0

SKKN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỂ THU HÚT HỌC SINH VÀ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

28 4,966 58
  • SKKN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỂ THU HÚT HỌC SINH VÀ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 20:12

SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 1/Tên đề tài: GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỂ THU HÚT HỌC SINH VÀ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 2/Đặt vấn đề: 2.1/Lý do chọn đề tài: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nêu rõ nhiệm vụ về giáo dục trong suốt nhiệm kỳ và những năm tiếp theo như sau: “ Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương, yêu gia đình, có bản lĩnh chính trị, lòng nhân ái, ý thức tôn trọng pháp luật, lối sống văn hóa, tinh thần hiếu học, chí tiến thủ, lập thân, lập nghiệp. Chú trọng ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường” Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế có ghi: “Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh thời đã từng dạy: “ Thiện, ác vốn chẳng phải bản tính cố hữu, phần lớn do giáo dục mà nên”. Thật vậy Giáo dục –Đào tạo nhằm phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách con người, tạo cơ sở nền tảng cho con người tham gia vào cuộc sống xã hội và lao động thực tiễn trong đó giáo dục phổ thông có vai trò to lớn là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo; 1 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 Trường THCS là bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân, có đủ tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ. Nơi đây là trung tâm văn hóa của từng địa phương. Ở đây học sinh được đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ, được bảo vệ, chăm sóc, học tập, vui chơi để hình thành nhân cách. Giúp các em có tri thức, tinh thần thỏa mái, làm cho các em thân thiết với mọi thành viên trong gia đình, thân thiện với bạn bè và trường lớp, với thiên nhiên, yêu thích đến trường và tích cực học tập. Ở lứa tuổi THCS nhất là khối lớp 8,9 về mặt tâm sinh lý các em đã thay đổi, có nhiều chuyển biến về thể chất song tâm hồn của các em rất trong sáng, hồn nhiên, vô tư các em thích được hoạt động và thích được thể hiện mình trước bạn bè. Để khơi gợi sự ham muốn và tạo cơ hội cho học sinh được phát huy, được thể hiện mình, thì cần những thầy, cô giáo và cán bộ quản lý phải suy nghĩ, năng động, tư duy đề ra những giải pháp thích hợp giúp hoạt động cá nhân của học sinh đi đúng hướng và cho các em thấy rằng trường học là chỗ dựa tinh thần bền vững nhất. Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý Hoàng Đức Minh trong báo cáo đề dẫn nêu rõ : "Tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực trong nhà trường là biện pháp giáo dục học sinh không sử dụng đến các hình thức bạo lực, trừng phạt, trong đó giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục áp dụng các hình thức kỷ luật tích cực, phù hợp để giúp HS giảm thiểu những hành vi không phù hợp, củng cố các hành vi tích cực và phát triển nhân cách một cách toàn diện, bền vững ” Trong những năm gần đây, khi nạn bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, các trường hợp vi phạm đạo đức của HS liên tục được nhằm đến thì một trong những biện pháp được quan tâm để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức HS là tăng cường phương pháp kỷ luật tích cực trong nhà trường thông qua đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp ". Tính tích cực của các biện pháp kỷ luật tích cực thể hiện ở chỗ làm cho học sinh tự nhìn nhận thấy khuyết điểm tự mình chịu kỷ luật và trong quá trình ấy vẫn có sự giúp đỡ của thầy cô bè bạn. Đó là việc áp dụng các biện pháp giáo dục bằng 2 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 quan tâm đến diễn biến tâm lý, lứa tuổi HS để có cách thuyết phục, giáo dục các em tự giảm thiểu những hành vi không phù hợp. Đây là phương pháp giáo dục hữu hiệu, cung cấp cho các em thông tin cần thiết để được giáo dục toàn diện và hỗ trợ sự phát triển của các em. Ngoài ra giáo viên cũng cần thay đổi cách ứng xử. Phương pháp giáo dục này yêu cầu các giáo viên phải quan tâm hơn những khó khăn của các em, tăng cường vai trò của các em trong việc xây dựng nội quy của lớp, trường học. Bên cạnh đó, nội dung này rất cần phải được tuyên truyền đến các phụ huynh HS bằng nhiều cách. Xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa nhà trường, gia đình và xã hội và thực hiện có hiệu quả trong giáo dục học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Lâu nay, nói đến chuyện 'kỷ luật' thường dễ khiến người ta liên tưởng đến 'hình phạt', những lời quở trách nặng nề, thậm chí là những trận đòn roi , vì các cụ xưa đã chẳng dạy 'thương cho roi cho vọt', hay 'người roi, voi búa'. Sở dĩ có liên tưởng như vậy là do lâu nay chúng ta vẫn quan niệm, khi học sinh mắc lỗi thì chỉ có cách giáo dục duy nhất, hiệu quả nhất là 'kỷ luật trừng phạt'. Việc trừng phạt thân thể (đánh, véo, kéo tai, giật tóc, quì, úp mặt vào tường ) và trừng phạt về tinh thần (la mắng, nhiếc móc, hạ nhục, bỏ rơi, làm cho xấu hổ, chửi rủa ) ,đó là những biện pháp đã, đang diễn ra khá phổ biến. Điều đó gây ra những hệ quả nghiêm trọng, làm các em mất đi sự tự tin, giảm ý thức kỷ luật, căm ghét trường học, để lại những 'vết sẹo' trong tâm hồn, khiến các em luôn có thái độ thù địch. Các biện pháp kỷ luật đang áp dụng trong trường học hiện nay là nhắc nhở, phê bình, thông báo với gia đình, cảnh cáo ghi học bạ, buộc thôi học có thời hạn… được các trường thực hiện nghiêm túc và công khai, đảm bảo công bằng cho học sinh trong việc khen thưởng và kỷ luật. Tuy nhiên, các biện pháp kỷ luật này còn khá 'khô cứng' đối với một số học sinh có biểu hiện đạo đức không tốt. Không ít giáo viên hiện nay vẫn quan niệm, khi học sinh mắc lỗi thì chỉ có cách giáo dục duy nhất, hiệu quả nhất là trừng phạt. Cách xử phạt hiện nay của người lớn đa phần chưa thuyết phục được học 3 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 sinh. Bởi nó xuất phát từ cách suy nghĩ áp đặt, đôi khi hơi bảo thủ, không đặt mình vào hoàn cảnh của người phạm lỗi, đó chưa kể những biện pháp xử lý quá nặng, có tính chất xúc phạm, khiến người bị phạt bị tổn thương, không tâm phục, tạo ra tâm lý chống đối, càng phạt thì càng vi phạm cho 'bõ ghét'. Nhìn khách quan, có thể coi cách kỷ luật trừng phạt như một nguyên nhân gây nên tình trạng bạo lực học đường, hoặc tạo ra những cú sốc tâm lý, những phản ứng không lành mạnh của học sinh. Khi cần xây dựng nhà trường thân thiện, rất cần có kỷ luật, nhưng kỷ luật học sinh là kỷ luật mang tính giáo dục là chủ đạo, do vậy áp dụng hình thức trừng phạt rõ ràng là biện pháp không phù hợp cần phải chấm dứt. Xu thế giáo dục hiện nay trong điều kiện “ xã hội mở” là hướng tới việc hình thành đạo đức nhân cách của người học các giá trị chân, thiện, mỹ được phát huy ,giữ gìn truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc để trở thành người công dân tốt,có ích cho xã hội. Với tư cách là nhà giáo đang làm công tác quản lý giáo dục, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo các yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, đảm bảo việc trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh ở bậc học THCS các em thật sự lớn lên và trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần, không có em nào phải bỏ học giữa chừng, không có em nào bị tổn thương về lòng tự trọng, trong cách hành xử của thầy cô giáo, để phát huy tốt phong trào xây dựng: “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” .Tôi chọn phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực để giáo dục học sinh làm đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm của mình; 2.2/Thực trạng vấn đề : Đóng trên địa bàn xã Đại Hưng nằm cách xa trung tâm huyện 30 km về phía tây bắc thuộc xã miền núi của huyện là vùng kinh tế còn nhiều khó khăn, đa số cha mẹ học sinh làm nông nghiệp, đi rừng, đi nương nhiều ngày nên ít có điều kiện quan tâm đến con cái hầu như phó mặc cho nhà trường, phần lớn gia đình các em đều có thu nhập thấp, một số học sinh trở thành lao động phụ của gia 4 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 đình. Do đi làm ăn xa nên việc phối hợp giáo dục học sinh giữa nhà trường và gia đình gặp nhiều khó khăn, việc thông tin tình hình học tập của học sinh từ nhà trường đến gia đình không kịp thời và gián đoạn. Mặt khác trong những năm gần đây do chịu ảnh hưởng lớn từ mặt trái cuộc sống và môi trường xã hội phức tạp đã tác động tiêu cực đến một bộ phận không nhỏ học sinh có suy nghĩ lệch lạc, đua đòi, ăn chơi, sống thiếu tích cực. Trường THCS Quang Trung đã gặp không ít khó khăn trong công tác giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức. Dẫu không nhiều nhưng vẫn có một số em có biểu hiện như vô lễ với thầy cô, người lớn, tự do thực hiện hành vi cá nhân : hút thuốc, ức hiếp bạn bè gây ra bạo lực học đường, lôi kéo bạn về phía mình để thành số đông, tạo các nhóm mâu thuẩn kích bác lẫn nhau tạo sự mất đoàn kết xảy ra xung đột giữa các nhóm, gây mất trật tự trong giờ học mang tính tập thể, bao che những học sinh vi phạm gây khó khăn cho việc điều tra, bỏ giờ trốn tiết đi chơi game, những việc trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến nề nếp dạy học, kỷ cương, uy tín nhà trường. Từ tình hình trên gắn với yêu cầu giáo dục trong ‘xã hội mở’ với trách nhiệm là người quản lý chúng tôi đã suy nghĩ tìm các giải pháp giáo dục phù hợp tình hình thực tế của trường, các giải pháp đề ra phải có tính khả thi, gắn với thực tế có hiệu quả và mang tính chiến lược, kiên trì thực hiện trong thời gian dài làm thay đổi nhận thức đồng bộ để tập trung xây dựng nhà trường theo hướng đi lên với quan điểm: Dạy tốt là không chỉ nói cho học sinh nghe, chỉ cho học sinh làm mà còn tạo điều kiện để các em nói, tự đề xuất việc cần làm và tự làm. Dạy tốt không chỉ có thầy cô là người dạy mà chính học sinh thông qua các mặt tích cực học tập, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, biết sửa sai, biết vươn lên để hướng tới các giá trị tốt đẹp chân, thiện, mỹ và đạt đến tâm lực, trí lực, thể lực cho người công dân trong tương lai. Tất cả các giải pháp đều xoay quanh mục tiêu là thu hút học sinh đến trường và đảm bảo việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu lớn của trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng, 5 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 phổ cập giáo dục. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có giá trị sống còn đối với một nhà trường. 2.3/ Giới hạncủa đề tài SKKN :: Sáng kiến kinh nghiệm của năm nay có tính kế thừa, tiếp tục khẳng định tính hiệu quả của năm trước và nhân rộng thêm, hướng vào một số giải pháp tích cực thực hiện chủ điểm:“ Giáo dục kỷ luật tích cực để thu hút và đảm bảo việc duy trì sĩ số” cho học sinh trường THCS Quang Trung.Trên cơ sở các nội dung của phong trào: “Trường học thân thiện-Học sinh tích cực”.Để nội dung của cuộc vận động này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất có sự chuyển biến rõ nét theo hướng phát triển bền vững. Nội dung chính của đề tài là tập trung các giải pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hình thức giáo dục kỷ luật tích cực nhằm hạn chế tình trạng vi phạm nội quy nhà trường của học sinh trước sự phát triển của xã hội và phát huy tối đa tính tích cực để giáo dục các em có hiệu quả hơn. Theo lời dạy của Bác Hồ: “ Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” “Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn Phần nhiều do giáo dục mà nên” Tạo cho phụ huynh học sinh trên địa bàn xã tin tưởng vào năng lực giáo dục của tập thể sư phạm, yên tâm khi gởi con em mình đến trường để học vì nơi ấy có tấm lòng bao dung và sự dạy dỗ nhiệt tình của đội ngũ thầy cô giáo. Tạo cho địa phương nhiều công dân tốt để đáp ứng nguồn lực trong tương lai và là trung tâm văn hóa ở địa phương.Thu hút học sinh đến trường với phương châm: “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Giảm bớt hiện tượng học sinh giỏi của địa bàn trường đóng đi học các trường khác. Những giải pháp trong sáng kiến kinh nghiệm này chắc hẳn không phải là vấn đề mới song đây là một số kinh nghiệm thực tiễn đã áp dụng thành công ở trường THCS Quang Trung từ nhiều năm nay. Sáng kiến kinh nghiệm là những giải pháp đã làm, chọn lọc và đúc kết thành kinh nghiệm bản thân, chia sẽ cùng đồng nghiệp những việc đã làm thành công. Xin nhận được những góp ý chân thành 6 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 của đồng nghiệp để phát huy mặt mạnh điều chỉnh khắc phục thiếu sót cho hoàn thiện hơn . 3/ Cơ sở lý lu ận: Trong những năm gần đây, khi nạn bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, các trường hợp vi phạm đạo đức của học sinh liên tục được nhắc đến thì một trong những biện pháp được quan tâm để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh là tăng cường biện pháp 'kỷ luật tích cực' trong nhà trường. Vậy, cần hiểu về 'kỷ luật tích cực' và vận dụng nó như thế nào cho phù hợp với thực tế giáo dục hiện nay ? Theo quan điểm của các nhà giáo dục: Kỉ luật tích cực là một biện pháp giáo dục hoàn toàn khác với lối giáo dục truyền thống theo kiểu 'đòn roi'. Kỷ luật tích cực là động viên, khuyến khích, hỗ trợ, nuôi dưỡng lòng ham học dẫn đến ý thức kỷ luật một cách tự giác, nâng cao năng lực và lòng tin của học sinh vào giáo viên. Kỷ luật tích cực là phi bạo lực về cả thể xác lẫn tinh thần, là một quá trình thường xuyên, liên tục và nhất quán, thông qua đó khuyến khích khả năng tư duy, lựa chọn của học sinh. So với phương pháp cũ, học sinh 'chưa tốt' cảm thấy được tôn trọng hơn, ít có những phản ứng tiêu cực đối với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội. Tâm lý của các em cũng có biểu hiện tốt hơn, không còn mặc cảm, tự ti, chủ động trong việc tự thay đổi bản thân, phát huy các giá trị tích cực của mình. Việc mắc lỗi của học sinh được coi như lỗi tự nhiên của quá trình học tập và phát triển. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng của nhà giáo dục là làm thế nào để học sinh nhận thức được bản thân, tự kiểm soát hành vi, thái độ. Nguyên nhân chính của tình trạng vi phạm đạo đức học sinh là do hoàn cảnh gia đình. Phần lớn các em xuất thân từ gia đình hoặc nuông chiều quá mức, hoặc gia đình lục đục do rượu chè, làm ăn bị thất bại, hoặc gia đình khiếm khuyết ( cha mẹ ly hôn, mất cha hoặc mẹ). Bên cạnh đó, trạng thái mất thăng bằng về sự thay đổi tâm sinh lý của lứa tuổi một bên là phát triển thể chất tâm lý, một bên là thua kém bè bạn trong học tập và sự đua đòi của lối sống thực dụng làm cho các em nảy sinh các phản ứng tự do trái với quy tắc ứng xử, quy định trường lớp. Nhiều lần vi phạm, ngược lại xử lý 7 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 không đúng mực, không thuyết phục có khi còn gây căng thẳng thúc đẩy tăng thêm hành vi sai trái. Trước đây, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trường học tuy nhiên vẫn chưa mang lại hiệu quả cao. Biện pháp giáo dục "truyền thống” không còn phù hợp: Trước đây, giáo viên thường có thói quen áp dụng biện pháp “truyền thống” (nghĩa "truyền thống" ở đây là việc thường làm không phân biệt tích cực hay tiêu cực) như trách phạt, đòn roi, dọa học sinh khi các em vi phạm nội qui trường lớp, hình phạt thiếu tính tích cực; hiệu quả chưa được như mong muốn, nhiều khi lại phản tác dụng, thường là các em bỏ học, tự ti, thiếu tin tưởng vào bản thân. Nhận thấy đây là vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến tương lai thế hệ. Nên BGH nhà trường đã xây dựng cả lộ trình với nhiều giải pháp chiến lược để thay đổi tư duy và đề ra các giải pháp phù hợp trong công tác giáo dục đạo đức, truyền thống, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Nhà trường đã từng bước thay đổi nhận thức cho giáo viên, thử nghiệm và áp dụng có hiệu quả biện pháp giáo dục giáo dục kỉ luật tích cực. “Kỉ luật tích cực” là một biện pháp giáo dục hoàn toàn khác với lối giáo dục truyền thống theo kiểu “đòn roi”. Tất nhiên biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực không phải là không kỷ luật, mà là phải kỷ luật nhưng sau kỷ luật sẽ làm cho học sinh tiến bộ. Phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực là biện pháp giáo dục giúp học sinh tự nhận thức được bản thân, giúp các em nhận biết được đúng sai để điều chỉnh hành vi của mình theo hướng tích cực, tự kiểm soát hành vi, thái độ trên cơ sở các quy định, quy ước đã được xây dựng. Đây là biện pháp giáo dục giáo dục hữu hiệu, cung cấp cho các em thông tin cần thiết để được giáo dục toàn diện và hỗ trợ sự phát triển của các em. Tăng cường biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong nhà trường là biện pháp giáo dục học sinh không sử dụng đến các hình thức bạo lực, trừng phạt, trong đó giáo viên, nhà quản lý giáo dục áp dụng các hình thức kỷ luật tích cực, phù hợp để giúp học sinh giảm thiểu những hành vi không phù hợp, củng cố các hành vi tích cực và phát triển nhân cách một cách toàn diện, bền vững. 8 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 Để thực hiện :“Đi học là hạnh phúc, mỗi ngày đến trường là một ngày vui” là nội dung bao quát tất cả các hoạt động của phong trào xây dựng “Trường học thân thiện- Học sinh tích cực” Để học sinh vui thì người thầy phải dạy học tận tâm, tận lực, tâm hồn trong sáng, thể hiện tính nhân văn và tình yêu thương vì nơi ấy các em rất cần sự giúp đỡ của thầy cô để từng bước hình thành nhân cách. Trong quá trình thực hiện tôi đã vận dụng một số văn bản quy định sau: - Công văn 1741/BGDĐT-GDTrH về hướng dẫn đánh giá kết quả Trường học thân thiện - Học sinh tích cực. - Luật GD năm 2005 và sửa đổi 2009 về mục tiêu: Đào tạo con người Việt nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Thông tư 12/2011/TT BGD& ĐT về Điều lệ trường phổ thông. - Chỉ thị 40 – CT/TW Về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. - Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT về việc quy định đạo đức nhà giáo. - Hướng dẫn 94/HD-PGD & ĐT ngày HD nhiệm vụ năm học 2014-2015. - Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường THCS Quang Trung đã được thông qua hội nghị Cán bộ -Viên chức. 4/Cơ sở thực tiễn: Những giải pháp trong sáng kiến kinh nghiệm là việc huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh bao gồm các lực lượng : đội ngũ thầy cô giáo liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh, các ban ngành, đoàn thể nhân dân ở địa phương, các tộc họ, ban dân chính, ban công tác mặt trận ở các thôn trên địa bàn toàn xã cùng với sự nổ lực của ban giám hiệu nhà trường. Tạo sự đồng thuận cao trong công tác giáo dục của xã nhà. Sáng kiến kinh nghiệm là việc ghi lại những giải pháp về giáo dục đạo đức học sinh qua hình thức giáo dục kỷ luật tích cực đã thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm. Chủ thể thực hiện là Cán bộ quản lý, đội ngũ thầy cô giáo và tất cả 9 SKKN-NguyễnVănThận- Năm học:2014-2015 học sinh của trường THCS Quang Trung đã được tổng kết và rút kinh nghiệm từ thực tiễn qua nhiều năm có hiệu quả và tiếp tục chỉ đạo thực hiện thực hiện cho những năm tiếp theo. Là sự thể hiện những giải pháp cụ thể đã trải nghiệm và được minh chứng qua thực tiễn đáp ứng được yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới ở địa phương và từng bước đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh trong hoạt động giáo dục đem lại nhiều kết quả đáng mừng. Từ thực tiễn ở địa phương là vùng miền núi xa trung tâm huyện điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng bù lại mãnh đất có truyền thống hiếu học, sản sinh ra những con người chịu thương chịu khó, có chí vươn lên để thoát nghèo bằng con đường học vấn nên trọng trách của nhà trường là cầu nối tạo điều kiện cho các em phát huy khả năng của mình đồng thời uốn nắn để các em trở thành người tốt, luôn tạo cơ hội để các em có điều kiện vươn xa hơn. Góp phần nâng cao trình độ dân trí ở địa phương, giảm thiểu các tệ nạn xã hội để nhân dân có đời sống văn hóa, văn minh lịch sự có ý thức chấp hành tốt đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của đảng, nhà nước . Những giải pháp trong sáng kiến kinh nghiệm là sự vận dụng sáng tạo trong thực tiễn và có tính khả thi, nếu nhận thức tốt, có lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, có bản lĩnh, có kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, có suy nghĩ sáng tạo và kiên trì là thực hiện được chứ không quá khó, không tốn kém về vật chất. 5/ Nội dung nghiên cứu (các giải pháp thực hiện): 5.1 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và bồi dưỡng kiến thức tâm lý lứa tuổi và kỹ năng tư vấn học đường: Trang bị kiến thức cho giáo viên bằng việc tập huấn bồi dưỡng thông qua chương trình bồi dưỡng thường xuyên : về tâm lý lứa tuổi học sinh THCS, về công tác chủ nhiệm, về giáo dục học sinh cá biệt và các văn bản quy định của ngành để giáo viên có kỹ năng nghiệp vụ mà vận dụng thực hiện có cơ sở khoa học đây là vấn đề hàng đầu, có tính chất quyết định để tạo nên sự thành công. Bởi lẽ khi đã có nhận thức đúng thì mới hành động đúng. Thông qua các đợt sinh hoạt 10 [...]... kiểm và vi phạm pháp luật - Cảnh quan nhà trường luôn xanh,sạch ,đẹp, phong trào xây dựng : Trường học thân thiện – Học sinh tích cực ngày càng đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả tích cực 7/ Kết luận : Thực hiện các giải pháp giáo dục kỷ luật tích cực là vấn đề bao quát toàn bộ nội dung của phong trào xây dựng Trường học thân thiện Học sinh tích cực, để học sinh có niềm vui và yêu thích đến trường. .. mới hiệu quả Kính thưa quý đồng nghiệp, đề tài SKKN một số giải pháp tích cực thực hiện "Giáo dục kỉ luật tích cực để thu hút học sinh và đảm bảo duy trì sĩ số ”cho học sinh trường THCS Quang Trung, dù sao cũng vẫn còn mang tính chủ quan cá nhân Chắc chắn còn nhiều thiếu sót so với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn Kính mong các đồng nghiệp góp ý chân thành để nội dung sáng kiến kinh nghiệm có tính hiệu... và bàn tay chăm sóc thường xuyên nên cảnh quan của trường luôn xanh, sạch, đẹp 5.3 Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hộp thư thân thiện Phải khẳng định, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh bằng biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực là một trong những biện pháp hữu hiệu trong công tác giáo dục toàn diện, đồng thời góp phần xây dựng môi trường học tập, môi trường sống thân thiện, an toàn cho học. .. chứng ở 2 thời điểm qua các chỉ số để thấy sự trưởng thành trong giáo dục của nhà trường qua việc thực hiện các giải pháp giáo dục tích cực : Tiêu chí Duy trì sĩ số 2011-2012 2013-2014 (HS bỏ học : hỏng tốt nghiệp,bỏ Số HS : 12 Số HS: 3 học trong năm, trong hè ) Tỷ lệ: 2,2% Tỷ lệ : 0,65% Chất lượng Hạnh kiểm 96.7% 99.3% ( Khá, Tốt trở lên) Chất lượng Học lực 95.2% 98% ( TB trở lên sau thi lại) 5 giải Học. .. với học sinh, một số em thường là bỏ giờ sinh hoạt lớp vì tiết ấy hay bị thầy cô chỉ trích, rầy la 6/Kết quả của những giải pháp thực hiện Trong các năm học gần đây với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng Trường học thân thiện Học sinh tích cực được tập trung bằng các giải pháp giáo dục kỷ luật tích cực ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả Chính sự quan tâm đúng mức, đầy tâm huyết và tình... nhận thức đội ngũ và học sinh theo hướng tích cực Tuy nhiên, phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực không phải là cây đũa thần, do vậy bên cạnh việc sử dụng nó như một giải pháp chủ công thì còn phải kết hợp với hệ thống các giải pháp đi kèm; sao cho việc kỷ luật học sinh vẫn phải diễn ra nghiêm túc đúng luật Bởi vậy tuyệt đối hóa nó sẽ là một sai lầm, bởi thực tế môi trường giáo dục cũng rất phức tạp,.. .SKKN- NguyễnVănThận- Năm học: 2014-2015 chuyên môn Nhà trường đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức về tâm lý lứa tuổi học sinh THCS và kỹ năng tư vấn học đường Những tình huống học sinh vi phạm được đặt ra và được giải quyết theo quan điểm phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực. Vai trò của đội ngũ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp luôn được nhà trường đề cao Ngoài... trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh; nhà trường coi trọng công tác giáo dục pháp luật, đưa nội dung giáo dục đạo đức vào các môn học như GDCD, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Đối với tiết sinh hoạt tập thể cuối tuần giáo viên thực hiện đúng quy trình nhưng có sự cải biến với hình thức khác nhau như : tọa đàm, nêu gương, sinh hoạt văn nghệ để tiết sinh hoạt lớp nhẹ nhàng thu hút học sinh hơn tránh... mẹ học sinh với nhà trường đã tạo sự phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình trong công tác giáo dục đạo đức học sinh Nhà trường tổ chức tư vấn cho phụ huynh về sự phát triển thể chất, tâm lý, lứa tuổi của học sinh cho các nhóm phụ huynh Sự gắn kết ấy đã tạo thành sự thống nhất và đồng bộ trong giáo dục và đã có tác dụng rất tốt Từ sự thành công trong việc áp dụng biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực ,... xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng Ngay từ đầu năm 12 SKKN- NguyễnVănThận- Năm học: 2014-2015 học BGH đã xây dựng kế hoạch và các giải pháp kết hợp giáo dục học sinh của trường với phụ huynh cụ thể : Thông qua hội nghị phụ huynh học sinh GVCN nắm số điện thoại của tất cả học sinh của lớp mình để trao đổi tình hình của lớp, của học sinh khi cần thiết, quy định về công tác chủ nhiệm giáo viên thường . và nhân rộng thêm, hướng vào một số giải pháp tích cực thực hiện chủ điểm:“ Giáo dục kỷ luật tích cực để thu hút và đảm bảo việc duy trì sĩ số cho học sinh trường THCS Quang Trung. Trên cơ sở. SKKN- NguyễnVănThận- Năm học: 2014-2015 1/Tên đề tài: GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỂ THU HÚT HỌC SINH VÀ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 2/Đặt vấn đề: 2.1/Lý. hành xử của thầy cô giáo, để phát huy tốt phong trào xây dựng: Trường học thân thiện – Học sinh tích cực .Tôi chọn phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực để giáo dục học sinh làm đề tài cho
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỂ THU HÚT HỌC SINH VÀ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, SKKN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỂ THU HÚT HỌC SINH VÀ ĐẢM BẢO DUY TRÌ SĨ SỐ Ở TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG,

Từ khóa liên quan