0

Giáo án Mĩ thuật lớp 1 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

29 5,830 39

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 21:20

Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 1: NGÔI NHÀ THÂN YÊU (4 tiết ) Bài 2: Vẽ nét thẳng Bài 4: Vẽ hình tam giác Bài 8: Vẽ hình vuông hình chữ nhật Bài 17: Vẽ tranh I MỤC TIÊU: - HS phát triển khả quan sát phát vêf hình khối đơn giản xung quanh - HS sử dụng hình khối để tạo nên hình đơn giản cụ thể nhà khung cảnh xung quanh - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói * Xây dựng tranh 2D nhóm theo chủ đề II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ - Giấy A2, giấy A4 - Hình ảnh số đồ vật dạnh hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật - Ảnh chụp tranh vẽ số nhà, tranh ảnh phong cảnh có nhà - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, sáp nặn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: HS: - Cho em quan sát ảnh chụp - Quan sát, nhớ lại hỉnh ảnh đặc điểm nhà nhà mà thấy + Hãy kể tên hình ảnh tranh? - Quan sát, tìm hình ảnh, kể tên hình ảnh + Yêu cầu học sinh phần - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng, so nhà? sánh, khác + Giống hình gì? - Quan sát liên tưởng + Mái nhà? + Tường nhà? + Các ô sổ? + Lan can? + Hiên nhà? + Sân nhà? - Giáo viên cho HS xem tranh vẽ nhà + Hãy khác - Quan sát tìm hình ảnh nhà nhà tranh? + Ngoài nhà tranh có hình ảnh khác? + Chúng giống hình gì? Hình gì? - Quan sát, liên tưởng * Giới thiệu nét thẳng, hình tam giác, hình vuông hình chữ nhật + Nét thẳng - Cho em quan sát nét thẳng hình ảnh vẽ từ nét thẳng Nét thẳng đứng - Quan sát, ghi nhớ, liên tưởng Nét thẳng ngang Nét thẳng nghiêng Nét thẳng rắc - Cho em quan sát hình tam - Quan sát, liên tưởng giác, hình vuông, hình chữ nhật hỉnh ảnh vẽ từ hình tam giác, hình vuông hình chữ nhật - Cho HS xem số tranh đẹp vẽ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) chủ đề nhà thân yêu vẽ từ nét thẳng, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - Hướng dẫn HS cách vẽ nét thẳng, - Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ hình tam giác, hình vuông hình chữ nhật + quan sát, ghi nhớ + Cách vẽ nét thẳng Nét thẳng đứng Nét thẳng ngang Nét thẳng nghiêng Nét rắc + Cách vẽ hình tam giác + Quan sát, ghi nhớ + Cách vẽ hình chữ vuông + Quan sát, ghi nhớ + Cách vẽ hình chữ nhật + Quan sát, ghi nhớ - Hướng dẫn cách vẽ nhà - Quan sát, ghi nhớ liên tưởng hình ảnh khác từ nét thẳng, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật - Cho em liên bảng biểu diễn vẽ - Các em lên bảng tập vẽ nét thẳng, tập hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật - Yêu cầu em tập vẽ hình ảnh từ - Vẽ vào phần thực hành bài: nét thẳng, hình tam giác, hình vuông, Bài 2- Vẽ nét thảng; Bài 4-Vẽ hình hình chữ nhật tam giác; 8-Vẽ hình vuông hình chữ nhật Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết ) GV: - Cho HS xem tranh 2D chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Quan sát gợi ý em vẽ hình ảnh tư liệu - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - HS vẽ hình ảnh nhà, cảnh vật vào giấy A4 để làm tư liệu xây dựng tranh 2D (làm việc theo nhóm) - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) động phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 4) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Vẽ nặn dạng tròn Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài Vẽ màu vào hình quả, trái Bài 20 Vẽ nặn chuối Bài 10 Vẽ (quả dạng tròn) Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Cây trái vườn nhà em ===================== Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 2: CÂY TRÁI TRONG VƯỜN NHÀ EM (4 tiết ) Bài 6: Vẽ nặn dạng tròn Bài 7: Vẽ màu vào hình trái Bài 20: Vẽ nặn chuối Bài 10: Vẽ (quả dạng tròn) I MỤC TIÊU: - HS hiểu vẻ đẹp, phong phú, đa dạng hình dáng, phạn - HS tạo hình hình dáng đơn giản cối gần gũi xung quanh - HS biết xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo tranh - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói * Xây dựng tranh 2D nhóm theo chủ đề II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ - Giấy A3, giấy A4 - Hình ảnh số trái cây, cây, vườn - Tranh vẻ đề tài - Máy chiếu Học sinh: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, sáp nặn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quả” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Yêu cầu HS kể tên trái mà biết.? - Kể tên số loại mà biết? HS: - Nhớ lại, liên tưởng theo trải nghiệm thân - Nhớ lại, liên tưởng theo trải nghiệm thân - Giới thiệu hình ảnh số loại - Quan sát, nêu khác khác hình dạng, màu sắc, kích loại thước - Giới thiệu tranh vẽ quả, vườn - Quan sát, liên tưởng, học tập trái + Yêu cầu HS khác + Quan sát, liên tưởng, trái tranh vẽ với trái khác trái thật trái thật sống tranh + Hình dạng + Màu sắc Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: - Quan sát, ghi nhớ - Hướng dẫn cách vẽ + Quả dạng tròn: Minh họa diễn giải + Quan sát, ghi nhớ + Quả dạng dài, dạng cong (quả chuối, + Quan sát ghi nhớ mướp ) + Yêu cầu HS luyện tập vẽ làm + Luyện tập vẽ làm nguồn tư liệu nguồn tư liệu - Quan sát, ghi nhớ - Hướng dẫn nặn + Nặn dạng tròn + Nặn dạng dài, cong Nặn thêm chi tiết phụ cho sinh động Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Giáo viên minh họa diễn giải - Tổ chức cho HS luyện tập nặn để làm - Luyện tập nặn làm nguồn tư liệu nguồn tư liệu Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh 2D chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Quan sát gợi ý em vẽ hình ảnh tư liệu - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 13 Vẽ cá Bài 19 Vẽ gà Bài 29 Vẽ tranh Đàn gà Bài 22 Vẽ vật nuôi nhà Bài 23 Xem tranh vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Con vật em yêu ================== Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 3: CON VẬT EM YÊU ( tiết ) Bài 13: Vẽ cá Bài 19: Vẽ gà Bài 29: Vẽ tranh đàn gà Bài 22: Vẽ vật nuôi nhà Bài 23: Xem tranh vật I MỤC TIÊU: - HS hiểu đặc điểm, hình dáng đơn giản vật nuôi gần gũi - HS vẽ, xé dán nặn vật nuôi đơn giản - HS tưởng tượng sáng tạo câu truyện vật mà yêu thích - HS phát triển khả diến đạt suy nghĩ thân Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A1 - Ảnh chụp số vật, tranh vẽ, hình xé dán, nặn số vật - Hình ảnh hoạt động vẽ nhau, hoạt động xây dựng cốt truyện - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài vật Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho em quan sát ảnh vật nuôi ( cá, gà, trâu, bò, lợn, chó, mèo ) - Hãy kể tên vật hình? - Hãy kể hoạt động vật mà em biết? - Cho HS quan sát tranh vẽ vật Yêu cầu HS điểm khác hình ảnh, hoạt động vật thật vật tranh + Hình ảnh? + Màu sắc? + Hoạt động? + Sự xếp vật tranh người vẽ tranh? (một trang trại, khu rừng ) Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Quan sát, nhớ lại đặc điểm, hoạt động vật - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng - Chia sẻ trải nghiệm với bạn - Quan sát , so sánh + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời + Quan sát, liên tưởng, trả lời (Tiết 2) Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) HS: GV: - Hướng dẫn HS cách vẽ, cách tạo - Quan sát, ghi nhớ dáng, tạo hoạt động cho vật + Vẽ hình vật vào tập vẽ + Cách vẽ số vật giấy A4 + Cách tạo dáng hoạt động + Hướng dẫn HS làm tập tập vẽ ( Tiết ) HS: GV: + Cách tạo nhóm vật (trang + Tập vẽ hình, tạo dáng vật vào giấy A4 làm tư liệu xây dựng trai, khu vườn, khu rừng ) Minh hoạ tranh 2D nhóm theo chủ đề (vẽ nhiều hình vật) Hoạt động3 : Biểu đạt GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D theo chủ đề mà nhóm chọn - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải HS: - GV chia nhóm, nhóm thực chủ đề - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D (Tiết 5) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? 10 HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 5: Vẽ nét cong Bài 15: Vẽ Bài 24: Vẽ cây, vẽ nhà Bài 31: Vẽ cảnh thiên nhiên Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thiên nhiên tươi đẹp quanh em ====================== Chủ đề : THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP QUANH EM (4 tiết ) Bài 5: Vẽ nét cong Bài 15: Vẽ Bài 24: Vẽ cây, vẽ nhà Bài 31: Vẽ cảnh thiên nhiên I MỤC TIÊU: - HS hiểu tham gia vận động với âm nhạc tạo nên tranh màu sắc - HS khám phá vẻ đẹp, phong phú, đa dạng thiên nhiên thông qua trí tường tượng đường nét, màu sắc tranh 15 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ - Giấy A4 - Tranh, ảnh đề tài thiên nhiên - Máy chiếu, số nhạc Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Gv cho HS quan sát số ảnh chụp cảnh thiên nhiên vùng miền khác + Yêu cầu HS kể hình ảnh - Gv: Cho HS xem số tranh vẽ đề tài phong cảnh + Yêu cầu HS kể tên hình ảnh tranh? + Yêu cầu HS kể màu sắc hình ảnh tranh? * Giới thiệu nét cong - Nét cong kín - Nét cong hở - Nét cong lượn sóng * Giới thiệu - Giới thiệu số có hình dạng 16 HS: - Quan sát ảnh chụp + Quan sát hình, kể tên hình ảnh - Quan sát tranh + Quan sát, kể tên hình ảnh tranh vẽ + Quan sát, kể tên màu sắc tranh - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) thân tán, màu sắc khác Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ GV: * Hướng dẫn cách vẽ nét cong - Gv minh họa diễn giải: + Nét cong kín + Nét cong hở + Nét cong lượn sóng * Hướng dẫn cách vẽ - Gv minh họa diễn giải bước vẽ * Hướng dẫn cách vẽ (xây dưng) thành tranh chủ đề thiên nhiên - Gv cho HS xem tranh vẽ cảnh thiên nhiên diễn giải cách vẽ thành tranh theo chủ đề Hoạt động3 : Biểu đạt - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Quan sát, lắng nghe, học tập rút kinh nghiệm ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Quan sát gợi ý em vẽ hình ảnh tư liệu - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá 17 HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 27: Vẽ nặn ôtô Bài 28: Vẽ tiếp hình vẽ màu vào hình vuông, đường diềm Bài 32: Vẽ đường diềm váy áo Bài 34: Vẽ tự Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Em sáng tạo với đồ vật ==================== Chủ đề 6: EM SÁNG TẠO VỚI ĐỒ VẬT (4 tiết ) Bài 27: Vẽ nặn ôtô Bài 28: Vẽ tiếp hình vẽ màu vào hình vuông đường diềm Bài 32: Vẽ đường diềm áo, váy 18 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 34: Vẽ tự I MỤC TIÊU: - HS hiểu đa dạng, phong phú hình ảnh, màu sắc đồ vật - HS tạo đồ vật đơn giản trang trí theo cảm nhận theo ý thích - HS phát triển khả tạo hình cá nhân nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ - Giấy A3 - Tranh, ảnh, số sản phẩm làm từ vỏ hộp - Tranh, ảnh số trang trí hình vuông đường diềm - Máy chiếu, số nhạc Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, vỏ hộp, hồ dán, kéo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu sản phẩm tranh 2D theo chủ đề - Gv cho HS xem ảnh chụp sản phẩm tranh 2D chủ đề em sáng tạo với đồ vật + Tranh giống hay khác với tranh vẽ thông thường? + tranh có hình ảnh gì? Chúng làm nào? 19 HS: - Quan sát ảnh chụp + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời (hình ô tô làm vỏ hộp, trang trí dán hình vẽ gian hàng ) Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + kể ô tô mà em gặp (chiếc ô tô em thích) * Tranh 2D tranh có kết hợp vẽ, xé dán số hình khác nặn, lắp - Giới thiệu vài hình ô tô làm từ vỏ hộp + Chúng làm gì? + Chúng ta tìm kiếm vỏ hộp đâu? - Gv tháo rời ô tô làm vỏ hộp, yêu cầu Hs kể tên phận, vật làm phận ô tô? * Rất nhiều đồ phế thải sinh hoạt ngày tận dụng làm đồ đùng sử dụng đồ chơi để chơi - Giới thiệu đồ vật trang trí hình vuông đường diềm đơn giản + Đồ vật có trang trí không? + Trang trí có làm cho đồ vật đẹp không? * Trang trí làm cho đồ vật đẹp hơn, có giá trị - Giới thiệu trang trí hình vuông đường diềm + Các hình vẽ dùng để trang trí hình vuông, đường diềm gọi họa tiết + Các hình vẽ trang trí hình vuông hình gì? + Các hình vẽ trang trí đường diềm hình gì? + Ở góc họa tiết hình vẽ màu sắc có giống không? + Họa tiết nằm to hay nhỏ so với họa tiết góc? * Trong trang trí hình vuông đường diềm hình vẽ chính, to nằm giữa, hình vẽ phụ nằm cạnh, góc, hình giống vẽ 20 + Nhớ lại, kể lại đặc điểm - Lắng nghe, ghi nhớ + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ + Quan sát, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ + Quan sát, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) màu Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: * Hướng dẫn cách làm ô tô vỏ - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ hộp - Giáo viên biểu diễn làm ô tô từ vỏ hộp, giải thích bước làm * Hưỡng dẫn cách vẽ tiếp hình vẽ màu vào hình vuông đường diềm - Giáo viên minh họa Power point ( trình chiếu bước vẽ tiếp hình vẽ màu) Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Quan sát gợi ý em vẽ hình ảnh tư liệu - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? 21 HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 3: Vẽ màu vào hình đơn giản Bài 11: Vẽ màu vào hình vẽ đường diềm Bài 14: Vẽ màu vào họa tiết hình vuông Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thế giới màu sắc em ================== Chủ đề 7: THẾ GIỚI MÀU SẮC CỦA EM (3 tiết ) Bài 3: Vẽ màu vào hình đơn giản Bài 11: Vẽ màu vào hình vẽ đường diềm Bài 14: Vẽ màu vào họa tiết hình vuông I MỤC TIÊU: - HS có kiến thức đơn giản với màu sắc phân biệt đậm nhạt màu sắc 22 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Vận dụng vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ - Giấy A4 - Tranh, ảnh chụp cảnh thiên nhiên có màu sắc đẹp - Ảnh chụp số đồ vật có trang trí, màu sắc đẹp - Máy chiếu, số nhạc Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho HS xem ảnh chụp số cảnh thiên nhiên + Kẻ tên hình ảnh ảnh? + Kể tên màu sắc hình ảnh tranh? - Trong thiên nhiên vật có hình dáng màu sắc riêng, điều làm cho thiên nhiên tươi đẹp - Cho HS xem số đồ vật trang trí có màu sắc khác nhau? + Nêu tên đồ vật hình? + màu sắc đồ vật? + Đồ vật có trang trí không? + Đồ vật trang trí hình gì? 23 HS: - Quan sát hình ảnh + Quan sát hình, kể tên hình ảnh + Quan sát, kể tên màu sắc - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ + Quan sát hình ảnh + Quan sát, nêu tên + Quan sát, kể tên màu sắc + Quan sát, trả lời câu hỏi Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Trong sống thường - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ trang trí lên đồ vật cho chúng đẹp hơn, có số đồ vật thường chọn cách trang trí hình vuông, hình đường diềm cho Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: * Hướng dẫn cách vẽ màu vào hình đơn giản - GV minh họa cách vẽ màu vào hình - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ diễn giải cách vẽ + Vẽ màu xát nét vẽ trước vẽ dần vào phía + Vẽ tay tạo cảm giác mịn, phẳng Vẽ lúc mạnh, lúc nhẹ cho cảm giác gồ ghề, dày, mỏng, thô * Hướng dẫn cách vẽ màu vào hình vẽ đường diềm hình vuông - GV biểu diễn diễn giải qua Power - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ poit + Vẽ màu vào họa tiết trước (họa tiết to, thường vị trí chung tâm, hình) + Họa tiết phụ, nhỏ vẽ sau (các họa tiết nằm góc cạnh) + Các hình vẽ giống nhau, kích thước nhau, nằm vị trí giống vẽ màu Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem số sản phẩm tranh vẽ theo nhạc bạn học sinh khác, số tranh trừu tượng họa sĩ, tạo tự tin hứng thú cho em trước thực hành - Yêu cầu HS chuẩn bị màu, giấy A4 - Chuẩn bị mở nhạc cho HS thực hành vẽ theo nhạc Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải 24 HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Chuẩn bị đồ dùng để thực hành - HS thực hành cá nhân Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho em nêu cảm nghĩ tranh mà em vừa vẽ theo nhạc HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các em lên nêu cảm nghĩ vẽ tranh cảm nghĩ tranh mà vừa vẽ theo nhạc Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho em nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn sản phẩm mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi Bài 33: Vẽ tranh bé hoa Bài 12: Vẽ tự (những điều mà em thích) Bài 16: Vẽ xé, dán lọ hoa / em tự giới thiệu Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Em tự giới thiệu ======================== 25 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 8: EM TỰ GIỚI THIỆU (3 tiết ) Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi Bài 33: Vẽ tranh bé hoa Bài 12: Vẽ tự (những điều mà em thích) Bài 16: Vẽ xé, dán lọ hoa I MỤC TIÊU: - HS biết cách quan sát, hình dung, khám phá thân hoạt động yêu thích để vẽ tranh theo cảm nhận - HS vẽ chân dung bạn thân hoạt động yêu thích tham gia ngày - HS phát huy khả diễn đạt cảm xúc thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ - Giấy A4 - Một số tranh có nôi dung - Một số tranh vẽ học sinh (vẽ tự do) - Một số xé dán hình lọ hoa - Máy chiếu - Vận dụng quy trình mĩ thuật vẽ nhau, xây dựng cốt truyện Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy thủ công, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui tươi soi Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm 26 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Giới thiệu tranh thiếu nhi: - Cho HS xem số tranh họa sĩ tranh thiếu nhi, gợi ý em: + Những tranh tranh thiếu nhi? + Kể tên hình ảnh tranh? + Kể tên màu sắc tranh? + Xem tranh thiếu nhi em thấy có vui không? -Tranh thiếu nhi thường vẽ hình ảnh ngộ nghĩnh, vui tươi, màu sắc bật, sáng Xem tranh thiếu nhi cho cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng * Giới thiệu đề tài bé hoa: - Cho HS xem tranh vẽ đề tài bé hoa, gợi ý em: + Chỉ hình ảnh tranh? + Chỉ màu sắc tranh? + Xem tranh chủ yếu thấy hình ảnh nào? * Giới thiệu tranh xé, dán lọ hoa: - Cho em xem vài tranh xé, dán lọ hoa gợi ý em: + Kể tên hình tranh? + Kể tên màu tranh? + Có phải tranh vẽ không? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi - Qua sát hình ảnh, trả lời câu hỏi - Qua sát hình ảnh, trả lời câu hỏi (Tiết 2) HS: GV: * Hướng dẫn vẽ tranh đề tài bé hoa: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - GV minh họa trực tiếp diễn giải bước cho em hiểu - Lưu ý em vẽ hình phù hợp (vừa) với phần giấy, không vẽ hình nhỏ vẽ lớn vẽ màu theo ý thích em 27 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) * Hướng dẫn xé dán tranh lọ hoa: - GV hướng dẫn minh họa trực tiếp - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ cách làm tranh xé dán lọ hoa + Chọn giấy làm dán phủ giấy màu lên giấy trắng để làm + Chọn giấy làm lọ, vẽ hình lọ hoa theo ý thích, kích thước phù hợp phần giấy nền, dùng tay xé theo nét vẽ + Quét hồ vào mặt trái hình lọ hoa, dán xuống phần giấy Xé thêm vài hoa dán vào cho tranh sinh động thêm * Hướng dẫn em vẽ xây dựng cốt truyện theo chủ đề: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Cho em xem ảnh chụp hoạt động vẽ - Giải thích hoạt động vẽ Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị đồ dùng họa tập, thực chủ đề theo nhóm - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Cùng thực chủ để giấy A3 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho em nhận - Các em quan sát đưa nhận xét xét sản phẩm riêng + Về hình ảnh tranh? - Chọn sản phẩm mà thích 28 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 9: Xem tranh phong cảnh Bài 30: Xem tranh đề tài thiếu nhi Bài 35: Trưng bày kết học tập Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Xem tranh bạn em 29 [...]... án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ 1 - Giấy A4 - Tranh, ảnh về đề tài thiên nhiên - Máy chiếu, một số bản nhạc 2 Học sinh: - Vở tập vẽ 1 - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức... diềm trên áo, váy 18 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 34: Vẽ tự do I MỤC TIÊU: - HS hiểu được sự đa dạng, phong phú về hình ảnh, màu sắc của các đồ vật - HS tạo được đồ vật đơn giản và trang trí theo cảm nhận và theo ý thích - HS phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 1, Vở tập vẽ 1 - Giấy A3 - Tranh,... giản Bài 11 : Vẽ màu vào hình vẽ đường diềm Bài 14 : Vẽ màu vào họa tiết ở hình vuông I MỤC TIÊU: - HS có kiến thức đơn giản với màu sắc và phân biệt được đậm nhạt của màu sắc 22 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Vận dụng được vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp - HS phát huy khả năng tưởng tượng, sáng tạo và năng lực diễn đạt bằng lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên:... cực, sáng tạo của cá nhân + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi Bài 33: Vẽ tranh bé và hoa Bài 12 : Vẽ tự do (những điều mà em thích) Bài 16 : Vẽ hoặc xé, dán lọ hoa / em tự giới thiệu về mình Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Em tự giới thiệu ======================== 25 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full). .. giấy thủ công, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát vui tươi soi nổi 2 Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ bài hát khởi động ở phần ổn định tổ chức lớp 3 Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm 26 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Giới thiệu về tranh của thiếu nhi: - Cho HS... cách tạo dáng? + Về cách sắp xếp của chủ đề? + Màu sắc của cả chủ đề? 14 HS - Các em quan sát và đưa ra nhận xét riêng của mình - Chọn ra chủ đề mà mình thích nhất Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Yêu cầu các em chọn ra sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ của mình về sản phẩm - GV nhận xét chung 4 Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình... sản phẩm tranh 2D chủ đề em sáng tạo với đồ vật + Tranh này giống hay khác với tranh vẽ thông thường? + trong tranh có những hình ảnh gì? Chúng được làm như thế nào? 19 HS: - Quan sát ảnh chụp + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời (hình ô tô làm bằng vỏ hộp, các bài trang trí được dán trong hình vẽ các gian hàng ) Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + hãy kể về một chiếc ô... Quan sát, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) màu Hoạt động 2: Kỹ năng sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: * Hướng dẫn cách làm ô tô bằng vỏ - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ hộp - Giáo viên biểu diễn làm ô tô từ vỏ hộp, giải thích các bước làm * Hưỡng dẫn cách vẽ tiếp hình và vẽ màu vào hình vuông và đường diềm - Giáo viên minh họa trên Power point ( trình... tranh? 21 HS - Các em quan sát và đưa ra nhận xét riêng của mình - Chọn ra chủ đề mà mình thích nhất Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Về cách tạo dáng? + Về cách sắp xếp của chủ đề? + Màu sắc của cả chủ đề? - Yêu cầu các em chọn ra sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ của mình về sản phẩm - GV nhận xét chung 4 Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng... CUỘC SỐNG EM YÊU (4 tiết ) Bài 18 : Vẽ tiếp hình vuông và vẽ màu vào đường diềm Bài 21: Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Bài 25: Vẽ màu vào hình tranh dân gian Bài 26: Vẽ chim và hoa I MỤC TIÊU: - Hs được quan sát thiên nhiên, quang cảnh và các hoạt động trong cuộc sống 11 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Hs vẽ được các hình ảnh quen thuộc đơn giản trong cuộc sống theo cảm nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 1 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 1 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full),