0

Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 9

71 978 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:31

(Từ 10/8 đến 14/8/2009) THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT XEM TRANH THIẾU NHI ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG I/ Mục đích yêu cầu: - HS tiếp xúc,làm quen với tranh của thiếu nhi, của hoạ sĩ về đề tài môi trường. - Hiểu nội dung, cách sắp xếp hình ảnh, màu sắc trong tranh đề tài môi trường. - Có ý thức bảo vệ môi trường, yêu mến cảnh đẹp quê hương. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Sưu tầm tranh thiếu nhi bảo vệ môi trường và đề tài khác . Học sinh: Sưu tầm tranh về dề tài môi trường (nếu có). III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định: Cho HS hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. 3/ Bài mới: Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại THƯỜNG THỨC MỸ THUẬT XEM TRANH THIẾU NHI ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét MĐ: Giúp HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi. HT: Cá nhân GV giới thiệu tranh vẽ đề tài môi trường để HS quan sát. GV giới thiệu những hoạt động về bảo vệ môi trường trong cuộc sống. GV giớí thiệu một số tranh của thiếu nhi vẽ về đề tài khác nhau và gợi ý để HS nhận ra: + Tranh vẽ về đề tài môi trường. + Đề tài về bảo vệ môi trường rất phong phú và đa dạng như trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ rừng, chim thú. GV kết luận: Do có ý thức bảo vệ môi trường nên các bạn đã vẽ được những bức tranh đẹp để chúng ta cùng xem . Hoạt động 2: Hướng dẫn xem tranh. MĐ: Giúp HS tập quan sát, mô tả hình ảnh, màu sắc trong tranh. HT: Nhóm. Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát tranh Lắng nghe Quan sát, nhận xét Lắng nghe TUẤN 1 GV cho HS quan sát tranh trong SGK. Các nhóm quan sát thảo luận. + Tranh vẽ hoạt động gì? + Những hình ảnh chính , hình ảnh phụ tronh tranh? + Hình dáng , động tác của các hình ảnh chính như thế nào? ở đâu? + Những màu sắc nào có nhiều ở trong tranh? Sau đó GV cho HS nhẫn xét, bổ sung. Cho HS nhận xét , bổ sung. GV nhận xét chung. GV nhấn mạnh: + Xem tranh, tìm hiểu tranh là tiếp xúc với cái đẹp để yêu thích cái đẹp. + Xem tranh cần có những nhận xét của riêng mình. Hoạt động 3: Nhận xét Nhận xét tiết học. Dặn dò: Chuẩn bị bài học sau. Quan sát tranh SGK Thảo luận nhóm Đại diện nhóm trình bày Thảo luận theo nhóm Đại diện nhóm trình bày Nhận xét, bổ sung Lắng nghe Lắng nghe Tim những đồ vật có trang trí đường diềm (Từ 17/8 đến 21/8/2009) VẼ TRANG TRÍ VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM I/ Mục đích yêu cầu: Giúp HS: - Tìm hiểu cách trang trí đường diềm đơn giản. - Vẽ tiếp được hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm. - Hoàn thành các bài tập ở lớp - HS thấy được vẻ đẹp của các đồ vật được trang trí đường diềm . II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Một số đồ vật có trang trí đường diềm. Bài mẫu đường diềm chưa hoàn chỉnh và đã hoàn thành. Hình gợi ý cách vẽ. Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định: Cho HS hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. 3/ Bài mới: Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại VẼ TRANG TRÍ: VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO ĐƯỜNG DIỀM Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét MĐ: Giúp HS hiểu cách trang trí đường diềm. HT: Thảo luận nhóm, cá nhân GV giới thiệu đường diềm và tác dụng của chúng. GV nêu câu hỏi : + Thế nào là đường diềm? + Đường diềm dùng để làm gì? GV kết luận. GV cho HS quan sát 2 mẫu đường diềm đã chuẩn bị (đường diềm chưa hoàn chỉnh và hoàn chỉnh). Cho HS thảo luận nhóm: Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe Quan sát mẫu Thảo luận nhóm TUẦN 2 + Em có nhận xét gì về hai đường diềm này? + Có những hoạ tiết nào ở đường diềm? + Các hoạ tiết được sắp xếp như thế nào? + Đường diềm chưa hoàn chỉnh còn thiếu hoạ tiết gì? + Những màu nào được vẽ trên đường diềm? GV cho các nhóm trình bày. GV nhận xét chung. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ. MĐ: Giúp HS biết vẽ hoàn chỉnh bài trang trí. HT: Cá nhân. GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ ở vở tập vẽ và chỉ cho HS những hoạ tiết đã có ở đường diềm để ghi nhớ và vẽ tiếp. GV lưu ý HS: + Cách phác trục để vẽ hoạ tiết đối xứng cho đều và cân đối. + Khi vẽ cần phác nét nhẹ trước để có thể tẩy sửa hoặc vẽ lại cho hoàn chỉnh hoạ tiết. GV hướng dẫn cách vẽ màu: Chọn màu thích hợp có thể dùng 3,4 màu. Lưu ý chọn màu sáng , hài hoà, không vẽ màu ra màu hoạ tiết. Hoạt động 3: Thực hành MĐ: Giúp HS vẽ được các hoạ tiết cho hoàn chỉnh. HT: Cá nhân GV nhắc lại yêu cầu: + Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm ở vở tập vẽ. + Vẽ hoạ tiết đều và cân đối. + Chọn màu thích hợp: hoạ tiết giống nhau vẽ cùng màu. Màu ở đường diềm có đậm, có nhạt. GV cho HS vẽ vào vở. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm. Cho HS nhận xét, đánh giá . GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò: Chuẩn bị bài học sau. Đại diện nhóm trình bày Nhận xét, bổ sung Lắng nghe Quan sát hình vẽ ở vở tập vẽ Lắng nghe mmmh Lắng nghe Vẽ vào vở Trình bày sản phẩm. Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị các loại quả (Từ 24/8 đến 28/8/2009) VẼ THEO MẪU: VẼ QUẢ I/ Mục đích yêu cầu: - HS nhận biết màu sắc, hình dáng, tỷ lệ một vài loại quả. - Biết cách vẽ quả theo mẫu. - Vẽ được hình quả và vẽ màu theo ý thích - Cảm nhận được vẻ đẹp của các loại quả. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Một số loại quả sẳn có ở địa phương. Bài vẽ quả của HS lớp trước. Tranh, ảnh về một vài loại quả. Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy,màu. Một số loại quả. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định: Cho HS hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. 3/ Bài mới: Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại VẼ THEO MẪU: VẼ QUẢ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét MĐ: Giúp HS biết phân biệt tên, màu sắc, hình dáng của các loại quả. HT: Nhóm GV giới thiệu một vài loại quả cho HS quan sát nhận xét sau đó trả lời câu hỏi. + Tên của quả mà nhóm quan sát ? + Đặc điểm, hình dáng (quả tròn hay dài,to hay nhỏ)? + Tỉ lệ chung và tỉ lệ từng bộ phận( phần nào to, phần nào nhỏ) Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Trả lời câu hỏi Nhận xét TUẦN 3 + Màu sắc của các loại quả? GV nhận xét chung. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ quả MĐ: Giúp HS biết cách vẽ quả. HT: Cả lớp GV đặt mẫu ở vị trí thích hợp sau đó hướng dẫn HS cách vẽ. + So sánh, ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều ngang của quả để vẽ hình dáng chung cho vừa vớI phần giấy? + Vẽ phác hình quả? + Sửa hình cho giống quả mẫu. + Vẽ màu theo ý thích. Hoạt động 3: Thực hành MĐ: Vẽ được một quả và màu theo ý thích. HT: Cá nhân GV cho HS vẽ vào vở quả mà nhóm đã đem theo. GV lưu ý HS: ước lượng chiều cao,chiều ngang để vẽ vào giấy. Vừa vẽ vừa điều chỉnh hình cho giống mẫu. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm. Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. Lắng nghe Quan sát Vẽ vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Sưu tầm tranh về trường (Từ 31/8 đến 04/9/2009) VẼ TRANH ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM I/ Mục đích yêu cầu: - HS hiểu nội dung đề tài Trường em - Biết cách vẽ được tranh về đề tài Trường em. - Vẽ được tranh đề tài Trường em. - HS thêm yêu mến trường lớp và biết giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Tranh của HS vẽ về đề tài nhà trường. Tranh vẽ các đề tài khác. Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, tẩy,màu. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định: Cho HS hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. 3/ Bài mới: Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại VẼ TRANH ĐỀ TÀI: TRƯỜNG EM Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài MĐ: Giúp HS biết chọn nội dung phù hợp. HT: Nhóm GV cho HS quan sát tranh có chủ đề trường học sau đó quan sát, nhận xét thảo luận nội dung tranh. + Đề tài nhà trường có thể vẽ những gì ? ( giờ học tên lớp, các hoạt động ở sân trường, giờ ra chơi) + Các hình ảnh nào thể hiện được nội dung chính trong tranh? Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Thảo luận theo nhóm Đại diện nhóm trình bày Nhận xét, bổ sung TUẦN 4 + Cách sắp xếp hình, cách vẽ màu như thế nào để rõ được nội dung? + Chúng ta phải làm gì để giữ trường, lớp sạch, đẹp? GV nhận xét chung. Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ tranh MĐ: Giúp HS biết cách vẽ tranh về đề tài. HT: Cả lớp GV gợi ý để HS chọn nội dung phù hợp chẳng hạn: + Cảnh vui chơi ở sân trường. + Cảnh đi học. + Giờ học tập ở trên lớp, học tập theo nhóm. + Cảnh lao động. + Cảnh lễ hộ ở sân trường. + Chọn hình ảnh chính, hình ảnh phụ để làm rõ nội dung của bức tranh. + Cách sắp xếp hình ảnh chính, hình ảnh phụ sao cho cân đối. + Vẽ màu theo ý thích( nên vẽ ít màu, màu sắc tươi sáng ). Hoạt động 3: Thực hành MĐ: Vẽ được tranh về đề tài trường em theo ý thích. HT: Cá nhân GV cho HS vẽ vào vở . GV theo dõi, hướng dẫn HS cách chọn màu, cách vẽ cho phù hợp với nội dung. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm. Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. Lắng nghe Quan sát Vẽ vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị giấy màu, hồ (Từ 07/9 đến 12/9/2009) TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO XÉ,DÁN HÌNH QUẢ I/ Mục đích yêu cầu: - HS nhận biết hình, khối của một số quả. - Biết cách nặn quả - Nặn được một vài quả gần giống với mẫu. II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Sưu tầm tranh một số loại quả có hình dáng, màu sắc đẹp. Giấy màu. Học sinh: Vở tập vẽ, giấy màu, hồ. III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định: Cho HS hát. 2/ Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra dụng cụ học tập cùa HS. GV nhận xét chung. 3/ Bài mới: Giới thiệu GV ghi bảng – Cho HS nhắc lại TẬP NẶN TẠO DÁNG:XÉ DÁN HÌNH QUẢ Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét MĐ: Giúp HS nhận biết đặc điểm, hình dáng một số quả. HT: Cá nhân GV giới thiệu một số loại quả, gợi ý cho HS nhận biết: + Tên của quả. + Đặc điểm, hình dáng, màu sắc và sự khác nhau của một số loại quả. GV nhận xét chung. Hát Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Trả lời câu hỏi Lắng nghe TUẦN 5 Hoạt động 2: Hướng dẫn cách xé, dán MĐ: Giúp HS biết cách xé, dán một số quả. HT: Cả lớp GV hướng dẫn HS cách xé, dán + Phần xé dán vừa với phần giấy đã chuẩn bị. + Xé,dán hình bao quát trước, chi tiết sau. + Chọn màu giấy theo ý thích. Hoạt động 3: Thực hành MĐ: Xé, dán được quả theo ý thích. HT: Cá nhân GV cho HS xé, dán hình quả mà mình thích vào vở . GV lưu ý HS chỉ xé, dán chứ không dùng kéo để cắt. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm. Cho HS nhận xét, đánh giá. GV nhận xét chung. Nhận xét tiết học. Dặn dò chuẩn bị bài học sau. Quan sát Thực hành vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị hoạ tiết [...]... nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Quan sát cái chai TUẦN 7 (Từ 21 /9 đến 25 /9/ 20 09) VẼ THEO MẪU VẼ CÁI CHAI I/ Mục đích yêu cầu: Nhận biết đặc điểm, hình dáng, tỷ lệ một vài loại chai Biết cách vẽ và vẽ được cái chai gần giống mẫu II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Chọn một số cái chai có hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau để HS so sánh Hình gợi ý cách vẽ Một số bài vẽ... phác hình dáng chung, vẽ rõ đặc điểm của chiếc lá Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm Cho HS nhận xét, đánh giá GV nhận xét chung Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài học sau TUẦN 12 (Từ 26/10 đến 30 /10/20 09) Thực hành vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Sưu tầm tranh đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM... thể hiện được không khí của ngày lễ + Cảnh nhộn nhịp, vui vẻ của GV, HS + Màu sắc rực rỡ của ngày lễ + Tình cảm yêu quý của HS đối với thầy, cô giáo Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ MĐ: Giúp HS biết cách vẽ tranh HT: Cả lớp GV giới thiệu tranh cho HS quan sát tranh GV giới thiệu cách vẽ để thể hiện nội dung : + Tặng hoa thầy, cô giáo + Cảnh HS vây quanh thầy, cô giáo Hoạt động của trò Hát Dụng cụ học... VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM I/ Mục đích yêu cầu: HS hiểu nội dung đề tài về Ngày Nhà giáo Việt Nam Biết cách vẽ tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam Vẽ được tranh về Ngày Nhà giáo Việt Nam Yêu quý, kính trọng thầy giáo, cô giáo II/ Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Sưu tầm một số tranh về đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam Hình gợi ý cách vẽ Một số bài vẽ của HS năm trước Học sinh: Vở tập vẽ, bút chì, màu... xét, đánh giá Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài học sau Dụng cụ học tập Lắng nghe Lắng nghe Nêu lại tựa bài Quan sát Thảo luận theo nhóm Đại diện nhóm trình bày Trả lời câu hỏi Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe Quan sát cành lá TUẦN 11 (Từ 19/ 10 đến 23/ 10/20 09) VẼ THEO MẪU CÀNH LÁ CÂY I/ Mục đích yêu cầu: HS nhận biết cấu tạo, hình dáng, đặc điểm Biết cách vẽ cành lá Vẽ được cành lá đơn giản Giáo dục... trình bày sản phẩm Cho HS nhận xét, đánh giá GV nhận xét chung Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài học sau TÙẦN 9 Thực hành vào vở Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị vở, màu vẽ (Từ 05/10 đến 09/ 10/20 09) VẼ TRANG TRÍ VẼ MÀU VÀO HÌNH CÓ SẴN I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh hiểu biết về cách sử dụng màu Vẽ được màu vào hình có sẵn theo cảm nhận riêng Hoàn thành được bài tập... 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm Cho HS nhận xét, đánh giá GV nhận xét chung Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài học sau Lắng nghe Quan sát Lắng nghe Quan sát Thực hành vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị đất nặn TÙẦN 15 (Từ 16/11 đến 20/11/20 09) TẬP NẶN TẠO DÁNG NẶN HÌNH CON VẬT I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh hiểu hình dáng, đặc điểm... biết cách vẽ Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm Cho HS nhận xét, đánh giá GV nhận xét chung Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài học sau Quan sát Trả lời câu hỏi Quan sát Lắng nghe Lắng nghe Quan sát Thực hành vào vở Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Quan sát đồ vật trang trí hình vuông TUẦN 8 (Từ 28 /9 đến 02/10/20 09) VẼ TRANH VẼ CHÂN DUNG I/ Mục đích... biết nhận xét về hình dáng, màu sắc của cành lá, có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây HT: Cá nhân GV cho HS quan sát một số cành lá để nhận xét và trả lời câu hỏi: + Hình dáng và màu sắc của các chiếc lá này có giống nhau không? + Hãy nêu đặc điểm của chiếc lá? + Chiếc lá này có hình dáng như thế nào? GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ MĐ: Giúp HS biết cách vẽ cành lá HT: Cả lớp GV hướng dẫn HS... dung tạo cho bố cục chặt chẽ, sinh động Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá GV cho HS trình bày sản phẩm Cho HS nhận xét, đánh giá GV nhận xét chung Nhận xét tiết học Dặn dò chuẩn bị bài học sau Lắng nghe Quan sát Thực hành vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Quan sát cái bát TÙẦN 13 (Từ 02/11 đến 06/11/20 09) VẼ TRANG TRÍ TRANG TRÍ CÁI BÁT I/ Mục đích yêu cầu: Học sinh . động 2: Hướng dẫn cách xé, dán MĐ: Giúp HS biết cách xé, dán một số quả. HT: Cả lớp GV hướng dẫn HS cách xé, dán + Phần xé dán vừa với phần giấy đã chuẩn bị. + Xé,dán hình bao quát trước, chi. vào vở Lắng nghe Trình bày sản phẩm Nhận xét, đánh giá Lắng nghe Lắng nghe Chuẩn bị giấy màu, hồ (Từ 07 /9 đến 12 /9/ 20 09) TẬP NẶN TẠO DÁNG TỰ DO XÉ,DÁN HÌNH QUẢ I/ Mục đích yêu cầu: - HS nhận biết. động 3: Thực hành MĐ: Xé, dán được quả theo ý thích. HT: Cá nhân GV cho HS xé, dán hình quả mà mình thích vào vở . GV lưu ý HS chỉ xé, dán chứ không dùng kéo để cắt. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Mĩ thuật lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 9,

Mục lục

Xem thêm