Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 7

66 1.7K 4
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Bài 1: VẼ TRANG TRÍ – VẼ ĐẬM , VẼ NHẠT Tuần 1 Tiết 1 Ngày Dạy: 12/09/2007 I/ MỤC TIÊU : Giúp hs - KT: Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính : đậm, đậm vừa, nhạt. - KN: Tạo được nhưng sắc độ đậm nhạt trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh - TĐ: Nhận thấy vẻ đẹp trong trang trí, trong mó thuật II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV chuẩn bò : - SGV, giáo án ĐDDH. - Sưu tầm một số tranh ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt . - Hình minh hoạ ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt HS chuẩn bò : - VTV,Chì, màu, gôm… III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động . (1’) 2. KTBC 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét (4’) MT: (Như phần KT của mục I) CTH:Giới thiệu tranh và đặt câu hỏi dựa vào gợi ý của SGV 2 tr 78 KL: Nhận biết được ba độ đậm nhạt chính : đậm, đậm vừa, nhạt.nhận biết độ đậm nhạt trong thiên nhiên Hoạt động 2: Cách vẽ đậm , vẽ nhạt (4’) MT: ( Như phần KN, của phần I) CTH: Yêu cầu Hs mở vở tập vẽ 2 xem hình 5 tr 4 và hướng dẫn như SGV2 tr 78, 79. KL: Hiểu được cách tạo được độ đậm, nhạt Quan sát tranh và trả lời câu hỏi Xem hình và xem gv minh hoạ cách vẽ đậm , nhạt . GV : Vũ Xu©n Chung - 1 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật trong bài trang trí, vẽ tranh . Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Vẽ được bài (hình 5,vở tập vẽ 1) có độ đậm, nhạt. CTH:Quan sát hướng dẫn các em vẽ bài , cách cầm bút vẽ độ đậm nhạt như SGV tr 79 . KL: Hoàn thành được bài vẽ được 3 độ đậm nhạt chính Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy được những điểm đạt, chưa đạt trong bài vẽ CTH: Chọn một số bài gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV2 tr 79. KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Hoạt động cuối : (2’) - Cũng cố lại nội dung chính của bài học : đậm , đậm vừa , nhạt . - Nhận xét, đánh giá tiết học - Dặn dò hs về xem bài mới Bài 2 : Thường thức Mó thuật Xem tranh thiếu nhi Thực hành Nhận xét , đánh giá bài Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : Bài 2: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT – XEM TRANH THIẾU NHI Tuần 2: Tiết 2 Ngày dạy :19/09/2007 I/ MỤC TIÊU : GV : Vũ Xu©n Chung - 2 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Giúp hs : - KT: hs làm quen với tranh của thiếu nhi VN và thiếu nhi quốc tế . - KN: Nhận biết vẻ đẹp của tranh qua sự sắp xếp hình ảnh và cách vẽ màu. - TĐ: Hiểu được tình cảm của bạn bè qua tranh . II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : GV chuẩn bò : - Giáo án , SGV , VTV2. - Tranh thiếu nhi của thiếu nhi VN & thiếu nhi quốc tế. HS chuẩn bò : - Chì , gôm , màu … - VTV2 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) 2. KTBC: (3’) Bài 1: Vẽ đậm , vẽ nhạt . Gv thu một số bài vẽ xếp loại, nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu bài : (3’) Giới thiệu một vài bức tranh thiếu nhi VN để hs nhận biết tranh thiếu nhi VN và tranh thiếu nhi quốc tế . Các bạn tất thích vẽ tranh và vẽ được nhưng bức tranh đẹp. Hoạt động 1: Xem tranh (24’) MT: (như phần KN, của phần I) CTH: - Yêu cầu Hs xem tranh , thảo luận nhóm qua những câu hỏi GV soạn sẵn như trong SGV2 trang 80,81 - Yêu cầu hs trình bày nội dung qua những câu hỏi . - Bổ sung ý kiến hs và hệ thống lại nội dung (như SGV2 tr 81) KL: Nhận biết được vẻ đẹp của tranh qua sự sắp xếp hình ảnh và cách vẽ màu. Xem tranh Xem tranh và thảo luận nhóm Trình bày câu hỏi GV : Vũ Xu©n Chung - 3 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Hoạt động 2: Nhận xét , đánh giá (1’) MT: Khích lệ , động viên tinh thần học tập hs . CTH: Nhận xét về . - Tinh thần, thái độ học tập của lớp - Khen ngợi một số hs có ý kiến phát biểu . KL: Thấy được khả năng của mình, phát huy tinh thần học tập . Hoạt động cuối : (1’) - Cũng cố lại kiến thức về nội dung xem tranh thiếu nhi. - Nhận xét tiết học - Dặn dò hs về nhà chuẩn bò Bài 3: Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cây Lắng nghe Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Bài 3: VẼ THEO MẪU – VẼ LÁ CÂY Tuần 3: Tiết 3 Ngày dạy :26/9/2007 I/ MỤC TIÊU : Giúp HS : - KT: Nhận biết hình dáng, đặc điểm, vẻ đẹp của một vải loại lá cây. - KN: Biết cách vẽ lá cây và vẽ được một lá cây và vẽ màu theo ý thích . - TĐ: Biết bảo vệ môi trường , yêu thiên nhiên II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV chuẩn bò : - Tranh ảnh một vài loại lá cây. GV : Vũ Xu©n Chung - 4 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật - Một số loại lá cây thật. - Hình minh họa hướng dẫn cách vẽ lá cây. - Bài vẽ của hs năm trước . - SGV, giáo án HS chuẩn bò : - VTV , chì , màu , gôm … - Một số loại lá cây . III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 1. Khởi động: (1’) 2. KTBC: (2’) Bài 2: thường thức mó thuật – xem tranh thiếu nhi . Gv đặt câu hỏi KTBC , nhận xét . 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét (4’) MT: (Như phần Kt, mục I) CTH: Cho hs quan sát 1 số loại lá cây và đặt câu hỏi dựa vào gợi ý của SGV2 tr 82. KL: Nắm được hình dáng , màu sắc , đặc điểm của một số loại lá cây . Hoạt động 2: Cách vẽ (4’) MT: (Như phần KN, mục I) CTH: Yêu cầu hs quan sát hình minh hoạ ĐDDH giúp hs nhận ra 1 số loại lá cây. Minh họa bảng giới thiệu cách vẽ như SGV tr 83. KL: Nắm được các bước vẽ chiếc lá Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT:Vẽ được lá cây và tô màu theo ý thích CTH: yêu cầu hs làm bài và quan sát hướng dẫn hs làm bài như SGV tr 86. KL: Hoàn thành bài , vẽ được chiếc lá và tô màu theo ý thích . Hoạt động 3: Nhận xét và đánh giá (3’) MT: Biết cách nhận xét , đánh giá . Quan sát lá và trả lời câu hỏi Quan sát gv hướng dẫn Thực hành GV : Vũ Xu©n Chung - 5 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật CTH: Chọn 1 số bài vẽ đẹp , chưa đẹp gợi ý hs nhận xét bài SGV2 . trang 84 KL: Tự nhận xét đánh giá được bài . Hoạt động cuối : (1’) - Cũng cố lại các bước vẽ chiếc lá. - Nhận xét tiết học - Dặn dò hs chuẩn bò bài sau . Bài 4 : Vẽ tranh – Đề tài vườn cây . Nhận xét đánh giá Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 4 : VẼ TRANH – ĐỀ TÀI VƯỜN CÂY Tuần 4: Tiết 4 Ngày dạy :3/10/2007 I/ MỤC TIÊU : Giúp HS - KT: Nhận biết 1 số loại cây trong vườn - KN: Vẽ được tranh vườn cây và vẽ màu theo ý thích - TĐ: yêu mến thiên nhiên , biết chăm sóc , bảo vệ cây trồng II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Gv chuẩn bò : - Một số tranh , ảnh về các loại cây - Hình hướng dẫn cách vẽ ở bộ ĐDDH - Giáo án , SGV , VTV. - Tranh của hs năm trước Hs chuẩn bò : VTV2 , chì , màu , gôm … III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) 2. KTBC: (2’) Bài 3: Vẽ lá cây . GV : Vũ Xu©n Chung - 6 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Gv thu một số bài xếp loại, nhận xét, đánh giá 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (4’) MT: Như phần KT, mục I CTH: Giới thiệu tranh, ảnh và đặt các câu hỏi gợi ý hs trả lời như trong SGV tr 85, 86. KL: Nắm được 1 số loại cây trong vườn . Hoạt động 2: Cách vẽ (4’) MT: Như phần KN, mục I CTH: Gợi ý cách vẽ tranh như SGV tr 86. KL: Nắm được cách vẽ tranh vườn cây và vẽ màu theo ý thích Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Vẽ được tranh vườn cây theo ý thích CTH: Nhắc nhở Hs vẽ vườn cây vừa với phần giấy đã chuẩn bò : trong VTV KL: Hoàn thành bài, vẽ được tranh và tô màu thao ý thích Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Biết cách nhận xét , đánh giá bài CTH: Chọn 1 số bài vẽ đẹp , chưa đẹp gợi ý hs nhận xét , đánh giá bài như SGV tr 87 KL: Tự nhận xét , đánh giá được bài Hoạt động cuối : (1’) - Cũng cố lại các bước vẽ tranh đề tài vườn cây. - Nhận xét tiết học - Dặn dò về nhà quan sát hình dáng , màu sắc 1 số con vật. Bài 5: nặn hoặc vẽ , xé dán con vật Xem tranh và trả lời câu hỏi Nhớ lại và quan sát cách vẽ Làm bài Nộp bài Nhận xét , đánh giá Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV : Vũ Xu©n Chung - 7 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật ……………………………………………………………………………………… Bài 5: NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT Tuần 5: Tiết 5 Ngày dạy : 17/10/2007 I/ MỤC TIÊU : Giúp Hs : - KT: Hs nhận biết được một số đặc điểm, hình dáng con vật. - KN: Hs biết cách nặn hoặc xé dán một số con vật .Nặn hoặc xé dán được con vật theo ý thích - TĐ: Chăm sóc bảo vệ vật nuôi và yêu thiên nhiên II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Gv chuẩn bò : - Một số tranh , ảnh về các con vật - Hình hướng dẫn cách vẽ ở bộ ĐDDH - Giáo án , SGV , VTV. - Tranh của hs năm trước Hs chuẩn bò : - VTV2 , chì , màu , gôm … III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) 2. KTBC: (2’) Bài 4: Vẽ tranh – Đề tài Vườn cây Gv thu một số bài xếp loại, nhận xét và đánh giá 3. Bài mới : (32’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét (4’) MT: Như phần KT, mục I CTH: Giới thiệu tranh ,ảnh một số con vật và đặt các câu hỏi gợi ý như SGV tr 88, 89. KL: Nắm được đặc điểm, hình dáng và màu sắc của một số con vật em biết. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ (4’) Xem tranh và trả lời câu hỏi GV : Vũ Xu©n Chung - 8 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật MT: Như phần KN, mục I CTH: Minh hoạ cho HS thấy và nêu từng bước vẽ, xé dán, nặn như SGV tr 89, 90. KL: Nắm được cách vẽ, cách nặn và xé dán con vật và hình dung được cách vẽ con vật mình yêu thích Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Vẽ, nặn và xé dán được con vật mình yêu thích. CTH: Quan sát, gợi ý như SGV tr 90 cho Hs còn lung túng chưa biết cách làm bài. KL: Hoàn thành bài và vẽ được con vật mình yêu thích. Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Biết cách nhận xét , đánh giá bài CTH: Chọn 1 số bài vẽ đẹp , chưa đẹp gợi ý hs nhận xét , đánh giá bài như SGV tr 90 . KL: Tự nhận xét, đánh giá được bài Hoạt động cuối : (1’) - Cũng cố lại các bước vẽ con vật. - Nhận xét tiết học - Gv dặn dò về nhà xem Bài 6: Vẽ trang trí – màu sắc và cách vẽ màu vào hình có sẵn Quan sát cách vẽ Làm bài Nộp bài Nhận xét , đánh giá Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… GV : Vũ Xu©n Chung - 9 - Năm học 2010-2011 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Bài 6: VẼ TRANG TRÍ - MÀU SẮC VÀ CÁCH PHA MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN Tuần : 6 Tiết :6 Ngày dạy :24/10/2007 I/ MỤC TIÊU : Giúp HS : - KT: Sử dụng được ba màu cơ bản .Biết thêm ba màu mới do các cơ bản pha trộn với nhau : da cam, xanh lục, tím - KN: Vẽ được màu vào hình có sẵn theo ý thích . Hs biết cách pha màu - TĐ: Ham thích màu sắc và yêu thích thiên nhiên. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV Chuẩn bò: - Bảng màu cơ bản và ba màu mới do các cặp màu pha trộn - Một số tranh, ảnh có hoa quả, quả, đồ vật - Một số tranh dan gian : Gà mái, Lợn nái, Vinh hoa, Phú Quý… - Giáo án , SGV , VTV. - Tranh của hs năm trước HS chuẩn bò : VTV2 , chì , màu , gôm … III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) 2. KTBC: (2’) Bài 5: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật Gv thu một số bài nhận xét, đánh giá và xếp loại 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét (5’) MT: Như phần KT, mục I CTH: Giới thiệu tranh, ảnh và đặt các câu hỏi dựa vào gợi ý của SGV2 trang 91. => Màu sắc thì rất phong phú và làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Xem tranh và trả lời câu hỏi GV : Vũ Xu©n Chung - 10 - Năm học 2010- 2011 [...]... Xu©n Chung 20 11 - 31 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Bài 17: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ THIẾU NHI Tuần 17: Tiết 17 Ngày dạy :2/ 1 /20 07 I/ MỤC TIÊU : Giúp HS : - KT: Hs tìm hiểu về tranh dân gian Đông Hồ - KN: Hs tập nhận xét về hình ảnh và màu sắc trong tranh dân gian - TĐ: Hs yêu thích tranh dân gian II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : GV chuẩn bò : - Giáo án , SGV ,... chính trong tranh => Tóm tắt như SGV 2 trang 126 , bài 17 KL: Nắm sơ lược về tranh dân gian Đông Hồ Hoạt động 2: Xem tranh (20 ’) MT: (như phần KN, của phần I) Xem tranh và trả lời câu CTH: Treo hai tranh Phú Quý, Gà mái và đăït hỏi câu hỏi gợi ý như SGV 2, tr 1 27 và 128 Bài 17 Hệ thống lại nội dung bài học và nhấn mạnh vẻ đẹp của tranh dân gian như SGV tr 128 , bài 17 KL: Tự nhận xét được tranh dân gian... quan sát hình h1 và h2 ở VTV 2 - Hướng dẫn HS vẽ tiếp hình và vẽ màu như VTV 2 trang 1 07, 108 - Cho hs xem bìa vẽ của hs khoá trước KL: Hiểu và biết cách vẽ tiếp và sử dụng GV : Vũ Xu©n Chung 20 11 - 20 - HOẠT ĐỘNG CỦA HS Quan sát, nhận xét và trả lời câu hỏi Quan sát h1 và h2 ở VTV2 Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật màu vào đường diềm Hoạt động 3: Thực hành (20 ’) Thực hành MT: Vẽ... vẽ như SGV 2 trang 110, 111, 1 12 KL: Nắm được các bước vẽ lá cờ Thực hành Hoạt động 3: Thực hành (20 ’) MT: Vẽ được lá cờ và tô màu Nhận xét đánh giá theo gợi ý của GV GV : Vũ Xu©n Chung 20 11 - 22 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật CTH: Nêu yêu cầu, quan sát hs thực hành và gợi ý như SGV trang 1 12 KL: Hoàn thành bài , vẽ được lá cờ theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’)... Xu©n Chung 20 11 - 28 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật dáng của nó được tạo bởi những nét thẳng, nét cong KL: Nắm được hình dáng, đặc điểm riêng, màu sắc chúng cũng khác nhau Hoạt động 2: Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN của phần I) CTH:Yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý các bước vẽ như SGV trang 120 , 121 KL:Nắm được từng bước vẽ của cái cốc Hoạt động 3: Thực hành (20 ’) MT:... VẼ, XÉ DÁN CON VẬT Tuần 16: Tiết 16 Ngày dạy : 26 / 12/ 20 07 I/ MỤC TIÊU : Giúp HS - KT:Nhận biết được một số đặc điểm, hình dáng con vật - KN: Hs biết cách nặn hoặc xé dán một số con vật Nặn hoặc xé dán được con vật theo ý thích - TĐ: Chăm sóc bảo vệ vật nuôi và yêu thiên nhiên II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV chuẩn bò : - Một số tranh , ảnh về các con vật - Hình hướng dẫn cách vẽ ở bộ ĐDDH - Giáo án , SGV... Ngày dạy: 12/ 12/ 20 07 GV : Vũ Xu©n Chung 20 11 - 25 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật I/ MỤC TIÊU : Giúp HS : - KT: nhận biết được cách sắp xếp (bố cục) một số hoạ tiết đơn giản vào trong hình vuông - KN: vẽ tiếp hoạ tiết đơn giản để hoàn chỉnh và vẽ màu vào hình vuông - TĐ: thấy được vẻ đẹp của hình vuông khi được trang trí II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV chuẩn bò : - SGV, giáo án ĐDDH -... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………… GV : Vũ Xu©n Chung 20 11 - 27 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Bài 15: VẼ THEO MẪU – VẼ CÁI CỐC Tuần 15 Tiết 15 Ngày dạy :19/ 12/ 20 07 I / MỤC TIÊU Giúp HS - KT: Có thói quen quan sát về hình dáng và nắm được đặc điểm, hình dáng, màu sắc và vẻ đẹp của cái cốc - KN: Biết cách vẽ và vẽ được cái cốc gần giống mẫu... tranh như SGV 2 trang 92 Thực hành KL: Hoàn thành bài, vẽ được tranh và tô màu theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Biết cách nhận xét , đánh giá bài CTH: Chọn 1 số bài vẽ đẹp , chưa đẹp gợi ý hs Nhận xét , đánh giá nhận xét , đánh giá bài như SGV 2 trang 92 KL: Tự nhận xét , đánh giá được bài Hoạt động cuối : (1’) - Cũng cố lại màu sắc - Dặn dò về nhà chuẩn bò Bài 7: Vẽ tranh – Đề tài... ………………………………………………………… Bài 12: VẼ LÁ CỜ TỔ QUỐC HOẶCCỜ LỄ HỘI Tuần 12: Tiết 12 Ngày dạy : I/ MỤC TIÊU : Giúp Hs - KT : Nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc của lá cờ - KN:Hs biết cách vẽ và vẽ được một lá cờ theo ý thích - TĐ: Hs bước đầu nhận biết được ý nghóa của các loại cờ II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV chuẩn bò GV : Vũ Xu©n Chung 20 11 - 21 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật - Một vài lá . THUẬT – XEM TRANH THIẾU NHI Tuần 2: Tiết 2 Ngày dạy :19/09 /20 07 I/ MỤC TIÊU : GV : Vũ Xu©n Chung - 2 - Năm học 20 10 -20 11 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Giúp hs : - KT: hs làm quen. Xu©n Chung - 7 - Năm học 20 10 -20 11 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật ……………………………………………………………………………………… Bài 5: NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT Tuần 5: Tiết 5 Ngày dạy : 17/ 10 /20 07 I/ MỤC. hướng dẫn cách vẽ ở bộ ĐDDH - Giáo án , SGV , VTV. - Tranh của hs năm trước Hs chuẩn bò : VTV2 , chì , màu , gôm … III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Khởi động : (1’) 2. KTBC: (2 ) Bài 3: Vẽ lá

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:23

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tuần 1 Tiết 1

  • Giúp hs

  • II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

   • HOẠT ĐỘNG GV

    • Bài 3: Vẽ theo mẫu - Vẽ lá cây

   • Bài 3: VẼ THEO MẪU – VẼ LÁ CÂY

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • Giúp HS

    • Gv thu một số bài xếp loại, nhận xét, đánh giá

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :

   • Bài 6: VẼ TRANG TRÍ - MÀU SẮC VÀ CÁCH PHA MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 • Tuần 11: Tiết 11

  • Giúp HS

  • II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   • GV chuẩn bij

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

   • L

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

   • Giúp Hs

   • KT : Nhận biết hình dáng, đặc điểm, màu sắc của lá cờ.

   • KN:Hs biết cách vẽ và vẽ được một lá cờ theo ý thích.

   • TĐ: Hs bước đầu nhận biết được ý nghóa của các loại cờ

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 • Tuần 14 : Tiết 14

  • II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

  • GV chuẩn bò :

  • III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY :

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • Bài 23: VẼ TRANH – ĐỀ TÀI MẸ HOẶC CÔ GIÁO

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNGC CỦA HS

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • Giúp HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

  • I / MỤC TIÊU

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

   • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GV

     • HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan