0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Mầm non - Tiểu học >

Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... Nm hc: 2 012 2 013 Giỏo ỏn m tht 20 GV: Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A _ Tun 11 Th ngy 14 thỏng 11 nm 2 012 Bi 11 : V MU ... hc: 2 012 2 013 Giỏo ỏn m tht 30 GV: Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A _ Tun 16 : Th ngy 19 thỏng 12 nm 2 012 Bi 16 : V L ... Nm hc: 2 012 2 013 Giỏo ỏn m tht 10 GV: Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A _ Tun 6: Th ngy 10 thỏng 10 nm 2 012 Bi 6: TP V...
 • 68
 • 804
 • 5
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... häc: 18 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C Giao H¬ng ngµy th¸ng 10 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH Tn 11 19 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C Thø n¨m ngµy th¸ng 11 ... bµi häc h«m sau Giao H¬ng ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH Tn 12 Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2009 21 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C VÏ Tù I Mơc tiªu: - BiÕt t×m ®Ị ... xÐt +VÏ h×nh +VÏ mµu Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 Ký dut cđa BGH Tn 17 32 GV gi¶ng d¹y: trÇn thÞ thu h¬ng Gi¸o ¸n MÜ tht líp 1C Thø năm ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2009 VÏ tranh ng«i nhµ cđa em I Mơc...
 • 67
 • 843
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... đánh giá - HS nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe Củng cố - dặn dò - Quan sát hình dáng màu sắc trang trí đờng diềm 20 Ngày soạn : Giảng : Khối 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 11 Bài 11 : ... đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe Củng cố - dặn dò : - Quan sát hình ảnh cá khác Ngày tháng năm 2009 24 Ngày soạn : Giảng : Khối 1A : 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Tuần 13 Bài 13 ... đánh giá - Nhận xét theo cảm nhận - HS lắng nghe Củng cố - dặn dò : - Quan sát tranh, ảnh nhà em Ngày tháng năm 2009 Ngày soạn : Giảng : Khối 1A : Tuần 17 32 1B : 1C : 1D : 1 : 1E : Bài 17 ...
 • 69
 • 1,372
 • 13
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... nghe - HS vẽ Hoàn thành 10 , 11 , 12 - HS vẽ hình ảnh sáng tạo, vẽ màu theo ý thích - HS lắng nghe - HS lắng nghe dặn dò Bài 13 : VẼ CÁ I- MỤC TIÊU - Giúp HS nhận biết hìn dáng phận cá - HS biết ... Giới thiệu H 1: Giới thiệu cảnh thiên nhiên phút - GV cho HS quan sát số tranh vẽ cảnh - HS quan sát lắng nghe thiên nhiên gợi ý: + Cảnh sông biển, cảnh phố phường, cảnh đồng ruộng, cảnh trường ... - HS trả lời + Cảnh biển có hình ảnh ? + Cảnh biển: biển, thuyền, mây, trời + Cảnh nông thôn có hình ảnh ? + Cảnh nông thôn: cánh đồng, đường, hàng cây, + Cảnh phố phường ? + Cảnh phố phường:...
 • 73
 • 915
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 11 Thứ ba , ngày 10 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 11 Tên dạy: VẼ MÀU VÀO ... DUYỆT TUẦN 16 Thứ ba , ngày 15 tháng 12 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 16 Trang 31 Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) Tên dạy: VẼ HOẶC XÉ DÁN LỌ HOA ... kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 1) GHI CHÚ BGH KÝ DUYỆT TUẦN 12 Thứ ba , ngày 17 tháng 11 năm 2009 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 12 Tên dạy: VẼ TỰ...
 • 72
 • 780
 • 3
Giáo án Mĩ thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... hình dáng vật xung quanh để Giáo viên: Trịnh Đức Thuận …- Giáo án Mỹ Thuật khối … 14 chuẩn bò cho sau BÀI Thường thức Mó thuật Học sinh ghi nhớ Thứ 2, ngày 15 tháng 10 năm 2 012 XEM TRANH PHONG CẢNH ... xét với * Cả lớp tuyên dương bạn học sinh hăng say phát biểu xây dựng Học sinh ghi nhớ Thứ 2, ngày 22 tháng 10 năm 2 012 Giáo viên: Trịnh Đức Thuận …- Giáo án Mỹ Thuật khối … 16 Bài 10 Vẽ theo ... sinh nhận xét: Màu tươi sáng hài hoà Có đậm, nhạt, tô Học sinh ghi nhớ Thứ 2, ngày 26 tháng 11 năm 2 012 Giáo viên: Trịnh Đức Thuận …- Giáo án Mỹ Thuật khối … 24 Bài 15 Vẽ theo mẫu VẼ CÂY I- MỤC...
 • 51
 • 823
 • 5
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... MÔN MỸ THUẬT LỚP Bài 16 : TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT XXVIII MỤC TIÊU KT: HS biết cách nặn, cách vẽ, cách xé dán vật KN: HS nặn vẽ, xé dán vật theo cảm nhận TĐ: Giáo dục ... Hoạt động giáo viên Hát 24 ) Ổn đònh : (1 ) 25 ) Kiểm tra cũ: (2 ) GV kiểm tra ĐDHT HS 26 ) Dạy – học mới: Giới thiệu bài: (1 ) Hôm cô hướng dẫn em vẽ tranh chân dung GV ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu ... số nón có hình dáng màu sắc khác Một số vẽ mẫu nón HS: Vở tập vẽ,bút chì, bút màu XVIII CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên 20 ) Ổn đònh : (1 ) 21 ) Kiểm tra cũ: (1 ) Kiểm tra ĐDHT...
 • 94
 • 1,593
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án thuật lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... sinh nhận xét chọn vẽ đẹp theo cảm nhận - Học sinh ý nghe TUẦN 11 Ngày soạn: 30/ 11 / 2 010 Ngày giảng: Thứ ba ngày tháng 11 năm 2 010 MĨ THUẬT BÀI 11 : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH CỦA HỌA SĨ I ... vẽ 41 TUẦN 32 Ngày soạn: 16 / / 2 011 Ngày giảng: Thứ ba ngày 19 tháng năm 2 011 MĨ THUẬT BÀI 32: VẼ TRANG TRÍ TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH I MỤC TIÊU: - Hiểu hình dáng,cách trang trí chậu cảnh ... xét - Học sinh ý nghe TUẦN 17 Ngày soạn: 11 / 12 / 2 010 Ngày giảng: Thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2 010 MĨ THUẬT BÀI 17 : VẼ TRANG TRÍ : TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG I MỤC TIÊU: 21 - Biết thêm trang trí hình...
 • 46
 • 799
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... Tun 12: Nm hc: 20 12 20 13 Giỏo ỏn m thut 22 GV:Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A Th ngy 22 thỏng 11 nm 20 12 Bi 12: TP ... Tun 16 Nm hc: 20 12 20 13 Giỏo ỏn m thut 30 GV:Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A Th ngy 20 thỏng 12 nm 20 12 Bi 16: Xẫ ... Tun 14: Nm hc: 20 12 20 13 Giỏo ỏn m thut 26 GV:Lờ Th Dung Trng Tiu Hc Lc An A Th ngy thỏng 12 nm 20 12 Bi 14: V TIP...
 • 70
 • 1,148
 • 6
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... Vũ Xu©n Chung 20 11 - 31 - Năm học 20 10- Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Bài 17: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT XEM TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ THIẾU NHI Tuần 17: Tiết 17 Ngày dạy :2/ 1 /20 07 I/ MỤC TIÊU ... NHI Bài 2: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT – XEM TRANH THIẾU Tuần 2: Tiết Ngày dạy :19/09 /20 07 I/ MỤC TIÊU : GV : Vũ Xu©n Chung -2- Năm học 20 10 -20 11 Trường tiểu hoc Đ«ng Lỗ Gi¸o ¸n mỹ thuật Giúp hs ... Bài 23 : VẼ TRANH – ĐỀ TÀI MẸ HOẶC CÔ GIÁO Tuần : 23 Tiết 23 Ngày dạy : 20 /2/ 2008 I/ MỤC TIÊU : Giúp HS - KT: Hiểu nội dung đề tài Mẹ cô giáo - KN: Biết cách vẽ vẽ tranh mẹ cô giáo - TĐ:...
 • 66
 • 1,569
 • 4
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... CÁI MŨ (NÓN) 22 MỤC TIÊU KT: HS hiểu hình dáng, vẻ đẹp, ích lợi loại nón KN: HS biết cách vẽ nón vẽ nón theo mẫu TĐ: Giáo dục HS yêu thích môn học 23 CHUẨN BỊ GV: Một số nón có hình dáng màu sắc ... tập vẽ,bút chì, bút màu 24 CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 20 ) Ổn đònh : (1’) Hát 21 ) Kiểm tra cũ: (1’) Kiểm tra ĐDHT HS Chuyển ý 22 ) Dạy – học mới: Giới ... sát, so sánh, nhận xét hình dáng loại cốc KN: HS biết cách vẽ vẽ cốc TĐ: Giáo dục HS yêu thích môn học 32 CHUẨN BỊ GV: Chọn cốc có hình dáng, màu sắc, chất liệu khác để giới thiệu so sánh HS:...
 • 116
 • 1,391
 • 1
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 23 Thứ tư, ngày 24 tháng năm 20 10 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 23 Tên dạy: Vẽ tranh ĐỀ TÀI MẸ HOẶC CÔ GIÁO ... Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 21 Thứ tư, ngày 27 tháng năm 20 10 Môn: Mỹ thuật. Tiết CT: 21 Tên dạy: Tập nặn tạo dáng NẶN HOẶC VẼÙ DÁNG ... rút kinh nghiệm Hứa Khánh Loan – Giáo viên Trường tiểu học Phường – Thò xã Bạc Liêu ( Lớp 2) BGH KÝ DUYỆT TUẦN 22 Thứ tư , ngày tháng năm 20 10 Môn: Mỹ thuật Tiết CT: 22 Tên dạy: Vẽ trang trí...
 • 72
 • 921
 • 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án thuật lớp 2 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... bảng TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” Tuần 21 Tiết 21 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP HK I Thứ Năm ngày 26 tháng năm 20 12 thuật Bài: Tập Nặn tạo dáng tự Nặn vẽ hình dáng người I: Mục tiêu: Kiến thức: - HS ... TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” Tuần 23 Tiết 23 GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP HK I Thứ Năm ngày 17 tháng năm 20 11 Thứ Năm ngày tháng năm 20 12 thuật Bài: Vẽ tranh đề tài Mẹ Cô giáo I: Mục tiêu: Kiến thức: - ... Vẽ màu Thể Thứ Năm ngày 25 tháng 08 năm 20 11 Giáo viên: Thạch Minh Trang TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HÒA “C” GIÁO ÁN MĨ THUẬT LỚP HK I Tuần Tiết thuật Bài: Thường thức thuật Xem tranh thiếu nhi...
 • 69
 • 1,007
 • 4
Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... ràng, + Màu sắc cảnh vật ban ngày, ban đêm khác nhau: tươi sáng Cảnh vật ban ngày rõ ràng, tươi sáng + Cảnh vật ban đêm ánh Cảnh vật ban đêm ánh sáng đèn, ánh lửa màu sắc sáng đèn, ánh lửa màu ... Kiểm tra, đánh giá, trò chơi Học sinh nhận xét tranh vẽ Hai nhóm thi với Học sinh nhận xét Thứ 4, ngày 03 tháng 04 năm 20 13 Bài 32 TẬP NẶN TẠO DÁN G TỰ DO NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN HÌNH DÁNG NGƯỜI I/ ... 3 Trường Tiểu học IaNhin – GV: Trònh Đức Thuận với hoạ tiết vẽ lớp cánh trước màu, lớp cánh sau vẽ màu khác * Hoạt động 3: Thực hành - Mục tiêu: Học sinh tự vẽ hoạ tiết vào hình chữ nhật - Giáo...
 • 57
 • 1,093
 • 4
Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... dáng cách trang trí GV thực hiện: Nguyễn Văn Quất Lục Nam Bắc Giang 12 Tr ờng TH Bảo Sơn 2- Giáo án thuật lớp Năm học 2007- 2008 Tuần 13 Thứ năm, ngày 06 tháng 12 năm 2007 thuật Bài 13: ... Giang 35 Tr ờng TH Bảo Sơn 2- Giáo án thuật lớp Năm học 2007- 2008 Tuần 27 Thứ năm, ngày 27 tháng 03 năm 2008 thuật Bài 27: Vẽ theo mẫu lọ hoa I - Mục tiêu: - HSTB, yếu nhận biết đợc hình dáng ... 2- Giáo án thuật lớp Năm học 2007- 2008 - GV HD HS nhận xét, đánh giá vẽ bạn GV củng cố, bổ sung * Dặn dò (2'): Quan sát quang cảnh trờng học Tuần Thứ năm ngày 04 tháng 10 năm 2007 thuật...
 • 40
 • 780
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án mĩ thuật lớp 1 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 4 cả năm 2012giáo án mĩ thuật lớp 3 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 7 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 5 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 1 cktkngiáo án mĩ thuật lớp 1 2 3 4 5giáo án mĩ thuật lớp 1 năm 2012giáo án mĩ thuật lớp 1 tuần 27giáo án mĩ thuật lớp 1giáo án mỹ thuật lớp 1 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 1 tuần 28giao an mi thuat lop 1 bai 14giáo án kĩ thuật lớp 1 cả nămgiáo án mĩ thuật lớp 4 cả nămMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ