Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

73 976 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN Họ và tên GV: Phan Quốc Tuấn Môn: Mĩ thuật 1 Năm học: 2008 - 2009 Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi I- MỤC TIÊU. - Giúp HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. - Tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: Một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi (ở sân trường, ngày lễ, công viên, cắm trại ) HS: Sưu tầm tranh vẽ của thiếu nhi có nội dung về vui chơi. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của họ sinh 5 phút 20 phút 5 phút 5 phút HĐ1: Giới thiệu tranh về đề tài thiếu nhi vui chơi. - GV treo tranh và giới thiệu. + Đây là tranh vẽ về các hoạt động vui chơi của thiếu nhi ở trường, ở nhà và ở các nơi khác + Mỗi bức tranhcó nội dung khác nhau như: vui chơi ở sân trường có các hoạt động: nhảy dây, kéo co, đá bóng HĐ2: Hướng dẫn HS xem tranh. - GV y/c HS xem tranh và y/c HS trả lời các câu hỏi cho từng bức tranh. + Bức tranh vẽ những gì ? + Em thích bức tranh nào nhất ? + Vì sao em thích bức tranh đó ? - GV y/c HS quan sát kỉ bức tranh. + Trong tranh có những hình ảnh nào? + H.ảnh nào là chính, h.ảnh nào là phụ ? + Diễn ra ở đâu ? + Trong tranh có những màu nào ? + Em thích nhất màu nào ? HĐ3: Tóm tắt, kết luận. - GV hệ thống các nội dung, hình ảnh, màu sắc và nhấn mạnh: Muốn thưởng thức cái hay, cái đẹp của tranh, trước hết các em cần quan sát và trả lời các câu hỏi, đồng thời đưa ra những nhận xét riêng của mình về bức tranh HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV biểu dương 1 số HS tích cực phát biểu XD bài, động viên HS yếu * Dặn dò: - Về nhà tập quan sát, nhận xét tranh. - Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu /. - HS quan sát tranh và lắng nghe. - HS quan sát tranh và trả trả lời câu hỏi. + Nhảy dây, đua thuyền, kéo co + HS trả lời theo cảm nhận riêng + HS trả lời. - HS quan sát tranh và trả lời. + Có các em thiếu nhi vui chơi + H.ảnh chính là các em thiếu nhi. H.ảnh phụ là cây, nhà, + Diễn ra ở sân trường, + HS trả lơì theo cảm nhận riêng + HS trả lời . - HS quan sát và lắng nghe. - HSlắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 2: VẼ NÉT THẲNG I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết được các loại nét thẳng. - HS biết cách vẽ nét thẳng. - HS biết vẽ phối hợp các nét thẳng, để tạo thành bài vẽ đơn giản và vẽ màu theo ý thích. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Một số hình (hình vẽ, ảnh) có các nét thẳng. - Hình vẽ minh hoạ. - Bài vẽ của HS lớp trước. HS: - Vở tập vẽ, bút chì, màu, tẩy III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút HĐ1: Giới thiệu nét thẳng. - GV y/c HS xem hình vẽ trong vở Tập vẽ 1 và hướng dẫn. + Nét thẳng ngang (nét nằm ngang) + Nét thẳng nghiêng ( nét xiên) + Nét thẳng đứng + Nét gấp khúc (nét gãy) - GV chỉ vào cạnh bàn, (bảng), đặt câu hỏi. + Nét nằm ngang, nét đứng, nét gấp khúc ? - GV tóm tắt. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV vẽ minh hoạ bảng và đặt câu hỏi. + Vẽ nét thẳng ngang vẽ như thế nào ? + Nét thẳng nghiêng ? + Nét gấp khúc ? - GV vẽ minh hoạ bảng 1số hình, đặt câu hỏi + Đây là hình gì ? - GV tóm tắt. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, hướng dẫn HS tìm ra cách vẽ khác nhau. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi vẽ thêm hình để bài vẽ sinh động hơn HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét động viên chung. - GV chọn bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nhận xét - GV y/c 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Về nhà quan sát màu đỏ, màu vàng, lam. - Nhớ đưa vở Tập vẽ 1, màu vẽ./. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + HS trả lời theo cảm nhận riêng - HS lắng nghe. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + Vẽ từ trái sang phải. + Vẽ từ trên xuống. + Có thể vẽ liền nét từ trên xuống hoặc từ dưới lên. - HS quan sát và trả lời. + Hình núi, cây, nước, nhà - HS lắng nghe. - HS vẽ bài theo cảm nhận riêng. - Vẽ màu theo ý thích. - HS lắng nghe. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. -HS lắng nghe dặn dò. Bài 3: MÀU VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH ĐƠN GIẢN I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết 3 màu: đỏ, vàng, lam. - HS biết vẽ màu vào hình đơn giản.Vẽ được màu kín hình, II- THIẾT BỊ DẠY-HỌC. GV: -Một số ảnh hoặc tranh có màu đỏ, vàng, lam, - Bài vẽ của HS các năm trước. HS: Vở Tập vẽ 1, màu vẽ. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài. HĐ1: Giới thiệu màu sắc. -GV y/c HS quan sát hình 1, bài 3, vở Tập vẽ 1( 3 màu cơ bản ), và đặt câu hỏi. + Hãy kể tên các màu ở hình 1 ? + Kể tên các đồ vật có màu đỏ, vàng, lam ? - GV kết luận. + Mọi vật quanh chúng ta đều có màu sắc. + Màu sắc làm cho mọi vật đẹp hơn. + Màu đỏ, vàng, lam là 3 màu chính. HĐ2: Hướng dẫn HS thực hành. -GV nêu y/c bài vẽ (vẽ màu vào H2,H3,H4) -GV đặt câu hỏi: + Lá cờ Tổ quốc có màu gì ? + Hình quả và dãy núi ? - GV hướng dẫn HS cách cầm bút và cách vẽ màu: + Cầm bút thoải mái đẻ vẽ màu dễ dàng. + Nên vẽ màu xung quanh trước, ở giữa sau. + Vẽ màu ít ra ngoài hình vẽ. - GV theo dõi và giúp đỡ HS biết cách vẽ màu. HĐ3: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Quan sát mọi vật và gọi tên màu của chúng - Quan sát tranh của bạn Quỳnh Trang, xem bạn đã dùng màu nào - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + Màu đỏ, vàng và lam. + HS trả lời theo cảm nhận riêng - HS lắng nghe. - HS quan sát - HS trả lời câu hỏi. + Lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ngôi sao ở giữa màu vàng. + HS trả lời theo cảm nhận riêng. - HS vẽ bài, vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên đẻ nhận xét. - HS nhận xét về màu và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 4: VẼ HÌNH TAM GIÁC I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết được hình tam giác. - Biết cách vẽ hình tam giác. - Từ các hình tam giác có thể vẽ được 1 số hình tương tự trong thiên nhiên nhiên. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Một số hình vẽ có dạng hình tam giác. - Một số đồ vật có dạng hình tam giác: cái ê ke. khăn quàng HS: - Vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phú t 5 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Giới thiệu hình tam giác. - GV y/c HS quan sát hình vẽ ở bài 4, vở Tập vẽ 1 và đặt câu hỏi. + Hình1 vẽ những hình gì ? - GV vẽ minh họa bảng và đặt câu hỏi. + Gọi tên các hình trên bảng ? - GV tóm tắt. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ . - GV đặt câu hỏi: + Vẽ hình tam giác như thế nào ? - GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn. + Vẽ từng nét. + Vẽ nét từ trên xuống. + Vẽ nét từ trái sang phải. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS tìm ra cách vẽ cánh buồm, dãy núi, nước, -GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi: vẽ thêm hình mây ,cá, vẽ màu theo ý thích. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 3 đến 4 bài vẽ đẹp, chưa đẹp, để nhận xét. - HS nhận xét. - GV nhận xét bổ sung. * Dặn dò: - Quan sát quả, cây, hoa, lá, - Nhớ đưa Vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + Hình cái nón, cái êke, mái nhà, - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + Cánh buồm, dãy núi, con cá, - HS quan sát và lắng nghe. - HS trả lời theo cảm nhận riêng. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. - HS vẽ bài sáng tạo, vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về hình ảnh, màu và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 5: VẼ NÉT CONG I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết nét cong. - Biết cách vẽ nét cong. - Vẽ được hình có nét cong và vẽ màu theo ý thích. III- THIẾT BỊ DẠY -HỌC. GV: -Một số đồ vật có dạng hình tròn. - Một vài hình vẽ có hình là nét cong, HS: Vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phú t 5 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài mới HĐ1: Giới thiệu các nét cong. - GV vẽ lên bảng 1 số nét cong, nét lượn sóng, nét cong khép kín và đặt câu hỏi. + Đây là nét gì ? -GV vẽ lên bảng 1 số hình và đặt câu hỏi. + Đây là những hình gì ? - GV tóm tắt. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV vẽ lên bảng cách vẽ nét cong. + Vẽ theo chiều mũi tên. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c bài vẽ. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS cách vẽ nét cong và gợi ý thêm để HS tìm thêm hình để vẽ cho sinh động. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi. HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 3 đến 4 bài vẽ đẹp, chưa đẹp để nhận xét. - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Về nhà quan sát màu sắc của 1 số loại quả - Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy, màu, để học./. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + HS trả lời theo cảm nhận riêng. - GV quan sát và trả lời. + Hình chiếc lá, quả, núi, - HS lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát. - HS vẽ bài theo cảm nhận riêng, vẽ màu theo ý thích. - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về hình ảnh, màu sắc và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 6: VẼ HOẶC NĂN QUẢ DẠNG TRÒN I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết đặc điểm, hình dáng và màu sắc 1 số quả dạng tròn. - Vẽ hoặc nặn được 1 vài quả dạng tròn. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Một số tranh, ảnh về các loại quả dạng tròn. - Một vài quả dạng tròn khác nhau. - Một số bài vẽ hoặc nặn của HS về quả dạng tròn, HS: Vở Tập vẽ 1, đất màu, bút chì, tẩy, màu, III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 ph út 5 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Giới thiệu quả. - GV cho HS xem 1 số quả dạng tròn qua tranh, ảnh mẫu thực và đặt câu hỏi. + Đây là quả gì ? + Quả có dạng như thế nào ? + Quả có màu gì ? + Kể tên 1 số loại quả mà em biết ? - GV tóm tắt. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ, cách nặn. 1. Cách vẽ: GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn. + Vẽ hình quả trước. + Vẽ chi tiết, hoàn chỉnh hình. + Vẽ màu. 2. Cách nặn: + Nặn đất theo hình dạng quả. + Nặn chi tiết ( núm, cuống, ) + Ghép dính các bộ phận với nhau. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV y/c HS chia nhóm. - GV bao quát lớp, nhắc nhở các nhóm tìm và chọn loại quả thích hợp để nặn hoặc vẽ. - GV giúp đỡ các nhóm yếu, động viên nhóm khá, giỏi HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV y/c các nhóm trình bày sản phẩm. - GV gọi 2 đến 3 HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Về nhà quan sát 1 số loại hoa quả và màu sắc của chúng. - Nhớ đưa vở, bút chì, tẩy màu, để học./. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + Quả cà chua, quả cam, + Quả có dạng tròn. + Quả có màu đỏ, vàng, xanh, + HS trả lời theo cảm nhận riêng. - HS lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS chia nhóm. - HS làm bài theo nhóm. - Đại diện nhón trình bày sản phẩm. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 7: VẼ MÀU VÀO HÌNH QUẢ ( TRÁI ) CÂY I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết màu các loại quả quen thuộc. - Biết dùng màu để vẽ vào hình các quả. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Một số quả thực có màu khác nhau. - Tranh hoặc ảnh về các loại quả. - Bài vẽ của HS các tiết trước. HS: Vở Tập vẽ 1, màu vẽ. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phú t 5 phú t 20 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài. HĐ1: Giới thiệu quả. - GV giới thiệu 1 số quả thực, hoặc y/c HS xem ở hình 1,2, bài 7, vở Tập vẽ 1 và đặt câu hỏi. + Đây là quả gì ? + Quả có màu gì ? + Em hãy kể 1 số loại quả mà em biết ? - GV cho HS xem bài vẽ của HS lớp trước. - GV tóm tắt. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ màu. - GV đặt câu hỏi. + Quả cà có màu gì ? + Quả xoài có màu gì ? - GV vẽ minh họa bảng hoặc hướng dẫn ở bộ ĐDDH. + Chọn màu. + Vẽ màu: Vẽ màu cẩn thận, vẽ xung quanh trước ở giữa sau. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c vẽ bài. - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ màu cẩn thận không bị nhem ra phía ngoài, - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá, giỏi, HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét - GV gọi 2 đến3 HS nhận xét. - GV nhận xét bổ xung. * Dặn dò: - Quan sát màu sắc của hoa và quả. - Nhớ đưa vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu - HS quan sát và trả lời. + Quả cam, quả xoài, + Quả có màu vàng, xanh, + HS trả lời theo cảm nhận riêng. - HS quan sát và nhận xét. - HS lắng nghe. - HS trả lời. + Quả cà có màu tím, xanh, + Quả xoài có màu vàng, xanh, - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ màu theo ý thích, - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 8: VẼ HÌNH VUÔNG VÀ HÌNH CHỮ NHẬT I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết hình vuông và hình chữ nhật. - HS biết cách vẽ các hình trên. - HS vẽ được các dạng hình vuông, hình chữ nhật vào hình có sẵn và vẽ màu theo ý thích II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Một vài đồ vật là hình vuông, hình chữ nhật. - Bài vẽ của HS năm trước. HS: Vở Tập vẽ 1, bút chì, màu vẽ, III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5 phút 5 phút 20 phút 5 phút - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Giới thiệu hình vuông, h.chữ nhật. - GV giới thiệu 1 số đồ vật và gợi ý. + Cái bảng là hình chữ nhật. + Viên gạch lát nền nhà là hình vuông, - GV y/c HS xem hình trong vở Tập vẽ1 đặt câu hỏi. + Đây là hình gì ? + Kể 1 số đồ vật có dạng h.chữ nhât, h.vuông - GV tóm tắt. HĐ2: Hướng dẫn HS cách vẽ. - GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn. + Vẽ trước 2 nét ngang hoặc 2 nét dọc bằng nhau, cách đều nhau. + Vẽ tiếp 2 nét dọc hoặc 2 nét ngang còn lại. HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV nêu y/c của bài tập. + Vẽ các nét dọc, nét ngang để tạo thành cửa ra vào, cửa sổ hoặc lan can ở 2 ngôi nhà. + Vẽ thêm hình để bài vẽ phong phú hơn. + Vẽ màu theo ý thích. - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi HĐ4: Nhận xét, đánh giá. - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét. - GV gọi 2 đến3 HS nhận xét. - GV nhận xét. * Dặn dò: - Sưu tầm tranh phong cảnh. - Đưa vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu, - HS quán sát và lắng nghe. - HS quan sát và trả lời câu hỏi. + HS trả lời theo cảm nhận riêng. + HS trả lời. - HS lắng nghe. - HS quan sát và lắng nghe. - HS vẽ thêm hình chữ nhật, hình vuông vào hình có sẵn. - Vẽ màu theo ý thích - HS đưa bài lên để nhận xét. - HS nhận xét về hình, màu và chọn ra bài vẽ đẹp nhất. - HS lắng nghe. - HS lắng nghe dặn dò. Bài 9: XEM TRANH PHONG CẢNH I- MỤC TIÊU. - Giúp HS nhận biết được tranh phonh cảnh, mô tả được những hình vẽ và màu sắc trong tranh. - HS yêu mến cảnh đẹp quê hương. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Tranh, ảnh phong cảnh ( cảnh biển, cảnh phố phường, đồng ruộng ) - Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở vở Tập vẽ 1. - Một số tranh phong cảnh của HS năm trước, HS : Vở Tập vẽ 1. III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 10 phú t 10 phú t 10 phú t 5 phú t - Giới thiệu bài mới. HĐ1: Gới thiệu tranh phong cảnh. - GV cho HS xem tranh (đã chuẩn bị trước) hoặc tranh ở bài 9,Vở Tập vẽ1 và giới thiệu. - tranh phong cảnh thường vẽ nhà, cây, ao, hồ, đường, - Tranh phong cảnh có thể vẽ thêm người và các con vật cho sinh động. - Có thể vẽ tranh phong cảnh bằng chì, màu HĐ2: Hướng dẫn HS xem tranh. Tranh 1: Đêm hội ( tranh màu nước của Võ Đức Hoàng Chương, 10 tuổi). - GV hướng dẫn HS xem tranh và đặt câu hỏi + Tranh vẽ những hình ảnh nào ? + Màu sắc trong tranh như thế nào ? + Em có nhận xét gì về tranh Đêm hội. - GV tóm tắt. Tranh 2: Chiều về ( tranh bút dạ của Hoàng Phong, 9 tuổi ) - GV y/c HS quan sát tranh và đặt câu hỏi. + Tranh vẽ ban ngày hay đêm ? + Tranh vẽ cảnh ở đâu ? + Vì sao bạn Hoàng Phong lại đặt tên tranh là “Chiều về” ? + Màu sắc trong tranh như thế nào ? - GV tóm tắt. HĐ3: Nhận xét, đánh giá. - GV nhận xét về tiết học. Biểu dương 1 số em tích cực phát biểu XD bài, động viên HS yếu, * Dặn dò: - Quan sát 1 số loại quả. - Nhớ đưa vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu, - HS quan sát và lắng nghe. - HS lắng nghe. - HS quan sát tranh “Đêm hội”. - HS trả lời câu hỏi. + Tranh vẽ những ngôi nhà cao, thấp + Màu sắc tươi sáng: màu vàng, tím, + Là bức tranh đẹp, đúng là đêm hội - HS lắng nghe. - HS quan sát tranh và trả lời. + Tranh vẽ phonh cảnh ban ngày, + Vẽ cảnh nông thôn, + Bầu trời về chiều được vẽ bằng màu da cam, đàn trâu đang về chuồng, + Màu sắc tươi vui, - HS lắng nghe. - HS lắng nghe nhận xét, đánh giá. - HS lắng nghe dặn dò. [...]... tẩy, màu, Bài 16 : VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA I- MỤC TIÊU - Giúp HS thấy được vẽ đẹp về hình dáng của 1 số lọ hoa - HS vẽ hoặc xé dán được 1 lọ hoa đơn giản II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC GV: - Sưu tầm tranh vẽ, ảnh chụp1 vài kiểu dáng lọ hoa khác nhau - Một số lọ hoa có hình dáng, chất liệu khác nhau - Một số bài vẽ, hoặc xé dán của HS lớp trước HS: Vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu vẽ, hoặc giấy màu, hồ dán, III- CÁC... HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giới thiệu bài mới 5 H 1: Giới thiệu cảnh thiên nhiên phút - GV cho HS quan sát 1 số bức tranh vẽ cảnh - HS quan sát và lắng nghe thiên nhiên và gợi ý: + Cảnh sông biển, cảnh phố phường, cảnh đồng ruộng, cảnh trường học, - GV đặt câu hỏi: - HS trả lời + Cảnh biển có những hình ảnh nào ? + Cảnh biển: biển, thuyền, mây, trời + Cảnh nông thôn có những... Giới thiệu bài mới 5 H 1: Giới thiệu cách trang trí hình vuông phút đơn giản ở H .1, 2, 3, 4, bài18- Vở Tập vẽ 1 - GV cho HS xem 1 số đồ vật có trang trí hình -HS quan sát và trả lời vuông và gợi ý: + Trang trí hình vuông có tác dụng gì ? + Có t/d làm cho mọi vật đẹp hơn + Được trang trí như thế nào ? + HS trả lời theo cảm nhận riêng - GV cho HS xem 1 số bài trang trí ở H .1, 2 - HS quan sát và trả... mến cảnh đẹp quê hương, đất nước, con người, II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC GV: - Một số tranh, ảnh phong cảnh - Một số bài vẽ của HS năm trước HS: Vở Tập vẽ 1, màu, III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Giới thiệu bài mới 5 H 1: Giới thiệu tranh, ảnh phong cảnh phút - GV cho HS xem 1 số tranh, ảnh phong cảnh - HS quan sát tranh và trả lời và gợi ý: + Đây là cảnh... xét, đánh giá - HS nhận xét về hình dáng, màu sức và chọn ra - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp, chưa đẹp để n.xét bài vẽ đẹp nhất, - GV gọi 2 đếm 3 HS nhận xét - HS lắng nghe - GV nhận xét * Dặn dò: - Sưu tầm tranh phong cảnh, - Nhớ đưa vở Tập vẽ, bút chì, tẩy, màu, / - HS lắng nghe dặn dò Bài 21 : VẼ MÀU VÀO HÌNH VẼ PHONG CẢNH I- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố cách vẽ màu - HS vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh miền... bố cục, - GV cho HS xem bài vẽ của HS lớp trước và hình ảnh, màu sắc, đặt câu hỏi gợi ý: về bố cục, hình, màu - HS lắng nghe - GV nhận xét bổ sung 5 H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ,cách xé dán phú 1. Cách vẽ: - HS quan sát và trả lời t - GV vẽ minh họa bảng và gợi ý + Về hình dáng lọ hoa + Vẽ hình dáng lọ hoa + Vẽ chi tiết: miệng, cổ, đế, + Về màu + Vẽ màu 2. Cách xé dán - HS quan sát và lắng nghe - GV minh... nhi vẽ về cảnh sinh hoạt với các nội dung, chủ đề khác nhau - Tranh trong vở Tập v 1 HS: Vở Tập v 1 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Gới thiệu bài mới 5 H 1: Giới thiệu tranh phút - GV cho HS xem tranh và gợi ý: - HS quan sát tranh và lắng nghe + Cảnh sinh hoạt trong gia đình: bữa cơm, + Cảnh sinh hoạt ở phố phường: dọn vệ sinh, làm đường + Cảnh sinh... phonh cảnh thiên - HS lắn nghe dặn dò nhiên - Nhớ mang Vở Tập vẽ 1, bút chì, tẩy, màu, Bài 31: VẼ CẢNH THIÊN NHIÊN I- MỤC TIÊU - Giúp HS tập quan sát thiên nhiên - HS vẽ được cảnh thiên nhiên theo ý thích - HS thêm yêu mến quê hương, đất nước II- THIẾT BỊ DẠY -HỌC GV: - Một số tranh, ảnh phong cảnh: nông thôn, miền núi, phố phường, - Một số tranh phonh cảnh của HS năm trước HS : Vở Tập vẽ 1, bút... HS quan sát + Gấp đôi tờ giấy màu + Vẽ hình dáng lọ hoa và xé dán HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành - HS vẽ bài theo cảm nhận riêng 20 - GV nêu y/c vẽ bài - Vẽ màu theo ý thích phú - GV bao quát lớp, nhắc nhở HS vẽ hoặc xé t dán theo ý thích, sao cho phù hợp - GV giúp đỡ HS yếu, động viên HS khá,giỏi HĐ4: Nhận xét, đánh giá - HS đưa bài lên để nhận xét - GV chọn 1 số bài vẽ đẹp.chưa đẹp để n.xét - HS nhận... + Cảnh nông thôn: cánh đồng, con đường, hàng cây, + Cảnh phố phường ? + Cảnh phố phường: Đường phố, nhà, xe cộ, - GV tóm tắt: - HS lắng nghe 5 H 2: Hướng dẫn HS cách vẽ phút - GV vẽ minh họa bảng và hướng dẫn - HS quan sát và lắng nghe + Vẽ hình ảnh chính + Vẽ hình ảnh phụ + Vẽ màu 20 HĐ3: Hướng dẫn HS thực hành phút - GV nêu y/c vẽ bài - HS vẽ bài theo cảm nhận riêng, vã màu theo - GV bao quát lớp, . PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN Họ và tên GV: Phan Quốc Tuấn Môn: Mĩ thuật 1 Năm học: 20 08 - 20 09 Bài 1: Xem tranh thiếu nhi vui chơi I-. Tranh, ảnh phong cảnh ( cảnh biển, cảnh phố phường, đồng ruộng ) - Tranh phong cảnh của thiếu nhi và tranh ở vở Tập vẽ 1. - Một số tranh phong cảnh của HS năm trước, HS : Vở Tập vẽ 1. III- CÁC. hình dáng của 1 số lọ hoa. - HS vẽ hoặc xé dán được 1 lọ hoa đơn giản. II- THIẾT BỊ DẠY- HỌC. GV: - Sưu tầm tranh vẽ, ảnh chụp1 vài kiểu dáng lọ hoa khác nhau. - Một số lọ hoa có hình dáng,

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:20

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Họ và tên GV: Phan Quốc Tuấn

  • Bài 5: VẼ NÉT CONG

  • Bài 27: VẼ HOẶC NẶN CÁI Ô TÔ

  • Bài 5: VẼ NÉT CONG

  • Bài 27: VẼ HOẶC NẶN CÁI Ô TÔ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan