0

Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

28 4,483 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 20:10

Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 1: HỘP MÀU CỦA EM ( tiết ) Bài 1: Vẽ màu đậm, màu nhạt Bài 6: Màu sắc, vẽ màu vào hình có sẵn Bài 11: Vẽ tiếp hoạ tiết vẽ màu vào đường diềm Bài 14: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông vẽ màu I MỤC TIÊU: - HS nhận biết ba độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa, nhạt - HS biết tạo biết tạo độ đậm nhạt đơn giản - Vẽ trang trí vẽ tranh, HS có kiến thức đơn giản với màu phân biệt đậm nhạt màu sắc - Vận dụng vào trang trí khung ảnh, bưu thiếp - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt lời nói II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - SGV nghệ thuật 2, tập vẽ - Giấy A1 - Ảnh chụp số tranh hoạ sĩ, tranh thiếu nhi, số trang trí đẹp, số hình ảnh đồ vật ứng dụng trang trí - Hình ảnh hoạt động vẽ theo nhạc - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint - Một số nhạc phục vụ vẽ theo nhạc Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài màu sắc Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu số hình ảnh thiên nhiên, hình ảnh đồ dùng vật dụng có màu sắc bật, đẹp để em thấy phong phú màu sắc tự nhiên sống ngày + Yêu cầu HS nêu cảm nhận qua hình ảnh vừa xem? HS: - Chú ý quan sát + Suy nghĩ nêu cảm nhận hình ảnh mà vừa xem - Cho HS xem số sản phẩm - Chú ý quan sát ứng dụng trang trí, vẽ màu sống ngày + Yêu cầu HS nêu cảm nhận + Nêu cảm nhận hình ảnh vừa xem qua hình ảnh? - Giới thiệu ba độ đậm nhạt màu - Chú ý quan sát + Độ đậm - đậm vừa - nhạt (màu đỏ) + Độ đậm - đậm vừa - nhạt (xanh lam) - Chú ý quan sát, ghi nhớ + Độ đậm - đậm vừa - nhạt (vàng) Và số màu sắc khác - Cho HS xem độ đậm nhạt màu - Chú ý quan sát sác tranh vẽ sản phẩm có ứng dụng trang trí mĩ thuật - Giới thiệu cách vẽ đậm nhạt - Chú ý quan sát, ghi nhớ Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: - Chú ý quan sát, ghi nhớ - Hướng dẫn HS vẽ đậm vẽ nhạt + Thực hành làm theo hướng dẫn + Dùng phấn vẽ trực tiếp bảng giáo viên Thực hành vẽ đậm vẽ nhạt + Dùng màu vẽ trực tiếp giấy giấy nháp - Hướng dẫn cho HS làm - Làm thực hành theo hướng thực hành tập vẽ Gồm bài: dẫn giáo viên B1; B6; B11; B14 - Chú ý quan sát, ghi nhớ - Giới thiệu hoạt động vẽ theo nhạc sản phẩm hoạt động vẽ theo + QChú ý quan sát ghi nhớ nhạc + Cho em xem video, hình ảnh vẽ + Chú ý quan sát theo nhạc + Cho em xem sản phẩm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Yêu cầu em nêu cảm xúc - Nêu cảm nhận hoạt xem hoạt động vẻ động vẽ theo nhạc sản phẩm mà thneo nhạc sản phẩm mĩ thuật? vừa xem Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Mở nhạc, tổ chức cho em làm vẽ theo nhạc - Quan sát gợi ý em thực hành - Yêu cầu em cắt từ vẽ theo nhạc thành sản phẩm (Gợi ý em tạo sản phẩm) - Giáo viên phát cho nhóm mõi tờ giấy khổ A2 để nhóm dán sản phẩm HS: - Các em làm vẽ theo nhạc theo cá nhân giấy A3 - Cắt tạo sản phẩm từ vẽ theo nhạc theo ý thích - Các nhóm học tập dán sản phẩm cá nhân vào phần giấy A2 Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Cách vẽ màu? + Về cách tạo dáng sản phẩm? + Về cách xếp chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ màu, cách tạo dáng sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Vẽ theo mẫu: Vẽ mũ Bài 20 Vẽ theo mẫu: Vẽ túi xách Bài 27 Vẽ theo mẫu: Vẽ cặp sách Bài 31 Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thời trang em ====================== Ngày soạn: Ngày giảng: Chủ đề 2: THỜI TRANG CỦA EM ( tiết ) Bài 9: Vẽ mũ Bài 20: Vẽ túi xách Bài 27: Vẽ cặp xách Bài 31: Trang trí hình vuông I MỤC TIÊU: - HS tích cực, chủ động khám phá, hiểu phong phú, đa dạng thời trang Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS tạo hình dáng đơn giản mũ, túi xách, cặp xách, - HS biết cách xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo hình vẽ theo yêu cầu - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - SGV nghệ thuật 2, tập vẽ - Giấy A3 - Hình ảnh số mũ, túi sách, cặp sách học sinh số trang trí hình vuông - Hình minh họa số sản phẩm hoàn thành chủ đề học sinh - Hình minh họa thuyết trình sản phẩm học sinh - Máy chiếu Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài màu sắc Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu hình ảnh mũ, túi sách, sặp sách sống - Tác dụng mũ? - Tác dụng túi sách? - Tác dụng cặp sách? - Tìm hiểu đặc điểm mũ, túi sách, cặp sách + Các phận mũ HS: - Quan sát, liên tưởng - Suy nghĩ liên tưởng qua trải nghiệm thân - Liên tưởng, suy nghĩ theo trải nghiệm thân - Quan sát, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Các phận túi sách + Các phận cặp sách - Giới thiệu hình ảnh số mũ, túi sách, cặp sách trang trí đẹp - Cách trang trí? - Cách vẽ họa tiết? - Cách vẽ màu? - Giới thiệu ứng dụng trang trí hình vuông vào trang trí đồ vật - Giới thiệu hình ảnh trang trí hình vuông - Cách vẽ họa tiết? - Cách vẽ màu? - Quan sát, học tập rút kinh nghiệm - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ, liên tưởng qua trải nghiệm thân Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2+3) HS: GV: - Hướng dẫn vẽ mũ, túi sách, - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ - Luyện tập vẽ mũ, túi sách, cặp cặp sách + Cách vẽ mũ (minh họa, diễn giải) sách làm tư liệu cho biểu đạt chủ đề + Cách vẽ túi sách (minh họa, diễn giải) + Cách vẽ cặp sách (minh họa, diễn giải) - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Hướng dẫn trang trí hình vuông - Giới thiệu số đồ vật hình vuông trang trí đơn giản, đẹp - Giới thiệu số hình vuông trang trí đẹp - Cách trang trí hình vuông: (minh họa, diễn giải) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Nêu yêu cầu biểu đạt cho chủ đề - Cùng làm tranh 2D, xây dựng thành hàng thời trang Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Cách vẽ màu? + Về cách tạo dáng sản phẩm? + Về cách xếp chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ màu, cách tạo dáng sản phẩm + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 15 Vẽ theo mẫu: Vẽ cốc Bài 22 Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm Bài 25 Vẽ trang trí: Tập vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn Bài 33 Vẽ theo mẫu: Vẽ bình đượng nước Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Đồ vật thân quen Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) =============================== Chủ đề 3: ĐỒ VẬT QUANH EM ( tiết ) Bài 15: Vẽ cốc Bài 22: Vẽ trang trí đường diềm Bài 25: Vẽ họa tiết dạng hình vuông, hình tròn Bài 33: Vẽ bình nước I MỤC TIÊU: - HS hiểu đa dạng, phong phú hình dáng màu sắc đồ vật quen thuộc, gần gũi với em - HS biết cách quan sát, hình dung phận đồ vật theo cảm nhận riêng - HS phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên tranh tĩnh vật theo ý thích II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Một số đồ vật quen thuộc sống ngày (cốc, bát, đĩa, bình đựng nước, ấm pha trà - Một số vẽ tĩnh vật học sinh, họa sĩ - Tranh 2D (nội dung hàng thời trang, hàng bán đồ dùng ngày ) - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Vở Tập vẽ - Bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu thủ công, kéo, hồ dán, giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề học Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: - Tìm hiểu đặc điểm đồ vật - Giáo viên cho HS xem số hình ảnh đồ vật sống ngày + Kể tên đồ vật hình ảnh? + Tác dụng đồ vật sống ngày? + Đặc điểm riêng đồ vật? (chất liệu, kích thước, hình dạng, màu sắc, kiểu cách trang trí ) - Vì lại có khác đồ vật? + Do công dụng sử dụng mục đích sử dụng dẫn đến khác hình dạng đồ dùng, vật dụng Sự khác hình dạng dẫn đến việc trang trí khác + Ngoài mục dích sử dụng công dụng đồ vật sống, sử dụng chúng với mục đích khác không? - Sử dụng chúng với mục đích thẩm mĩ Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Chú ý quan sát, liên tưởng + Quan sát, tư duy, phân tích + Quan sát, tư duy, phân tích qua trải nghiệm thân + Quan sát, tư duy, phân tích + Quan sát, tư phân tích - Quan sát, tư duy, phân tích qua trải nghiệm thân - Lắng nghe, nghi nhớ + Suy nghĩ, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Liên tưởng, suy nghĩ qua trải nghiệm thân (Tiết + 3) HS: GV: - Hướng dẫn vẽ theo mẫu - Cho em quan sát mẫu (một số đồ dùng, vật dụng quen thuộc sống ngày) - Cho em xem số vẽ theo mẫu tiêu biểu (của họa sĩ trẻ ẹm) - Hướng dẫn cách vẽ : Giáo viên biểu diễn trực tiếp cách vẽ (nhìn mẫu thật, trình bày hoạt động vẽ bảng, giá vẽ) - Bày mẫu tổ chức cho học sinh vẽ - quan sát, liên tưởng - Quan sát, tư duy, suy nghĩ học tập rút kinh nghiệm - Quan sát, ghi nhớ, học tập rút kinh nghiệm - Chuẩn bị đồ dùng Thực vẽ theo mẫu Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) vẽ theo mẫu - Hướng dẫn cách trang trí đồ vật + Cho em xem số đồ dùng, vật dụng trang trí đẹp + Cho em xem hình ảnh số đồ dùng có giá trị thẩm mĩ cao - Thực cách trang trí nêu quy trình trang trí đồ vật cho HS quan sát - Yêu cầu HS thực tạo dáng trang trí môt đồ vật mà thích Hoạt động3 : Biểu đạt + Quan sát, tư duy, liên tưởng + Quan sát, tư duy, liên tưởng - Quan sát, ghi nhớ - Chuẩn bị đồ dùng thực tạo dáng trang trí đồ dùng mà thích (Tiết GV: - Cho HS xem hình ảnh số triển lãm, hình ảnh số gian hành thương mại có bày bán, giới thiệu đồ dùng, vật dụng có chất lượng thẩm mĩ cao - Gợi ý em thực chủ đề xây dựng gian hàng thương mại đồ dùng - Tổ chức cho HS thực chủ đề Thực làm tranh 2D HS: - Quan sát, tư duy, ,liên tưởng trải nghiệm - Chú ý lắng nghe, nghi nhớ, rút kinh nghiệm - Các nhóm thực chủ đề.(giấy A2) + Cá nhân tạo tư liệu giấy A4 + Tạo dáng đồ vật + Trang trí đồ vật theo ý thích Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho em lên thuyết trình, trình bày chủ đề + Chủ đề (tên gian hàng) + Mặt hàng (các đồ dùng bày bán) + Điểm thích gian hàng ? HS - Lên trình bày chủ đề nhóm theo gợi ý GV - Nêu điểm ấn tượng chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS 10 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về nhân vật? + Về hình ảnh (đặc điểm nhân vật), điểm chân dung giống mẫu ? + Màu sắc tranh? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn sản phẩm mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình nhân vật + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác, hoàn thành chủ đề - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 2: Xem tranh thiếu nhi Bài 7: Vẽ tranh đề tài – Em học Bài 19: Vẽ tranh đề tài – Sân trường em chơi Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Trường em =================== Ngày soạn: Ngày giảng: 14 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 5: CON VẬT THÂN QUEN ( tiết ) Bài 16: Tập nặn tạo dáng, nặn vẽ., xé dán vật Bài 24: Vẽ vật Bài 26: Vẽ vật nuôi Bài 5: Xé dán hình vật I MỤC TIÊU: - HS hiểu vẻ đep, phong phú, đa dạng hình dáng, phận vật - HS tạo hình dáng đơn giản vật nuôi, cối gần gũi xung quanh - HS biết xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo tranh vật quen thuộc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A1 - Ảnh chụp số vật, tranh vẽ, hình xé dán, nặn số vật - Hình ảnh hoạt động vẽ nhau, hoạt động vẽ 2D - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài vật Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho em quan sát ảnh vật nuôi ( cá, gà, trâu, bò, lợn, chó, mèo ) - Hãy kể tên vật hình? - Hãy kể hoạt động vật mà em biết? 15 HS: - Quan sát, nhớ lại đặc điểm, hoạt động vật - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng - Chia sẻ trải nghiệm với bạn Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Cho HS quan sát tranh vẽ, hình nặn, xé dán vật Yêu cầu HS điểm khác hình ảnh, hoạt động vật thật vật tranh + Hình ảnh? + Màu sắc? + Hoạt động? + Sự xếp vật tranh người vẽ tranh? (một trang trại, khu rừng ) - Quan sát , so sánh + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời + Quan sát, liên tưởng, trả lời Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - Hướng dẫn HS cách vẽ, cách nặn, - Quan sát, ghi nhớ cách xé dán cách tạo dáng, tạo hoạt + Vẽ hình vật vào tập vẽ động cho vật giấy A4 + Cách vẽ số vật + Nặn số vật sáp nặn + Cách nặn hình vật + Xé, dán hình vật giấy màu, + Cách xé, dán hình vật giấy báo + Cách tạo dáng hoạt động + Hướng dẫn HS làm tập tập vẽ ( Tiết 3) HS: GV: + Cách tạo nhóm vật (trang + Tập vẽ hình, tạo dáng vật vào giấy A4 làm tư liệu xây dựng trai, khu vườn, khu rừng ) Minh hoạ tranh 2D nhóm theo chủ đề (vẽ nhiều hình vật) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D theo chủ đề mà nhóm chọn - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải 16 HS: - GV chia nhóm, nhóm thực chủ đề - Cắt, ghép tư liệu, xây dựng chủ đề, làm tranh 2D Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng hoạt động cho vật + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi Bài Vẽ tranh: Đề tài Em học Bài 19 Vẽ tranh: Đề tài Sân trường em chơi Bài 29 Tập nặn tạo dáng tự do: Nặn vẽ, xé dán vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Trường em 17 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ================= Chủ đề 6: TRƯỜNG EM (4 tiết ) Bài 2: Xem tranh thiếu nhi Bài 7: Vẽ tranh – Em học Bài 19: Vẽ tranh đề tài – Sân trường em chơi Bài 29: Nặn, vẽ xé dán vật (trình bày sản phẩm) I MỤC TIÊU: - HS phát triển hiểu biết hoạt đôgnj trường - HS hiểu hình dáng đơn giản người hoạt động để tạo hình dáng cách vẽ, nặn xé dán - HS phát triển khả tưởng tượng sáng tạo câu chuyện em trường - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú vẽ tranh đề tài nhà trường, tranh vẽ chân dung, vẽ dáng người - Video, hình ảnh hoạt động, phong cảnh nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo bạn học sinh - Hình ảnh vè hoạt động vẽ biểu cảm - Một số vẽ chân dung biểu cảm - Máy chiếu Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Em yêu trường em” Giới thiệu chủ đề: 18 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: HS: - Giới thiệu hình ảnh hoạt - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng động nhà trường qua trải nghiệm thân - Các hoạt động thực tế: + Các hoạt động truyền thống + Các hoạt động học tập + Các hoạt động vui chơi, hoạt động ngoại khóa, - Cho HS xem tranh vẽ đề tài nhà - Chú ý, quan sát, phân tích liên trường tưởng theo trải nghiệm thân + Hoạt động tranh? + Hình ảnh tranh? + Cách vẽ màu tranh? + Màu sắc tranh? - Giới thiệu Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - GV hướng dẫn cách vẽ đề tài nhà + Quan sát ghi nhớ + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh trường + Minh họa trực tiếp diễn giải cho nghiệm HS hiểu + Xác định hoạt động định vẽ + Vẽ hình (hình thể nội dung hoạt động) trước phần giấy ưu tiên + Vẽ thêm hình phụ cho vẽ sinh động (nhóm thống nội dung, phân công phần việc thực vẽ nhau) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2+3) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - Các thành viên nhóm hợp tác dùng phục vụ vẽ tranh, thực chủ vẽ tranh theo chủ đề “trường em” đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh 19 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, gợi ý cho em thực tốt hơn, hiệu Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 4) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản sản phẩm phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thuyết thuyết trình, trình bày chủ đề trình chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng - Yêu cầu em chon sản phẩm - Chọn chủ đề mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 3: Vẽ 20 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 5: Vẽ tranh - Vườn Bài 11: Vẽ tranh đề tài - Vườn hoa công viên Bài 27: Vẽ tranh phong cảnh Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thiên nhiên quanh em ===================== Chủ đề 7: THIÊN NHIÊN QUANH EM (4 tiết ) Bài 3: Vẽ Bài 4: Vẽ vườn Bài 13: Vẽ tranh đề tài - Vườn hoa công viên Bài 34: Vẽ tranh phong cảnh I MỤC TIÊU: - HS tích cực, chủ động khám phá, hiểu phong phú, đa dạng thiên nhiên - HS tạo hình dáng đơn giản cối, hoa lá, vật - HS biết cách xếp hình đơn lẻ từ ngân hàng hình ảnh để tạo tranh thiên nhiên - HS phát huy khả tưởng tượng, sáng tạo lực diễn đạt thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Sách giáo viên Nghệ thuật 2, Vở tập vẽ - Giấy A3 - Tranh, ảnh đề tài tranh vẽ vườn cây, công viên phong cảnh thiên nhiên - Máy chiếu - Vận dụng QTMT vẽ Học sinh: - Vở tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ 21 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Gv cho HS quan sát số ảnh chụp, tranh vẽ cảnh thiên nhiên (vườn cây, vườn hoa, công viên) + Yêu cầu HS kể hình ảnh tranh? + Yêu cầu HS kể màu sắc hình ảnh tranh? - Cây cối thiên nhiên loài có đặc điểm hình dáng màu sắc khác nhau, đa phong phú Điều góp phần làm cho thiên nhiên tươi đẹp * Giới thiệu - Tên - hình dạng - Màu sắc - Các phần + Cuống + phiến + Gân Ngoài số thấy rõ phần mạch dẫn diềm * Giới thiệu vườn - Giới thiệu số vườn + Nêu đặc điểm hình dạng thân, cành lá, màu sắc cây? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: - Quan sát hình + Quan sát hình, kể tên hình ảnh + Quan sát, kể tên màu sắc + Quan sát, kể tên màu sắc tranh - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ (Tiết 2+3) 22 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hướng dẫn cách vẽ - Gv minh họa diễn giải: * Hướng dẫn cách vẽ vườn - Gv minh họa diễn giải: * Thực hành vẽ 3; làm tư liệu cho chủ đề * Hướng dẫn cách vẽ tranh phong cảnh vườn hoa công viên - Gv minh họa diễn giải bước vẽ (cho nhóm vẽ nhau) + Phân công nhiệm vụ + Xác định phần giấy cá nhân + Mỗi thành viên xác định hình vẽ, thực vẽ (phối hợp chia thành viên) + Vẽ màu hoàn chỉnh tranh * Thực hành vẽ 13 luyện tập xây dựng chủ đề Hoạt động3 : Biểu đạt HS: - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Thực hành 3; làm tư liệu - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Thực hành 13 luyện tập xây dựng chủ đề ( Tiết 4) GV: - Cho HS xem tranh chủ đề học - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề theo nhóm - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề HS: - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Sử dụng tư liệu luyện tập từ tiết học trước, vẽ thêm tư liệu mưới - Cùng thực chủ để Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm cử người đại diện thống nội dung chủ đề - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận - Các em quan sát đưa nhận xét 23 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) xét sản phẩm riêng + Về hình ảnh tranh? - Chọn chủ đề mà thích + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng cho hình ảnh, xếp hình ảnh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 12: Vẽ cờ tổ quốc cờ lễ hội Bài 17: Xem tranh dân gian Bài 18: Tô màu vào hình vẽ tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu tượng Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Em tìm hiểu nghệ thuật dân gian" ======================= Chủ đề : EM TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ( tiết ) Bài 12: Vẽ cờ Tổ quốc cờ lễ hội Bài 17: Xem tranh dân gian Bài 18: Tô màu vào tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu tượng I MỤC TIÊU: 24 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS biết phân tích tác phẩm mặt hình thức, tạo dáng, màu sắc, chất liệu - HS phát triển khả phát đẹp, tìm tòi tiếp xúc với tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, buổi triển lãm - HS sử dụng phương pháp tái để tự tái lại tác phẩm yêu thích: qua học cách thể thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - cờ Tổ quốc - vài đầu tượng thach cao - Các phụ tranh học - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint - Vận dụng quy trình “các phương pháp liên kết HS với tác phẩm” Học sinh: - Vở tập vẽ - Chuẩn bị cho đóng vai tái tác phẩm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát "Quê hương em" Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: * Giới thiệu nghệ thuật dân gian: - Giáo viên cho HS xem video số hoạt động, hình ảnh nghệ thuật dân gian Gợi ý em: + Các em nhìn thấy hình ảnh gì? + Những hình thường thấy đâu? + Có nhiều hình ảnh, hoạt động khác không? - Nghệ thuật dân gian phong phú đa dạng loại hình, hình thức biểu đặc trưng vùng miền 25 HS: - Chú ý quan sát + Quan sát, tư phân tích + Quan sát, tư phân tích, nêu cảm nhận - Quan sát, phân tích, ghi nhớ Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) * Giới thiệu cờ Tổ quốc cờ lễ hội: - Cờ Tổ quốc: Là hình ảnh mang tính tượng trưng cho dân tộc + Cờ Tổ quốc Việt Nam hình gi? + Màu gì? + Chính cờ có hình gì? Màu gì? - Cờ lễ hội: cờ treo lễ hội nhìn vui mắt + Các cờ lễ hội có hình gì? + Bên cờ có gì? + Cờ lễ hội có nhiều màu sắc không? Kể tên màu sắc cờ lễ hội? * Giới thiệu tranh dân gian: - Cho HS xem số tranh dân gian (tranh dân gian Đông Hồ) - Cho HS xem hình ảnh nghệ nhân, quy trình làm tranh dân gian làng Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh + Ai người làm tranh dân gian? (nghệ nhân dân gian) + Tranh dân gian vẽ hay làm? + Giấy làm tranh giấy gì? + Màu sắc lấy từ đâu? + Để có nét tranh mảng màu phải làm nào? * Giới thiệu tượng: - Thường nhìn thấy tượng đâu? - Thường làm tượng ai? - Tượng thường làm chất liệu gì? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết ) 26 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hưỡng dẫn vẽ cờ Tổ quốc cờ lễ hội: + GV minh họa diễn giải cách vẽ * Hưỡng dẫn tô màu vào tranh dân gian: - GV minh họa diễn giải cách tô màu * Hướng dẫn cho em tập đóng vai vào nhân + Yêu cầu HS chọn tác phẩm để tái + Yêu cầu nhóm phân chia nhiệm vụ - GV hướng dẫn cách sắm vai tái lại tác phẩm HS: - quan sát, ghi nhớ - quan sát, ghi nhớ - Quan sát, ghi nhớ, rút kinh nghiệm + Nhóm họp bàn chọn tác phẩm tái + Phân chia vai + Tập tái tác phẩm + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh nghiệm Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết ) Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - Các nhóm thực việc tái diễn tác dùng phục vụ sắm vai thực tái phẩm, thành viên giới thiệu thuyết trình phần trình bày tái tác tác phẩm theo nhóm - Các nhóm thực theo thứ phẩm nhóm tự Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng tái theo tác phẩm? HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề 27 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 28: Vẽ trang trí Bài 30: Vẽ tranh đề tài vệ sinh môi trường Bài 35: Trưng bày kết Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề :Vệ sinh môi trường 28 [...]... =================== Ngày soạn: Ngày giảng: 14 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 5: CON VẬT THÂN QUEN ( 4 tiết ) Bài 16: Tập nặn tạo dáng, nặn hoặc vẽ., xé dán con vật Bài 24 : Vẽ con vật Bài 26 : Vẽ vật nuôi Bài 5: Xé dán hình con vật I MỤC TIÊU: - HS hiểu được vẻ đep, sự phong phú, đa dạng về hình dáng, các bộ phận của con vật - HS tạo được hình dáng đơn giản về các con... dung Bài 23 : Vẽ mẹ hoặc cô giáo 11 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Bài 21 : Nặn dáng người Bài 8: Xem tranh I MỤC TIÊU: - HS biết cách quan sát, hình dung các bộ phận trên khuôn mặt để vẽ tranh chân dugn theo cảm nhận - HS vẽ được chân dung của bạn thân hoặc bạn bè trong lớp - HS phát huy khả năng diễn đạt cảm xúc của bản thân đối với người khác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo. .. sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 2 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi Bài 7 Vẽ tranh: Đề tài Em đi học Bài 19 Vẽ tranh: Đề tài Sân trường em giờ ra chơi Bài 29 Tập nặn tạo dáng tự do: Nặn hoặc vẽ, xé dán các con vật Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Trường em 17 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full). .. Vận dụng QTMT vẽ cùng nhau 2 Học sinh: - Vở tập vẽ 2 - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ 21 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát “Quê hương em” 2 Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ bài hát khởi động ở phần ổn định tổ chức lớp 3 Bài học: Hoạt động 1:... tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu về tượng Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề: "Em tìm hiểu nghệ thuật dân gian" ======================= Chủ đề 8 : EM TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT DÂN GIAN ( 4 tiết ) Bài 12: Vẽ lá cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội Bài 17: Xem tranh dân gian Bài 18: Tô màu vào tranh dân gian Bài 32: Tìm hiểu về tượng I MỤC TIÊU: 24 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS biết phân... làm như thế nào? * Giới thiệu về tượng: - Thường nhìn thấy tượng ở đâu? - Thường làm tượng những ai? - Tượng thường được làm bằng những chất liệu gì? Hoạt động 2: Kỹ năng sáng tạo (Tiết 2 ) 26 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hưỡng dẫn vẽ lá cờ Tổ quốc và cờ lễ hội: + GV minh họa và diễn giải cách vẽ * Hưỡng dẫn tô màu vào tranh dân gian: - GV minh họa và diễn giải cách... đề: + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề 27 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét giờ học: + Nhận xét về tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét về ý thức học tập, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm + Nhận xét về mức độ hoàn thành chủ đề bài học 5 Dặn dò: Xem trước các bài Bài 28 : Vẽ trang trí... sát hình + Quan sát hình, kể tên hình ảnh + Quan sát, kể tên màu sắc + Quan sát, kể tên màu sắc trong tranh - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ (Tiết 2+ 3) 22 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Hướng dẫn cách vẽ chiếc lá - Gv minh họa và diễn giải: * Hướng dẫn cách vẽ vườn cây - Gv minh họa và diễn giải: * Thực hành vẽ các bài 3; 4 làm tư liệu cho chủ... lượt lên thuyết trình về chủ đề của nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho các nhóm nhận - Các em quan sát và đưa ra nhận xét 23 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) xét về sản phẩm của nhau riêng của mình + Về hình ảnh trong tranh? - Chọn ra chủ đề mà mình thích nhất + Về cách tạo dáng? + Về cách sắp xếp của chủ đề? + Màu sắc của cả chủ đề? - Yêu... Hình ảnh vè hoạt động vẽ biểu cảm - Một số bài vẽ chân dung biểu cảm - Máy chiếu 2 Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát “Em yêu trường em” 2 Giới thiệu chủ đề: 18 Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề 3 Bài học: Hoạt động 1: Trải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 2 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full),

Từ khóa liên quan