0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học xã hội >
 3. Giáo dục học >

Kinh nghiệm dạy tác phẩm thơ trữ tình ở THCS

Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫn

Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫn

... phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 - Đề xuất phương pháp dạy học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn - ... pháp dạy học tích cực, sở thực tế giảng dạy phần đọc thêm, luận văn đề xuất số phương pháp dạy học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn ... học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn Lịch sử vấn đề Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học nói chung dạy tác phẩm thơ trữ tình nói riêng...
 • 15
 • 1,992
 • 4
Rèn kỹ năng liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp 12

Rèn kỹ năng liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp 12

... động rèn liên tưởng, tưởng tượng giáo viên dạy tác phẩm thơ trữ tình nhà trường THPT Để nắm bắt cụ thể tình hình thực tiễn rèn liên tưởng, tưởng tượng GV dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp 12 ... hoạt động liên tưởng, tưởng tượng nghệ thuật HS dạy học tác phẩm thơ trữ tình - Đề xuất số biện pháp để rèn liên tưởng, tưởng tượng nghệ thuật HS thông qua tác phẩm thơ trữ tình lớp 12, chương ... xuất số biện pháp rèn liên tưởng, tưởng tượng cho HS tiếp nhận tác phẩm thơ trữ tình lớp 12 1.2.2 Thực trạng hoạt động liên tưởng, tưởng tượng học sinh học tác phẩm thơ trữ tình nhà trường THPT...
 • 15
 • 1,029
 • 2
kinh nghiệm dạy tác phẩm văn học trung đại chương trình lớp 9 thcs

kinh nghiệm dạy tác phẩm văn học trung đại chương trình lớp 9 thcs

... Sáng kiến kinh nghiệm Tên đề tài Kinh nghiệmhọc dạy dạy tốt tốt Tác phẩm văn học trung đại Chơng trình lớp thcs Ngời thực : dơng lệ huyền trờng thcs tân phơng - ứng Hoà - hà tây năm học 2003 - ... Tôi xin đợc trình bày t tởng : Học sinh cảm thụ tác phẩm văn chơng phải đồng thời mặt nội dung nghệ thuật Văn học cổ phần viết chữ Hán , nghệ thuật thể nhìn chung ớc lệ Một số tác phẩm viết chữ ... ( Qua phiếu thăm dò trắc nghiệm ) Đối tợng lớp 9Avà 9B Năm học 2001-2002 Năng lực cảm thụ Tốt - Khá Trung Bình Yếu 9A(44 hs ) 15/44 =34 % 20/44 = 45,5 % 9/ 44 = 20,5 % 9B( 47 hs ) 14/47 = 26 %...
 • 7
 • 1,158
 • 2
SKKN -Kinh nghiem day mot tiet luyen tap Toan o THCS

SKKN -Kinh nghiem day mot tiet luyen tap Toan o THCS

... sẵn + T o cho học sinh có động ham muốn khám phá cách giải mới, phát mới, Gi o viên cần tập cho học sinh biết mở rộng toán, tìm mối liên hệ với toán khác, tự toán tơng tự Vì vậy, gi o viên cần ... cần dành thời gian thích đáng cho học sinh suy nghĩ, th o luận theo nhóm tranh luận trực tiếp với gi o viên vấn đề cần giải quyết, ý tởng Ngoài ra, gi o viên nên cho điểm học sinh làm bài, trả ... luyện tập gi o viên cần cho học sinh tự nêu kiến thức bản, kĩ cần rèn phơng pháp giải toán tiết học Gi o viên cần dành thời gian để hớng dẫn tập nhà cho học sinh, Ví dụ nh để chuẩn bị cho tiết 19...
 • 7
 • 760
 • 18
dạy thơ trữ tình ở thcs

dạy thơ trữ tình thcs

... thuật chủ yếu tác phẩm trữ tình sau : 1.Nhịp thơ Nhịp điệu có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng thơ trữ tình Nó giúp nhà thơ nâng cao khả biểu cảm, cảm xúc phân tích thơ trữ tình không phân tích ... kê biện pháp mà nhà văn dùng 4.Không gian thời gian tác phẩm trữ tình Không gian thơ trữ tình nơi tác giả- trữ tình nhân vật trữ tình xuất để thổ lộ lòng trước người đất trời Trong Tiếng Việt ... nhịp thơ ( nói ) Cụ thể thường thường nhịp điệu thơ lục bát uyển chuyển, mềm mại, thoát; nhịp thơ thất ngôn bát cú, chặt chẽ; nhịp thơ tự do, thơ đại phóng khoáng, phong phú Trong thơ trữ tình...
 • 30
 • 1,611
 • 1
nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản tác phẩm thơ trữ tình việt nam 1945 – 1975 tại trường cao ñẳng nghề an giang

nâng cao chất lượng dạy học đọc hiểu văn bản tác phẩm thơ trữ tình việt nam 1945 – 1975 tại trường cao ñẳng nghề an giang

... VBTP thơ tr tình ñã ñ t c m c tiêu ñ c a ñ tài: góp ph n nâng cao hi u qu gi DH ñ c hi u VBTP thơ tình Vi t Nam 1945 1975; ch ng t gi thi t mô hình d y ñ c hi u TP thơ tình Vi t Nam 1945 1975 ... VBTP thơ tr tình Vi t Nam 1945 - 1975 Trong chương trình môn Văn trư ng PTTH, trư ng Cao ñ ng ngh An Giang, m ng thơ tr tình hi n ñ i Vi t Nam chi m m t v trí ñ c bi t quan tr ng Đây m t b ph n văn ... thêm m t cách ti p c n văn b n tác ph m thơ tr tình Vi t Nam 1945 1975, nh m nâng cao hi u qu d y h c môn Ng văn nói chung, hi u qu d y h c ñ c hi u văn b n tác ph m thơ tr tình giai ño n này, c...
 • 27
 • 533
 • 2
Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫ

Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫ

... phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 11 - Đề xuất phương pháp dạy học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn ... pháp dạy học tích cực, sở thực tế giảng dạy phần đọc thêm, luận văn đề xuất số phương pháp dạy học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn ... phần đọc thêm chương trình Ngữ văn bậc THPT 2.2 Những thuận lợi, khó khăn dạy- học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 2.2.1 Khảo sát văn thơ trữ tình phần đọc thêm chương...
 • 123
 • 828
 • 0
Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫN TT

Dạy học phần đọc thêm các tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học có hướng dẫN TT

... phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 - Đề xuất phương pháp dạy học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn - ... pháp dạy học tích cực, sở thực tế giảng dạy phần đọc thêm, luận văn đề xuất số phương pháp dạy học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 theo hướng tự học hướng dẫn ... dạy- học phần đọc thêm tác phẩm thơ trữ tình chương trình Ngữ văn lớp 12 2.2.1 Khảo sát văn thơ trữ tình phần đọc thêm chương trình Ngữ văn lớp 12 2.2.1.1 Tính trữ tình chủ thể trữ tình 2.1.2 Đặc...
 • 29
 • 833
 • 0
SKKN KINH NGHIỆM DẠY TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS

SKKN KINH NGHIỆM DẠY TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS

... " KINH NGHIỆM DẠY TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH LỚP THCS" Lý chọn đề tài : Văn học trung đại ( gọi văn học viết thời phong kiến văn học cổ ) , phần chương trình môn văn lớp suốt học ... KIẾN KINH NGHIỆM DẠY TỐT HỌC TỐT TÊN ĐỀ TÀI KINH NGHIỆM DẠY TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH LỚP THCS NGƯỜI THỰC HIỆN : DƯƠNG LỆ HUYỀN TRƯỜNG THCS TÂN PHƯƠNG - ỨNG HOÀ - HÀ TÂY NĂM HỌC ... QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1- Thực trạng ban đầu: - Học sinh khó cảm thụ phân tích tác phẩm văn học trung đại - Khả vận dụng kiến thức tác giả , tác phẩm vào kỹ làm văn nghị luận hạn chế Từ học...
 • 12
 • 1,296
 • 4
Kinh nghiệm dạy tác phẩm thơ trữ tình ở THCS

Kinh nghiệm dạy tác phẩm thơ trữ tình THCS

... trò tác dụng chúng việc m,iêu tả, biểu đạt không đơn gọi tên, lệt kê biện pháp mà nhà văn dùng 4.Không gian thời gian tác phẩm trữ tình Không gian thơ trữ tình nơi tác giả- trữ tình nhân vật trữ ... thuật có mặt tác phẩm Vì xin nêu yếu tố hình thức nghệ thuật chủ yếu tác phẩm trữ tình sau : 1.Nhịp thơ Nhịp điệu có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng thơ trữ tình Nó giúp nhà thơ nâng cao ... thấy nhiệm vụ đặt cho việc giảng dạy tác phẩm trữ tình phải ý đến số yếu tố hình thức nghệ thuật B Giải vấn đề I- Giải pháp thực Trong tác phẩm thơ trữ tình tác giả sử dụng nhiều yếu tố nghệ...
 • 30
 • 2,374
 • 2
MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG Ở THCS

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC VĂN BẢN NHẬT DỤNG THCS

... pháp dạy văn Nhật dụng Xuất phát từ lý trên, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy văn Nhật dụng trờng THCS để góp phần nâng cao hiệu dạy văn Nhật dụng để học sinh yêu thích học ... pháp dạy văn Nhật dụng Trang - Nhiệm vụ thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng việc dạy văn nhật dụng trờng THCS Các nội dung cụ thể đề tài a/Hệ thống văn nhật dụng SGK Ngữ văn THCS Đề tài nhật dụng ... */Phơng pháp dạy học Dạy học phù hợp với phơng thức biểu đạt văn Trong dạy học văn ,không thể hiểu nội dung t tởng văn không đọc từ dấu hiệu hình thức chúng Nên dạy học văn nhật dụng phải theo...
 • 21
 • 2,386
 • 2
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tác phẩm Văn học trung đại Việt Nam trong chương trình THPT

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tác phẩm Văn học trung đại Việt Nam trong chương trình THPT

... điểm VHTĐ VN : * Về nội dung : Văn học trung đại cũn gọi tên khác văn học thành văn, văn học phong kiến, văn học cổ điển Bởi từ TK X đến TK XIX, văn học trung đại phát triển môi trường xó hội ... Mong chừng mực định, kinh nghiệm giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy tác phẩm văn học trung đại trường phổ thông phần giúp người học đường chiếm lĩnh tác phẩm văn chương đạt hiệu cao ... cách khoa học hoạt động dạy học, vận dụng linh hoạt phương pháp, kiểu dạy học III Trên số ỏi kinh nghiệm rút trình giảng dạy Tôi mong nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp để thân hoàn thiện dạy Mong...
 • 11
 • 900
 • 2
SKKN Biện pháp dạy thơ trữ tình ở THCS

SKKN Biện pháp dạy thơ trữ tình THCS

... nội dung trữ tình Muốn phân tích nội dung trữ tình thiết, nắm bắt phân tích chủ thể trữ tình Bởi lẽ, nội dung trữ tình chứa chủ thể trữ tình 3.Nội dung phản ánh thơ trữ tình: 3.1 .Thơ trữ tình biểu ... người Chính mà thơ trữ tình đưa vào nhà trường tất yếu Vậy phải dạy thơ trữ tình để học sinh nắm tâm trạng, cảm xúc, cách thể tình cảm nhân vật trữ tình Thực trạng việc học thơ trữ tình học sinh: ... vật trữ tình thơ: Như trình bày, nhân vật trữ tình người cảm xúc, rung động thơ Nội dung trữ tình thơ thể thông qua nhân vật trữ tình Sâu xa hơn, tác giả thể xúc cảm thông qua nhân vật trữ tình...
 • 21
 • 2,836
 • 6
SKKN KINH NGHIỆM dạy tác PHẨM văn học TRUNG đại CHƯƠNG TRÌNH lớp 9 THCS

SKKN KINH NGHIỆM dạy tác PHẨM văn học TRUNG đại CHƯƠNG TRÌNH lớp 9 THCS

... KIẾN KINH NGHIỆM DẠY TỐT HỌC TỐT TÊN ĐỀ TÀI KINH NGHIỆM DẠY TÁC PHẨM VĂN HỌC TRUNG ĐẠI CHƯƠNG TRÌNH LỚP THCS NGƯỜI THỰC HIỆN : DƯƠNG LỆ HUYỀN TRƯỜNG THCS TÂN PHƯƠNG - ỨNG HOÀ - HÀ TÂY NĂM HỌC ... Tôi xin trình bày tư tưởng : Học sinh cảm thụ tác phẩm văn chương phải đồng thời mặt nội dung nghệ thuật Văn học cổ phần viết chữ Hán , nghệ thuật thể nhìn chung ước lệ Một số tác phẩm viết ... ( Qua phiếu thăm dò trắc nghiệm ) Đối tượng lớp 9Avà 9B Năm học 2001-2002 Năng lực cảm thụ 9A(44 hs ) Tốt - Khá 15/44 =34 % Trung Bình 20/44 = 45,5 % Yếu 9/ 44 = 20,5 % 9B( 47 hs ) 14/47 = 26 %...
 • 10
 • 516
 • 0
Rèn kỹ năng liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp 12

Rèn kỹ năng liên tưởng, tưởng tượng trong dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp 12

... hoạt động liên tưởng, tưởng tượng nghệ thuật HS dạy học tác phẩm thơ trữ tình - Đề xuất số biện pháp để rèn liên tưởng, tưởng tượng nghệ thuật HS thông qua tác phẩm thơ trữ tình lớp 12, chương ... động liên tưởng, tưởng tượng học sinh học tác phẩm thơ trữ tình nhà trường trung học phổ thông 33 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG LIÊN TƢỞNG, TƢỞNG TƢỢNG TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM THƠ TRỮ TÌNH ... thể tình hình thực tiễn rèn liên tưởng, tưởng tượng GV dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp 12 nhà trường phổ thông, tiến hành khảo sát giáo án giảng, dự số tiết dạy học tác phẩm thơ trữ tình lớp...
 • 124
 • 959
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm dạy tiết ôn tập ngữ văn ở thcssáng kiến kinh nghiệm dạy trẻ đọc thơ diễn cảmsáng kiến kinh nghiệm dạy trẻ đọc thơvận dụng phuong pháp nêu vấn đề vào dạy hcoj một số bài thở trữ tình ở lớp 11 trường trung học phổ thôngsáng kiến kinh nghiệm dạy kỹ năng sống cho học sinh thcssáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh thông qua bài dạy học đọc hiểu thơ trữ tình hiện đại ở lớp 9sáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh thông qua bài dạy học đọc hiểu văn bản thơ trữ tìnhskkn kinh nghiệm giảng dạy tác phẩm chữ người tử tù của nguyễn tuân theo đặc trương thể loạikinh nghiem day tot kieu bai nghi luan tac pham truyendạy thơ trữ tình lớp 9ang kien kinh nghiem xet cstđ phương pháp phân tích cảm thụ tác phẩm truyện hiện đại ở lớp 9dạy thơ trữ tình hiện đạihai dua tre bai tho tru tinh day xot thuongsáng kiến kinh nghiệm công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh kiên giang thực trạng và giải phápsáng kiến kinh nghiệm dạy học hợp tác nhóm ở tiểu họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ