0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

46 875 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:29

M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 1 Bài 1: Vẽ trang trí Vẽ đậm, vẽ nhạt i- Mục tiêu - Học sinh nhận biết đợc ba độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt. - Biết tạo ra sắc độ đậm nhạt đơn giản trong bài vẽ trang trí hoặc bài vẽ tranh. * HSKT nhận ra màu sắc cơ bản-HSKG tạo đợc 3 độ đậm nhạt trong bài vẽ tran trí, bài vẽ tranh. II- Đồ dùng dạy học * Giáo viên: - Su tầm tranh, ảnh bài vẽ trang trí có các độ đậm, nhạt; Phấn màu - Bộ đồ dùng dạy học * Học sinh: - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ; Bút chì, tẩy, màu vẽ III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới: Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý HS nhận biết * Trong tranh ảnh có rất nhiều độ đậm nhạt khác nhau -Có ba sắc độ chính : Đậm - Đậm vừa - Nhạt -Ba độ đậm nhạt trên làm cho bài vẽ sinh động hơn. -HS quan sát hộp mầu để nhận ra các độ đậm nhạt Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh cách vẽ -GV yêu cầu HS mở vở tập vẽ 2 xem hình 5 để các em nhận ra cách làm bài +Vẽ đậm : đa nét mạnh, nét dạn dày +Vẽ nhạt : đa nét nhẹ tay hơn, nét đan tha -Vẽ bằng màu hoặc chì đen Hoạt động 3: Thực hành -Chọn màu hoặc chì đen để làm bài -Vẽ các độ đậm nhạt theo cảm nhận riêng -GV động viên để HS hoàn thành bài tập Hoạt động 4: Đánh giá - nhận xét -Căn cứ vào mục tiêu của bài học, GV gợi ý HS nhận xét về mức độ đậm nhạt của bài vẽ -GV yêu cầu HS nhận xét và tìm ra bài vẽ mình thích * Dặn dò Kiểm tra đồ dùng học tập +Độ đậm +Độ đậm vừa +Độ nhạt -HS làm bài Su tầm tranh ảnh thiếu nhi Chuẩn bị bài sau 1 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 2 Bài 2: Thờng thức mĩ thuật xem tranh thiếu nhi i- Mục tiêu -HS biết mô tả các hình ảnh, các hoạt động và màu sắc trong tranh -HS bớc đầu có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh * HSKT kể đợc một số hình ảnh và màu sắc trong tranh-HSKG mô tả đợchình ảnh, các hoạt động và màu sắc trên tranh, có cảm nhận về vẻ đẹp của tranh. II- Đồ dùng dạy học *Giáo viên: - Su tầm tranh thiếu nhi; Tranh bộ đồ dùng *Học sinh: - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ 2 - Su tầm tranh thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới : Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV gới thiệu tranh Đôi bạn và neu các câu hỏi ngắn nhằm gợi ý cho HS quan sát, suy nghĩ và tìm câu trả lời +Bức tranh có tên là gì ? +Do ai vẽ ? +Trong tranh vẽ những gì ? +Hai bạn trong tranh đang làm gì ? +Em hãy kể những màu đợc sử dụng trong bức tranh +Em có thích bức tranh này không. Vì sao? Kiểm tra đồ dùng học tập -HS quan sát tranh trả lời -Đôi bạn -Phơng liên vẽ -HS trả lời -Ngồi đọc sách 2 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m -GV bổ xung ý kiến trả lời của HS: Tranh đợc vẽ bằng bút dạ và sáp màu, nhân vật chính là hai bạn đợc vẽ ở phần chính giữa tranh. Cảnh vật xung quanh là cây, cỏ, bớm và hai chú gà làm bức tranh thêm sinh động, hấp dẫn hơn. -Màu sắc trong tranh có đậm, nhạt . +Còn thời gian GV cho HS chơi trò chơi Hoạt động 2: Đánh giá - nhận xét -GV nhận xét : +Tinh thần thái độ học của lớp +Khen ngợi một số HS có nhiều ý kiến phát biểu * Dặn dò - HS trả lời -Su tầm tranh và tập nhận xét về nội dung, cách vẽ -Chuẩn bị bài sau 3 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 3 Bài 3: Vẽ theo mẫu Vẽ lá cây i- Mục tiêu -HS nhận biết đợc hình dáng, đặc điểm, màu sắc và vẻ đẹp của một vài loại lá cây -Biết cách vẽ lá cây -Vẽ đợc một lá cây và vẽ màu theo ý thích * HSKT kể đợc tên một số lá cây, vẽ đợc hình lá cây-HSKG sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II- Đồ dùng dạy học * Giáo viên: - Tranh, ảnh một vài loại lá cây - Hình minh hoạ hớng dẫn cách vẽ lá cây * Học sinh: - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ; Một số loại lá cây - Bút chì, tẩy, màu vẽ III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới : Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV cho HS xem một số hình ảnh các loại lá cây để HS thấy vẻ đẹp của chúng qua màu sắc, hình dáng +Lá bởi ; +Lá nhãn ; +Lá trầu, lá bàng . +Kể tên lá có màu sắc và hình dáng đẹp +Lá cây có những bộ phận nào ? *GVKL: Lá cây có hình dáng và màu sắc khác nhau. Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh cách vẽ -GV vẽ lên bảng để HS nhận thấy cách vẽ lá +Vẽ hình dáng chung của lá trớc +Nhìn mẫu vẽ các nét chi tiết cho giống chiếc lá +Vẽ màu theo ý thích (Xanh, vàng .) Hoạt động 3: Thực hành -GV gợi ý HS làm bài -GV yêu cầu 2-3 HS lên bảng vẽ Hoạt động 4: Đánh giá - nhận xét -GV cho HS xem một số bài và hớng dẫn các em nhận xét về hình dáng, màu sắc -GV bổ xung xếp loại các bài vẽ *Dặn dò Kiểm tra đồ dùng học tập +HS quan sát trả lời -Màu sắc -Hình dáng -Cuống lá, gân lá -HS làm bài theo hớng dẫn -HS xếp loại bài theo ý thích -Quan sát hình dáng, màu sắc của một vài loại cây -Su tầm tranh ảnh về cây 4 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 4 Bài 4: Vẽ tranh đề tài vờn cây i- Mục tiêu - Học sinh nhận biết hình dáng, màu sắc, vẻ đẹp của một số loại cây - Biết cách vẽ hai hoặc ba cây đơn giản - Vẽ đợc tranh vờn cây đơn giản và vẽ màu theo ý thích * HSKT kể tên một số cây quen thuộc, vẽ đợc hình cây bằng chì-HSKG sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. II- Đồ dùng dạy học * Giáo viên: - Tranh ảnh về các loại cây - Hình hớng dẫn ở ĐDDH * Học sinh: - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ; Bút chì, tẩy, màu vẽ, màu nớc III- Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới : Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV giới thiệu tranh ảnh và dặt câu hỏi? +Trong tranh ảnh này có những cây gì ? +Cây có hình gì ? +Màu sắc của cây +Màu sắc của lá +Cây có những bộ phận nào ? +Em hãy kể những loại cây mà em biết. Tên cây, hình dáng đặc điểm *GV tóm tắt : vờn cây có nhiều loại cây hoặc chỉ có một loại cây -Loại cây có hoa, có quả Hoạt động 2: Hớng dẫn HS cách vẽ -GV hớng dẫn cách vẽ +Vẽ hình dáng các loại cây khác nhau +Vẽ thêm một số chi tiết cho vờn cây : hoa, quả . +Vẽ màu theo ý thích Hoạt động 3: Thực hành -GV quan sát nhắc nhở HS vẽ vừa phần giấy trong vở Hoạt động 4: Đánh giá - nhận xét -GV cho HS xem một số bài và hớng dẫn các em nhận xét về bố cục, màu sắc -GV gợi ý HS tìm ra bài vẽ đẹp * Dặn dò Kiểm tra đồ dùng học tập +HS quan sát trả lời -Hình trụ -Màu nâu, đen, -Xanh, vàng -Thân, cành, lá, quả, . -HS vẽ vờn cây và vẽ màu theo ý thích -HS đánh giá nhận xét -Chuẩn bị bài sau 5 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 5 Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật i-Mục tiêu -Nhận biết đợc hình dáng, đặc điểm và vẻ đẹp của một số con vật -Biết cách nặn, xé dán hoặc vẽ con vật -Nặn hoặc vẽ, xé dán đợc con vật theo ý thích (HSKT nhận biết, kể tên và bộ phận các con vật) II-Đồ dùng dạy học Giáo viên - Su tầm tranh ảnh về con vật quen thuộc - Bài vẽ, xé dán của HS năm trớc - Bộ ĐDDH Học sinh - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ - Đất nặn hoặc giấy màu, hồ gián hay màu vẽ III-Các hoạt động dạy - học chủ yêu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới : Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV giới thiệu một số bài nặn, tranh vẽ, xé dán con vật và gơi ý để HS nhận xét : +Tên con vật +Hình dáng đắc điểm +Các phần chính của con vật +Màu sắc của con vật +Kể tên con vật nuôi trong gia đình +Em thích con vật nào nhất *GV kết luận : Mỗi con vật đều có những vẻ đẹp riêng Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh cách vẽ -Nhớ lại hình dáng đặc điểm con vật định vẽ, nặn -Vẽ các bộ phận chính trớc -Vẽ các bộ phận nhỏ sau -Sửa và tạo dáng cho con vật (chạy, nằm .) -Vẽ thêm các hình ảnh khác cho tranh sinh động -Vẽ màu theo ý thích Hoạt động 3 : Thực hành -GV quan sát, gợi ý cho những HS còn lúng túng cha biết cách làm bài -GV gợi ý HS cách vẽ, nặn Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét -GV cho HS xem một số bài và hớng dẫn các em nhận xét -GV gợi ý HS tìm ra bài vẽ đẹp IV. củng cố Dặn dò Kiểm tra đồ dùng học tập -HS quan sát trả lời -Đầu, mình, chân . -Vàng, đen, nâu . -Mèo, gà trống, chó . -HS trả lời -HS làm bài xé dán hoặc vẽ -HS chọn ra bài mình thích -Su tầm tranh ảnh con vật -Tìm và xem tranh dân gian 6 M thu t kh i 2ĩ ậ ố Ng V n Nhi mọ ă ệ 7 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 6. Mĩ thuật Bài 6: Vẽ trang trí màu sắc cách vẽ màu vào hình có sẵn i-Mục tiêu -Biết thêm 3 màu mới do các cặp màu cơ bản pha trộn với nhau: Da cam, tím, xanh lá cây -Biết cách sử dụng các màu đã học -Vẽ đợc màu vào hình có sẵn (HSKT nhớ đợc 3màu cơ bản và 3màu mới) II-Đồ dùng dạy học Giáo viên - Bảng màu cơ bản và 3 màu mới - Tranh dân gian - Tranh, hoa quả có các màu đỏ, vàng, xanh Học sinh - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ - Bút chì màu, màu vẽ III-Các hoạt động dạy - học chủ yêu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới : Giới thiệu - ghi bảng -Màu sắc trong thiên nhiên luôn thay đổi và phong phú. Hoa, quả, cây, đất, các con vật đều có màu sắc đẹp -Đồ vật do con ngời tạo ra hàng ngày cũng có nhiều màu sắc Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV gới thiệu tranh, ảnh để HS nhận biết; +Trong tranh có những màu sắc nào ? +Cây trong tranh có màu gì ? +Kể tên màu sắc các đồ vật xung quanh -GV gới thiệu ba màu cơ bản và cách tạo ra các màu mới *GV TT : Màu sắc làm cho cuộc sống tơi đẹp hơn Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh cách vẽ -GV yêu cầu HS xem hình vẽ và gợi ý để HS nhận ra các hình -GV gợi ý HS cách vẽ màu vào hình -GV nhắc HS chọn màu khác nhau và vẽ màu tơi vui, có đậm, nhạt Hoạt động 3 : Thực hành -HS vẽ màu tự do -GV quan sát, gợi ý HS chọn màu và vẽ màu vào đúng hình ở tranh Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét -GV hớng dẫn HS nhận xét -GV gợi ý HS tìm ra bài vẽ màu đẹp IV. củng cố Dặn dò Kiểm tra đồ dùng học tập -HS quan sát trả lời -Đỏ, vàng, xanh -HS kể tên màu -HS tô màu vào bài -Màu sắc -Cách vẽ màu -Chuẩn bị bài sau 8 M thu t kh i 2ĩ ậ ố Ng V n Nhi mọ ă ệ 9 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 7. Mĩ thuật Bài 7 : Vẽ tranh - đề tài em đi học i-Mục tiêu -Hiểu nội dung đề tài -Biết cách vẽ tranh Đề tài em đi học -Vẽ đợc tranh Đề tài em đi học (HSKT Kể tên đợc các hoạt động ở trờng học vẽ đợc vài hình ảnh) II-Đồ dùng dạy học Giáo viên -Su tầm tranh ảnh về đề tài em đi học -Hình minh hoạ hớng dẫn cách vẽ và bộ ĐDDH Học sinh -Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ -Bút chì đen, chì màu, sáp màu . III-Các hoạt động dạy - học chủ yêu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động của học sinh 1-ổn định tổ chức 2-Bài mới : Giới thiệu - ghi bảng Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét -GV gới thiệu tranh, ảnh để HS nhớ lại hình ảnh lúc đến trờng : +Hàng ngày, em thờng đi học cùng ai ? +Khi đi học, em ăn mặc nh thế nào và mang theo gì ? +Phong cảnh hai bên đờng ntn ? +Màu sắc cây, nhà cửa, đồng ruộng nh thế nào ? -GV bổ sung thêm một số hình ảnh để hiểu rõ hơn đề tài Hoạt động 2: Hớng dẫn học sinh cách vẽ -GV hớng dẫn HS -Chọn hình ảnh cụ thể về đề tài -Sắp xếp hình vẽ trong tranh -Vẽ một hoặc nhiều bạn đi đến trờng -Mỗi bạn một dáng, quần áo khác nhau -Vẽ thêm các hình ảnh khác cho tranh sinh động -Vẽ màu tự do Hoạt động 3 : Thực hành -GV nhắc HS vẽ vừa với phần giấy trong vở tập vẽ -GV quan sát, gợi ý cho những HS còn lúng túng cha biết cách làm bài Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét -GV hớng dẫn HS nhận xét Kiểm tra đồ dùng học tập -HS quan sát trả lời -Cùng bạn, bố, anh -Gọn, xạch -HS trả lời -HS làm bài trong vở tập vẽ -Cách sắp xếp hình -Cách vẽ màu 10 [...]... Nhi m Tuần 23 Mĩ thuật Bài 23: Vẽ tranh để tài về mẹ hoặc cô giáo i-Mục tiêu -Hiểu nội dung đề tài về mẹ hoặc cô giáo -Biết cách vẽ tranh đề tài về mẹ hoặc cô giáo -Vẽ đợc tranh đề tài về mẹ hoặc cô giáo theo ý thích (HSKT kể đợc một số nội dung và vẽ đợc hình ảnh bằng chì về đề tài này) II-Đồ dùng dạy học Giáo viên -Su tầm tranh, ảnh về mẹ và cô giáo Học sinh -Su tầm tranh về mẹ và cô giáo -Giấy hoặc... túi Quan sát dáng đi đứng, chạy để chuẩn bị bài sau M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 21 Mĩ thuật Bài 21: Tập nặn tạo dáng tự do Nặn hoặc vẽ hình dáng ngời I-Mục tiêu -Hiểu các bộ phận chính và hình dáng hoạt động của con ngời -Biết cách nặn hoặc vẽ dáng ngời -Nặn hoặc vẽ đợc dáng ngời dơn giản (HSKT kể đợc các hoạt động của con ngời) II-Đồ dùng dạy học Giáo viên -Chuẩn bị ảnh các dáng ngời -Đất nặn... vẽ hoạ tiết vào các mảng -Giáo viên nhắc nhở học sinh không nên dùng quá nhiều màu trong bài vẽ Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét:2phút -Giáo viên hớng dẫn HS nhận xét : -GV chấm điểm bài vẽ Dặn dò Tuần 15 Bài 15: Vẽ theo mẫu - vẽ cáI cốc Mĩ thuật 23 -Học sinh làm bài ra vở -HS tìm và vẽ màu theo ý thích -Học sinh tìm ra bài mình thích -HS hoàn thành bài vẽ ở nhà ( nếu ở lớp HS vẽ cha song) -Tìm các... thích -Nặn, xé dán hoặc vẽ +Hình dáng đặc điểm con vật +Màu sấc -Quan sát con vật chú ý dáng đi -Vẽ hoặc xé dán con vật M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 17 Mĩ thuật Bài 17: Thờng thức mĩ thuật Xem tranh dân gian Phú quý, gà mái (Tranh dân gian Đông Hồ) i-Mục tiêu -Hiểu một vài nét về đặc điẻm của tranh dân gian Việt Nam (HSKT kể đợc hình ảnh, màu sắc trong tranh) II-Đồ dùng dạy học Giáo viên -Tranh... dính lại +Từ thỏi đất, vuốt nặn thành hình dáng con vật -Cách vẽ +Vẽ hình chính trớc, các chi tiết sau +Vẽ màu theo ý thích -Cách xé dán +Xé hình chính trớc, các chi tiết sau +Dán các bộ phận lại với nhau Hoạt động 3 : Thực hành:20phút -Giáo viên gợi ý HS làm bài nh đã hớng dẫn -Quan sát hớng dẫn HS còn lúng túng Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét:3phút -Giáo viên cùng HS cùng chọn một số bài và gợi... trang trí Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét:3phút Giáo viên gợi ý HS nhận xét Dặn dò 24 Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ -Uống nớc -Miệng, thân, đáy, -Nhựa, thuỷ tinh, -Miệng lớn hơn đáy -Chữ nhật HS làm bài +Hình dáng của cốc +Cách trang trí Quan sát các con vật quen thuộc M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 16 Mĩ thuật Bài 16: Tập nặn tạo dáng tự do Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật i-Mục tiêu -Học... động 2: Cách vẽ lá cờ Giáo viên vẽ phác hình dáng lá cờ để HS nhận ra tỷ lệ nào là vừa -Cờ tổ quốc +Vẽ lá cờ vừa với phần giấy +Vẽ ngôi sao ở giữa nề cờ (sao 5 cánh đều nhau) +Vẽ màu -Cờ lễ hội +Vẽ hình dáng bề ngoài trớc, chi tiết sau +Vẽ màu theo ý thích -2 HS lên bảng làm bài Hoạt động 3 : Thực hành -HS làm ra vở tập vẽ 19 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m -Trong khi HS làm bài giáo viên quan sát hớng... động 3 : Thực hành -Nặn : +HS nặn hình dáng theo ý thích +Nặn thêm một số hình phụ : cây, nhà -Vẽ : +Vẽ hình vừa phải +Vẽ một, hai dáng khác nhau Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét -Giáo viên cùng HS cùng chọn một số bài và gợi ý HS nhận xét, xếp loại về : 32 Hoạt động của học sinh Kiểm tra đồ dùng -Đầu, mình, chân, tay -Hình tròn -Hình trụ -Chân bớc, HS nặn hoặc vẽ các t thế mình thích +Hình dáng -Cách... sinh động +Tìm hình ảnh chính phụ để vẽ +Vẽ màu tơi sáng và vẽ kín mặt tranh Hoạt động 3 : Thực hành:20phút -Giáo viên nhắc nhở HS vẽ vừa với phần giấy đã chuẩn bị hoặc vở tập vẽ -Vẽ hình ảnh chính trớc, và tìm hình ảnh phụ phù hợp với nội dung -Giáo viên gợi ý HS vẽ màu Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét:2phút Giáo viên hớng dẫn HS nhận xét một số tranh Giáo viên yêu cầu HS tự tìm ra bài vẽ đẹp Dặn dò... 2: Hớng dẫn học sinh cách vẽ -Nhớ lại hình ảnh mẹ và cô giáo -Công việc thờng làm -Vẽ hình ảnh chính phụ -Tô màu theo ý thích Hoạt động 3 : Thực hành -GV yêu cầu HS làm bài -GV hớng dẫn HS làm bài Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét -Giáo viên cùng HS cùng chọn một số bài và gợi ý HS nhận xét, xếp loại về : -GV bổ sung đánh giá -Củng cố dặn dò 35 Hoạt động của học sinh Kiểm tra bài cũ -Âu yếm, nấu cơm . thích -HS đánh giá nhận xét -Chuẩn bị bài sau 5 M thu t kh i 2 Ng V n Nhi m Tuần 5 Bài 5: Tập nặn tạo dáng tự do Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật i-Mục tiêu -Nhận biết đợc hình dáng, đặc. Bài vẽ, xé dán của HS năm trớc - Bộ ĐDDH Học sinh - Giấy vẽ hoặc vở tập vẽ - Đất nặn hoặc giấy màu, hồ gián hay màu vẽ III-Các hoạt động dạy - học chủ yêu Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt. các bộ phận (tóc, mắt, mũi và chi tiết ) +Vẽ màu : màu tóc, màu da Hoạt động 3 : Thực hành -Giáo viên gợi ý HS chọn nhân vật để vẽ -Quan sát hớng dẫn Hoạt động 4 : Đánh giá - nhận xét -Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5,