp khen những bạn Học sinh và các nhóm có nhiều ý kiến nhận xét hay, hợp lý với nội dung tranh. Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. Thứ 4, ngày 27 tháng 8 năm 2012 I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Tìm hiểu cách trang trí đường diềm. 2. Kỹ năng: - Cách vẽ tiếp được họa tiết và vẽ màu vào đường diềm. - Hoàn thành các bài tập ở lớp. 3. Thái độ: Cảm nhận được vẽ đẹp của đường diềm khi được trang trí. - Học sinh khá giỏi: Vẽ được hoạ tiết cân đối, tô màu đều phù hợp. II/ Chuẩn bò: * Giáo viên: Sưu tầm một số vật có đường diềm được trang trí. Một số bài về vẽ trang trí đường diềm. Phấn màu. * Học sinh: Giấy vẽ, bút chì, màu vẽ. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Xem tranh thiếu nhi. - Giáo viên gọi 2 học sinh lên cho các nhận xét một vài bức tranh thiếu nhi về đề tài môi trường. - Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: Giáo viên dùng đồ vật có trang trí đường diềm, tìm cách giới thiệu thích hợp để lôi quốn Học sinh. 4. Phát triển các hoạt động. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động1: Quan sát, nhận xét. - Giáo viên: giới thiệu đường diềm và tác dụng của chúng (Những hoạ tiết hình hoa, lá cách điệu được sắp xếp lặp lại, xen kẽ, lặp đi lặp lại nối tiếp, kéo dài thành PP: Quan sát, hỏi đáp. Học sinh quan sát tranh gợi ý. Học sinh trả lời. * Hoạ tiết hình hoa, lá cách điệu 2 Vẽ trang trí Bài 2 VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận đường diềm. Đường diềm trang trí vào đồ vật để cho nó đẹp hơn. - Sau khi giới thiệu bài. Giáo viên cho học sinh xem 2 mẫu đường diềm đã chuẩn bò (đường diềm chưa hoàn chỉnh) và đặt câu hỏi gợi ý: + Em có nhận xét gì về hai đường diềm này? + Có những hoạ tiết nào ở đường diềm? . + Các hoạ tiết được săpùp xếp như thế nào? + Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếu những gì? + Những màu nào được vẽ trên đường diềm? - Sau khi Học sinh trả lời những câu hỏi, Giáo viên bổ sung và nêu yêu cầu của bài học này là vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu hoàn chỉnh vào đường diềm. Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết. - Giáo viên: yêu cầu học sinh quan sát hình ở vở tập vẽ lớp 3 và chỉ cho các em những hoạ tiết đã có những đường diềm, Học sinh ghi nhớ và vẽ tiếp ở phần thực hành. - Có thể hướng dẫn mẫu lên bảng cách vẽ hoạ tiết để học sinh quan sát. + Cách phác trục để vẽ hoạ tiết đối xứng cho đều và cân đối. + Khi vẽ cần phác nét nhẹ trước để có thể tẩy sửa và vẽ lại cho hoàn chỉnh hoạ tiết. (Giáo viên có thể vẽ mẫu bằng nét phác nhẹ để học sinh thấy. ) - Có thể cho sinh xem lại hình gợi ý ùcách vẽ và chỉ cho học sinh thấy cách làm bài từ hình chưa xong đến hình đã hoàn chỉnh. - Tiếp tục hướng dẫn cách vẽ màu vào đường diềm, chọn màu thích hợp có thể dùng 3 hoặc 4 màu, các hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu (Vẽ màu nhắc lại hoặc xen kẽ). Nên vẽ màu nền, màu hoạ tiết khác nhau về đậm nhạt. - Lưu ý học sinh chọn màu trong sáng, hài hoà (Không vẽ màu ra ngoài hoạ tiết. ) Hoạt động 3: thực hành. - Giáo viên yêu cầu học sinh: + Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm, phần được sắp xếp lặp lại, xen kẽ, lặp đi lặp lại nối tiếp, kéo dài thành đường diềm * Đường diềm trang trí vào đồ vật để cho nó đẹp hơn. * Hai đường diềm này chưa hoàn chỉnh. * Đường diềm có hoạ tiết hình hoa, lá cách điệu. * Các hoạ tiết được săpùp xếp lặp lại, xen kẽ. PP: Quan sát, lắng nghe. * Học sinh vẽ tiếp ở phần thực hành. * Phác trục để vẽ hoạ tiết đối xứng đều và cân đối. * Vẽ lại và tẩy sửa hoàn chỉnh hoạ tiết. * Làm bài từ hình chưa xong đến hình hoàn chỉnh. * Vẽ màu vào đường diềm * Dùng 3 hoặc 4 màu để vẽ, các hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu. * Vẽ màu nhắc lại hoặc xen kẽ. * Học sinh chọn màu trong sáng, hài hoà (Không vẽ màu ra ngoài hoạ tiết. ) PP: Luyện tập, thực hành. Học sinh thực hành. * Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm, 3 Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận thực hành ở vở tập vẽ lớp 3. + Vẽ hoạ tiết đều cân đối. + Chọn màu thích hợp, hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu, màu ở đường diềm có đậm, nhạt. - Khi Học sinh thực hành Giáo viên đến từng bàn để hướng dẫn và quan sát và bổ sung. - Có thể cho một bạn Học sinh lên vẽ trên bảng. Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá. - Giáo viên gợi ý học sinh xếp loại, nhận xét bài vẽ. - Nhận xét chung tiết học. - Khen ngợi, động viên học sinh có bài vẽ đẹp. Dặn dò. Chuẩn bò cho bài học sau (Quan sát hình dáng màu sắc một số loại quả). phần thực hành ở vở bài tập. * Vẽ hoạ tiết đều, cân đối. * Chọn màu thích hợp, hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu, màu ở đường diềm có đậm, nhạt. PP: Kiểm tra, đánh giá, * Học sinh giới thiệu bài vẽ của mình. * Học sinh tự xếp loại, nhận xét bài vẽ. Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. Thứ 4, ngày 5 tháng 9 năm 2012 I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết phân biệt hình dáng màu sắc một vài loại quả. 2. Kỹ năng: - Biết cách vẽ và vẽ được hình một vài quả và vẽ màu theo ý thích. - Vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý thích. 3. Thái độ: - Cảm nhận được vẽ đẹp của quả. - Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. - Tích hợp GD BVMT: Có ý thức bảo vệ thiên nhiên cỏ cây, hoa trái. II/ Chuẩn bò: * Giáo viên: Tranh ảnh một số loại quả có màu sắc đẹp. Một vài loại quả thực như cam, chuối, xoài, đu đủ …. Một số mẫu do Học sinh vẽ. * Học sinh: - Mang theo quả hoặc tranh, ảnh về quả (nếu có) - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. - Bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm - Gv gọi 2 học sinh lên vẽ trên bảng của lớp. - Gv nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: 4 Vẽ theo mẫu Bài 3 VẼ QUẢ Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Giới thiiệu bài – ghi tựa: Có rất nhiều loại quả quen thuộc với chúng ta, mỗi loài quả có hình dáng khác nhau và nhất là các hương vò với màu sắc của chúng cũng khác nhau…. 4. Phát triển các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: - Giáo viên: giới thiệu một vài loại quả và đặt các câu hỏi để học sinh suy nghó và trả lời các câu hỏi. Nên tập trung vào. + Tên các loại quả. + Đặc điểm hình dáng (Quả tròn, quả dài cân đối hay không cân đối). + Tỉ lệ chung và tỉ lệ từng bộ phận (Phần nào to, phần nào nhỏ). + Màu sắc của các loài quả. - Sau khi Học sinh trả lời, Giáo viên tóm tắt những đặc điểm và hình dáng, màu sắc của một số loại quả và nêu yêu cầu, mục đích của bài vẽ quả, sau đó hướng dẫn học sinh cách vẽ. Hoạt động 2: cách vẽ - Giáo viên: đặt mẫu vẽ ở vò trí thích hợp hoặc giúp học sinh đặt mẫu theo nhóm, sau đó hướng dẫn cách vẽ theo trình tự. + So sánh ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều ngang của quả để vẽ hình dáng chung cho vừa với phần giấy. + Vẽ phác hình quả. + Sửa hình cho giống quả mẫu. + Vẽ màu theo ý thích. + Có thể dùng hình gợi ý cách vẽ lên bảng để học sinh quan sát. PP: Quan sát, hỏi đáp. Học sinh trả lời. * Quả xoài, táo, mướp, nhãn. Vv * Quả xoài hình bầu dục phần trên to, dưới nhỏ. * Quả táo hình tròn. * Quả mướp dài không cân đối cong queo. * Màu sắc của các loài quả đa dạng phong phú. PP: Quan sát, lắng nghe. Học sinh quan sát. * So sánh ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều ngang của quả để vẽ hình dáng chung cho vừa với phần giấy. * Vẽ phác hình quả. * Sửa hình cho giống quả mẫu. * Vẽ màu theo ý thích. Học sinh quan sát. PP: Luyện tập, thực hành. * Học sinh quan sát kỹ mẫu trước 5 Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Hoạt động 3: thực hành. - Yêu cầu học sinh quan sát kỹ mẫu trước khi vẽ. - Lưu ý học sinh ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ hình vào giấy ở vở tập vẽ cho cân đối. - Nhắc Học sinh vừa vẽ vừa so sánh để điều chỉnh hình với mẫu. - Giáo viên đến từng bàn để quan sát và hướng dẫn, giúp những học sinh còn lúng túng, động viên các em hoàn thành bài vẽ. - Nếu phát hiện có những vấn đề cần bổ sung Giáo viên yêu cầu cả lớp dừng lại để hướng dẫn thêm. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét, đánh giá một số bài vẽ. - Khen ngợi một số bài đẹp để động viên học sinh. Dặn dò: Chuẩn bò cho bài sau (Quan sát quang cảnh trường học). khi vẽ. * Học sinh ước lượng chiều cao, chiều ngang để vẽ hình vào giấy ở vở tập vẽ cho cân đối. * Học sinh vừa vẽ vừa so sánh để điều chỉnh hình với mẫu. PP: Kiểm tra, đánh giá, Học sinh nhận xét. * Học sinh nhận xét, đánh giá một số bài vẽ. Học sinh lắng nghe và ghi nhớ. Thứ 4, ngày 12 tháng 9 năm 2012 I. MỤC TIÊU 1. Thái độ: - Hiểu nội dung đề tài Trường em. 2. Kỹ năng: - Biết cách vẽ tranh đề tài trường em. 3. Kiến thức: - Vẽ được tranh đề tài Trường em. - Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. - GD BVMT: Biết yêu và bảo vệ thiên nhiên, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh làm sạch môi trường. II. CHUẨN BỊ - Giáo viên: . + Tranh của học sinh về đề tài nhà trường. + Tranh về đề tài khác. + Hình gợi ý cách vẽ tranh. - Học sinh. + Sưu tầm tranh về trường học nếu có. + Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. 6 VẼ TRANH BÀI 4 ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận + Màu vẽ, sáp màu, chì màu, bút dạ, màu nước, màu bột. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Giới thiệu bài: - Giáo viên: dùng 2 hoặc 3 tranh của Học sinh vẽ về đề tài nhà trường và các đề tài khác để giới thiệu, giúp các em nhận biết rõ hơn về đề tài trường học. - Có thể đặt một số câu hỏi có liên quan đến nội dung để dẫn dắt học sinh tiếp tục bài học. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài: Giáo viên tiÕp tơc sư dơng tranh cđa häc sinh vµ ®Ỉt c¸c c©u hái gỵi ý, néi dung cđa c©u hái nªn tËp trung vµo: + Đề tài của nhà trường nên vẽ những gì? (giờ học trên lớp, các hoạt động ở sân trường, trong giờ ra chơi…. . ) + Các hình ảnh nào thể hiện nội dung chính trong tranh? (nhà, cây, người, vườn hoa). + Cách sắp xếp hình, cách vẽ màu như thế nào để rõ được nội dung? Hoạt động 2: Cách vẽ tranh. - Giáo viên: gợi ý để học sinh chọn nội dung phù hợp với nội dung của mình. - Chọn hình ảnh chính, phụ để làm rõ nội dung cho bức tranh. - Cách sắp xếp các hình ảnh chính, phụ sao cho cân đối. (Hình ảnh chính, hình ảnh phụ ở đâu). Hình dáng và động tác như thế nào? . . . Nhắc Học sinh nên vẽ đơn giản, không tham nhiều hình ảnh, nhiều chi tiết. - Vẽ màu theo ý thích (Nên vẽ ít màu, màu sắc tươi sáng, phù hợp với nội dung). Hoạt động 3: Thực hành. - Giáo viên đến từng bàn để quan sát, Học sinh vẽ và hướng dẫn bổ sung. - Nhắc Học sinh cách sắp xếp hình ảnh chính, phụ sao cho cân đối phần giấy. - Gợi ý học sinh tìm hình dáng, động tác của hình ảnh chính trong tranh và tìm màu vẽ cho phù hợp. Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá: - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét, xếp loại một số bài vẽ. - Khen ngợi những học sinh làm hoàn thành và có bài vẽ đẹp. Dặn dò: Chuẩn bò cho bài học sau (Quan sát các loài quả và chuẩn bò đất nặn và giấy màu). PP: Quan sát, hỏi đáp. * Đề tài của nhà trường nên vẽ các hoạt động ở sân trường, trong giờ ra chơi. * Các hình ảnh nhà, cây, người, vườn hoa thể hiện nội dung chính trong tranh. PP: Quan sát, lắng nghe. * Học sinh chọn nội dung phù hợp để vẽ. * Chọn hình ảnh chính, phụ để làm rõ nội dung cho bức tranh. * Sắp xếp các hình ảnh chính, phụ cân đối. * Học sinh vẽ đơn giản. * Vẽ màu theo ý thích, vẽ ít màu, màu sắc tưới sáng, phù hợp với nội dung. PP: Luyện tập, thực hành. * Học sinh sắp xếp hình ảnh chính, phụ cân đối với phần giấy. * Học sinh tìm hình dáng, động tác của hình ảnh chính trong tranh và tìm màu vẽ cho phù hợp. * Học sinh nhận xét, xếp loại một số bài vẽ đẹp. Học sinh ghi nhớ. 7 Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Thứ 4, ngày 19 tháng 9 năm 2012 I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nhận biết hình khối của một quả. 2. Kỹ năng: - Biết cách nặn quả. 3. Thái độ: - Cảm nhận được vẽ đẹp của quả. - Học sinh khá giỏi: Hình nặn gần cân đối, gần giống mẫu. - GD BVMT: Biết yêu và bảo vệ thiên nhiên, cỏ cây, hoa trái II/ Chuẩn bò: * Giáo viên: Tranh ảnh một số loại quả có màu sắc đẹp. Một vài loại quả thực như cam, chuối, xoài, đu đủ …. Một số mẫu do Học sinh nặn. * Học sinh: Đất nặn. III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Vẽ tranh đề tài trường em. - Giáo viên gọi 2 học sinh lên vẽ trên bảng của lớp. - Giáo viên nhận xét bài cũ. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: Giới thiệu bài – ghi tựa: 4. Phát triển các hoạt động. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - Mục tiêu: Giúp học sinh quan sát quả. - Giáo viên giới thiệu một vài loại quả và hỏi: + Tên của quả? + Đặc điểm, hình dáng, màu sắc và sự khác nhau của một vài loại quả? - Giáo viên gợi ý cho học sinh chọn quả để nặn. * Hoạt động 2: Cách nặn quả - Mục tiêu: Giúp học sinh nặn được một quả. - Giáo viên hướng dẫn học sinh: + Nhào, bóp đất nặn cho dẻo, mềm. + Nặn thành khối có dáng của quả trước. + Nắn, gọt dần cho giống với quả mẫu. + Sửa hoàn chỉnh và gắn, dính các chi tiết PP: Quan sát, hỏi đáp. Học sinh quan sát * Cam, chuối, xoài, đu đủ …. * Hình dáng, màu sắc và sự khác nhau của các loại quả: Cam, chuối, xoài, đu đủ. . . PP: Quan sát, lắng nghe. * Học sinh nhào, bóp đất nặn cho dẻo, mềm. * Nặn thành khối có dáng của quả trước. * Nắn, gọt dần cho giống với quả mẫu. 8 Vẽ theo mẫu Bài 5 NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH QUẢ Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Lưu ý: + Trong quá trình nặn nếu không thích thì nặn lại từ đầu. + Chọn đất màu thích hợp để nặn quả. * Hoạt động 3: Thực hành. - Mục tiêu: Giúp cho học sinh tự mình có thể nặn được một quả. - Giáo viên gợi ý cho học sinh chọn quả để nặn. - Yêu cầu dùng bảng con đặt trên bàn để nhồi nặn đất - Trong khi Học sinh thực hành Giáo viên đến từng bàn để gợi ý hoặc hướng dẫn, bổ sung. - Giáo viên yêu cầu học sinh vừa quan sát mẫu vừa nặn. * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. - Mục tiêu: Củng cố lại cách nặn quả cho học sinh. - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: - Sau đó giáo viên cho học sinh thi đua nặn quả. - Giáo viên nhận xét khen một số bài vẽ đẹp của học sinh. * Sửa hoàn chỉnh và gắn, dính các chi tiết. * Học sinh chọn đất màu thích hợp để nặn quả. PP: Luyện tập, thực hành. * Học sinh tự mình nặn được một hay nhiều quả. * Học sinh vừa quan sát mẫu vừa nặn. PP: Kiểm tra, trò chơi. * Hai nhóm thi với nhau. * Học sinh nhận xét. 5. Tổng kết – dặn dò. - Về tập vẽ lại bài. - Chuẩn bò bài sau: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. - Nhận xét bài học. Thứ 4, ngày 26 tháng 9 năm 2012 I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thêm về trang trí hình vuông. 2. Kỹ năng: - Biết cách vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. - Hoàn thành được bài tập theo yêu cầu. 3. Thái độ: - Cảm nhận được vẽ đẹp của hình vuông khi được trang trí. - Học sinh khá giỏi: Vẽ được họa tiết cân đối, tô màu đều, phù hợp. II/ Chuẩn bò: - Giáo viên: + Sưu tầm một vài đồ vật có trang trí hình vuông như: Khăn vuông, viên gạch hoa, thảm, khăn mặt. + Một số bài vẽ trang trí hình vuông của học sinh lớp trước. + Hình gợi ý cách vẽ. 9 Vẽ trang trí Bài 6 VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH VUÔNG Khối 3– Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận + Phấn màu. - Học sinh: + Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ. + Thước, bút chì, màu vẽ III/ Các hoạt động: 1. Khởi động: Hát. 2. Bài cũ: Nặn hoặc vẽ, xé dán hình quả. 3. Giới thiệu và nêu vấn đề: 4. Phát triển các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ: * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - Mục tiêu: Giúp học sinh quan sát một số hoạ tiết trang trí. - Giáo viên: cho sinh xem một số đồ vật dạng hình vuông có trang trí: các bài trang trí hình vuông và gợi ý để các em nhận biết. + Sự khác nhau về cách trang trí ở các hình vuông về hoạ tiết, cách sắp xếp về các hoạ tiết và màu sắc. + Hoạ tiết thường được trang trì hình vuông như: hoa, lá, chim. Thú…… + Hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ. + Hoạ tiết phụ ở các góc giống nhau. + Màu của hoạ tiết có đậm, nhạt khác nhau. * Hoạt động 2: Cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu: - Mục tiêu: Giúp học sinh cách vẽ hoạ tiết và vẽ màu: - Giáo viên: giới thiệu cách vẽ hoạ tiết: + Quan sát hình để nhận ra các hoạ tiết và tìm cách vẽ tiếp. + Vẽ hoạ tiết ở giữa hình vuông. + Vẽ hoạ tiết vào các góc và xung quanh để hoàn thành bài vẽ. - Gợi ý học sinh vẽ màu: + Trước khi vẽ màu nên có sự lựa chọn màu: Chọn màu cho hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ và màu nền (Chọn các bút màu, thỏi màu để cạnh nhau sao cho có màu đậm, nhạt. VD: Màu nâu, chàm, tím, đen……là những màu đậm. Màu vàng, da cam, xanh non trắng… là màu nhạt. + Nên vẽ các máu đã chọn tô vào hoạ tiết chính hoặc nền trước, vẽ màu vào hoạ tiết phụ sau hoặc ngược lại. * Hoạt động 3: Thực hành. - Mục tiêu: Giúp cho học sinh tự mình có thể vẽ một số PP: Quan sát, hỏi đáp. * Học sinh quan sát một số hoạ tiết trang trí. * Học sinh biết trang trí ở các hình vuông về hoạ tiết, cách sắp xếp về các hoạ tiết và màu sắc. * Hoạ tiết thường được trang trì hình vuông như: hoa, lá, chim. Thú…… * Học sinh biết hoạ tiết chính, hoạ tiết phụ. + Hoạ tiết phụ ở các góc giống nhau. + Màu của hoạ tiết có đậm, nhạt khác nhau. PP: Quan sát, lắng nghe. Học sinh quan sát. * Quan sát hình tìm cách vẽ tiếp hoạ tiết. * Vẽ hoạ tiết ở giữa hình vuông. * Vẽ hoạ tiết vào các góc và xung quanh, hoàn thành bài vẽ. * Học sinh vẽ màu đậm nhạt theo ý thích: PP: Luyện tập, thực hành. * Học sinh nhìn đường trục để vẽ 10 [...]... Cảnh múa rồng có thể diễn ra ban ngày hoặc ban đêm tranh * Màu sắc cảnh vật ban ngày, ban - Giáo viên giới thiệu bức tranh múa rồng và gợi ý: đêm khác nhau: + Cảnh múa rồng có thể diễn ra ban ngày hoặc ban đêm + Cảnh vật ban ngày rõ ràng, + Màu sắc cảnh vật ban ngày, ban đêm khác nhau: tươi sáng Cảnh vật ban ngày rõ ràng, tươi sáng + Cảnh vật ban đêm dưới ánh Cảnh vật ban đêm dưới ánh sáng đèn, ánh... sinh sử dụng màu theo cảm nhận của mình 16 Khối 3 Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận - 5 Tổng kết – dặn dò Chuẩn bò bài sau: Xem tranh tónh vật Thứ 4, ngày 31 tháng 10 năm 2012 Bài 10 Thường thức XEM TRANH TĨNH VẬT Mó thuật I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Hiểu thêm về cách sắp xếp hình, cách vẽ màu ở tranh tónh vật 2 Kỹ năng: - Biết, cách vẽ màu ở tranh 3 Thái độ: - Có cảm nhận vẻ đẹp của tranh... + Vẽ thêm cảnh vật cho bức tranh thêm sinh động PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi 28 Khối 3 Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận - Mục tiêu: Củng cố lại cách vẽ chú bộ đội - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét: + Cách thể hiện nội dung đề tài? + Bố cục, hình dáng? + Màu sắc - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: - Sau đó giáo viên cho học sinh thi giới thiệu các bức tranh với nhau - Giáo viên... nhau - Giáo viên nhận xét 5 Tổng kết – dặn dò - Về tập vẽ lại bài - Chuẩn bò bài sau: Vẽ chân dung - Nhận xét bài học 13 Khối 3 Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Thứ 4, ngày 10 tháng 10 năm 2012 BÀI 8 VẼ CHÂN DUNG VẼ TRANH I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Hiểu đặc điểm, hình dáng khuôn mặt người 2 Kỹ năng: - Biết cách vẽ chân dung - Vẽ được chân dung người thân trong gia đình hoặc bạn bè 3 Thái... bò bài sau: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Nhận xét bài học Thứ 4, ngày 14 tháng 11 năm 2012 BÀI 12 ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VẼ TRANH I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: Hiểu nội dung đề tài về Ngày Nhà giáo Việt Nam 2 Kỹ năng: biết cách vẽ tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam Vẽ được tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam 3 Thái độ: Học sinh yêu q, kính trọng thầy cô giáo - Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình... sinh vây quanh thầy giáo + Cùng cha mẹ tặng hoa cho thầy giáo + Lễ kỷ niệm ngày 20 – 11 - Giáo viên gợi ý cách vẽ Vẽ hình ảnh chính, chú ý dáng người Hình ảnh phu, vẽ màu theo ý thích * Hoạt động 3: Thực hành - Mục tiêu: Học sinh tự bức tranh vào vở - Học sinh thực hành vẽ - giáo viên quan sát và gợi ý cho từng nhóm Hướng dẫn học sinh cách vẽ * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Giáo viên hướng dẫn... sinh tự vẽ hình dáng cái chai vào vở bài tập * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá PP: Kiểm tra, đánh giá, 12 Khối 3 Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận - Mục tiêu: Củng cố lại cách vẽ cái chai * Học sinh nhận xét các tranh - Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét: + Bài vẽ nào giống mẫu hơn? + Bài nào có bố cục đẹp, và bố cục chưa đẹp? - Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm: - Sau đó giáo viên cho học... tra, đánh giá HT: Lớp, cá nhân - Học sinh giới thiệu bài vẽ của mình - Học sinh nhận xét một số bài vẽ đẹp của các bạn Thứ 4, ngày 16 tháng 01 năm 20 13 TÌM HIỂU VỀ TƯNG Mó thuật I/ Mục tiêu: 1 Kiến thức: Học sinh bước đầu làm quen với nghệ thuật điêu khắc (giới hạn ở các loại tượng tròn) 2 Kỹ năng: Có thói quen quan sát, nhận xét các pho tượng thường gặp 3 Thái độ: Yêu thích giờ “Thường thức Mó thuật ... Hoạt động 3: Thực hành PP: Luyện tập, thực hành - Mục tiêu: Giúp học sinh vẽ đúng cành lá vào vở * Cả lớp thực hành vẽ vào vở - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ vào vở - giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh, gợi ý về: Phác * Học sinh nhận xét: Hình vẽ, đặc hình chung, cách vẽ màu điểm, màu sắc vv - Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét một số bài vẽ: + Hình vẽ? Đặc điểm? Màu sắc? - Giáo viên... các bài vẽ đẹp theo ý mình và xếp loại cả bài, màu cã lem ra ngoµi ho¹ tiÕt kh«ng - Học sinh tìm ra các bài vẽ đẹp theo ý mình và xếp loại 5 Tổng kết – dặn dò - Giáo viên: nhắc những học sinh chưa hoàn thành bài ở lớp về nhà làm cho hoàn chỉnh - Sưu tầm các hình vuông trang trí - Quan sát hình dáng một số cái chai để chuẩn bò cho bài sau Thứ 4, ngày 03 tháng 10 năm 2012 Bài 7 Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CHAI . dung. - Nhận xét bài học. 13 Khối 3 Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận Thứ 4, ngày 10 tháng 10 năm 2012 I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu đặc điểm, hình dáng khuôn mặt người. 2 hoàn thành bài ở lớp về nhà làm cho hoàn chỉnh. - Sưu tầm các hình vuông trang trí. - Quan sát hình dáng một số cái chai để chuẩn bò cho bài sau. Thứ 4, ngày 03 tháng 10 năm 2012 I/ Mục tiêu:. hiện có những vấn đề cần bổ sung Giáo viên yêu cầu cả lớp dừng lại để hướng dẫn thêm. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. - Giáo viên gợi ý học sinh nhận xét, đánh giá một số bài vẽ. - Khen ngợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 10, , Tổng kết– dặn dò. 1’ Chuẩn bò bài sau: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM