0

Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

69 1,373 13
  • Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:20

Tuần 1 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1Đ : 1E : Bài 1 : Thờng thức mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi vui chơI I. Mục tiêu: - HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. - Tập quan sát mô tả hình dáng, màu sắc trong tranh. - HS cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: - Tranh ảnh vui chơi của thiếu nhi. - Tranh phiên bản trong vở tập vẽ ` 2. Học sinh: - Su tầm tranh, ảnh nếu có III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu : 1.ổn định : - HS hát 2.Kiểm tra : - Kiểm ta đồ dùng 3. Bài mới : - GV giới thiệu tranh, ảnh của thiếu nhi để HS nhận biết. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động1: Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi (6p') - GV giới thiệu tranh để HS quan sát và gợi ý nhận biết đề tài thiếu nhi vui chơi : - Theo em : Chủ đề vui chơi có rộng không? - Có nhiều hoạt động giống nhau không? ( Chủ đề vui chơi rất rộng có nhiều hoạt động khác nhau với nhiều cảnh vui chơi ) - GV nhấn mạnh : Đề tài vui chơi rất rộng, phong phú và hấp dẫn ngời vẽ. Nhiều bạn đã say mê đề tài này và vẽ đợc những bức tranh đẹp. * Hoạt động2 : Hớng dẫn xem Tranh (26p') 1. Quan sát tranh đề tài vui chơi - Quan sát tranh - Suy nghĩ trả lời - HS lắng nghe 1 - GV giới thiệu tranh phiên bản có chủ đề thiếu nhi vui chơi yêu cầu học sinh quan sát. đặt câu hỏi gợi ý - Tranh vẽ những hình ảnh gì ? - Em thích bức tranh nào nhất ? - Em thấy bức tranh đó nh thế nào ? - Trong tranh có những hình ảnh nào? em hãy kể lại và mô tả động tác của các bạn ? - Hình ảnh chính to nhất nằm ở giữa bức tranh có tác dụng làm rõ nội dung của bức tranh. - Theo các em hình ảnh nào là hình ảnh chính ? (Hình ảnh thuyền và ngời ) - Hình ảnh phụ là hình ảnh làm cho bức tranh sinh động hơn. - Theo em hình ảnh nào là hình ảnh phụ ? (Nớc và cảnh vật xung quanh ) - Trong tranh có những màu gì ? ( Xanh ,vàng, nâu, tím ) - Em thích màu nào nhất? - GV giới thiệu tiếp tranh của HS năm trớc yêu cầu HS nhận xét về các hình ảnh có trong tranh. * Hoạt động 3: Hớng dẫn nhận xét, đánh giá (2p') - GV nhận xét chung giờ học. - Khen ngợi HS có nhiều ý kiến phát biểu. 2. Xem tranh - Quan sát tranh - Quan sát suy nghĩ trả lời câu hỏi - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - HS quan sát tranh và đa ra một số ý kiến của mình . - Suy nghĩ trả lời câu hỏi - Suy nghĩ trả lời câu hỏi 3. Nhận xét, đánh giá - HS lắng nghe 4. Củng cố - dặn dò :(1p') - Về nhà tập quan sát và nhận xét tranh. 2 Tuần 2 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1Đ : 1E : Bài 2: vẽ nét thẳng I. Mục tiêu : - HS nhận biết đợc hình dạng của nét ngang, nét thẳng dọc, nét thẳng nghiêng. - HS biết cách vẽ nèt thẳng . - Biềt phối hợp các nét thẳng để vẽ,tạo hình đơn giản. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - Hình vẽ các dạng nét thẳng khác nhau. - Hình gợi ý cách vẽ nét thẳng. - Bài vẽ của HS năm trớc . 2.Học sinh : - Bút chì, màu, vở tập vẽ III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 1.ổn định : - HS hát 2.Kiểm tra: - Kiểm tra đồ dùng 3.Bài mới : - GV giới thiệu các dạng nét thẳng để HS nhận biết. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1: Hớng dẫn quan sát nhận xét (5p') - Giới thiệu tranh vẽ các loại nét thẳng yêu cầu học sinh quan sát. - Chỉ vào các nét thẳng và gợi ý học sinh : Đây là nét thẳng gì ? ( Nét thẳng xiên, ngang, đứng, gấp khúc ) - GV chỉ vào cạnh bàn, bảng để HS thấy rõ hơn về các nét "thẳng ngang", " thẳng đứng" - GV vẽ lên bảng các nét thẳng ngang, thẳng đứng tạo thành cái bảng. - GV kết luận về nét thẳng có nhiều dạng, nét thẳng có trong cuộc sống hàng ngày . 1. Quan sát nhận xét - Quan sát tranh - Suy nghĩ trả lời - HS quan sát nhận biết - HS lắng nghe 3 * Hoạt động 2 : Hớng dẫn cách vẽ nét thẳng(7p') - GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ yêu cầu HS quan sát. -Vẽ nét thẳng ngang từ trái qua phải . - Vẽ nét thẳng dọc từ trên xuống . - Vẽ nét thẳng nghiêng từ trên xuống hoặc từ dới lên. - GV vẽ lên bảng đặt câu hỏi để HS suy nghĩ trả lời - Đây là hình gì ? - GV tóm tắt: Dùng nét thẳng đứng, ngang, nghiêng có thể vẽ đợc nhiều hình. - GV cho HS xem một số bài của HS năm trớc để tham khảo . *Hoạt động 3 : Hớng dẫn thực hành (20p') - GV yêu cầu HS vẽ một bức tranh theo ý vào trong vở tập vẽ nhà cửa, hàng, rào, cây - GV quan sát, gợi ý hớng dẫn HS thực hành . *Hoạt động 4 : Hớng dẫn nhận xét, đánh giá (2p') - GV chọn một số bài hớng dẫn cho HS nhận xét về : - Cách vẽ hình ảnh trên tranh, màu sắc của tranh. - GV nhận xét chung giờ học, xếp loại, khen ngợi HS có bài vẽ đẹp động viên HS có bài vẽ cha tốt để HS cố gắng phấn đấu trong giờ học sau. 2. Cách vẽ - HS quan sát cách vẽ - HS lắng nghe - HS quan sát trả lời câu hỏi - HS xem bài vẽ của HS năm trớc để tham khảo 3. Thực hành - HS thực hành trên vở tập vẽ 4. Nhận xé, đánh giá - HS nhận xét theo cảm nhận của mình . - HS lắng nghe 4. Củng cố - dặn dò(1p') - Quan sát những màu sắc có xung quanh mình . 4 Tuần 3 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1Đ : 1E : Bài 3 : MàU Và Vẽ màu vào hình đơn giản I. Mục tiêu : - Học sinh nhận biết 3 màu cơ bản màu vàng, đỏ, xanh lam - Biết vẽ đợc màu vào hình đơn giản, vẽ đợc màu kín hình, không ra ngoài hình vẽ . - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của màu sắc ,thích vẻ đẹp của bức tranh khi đợc tô màu. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : -Tranh ảnh màu có màu đỏ, vàng, xanh - Một số đồ vật có màu đỏ, vàng, xanh - Bài vẽ của HS năm trớc . 2. Học sinh : - Giấy, vở tập vẽ, bút chì, màu III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu : 1.ổn định : - HS hát 2.Kiểm tra : - Kiểm tra đồ dùng 3.Bài mới : - GV giới thiệu tranh, ảnh có màu đỏ, vàng, lam để HS nhận biết. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động1: Hớng dẫn quan sát, nhận xét (5p') - Giới thiệu tranh bảng mầu, yêu cầu học sinh quan sát và gợi ý . - Kể tên các màu? (Đỏ , vàng , lam,) - Yêu cầu HS kể tên các đồ vật có màu đỏ, vàng, lam . - GV nhấn mạnh : - Mọi vật xung quang chúng ta đều có màu sắc. - Màu sắc làm cho mọi vật đẹp hơn. - Màu đỏ, vàng, xanh lam là 3 màu chính. *Hoạt động2 : Hớng dẫn cách vẽ(8p') - GV yêu cầu HS quan sát các hình trong vở tập vẽ đặt câu 1. Quan sát, nhận xét - Quan sát tranh - Quan sát suy nghĩ trả lời - HS suy nghĩ tự kể - HS lắng nghe 2. Cách vẽ - HS quan sát trả lời câu hỏi 5 hỏi gợi ý để HS nhận ra : - Lá cờ tổ quốc có màu gì ? - GV hớng dẫn HS cách vẽ màu vào lá cờ và ngôi sao. - Ngọn núi nên vẽ màu nào phù hợp? - GV hớng dẫn HS cách cầm bút và cách vẽ màu - Cầm bút thoải mái để vẽ màu dễ dàng - Vẽ màu không vẽ ra ngoài hình vẽ - GV cho HS xem một số bài của học sinh năm trớc để tham khảo . *Hoạt động 3: Hớng dẫn thực hành (18p') - GV nêu yêu cầu của bài tập. - GV quan sát gợi ý hớng dẫn HS làm bài . * Hoạt động 4: Hớng dẫn nhận xét đánh giá.(3p') - GV chọn một số bài hớng dẫn HS nhận xét : - Bài nào vẽ màu đẹp ? - Bài nào vẽ màu cha đẹp ? - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi HS có bài vẽ đẹp động viên HS có bài vẽ cha tốt để HS cố gắng phấn đấu trong giờ học sau. - Nền có màu đỏ, ngôi sao màu vàng . - Màu xanh lam, xanh đận - HS cầm bút vẽ theo hớng dẫn của GV. - HS quan sát bài vẽ của HS năm trớc. 3. Thực hành - HS thực hành cá nhân 4. Nhận xét, đáng giá - HS nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe 4. Củng cố - dặn dò : (1p - Quan sát một số hình tam 6 Tuần 4 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1Đ : 1E : BàI 4: Vẽ hình tam giác I. Mục tiêu: - HS nhận biết đợc hình tam giác - Biết cách vẽ hình tam giác - Vẽ đợc một số đồ vật có dạng hình tam giác. II.Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - Một số hình vẽ có dạng hình tam giác( e ke, khăn quàng ) - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ của HS năm trớc. 2. Học sinh : - Vở tập vẽ, bút chì, màu vẽ III. CácHoạt động dạy học chủ yếu : 1.ổn định : - HS hát 2.Kiểm tra: - Kiểm tra đồ dùng 3.Bài mới : - GV giới hình vẽ có dạng hình tam giác để HS nhận biết . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò *Hoạt động1: Hớng dẫn quan sát, nhận xét(5p') - GV cho HS xem tranh, ảnh đặt câu hỏi gợi ý HS nhận ra đặc điểm và ứng dụng của hình tam giác trong cuộc sống. - Các hình giống nhau hay khác nhau? - Hình nào là hình Tam giác? - GV chỉ vào hình minh họa đặt câu hỏi để HS nhận ra các hình đó. - Yêu cầu HS kể tên một số đồ dùng trong cuộc sống có dạng hình tam giác - GV nhấn mạnh : Có thể vẽ nhiều hình (vật, đồ vật) từ hình tam giác. 1. Quan sát, nhận xét - Quan sát tranh và nhận ra đặc điểm và ứng dụng của hình tam giác trong cuộc sống - HS suy nhĩ trả lời - HS kể tên một số đồ dùng có dạng hình tam giác - HS lắng nghe 2. Cách vẽ 7 *Hoạt động 2: Hớng dẫn cách vẽ(6p') - Giới thiệu hình hớng dẫn cách vẽ yêu cầu học sinh quan sát và gợi ý HS nhận ra cách vẽ - Vẽ từng nét. - Vẽ từ trên xuống. - Vẽ nét từ trái sang phải - GV vẽ lên bảng một số hình tam giác khác nhau cho HS quan sát. - GV cho HS xem một số bài của học sinh năm trớc để tham khảo . *Hoạt động 3: Hớng dẫn thực hành (20p') - GV nêu yêu cầu của bài tập. - GV Trên thực tế, gợi ý HS vẽ bài nhất là HS còn lúng túng - GV quan sát hớng dẫn HS vẽ màu có đậm, có nhạt, * Hoạt động 4: Hớng dẫn nhận xét, đánh giá(3p') - GV chọn một số bài vẽ hớng dẫn HS nhận xét bài nào đẹp và cha đẹp. - GV nhận xét chung giờ học, bổ xung xếp loại, khen ngợi học sinh có bài vẽ đẹp động viên HS có bài vẽ cha tốt để HS cố gắng phấn đấu trong giờ học sau. - HS quan sát cách vẽ - HS quan sát và nhận biết - HS quan sát bài vẽ của HS năm trớc để tham khảo. 3. Thực hành - HS thực hành cá nhân - HS làm bài theo gợi ý của GV 4.Nhận xét, đánh giá -HS nhận xét theo cảm nhận . - HS lắng nghe 4. Dặn dò :(1p') - Quan sát quả cây, hoa, lá : 8 Tuần 5 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1Đ : 1E : BàI 5: Vẽ nét cong I. Mục tiêu: - HS nhận biết đợc nét cong. - Vẽ đợc nét cong và vẽ màu theo ý thích . - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của nét cong . II Chuẩn bị : 1. Giáo viên: - Một số quả dạng khác nhau. - Một số hình vẽ hay tranh có hình là nét cong - Bài vẽ của HS năm trớc. 2. Học sinh: -Vở tập vẽ, màu vẽ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : 1. ổn định : - HS hát 2. Kiểm Tra : - Kiểm tra đồ dùng học tập 3. Bài mới : - GV giới thiệu một số dạng nét cong khác nhau để HS nhận biết . Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Hoạt động 1 : Hớng dẫn quan sát, nhận xét(5p') - GV giới thiệu hình vẽ nét cong, nét lợn sóng, nét khép kín, đặt câu hỏi gợi ý HS nhận biết. - Những hình ảnh trên vẽ từ nét gì ? - GV vẽ lên bảng một số hình : quả, núi, dòng sông, con vật ) gợi ý HS nhận ra các hình vẽ đợc tạo ra từ nét cong. - Yêu cầu HS kể tên một số đồ dùng trong cuộc sống có hình là nét cong. - GV nhấn mạnh : Từ nhừng nét cong có thể vẽ nhiều hình khác nhau nh : Cây, dãy núi, sóng nớc, dòng sông * Họat động 2: Hớng dẫn cách vẽ (7p') - GV vẽ lên bảng , yêu cầu học sinh quan sát và gợi ý HS 1. Quan sát, nhận xét - HS quan sát trả lời câu hỏi . - Vẽ từ nét cong . - 4 HS kể HS khác bổ sung - HS kể tên một số đồ dùng có dạng hình là nét cong - HS lắng nghe 2. Cách vẽ 9 nhận ra cách vẽ net cong. - Vẽ nét cong từ trái qua phải . - Vẽ nét cong từ trên xuống dới. - GV vẽ lên bảng một số hình vẽ tạo ra từ nét cong cho HS quan sát. - GV gợi ý HS cách làm bài tập trên vở tập vẽ . - Các hình hoa, quả đợc vẽ từ nét cong - GV cho HS xem bài cuả HS năm trớc để tham khảo * Hoạt động 3: Hớng dẫn thực hành(19p') - GV nêu yêu cầu của bài tập. - GV quan sát gợi ý hớng dẫn HS thực hành. * Hoạt động 4: Hớng dẫn nhận xét, đánh giá(3p') - GV chọn một số bài hớng dẫn HS nhận xét về : - Cách vẽ hình trên trang giấy - Vẽ hình phù hợp - Vẽ màu đẹp hay cha đẹp. - GV nhận xét chung giờ học, xếp loại, khen ngợi HS có bài vẽ đẹp động viên HS có bài vẽ cha tốt để HS cố gắng phấn đấu trong giờ học sau. - HS quan sát nhận ra cách vẽ. - HS quan sát - HS quan sát bài vẽ của HS năm trớc. 3. Thực hành - HS thực hành trên vở . 4. Nhận xét, đánh giá - HS nhận xét theo cảm nhận của mình . - HS lắng nghe. 4. Dặn dò :(1p') - Quan sát hình dáng, màu sắc hoa, quả 10 [...]... 4 Nhận xét, đánh giá - HS nhận xét theo cảm nhận của mình - HS lắng nghe 4.Củng có - dặn dò :(1p') - Quan sát hình dáng của mọi vật xung quanh( cái bàn, cái bảng, cái cốc, hộp bút ) 16 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 9 Bài 9 : Thờng thức mĩ thuật Xem tranh phong cảnh I Mục tiêu : - Nhận biết đợc tranh phong cảnh, mô tả đợc hình ảnh , màu sắc trên tranh - Cảm nhận đợc... 4 Nhận xét, đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận - HS tìm sản phẩn đẹp theo ý thích - HS lắng nghe 4 Củng cố - dặn dò : - Quan sát lọ hoa, chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau Ngày soạn : Giảng : Khối 1 Tuần 16 30 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Bài 16 : Tạo dáng tự do Vẽ hoặc xé lọ hoa I Mục tiêu : - HS nhận biết đợc hình dáng đặc điểm của lọ hoa - Vẽ hoặc xé dán đợc lọ hoa hình dáng đơn giản - Cảm nhận đựơc... Nhận xét theo cảm nhận của mình - HS lắng nghe 4 Củng cố - dặn dò : - Quan sát hình ảnh con cá khác nhau Ngày tháng năm 2009 24 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 13 Bài 13 : Vẽ theo mẫu Vẽ cá I.Mục tiêu : - HS nhận biết đợc hình dáng đặc điểm cấc bộ phận của cá - Vẽ đợc con cá và vẽ màu theo ý thích của mình - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của con cá II Chuẩn bị : 1 Giáo viên :... tập vẽ 4 Nhận xét, đánh giá - HS nhận xét theo cảm nhận của mình - HS lắng nghe 4 Củng cố - dặn dò - Quan sát hình dáng và màu sắc của trang trí đờng diềm 20 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 11 Bài 11 : Vẽ trang trí Vẽ màu vào hình vẽ ở đờng diềm I.Mục tiêu : - HS nhận biết và làm quen với trang trí đờng diềm - Vẽ đợc màu vào trang trí đờng diềm - Cảm nhận đợc vẻ đẹp... trên vở 4 Nhận xét, đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận riêng - HS lắng nghe Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 14 Bài 14 : Vẽ trang trí Vẽ màu vào các họa tiết ở hình vuông I Mục tiêu : - HS nhận biết và biết cách vẽ màu vào trang trí hình vuông - Vẽ đợc màu đúng , theo ý thích của mình - Cảm nhận đợc vể đẹp của trang trí hình vuông II Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - Khăn vuông... tập vẽ 4 Nhận xét, đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận của mình - HS lắng nghe Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 18 Bài 18 : Vẽ tranh trí vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông I Mục tiêu : - HS nhận biết đợc một số dạng trang trí hình vuông - Vẽ màu đợc vào hình vuông theo ý thích của mình - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của trang trí hình vuông II Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - Đồ vật... đồ vật hoa lá, quả cây ) 28 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 15 Bài 15 : Vẽ theo mẫu Vẽ cây I Mục tiêu : - Nhận biết đợc hình dáng , đặc điểm , màu sắc của những loại cây khác nhau - Biết cách vẽ một vài cây quen thuộc và vẽ màu theo ý thích của mình - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của cây cối xung quanh mình II Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - SGV,tranh ảnh về các loại cây - Hình gợi... đờng diềm ở một vài đồ vật, khăn vuông, giấy khen, áo, váy 22 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 12 Bài 12 : Vẽ tranh Vẽ tự do I Mục tiêu : - HS biết và chọn và chọn đợc nội dung đề tài của tranh - Vẽ đợc tranh theo đề tài ý thích của mình - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của tranh II Chuẩn bị : 1 Giáo viên : - Tranh , ảnh đề tài khác nhau - Bài vẽ tranh của HS năm cũ - Tranh vẽ... giá - Nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe 4 Củng cố - dặn dò : - Quan sát tranh, ảnh ngôi nhà của em Ngày tháng năm 2009 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : Tuần 17 32 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Bài 17 : Vẽ tranh đề tài Vẽ tranh ngôi nhà của em I Mục tiêu : - HS biết tìm chọn nôi dung đề tài của tranh đề tài ngôi nhà - Vẽ đợc tranh ngôi nhà và vẽ màu theo ý thích của mình - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của... trả lời câu hỏi 2 Nhận xét, đánh giá - HS lắng nghe Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 10 Bài 10 : Vẽ theo mẫu Vẽ quả(quả dạng tròn) I Mục tiêu : - HS nắn đợc hình dáng đặc điểm quả dạng tròn - Vẽ đợc quả dạng tròn và vẽ màu theo ý thích - Có ý thức bảo vệ và chăm sóc cây trồng II Chuẩn bị : 1 Giáo viên: - Tranh , ảnh quả dạng tròn - Hình minh họa các bớc tiến hành - Tranh . cái cốc, hộp bút ) 16 Tuần 9 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Bài 9 : Thờng thức mĩ thuật Xem tranh phong cảnh I. Mục tiêu : - Nhận biết đợc tranh phong cảnh, mô tả đợc. Tuần 1 Ngày soạn : Giảng : Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Bài 1 : Thờng thức mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi vui chơI I. Mục tiêu: - HS làm. Khối 1 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : BàI 5: Vẽ nét cong I. Mục tiêu: - HS nhận biết đợc nét cong. - Vẽ đợc nét cong và vẽ màu theo ý thích . - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của nét cong . II Chuẩn bị : 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1