Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

36 1.1K 0
Giáo án Mĩ thuật lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 22 tháng 08 năm 2011 TUẦN 1 TIẾT 1 BÀI 1: Thường thức Mĩ thuật: XEM TRANH “THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ” ( Tác giả: Tô Ngọc Vân ) I. Mục tiêu - HS hiểu vài nét về hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - HS có cảm nhận được vẻ đẹp của tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - HS khá giỏi: Nêu được lý do tại sao thích bức tranh. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - Tranh thiếu nữ bên hoa huệ. - HS : SGK, vở ghi III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động Gv Hoạt động Hs Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập học sinh. Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh đã chuẩn bị. 1. Hoạt động 1: Vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân: GV : Em hãy nêu vài nét về họa sĩ Tô Ngọc Vân? GV: Em hãy kể tên những tác phẩm nổi tiếng của ông? 2. Hoạt động 2: Xem tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ ” - GV yêu cầu hs quan sát tranh và yêu cầu thảo luận về: - Hình ảnh chính của bức tranh là gì? - Hình ảnh chính được vẽ như thế nào? - Bức tranh còn nhứng hình ảnh nào nữa? - Mầu sắc của bức tranh như nào? - Tranh được vẽ bằng chất liệu gì? - GV : Gv nhận xét, kết luận những ý của HS nêu và bổ xung. - GV yêu cầu hs nhắc lại kiến thức 3. Hoạt động 3: Nhận xét, đánh giá - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài 4. Dặn dò: - Sưu tầm tranh của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân - Nhắc hs quan sát mầu sắc trong thiên nhiên và chuẩn bị bài học sau Hs để dụng cụ ra bàn. Hs quan sát Hs đọc mục 1 trang 3: - Tô Ngọc Vân là một hoạ sĩ tài năng, có nhiều đóng góp cho nền mĩ thuật hiện đại. Ông tốt nghiệp trường mĩ thuật đông dương sau đó thành giảng viên của trường. Sau CM tháng 8 ông đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường Mĩ thuật việt nam - Tác phẩm nổi tiếng của ông là: thiếu nữ bên hoa huệ, thiếu nữ bên hoa sen, hai thiếu nữ và em bé Hs thảo luận theo nhóm - Là thiếu nữ mặc áo dài. - Hình mảng đơn giản, chiếm diện tích lớn trong tranh - Hình ảnh bình hoa đặt trên bàn - Chủ đạo là mầu xanh ,trắng, hồng hoà nhẹ nhàng , trong sáng - Sơn dầu - 1-2 hs nhắc lại - Hs lắng nghe - 1 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 29 tháng 08 năm 2011 TUẦN 2 TIẾT 2 BÀI 2: Vẽ trang trí: MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ I. Mục tiêu - HS hiểu sơ lược vai trò và ý nghiã của màu sắc trong trang trí - HS biết cách sử dụng mầu sắc trong trang trí - HS khá giỏi: Sử dụng thành thạo một vài chất liệu màutrong trang trí. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - 1 số đồ vật được trang trí… - 1 số bài trang trí hình vuông , tròn dường diềm - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu 1 vài bức tranh trang trí đã chuẩn bị 2. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét - GV : Cho hs quan sát mầu sắc các bài trang trí - GV: Em hãy kể tên những mầu sắc trong bài trang trí? - Mỗi màu được vẽ ở những hình nào? - Mầu nền và hoạ tiết có giống nhau không? - Độ đậm nhạt có giống nhau không? - Trong bài vẽ thường có nhiều hay ít mầu? 3. Hoạt động 2: Cách vẽ mầu - Gv hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Dùng bột màu hoặc màu nước pha trộn để tạo thành 1 số mầu có độ đậm nhạt khác nhau - Lấy các mầu đã pha sẵn vẽ vào một vài hoạ tiết đã chuẩn bị cho lớp quan sát - Không nên dùng quá nhiều mầu trong một bài trang trí - Chọn mầu sắc cho hài hoà - Vẽ đều mầu theo quy luật sen kẽ hay nhắc lại - Độ đậm nhạt của mầu nền và hoạ tiết cần khác nhau. 4. Hoạt động 3: Thực hành - Gv yêu cầu Hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành - Gv : nhắc Hs nhớ lại cách sắp xếp hoạ tiết. 5. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về cách vẽ màu đều, đẹp, hài hòa … - Gv nhận xét chung tiết học. - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. 6. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Quan sát mầu sắc trong thiên nhiên và chuẩn bị bài học sau: Vẽ tranh : Đề tài trường em - Hs quan sát - Hs thực hiện - Hs kể tên các mầu - Hoạ tiết giống nhau được vẽ cùng mầu - Khác nhau - Khác nhau - 4-5 mầu - Hs lắng nghe - Hs thực hiện - Hs nhận xét. - 2 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 5 tháng 09 năm 2011 TUẦN 3 TIẾT 3 BÀI 3: Vẽ tranh: ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I. Mục tiêu: - Hs hiểu nội dung đề tài, biết chon các hình ảnh về nhà trường để vẽ tranh. - HS biết cách vẽ tranh đề tài trường em. - Vẽ được tranh đề tài trường em. - HS khá giỏi: Biết sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về nhà trường. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu 1vài bức tranh, ảnh đã chuẩn bị Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài - Gv : Giới thiệu tranh, ảnh và gợi ý để Hs nhớ lại các hình ảnh về nhà trường. - Khung cảnh chung của nhà trường. - Hình dáng của cổng trường , sân trường , dãy nhà hàng cây… - Một số hoạt động ở trường. - Chọn hoạt động cụ thể để vẽ - Gv: Em có thể vẽ những nội dung sau - Phong cảnh trường - Giờ học trên lớp - Cảnh vui chơi trên sân trường - Lao động - Lễ hội Hoạt động 2: Cách vẽ tranh - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK - Yêu cầu hs chọn hình ảnh để vẽ về tranh về trường của em - Sắp sếp hình ảnh chính hay phu cho cân đối - Vẽ rõ nội dung của hoạt động Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành - GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá. - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình ảnh, cách vẽ màu đều, đẹp, hài hòa … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Chuẩn bị bài sau: Vẽ theo mẫu: Khối hộp, khối cầu. - Hs quan sát - Hs quan sát - Hs chú ý - Hs thực hiện - Hs lắng nghe - Ghi nhớ - Hs quan sát. - Hs thực hành. - Hs nhận xét. - 3 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2011 TUẦN 4 TIẾT 4 BÀI 4: Vẽ Theo mẫu: KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU I. Mục tiêu: - Hs hiểu đặc điểm, hình dáng chung của mẫu và hình dáng từng vật mẫu. - HS biết cách vẽ hình khối hộp và khối cầu. - Vẽ được mẫu khối hộp và khối cầu. - HS khá giỏi: Biết sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. II. Chuẩn bị: - GV : SGK,SGV - Mẫu khối hộp và khối cầu - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài: - GV giới thiệu khối hộp và khối cầu đã chuẩn bị Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét: - GV : Đặt mẫu ở vị trí thích hợp. - Yêu cầu hs quan sát - Các mặt khối hộp giống hay khác nhau? - Khối hộp có mấy mặt? - Khối cầu có đặc điểm gì?. - Bề mặt khối hộp có giống khối cầu không? - So sánh độ đậm nhạt của khối hộp và khối cầu. - GV: Yêu cầu Hs đến gần mẫu để quan sát hình dáng, đặc điểm của mẫu Hoạt động 2: Cách vẽ - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK - Bước1:Vẽ khung hình chung. - Bước 2: Ứơc lượng các phần: Chiều ngang bằng bao nhiêu phần chiều cao? - Bước 3: Vẽ phác bằng nét thẳng và cong. - Bước 4: Sửa cho hoàn chỉnh. - Bước 5: Vẽ đậm nhạt, hoặc vẽ màu. Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành - GV : Đến từng bàn quan sát hs vẽ - Nhắc hs chú ý bố cục cho cân đối ; vẽ đậm nhạt đơn giản Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình ảnh, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Nhắc hs quan sát sưu tầm tranh ảnh các con vật - Chuẩn bị đất nặn cho bài sau: Nặn con vật quen thuộc - Hs quan sát - Hs quan sát - Khác nhau - 6 mặt - Tròn - Khác nhau - Hs chú ý quan sát - Hs quan sát - Hs thực hiện - Hs lắng nghe - Hs thực hành - Hs nhận xét. - 4 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 2011 TUẦN 5 TIẾT 5 BÀI 5: TẬP NẶN TẠO DÁNG: NẶN CON VẬT QUEN THUỘC I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng , đặc điểm cuả con vật trong các hoạt động . - HS biết cách nặn con vật. - Nặn được con vật quen thuộc theo ý thích. - HS khá giỏi: Hình tạo dáng cân đối, gần giống con vật mẫu. II. Chuẩn bị: - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về các con vật quen thuộc. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài: - GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã chuẩn bị Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét - GV : Giới thiệu tranh , ảnh về các con vật, đặt câu hỏi để Hs suy nghĩ trả lời: - Con vật trong tranh , ảnh là con gì? - Con vật có những bộ phận gì? - Hình dáng của chúng khi đi , chạy nhảy… thay đổi như thế nào? - Em còn biết con vật nào nữa? - GV gợi ý cho Hs chon con vật sẽ nặn - Em thích con vật nào nhất? Vì sao? - Em hãy miêu tả đặc điểm , hình dáng , màu sắc con vật em định nặn. Hoạt động 2: Cách nặn - GV hướng dẫn hs cách nặn như sau: - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK - Yêu cầu hs chọn màu đất nặn cho con vật ( các bộ phận) - Nặn từng bộ phận và các chi tiết của con vật rồi ghép, dính lại. - Có thể tạo dáng đi , đứng , chạy , nhảy… cho sinh động. Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu hs làm bài theo nhóm: - HS có thể thực hànhcá nhân: nặn theo ý thích - GV quan sát hướng dẫn thêm - Nhắc Hs không được bôi bẩn ra bàn ghế, quần, áo khi nặn xong cần rửa tay sạch sẽ - GV : Đến từng bàn quan sát hs nặn Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về cách nặn con vật đúng đặc điểm,đẹp … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về nặn tiếp. - Chuẩn bị đất nặn cho bài sau: Vẽ họa tiết đối xứng qua trục - Hs quan sát - Hs quan sát - Hs chú ý và trả lời câu hỏi - HS quan sát. - Các em thích cùng một loài vật ngồi cùng nhau - Hs thực hành. - Hs nhận xét. - 5 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 26 tháng 09 năm 2011 TUẦN 6 TIẾT 6 BÀI 6 : VẼ TRANG TRÍ: VẼ HOẠ TIẾT TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC I. Mục tiêu: - Hs nhận biết được các hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục. - HS biết cách vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục. - Vẽ được các hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục. - HS khá giỏi: Vẽ hoạ tiết cân đối, vẽ màu đều, phù hợp. II. Chuẩn bị: - GV : SGK,SGV -1 số hoạ tiết trang trí. - Một số bàI của Hs lớp trước. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài: - GV giới thiệu 1 vài bài trang trí (hình vuông, hình tròn, đường diềm) Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét - GV : Cho Hs quan sát một số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục và đặt một số câu hỏi gợi ý - Hoạ tiết này giống hình gì? - Hoạ tiết nằm trong khung hình nào? - So sánh các phần của hoạ tiết được chia qua các đường trục - Gv kết luận: các hoạ tiết này có cấu tạo đối xứng, hình đối xứng mang vẻ đẹp cân đối và thường được sử dụng để làm hoạ tiết trang trí. Hoạt động 2: Cách vẽ - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Cho HS quan sát hình tham khảo ở SGK - Đặt một số câu hỏi gợi ý cho HS trả lời - Vẽ hình tròn, hình tam giác , hình vuông , hình chữ nhật. - Kẻ trục đối xứng và lấy các đIểm đối xứng cảu hoạ tiết. - Vẽ phác hình hoạ tiết dựa vào các đường trục. - Vẽ nét chi tiết. - Vẽ màu vào hoạ tiết theo ý thích Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành - GV : Đến từng bàn quan sát hs vẽ Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, họa tiết, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Nhắc hs quan sát sưu tầm tranh ảnh các con vật - Chuẩn bị đất nặn cho bài sau: Vẽ tranh đề tài ATGT - Hs quan sát - Hs quan sát và trả lời câu hỏi - Hoa , lá - Vuông , tròn , chữ nhật… - Giống nhau và bằng nhau - Hs quan sát - Hs thực hành - Hs nhận xét - 6 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2011 TUẦN 7 TIẾT 7 BÀI 7: VẼ TRANH: ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THÔNG I. Mục tiêu: - Hs hiểu đề tài An toàn giao thông. -HS biết cách vẽ tranh đề tài An toàn giao thông. - Vẽ được tranh đề tài an toàn giao thông. - Hs có ý thức chấp hành luật giao thông. - HS khá giỏi: Biết sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu và vẽ màu phù hợp. II. Chuẩn bị: - GV : SGK,SGV -1 số tranh ảnh về an toàn giao thông ( đường bộ , đường thuỷ ) - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bức tranh , ảnh đã chuẩn bị Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - GV : Giới thiệu tranh , ảnh về an toàn giao thông. - Cách chon nội dung đề tài An toàn giao thông. - Những hình ảnh đặc trưng về đề tài này: người đi bộ , xe đạp , xe máy, ô tô…. - Khung cảnh chung: nhà cửa, cây cối - Chọn hoạt động cụ thể để vẽ - GV: gợi ý cho HS nhận xét được những hình ảnh đúng hoặc sai về An toàn giao thông ở tranh ảnh, từ đó tìm được nội dung cụ thể và các hình ảnh để vẽ tranh - Vẽ đường phố, vẽ cảnh HS đi bộ trên vỉa hè. - HS sang đường; cảnh người qua lại ở ngã ba, ngã tư…. Hoạt động 2: cách vẽ tranh - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bước: - Sắp xép và vẽ các hình ảnh: người , phương tiện giao thông , cảnh vật,…cần có hình ảnh chính, phụ . - Vẽ hình ảnh chính trước hình ảnh phụ sau . - Điều chỉnh hình vẽ và vẽ thêm các chi tiết cho tranh sinh động. - Vẽ màu theo ý thích. - Các phương tiện tham gia giao thông cần có hình dáng thay đổi để tạo không khí tấp nập. - Màu sắc cần có độ đậm nhạt thích hợp với tranh và đẹp mắt. Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành - GV : đến từng bàn quan sát hs vẽ. Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình ảnh, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Nhắc hs quan sát sưu tầm tranh ảnh các con vật - Chuẩn bị đất nặn cho bài sau: Vẽ theo mẫu: vẽ mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - Hs quan sát. - Hs quan sát - Hs chú ý - HS lắng nghe và thực hiện - Hs thực hiện - Hs nhận xét. - 7 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011 TUẦN 8 TIẾT 8 BÀI 8: VẼ THEO MẪU: VẼ MẦU CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng, đặc điểm của vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - HS biết cách vẽ vật mẫu có dạng hình trụ và hình cầu. - Vẽ được hình theo mẫu có dạng hình trũ và hình cầu. - HS khá, giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu. II. Chuẩn bị: - GV : SGK,SGV - chuẩn bị một vài mẫu có dạng hình trụ hình cầu khác nhau - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài cho hấp dẫn và phù hợp với nội dung Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét - GV : giới thiệu mẫu có dạng hình trụ ,hình cầu đã chuẩn bị sẵn - GV yêu cầu h\s chọn bày mẫu theo nhómvà nhận xét về vị trí,hình dáng tỉ lệ đậm nhạt của mẫu - gợi ý h\s cách bày mẫu sao cho đẹp Hoạt động 2: Cách vẽ tranh - GV giới thiệu hình hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Cho hs quan sát hình tham khảo ở SGK và gợi ý cho HS cách vẽ theo các bước: - Vẽ khung hình chung và khung hình riêng của từng vật mẫu - Tìm tỉ lệ từng bộ phận và phác hình bằng nét thẳng - Nhìn mẫu , vẽ nét chi tiết cho đúng - Vẽ đậm nhạt bằng bút chì đen. - Phác mảng đậm ,đậm vừa , nhạt - Dùng các nét gạch thưa, dày bằng bút chì để miêu tả độ đậm nhạt. Hoạt động 3: Thực hành - GV bày một mẫu chung cho cả lớp vẽ - Vẽ theo nhóm - GV yêu cầu hs quan sát mẫu trược khi vẽ và vẽ đúng vị trí , hướng nhìn của các em Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình khối, cách vẽ sang tối, vẽ màu, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Nhắc hs quan sát sưu tầm tranh ảnh các con vật - Chuẩn bị đất nặn cho bài sau: Giới thiệu sơ lược điêu khắc cổ Việt nam - Hs quan sát. - Hs quan sát. - HS lắng nghe và thực hiện - Hs quan sát. - H\s thực hiện vẽ theo hướng dẫn - Hs thực hiện theo nhóm - Hs nhận xét. - 8 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011 TUẦN 9 TIẾT 9 BÀI 9 : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM I. Mục tiêu - HS hiểu một số nét về điêu khắc cổ Việt Nam - HS có cảm nhận vẻ đẹp của một vài tác phẩm điêu khắc. - HS khá, giỏi:Lựa chọn được tác phẩm mình yêu thích, thấy được lí do tại sao thích. II. Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV -sưu tầm ảnh , tư liệu về điêu khắc cổ . - HS :SGK, vở ghi III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài - GV cho hs quan sát hình minh hoạ ở SGK và chỉ cho các em nhận ra sự khác biệt giữa tượng phù điêu và tranh vẽ. - Tượng phù điêu là những tác phẩm tạo hình có hình khối được thể hiện bằng các chất liệu như sơn dầu ,sơn mài , mầu bột , mầu nước…. Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét về điêu khắc cổ - GV : giới thiệu hình ảnh một số tượng và điêu khắc cổ do các nghệ nhân dân gian tạo ra - Xuất xứ : các tác phẩm điêu khắc thường thấy ở các đình chùa - Nội dung đề tài: thường thể hiện các chủ đề về tín ngưỡngvà cuộc sống xã hội. - Chất liệu: thường được làm bằng gỗ đá, đồng đất nung, vôi vữa … Hoạt động 2: tìm hiểu một số pho tượng và phù điêu nổi tiếng - GV giới thiệu hình vẽ ở SGK và tìm hiểu về tượng - Tượng phật A Di Đà( chùa phật tích , bắc ninh)pho tượng được tạc bằng đá Phật toạ trên toà sen trong trạng thái thiền định,khuân mặt và hình hài biểu hiện sự dung hậu của đức phật … - Tượng phật bà quan âm nghìn mắt( chùa bút tháp , bắc ninh),pho tượng được tạc bằng gỗ, tượng có nhiều con mắt nhiều cánh tay tượng trưng cho khả năng siêu phàm của Đức Phật có thể nhìn thấy hết nỗi khổ của chúng sinh và cứu giúp mọi người trên thế gian… - Tượng vũ nữ chăm( quảng nam),tượng được tạc bằng đá, tượng diễn tả một vũ nữ đang múa với hình dáng uyển chuyển,sinh động , bức tượng có hình dáng cân đối, hình khối chắc khoẻ nhưng mền mại tinh tế mang đậm phong cách chăm - Phù điêu: - Chèo thuyền( đình cam hà,hà tây),phù điêu được chạm trên gỗ,diễn tả cảnh chèo thuyền trong ngày hội với các dáng người khoẻ khoắn và sinh động - Đá cầu ( Đình thổ tang Vĩnh Phúc),Phù điêu được chạm trên gỗ,Diễn tả cảnh đá cầu trong ngày hội với bố cục cân đối , nhịp điệu vui tươi - GV đặt câu hỏi để hs trả lời về một số tác phẩm điêu khắc cổ có ở địa phương - Tên của tác phẩm hoặc phù điêu - Bức tượng , phù điêu hiện đang được đặt ở đâu? - Các tác phẩm đó được làm bằng chất liệu gì? - Em hãy tả sơ lược và nêu cảm nhận về bức tượng hoặc bức phù điêu đó… Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài - Nhắc hs sưu tầm ảnh về điêu khắc cổ - Chuẩn bị bài sau: Vẽ trang trí đối xứng qua trục. - Hs quan sát. - Hs quan sát. - HS lắng nghe và thực hiện. - Hs trả lời. - Hs lắng nghe - 9 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011 TUẦN 10 TIẾT 10 BÀI 10 : VẼ TRANG TRÍ : VẼ TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC I. Mục tiêu - Hs hiểu cách trang trí đối xứng qua trục. - HS vẽ được bài trang trí hình cơ bản bằng họa tiết đối xứng. - HS khá, giỏi: Vẽ được bài trang trí cơ bản có họa tiết đối xứng cân đối, tô màu đều, phù hợp. II. Chuẩn bị: - GV : SGK,SGV -1 số bài vẽ trang trí đối xứng. - Một số bài của Hs lớp trước. - HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:: Hoạt động Gv Hoạt động Hs Giới thiệu bài - GV giới thiệu 1 vài bài trang trí( hình vuông , hình tròn , đường diềm) Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét - GV : Cho Hs quan sát hình vẽ trang trí đối xứng qua trục để các em thấy được: - Các phần của hoạ tiết ở hai bên trục giống nhau, bằng nhau và được vẽ cùng màu. - Có thể trang trí đối xứng qua một, hai hoặc nhiều trục - Gv kết luận: các hoạ tiết này có cấu tạo đối xứng, hình đối xứng mang vẻ đẹp cân đối và thường được sử dụng để làm hoạ tiết trang trí. Hoạt động 2: Cách trang trí đối xứng - GV hướng dẫn hs cách vẽ như sau: - Cho HS quan sát hình tham khảo ở SGK để HS nhận rõ các bước trang trí đối xứng - Gợi ý cho HS nắm vững các bước trước khi thực hành - Cho HS quan sát lại các hình vẽ trong SGK Hoạt động 3: Thực hành - GV yêu cầu hs làm bài trên giấy vẽ hoặc bài thực hành. - GV : Đến từng bàn quan sát hs vẽ. - Kẻ các đường trục - Tìm các hình mảng và hoạ tiết - Cách vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục - Tìm, vẽ màu hoạ tiết nền( có đậm có nhạt) Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, họa tiết, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài. Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp. - Nhắc hs quan sát sưu tầm tranh ảnh các con vật - Chuẩn bị đất nặn cho bài sau:Vẽ tranh đề tài ngày nhà giáo Việt nam 20/11. - Hs quan sát. - Hs quan sát - HS quan sát - Hs thực hiện - Hs nhận xét. - Hs lắng nghe - 10 - [...]... dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp - Chuẩn bị bài sau: Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Bác Hồ đi cơng tác - 24 - Hoạt động Hs - Hs quan sát - Hs quan sát - Hs quan sát và nhận xét theo nội dung SGK - HS lắng nghe Hs quan sát - Hs thực hiện - Hs nhận xét Mó thuật 5 Thứ hai ngày 08 tháng 03 năm 20 10 TUẦN 25 TIẾT 25 BÀI 20 : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT: XEM TRANH BÁC HỒ ĐI CƠNG TÁC I Mục tiêu: - Hiểu nội dung bức... Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục chữ, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp - Chuẩn bị bài sau: Vẽ tranh: Đề tài tự chọn - 22 - - Hs nhận xét Mó thuật 5 Thứ hai ngày 22 tháng 02 năm 20 10 TUẦN 23 TIẾT 23 BÀI 23 :VẼ TRANH : ĐỀ TÀI... nặn cho bài sau: Tập nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn - 20 - - Hs quan sát - Hs quan sát - HS quan sát và trả lời theo nội dung SGK - Hs quan sát - Hs thực hành - Hs nhận xét Mó thuật 5 Thứ hai ngày 25 tháng 01 năm 20 10 TUẦN 21 TIẾT 21 BÀI 21 : TẬP NẶN TẠO DÁNG : ĐỀ TÀI TỰ CHỌN I Mục tiêu - Biết cách nặn các hình có khối - Nặn được hình người hoặc đồ vật, con vật,… và tạo dáng theo ý thích - HS khá giỏi:... nào chưa xong về nặn tiếp - Chuẩn bị bài sau: Vẽ trang trí : tìm hiểu về kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm - 21 - Hoạt động Hs Hs quan sát Hs quan sát và nêu nhận xét HS lắng nghe H\s thực hiện nặn theo hướng dẫn Hs nhận xét Mó thuật 5 Thứ hai ngày 01 tháng 02 năm 20 10 TUẦN 22 TIẾT 22 BÀI 22 : VẼ TRANG TRÍ: TÌM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM I Mục tiêu: - Nhận biết được đặc điểm của kiểu... nặn cho bài sau: Tập nặn tạo dáng nguời - 12 - - Hs quan sát - Hs quan sát - Hs trả lời - Hs quan sát - H\s thực hiện vẽ theo hướng dẫn - Hs thực hiện theo nhóm - Hs nhận xét Mó thuật 5 Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 20 11 TUẦN 13 TIẾT 13 BÀI 13 : TẬP NẶN TẠO DÁNG: NẶN DÁNG NGƯỜI I Mục tiêu: - Hs hiểu đặc điểm, hình dáng của một số dáng người hoạt động - Nặn được một, hai dáng người đơn giản - Hs khá,... Chuẩn bị bài sau: Thường thúc mĩ thuật: Xem tranh “ Du kích tập bắn” - 16 - - Hs quan sát - Hs quan sát - HS trã lời theo nội dung các câu hỏi - Hs quan sát - Hs thực hiện theo nhóm - Hs nhận xét Mó thuật 5 Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 20 11 TUẦN 17 TIẾT 17 BÀI 17 : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT: XEM TRANH “DU KÍCH TẬP BẮN” I Mục tiêu: - HS hiểu vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung - HS có cảm nhận vể vẻ đẹp của bức... Nhận xét đánh giá Hs nhận xét - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về cách sắp xếp chữ đều, bố cục chữ hợp lý, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp - Chuẩn bị bài sau: Vẽ tranh đề tài mơi trường - 26 - Mó thuật 5 Thứ hai ngày 22 tháng 03 năm 20 10 TUẦN 27 TIẾT 27 BÀI 27 : VẼ... chưa xong về vẽ tiếp - Chuẩn bị bài sau: Tập nặn tạo dáng: Đề tài ngày hội - 28 - Hs quan sát, lắng nghe Hs quan sát Hs quan sát trả lời các câu hỏi GV HS quan sát, lắng nghe - HS thực hiện theo hướng dẫn của Gv khơng nên kẻ to, bé q so với khổ giấy Hs nhận xét bài vẽ Mó thuật 5 Thứ hai ngày 05 tháng 04 năm 20 10 TUẦN 29 TIẾT 29 BÀI 29 TẬP NẶN TẠO DÁNG : ĐỀ TÀI NGÀY HỘI I Mục tiêu - Hiểu được nội dung... Nhận xét đánh giá - Gv trưng bày bài vẽ của Hs và gợi ý HS nhận xét về bố cục, hình Hs nhận xét bài vẽ ảnh, cách vẽ màu đều, đẹp, … - GV nhận xét chung tiết học - Khen ngợi những nhóm, cá nhân tích cực phát biểu ý kiến XD bài Dặn dò: - Em nào chưa xong về vẽ tiếp - Chuẩn bị bài sau: Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu - 27 - Mó thuật 5 Thứ hai ngày 29 tháng 03 năm 20 10 TUẦN 28 TIẾT 28 BÀI 28 : VẼ... ra đời trong hồn cảnh đó Hoạ sĩ có nhiều tác phẩm sơn dầu nổi tiếng như cây chuối , cổng thành huế, học hỏi lẫn nhau … + Ơng còn là người có cơng rất lớn trong việc xây dựng viên bảo tàng mĩ thuật Việt Nam , đào tạo đội ngũ hoạ sĩ , cán bộ nghiên cứu mĩ thuật + Với đóng góp to lớn cho nền mĩ thuạt năm 1996 ơng được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học – nghệ thuật Hoạt động 2: Xem tranh du . ,trắng, hồng hoà nhẹ nhàng , trong sáng - Sơn dầu - 1 -2 hs nhắc lại - Hs lắng nghe - 1 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 29 tháng 08 năm 20 11 TUẦN 2 TIẾT 2 BÀI 2: Vẽ trang trí: MÀU SẮC TRONG TRANG. - Hs nhận xét. - 4 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 19 tháng 09 năm 20 11 TUẦN 5 TIẾT 5 BÀI 5: TẬP NẶN TẠO DÁNG: NẶN CON VẬT QUEN THUỘC I. Mục tiêu: - Hs hiểu hình dáng , đặc điểm cuả con vật trong. Hs nhận xét. - 14 - Mó thuaät 5 Thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 20 11 TUẦN 15 TIẾT 15 BÀI 15 : VẼ TRANH : ĐỀ TÀI QUÂN ĐỘI I. Mục tiêu - Hiểu một vài hoạt động của bộ đội trong sản xuất, chiến đấu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan