0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

30 4,096 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 21:20

Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 1: BẠN BÈ CỦA EM ( tiết ) Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi Bài 28: Vẽ màu vào hình có sẵn Bài 33: Xem tranh thiếu nhi giới I MỤC TIÊU: - HS biết cách quan sát, hình dung hoạt động vui chơi bạn bè theo cảm nhận - HS vẽ chân dung bạn thân bạn bè lớp - HS phát huy khả diễn đạt cảm xúc thân người khác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Tranh vẽ đề tài học sinh vui chơi - Tranh chân dung, tranh vẽ biểu đạt - Hình ảnh hoạt động vẽ biểu đạt - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài vật Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giáo viên cho HS xem số hình ảnh hoạt động vui chơi thiếu nhi sống thực + Hoạt động hình gì? HS: - Chú ý quan sát hình ảnh, hoạt động hình ảnh + Quan sát, tư phân tích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Miêu tả riêng vè người hình ảnh? + Thái độ người hình? - Cho HS xem số tranh vẽ đề tài thiếu nhi vui chơi - Hướng dẫn cho HS tìm hiểu về: + Các hoạt động vui chơi hình? + Em thấy không khí hoạt động hình, tranh nào? + Hoạt động riêng người hình, tranh? + Tình cảm, thái độ nhân vật hình, tranh? + Màu sắc chung tranh? + Màu sắc tranh có gây cho em cảm giác không? + Quan sát, tư phân tích quạ trải nghiệm thân + Quan sát, tư phân tích - Chú ý quan sát tranh ( nội dung, hình ảnh, cách xếp, nhân vật, màu sắc ) + Quan sát, tư phân tích + Nêu lên cảm nhận Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo GV: - Hướng dẫn cho em tập vẽ chân dung - Hướng dẫn em vẽ biểu đạt ( không nhìn xuống giấy) - Giáo viên vẽ mẫu cho em quan sát Hoạt động3 : Biểu đạt - Tập vẽ chân dung bạn bè, vẽ biểu đạt - Vẽ màu vào hình thiếu nhi vui chơi số 28 (Tiết ) GV: - Gợi ý cho HS chọn bạn để vẽ biểu đạt - Gợi ý trình HS biểu đạt Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải HS: - quan sát, ghi nhớ HS: - Chọn bạn để vẽ biểu đạt - Lắng nghe gợi ý, tập trung vẽ biểu đạt - em vẽ khoảng – hình chân dung biểu đạt - Chọn hình vẽ màu hoàn thành chân dung biểu dạt (Tiết ) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho em lên thuyết trình, trình bày tranh HS - Lên trình bày tranh theo gợi ý GV - Nêu điểm ấn tượng chân bạn dược vẽ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Bạn ( nhân vật tranh) + Nét mặt (hình ảnh phận mặt) + Điểm thích chân dung bạn ? Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về nhân vật? + Về hình ảnh (đặc điểm nhân vật), điểm chân dung giống mẫu ? + Màu sắc tranh? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn sản phẩm mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình nhân vật + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác, hoàn thành chủ đề - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Vẽ theo mẫu: Vẽ chai Bài 13 Vẽ trang trí:Trang trí bát Bài 18 Vẽ theo mẫu: Vẽ lọ hoa Bài 23 Vẽ theo mẫu: Vẽ bình đựng nước Bài 30 Vẽ theo mẫu: Vẽ ấm pha trà Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Đồ vật quanh em Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ======================== Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 2: ĐỒ VẬT QUANH EM ( tiết ) Bài 7: Vẽ chai Bài 13: Vẽ trang trí bát Bài 18: Vẽ lọ hoa Bài 23: Vẽ bình đựng nước Bài 30: Vẽ ấm pha trà I MỤC TIÊU: - HS hiểu đa dạng, phong phú hình dáng màu sắc đồ vật quen thuộc, gần gũi với em - HS biết cách quan sát, hình dung phận đồ vật theo cảm nhận riêng - HS phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên tranh tĩnh vật theo ý thích II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Một số đồ vật que thuộc sống ngày (chai, bát, đĩa, bình đựng nước, ấm pha trà - Một số vẽ tĩnh vật học sinh, họa sĩ - Tranh 2D (nội dung hàng thời trang, hàng bán đồ dùng ngày ) - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Vở Tập vẽ - Bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu thủ công, kéo, hồ dán, giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề học Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Tìm hiểu đặc điểm đồ vật - Giáo viên cho HS xem số hình ảnh đồ vật sống ngày + Kể tên đồ vật hình ảnh? + Tác dụng đồ vật sống ngày? + Đặc điểm riêng đồ vật? (chất liệu, kích thước, hình dạng, màu sắc, kiểu cách trang trí ) - Vì lại có khác đồ vật? + Do công dụng sử dụng mục đích sử dụng dẫn đến khác hình dạng đồ dùng, vật dụng Sự khác hình dạng dẫn đến việc trang trí khác + Ngoài mục dích sử dụng công dụng đồ vật sống, sử dụng chúng với mục đích khác không? - Sử dụng chúng với mục đích thẩm mĩ Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Chú ý quan sát, liên tưởng + Quan sát, tư duy, phân tích + Quan sát, tư duy, phân tích qua trải nghiệm thân + Quan sát, tư duy, phân tích + Quan sát, tư phân tích - Quan sát, tư duy, phân tích qua trải nghiệm thân - Lắng nghe, nghi nhớ + Suy nghĩ, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Liên tưởng, suy nghĩ qua trải nghiệm thân (Tiết + 3) HS: GV: - Hướng dẫn vẽ theo mẫu - Cho em quan sát mẫu (một số đồ dùng, vật dụng quen thuộc sống ngày) - Cho em xem số vẽ theo mẫu tiêu biểu (của họa sĩ trẻ ẹm) - quan sát, liên tưởng - Quan sát, tư duy, suy nghĩ học tập rút kinh nghiệm - Quan sát, ghi nhớ, học tập rút kinh Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Hướng dẫn cách vẽ : Giáo viên biểu diễn trực tiếp cách vẽ (nhìn mẫu thật, trình bày hoạt động vẽ bảng, giá vẽ) - Bày mẫu tổ chức cho học sinh vẽ vẽ theo mẫu - Hướng dẫn cách trang trí đồ vật + Cho em xem số đồ dùng, vật dụng trang trí đẹp + Cho em xem hình ảnh số đồ dùng có giá trị thẩm mĩ cao - Thực cách trang trí nêu quy trình trang trí đồ vật cho HS quan sát - Yêu cầu HS thực tạo dáng trang trí môt đồ vật mà thích Hoạt động3 : Biểu đạt nghiệm - Chuẩn bị đồ dùng Thực vẽ theo mẫu + Quan sát, tư duy, liên tưởng + Quan sát, tư duy, liên tưởng - Quan sát, ghi nhớ - Chuẩn bị đồ dùng thực tạo dáng trang trí đồ dùng mà thích (Tiết 4+5) HS: - Quan sát, tư duy, ,liên tưởng trải nghiệm GV: - Cho HS xem hình ảnh số triển lãm, hình ảnh số gian hành thương mại có bày bán, giới thiệu đồ dùng, vật dụng có chất lượng thẩm mĩ cao - Gợi ý em thực chủ đề xây dựng gian hàng thương mại đồ dùng - Tổ chức cho HS thực chủ đề Thực làm tranh 2D Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải - Chú ý lắng nghe, nghi nhớ, rút kinh nghiệm - Các nhóm thực chủ đề.(giấy A2) + Cá nhân tạo tư liệu giấy A4 + Tạo dáng đồ vật + Trang trí đồ vật theo ý thích (Tiết 5) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho em lên thuyết trình, trình bày chủ đề + Chủ đề (tên gian hàng) + Mặt hàng (các đồ dùng bày bán) HS - Lên trình bày chủ đề nhóm theo gợi ý GV - Nêu điểm ấn tượng chủ đề nhóm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Điểm thích gian hàng ? Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về gian hàng? + Về sản phẩm (đặc điểm sản phẩm) - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn sản phẩm mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách xây dựng chủ đề + Cách tạo hình sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác, hoàn thành chủ đề - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 14 Vẽ theo mẫu: Vẽ vật quen thuộc Bài 15 Tập nặn tạo dáng tự do: Nạn vẽ, xé dán vật quen thuộc Bài 26 Tập nặn tạo dáng tự do: Nặn vẽ, xé dán hình vật Bài 31 Vẽ tranh Đè tài: Các vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Động vật quen thuộc ======================== Chủ đề 3: ĐỘNG VẬT QUEN THUỘC Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ( tiết ) Bài 14: Vẽ vật quen thuộc Bài 15: tập nặn vật Bài 26: nạn, vẽ xé dán vật Bài 31: Vẽ tranh đề tài vặt I MỤC TIÊU: - HS hiểu vẻ đẹp, phong phú, đa dạng hình dáng, phận vật - HS tạo hình dáng đơn giản vật nuôi quen thuộc - HS vẽ, xé dán nặn vật nuôi quen thuộc - HS tưởng tượng sáng tạo câu truyện vật mà yêu thích - HS phát triển khả diễn đạt, suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Ảnh chụp số vật, tranh vẽ, hình xé dán, nặn số vật - Hình ảnh hoạt động vẽ nhau, video trình bày câu chuyện từ sản phẩm học sinh - Máy chiếu Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, keo dán, sáp nặn, phế liệu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài vật Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: - Cho em quan sát ảnh vật nuôi (trâu, bò, lợn, chó, mèo, gà vịt, cá ) - Hãy kể tên vật hình? - Hãy kể hoạt động vật mà em biết? - Cho HS quan sát tranh vẽ, hình nặn, xé dán vật Yêu cầu HS điểm khác hình ảnh, hoạt động vật thật vật tranh + Hình ảnh? + Màu sắc? + Hoạt động? + Sự xếp vật tranh người vẽ tranh? (một trang trại, khu rừng ) HS: - Quan sát, nhớ lại đặc điểm hình dáng, màu sắc, hoạt động vật - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng - Chia sẻ trải nghiệm với bạn - Quan sát , so sánh + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời + Quan sát, liên tưởng, trả lời Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - Hướng dẫn HS cách vẽ, cách nặn, - Quan sát, ghi nhớ cách xé dán cách tạo dáng, tạo hoạt động cho vật + Vẽ hình vật vào tập vẽ + Cách vẽ số vật giấy A4 + Nặn số vật sáp nặn + Cách nặn hình vật + Xé, dán hình vật giấy màu, + Cách xé, dán hình vật giấy báo + Cách tạo dáng hoạt động + Hướng dẫn HS làm tập + Thực hành làm tập vở tập vẽ thực hành Mĩ thuật ( Tiết 3) GV: - Hướng dẫn học sinh tạo dáng vật làm ngân hàng hình ảnh phục vụ cho hoạt động biểu đạt - Hướng dẫn học sinh cách tạo nhóm vật thành chủ đề xây dựng câu chuyện (trang trai, khu vườn, khu rừng ) Minh hoạ HS: - Tạo dáng vật theo ý thích (vẽ, nặn xé dán, tạo dáng từ vỏ hộp ) - Quan sát, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Cho em xem số hình ảnh họt động vẽ - Cho em xem số hình ảnh sản phẩm học xây dựng theo chủ đề - Cho em xem số video thể phần trình bày sản phẩm học theo nội dung câu chuyện cụ thể - Yêu cầu học sinh thực hành vẽ tranh theo chủ đề xây dựng thành câu chuyện Hoạt động3 : Biểu đạt - Quan sát, ghi nhớ - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Các nhóm phân công nhiệm vụ, thống nội dung chủ đề, câu chuyện vẽ khổ giấy A2 (Tiết 4) HS: GV: - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây - HS tiếp tục vẽ cho xong dựng, xếp hình ảnh cho sinh chủ đề động phù hợp với chủ đề - Thống nội dung câu chuyện bầu chọn thành viên nhóm chuẩn bị thuyết trình câu chuyện nhóm Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? + Câu chuyện có phù hợp với tranh, với chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ 10 HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) đề tài + Yêu cầu HS kể tên hình ảnh tranh? + Yêu cầu HS kể màu sắc hình ảnh tranh? * Giới thiệu tranh vẽ quả, lọ hoa - Tên - hình dạng - Màu sắc * Giới thiệu cành - Giới thiệu số có hình dạng thân, cành lá, màu sắc khác Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo - Quan sát tranh + Quan sát, kể tên hình ảnh tranh vẽ + Quan sát, kể tên màu sắc tranh - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ (Tiết 2+3) HS: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ GV: * Hướng dẫn cách vẽ - Gv minh họa diễn giải: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ * Hướng dẫn cách vẽ cành - Gv minh họa diễn giải bước vẽ * Hướng dẫn cách xây dựng tranh - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Gv cho HS xem tranh chủ đề lọ - Quan sát, lắng nghe, học tập rút hoa quả, diễn giải cách xây dựng kinh nghiệm thành tranh theo chủ đề Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Quan sát gợi ý em vẽ hình ảnh tư liệu - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên 16 HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) thuyết trình, trình bày chủ đề nội dung chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 3: Vẽ Bài 5: Tập nặn tạo dáng - Nặn Bài 11: Vẽ cành Bài 27: Vẽ lọ hoa Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Em sáng tạo với, màu sắc kì diệu" ==================== 17 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 6: EM SÁNG TẠO VỚI MÀU SẮC KỲ DIỆU ( tiết ) Bài 2: Vẽ tiếp họa tiết vẽ màu vào đường diềm Bài 6: Vẽ tiếp họa tiết vẽ màu vào hình vuông Bài 25: Vẽ tiếp họa tiết vẽ màu vào hình chữ nhật Bài 19: Trang trí hình vuông I MỤC TIÊU: - HS có kiến thức đơn giản vẽ họa tiết phân biệt đậm nhạt màu sắc sử dụng trang trí - HS vận dụng họa tiết vào trang trí khăn, khay, hộp, khung ảnh, bưu thiế có dạng hình vuông, hình chủ nhật, đường diềm - HS phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - SGV nghệ thuật 3, tập vẽ - Giấy A1 - Ảnh chụp số trang trí đẹp, số hình ảnh đồ vật ứng dụng trang trí - Hình ảnh hoạt động vẽ - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài màu sắc Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm 18 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Giới thiệu màu sắc - Giới thiệu số hình ảnh thiên nhiên, hình ảnh đồ dùng vật dụng có màu sắc bật, đẹp để em thấy phong phú màu sắc tự nhiên sống ngày + Yêu cầu HS nêu cảm nhận qua hình ảnh vừa xem? HS: - Chú ý quan sát + Suy nghĩ nêu cảm nhận hình ảnh mà vừa xem - Cho HS xem số sản phẩm - Chú ý quan sát ứng dụng trang trí, vẽ màu sống ngày + Yêu cầu HS nêu cảm nhận + Nêu cảm nhận hình ảnh vừa xem qua hình ảnh? * Giới thiệu trang trí hình vuông, đường diềm, hình chữ nhật + Các hình vẽ dùng để trang trí - Chú ý quan sát, ghi nhớ hình vuông, đường diềm, hình chữ nhật gọi họa tiết + Các hình vẽ trang trí hình + Chú ý quan sát, trả lời vuông hình gì? + Các hình vẽ trang trí đường diềm hình gì? + Các hình vẽ trang trí hình chữ nhật hình gì? + Ở góc họa tiết hình vẽ màu sắc có giống không? + Họa tiết nằm to hay nhỏ so với họa tiết góc? * Trong trang trí hình vuông đường - Lắng nghe, ghi nhớ diềm hình vẽ chính, to nằm giữa, hình vẽ phụ nằm cạnh, góc, hình giống vẽ màu Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) 19 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) HS: GV: * Hướng dẫn vẽ tiếp họa tiết vẽ màu - Chú ý quan sát, ghi nhớ vào hình vuông, đường diềm, hình chữ nhật - Giáo viên minh họa Power point ( trình chiếu bước vẽ tiếp hình vẽ màu) * Trong trang trí hình vuông đường - Lắng nghe, ghi nhớ diềm hình chữ nhật họa tiết to nằm giữa, họa tiết phụ nằm cạnh, góc, hình giống vẽ màu - Hướng dẫn cho HS làm - Làm thực hành theo hướng thực hành tập vẽ Gồm bài: dẫn giáo viên 2; 6; 25 * Hướng dẫn trang trí hình vuông - Giáo viên minh họa Power point + Quan sát, ghi nhớ ( trình chiếu bước trang trí hình vuông) - Giới thiệu hoạt động vẽ cúng - Nêu cảm nhận hoạt sản phẩm hoạt động vẽ động vẽ cúng sản phẩm mà vừa xem - Yêu cầu em nêu cảm xúc xem hoạt động vẻ thneo nhạc sản phẩm mĩ thuật? - Lắng nghe, ghi nhớ * Các bước trang trí hình vuông: + Kẻ trục chia hình vuông thành phần + Vẽ phác họa tiết (họa tiết vẽ giữa, họa tiết phụ cạnh góc Họa tiết vị trí giống vẽ giống hình dạng, kích thước màu sắc) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Tổ chức cho em làm vẽ nhau, xây dựng tranh 2D - Quan sát gợi ý em thực hành - Yêu cầu em cắt từ vẽ nhân 20 HS: - Các em làm theo nhóm giấy A3 - Cắt tạo sản phẩm từ vẽ ca Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) dán thành sản phẩm (Gợi ý em tạo nhân sản phẩm) - Giáo viên phát cho nhóm mõi tờ - Các nhóm học tập dán sản phẩm giấy khổ A3 để nhóm dán sản phẩm cá nhân vào phần giấy A2 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Cách vẽ màu? + Về cách tạo dáng sản phẩm? + Về cách xếp chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ màu, cách tạo dáng sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 16 Vẽ màu vào hình có sẵn (phỏng theo tranh đấu vật-tranh dân gia Đồng Hồ) 21 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 20 Vẽ tranh đề tài: Ngày tết lễ hội Bài 24 Vẽ tự Bài 34 Vẽ tranh đề tài: Mùa hè Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Lễ hội dân gian ========================== Chủ đề : LỄ HỘI DÂN GIAN ( tiết ) Bài 16: Vẽ màu vào hình có sẵn Bài 20: Vẽ tranh đề tài ngày tết lễ hội Bài 24: Vẽ tự Bài 34: Vẽ tranh đề tài mùa hè I MỤC TIÊU: - HS có hiểu biết vẽ, nặn, tạo hình hình ảnh hoạt động dịp tết lễ hội - HS vẽ tạo thành đề tài ngày tết lễ hội - HS tạo cốt truyện đề tài ngày tết lễ hội II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - SGV nghệ thuật 3, tập vẽ - Giấy A3 - Ảnh chụp số tranh dân gian Đông hồ - Tranh vẽ đề tài ngày tết, lễ hội - Máy chiếu - Sử dụng QTMT vẽ nhau, xây dựng cốt truyện Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: 22 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài màu sắc Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: * Giới thiệu tranh vẽ đề tài ngày tết lễ hội mùa xuân - Cho HS xem đoạn video quay cảnh ngày tết, ngày lễ hội + Không khí đoạn video? + Màu sắc người, vật, thiên nhiên? + Tinh thần, vẻ mặt người đoạn video? - Cho HS xem tranh vẽ đề tài ngày tết lễ hội mùa xuân + Yêu cầu HS nêu câu hỏi - Giải đáp thắc mắc HS + Em nêu ý kiến cảm nhận xem tranh * Giới thiệu tranh dân gian (tranh dân gia Đông Hồ) - Tranh dân gian Đông Hồ dòng tranh khắc gỗ có từ lâu đời với cách làm tỉ mỉ, nhiều công đoạn Tranh có giá trị nghệ thuật thẩm mĩ cao - Cách in màu tranh dân gian Đông Hồ độc đáo, màu tranh có in riêng Màu sắc dùng để in lên tranh hoàn toàn lấy từ thiên nhiên chế biến thủ công nên tươi sáng - Ngày xưa tranh thường sản xuất bán vào dịp tết nên gọi tranh tết - Hình ảnh tranh học hình mô khắc nét tranh "Đấu vật" 23 HS: - Chú ý quan sát + Suy nghĩ nêu cảm nhận hình ảnh mà vừa xem - Chú ý quan sát + Nêu cảm nhận hình ảnh vừa xem - Chú ý quan sát, ghi nhớ + Chú ý quan sát, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: * Hướng dẫn vẽ tiếp họa tiết vẽ màu - Chú ý quan sát, ghi nhớ vào hình vuông, đường diềm, hình chữ nhật - Giáo viên minh họa Power point ( trình chiếu bước vẽ tiếp hình vẽ màu) * Trong trang trí hình vuông đường - Lắng nghe, ghi nhớ diềm hình chữ nhật họa tiết to nằm giữa, họa tiết phụ nằm cạnh, góc, hình giống vẽ màu - Hướng dẫn cho HS làm - Làm thực hành theo hướng thực hành tập vẽ Gồm bài: dẫn giáo viên 2; 6; 25 * Hướng dẫn trang trí hình vuông - Giáo viên minh họa Power point + Quan sát, ghi nhớ ( trình chiếu bước trang trí hình vuông) - Giới thiệu hoạt động vẽ cúng - Nêu cảm nhận hoạt sản phẩm hoạt động vẽ động vẽ cúng sản phẩm mà vừa xem - Yêu cầu em nêu cảm xúc xem hoạt động vẻ thneo nhạc sản phẩm mĩ thuật? - Lắng nghe, ghi nhớ * Các bước trang trí hình vuông: + Kẻ trục chia hình vuông thành phần + Vẽ phác họa tiết (họa tiết vẽ giữa, họa tiết phụ cạnh góc Họa tiết vị trí giống vẽ giống hình dạng, kích thước màu sắc) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) HS: GV: - Tổ chức cho em làm vẽ - Các em làm theo nhóm giấy A3 nhau, xây dựng tranh 2D - Quan sát gợi ý em thực hành 24 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Yêu cầu em cắt từ vẽ cá nhân dán thành sản phẩm (Gợi ý em tạo sản phẩm) - Giáo viên phát cho nhóm mõi tờ giấy khổ A3 để nhóm dán sản phẩm - Cắt tạo sản phẩm từ vẽ ca nhân - Các nhóm học tập dán sản phẩm cá nhân vào phần giấy A2 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Cách vẽ màu? + Về cách tạo dáng sản phẩm? + Về cách xếp chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ màu, cách tạo dáng sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Vẽ màu vào hình có sẵn 25 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 17 Vẽ tranh đề tài: Chú Bộ đội Bài 22 Vẽ màu vào dòng chữ nét Bài 29 Vẽ tranh tĩnh vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Vẽ tự ================== CHỦ ĐỀ 8: VẼ TỰ DO (4 tiết ) Bài 9: Vẽ màu vào hình vẽ có sẵn Bài 17: Vẽ tranh đề tài dội Bài 22: Vẽ màu vào dòng chữ nét Bài 29: Vẽ tranh tĩnh vật I MỤC TIÊU: - HS hiểu vẽ đẹp, phong phú, đa dạng màu sắc tranh, biết cách vẽ màu theo cảm nhận riêng để vận dụng vào học trogn chủ đề - HS có hiểu biết hoạt động hình ảnh đội hoạt động để tạo tranh đề tài đội - HS biết cách xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo tranh theo yêu cầu học - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 3, Vở tập vẽ - Giấy A4, A3 - Máy chiếu - Vận dụng quy trình “vẽ – xây dựng cốt truyện” Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, A3 màu vẽ, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1+2) Ổn định lớp: 26 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: * Giới thiệu hình có sẵn: - Gợi ý HS: + Chỉ hình ảnh có hình có sãn? + So sánh đặc điểm hình? + Hình dung màu sắc tô? - Cho HS xem số tô màu khác hoàn thành để tham khảo * Giới thiệu tranh vẽ đề tài đội: - Cho HS xem số tranh đề tài đội, gợi ý HS: + Những hình ảnh tranh? + Hình ảnh nhân vật ai? + Màu sắc tranh? + Đặc điểm trang phục nhân vật đội? - Cho HS xem hình ảnh số hoạt động ngày đội * Giới thiệu dòng chữ nét đều: - Yêu cầu HS quan sát câu hiệu có lớp ra: + Sự giống khác dòng chữ? + Màu sắc dòng chữ? - Cho HS xem dòng chữ nét máy, yêu cầu: + So sánh kích thước nét chữ? + So sánh kích thước nét chữ - Dòng chữ nét dòng chữ mà 27 HS: - Quan sát ảnh chụp + Quan sát hình, trả lời câu hỏi - Quan sát tranh + Quan sát hình, trả lời câu hỏi - Quan sát + Quan sát hình, trả lời câu hỏi - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) kích thước nét chữ nhau, chiều cao chữ nhau, thường màu Tùy vào nghĩa dòng chữ mà vẽ màu phù hợp * Giới thiệu tranh tĩnh vật: - Quan sát tranh - Tranh tĩnh vật tranh vẽ đồ vật + Quan sát hình, trả lời câu hỏi - Cho HS xem số tranh đề tài khác nhau, yêu cầu? + Chon tranh vẽ đề tài tĩnh vật? + Kể tên hình ảnh? + Kể tên màu ? + Cách vẽ màu? - Tranh tĩnh vật tranh vẽ đồ vật, - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ thường đồ vật quen thuộc gần gũi, cách thể chất liệu phong phú, nhiều tranh tĩnh vật có giá trị cao thẩm mỹ, thương mại giáo dục Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 3) HS: GV: * Hướng dẫn cách vẽ màu vào hình có - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ sẵn - Gv minh họa diễn giải: - Cho HS xem số hoàn thành để tham khảo - Vẽ màu theo ý thích * Hướng dẫn cách vẽ màu vào dòng - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ chữ nét đều: - Gv minh họa diễn giải bước vẽ + Tùy thuộc vào nghĩa dòng chữ mà vẽ dòng chữ màu hay nhiều màu + Nghĩa chữ nghiêm túc nên vẽ màu, nghĩa chữa vui nhôn vẽ nhiều màu khác nhu + Nên vẽ màu cho để dòng chữ bật hài hòa - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ * Hướng dẫn cách vẽ tranh tĩnh vật - Giáo viên bày mẫu, minh họa trực tiếp 28 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) diễn giải cách vẽ - Cho HS xem video hoạt động vẽ theo mẫu để em hiểu kĩ - Lưu ý HS trình bày đối tượng phù hợp phần giấy Tránh tình trạng bé lớn qua, hay lệch trái, phải, lên trên, xuống rưới * Hướng dẫn cách vẽ tranh đề tài - Quan sát, lắng nghe, học tập rút đội kinh nghiệm - Gv minh họa mẫu diễn giải nội dung đề tài - Lưu ý HS: + Sắp xếp hình ảnh trung tâm tranh, vẽ rõ nội dung, vẽ màu nỏi bật Hoạt động3 : Biểu đạt ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Quan sát gợi ý em vẽ hình ảnh tư liệu - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - HS thực vẽ tranh chủ đề em cô , đội Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh tranh? + Về cách tạo dáng? 29 HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 10: Xem tranh tĩnh vật Bài 21: Tìm hiểu tượng Bài 35: Trưng bày tranh Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Tìm hiểu trải nghiệm với tác phẩm mĩ thuật" 30 [...]... năng diễn đạt suy nghĩ của bản thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 3, Vở tập vẽ 3 - Giấy A4, A3 - Máy chiếu - Vận dụng quy trình “vẽ cùng nhau – xây dựng cốt truyện” 2 Học sinh: - Vở tập vẽ 3 - Bút chì, tẩy, giấy A4, A3 màu vẽ, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1+2) 1 Ổn định lớp: 26 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Tổ chức cho HS khởi... em Bài 12: Vẽ tranh - Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Bài 8: Vẽ chân dung Bài 32 : Nặn dáng người I MỤC TIÊU: - HS hiểu về các hoạt động ở trường và những hình ảnh, thầy cô giáo - HS hiểu và vẽ được chân dung - HS vẽ, xé dán hoặc nặn, tạo dáng dược dáng người quen thuộc 11 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú... DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - SGV nghệ thuật 3, vở tập vẽ 3 - Giấy A3 - Ảnh chụp một số tranh dân gian Đông hồ - Tranh vẽ đề tài ngày tết, lễ hội - Máy chiếu - Sử dụng QTMT vẽ cùng nhau, xây dựng cốt truyện 2 Học sinh: - Vở tập vẽ 3 - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: 22 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Tổ chức cho... cùng nhau theo nhóm trên giấy A3 - Cắt tạo các sản phẩm từ bài vẽ của ca Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) dán thành sản phẩm (Gợi ý các em tạo nhân các sản phẩm) - Giáo viên phát cho mỗi nhóm mõi tờ - Các nhóm học tập dán các sản phẩm giấy khổ A3 để nhóm dán sản phẩm của các cá nhân vào phần giấy A2 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng... thực hành 24 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Yêu cầu các em cắt từ bài vẽ cá nhân dán thành sản phẩm (Gợi ý các em tạo các sản phẩm) - Giáo viên phát cho mỗi nhóm mõi tờ giấy khổ A3 để nhóm dán sản phẩm - Cắt tạo các sản phẩm từ bài vẽ của ca nhân - Các nhóm học tập dán các sản phẩm của các cá nhân vào phần giấy A2 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố... cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 3: Vẽ quả (trái cây) Bài 5: Tập nặn tạo dáng – Năn trái cây Bài 11: Vẽ cành lá Bài 27: Vẽ lọ hoa và quả Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thiên nhiên tươi đẹp =============== Chủ đề 5: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP QUANH EM (4 tiết ) 14 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full). .. tâp, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 3: Vẽ quả Bài 5: Tập nặn tạo dáng - Nặn quả Bài 11: Vẽ cành lá Bài 27: Vẽ lọ hoa và quả Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Em sáng tạo với, màu sắc kì diệu" ==================== 17 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 6: EM SÁNG TẠO VỚI MÀU SẮC... tranh? - Giới thiệu tranh chân dung HS: - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng qua trải nghiệm của bản thân - Chú ý, quan sát, phân tích và liên tưởng theo trải nghiệm của bản thân - Chú ý, quan sát, phân tích và liên tưởng theo trải nghiệm của bản thân 12 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Hình ảnh chính trong tranh? + Đối tượng trong tranh? + Các bộ phạn trên khuôn mặt + Sự... (Tiết 4) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản sản phẩm phẩm vào vị trí đã chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho các nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thuyết thuyết trình, trình bày chủ đề của trình chủ đề nhóm - Các nhóm lần lượt lên thuyết trình về chủ đề của nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá 13 Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV - Gới... hình ảnh vừa được xem - Chú ý quan sát, ghi nhớ + Chú ý quan sát, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 2: Kỹ năng sáng tạo (Tiết 2 +3) HS: GV: * Hướng dẫn vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu - Chú ý quan sát, ghi nhớ vào hình vuông, đường diềm, hình chữ nhật - Giáo viên minh họa trên Power point ( trình chiếu các bước vẽ tiếp hình và vẽ màu) * Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 3 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full),