0

Giáo án mĩ thuật lớp 3 soạn theo đan mạch cả năm

98 3,411 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 21:20

Trng Tiu hc An Bỡnh B Giỏo viờn Phm Thanh Hựng Hung2 Khi Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut Ch THIấN NHIấN TI P Bi 1: Xem tranh Thiu nhi I MC TIấU: Kin thc: Hc sinh tip xỳc, lm quen vi tranh v ca thiu nhi, ca hc s K nng: hiu ni dung, cỏch sp xp hỡnh nh, mu sc tranh ti Mụi trng Riờng hc sinh khỏ, gii ch c cỏc hỡnh nh v mu sc trờn tranh m em yờu thớch; hc sinh cha t chun mụ t cỏc hỡnh nh, cỏc hot ng v mu sc trờn tranh Thỏi : Hc sinh phỏt trin kh nng phỏt hin cỏi p tỡm tũi cỏi mi tip xỳc vi tỏc phm m thut *MT : Yờu mn quờ hng; cú ý thc gi gỡn mụi trng; phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn; bit gi gỡn cnh quan mụi trng; tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng (liờn h) II DNG DY HC: - Giỏo viờn: mt s tranh thiu nhi v bo v mụi trng v ti khỏc - Hc sinh: su tm mt s tranh v thiu nhi, bo v mụi trng, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh liờn kt hc sinh vi tỏc phm): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng Khỏm phỏ ch im v thiu nhi (9 phỳt): - Giỏo viờn cho hc sinh xem cỏc bc tranh mt s - Hc sinh quan sỏt tranh thiu nhi v bo v mụi trng v ti khỏc - Yờu cu cỏc nhúm tho lun cỏc cõu hi trờn phiu - Cỏc nhúm tho lun nhúm: + Tranh v v hỡnh nh gỡ? + Hỡnh dỏng, ng tỏc cỏc bn cú ging hay khỏc? + Em cú th cho bit cỏc hỡnh nh tranh ang din õu? + Trong cú nhng mu no? Em thớch mu no nht? + Cỏc em cú thớch cỏc bc tranh trờn khụng? Vỡ Trng Tiu hc An Bỡnh B thớch? Khi Giỏo viờn Phm Thanh Hựng - Yờu cu hc sinh trỡnh by nhúm - Hc sinh trỡnh by nhúm Hot ng Trỡnh by cm nhn (9 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu cỏc nhúm ln lt trỡnh by cm nhn ca nhúm mỡnh v bc tranh - Hc sinh trỡnh by, nhúm khỏc nhn xột - Giỏo viờn nhn xột, cht ý chớnh - Giỏo viờn liờn h giỏo dc cho hc sinh hc sinh: Tranh v thiu nhi l mt ti v mụi trng, rt phong phỳ v hp dn Mun v p cỏc em phi bit quan sỏt v ghi nh li nhng hỡnh nh ú trớ V c tranh cú ngha l cỏc em ó nờu lờn c cm ngh ca mỡnh cho ngi xem Hot ng V, tụ mu vo tranh theo trớ nh (9 phỳt): - Yờu cu hc sinh v li bc tranh theo trớ nh, sau ú tụ mu vo tranh - Hc sinh v tranh theo trớ nh ó xem, tụ mu - Giỏo viờn giỳp nhúm hc sinh cũn gp khú khn Hot ng Trng by kt qu v trỡnh by (9 phỳt): - Yờu cu hc sinh mang bc tranh lờn v thuyt - Hc sinh thuyt trỡnh v bc tranh trỡnh v bc tranh ca mỡnh - Giỏo viờn liờn h giỏo dc hc sinh bit yờu mn - Hc sinh lng nghe quờ hng; cú ý thc gi gỡn mụi trng; phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn; bit gi gỡn cnh quan mụi trng; tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng - Nhn xột tit hc, tuyờn dng nhng cỏ nhõn, nhúm hc tớch cc - Hc sinh lng nghe, nhn xột, gúp ý Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut Ch EM SNG TO VI HA TIT V SC MU K DIU Bi 2: V tip tit v v mu vo ng dim I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh hiu cỏch trang trớ ng dim - K nng: Hc sinh bit cỏch v tip tit v v mu vo ng dim; hon thnh cỏc bi lp Riờng hc sinh khỏ, gii v c tit cõn i, tụ mu u, phự hp - Thỏi : to cho hc sinh s thớch thỳ, trớ tng tng, sỏng to vic trang trớ II DNG DY HC: - Giỏo viờn: Chun b mt s vt cú ng dng trang trớ hỡnh vuụng nh: khn vuụng, thmMt s Bi trang trớ ca hc sinh, on nhc - Hc sinh: Giy v hoc v v, bỳt chỡ, ty, mu v, compa, thc k, III CC HOT NG DY - HC CH YU (quy trỡnh v theo õm nhc): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng Nghe nhc v theo giai iu ( 7phỳt): - Giỏo viờn bt nhc nh nhng cho hc sinh lng nghe v cm nhn giai iu ca õm nhc - Giỏo viờn bt õm nhc tng dn sang tit tu nhanh to cm xỳc mnh m cho hc sinh - Giỏo viờn yờu cu hc sinh trng by v thng thc bc tranh mỡnh va to Hot ng T v tranh n thng thc, cm nhn v mu sc (7 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh quan sỏt bc tranh v suy ngh, a nhng nhn xột v chia s cm nhn v hot ng va thc hin - Giỏo viờn gi ý: + Em ngh nh th no v bc tranh? Em thớch gỡ bc tranh ú? + Em cú ngh l bc tranh ny ln xn khụng? Em cú hng thỳ vi hot ng va thc hin khụng? + Trong quan sỏt tranh, em liờn tng ti hỡnh nh gỡ? T nhng hỡnh nh ú, em ngh n nhng ti no? - Giỏo viờn khuyn khớch hc sinh phn hi v ghi Hot ng ca hc sinh - Hc sinh bt u v nhng nột mu trờn giy theo th t cỏc mu t sỏng n m - Hc sinh chuyn ng c th v v theo giai iu ca õm nhc - Hc sinh trng by v thng thc bc tranh mỡnh va to - Hc sinh quan sỏt bc tranh v suy ngh, a nhng nhn xột v chia s cm nhn v hot ng va thc hin Cỏc em tng tng nhng hỡnh nh, ti t bc tranh ú chộp li ý kin thnh mt bn t trờn bng - Giỏo viờn cú th trung vo mu sc v ln lt gii thiu v mt s khỏi nim mu nh sỏng ti, núng lnh, b tỳc, tng phn, hũa sc Hot ng La chn hỡnh nh th gii tng tng (7 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh la chn phn mu sc, ng nột mỡnh yờu thớch trang trớ ng dim - Hc sinh phn hi v ghi chộp li ý kin thnh mt bn t trờn bng - Mi hc sinh dựng mt khung giy theo cỏc hỡnh tựy ý c tr t kh giy A4 v dch chuyn trờn bc tranh ln tỡm kim phn mu sc, ng nột mỡnh thớch ri dỏn khung giy vo v trớ ú trờn bc tranh ln - Giỏo viờn yờu cu hc sinh tng tng cõu - Hc sinh tng tng v ln lt k trc chuyn t bc tranh ú v k trc lp lp v cõu chuyn bc tranh mỡnh ó la chn Hot ng To bc tranh theo tng tng (7 phỳt): - Giỏo viờn hng dn v h tr cỏc nhúm trang trớ - Hc sinh t lm cỏc sn phm ca riờng sn phm ca mỡnh vi cỏc cõu hi mang tớnh cht mỡnh mt cỏch sỏng to gi m hc sinh ch ng, sỏng to theo ý thớch v kh nng riờng nh : + Em mun to sn phm gỡ? + Trong khung hỡnh ó chn, em mun gi li v mun lc i chi tit no? Ti sao? + B cc sn phm ca em cú theo nhng gỡ em mun th hin khụng? Em cú mun thay i hay chnh sa gỡ khụng? - Giỏo viờn h tr cỏc em sut quy trỡnh ny Hot ng Trỡnh by, tho lun, ỏnh giỏ sn phm (7 phỳt): - Giỏo viờn t chc cỏc nhúm hc sinh trng by - Ln lt tng hc sinh lờn gii thiu sn sn phm phm v chc nng ca sn phm - Giỏo viờn gi ý cho hc sinh ỏnh giỏ : - Hc sinh ỏnh giỏ theo gi ý ca giỏo viờn + Em cú hi lũng v tỏc phm? bng hỡnh thc t ỏnh giỏ; ỏnh giỏ theo + Em cú thy ý tng ca tỏc phm? cp, nhúm; kt hp ỏnh giỏ gia giỏo viờn + Em s s dng sn phm ny th no? v hc sinh + Em hóy chn bc hỡnh mu m ý tng v chc nng h tr ln nhau! Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut Ch THIấN NHIấN TI P Bi 3: V qu I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh nhn bit mu sc, hỡnh dỏng, t l mt vi loi qu - K nng: Hc sinh bit cỏch v qu theo mu; v c hỡnh qu v v mu theo ý thớch Riờng hc sinh khỏ, gii bit sp xp hỡnh v cõn i, hỡnh v gn vi mu - Thỏi : Hc sinh phỏt trin c kh nng tng tng v sỏng to v mt cõu chuyn ca chớnh cỏc em *MT: Yờu mn quờ hng, cú ý thc gi gỡn mụi trng, phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn Bit gi gỡn cnh quan mụi trng, tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng (liờn h) II DNG DY HC: - Giỏo viờn: Chun b mt s tranh v qu, mt s Bi trang trớ ca hc sinh - Hc sinh: Giy v hoc v v, bỳt chỡ, ty, mu v, compa, thc k, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh v biu cm): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng V khụng nhỡn giy (10 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh v qu m khụng nhỡn giy v - Mt ca cỏc em nhỡn ti õu thỡ tay cm bỳt v trờn giy theo cỏc b phn mt quan sỏt Hc sinh khụng nhỡn vo - Giỏo viờn trỡ khụng khớ trung sut hot ng ny v h tr cỏc em gp khú khn giy v a nột v lin mch v - Hc sinh v t 3- t vi mt mu phm ca mỡnh, thc hin ỏnh s cỏc t giy v t n cui cựng Hot ng 2: Tho lun v cỏc ng nột biu cm (5phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh trng by cỏc bc v ca mỡnh theo tng nhúm - Hc sinh trng by cỏc bc v ca mỡnh chung vi cỏc bn khỏc trờn tng phũng hc - Giỏo viờn yờu cu cỏc em cựng xem tranh, tho lun - Hc sinh cựng xem tranh, tho v chia s kinh nghim v tranh qua hot ng V khụng lun v chia s kinh nghim v nhỡn giy tranh qua hot ng V khụng nhỡn giy Hot ng 3: Th hin tranh biu t bng mu sc (8 phỳt): - Giỏo viờn khuyn khớch hc sinh la chn cht liu, mu - Hc sinh la chn cht liu, mu sc sc phự hp v nhm tng tớnh biu cm - Giỏo viờn i v quan sỏt c lp, t cõu hi giỳp cỏc em la chn c mu sc v ni dung t cht lng, nh: + Em mun th hin iu gỡ v em th hin ni dung ú nh th no bc tranh ny? + Ti em s dng nhng mu ú ch ny? + Hỡnh nh tranh ca em cú theo nhng gỡ em mun th hin khụng? + Trong bc V khụng nhỡn giy ca mỡnh, em mun thờm hay b chi tit no? Lớ do? - Giỏo viờn hng dn hc sinh dựng khung t to xỏc nh b cc bc tranh v theo mu, to cho cỏc em cỏch nhỡn thm m v phng phỏp trỡnh by tỏc phm trng by - Giỏo viờn gii thiu cỏc bi v ca hc sinh lp trc v tỏc phm ngh thut ca cỏc ho s giỳp hc sinh t tin hn, cú n tng v hiu rừ nhng phong cỏch biu cm khỏc Hot ng Tho lun ni dung, trng by kt qu (10 phỳt): - Giỏo viờn t chc cho hc sinh trng by - Giỏo viờn t chc cho hc sinh t ỏnh giỏ v ỏnh giỏ sn phm ca - Giỏo viờn khuyn khớch cỏc em ly cm hng to nhng cõu chuyn bng vic liờn kt nhng bc v riờng l to thnh cỏc biu t mi - Giỏo viờn liờn h giỏo dc hc sinh bit yờu mn quờ hng, cú ý thc gi gỡn mụi trng, phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn Bit gi gỡn cnh quan mụi trng, tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng phự hp v vo bc tranh ca mỡnh - Hc sinh tụ mu vo tranh - Hc sinh thc hin - Hc sinh quan sỏt, lng nghe, - Trin lóm tỏc phm theo cỏch v riờng vi mc ớch chia s vi ngi khỏc v cỏch biu t riờng ca mỡnh - Hc sinh phõn tớch v ỏnh giỏ tỏc phm da trờn mc ớch v mc tiờu ó nh; gii thớch lý la chn v ý kin ỏnh giỏ ca mỡnh Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut Ch EM YấU TRNG EM Bi 4: V tranh ti Trng em I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh hiu ni dung ti trng em - K nng: Hc sinh bit cỏch v tranh v ti Trng em; v c tranh ti Trng em Riờng hc sinh khỏ, gii bit sp xp hỡnh v cõn i, bit chn mu, v mu phự hp - Thỏi : Hc sinh phỏt trin c kh nng tng tng v sỏng to v mt cõu chuyn ca chớnh cỏc em *MT: Yờu mn bn bố, kớnh trng thy cụ (liờn h) II DNG DY HC: - Giỏo viờn: Chun b mt s tranh v ngụi trng, mt s Bi trang trớ ca hc sinh - Hc sinh: Giy v hoc v v, bỳt chỡ, ty, mu v, compa, thc k, II DNG DY HC: - Giỏo viờn: giy A4, bỡa cng, tranh nh, bi v ca hc sinh lp trc - Hc sinh: giy v, mu v, bỳt chỡ, ty, giy mu, keo dỏn, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh v cựng v sỏng to cõu chuyn): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng V theo quan sỏt (5 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh v phỏt cnh trng - Hc sinh thc hin trờn giy A4 em - Hc sinh thc hin ghi tờn ca mỡnh vo bc v Hot ng 2: Trng by ngõn hng hỡnh nh (5phỳt): - Giỏo viờn khuyn khớch hc sinh sp xp cỏc bc v - Hc sinh trng by cỏc bc v ca theo ch dn; so sỏnh, nhn bit v din t c mi mỡnh chung vi cỏc bn khỏc; din t quan h v t l v kớch thc trờn hỡnh v c t l v kớch thc ca phong cnh ngy Tt hoc l hi - Giỏo viờn t chc ỏnh giỏ v tho lun v phng - Hc sinh nhn xột, ỏnh giỏ cựng phỏp v ký ny v nhng yu t c bn ca hot giỏo viờn ng v tranh ti, chng hn nh: t l, cỏc biu cm, hỡnh dỏng, ng tỏc ca cỏc nhõn vt tranh - t cõu hi hc sinh suy ngh v chia s ý kin - Hc sinh chia s ý kin Hot ng 3: Sỏng tỏc tranh theo ch (5 phỳt): - Giỏo viờn gii thiu ch trng em, khuyn khớch - Hc sinh chia nhúm 5, Mi nhúm cỏc em t v ch v to mt bn t v sỏng tỏc cõu chuyn da vo ngõn cỏc hot ng trng hng hỡnh nh - Giỏo viờn t cõu hi: í kin ca em l gỡ? Em nh - Hc sinh nghiờn cu cỏc hỡnh v trỡnh by gỡ v bc tranh ca em? ngõn hng hỡnh nh sn cú suy ngh, cựng tho lun v cõu Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy M thut Ch NG VT QUEN THUC Bi 31:V tranh ti Cỏc vt I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh nhn bit c hỡnh dỏng, c im v mu sc ca mt s vt quen thuc - K nng: Hc sinh bit cỏch v cỏc vt, v c tranh vt v v mu theo ý thớch Riờng hc sinh khỏ, gii bit sp xp hỡnh v cõn i, bit chn mu, v mu ph hp - Thỏi : Hc sinh phỏt trin c kh nng tng tng v sỏng to v mt cõu chuyn ca chớnh cỏc em *MT: Yờu mn quờ hng, cú ý thc gi gỡn mụi trng, bit phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn, bit gi gỡn cnh quan mụi trng, tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng (liờn h) II DNG DY HC: - Giỏo viờn: giy A4, bỡa cng, tranh nh, bi v ca hc sinh lp trc - Hc sinh: giy v, mu v, bỳt chỡ, ty, giy mu, keo dỏn, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh v cựng v sỏng to cõu chuyn): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng V theo quan sỏt (5 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh v phỏt cnh theo - Hc sinh thc hin trờn giy A4 ti cỏc vt - Hc sinh thc hin ghi tờn ca mỡnh vo bc v Hot ng 2: Trng by ngõn hng hỡnh nh (5phỳt): - Giỏo viờn khuyn khớch hc sinh sp xp cỏc bc v - Hc sinh trng by cỏc bc v ca theo ch dn; so sỏnh, nhn bit v din t c mi mỡnh chung vi cỏc bn khỏc; din t quan h v t l v kớch thc trờn hỡnh v c t l v kớch thc ca bc tranh theo ti ó v - Giỏo viờn t chc ỏnh giỏ v tho lun v phng - Hc sinh nhn xột, ỏnh giỏ cựng phỏp v ký ny v nhng yu t c bn ca hot giỏo viờn ng v tranh ti, chng hn nh: t l, cỏc biu cm, hỡnh dỏng ca cỏc i tng tranh - t cõu hi hc sinh suy ngh v chia s ý kin - Hc sinh chia s ý kin Hot ng 3: Sỏng tỏc tranh theo ch (5 phỳt): - Giỏo viờn gii thiu ch ng vt quen thuc, - Hc sinh chia nhúm 5, Mi nhúm khuyn khớch cỏc em t v ch v to mt bn sỏng tỏc cõu chuyn da vo ngõn t v cỏc hot ng ti v vt hng hỡnh nh - Giỏo viờn t cõu hi: í kin ca em l gỡ? Em nh - Hc sinh nghiờn cu cỏc hỡnh v trỡnh by gỡ v bc tranh ca em? ngõn hng hỡnh nh sn cú suy ngh, cựng tho lun v chuyn ca nhúm, cõu Hot ng 4: Chia s ni dung cõu chuyn (7 ph): - Giỏo viờn yờu cu cỏc nhúm treo tranh lờn tng v - Hc sinh treo tranh ca mỡnh lờn i din nhúm trỡnh by v cõu chuyn ca nhúm mỡnh tng, tng nhúm ln lt trỡnh by v cõu chuyn ca nhúm mỡnh, cỏc nhúm khỏc cú th hi thờm lm rừ cõu chuyn - Giỏo viờn v hc sinh cựng gúp ý thờm mu sc cho cõu chuyn v lm cho ct truyn hay hn thụng qua cỏc cõu hi gi ý: + õu l hỡnh nh trng tõm ca bc tranh? + Nhng i tng tranh l gỡ? + Lm nhỡn s liờn quan ca cỏc i tng tranh? Hot ng Tụ mu lm phong phỳ cõu chuyn (5 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu cỏc nhúm thc hin tho lun - Hc sinh dựng sỏp v v hoc cú th tỡm mu sc cho bc tranh ca nhúm ct dỏn giy mu to cõu chuyn hp - Giỏo viờn chỳ ý n kh nng hp tỏc, tho lun, tranh dn v sng ng lun v tỡm phng thc chung chn mu sc lm - Hc sinh thờm biu cm cho bc phong phỳ cõu chuyn s k tranh v tng s hiu bit ca mỡnh v mu sc - Giỏo viờn v hc sinh i thoi v tho lun v hỡnh - Trao i cựng giỏo viờn nh s dng mu: + Cht liu no c s dng v hiu ng th no? + Hỡnh thc: khụng gian hỡnh nh; ngụn ng; thnh phn; ng nột; mu sc tng phn; - Giỏo viờn liờn h giỏo dc hc sinh cú ý thc gi gỡn mụi trng, bit phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn, bit gi gỡn cnh quan mụi trng, tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng Hot ng T chc trng by v thuyt trỡnh v bc tranh (7 phỳt): - Giỏo viờn v hc sinh ỏnh giỏ kt qu lm vic Mi nhúm hc sinh trỡnh by cõu cỏc nhúm hc sinh thuyt trỡnh v tỏc phm ca mỡnh chuyn ca mỡnh ging nh mt v kch ngn - Giỏo viờn yờu cu hc sinh tho lun cõu hi: Chỳng ta cú th phỏt trin tip ch cõu chuyn ny bng cỏc hỡnh thc khỏc hay khụng ? Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut ti EM YấU TRNG EM Bi 32: Tp nn hoc xộ dỏn hỡnh dỏng ngi I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh nhn bit c hỡnh dỏng ca ngi ang hot ng - K nng: Hc sinh bit cỏch nn hoc xộ dỏn hỡnh ngi, nn hoc xộ dỏng c hỡnh dỏng ngi ang hot ng Riờng hc sinh khỏ, gii thc hin hỡnh nn hoc xộ dỏn cõn i, to c dỏng ang hot ng - Thỏi : Hc sinh phỏt trin c kh nng din t nhng suy ngh ca bn thõn II DNG DY HC: - Giỏo viờn: giy A4, bỡa cng, tranh nh, bi v ca hc sinh lp trc - Hc sinh: giy v, mu v, bỳt chỡ, ty, giy mu, keo dỏn, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh xõy dng ct truyn): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng To hỡnh nhõn vt (7 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh tho lun nhúm v chn - Hc sinh lm vic theo nhúm t 4-7 em v nhõn vt cho cỏ nhõn vt liu liờn quan c t gia bn Cỏc em quan sỏt v xỏc nh hỡnh dng hỡnh hc c th ngi, sau ú, trung tho lun v to nhõn vt cho riờng mỡnh - Giỏo viờn dựng cỏc cõu hi gi ý: + Hỡnh dng no cỏc em dựng? Trũn, vuụng, - Trờn t A4 trng, mi hc sinh s to hỡnh tam ngi cho mỡnh bng cỏch ghộp cỏc hỡnh b giỏc hay ch nht, hay hỡnh khỏc? phn c th vo vi + Cỏc hỡnh ú giỳp ta liờn tng n b phn no ca c th ngi? + T l? kớch thc? + Cỏc em s to hot ng gỡ cho nhõn vt? Khi mỳa, i b thỡ c th chỳng ta gp li, un ch no? - Giỏo viờn hng dn cỏch cho cỏc em to ng cho nhõn vt Hot ng 2: Gii thiu cỏc nhõn vt tng tng cựng tớnh cỏch (7 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh tho lun v trỡnh by - Hc sinh tho lun v sỏp nhp nhng nhõn cỏc nhõn vt cú cựng tớnh cỏch vi nhõn vt ó chn vt cú cựng tớnh cỏch vi - Giỏo viờn yờu cu cỏc em cựng tho lun - Hc sinh cựng tỡm tớnh cỏch chung tỡm tớnh cỏch ca nhúm cỏc nhõn vt ca cỏc nhõn vt ú Hot ng 3: T hỡnh tng c lp, liờn kt thnh mt ni dung (8 phỳt): - Giỏo viờn khuyn khớch hc sinh phỏt trin ti theo nhiu hng khỏc Nh vy hc sinh cú c hi c tỡm hiu v s a dng mụi trng húa - Sau hc sinh trỡnh by, giỏo viờn gi ý hc - Hc sinh tho lun tỡm s khỏc gia cỏc vựng trờn t nc - Hc sinh trỡnh by - Hc sinh tip tc thc hin nn hỡnh sinh tip tc nn hỡnh theo tớnh cỏch nhõn vt: + Cn thờm chi tit gỡ cho cỏc nhõnvt c rừ hn? + iu gỡ to nờn mi quan h gia cỏc nhõn vt cựng nhúm? Hot ng Hon thin sỏng to v lm rừ ni dung (6 phỳt): - Hc sinh t hon thin bi nn theo gi ý - Giỏo viờn t chc cho hc sinh hon thin bi nn: ca giỏo viờn + í tng chớnh ca cỏc hỡnh nn tỏc phm l gỡ? + Cn thờm, bt nhng hỡnh tng no lm rừ ch ca nhúm? + Cỏc em gp phi nhng khú khn no quỏ trỡnh lm vic? + T l gia cỏc hỡnh tng phự hp vi cha? + Yu t no khin tỏc phm cha th hin rừ ý tng? - Cỏc nhúm trng by v thuyt trỡnh v tỏc Hot ng Trỡnh by v ỏnh giỏ (6 phỳt): phm ca mỡnh - Giỏo viờn hng dn hc sinh chia s ý kin v - Hc sinh phõn tớch v ỏnh giỏ tỏc phm kt qu ca ton b quỏ trỡnh vi mt h thng cỏc da trờn mc ớch v mc tiờu ó nh; gii cõu hi: thớch lý la chn v ý kin ỏnh giỏ ca + Tỏc phm ca cỏc bn núi v nhõn vt no? mỡnh + Bn thy nhng hỡnh tng tỏc phm ang th hin iu gỡ? + Tỏc phm cho ta cm giỏc gỡ? + Hỡnh tng no l yu t chớnh ca tỏc phm? Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut Ch THNG THC TRI NGHIM CNG TC PHM MT Bi 33: Xem tranh Thiu nhi th gii I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh hiu ni dung cỏc bc tranh - K nng: Hc sinh cú cm nhn v p ca cỏc bc tranh qua b cc, ng nột, hỡnh nh, mu sc Riờng hc sinh khỏ, gii ch cỏc hỡnh nh v mu sc trờn tranh em yờu thớch - Thỏi : Hc sinh phỏt trin kh nng phỏt hin cỏi p tỡm tũi cỏi mi tip xỳc vi tỏc phm ngh thut II DNG DY HC: - Giỏo viờn: tranh Thiu nhi th gii - Hc sinh: Su tranh ti thiu nhi th gii, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh tỡm hiu theo ch ): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng Khỏm phỏ ch im v thiu nhi (9 phỳt): - Giỏo viờn cho hc sinh xem tranh Thiu nhi th - Hc sinh quan sỏt gii - Yờu cu cỏc nhúm tho lun cỏc cõu hi trờn phiu - Cỏc nhúm tho lun nhúm: - Hc sinh trỡnh by nhúm + Tranh v gỡ? - Tranh v cỏc bn ang th diu + Tit tri hố nh th no ? - Thi tit nng, núng + Mu sc tranh nh th no ? - Cõy xanh tt, tri xanh, ỏnh nng chúi chang + Ngoi tranh cũn cú gỡ ? - Ngoi cỏc bn ang th diu c v to gia tranh cũn cú ng lng, cõy ci, vt, + Con vt no bỏo hiu hố ? - Con ve + Cõy hoa no n vo hố ? - Hoa phng + Trong nhng ngy hố em hay chi trũ chi gỡ? - Th diu, tm bin, i tham quan, sinh hot hố, ụn bi Hot ng Trỡnh by cm nhn (9 phỳt): - Cho hc sinh khỏc nhn xột ỳng, sai - Hc sinh nhn xột v nờu cm - Nhn xột v cht cỏc cõu tr li ca hc sinh nhn - Nhn xột, gúp ý bn Hot ng V, tụ mu nhõn vt theo trớ nh (9 phỳt): - Yờu cu hc sinh v li tranh theo trớ nh, sau ú tụ - Hc sinh v tranh theo trớ nh mu vo tranh ó xem, tụ mu - Giỏo viờn giỳp nhúm hc sinh cũn gp khú khn: + Nh li hot ng tiờu biu v hố v + Cú nhiu ngi tham gia hay khụng + Din õu + Nhng hot ng c th no ? + V hỡnh nh chớnh trc, v to nờu bt ni dung + V hỡnh nh ph sau( phự hp vi ni dung) + V mu ni bt hỡnh nh chớnh + Mu cú m, cú nht + V c mu nn ca tranh Hot ng Trng by kt qu v trỡnh by (9phỳt): - Yờu cu hc sinh mang bc tranh lờn v thuyt - Hc sinh thuyt trỡnh v trỡnh v bc tranh ca mỡnh bc tranh - Nhn xột tit hc, tuyờn dng nhng cỏ nhõn, - Hc sinh lng nghe, nhn xột, nhúm hc tớch cc gúp ý Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut Ch L HI DN GIAN Bi 34: V tranh ti Mựa hố I MC TIấU: - Kin thc: Hc sinh hii c ni dung ti hố - K nng: Hc sinh bit cỏch v tranh ti hố, v c tranh v v mu theo ý thớch Riờng hc sinh khỏ, gii bit sp xp hỡnh v cõn i, bit chn mu, v mu phự hp - Thỏi : Hc sinh phỏt trin c kh nng tng tng v sỏng to v mt cõu chuyn ca chớnh cỏc em *MT: Yờu mn quờ hng, cú ý thc gi gỡn mụi trng, bit phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn, bit gi gỡn cnh quan mụi trng, tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng (liờn h) II DNG DY HC: - Giỏo viờn: giy A4, bỡa cng, tranh nh, bi v ca hc sinh lp trc - Hc sinh: giy v, mu v, bỳt chỡ, ty, giy mu, keo dỏn, III CC HOT NG DY HC (Quy trỡnh v cựng v sỏng to cõu chuyn): Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Hot ng V theo quan sỏt (5 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu hc sinh v phỏt cnh theo - Hc sinh thc hin trờn giy A4 ti hố - Hc sinh thc hin ghi tờn ca mỡnh vo bc v Hot ng 2: Trng by ngõn hng hỡnh nh (5phỳt): - Giỏo viờn khuyn khớch hc sinh sp xp cỏc bc v - Hc sinh trng by cỏc bc v ca theo ch dn; so sỏnh, nhn bit v din t c mi mỡnh chung vi cỏc bn khỏc; din t quan h v t l v kớch thc trờn hỡnh v c t l v kớch thc ca bc tranh theo ti ó v - Giỏo viờn t chc ỏnh giỏ v tho lun v phng - Hc sinh nhn xột, ỏnh giỏ cựng phỏp v ký ny v nhng yu t c bn ca hot giỏo viờn ng v tranh ti, chng hn nh: t l, cỏc biu cm, hỡnh dỏng ca cỏc i tng tranh - t cõu hi hc sinh suy ngh v chia s ý kin - Hc sinh chia s ý kin Hot ng 3: Sỏng tỏc tranh theo ch (5 phỳt): - Giỏo viờn gii thiu ch ng vt quen thuc, - Hc sinh chia nhúm 5, Mi nhúm khuyn khớch cỏc em t v ch v to mt bn sỏng tỏc cõu chuyn da vo ngõn t v cỏc hot ng ti hố hng hỡnh nh - Giỏo viờn t cõu hi: í kin ca em l gỡ? Em nh - Hc sinh nghiờn cu cỏc hỡnh v trỡnh by gỡ v bc tranh ca em? ngõn hng hỡnh nh sn cú suy ngh, cựng tho lun v chuyn ca nhúm, cõu Hot ng 4: Chia s ni dung cõu chuyn (7 ph): - Giỏo viờn yờu cu cỏc nhúm treo tranh lờn tng v - Hc sinh treo tranh ca mỡnh lờn i din nhúm trỡnh by v cõu chuyn ca nhúm mỡnh tng, tng nhúm ln lt trỡnh by v cõu chuyn ca nhúm mỡnh, cỏc nhúm khỏc cú th hi thờm lm rừ cõu chuyn - Giỏo viờn v hc sinh cựng gúp ý thờm mu sc cho cõu chuyn v lm cho ct truyn hay hn thụng qua cỏc cõu hi gi ý: + õu l hỡnh nh trng tõm ca bc tranh? + Nhng i tng tranh l gỡ? + Lm nhỡn s liờn quan ca cỏc i tng tranh? Hot ng Tụ mu lm phong phỳ cõu chuyn (5 phỳt): - Giỏo viờn yờu cu cỏc nhúm thc hin tho lun - Hc sinh dựng sỏp v v hoc cú th tỡm mu sc cho bc tranh ca nhúm ct dỏn giy mu to cõu chuyn hp - Giỏo viờn chỳ ý n kh nng hp tỏc, tho lun, tranh dn v sng ng lun v tỡm phng thc chung chn mu sc lm - Hc sinh thờm biu cm cho bc phong phỳ cõu chuyn s k tranh v tng s hiu bit ca mỡnh v mu sc - Giỏo viờn v hc sinh i thoi v tho lun v hỡnh - Trao i cựng giỏo viờn nh s dng mu: + Cht liu no c s dng v hiu ng th no? + Hỡnh thc: khụng gian hỡnh nh; ngụn ng; thnh phn; ng nột; mu sc tng phn; - Giỏo viờn liờn h giỏo dc hc sinh cú ý thc gi gỡn mụi trng, bit phờ phỏn nhng hnh ng phỏ hoi thiờn nhiờn, bit gi gỡn cnh quan mụi trng, tham gia cỏc hot ng v lm sch cnh quan mụi trng Hot ng T chc trng by v thuyt trỡnh v bc tranh (7 phỳt): - Giỏo viờn v hc sinh ỏnh giỏ kt qu lm vic Mi nhúm hc sinh trỡnh by cõu cỏc nhúm hc sinh thuyt trỡnh v tỏc phm ca mỡnh chuyn ca mỡnh ging nh mt v kch ngn - Giỏo viờn yờu cu hc sinh tho lun cõu hi: Chỳng ta cú th phỏt trin tip ch cõu chuyn ny bng cỏc hỡnh thc khỏc hay khụng ? Tuan: Tieỏt: Ngaứy soaùn: Ngaứy daùy: M thut TNG KT NM HC * Bi 35: Trng by sn phm I MC TIấU: Hc sinh bit c kt qu dy - hc m thut nm Nh trng thy c cụng tỏc ging dy m thut Hc sinh yờu thớch mụn m thut II CHUN B: Giỏo viờn v hc sinh chn cỏc Bi v, xộ dỏn v nn p Trng by ni thun tin cho nhiu ngi xem III NH GI: T chc cho hc sinh xem v gi ý nhn xột, ỏnh giỏ Khen ngi nhng hc sinh cú nhiu Bi p Trng by phũng cho nhiu ngi xem vo dp tng kt Giỏo viờn lu gi nhng sn phm p cho hc sinh nm tham kho KT THC NM HC [...]... của phong cảnh theo đề tài đã vẽ - Giáo viên tổ chức đánh giá và thảo luận về phương - Học sinh nhận xét, đánh giá cùng pháp vẽ ký họa này và những yếu tố cơ bản của hoạt giáo viên động vẽ tranh đề tài, chẳng hạn như: tỷ lệ, các biểu cảm, hình dáng, động tác của các nhân vật trong tranh - Đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ và chia sẻ ý kiến - Học sinh chia sẻ ý kiến 3 Hoạt động 3: Sáng tác tranh theo chủ... sửa gì khơng? - Giáo viên hỗ trợ các em trong suốt quy trình này 5 Hoạt động 5 Trình bày, thảo luận, đánh giá sản phẩm (7 phút): - Giáo viên tổ chức các nhóm học sinh trưng bày - Lần lượt từng học sinh lên giới thiệu sản sản phẩm phẩm và chức năng của sản phẩm - Học sinh đánh giá theo gợi ý của giáo viên - Giáo viên gợi ý cho học sinh đánh giá : bằng hình thức tự đánh giá; đánh giá theo + Em có hài... xét, đánh giá nhóm bạn - Giáo viên liên hệ giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn mơi trường; phê phán những hành động phá hoại thiên nhiên; biết giữ gìn cảnh quan mơi trường; tham gia các hoạt động và làm sạch cảnh quan mơi trường - Giáo viên u cầu học sinh thảo luận câu hỏi: “Chúng ta có thể phát triển tiếp chủ đề câu chuyện này bằng các hình thức khác hay khơng ?” Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Mĩ thuật. .. và sáng tạo về một câu chuyện của chính các em II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: giấy A4, bìa cứng, tranh ảnh, bài vẽ của học sinh lớp trước - Học sinh: giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, tẩy, giấy màu, keo dán, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU (quy trình vẽ theo âm nhạc): Hoạt động của giáo viên 1 Hoạt động 1 Nghe nhạc vẽ theo giai điệu (7phút): - Giáo viên bật nhạc nhẹ nhàng cho học sinh lắng nghe và cảm... hoạt giáo viên động vẽ tranh đề tài, chẳng hạn như: tỷ lệ, các biểu cảm, hình dáng, động tác của các nhân vật trong tranh - Đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ và chia sẻ ý kiến - Học sinh chia sẻ ý kiến 3 Hoạt động 3: Sáng tác tranh theo chủ đề (5 phút): - Giáo viên giới thiệu chủ đề thiên nhiên, khuyến khích - Học sinh chia nhóm 5, Mỗi nhóm các em tư duy về chủ đề và tạo một bản đồ tư duy về sáng tác... thiên nhiên; biết giữ gìn cảnh quan mơi trường; tham gia các hoạt động và làm sạch cảnh quan mơi trường Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Mĩ thuật Đề tài EM U TRƯỜNG EM I MỤC TIÊU: Bai12:Vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam - Kiến thức: Học sinh hiểu nội dung đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam - Kĩ năng: Học sinh biết cách vẽ tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam, vẽ được tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam Riêng học... mình vào thành một hoạt cảnh hoạt cảnh - Giáo viên gợi ý và giúp đỡ các nhóm - Học sinh hồn chỉnh hoạt cảnh trong nhòm 4 Hoạt động 4: Trưng bày và thuyết trình về hoạt cảnh (10 phút): - Giáo viên u cầu các nhóm trưng bày sản phẩm - Đại diện các và thuyết trình nhóm trưng bày các hình con vật và thuyết trình ngắn về hoạt cảnh của nhóm - Giáo viên và học sinh cùng nhận xét, đánh giá - Các nhóm khác lắng... tác phẩm? viên bằng hình thức tự đánh giá; đánh giá + Em sẽ sử dụng sản phẩm này thế nào? theo cặp, nhóm; kết hợp đánh giá giữa + Em hãy chọn bức hình mẫu mà ý tưởng và chức giáo viên và học sinh năng hỗ trợ lẫn nhau! Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: Mĩ thuật Chủ đề ĐỒ VẬT TRONG GIA ĐÌNH Bài 7: I MỤC TIÊU: Vẽ cái chai - Kiến thức: Học sinh nhận biết được đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của một vài loại chai... hàng hình ảnh (5phút): - Giáo viên khuyến khích học sinh sắp xếp các bức vẽ - Học sinh trưng bày các bức vẽ của theo chỉ dẫn; so sánh, nhận biết và diễn tả được mối mình chung với các bạn khác; diễn tả quan hệ về tỉ lệ và kích thước trên hình vẽ được tỉ lệ và kích thước của phong cảnh theo đề tài đã vẽ - Giáo viên tổ chức đánh giá và thảo luận về phương - Học sinh nhận xét, đánh giá cùng pháp vẽ ký... (7 phút): - Giáo viên u cầu học sinh thực hiện theo nhóm - Học sinh đứng theo cặp đối diện nhau và biểu diễn những cảm xúc tương phản - Tất cả học sinh đứng thành 2 hàng và bắt đầu diễn: ví dụ hình ảnh vui vẻ, sau đó học sinh ở hàng đối diện biểu diễn mặt buồn sau đó có thể là tĩnh/động - Chia nhóm học sinh thành nhóm 4-6 em và tìm những xúc cảm tương phản và diễn hình ảnh đó trước cả lớp để các bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mĩ thuật lớp 3 soạn theo đan mạch cả năm, Giáo án mĩ thuật lớp 3 soạn theo đan mạch cả năm, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình liên kết học sinh với tác phẩm):, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ biểu cảm):, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ cùng nhau và sáng tạo câu chuyện):, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình tạo hoạt cảnh với đất nặn màu):, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình xây dựng cốt truyện):, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình vẽ theo chủ đề):, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC (Quy trình tìm hiểu theo chủ đề):

Mục lục

Xem thêm