0

Kinh nghiệm dạy học văn học nước ngoài ở THCS

23 1,764 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 21:29

. vài kinh nghiệm trong dạy- học các loại thể văn học nớc ngoài ở trung học cơ sở Phần I đặt vấn đề Văn chơng nớc ngoài là một bộ phận quan trọng trong chơng trình Ngữ văn trung học cơ sở gồm. vào giảng dạy phần văn học nớc ngoài trong chơng trình ngữ văn 7 và 8, tôi thấy đây là những kinh nghiệm tốt để giúp ngời giáo viên dạy văn khi đứng trớc những tác phẩm văn học nớc ngoài có. chán học và ngại học bộ môn do quan niệm phần văn học này là khó của học sinh. V. Phạm vi áp dụng đề tài. - Những kinh nghiệm trong dạy và học các loại thể văn học nớc ngoài ở THCS trên thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm dạy học văn học nước ngoài ở THCS, Kinh nghiệm dạy học văn học nước ngoài ở THCS,

Từ khóa liên quan