0

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full)

32 6,822 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 21:20

Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 1: CHÚNG EM VÀ THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT THÂN QUEN ( tiết ) Bài 8: Nặn, xé dán vật Bài 16: Tạo dáng vật ôtô vỏ hộp Bài 3: Vẽ đề tài vật quen thuộc Bài 30: Nặn tự I MỤC TIÊU: - HS hiểu biết đặc điểm hình dáng vật thân quen gần gũi - HS vẽ, xé dán, nặn, tạo dáng vật, loại ôtô quen thuộc - HS tưởng tượng sáng tạo câu chuyện vật yêu thích thân thịên với em - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Ảnh chụp số vật, tranh vẽ, hình xé dán, nặn số vật - Hình ảnh hoạt động vẽ nhau, video trình bày câu chuyện từ sản phẩm học sinh - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Sách giáo khoa Mĩ thuật 4, thực hành Mĩ thuật - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, kéo thủ công, sáp nặn, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui nhộn đề tài vật Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ hát khởi động phần ổn định tổ chức lớp Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: - Cho em quan sát ảnh vật nuôi ( cá, gà, trâu, bò, lợn, chó, mèo ) - Hãy kể tên vật hình? - Hãy kể hoạt động vật mà em biết? - Cho HS quan sát tranh vẽ, hình nặn, xé dán vật Yêu cầu HS điểm khác hình ảnh, hoạt động vật thật vật tranh + Hình ảnh? + Màu sắc? + Hoạt động? + Sự xếp vật tranh người vẽ tranh? (một trang trại, khu rừng ) HS: - Quan sát, nhớ lại đặc điểm hình dáng, màu sắc, hoạt động vật - Quan sát, suy nghĩ, liên tưởng - Chia sẻ trải nghiệm với bạn - Quan sát , so sánh + Quan sát, trả lời + Quan sát, trả lời + Quan sát trả lời + Quan sát, liên tưởng, trả lời Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - Hướng dẫn HS cách vẽ, cách nặn, - Quan sát, ghi nhớ cách xé dán cách tạo dáng, tạo hoạt động cho vật + Vẽ hình vật vào tập vẽ + Cách vẽ số vật giấy A4 + Nặn số vật sáp nặn + Cách nặn hình vật + Xé, dán hình vật giấy màu, + Cách xé, dán hình vật giấy báo + Cách tạo dáng hoạt động + Hướng dẫn HS làm tập + Thực hành làm tập vở tập vẽ thực hành Mĩ thuật ( Tiết 3) HS: GV: - Hướng dẫn học sinh cách tạo nhóm vật thành chủ đề xây dựng câu chuyện (trang trai, khu vườn, khu rừng ) Minh hoạ - Cho em xem số hình ảnh - Quan sát, ghi nhớ họt động vẽ - Quan sát, ghi nhớ - Cho em xem số hình ảnh Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) sản phẩm học xây dựng theo chủ đề - Cho em xem số video thể phần trình bày sản phẩm học theo nội dung câu chuyện cụ thể - Yêu cầu học sinh thực hành vẽ tranh theo chủ đề xây dựng thành câu chuyện Hoạt động3 : Biểu đạt - Quan sát, học tập, rút kinh nghiệm - Các nhóm phân công nhiệm vụ, thống nội dung chủ đề, câu chuyện vẽ khổ giấy A2 (Tiết 4) HS: GV: - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây - HS tiếp tục vẽ cho xong dựng, xếp hình ảnh cho sinh chủ đề động phù hợp với chủ đề - Thống nội dung câu chuyện bầu chọn thành viên nhóm chuẩn bị thuyết trình câu chuyện nhóm Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên thuyết trình, trình bày chủ đề nhóm HS - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm vào vị trí chọn - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm + Về hình ảnh vật? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? + Câu chuyện có phù hợp với tranh, với chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách tạo dáng hoạt động cho vật + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, xây dựng câu chuyện thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 15 Vẽ tranh: Vẽ chân dung Bài 25 Vẽ tranh: Đề tài Trường em Bài 27 Vẽ theo mẫu: Vẽ Bài 23 Tập nặn tạo dáng: Tập nặn dáng người Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Hoạt động trường em ============================ Chủ đề 2: HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG EM (4 tiết ) Bài 15: Vẽ chân dung Bài 25: Vẽ tranh - Đề tài trường em Bài 27: Vẽ Bài 23: Nặn dáng người I MỤC TIÊU: - HS hiểu hoạt động trường hình ảnh, thầy cô giáo - HS hiểu vẽ - HS vẽ, xé dán nặn, tạo dáng dược dáng người quen thuộc Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú vẽ tranh đề tài nhà trường, vẽ cây, vẽ chân dung, vẽ dáng người - Video, hình ảnh hoạt động, phong cảnh nhà trường, hình ảnh thầy cô giáo bạn học sinh - Hình ảnh vè hoạt động vẽ biểu cảm - Một số vẽ chân dung biểu cảm - Máy chiếu Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Em yêu trường em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu hình ảnh hoạt động nhà trường - Các hoạt động thực tế: + Các hoạt động truyền thống + Các hoạt động học tập + Các hoạt động vui chơi, hoạt động ngoại khóa, - Cho HS xem tranh vẽ đề tài nhà trường + Hoạt động tranh? + Hình ảnh tranh? + Cách vẽ màu tranh? + Màu sắc tranh? - Giới thiệu tranh chân dung + Hình ảnh tranh? HS: - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng qua trải nghiệm thân - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Đối tượng tranh? - Chú ý, quan sát, phân tích liên + Các phạn khuôn mặt tưởng theo trải nghiệm thân + Sự khác đặc điểm khuôn - Chú ý, quan sát, phân tích liên mặt độ tuổi tưởng theo trải nghiệm thân + Cách vẽ màu? GV - Giới thiệu tranh vẽ + Hình ảnh chính? + hình dáng? Cách tạo dáng? + Cách vẽ màu? - Giới thiệu hình hình nặn dáng người + Đối tượng nặn? + Hình nặn thể hoạt động gì? + Màu sắc nặn? + Cách thức nặn? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 2) HS: GV: - GV hướng dẫn cách vẽ chân dung - Quan sát, ghi nhớ + Minh họa trực tiếp diễn giải cho HS hiểu + Tùy vào phần giấy, ước lượng vẽ + Quan sát ghi nhớ khuôn mặt cho phù hợp (có thể vẽ + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh nghiệm khuôn mặt toàn thân) Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2+3) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - GV yêu cầu nhóm thực vẽ dùng phục vụ vẽ tranh, thực chủ tranh theo chủ đề “hoạt động trường em” đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh - Các thành viên nhóm hợp tác hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ vẽ tranh theo chủ đề đề, gợi ý cho em thực tốt hơn, hiệu Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 4) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản sản phẩm phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thuyết thuyết trình, trình bày chủ đề trình chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , đánh giá GV - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận xét sản phẩm - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? HS - Các em quan sát đưa nhận xét riêng - Chọn chủ đề mà thích Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 33 Vẽ tranh: Đề tài Vui chơi mùa hè Bài 34: Vẽ tranh Đề tài tự Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Hoạt động vui chơi ====================== Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Chủ đề 3: HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (2 tiết ) Bài 33: Vẽ tranh – Vui chơi mùa hè Bài 34: Vẽ tranh - Đề tài tự I MỤC TIÊU: - HS biết tìm, chọn nộii dung đề tài hoạt động vui chơi mùa hè - HS phát triển lực diễn đạt suy nghĩ, ý tưởng cảm xúc thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A1 - Sưu tầm phong phú vẽ tranh đề tài, vẽ tranh đề tài ước mơ học sinh - Hình ảnh nghành nghề, công việc - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: * Giới thiệu tranh vẽ hoạt động vui chơi - Cho Hs xem hình ảnh hoạt động vui chơi + Kể hoạt động hình? + Kể hình dáng, điệu nhân vật? + Không khí hoạt động HS: - Chú ý quan sát, liên tưởng + Quan sát, tư duy, tìm hình ảnh - Quan sát đặc điểm hình ảnh + Quan sát, cảm nhận, liên tưởng Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) nào? - Cho Hs xem số tranh vẽ - Quan sát tìm tranh vẽ hoạt động vui đề tài khác chơi + Chỉ tranh vẽ đề tài vui chơi? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo HS: GV: - Hướng dẫn Hs tạo hình dáng - Quan sát, ghi nhớ người hoạt động vui chơi (biểu diễn, minh họa diễn giải cho em hiểu + Hình ảnh vẽ bật, tạo dáng có đặc điểm gây ý - Hướng dẫn cách vẽ màu: + Tập chung màu sắc chủ đạo vào hình ảnh, nhân vật Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2) HS: GV: - Yêu cầu HS thực chủ đề theo - Các thành viên nhóm hợp tác vẽ tranh theo chủ đề nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, gợi ý cho em thực tốt hơn, hiệu Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm bày sản phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm - Các nhóm cử người đại diện thuyết lên thuyết trình, trình bày chủ đề trình chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng - Yêu cầu em chon sản phẩm - Chọn sản phảm mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - GV nhận xét chung + Về hình ảnh? + Về cách tạo dáng? + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 12 Vẽ tranh: Đề tài sinh hoạt Bài 29 Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Chúng em với công việc ngày =================== Chủ đề 4: CHÚNG EM VỚI CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY (2 tiết ) Bài 12: Vẽ tranh - Đề tài sinh hoạt Bài 29: Vẽ tranh - Đề tài An toàn giao thông I MỤC TIÊU: - HS hiểu hoạt động người trogn sinh hoạt ngày - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ, cảm xúc thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 10 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Video, hình ảnh hoạt động lễ hội - Máy chiếu Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho HS xem video lễ hội số làng quê đất nước + Yêu cầu HS kể hoạt động đoạn video? + Địa điểm diễn lễ hội? + Không khí, màu sắc lễ hội? * Giới thiệu tranh phong cảnh - Cho HS xem số tranh phong cảnh khác - Yêu cầu HS: + Kể hình ảnh tranh? + Màu sắc chủ đạo tranh? * Giới thiệu tranh đề tài lễ hội - Cho HS xem số tranh lễ hội khác - Yêu cầu HS nêu: + Hoạt động tranh? + Hình ảnh chính? + Không khí hoạt động? + Màu sắc chủ đạo? - Hãy kể lại lễ hội mà em tham gia xem? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo GV: HS: - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Quan sát, trả lời - Qquan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Quan sát, trả lời - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Quqn sat, trả lời HS: 18 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - GV hướng dẫn cách vẽ tranh đề tài - Quan sát, ghi nhớ lễ hội + Minh họa trực tiếp diễn giải cho + Quan sát ghi nhớ HS hiểu + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh nghiệm Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 2) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - GV yêu cầu nhóm thực vẽ dùng phục vụ vẽ tranh, thực chủ tranh theo chủ đề “lễ hội quê hương” đề theo nhóm - Cho HS quan sát vài hình ảnh - Các thành viên nhóm hợp tác vẽ tranh theo chủ đề hoạt động vẽ tranh theo nhóm - Quan sát nhóm thực chủ đề, gợi ý cho em thực tốt hơn, hiệu Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản sản phẩm phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thuyết thuyết trình, trình bày chủ đề trình chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng - Yêu cầu em chon sản phẩm - Chọn chủ đề mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc chủ đề? Củng cố: - Nội dung chủ đề: 19 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 2: Vẽ hoa, Bài 4: Chép họa tiết trang trí dân tộc Bài 9: Vẽ đơn giản hoa, Bài 28: Trang trí lọ hoa Bài 32: Tạo dáng, vẽ trang trí chậu cảnh ======================== Chủ đề 7: TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ ĐỒ VẬT ( tiết ) Bài 2: Vẽ hoa, Bài 4: Chép họa tiết trang trí dân tộc Bài 9: Vẽ đơn giản hoa, Bài 28: Trang trí lọ hoa Bài 32: Tạo dáng trang trí chậu cảnh I MỤC TIÊU: - HS biết cách quan sát vẽ họa tiết hoa từ mẫu thiên nhiên theo cảm nhận - Biết hiểu vẻ đẹp, hình dáng cách trang trí lọ hoa, chậu cảnh - HS biết cách tạo dáng trang trí lọ hoa, chậu cảnh - HS phát triển khả tạo hình, sáng tạo cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên sản phẩm tự tạo dáng trang trí 20 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát triển khả diễn đạt suy nghĩ thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A3 - Bảng phân tích màu - Một số trang trí hình - Hỉnh ảnh số đồ vật ứng dụng trang trí đời sống - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint - Vận dụng QTMT xây dựng tranh 2D Học sinh: - SGK 4, tập vẽ - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, thước kẻ, compa, giấy màu, kéo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1+2) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Cho HS xem số đồ vật ứng dụng trang trí đời sống - Yêu HS nêu: + Tên đồ vật? + Đồ vật trang trí nào? họa tiết? màu sắc? + Cách trang trí đồ vật? * Mục đích việc trang trí gì? * Giới thiệu họa tiết trang trí dân tộc - Cho HS xem số hình ảnh chụp họa tiết trang trí dân tộc, hình sách giáo khoa + Quan sát phân tích đặc điểm họa tiết? HS: - Chú ý, quan sát, phân tích hình ảnh - Quan sát, trả lời - Quan sát, phân tích - Quan sát, phân tích, trả lời 21 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Họa tiết hình gì? + Có giống hình thật sống? + Họa tiết có cân đối không? + Toàn họa tiết có dạng hình gì? - Họa tiết trang trí dân tộc thường hoa, lá, chim, thú, người vẽ cách điệu, đơn giản bớt đi, chúng thường vẽ cân đối vẽ theo dạng hình cụ thể Trong sống đại đặc biệt lĩnh vực thời trang trang trí ứng dụng người ta sử dụng nhiều họa tiết trang trí dân tộc vào để trang trí * Giới thiệu số lọ hoa trang trí - Cho HS xem số hình lọ hoa trang trí + Tác dụng lọ hoa sống? + So sánh lọ hoa trang trí chưa trang trí? + Chúng trang trí theo cách nào? (đường diềm, hình trang trí bản, tranh vẽ, hình đơn giản, màu sắc) - Lọ hoa trang trí đa dạng phong phú tùy thuộc vào đặc điểm hình dáng, phận mà có cách trang trí phù hợp * Giới thiệu số chậu cảnh trang trí - Cho HS xem số chậu cảnh khác hình dạng, kích thước, cách trang trí: + Tác dụng chậu cảnh sống? + Hình dạng chậu cảnh? + Kích thước chậu cảnh? - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát, phân tích - Quan sát, phân tích, trả lời - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát, phân tích 22 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Chất liệu làm chậu cảnh? + Cách trang trí chậu cảnh? - Chậu cảnh trang trí - Lắng nghe, ghi nhớ phong phú đa dạng Tùy thuộc vào đặc điểm hình dạng, kích thước mà có cách trang trí phù hợp Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 3) HS: GV: * Cách vẽ Quan sát, láng nghe, ghi nhớ - Gv minh họa diễn giải cách vẽ + Nhìn lá, ghi nhớ dạng hình + Vẽ từ cuống hết đuôi + Vẽ hai bên phiến lá, khép kín phía đuôi + Vẽ đường gân + Vẽ thêm đặc điểm riêng (nếu có) + Vẽ màu * Cách vẽ đơn giản hoa - Quan sát, láng nghe, ghi nhớ - Gv minh họa diễn giải cách trang trí + Nhìn hoa, ghi nhớ dạng hình hoa + Vẽ cánh hoa từ phía + Vẽ cho hình cánh hoa trở đơn giản vân giữ lại đặc điểm riêng + Vẽ màu * Cách chép họa tiết trang trí dân tộc - Gv minh họa diễn giải: - Quan sát, láng nghe, ghi nhớ - Vẽ dạng khung hình chứa toàn họa tiết + Kẻ trúc đối xứng + Tìm tỉ lệ, khoảng cách, điểm làm mốc xác định + Vẽ phác nét thẳng + Vẽ hoàn chỉnh nét + Vẽ màu * Cách trang trí lọ hoa, chậu cảnh - Gv minh họa diễn giải cách 23 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) trang trí - Quan sát, láng nghe, ghi nhớ - Tùy vào đặc điểm hình dạng lọ, chậu cảnh mà áp dụng cách trang trí cho phù hợp + Trang trí đường diềm vùng cổ, chân, (những vị trí hẹp) + Trang trí hình (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, tranh) vùng có kích thước lớn thân lọ, thân chậu - Yêu cầu HS nghiên cứu làm thực hành Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, - GV yêu cầu nhóm thực sản phẩm sáng tạo, thực chủ đề chủ đề - Kẻ, vẻ, cắt, ghép tư liệu, xây theo nhóm - Hướng dẫn HS xây dựng tranh 2D dựng chủ đề, làm tranh 2D theo chủ đề mà nhóm chọn - Chủ động gợi ý cho nhóm HS xây dựng, xếp hình ảnh cho sinh động phù hợp với chủ đề Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 5) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm sản phẩm vào vị trí chọn - Hướng dẫn, gợi ý cho nhóm lên - Các nhóm cử người đại diện thống thuyết trình, trình bày chủ đề nội dung chủ đề nhóm - Các nhóm lên thuyết trình chủ đề nhóm Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng + Về hình ảnh đồ vật trang trí? - Chọn chủ đề mà thích + Về cách xếp chủ đề? + Màu sắc chủ đề? - Yêu cầu em chon sản phẩm yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung 24 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách xếp chủ đề + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 6: Vẽ dạng hình cầu Bài 10: Vẽ đồ vật dạng hình trụ Bài 14: Vẽ mẫu có hai vật mẫu Bài 18: Vẽ tĩnh vật lọ Bài 22: Vẽ ca Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Vẽ tranh tĩnh vật ==================== Chủ đề 8: VẼ TRANH TĨNH VẬT ( tiết ) Bài 6: Vẽ dạng hình cầu Bài 10: Vẽ đồ vật dạng hình trụ Bài 14: Vẽ mẫu có hai đồ vật Bài 18: Vẽ tĩnh vật lọ Bài 22: Vẽ ca I MỤC TIÊU: - HS hiểu hình dáng khái quát vật mẫu có hình dạng hình trụ, hình cầu - HS biết cách quan sát hình dung phận đồ vật - HS vẽ mẫu có dạng hình trụ, hình cầu theo mẫu có từ đến mẫu theo quan sát cảm nhận 25 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát triển khả tạo hình cá nhân lực hợp tác nhóm để tạo nên tranh tĩnh vật theo ý thích - HS phát triển khả diễn đạt, suy nghĩ cảm nhận thân giao tiếp, đánh giá kết học tập II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Giấy A3 - Một số đồ vật theo yêu cầu làm mẫu - Một số vẽ tranh tĩnh vật học sinh - Hỉnh ảnh chụp số đồ vật sống, ảnh chụp số tranh tĩnh vật tiếng họa sĩ - Máy chiếu, giảng sử dụng Powerpoint Học sinh: - SGK 4, thực hành - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1+2) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát vui Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm GV: - Giới thiệu tranh tĩnh vật: - Cho HS xem số tranh vẽ tĩnh vật họa sĩ - Yêu cầu: + Kể tên đồ vật tranh + Đồ vật có dạng hình gì? + Kể tên màu sắc đồ vật tranh? + Màu sắc đồ vật tranh có giống khác so với sống không? + màu sắc tranh có đặc HS: - Chú ý, quan sát, phân tích hình ảnh - Quan sát, trả lời 26 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) biệt? - Cho HS xem thông tin số tranh tĩnh vật nỗi tiếng có giá trị hội họa thương mại giới - Cho học sinh xem số đồ vật sống dùng làm mẫu vẽ - Giới thiệu vật mẫu dạng hình - Chú ý, quan sát, phân tích hình cầu: ảnh - Vật dạng hình cầu chủ yếu tròn, đồ dùng dạng tròn hay gần tròn + Kể tên vài đồ vật dạng hình - Trả lời qua trải nghiệm thân cầu? - Giới thiệu vật mẫu dạng hình - Chú ý, quan sát, phân tích hình trụ: ảnh - Vật dạng hình trụ thường vật dạng cây, cột tròn, chai, lọ + Kể tên vài đồ vật dạng hình - Trả lời qua trải nghiệm thân trụ? * Cho HS xem vài mẫu tranh - Quan sát, suy nghĩ, tích lũy trải nghiệm vẽ vật mẫu dạng hình trụ hình cầu Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết +3) HS: GV: - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ * Cách vẽ đồ vật dạng hình cầu - Gv minh họa diễn giải cách vẽ - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ * Cách vẽ đồ vật dạng hình trụ - Gv minh họa diễn giải cách trang trí - Quan sát, lắng nghe, ghi nhớ * Cách vẽ mẫu có hai vật mẫu - Gv minh họa diễn giải cách trang trí - làm thực hành luyện tập cách vẽ - Yêu cầu HS nghiên cứu làm thực hành bài: 6; 10; 14; 18; 22 Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) HS: GV: - GV bày mẫu vào khu vục trung - GV yêu cầu nhóm thực vẽ tâm lớp yêu cầu HS vẽ tranh theo theo mẫu cá nhân - HS thực biểu đạt mẫu (từng cá nhân) - Cho HS xem số tranh vẽ tĩnh 27 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) vật để học tập rút kinh nghiệm Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải (Tiết 5) GV HS - Giáo viên bố trí nơi treo, trưng bày - Các nhóm tổ chức trưng bày sản phẩm sản phẩm vào vị trí chọn - Đánh giá chung sản phẩm - Chú ý, lắng nghe, ghi nhớ, rút kinh + Yêu cầu hình nghiệm + Yêu cầu xếp? + Yêu cầu màu sắc? Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm - Các em quan sát đưa nhận xét nhận xét sản phẩm riêng + Về cách vẽ hình? + Về cách xếp hình ảnh? + Về cách vẽ màu? - Yêu cầu em chọn sản phẩm - Chọn tranh mà thích yêu thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - yêu cầu HS lên thuyết trình - HS lên thuyết trình tranh tranh - GV nhận xét chung Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách vẽ hình, cách xếp vẽ màu tranh + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng tranh, thuyết trình tranh - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tâp, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Xem trước Bài 5: Xem tratnh phong cảnh Bài 11: Xem tranh họa sĩ Bài 19: Xem tranh dân gian Việt Nam Bài 26: Xem tranh thiếu nhi Chuẩn bị đồ dùng học tập chủ đề : Thưởng thức trải nghiệm tác phẩm mĩ thuật” 28 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ======================= Chủ đề 9: THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MĨ THUẬT (4 tiết ) Bài 5: Xem tranh phong cảnh Bài 11: Xem tranh họa sĩ Bài 19: Xem tranh dân gian Việt Nam Bài 26: Xem tranh thiếu nhi I MỤC TIÊU: - HS biết phân tích tác phẩm mặt hình thức, tạo dáng, đường nét, hình, khối, màu sắc, chất liệu - HS phát triển khả phát đẹp, tìm tòi tiếp xúc với tranh vẽ, buổi trình bày tác phẩm buổi triển lãm - HS sử dụng phương pháp tái để tự tái lại tác phẩm yêu thích theo cảm nhận riêng II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: - Các phụ tranh học - Một số tranh khác họa sĩ có học - Một số tranh phong cảnh học sinh - Máy chiếu - Vận dụng quy trình “Các phươgn pháp liên kết học sinh với tác phẩm” Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ, giấy màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1+2) Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động hát “Quê hương em” Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề Bài học: Hoạt động 1: Trải nghiệm 29 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) GV: * Giới thiệu tranh phong cảnh - Cho HS xem số tranh phong cảnh khác - Yêu cầu HS: + Kể hình ảnh tranh? + Màu sắc chủ đạo tranh? + Chất liệu vẽ tranh? - Tranh phong cảnh tranh vẽ cảnh vật, vẽ thêm người vật cho sinh động, cảnh - Xem tranh: Phong cảnh Sài Sơn Tranh khắc gỗ màu họa sĩ Nguyễn Tiến Chung (1913 – 1976) - Yêu cầu HS: + Nêu hình ảnh tranh? + Đề tài tranh? + Màu sắc tranh? + Hình ảnh tranh? - Tranh khắc gỗ Phong cảnh Sài Sơn thể vẻ đẹp Miền Trung du (Quốc Oai-Hà Tây) Nơi có thắng cảnh Chùa Thầy, vùng quê trù phú - Xem tranh: Phố cổ Tranh sơn dầu họa sĩ Bùi Xuân Phái (1920 – 1988) Ông nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Văn học – Nghệ thuật năm 1996 - Yêu cầu HS: + Nêu hình ảnh tranh? + Đề tài tranh? + Hình ảnh tranh? + Dáng vẻ nhà? + Màu sắc tranh? - Xem tranh: Về nông thôn sản xuất Tranh lụa họa sĩ Ngô Minh Cầu - Yêu cầu HS: + Nêu hình ảnh tranh? + Đề tài tranh? + Hình ảnh tranh? 30 HS: - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng qua trải nghiệm thân + Quan sát, trả lời - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Quan sat, trả lời - Quan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Quan sat, trả lời - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Quan sat, trả lời Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Màu sắc tranh? + Chất liệu vẽ tranh? - Xem tranh: Gội đầu Tranh khắc gỗ màu họa sĩ Trần Văn Cẩn (1910 – 1994) - Yêu cầu HS: + Nêu hình ảnh tranh? + Đề tài tranh? + Hình ảnh tranh? + Màu sắc tranh? + Chất liệu vẽ tranh? * Giới thiệu tranh dân gian - Cho HS xem số tranh (tranh Lý ngư vọng nguyệt tranh Cá chép) - Yêu cầu HS nêu: + Hoạt động tranh? + Hình ảnh chính? + Không khí hoạt động? + Màu sắc chủ đạo? Hoạt động 2: Kỹ sáng tạo (Tiết 3) GV: + Yêu cầu HS chọn tác phẩm để tái + Yêu cầu nhóm phân chia nhiệm vụ - GV hướng dẫn cách sắm vai tái lại tác phẩm - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Quan sat, trả lời - Chú ý, quan sát, phân tích liên tưởng theo trải nghiệm thân - Quan sat, trả lời HS: + Nhóm họp bàn chọn tác phẩm tái + Phân chia vai + Tập tái tác phẩm + Quan sát, ghi nhớ, học tập, rút kinh nghiệm - HS tập vẽ lại tác phẩm nhà - Tập vẽ lại tác phẩm Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) Hoạt động 4: Phân tích , diễn giải HS: GV: - Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, đồ - Các nhóm thực việc tái diễn tác dùng phục vụ sắm vai thực tái phẩm, thành viên giới thiệu thuyết trình phần trình bày tái tác tác phẩm theo nhóm - Các nhóm thực theo thứ phẩm nhóm tự Hoạt động 5: Giao tiếp , dánh giá GV HS - Gới ý, hướng dẫn cho nhóm nhận - Các em quan sát đưa nhận xét 31 Giáo án Mĩ thuật lớp soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) xét sản phẩm riêng - Yêu cầu em chọn sản phẩm yêu - Chọn chủ đề mà thích thích nhất, nói lên suy nghĩ sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng nhân vật? + Về cách thể nội dung? + Về cách xếp xây dựng tái theo tác phẩm? Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Kỹ sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét học: + Nhận xét tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét ý thức học tập, tích cực, sáng tạo cá nhân, nhóm + Nhận xét mức độ hoàn thành chủ đề học Dặn dò: Chuẩn bị tranh cho tiết trưng bày sản phẩm 32 [...]... Một số bản nhạc phục vụ vẽ theo nhạc 2 Học sinh: 14 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Vở tập vẽ 4 - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu vẽ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: (Tiết 1) 1 Ổn định lớp: Tổ chức cho HS khởi động bằng bài hát vui nhộn về đề tài màu sắc 2 Giới thiệu chủ đề: Lựa chọn cách giới thiệu phù hợp với chủ đề, khai thác từ bài hát khởi động ở phần ổn định tổ chức lớp 3 Bài... nghiệm cùng tác phẩm mĩ thuật 28 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ======================= Chủ đề 9: THƯỞNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MĨ THUẬT (4 tiết ) Bài 5: Xem tranh phong cảnh Bài 11: Xem tranh của họa sĩ Bài 19: Xem tranh dân gian Việt Nam Bài 26: Xem tranh thiếu nhi I MỤC TIÊU: - HS biết và phân tích một tác phẩm về mặt hình thức, tạo dáng, đường nét, hình,... hành các bài: 6; 10; 14; 18; 22 Hoạt động3 : Biểu đạt (Tiết 4) HS: GV: - GV bày mẫu vào ở khu vục trung - GV yêu cầu mỗi nhóm thực hiện vẽ tâm lớp yêu cầu HS vẽ tranh theo theo mẫu từng cá nhân - HS thực hiện bài biểu đạt mẫu (từng cá nhân) - Cho HS xem một số tranh vẽ tĩnh 27 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) vật để học tập và rút kinh nghiệm Hoạt động 4: Phân tích , diễn... phẩm - GV nhận xét chung 24 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) 4 Củng cố: - Nội dung chủ đề: + Cách kẻ, vẽ hình, cách sắp xếp trong chủ đề + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng, ý thức hợp tác nhóm - Nhận xét giờ học: + Nhận xét về tinh thần chuẩn bị đồ dùng học tập + Nhận xét về ý thức học tâp, sự tích cực, sáng tạo của cá nhân, của nhóm... hiện vẽ đẹp phong phú, đa dạng của phong cảnh - HS biết vẽ và vẽ được các hoạt động của con người trong các dịp lễ hội của quê hương II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Giấy A2 - Sưu tầm phong phú các bài vẽ tranh về phong cảnh, và tranh lễ hội 17 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - Video, hình ảnh về các hoạt động lễ hội - Máy chiếu 2 Học sinh: - Bút chì, tẩy, giấy A4, màu... tham gia hoặc được xem? Hoạt động 2: Kỹ năng sáng tạo GV: HS: - Chú ý quan sát, nhớ lại, liên tưởng qua trải nghiệm của bản thân + Quan sát, trả lời - Qquan sát, lắng nghe, nghi nhớ - Quan sát, trả lời - Chú ý, quan sát, phân tích và liên tưởng theo trải nghiệm của bản thân - Quqn sat, trả lời HS: 18 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - GV hướng dẫn cách vẽ tranh đề tài - Quan... lên suy nghĩ của mình về sản phẩm - GV nhận xét chung + Về tạo dáng các nhân vật? + Về cách thể hiện nội dung? + Về cách sắp xếp và xây dựng câu chuyện theo chủ đề? + Màu sắc của cả chủ đề? 4 Củng cố: - Nội dung chủ đề: 19 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) + Cách kẻ, vẽ hình, cách sắp xếp trong chủ đề + Kỹ năng sáng tạo, biểu đạt, xây dựng chủ đề, thuyết trình chủ đề + Kỹ năng,... thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát triển khả năng diễn đạt suy nghĩ của bản thân II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Giấy A3 - Bảng phân tích màu - Một số bài trang trí hình cơ bản - Hỉnh ảnh một số đồ vật được ứng dụng trang trí trong đời sống - Máy chiếu, bài giảng sử dụng Powerpoint - Vận dụng QTMT xây dựng tranh 2D 2 Học sinh: - SGK 4, vở tập vẽ 4 - Bút chì, tẩy, giấy A4,... của bản thân - Quan sát, tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm của bản thân + Tư duy, liên tưởng Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) ở đâu? + Những đối tượng trong các hoạt động giao thông là gì? + Khi tham gia hoạt động giao thông thì vấn đê gì là quan trọng nhất? - Cho HS xem tranh vẽ về hoạt động ATGT + Quan sát, tư duy, liên tưởng + Tư duy, liên tưởng qua trải nghiệm của bản. .. từ 1 đến 2 mẫu theo quan sát và cảm nhận 25 Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch (Full) - HS phát triển khả năng tạo hình của cá nhân và năng lực hợp tác nhóm để tạo nên các bức tranh tĩnh vật theo ý thích - HS phát triển khả năng diễn đạt, những suy nghĩ cảm nhận của bản thân khi giao tiếp, đánh giá kết quả học tập II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: - Giấy A3 - Một số đồ vật theo yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full), Giáo án Mĩ thuật lớp 4 soạn thep phương pháp Đan Mạch bản đẹp (Full),