Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

72 841 3
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 1 Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 01 Tên bài dạy: XEM TRANH THIẾU NHI I/ MỤC TIÊU: - HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. - Bước đầu biết quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trong tranh. - Biết khi vui chơi phải biết nhường nhòn, không được xô đẩy nhau trong lúc chơi. - HS khá, giỏi: Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của từng bức tranh. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh của thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi (ở sân trường, ngày lễ, công viên). - HS: Vở tập vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/ Hoạt động 1: Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi: - Chủ đề vui chơi có rất nhiều hoạt động. - Cho HS kể lại những hoạt động vui chơi. c/ Hoạt động 2: Xem tranh: - Cho HS các tranh đã chuẩn bò, kết hợp đặt câu hỏi: + Bức tranh vẽ hoạt động nào? + Trên tranh có những hình ảnh gì? + Có những màu nào được vẽ trên tranh? + Em thích bức tranh nào nhất? + Vì sao em thích bức tranh đó? - Bổ sung và tóm tắt nội dung tranh. d/ Hoạt động3: Nhận xét đánh giá: - Tinh thần, thái độ học tập của lớp. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Lắng nghe. - 2-3 em kể. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. Trang 1 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) - Tuyên dương HS phát biểu. 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục. 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 2 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 2 Thứ ba , ngày 8 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 02 Tên bài dạy: VẼ NÉT THẲNG I/ MỤC TIÊU: - HS nhận biết được một số loại nét thẳng. - Biết cách vẽ nét thẳng. - Biết phối hợp các nét thẳng, để vẽ tạo thành hình đơn giản. - Biết được vẻ đẹp của mọi vật xung quanh. - HS khá, giỏi: Phối hợp các nét thẳng để vẽ thành thạo hình vẽ có nội dung. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Ảnh, hình vẽ các nét thẳng. - HS: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Giới thiệu nét thẳng: - Giới thiệu thế nào là nét vẽ và tên của chúng. - Kết luận: Thế nào là nét vẽ. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu cách vẽ nét thẳng kết hợp với tranh qui trình. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, theo dõi - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. Trang 3 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nhắc lại thế nào là các nét vẽ. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 4 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 3 Thứ ba , ngày 15 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 03 Tên bài dạy: MÀU VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH ĐƠN GIẢN I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết 3 màu: Đỏ, vàng, xanh lam. - Biết chọn màu, vẽ màu vào hình đơn giản tô được màu kín hình. - Thích vẻ đẹp của bức tranh khi được tô màu. - HS khá, giỏi: Cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh khi được tô màu. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Tranh, ảnh, đồ vật có màu đỏ, vàng, lam. - HS: Vở tập vẽ, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Giới thiệu màu sắc: - Giới thiệu 3 màu cơ bản: Màu đỏ, vàng, lam. Kết hợp cho quan sát tranh, ảnh, đồ vật đã chuẩn bò và đặt câu hỏi: + Hãy gọi tên các màu ở hình 1? + Em biết hoa, quả nào có màu đỏ, màu vàng? + Em còn thấy màu đỏ, màu vàng ở đâu? + Dãy núi nhìn từ xa có màu gì? + Nước biển có màu gì? - Kết luận hoạt động 1 kết hợp chỉ mẫu. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi Trang 5 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) - Giới thiệu cách vẽ màu kết hợp với tranh qui trình. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nhắc lại 3 màu cơ bản. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 6 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 4 Thứ ba , ngày 22 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 04 Tên bài dạy: VẼ HÌNH TAM GIÁC I/ MỤC TIÊU: - HS nhận biết được hình tam giác. - Biết cách vẽ hình tam giác và vẽ được một số đồ vật có dạng hình tam giác. - Thấy được vẻ đẹp của một số đồ vật. - HS khá, giỏi: Từ hình tam giác vẽ được hình tạo thành bức tranh đơn giản. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Một số đồ vật, dụng cụ học tập có dạng hình tam giác. - HS: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Giới thiệu hình tam giác: - Giới thiệu đồ vật, đồ dùng học tập có dạng hình tam giác, kết hợp đặt câu hỏi: + Vẽ hình tam giác như thế nào? - Kết luận hoạt động 1. Kết hợp chỉ mẫu. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu cách vẽ hình tam giác kết hợp với tranh qui trình. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. Trang 7 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nhắc lại cách vẽ hình tam giác. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 8 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 5 Thứ ba , ngày 29 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 05 Tên bài dạy: VẼ NÉT CONG I/ MỤC TIÊU: - HS nhận biết được nét cong. - Biết cách vẽ nét cong và vẽ được hình có nét cong và tô màu theo ý thích. - Cảm nhận được vẻ đẹp của mọi đồ vật. - HS khá, giỏi: Vẽ được một tranh đơn giản có nét cong và tô màu theo ý thích. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Một số đồ vật có dạng hình tròn. Hình vẽ nét cong như: Cây, dòng sông, con vật, - HS: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS. 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Giới thiệu nét cong: - Giới thiệu đồ vật, hình vẽ đã chuẩn bò kết hợp đặt câu hỏi. - Kết luận hoạt động 1. Kết hợp chỉ mẫu. c/ Hoạt động 2: Cách vẽ: - Giới thiệu cách vẽ nét cong kết hợp với tranh - Trưng bày dụng cụ học tập. - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung. - Quan sát, theo dõi Trang 9 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) qui trình. - Giới thiệu một số bài vẽ của HS năm trước. d/ Hoạt động 3: Thực hành: - Tổ chức cho HS thực hành. - Theo dõi, giúp đỡ HS. e/ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá: - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - Nêu các yêu cầu cần nhận xét. - Cho HS chọn bài vẽ tốt. - Kết luận, đánh giá, xếp loại từng sản phẩm. 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại cách vẽ nét cong. - Liên hệ, giáo dục. 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bò bài sau. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. - Quan sát, theo dõi. - Quan sát, nhận xét. - Thực hành vẽ. - Quan sát, theo dõi. - Nhận xét, góp ý. - Cá nhân chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 10 [...]... – 3 em nêu Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) - Liên hệ, giáo dục 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học -Lắng nghe rút kinh nghiệm tập và kết quả thực hành của HS Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 16 Thứ ba , ngày 15 tháng 12 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 16 Trang 31 Hứa Khánh Loan – Giáo. .. ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 11 Thứ ba , ngày 10 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 11 Tên bài dạy: VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ Ở ĐƯỜNG DIỀM I/ MỤC TIÊU: - HS tìm hiểu trang trí đường diềm đơn giản và bước đầu cảm nhận vẻ đẹp của đường diềm - Biết cách vẽ màu vào hình vẽ sẵn... phát biểu 3/ Củng cố: - Liên hệ, giáo dục 4/ Dặn dò: - Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ Trang 18 - Quan sát, theo dõi - Quan sát, trả lời câu hỏi, nhận xét bổ sung - Quan sát, theo dõi -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 10 Thứ ba , ngày 3 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 10 Tên bài... BGH KÝ DUYỆT TUẦN 13 Thứ ba , ngày 24 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 13 Tên bài dạy: VẼ CÁ I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết hình dáng chung, các bộ phận và vẻ đẹp của một số loại cá - Biết cách vẽ cá - Vẽ được con cá và tô màu theo ý thích - HS khá, giỏi: Vẽ được một vài con cá và tô màu theo ý thích Trang 25 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) II/ CHUẨN BỊ:... -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 12 Thứ ba , ngày 17 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 12 Tên bài dạy: VẼ TỰ DO I/ MỤC TIÊU: - Tìm, chọn nội dung đề tài - Vẽ được một bức tranh đơn giản có nội dung phù hợp với đề tài và vẽ màu theo ý thích - Cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh - HS khá, giỏi:... - Quan sát, theo dõi - Nhận xét, góp ý - Cá nhân chọn - 2 – 3 em nêu -Lắng nghe rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) tập và kết quả thực hành của HS Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 14 Thứ ba , ngày 1 tháng 12 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 14 Tên bài dạy: VẼ MÀU VÀO HOẠ TIẾT Ở HÌNH VUÔNG I/ MỤC TIÊU:... nhân chọn Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) 3/ Củng cố: - Cho HS nêu lại cách vẽ lọ hoa - 2 – 3 em nêu - Liên hệ, giáo dục 4/ Nhận xét, dặn dò: Nhận xét sự chuẩn bò, tinh thần thái độ học -Lắng nghe rút kinh nghiệm tập và kết quả thực hành của HS Chuẩn bò bài sau Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 33 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường... HOẠT ĐỘNG CỦA HS Trang 19 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét: - Giới thiệu vật thật đã chuẩn bò trước lớp kết hợp đặt câu hỏi: + Kể tên từng quả? + Tả lại hình dáng, đặc điểm từng quả? + Gọi tên màu sắc của từng quả? + So sánh chiều cao và chiều... Trang 17 HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Trưng bày dụng cụ học tập Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) b/ Hoạt động 1: Giới thiệu tranh phong cảnh: - Tranh phong cảnh thường vẽ nhà, cây, đường, ao, hồ, thuyền,… Trong tranh phong cảnh có thể vẽ thêm người, và các con vật ( gà, trâu,… ) cho tranh sinh động c/ Hoạt động 2: Xem tranh: - Giới thiệu tranh, ảnh phong cảnh đã... ĐỘNG CỦA HS 1/ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bò của HS - Trưng bày dụng cụ học tập 2/ Bài mới: a/ Giới thiệu bài: b/Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét: - Giới thiệu vật thật đã chuẩn bò trước lớp kết - Quan sát, trả lời câu hỏi, hợp đặt câu hỏi: nhận xét bổ sung Trang 13 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) + Kể tên các loại quả? + Tả lại hình dáng, màu . nghiệm. GHI CHÚ Trang 18 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 10 Thứ ba , ngày 3 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 10 Tên bài dạy:. chọn. - 2 – 3 em nêu. -Lắng nghe rút kinh nghiệm. GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT Trang 12 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 7 Thứ ba , ngày 13 tháng 10 năm 2009 . Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường 2 – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) TUẦN 1 Thứ ba, ngày 1 tháng 9 năm 2009 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 01 Tên bài dạy: XEM TRANH THIẾU

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan