Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

72 975 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 1 Thứ tư , ngày 2 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 01 Tên bài dạy: Vẽ trang trí VẼ ĐẬM, VẼ NHẠT I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt. - Biết tạo ra những sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh. - Thấy được vẻ đẹp của màu sắc trong thiên nhiên. - HS khá, giỏi: Tạo được ba độ đậm nhạt trong bài vẽ trang trí, bài vẽ tranh. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt - HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu tranh, ảnh bài vẽ có ba độ: Độ đậm, đậm vừa, nhạt và kết hợp giải thích. - Kết luận: Thế nào là vẽ đậm, vẽ nhạt. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu bài vẽ để HS so sánh bố cục. - Minh hoạ cách vẽ đậm, vẽ nhạt lên bảng. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. Trang 1 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nhắc lại thế nào là vẽ đậm, vẽ nhạt. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 2 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 2 Thứ tư , ngày 9 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 02 Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH THIẾU NHI (Tranh đôi bạn của bạn Phương Liên) I/ MỤC TIÊU: - Biết mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh. - Bước đầu có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh. - Hiểu được tình cảm bạn bè thể hiện qua bức tranh. - HS khá, giỏi: Mô tả được các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh, có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh của thiếu nhi Việt nam và thiếu nhi Quốc tế . - HS: Vở tập vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Xem tranh: - Giới thiệu tranh Đôi bạn kết hợp đặt câu hỏi: + Tranh vẽ nội dung gì? + Trong tranh có những hình ảnh gì, hình ảnh nào là chính, hình ảnh nào là phụ? + Hai bạn trong tranh đang làm gì? Động tác như thế nào? + Em hãy kể tên những màu chính được vẽ trong bức tranh. + Em có thích bức tranh không, Tại sao thích? - Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. Trang 3 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) - Lần lượt giới thiệu các tranh còn lại. c/ Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá: - Tinh thần thái độ học tập của lớp. - Tuyên dương HS phát biểu. 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục. 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 4 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 3 Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 03 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu VẼ LÁ CÂY I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết được hình dáng, đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp của một vài loại lá cây. - Biết cách vẽ lá cây, vẽ được một lá cây và vẽ màu theo ý thích. - Thêm yêu mến thiên nhiên. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Một vài lá cây thật như: Lá hồng, bàng, bưởi, - HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu vật thật trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Kể tên các loại lá cây? + Hình dáng, màu sắc của lá cây như thế nào? + Em hãy tả lại hình dáng, màu sắc của những lá cây mà em biết (tên lá cây, hình dáng, đặc điểm, màu sắc). - Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ mẫu. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu bài vẽ để HS so sánh bố cục. - Giới thiệu tranh qui trình và kết hợp thao tác từng - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Quan sát, theo dõi. Trang 5 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) bước vẽ. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại các bước vẽ lá cây. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài sau.Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. - Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 6 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 4 Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 04 Tên bài dạy: Vẽ tranh ĐỀ TÀI VƯỜN CÂY ĐƠN GIẢN I/ MỤC TIÊU: - HS nhận biết hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp của một số loại cây. - Biết cách vẽ hai hoặc ba cây đơn giản và vẽ được tranh vườn cây đơn giản (hai hoặc ba cây) và vẽ màu theo ý thích. - Thêm yêu mến thiên nhiên, biết chăm sóc bảo vệ cây trồng. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh các loại cây. - HS: Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài: - Cho HS kể một số loại cây. - Giới thiệu tranh ảnh trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Trong tranh, ảnh có những cây gì? + Hình dáng, màu sắc của cây như thế nào? + Em hãy tả lại hình dáng, màu sắc của những cây mà em biết (tên cây, hình dáng, đặc điểm, - Trưng bày dụng cụ học tập. - 3 – 4 em kể. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. Trang 7 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) màu sắc). - Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh, ảnh. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu một số bài vẽ để HS so sánh bố cục - Giới thiệu tranh qui trình và thao tác từng bước vẽ. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu các bước vẽ tranh. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. - Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 8 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 5 Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật.Tiết CT: 05 Tên bài dạy: Tập nặn tạo dáng NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết được hình dáng, đặc điểm và vẻ đẹp của một số con vật. - Biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật. - Nặn hoặc vẽ, xé dán được con vật theo ý thích. - Giúp HS biết yêu quý và chăm sóc con vật. - HS khá, giỏi: Hình vẽ, xé hoặc nặn cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. (Nếu là vẽ hoặc xé dán). II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh một số con vật quen thuộc . - HS: Đất nặn, bảng con. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - Giới thiệu tranh, ảnh con vật trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. Trang 9 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) + Tên con vật? + Hình dáng, đặc điểm của con vật? + Màu sắc của con vật? - Kết luận hoạt động 1, kết hợp chỉ vào tranh, ảnh. c/ Hoạt động 2: Cách nặn: - Giới thiệu tranh qui trình. Thao tác từng bước nặn. - Giới thiệu một số bài nặn của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần góp ý. - Cho HS chọn bài nặn tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại các bước nặn con vật. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành nặn. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ Trang 10 [...]... DUYỆT Trang 31 - Quan sát, nhận xét - Thực hành vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu - Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 16 Thứ tư, ngày 16 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 16 Tên bài dạy: Tập nặn tạo dáng NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT I/ MỤC TIÊU: - Hiểu cách nặn hoặc vẽ, xé dán con vật... sung c/ Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá: - Tinh thần thái độ học tập của lớp - Lắng nghe rút kinh nghiệm - Tuyên dương HS phát biểu 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ Trang 16 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 9 Thứ tư, ngày 28 tháng 10 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 09... Lắng nghe rút kinh nghiệm - Tinh thần thái độ học tập của lớp - Tuyên dương HS phát biểu 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 35 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 18 Thứ tư, ngày 30 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 18 Tên bài dạy: Vẽ trang trí VẼ MÀU VÀO HÌNH... Thực hành nặn - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 17 Thứ tư , ngày 23 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 17 Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM “PHÚ QUÝ”, “ GÀ MÁI” I/ MỤC TIÊU: - Hiểu một vài nét về đặc điểm của tranh dân gian... Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại cách vẽ tiếp hoạ tiết - 2 – 3 em nêu - Liên hệ, giáo dục 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập -Lắng nghe rút kinh nghiệm và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 12 Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 20 09 Môn:... Lắng nghe rút kinh nghiệm và kết quả thực hành của HS.Chuẩn bò bài sau.Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 13 Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 20 09 Trang 25 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 13 Tên bài dạy: Vẽ tranh ĐỀ TÀI VƯỜN HOA HOẶC CÔNG VIÊN I/ MỤC TIÊU: - Hiểu đề tài vườn hoa và công viên - Biết cách vẽ tranh đề... Thực hành vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 15 Thứ tư, ngày 9 tháng 12 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 15 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu VẼ CÁI CỐC (CÁI LY) I/ MỤC TIÊU: - Hiểu đặc điểm, hình dáng của các loại cốc - Biết cách vẽ và vẽ được cái cốc theo mẫu - Biết... tập GHI CHÚ Trang 12 - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung - Quan sát, theo dõi - Quan sát, theo dõi - Quan sát, nhận xét - Thực hành vẽ - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 7 Thứ tư, ngày 14 tháng 10 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 07 Tên... - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu - Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 10 Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 10 Tên bài dạy: Vẽ tranh VẼ CHÂN DUNG I/ MỤC TIÊU: - Tập quan sát, nhận xét hình dáng, đặc điểm của khuôn mặt người - Biết cách vẽ chân dung... Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu - Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 8 Thứ tư , ngày 21 tháng 10 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 08 Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật XEM TRANH “TIẾNG ĐÀN BẦU” I/ MỤC TIÊU: - Làm quen, tiếp xúc tìm hiểu vẻ đẹp trong tranh của hoạ só Mô tả . DUYỆT Trang 2 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 2 Thứ tư , ngày 9 tháng 9 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 02 Tên bài dạy: Thường thức mĩ thuật . chọn. - 2 – 3 em nêu. - Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 6 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 4 Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 20 09 . CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 4 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) TUẦN 3 Thứ tư, ngày 16 tháng 9 năm 20 09 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 03 Tên bài dạy: Vẽ theo mẫu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan