0

Kinh nghiệm dạy tác phẩm thơ trữ tình ở THCS

30 2,403 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:15

. ra cho việc giảng dạy các tác phẩm trữ tình là phải chú ý đến một số yếu tố hình thức nghệ thuật. B. Giải quyết vấn đề. I- Giải pháp thực hiện. Trong tác phẩm thơ trữ tình tác giả sử dụng nhiều. đề. 1.Thực trạng. Trong tác phẩm thơ trữ tình yếu tố nghệ thuật đóng vai trò quan trọng. Vì nó góp phần không nhỏ vào việc thể hiện tư tưởng, chủ đề, nội dung của tác phẩm. Nhưng thực tế qua. cấp THCS càng được nâng cao hơn một bước. Tuy nhiên việc phân tích thơ trữ tình không phải lã dễ : Đặc biệt trong việc tìm hiểu các yếu tố hình tượng nghệ thuật, trong các tác phẩm thơ trữ tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy tác phẩm thơ trữ tình ở THCS, Kinh nghiệm dạy tác phẩm thơ trữ tình ở THCS,

Từ khóa liên quan