0

SKKN phương pháp dạy học tác phẩm trữ tình ở THCS

26 2,940 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:40

. môn học ngữ văn ở THCS . - Nắm đặc điểm của tác phẩm trữ tình - Nắm các biện pháp, hình thức dạy học tác phẩm trữ tình + Đọc thơ trữ tình + Giảng bình thơ + Tìm hiểu tâm trạng trong tác phẩm trữ. dạy học tác phẩm theo đặc trưng thể loại ít được quan tâm đúng mức trong dạy học. Quan niệm văn bản tự sự hay biểu cảm cũng đều là văn bản văn học, việc học, dạy tác phẩm tự sự cũng như trữ tình. trữ tình phải nắm được đặc điểm của tác phẩm trữ tình và các biện pháp, hình thức dạy học tác phẩm trữ tình một cách cụ thể và sâu sắc. Và việc tiếp cận dạy học kiểu văn bản này cũng mang những
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phương pháp dạy học tác phẩm trữ tình ở THCS, SKKN phương pháp dạy học tác phẩm trữ tình ở THCS,

Từ khóa liên quan