SKKN Thu hút học sinh TIỂU HỌC trong cách dạy và kiểm tra từ vựng

23 6.3K 57
SKKN Thu hút học sinh TIỂU HỌC trong cách dạy và kiểm tra từ vựng

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra tõ vùng SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH Đề tài: Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng Phần mở đầu Trong năm gần mơn Tiếng Anh có nhiều quan tâm từ cấp lãnh đạo, bậc phụ huynh, em học sinh Hầu trường tiểu học có phịng Tiếng Anh đầu tư nhiều trang thiết bị đại.Tại vậy? Vì thời đại ngày thời đại công nghệ thông tin Tiếng Anh ngơn ngữ sử dụng rộng rãi, ngôn ngữ thứ hai nhiều nước giới Là cơng cụ để hịa nhập với giới Là tỉnh tiên phong việc thức đưa môn Tiếng Anh vào giảng dạy tiểu học tỉnh Hà Nam gặp khơng khó khăn Nhưng sau năm triển khai theo đề án dạy ngoại ngữ nhờ nỗ lực không ngừng cấp nghành lỗ lực cao vượt qua nhiều khó khăn giáo viên Tiếng Anh bước đầu môn Tiếng Anh em học sinh đón chào học tập nhiệt tình sơi Các bậc phụ huynh chăm dõi theo động viên khuyến khích Là giáo viên Tiếng anh rấtvui thấy em háo hức đến học Tiếng Anh Các em khơng cịn sợ học Tiếng Anh mà sợ không học Tiếng Anh Vậy làm để kéo dài tinh thần học tập, hấp dẫn say mê em dành cho mơn Tiếng Anh trách nhiệm, lòng yêu nghề, đổi mới,sáng tạo không ngừng tiết dạy giáo viên Tiếng Anh Qua thời gian Sở Giao Dục Hà Nam cho học tập nâng cao lực ngoại ngữ,đặc biệt khóa học chuyên môn nghiệp vụ Trường Đại Học Hà Nội giảng dạy học tập đổi nhiu phong cỏch ging dy Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra tõ vùng Có nhiều bạn đồng nghiệp áp dụng mang lại hiệu Hôm xin trình bày tham luận phương pháp “ Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng “ I Lý chọn đề tài Cơ sở lý luận Dạy học cơng việc có nhiều thử thách năm trơi qua lại xuất thử thách giới thay đổi ngày giáo viên phải sẵn sàng tiếp nhận truyền lại kiến thức cho học sinh Một vấn đề khiến nhiều giáo viên đau đầu để giới thiệu từ vựng để em khơng hiểu mà cịn cảm thấy thú vị.Những não non nớt em vô áp lực trước phương pháp giới thiệu kiểm tra từ vựng theo cách ghi chép, nhồi nhét bắt học thuộc lịng.Nếu khơng có cách dạy kiểm tra từ vựng gây hứng thú em coi việc học từ vựng để đối phó với lần kiểm tra Từ vựng công cụ, phương tiện quan trọng việc học Tiếng Anh Ở kỹ việc học ngoại ngữ phải sử dụng đến từ vựng Vì từ vựng Tiếng Anh nguồn vốn, cơng cụ cho người học Tiếng Anh Trong học môn Tiếng Anh, hầu hết tiết học có phần giới thiệu từ vựng Để học đạt kết cao, học sinh phải nắm rõ cách phát âm cách sử dụng từ Muốn đạt hiệu giáo viên phải lựa chọn phương pháp giảng dạy hợp lý để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ sử dụng Cơ sở thực tiễn Dạy từ vựng phần tiết học nhiên đóng vai trị quan trọng thành cơng tiết học việc thực hành mẫu câu, rèn kỹ giao tiếp có lưu lốt, trơi chảy, thuận lợi hay không tùy thuộc vào việc học sinh có đọc từ mới, nắm nghĩa cách sử dụng vốn từ vựng hay không Vậy lên giáo viên phải có phương pháp giảng dạy phù hợp cho Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng tng tit dạy Làm để giới thiệu kiểm tra từ vựng em cảm thấy hào hứng đem lại hiệu Qua dạy học thực tế năm qua, nhận thấy phương pháp cũ dạy học từ vựng thường diễn theo kiểu : Giáo viên đọc liệt kê từ theo giáo viên chưa xuất trình dạy học gọi từ ( new words ) sau giáo viên ghi tất từ lên bảng, giải thích nghĩa Tiếng Việt cho em đọc vài lần Bắt em học thuộc lòng từ để kiểm tra tiết học sau Như khiến em nhàm chán áp lực Bảng thống kê số liệu điều tra ban đầu ban đầu: Khối Grade Grade Đầu năm G K 10 50 TB 29 10 54 30 Y 11 Học kỳ G K 10 40 TB 39 17 12 53 35 Y 11 Cuối năm G K 11 49 TB 31 Y 11 15 39 48 II Nội dung Từ vựng phần quan trọng học ngoại ngữ, muốn giỏi Tiếng Anh dù kỹ : nghe, nói, đọc , viết ta cần vốn từ vựng nhiều tốt Trước có thói quen dạy từ vựng cách cung cấp số lượng, nghĩa từ bắt em học thuộc Phương pháp lặp lặp lại tiết dạy khiến em nhàm chán Giờ với trang thiết bị đại áp dụng, sáng tạo để đưa nhiều cách dạy từ vựng thú vị, hiệu hấp dẫn, tạo sân chơi đa dạng nhiều màu sắc Tiếng Anh Với quy mô đề tài tơi khơng có tham vọng khơng đủ để đưa tất cách dạy từ vựng Tiếng Anh, mà mong với phương pháp dạy từ vựng giúp em học sinh học tập hiệu không cảm thấy áp lực học từ vựng Qua q trình giảng dạy tơi xin đưa số phương pháp dạy, kiểm tra học từ vựng Tiếng Anh mà thấy hiệu gây hứng thú cho học sinh Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh Tiểu Hc Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng 1.S dng hình ảnh để dạy từ vựng - Đây cách thông dụng lại đem lại hiệu cao việc giới thiệu học từ vựng Giúp học sinh học từ, nhớ từ thông qua tranh ảnh Example : Unit 1: Lesson - Grade Laos Korea Malaysia Vietnam Malaysia clock birthday Example : Unit : Lesson 1- Grade dictionary paint brushes balloons Example 3: Unit : Lesson – Grade shuttlecock Năm học 2013 -2014 karate blindman`s bluff rollerskating table tennis Thu hót häc sinh c¸ch dạy kiểm tra từ vựng Dy t vng qua hát, chant , video clip Sử dụng video clip, hát, chant hiệu việc học giới thiệu từ vựng Nhiều em cần thuộc hát, chant em có vốn từ vựng tương đối Phương pháp giúp em học từ cách tự nhiên, thoải mái mà khơng bị ép phải học Với phương pháp giáo viên cần đầu tư thời gian để tìm trang mạng hát , chant, video clip phù hợp với nội dung học,phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi em Tôi thấy sử dụng phương pháp để dạy củng cố từ vựng hiệu Example : Song - Numbers One and one is two Two and two is four Four and one is five Five and five is ten -hoặc hát “ The big number song “ hát hay số, em đếm đươc từ đến tỉ mà thấy thích thú Example : The Alphabet Song AB C D E F G HIJKLNMOP QRSTUV Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vùng XYZ Now I know my ABCs Next time won`t you sing with me -Bài hát “ We are the alphabet “ hát em thích học bảng chữ Example : Days of the week There are seven days There are seven days There are seven days in a week Sunday, Monday Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday Example : Colours Song Red,blue,and yellow Green and white And pink and brown Red, blue,and yellow These are beautiful colours Phương pháp dạy từ vựng TPR - TPR loại hình học từ vựng mà em thích nhẹ nhàng,thu hút , dễ tiếp thu cho trị Các em TPR theo hát , chant( xem video clip làm theo hoạt động ) Hoặc giáo viên vừa đọc từ vừa diễn tả từ hành động, em nói làm theo Example : - clap your hand – clap, clap ,clap : vỗ tay - Stand up : ng lờn Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra tõ vùng - sit down : ngồi xuống - shake your hand : lắc tay - shake your body : đung đưa thể - Wash your hand : rửa tay - brush your teeth: đánh - run : chạy - swim : bơi - fly : bay - ride a bike : xe đạp -sing a song : hát -read a book : đọc sách - Có nhiều từ cụm từ dạy học thơng qua hình thức TPR giúp tiết học Tiếng Anh trở lên sôi hấp dẫn Đưa từ đồng nghĩa Example : Bike = bicycle Football = soccer Learn= study Autumn= fall Corn= maize Đưa từ trái nghĩa Example : Like - hate Fat thin Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vùng Black- white Funny - boring tall short big small long short weak young old strong Sử dụng đồ vật thật Giáo viên vào đồ vật thật có lớp giới thiệu : “ a book” ,“ a pen” ,“ a ruler” Sau giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào đồ vật đốn nghĩa từ Phương pháp cho em hứng thú học tập tập trung cao từ giáo viên giới thiệu đồ vật gần gũi với em ngày dễ đoán nghĩa em Đồ vật thật xung quanh lớp giáo viên chuẩn bị nhà Example1 :Unit 8- School Things ( Grade ) a book a pen a ruler a pencil a desk a pencil sharpener a school bag Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vùng Example : Unit 7- My School Subjects Maths Vietnamese Science English Music Art Những phương pháp kiểm tra từ vựng Kiểm tra học từ theo chủ điểm Example - Family : Grandfather, grandmother, mother, father, brother, sister, uncle,aunt - Subjects : English, Art , Music, Science, Maths, Vietnamese - School things : ruler, rubber, school bag, pencil, pen -Countries : Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, America, Japan - Sports : voleyball, football, table-tennis, badminton 2.Đưa ví dụ - Giáo viên đưa câu , yêu cầu học sinh thay từ gạch chân Example : What`s the weather like today ? It`s sunny It`s cloudy It`s hot Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng Example : Unit – Leson ( Grade ) What day is it today ? It`s Monday It`s Tuesday It`s Wednesday Vẽ tranh Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ hình đơn giản để học sinh nhớ từ lâu Với cách học học sinh dễ học, dễ nhớ hứng thú Example a flower a cat a bike a book a house an apple Kiểm tra t vng qua trũ chi Năm học 2013 -2014 10 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra tõ vùng Trị chơi khơng phải lúc loại hình giải trí Thực sử dụng để củng cố từ vựng giới thiệu học theo phương pháp hấp dẫn học sinh cách có tổ chức vui vẻ Vì giáo viên cần phải biết vận dụng trò chơi dạy học sinh vừa học vừa chơi để học diễn nhẹ nhàng bớt căng thẳng Tuy nhiên tuỳ vào cụ thể mà giáo viên chọn trị chơi phù hợp với mục đích học a.Game : Bingo Example badminton football volleyball chat chess hide and seek b Game : Network Example running cycling activities Flying kites Playing football Example cold hot weather windy cool cloudy c.Trò chơi vòng tròn : Học sinh nói theo chủ điểm nói lại từ học tiết học trước Example : Unit 7- Lesson1( Grade ) Pupil : Classroom Năm học 2013 -2014 11 Thu hút học sinh cách dạy vµ kiĨm tra tõ vùng Pupil : Music room Pupil : Computer room Pupil : Library Example : Kiểm tra từ vựng Unit 8( Grade 5) – lesson1 ( 1,2 ) với trò chơi Pupil : The legend of watermelon Pupil : Snow White and the Seven Dawfs Pupil : Ali baba and 40 thieves Pupil : The legend of Hoan Kiem Lake d.Game : Hangman e.Game : Crossword Năm học 2013 -2014 12 Thu hút học sinh cách dạy kiÓm tra tõ vùng f Slap the board g.Jumbled words - Ngồi cịn số trị chơi khác áp dụng để kiểm tra từ vựng học sinh hứng thú hiệu : Rub out and remember , What and where, Whisper , Matching , Guessing game Kiểm tra từ vựng qua tranh a.Match words with pictures Example : Unit 2- Lesson ( Grade ) Năm học 2013 -2014 13 Thu hút học sinh cách dạy kiÓm tra tõ vùng A gate B house C balcony D block of flats cottage E b Look and write words Example v,n,m,a,e,e,s,i,e,t …………… Năm học 2013 -2014 14 l,a,n,d,e,g,n Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng n,y,c,o,l,b,a t,e,a,g …………… c Look, read and complete each space with the appropriate word Example mother cycling dogs garden nine Hi, My name is Lan I am …… years old There are four people in my family : father, ………., brother and me We are very happy I like cooking and ……… I love the pets I have got three cats and two…………My pets are vevy lovely I am playing with my pets in the ……… now d Look at the pictures and answer the question ( Pupils can give short answers ) Example A B Năm học 2013 -2014 C D 15 E Thu hút học sinh cách dạy vµ kiĨm tra tõ vùng u cầu học sinh nhìn vào tranh thảo luận câu hỏi Các em trả lời câu trả lời ngắn Teacher :What book is in picture D ? Pupil : Aladdin and the magic lamp Example A B C D Teacher : What animal is in picture A ? Pupil : Kangaroo Teacher : And picture B ? Pupil : Monkey Teacher : What about picture C ? Pupil : Giraffe Teacher : The next picture ? Pupil : Tiger Teacher : And the last picture ? Pupil : dog e Look and read Put a tick (V) or a cross (X) in the box Example Năm học 2013 -2014 16 E Thu hút học sinh cách dạy kiÓm tra tõ vùng x v desk rubbers v x Mary badminton f Look and read.Write Yes or No Example English Science Physical Education Yes .No No Music room .No Science Art Yes Yes Khoanh vào từ khác với từ lại Với phương pháp học sinh nhớ lại từ theo chủ đề, chủ điểm, lơgic Từ nhớ từ lâu hơn, sâu Example : Grade Năm học 2013 -2014 17 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra tõ vùng London Girl Bangkok Sam Azmi Astronaut Tokyo Zack Architect January Month Animal Korea Kangaroo Dentist Septemper Monkey Hospital November Elephant Example – Grade book pen ruler play badminton red colour rainy Who volleyball basketball yellow green cloudy windy Linda library white Peter Tony Kiểm tra từ vựng qua nghe ( Thiết kế để kiểm tra từ vựng ) a Listen and tick Example 1.a b a 3.a b b Key : Năm học 2013 -2014 18 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng 1b- Thang Long Primary School 2a- Hoa Sen Primary School 3a- Linda 4b- Tony b.Listen and number Example A c B D Key : Music room Sit down Football Pencil sharpener c.Listen and circle Example What`s this ? It`s a ………… a ruler b rubber c pencil d bag What school is it ? It`s ……… Primary School a Queen b Thang Long c Park d Hoa Sen What you at breaktime ? I play a football Năm học 2013 -2014 b chess c hide and seek 19 d badmimton Thu hót học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng 5.Where is the cat ? It`s the table a under b on c next to d behind e.Listen and draw the line Example A B C E F G Key : 1.cars 2.Rainy 3.Jump football d Listen and colour Năm học 2013 -2014 D 20 Thu hút học sinh cách dạy kiÓm tra tõ vùng a black dog a yellow robot a white cat a blue paper boat III Kết luận chung Bài học kinh nghiệm Để có tiết dạy Tiếng Anh thành cơng việc giới thiệu từ vựng, giúp học sinh học từ vựng, sử dụng từ vựng quan trọng - Giáo viên cần xác định dạy tốt từ vựng Tiếng Anh giúp cho học sinh bổ sung tốt cho kỹ : nghe,nói, đọc, viết.Học sinh phát triển vốn từ vựng, có khả lựa chọn,sắp xếp câu, ý rõ ràng Rèn luyện khả tư trí tưởng tượng phong phú khả dùng từ học sinh Qua giúp học sinh tự tin, có khả ứng xử, giao tiếp linh hoạt khả sử dụng Tiếng Anh sinh hoạt sống hàng ngày -Trước vào mới, giáo viên phải xác định rõ nội dung chính, nắm rõ mục đích, yêu cầu học để từ lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp -Tạo học thoải mái, sinh động, hợp tác tin cậy lẫn thầy trị phát huy tốt tính tích cực tư học sinh Giáo viên nên dùng thuật ngữ đơn giản, dễ hiểu giảng -Giáo viên phải có tác phong đàng hồng, mẫu mực, ứng xử khộo lộo, nhit tỡnh vi cụng vic Năm học 2013 -2014 21 Thu hút học sinh cách dạy kiĨm tra tõ vùng -Cập nhập thơng tin liên quan đến phương pháp giảng dạy Tiếng Anh trường tiểu học -Nắm rõ đặc điểm tâm lý học sinh độ tuổi -Bản thân giáo viên luôn tự học tự rèn, liên hệ trao đổi với đồng nghiệp kinh nghiệm giảng dạy - Thường xuyên sử dụng đồ dùng dạy học, trang thiết bị phịng Tiếng Anh Q trình giảng dạy từ đầu năm học 2009 đến Tôi thấy trước chưa áp dụng phương pháp học sinh nhớ từ vựng, sợ học từ , từ áp dụng phương pháp vào giảng dạy hiệu học tập em nâng lên rõ rệt Học sinh khối lớp nói chung ham mê , hào hứng tiết học Kết đạt khả quan Kết khảo sát năm học 2012-2013 Khối Grade Grade G 15 Đầu năm K TB 45 34 10 39 54 G 20 Học kỳ K TB 48 29 22 Cuối năm K TB Y 56 20 12 45 15 53 Y 48 Y G 41 - Học sinh có tự tin trình bày quan điểm trước lớp - Thích nói tiếng Anh chào hỏi ,yêu cầu , nhờ bạn việc xin phép - Phản ứng nhanh, nhớ từ nhiều - Hát thành thạo tiếng Anh chương trình - Số lượng tham gia xây dựng ngày tăng từ 50% - lên 80% - 70% học sinh hiểu lớp khả thực hành tốt yêu cầu ca giỏo viờn xut, kin ngh Năm học 2013 -2014 22 Thu hút học sinh cách dạy vµ kiĨm tra tõ vùng -Chương trình Tiếng Anh cịn nặng so với trình độ lứa tuổi học sinh tiểu học đặc biệt Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp Cần giảm tải lượng từ vựng kiến thức cắt bớt số hát khó dạy Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp - Giáo viên Tiếng Anh phải dạy nhiều tiết tuần đảm nhiệm thêm nhiều công việc khác lên thời gian dành cho chuyên mơn cịn hạn chế Đề nghị giảm số tiết dạy cho giáo viên Tiếng Anh Tiểu học - Trong kiểm tra giáo viên chặt chẽ kết học tập em lại chưa đánh giá xếp loại tạo lên nghịch lý nhiều em học sinh chưa có ý thức học tập có ý thức học tập chưa cao làm cho việc giảng dạy nâng cao chất lượng học tập cho em cịn gặp khó khăn Đề nghị đánh giá kết học tập điểm môn Tiếng Anh tham gia vào trình xét duyệt lên lớp - Đề thi mơn Tiếng Anh vừa có hình ảnh vừa có âm lên tranh ảnh cần phải rõ nét , âm phải chuẩn ( Qua đợt thi vừa qua có nhiều thi em hình ảnh mờ , có hình ảnh khó đoán nghĩa ) Nội dung đề thi cần bám sát sách giáo khoa - Các thiết bị hỏng hóc phòng Tiếng Anh cần khắc phục sửa chữa kịp thời Kết luận Là giáo viên Tiếng Anh Tiểu học trăn trở làm thể để dạy cho học sinh hiểu nắm kiến thức mà em không cảm thấy áp lực Chính tơi thiết nghĩ việc trau dồi phương pháp riêng mà vấn đề chung cho giáo viên Cùng vấn đề song người thầy phải làm để đơn giản nhất, dễ hiểu , gây hứng thú truyền đạt cho em, giúp em hiểu khắc sâu kiến thức Trong phương pháp dạy học hay bạn đồng nghiệp mà học hỏi qua thực tiễn dạy học muốn góp phần cơng sức nhỏ bé phương phỏp dy v kim tra t Năm học 2013 -2014 23 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra tõ vùng vựng Tiếng Anh Tiểu học Rất mong đón nhận đóng góp ý kiến ng nghip Năm học 2013 -2014 24 ... gây hứng thú cho học sinh Một số phương pháp dạy từ vựng môn Tiếng Anh Tiểu Học Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng 1.S dng hỡnh ảnh để dạy từ vựng - Đây cách thông dụng... Năm học 2013 -2014 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng Example : Unit 7- My School Subjects Maths Vietnamese Science English Music Art Những phương pháp kiểm tra từ vựng Kiểm tra học từ. .. white Peter Tony Kiểm tra từ vựng qua nghe ( Thiết kế để kiểm tra từ vựng ) a Listen and tick Example 1.a b a 3.a b b Key : Năm học 2013 -2014 18 Thu hút học sinh cách dạy kiểm tra từ vựng 1b- Thang

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan