Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử

13 1,167 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 22:01

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LAM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA VÀO 1 TIẾT KIỂM TRA CỦA HỌC SINH LỚP 12 SỬ Người thực hiện: Tống Lê Mỹ Linh Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị: Trường PTTH chuyên Lam Sơn SKKN thuộc lĩnh vực: Lịch sử THANH HÓA NĂM 2013 I/Đặt vấn đề: I/ Đặt vấn đề: Cũng như các khối chuyên Sử của các trường chuyên trên toàn quốc, chuyên Sử của trường THPT chuyên Lam Sơn gặp nhiều khó khăn và thuận lợi trong quá trình dạy học. Đa số học sinh chuyên năng lực học tập bộ môn không cao, học yếu các môn khác nên chọn vào chuyên Sử, thêm nữa trình độ nhận thức của các em trong một lớp không đồng đều…Vì vậy, so với các chuyên khác, chất lượng học tập chuyên Sử thấp hơn. Tuy nhiên, sau khi thi tuyển chọn vào lớp chuyên, số tiết học dành cho chuyên sử cũng nhiều hơn so với lớp không chuyên đã tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh mở rộng kiến thức. Hầu hết các em đều tích cực, quyết tâm và ham thích môn Lịch sử, nhiều em ngay từ khi vào lớp 10 chuyên đã xác định mục đích học để thi tuyển chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia. Do đó, để hình thành những kĩ năng học lịch sử cho học sinh chuyên, trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, chúng tôi đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó đã tiến hành cho học sinh làm bài tập lịch sử dưới nhiều dạng khác nhau, kể cả kĩ năng trắc nghiệm, tự luận và thực hành. Mặt khác, trong quá trình dạy học, kiểm tra - đánh giá kết quả học tập lịch sử là một quá trình tiến hành có hệ thống, liên tục và thường xuyên nhằm kiểm tra đánh giá quá trình học tập, củng cố, mở rộng, tăng cường hoạt động học tập của học sinh. Đồng thời, qua đó xác định mức độ các mục tiêu dạy học đạt được, làm cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên, cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học lịch sử. Với những yêu cầu trên, trong quá trình giảng dạy cho học sinh chuyên Sử, để kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, tôi xin được trình bày một kinh nghiệm của bản thân với đề tài: “Vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 Sử” II/Giải quyết vấn đề: 2 Năm học 2012- 2013 là năm học thứ 7 ngành giáo dục đào tạo thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong quá trình đổi mới, việc kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng. Kiểm tra đánh giá môn Lịch sử, đặc biệt với học sinh chuyên Sử là công việc thường xuyên trong quá trình dạy học. Đây cũng là việc kiểm định chất lượng và hiệu quả của công tác dạy và học. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh nói chung, học sinh chuyên Sử nói riêng nhằm đo khả năng biết, hiểu và vận dụng kiến thức của học sinh về sự phát triển của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc, qua đó rút ra điểm mạnh, điểm yếu của nội dung, chương trình, sách giáo khoa để có những bổ sung, điều chỉnh kịp thời về cách dạy, cách học, giúp bộ môn lịch sử thực hiện tốt vai trò vai trò giáo dục của mình. Vì vậy kiểm tra đánh giá là khâu cuối trong quá trình dạy học - trở thành động lực mạnh mẽ để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh. Để kiểm tra – đánh giá mang tính chính xác và khách quan, giáo viên phải nắm được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và phương pháp của kiểm tra đánh giá. Đánh giá kết quả học tập của học sinh cần sử dụng phối hợp nhiều công cụ, phương pháp và hình thức khác nhau, trong đó đề kiểm tra là một trong những công cụ được dùng khá phổ biến để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. Do đó, biên soạn đề kiểm tra chuẩn bị trước khi kiểm tra đánh giá phải thực hiện theo đúng qui trình sáu bước và phải thiết lập ma trận đề kiểm tra. Trước đây, khi Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tổ chức tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn sử của các lớp chéo chuyên, đặc biệt các lớp chuyên sử, việc kiểm tra đánh giá môn này còn có nhiều bất cập như kết quả kiểm tra đánh giá của một số em chưa chính xác, khách quan, nội dung kiểm tra đánh giá còn tập trung chủ yếu vào kiến thức mà chưa quan tâm đến đánh giá kĩ năng, thái độ của học sinh… Về phương pháp dạy học, mặc dù các giáo viên dạy chuyên đều khẳng định việc sử dụng bài tập trong dạy học lịch sử ở các lớp chuyên sử là cần thiết và có tác dụng nhiều mặt, vừa là một hình thức để đánh giá học sinh, đặc biệt 3 vừa gây hứng thú học tập, phát triển tư duy độc lập sáng tạo và rèn luyện kĩ năng thực hành bộ môn cho học sinh. Nhưng trên thực tế, chưa có sự chỉ đạo thống nhất từ Vụ THPT và các phòng chỉ đạo chuyên môn của Sở GD - ĐT. Bộ GD - ĐT vẫn chưa ban hành sách bài tập lịch sử nói chung và sách bài tập dành riêng cho đối tượng học sinh chuyên thống nhất trong cả nước, chưa có chương trình qui định số giờ bài tập, giờ thực hành thích đáng và tài liệu tham khảo thích hợp, giúp giáo viên dạy chuyên có những định hướng cơ bản trong quá trình sử dụng bài tập trong dạy học lịch sử. Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với học sinh chuyên sử, giáo viên sẽ dùng sách giáo khoa nâng cao làm tài liệu giảng dạy. Với 37 tuần học trong một năm học như hiện nay, lớp chuyên sử có 3 tiết/ tuần, một năm có 111 tiết dành cho môn sử. Tổng số tiết của học sinh chuyên sử nói chung, lớp 11 sử nói riêng có 150% số tiết của chương trình nâng cao, trong đó 50% dành cho nội dung chuyên sâu. Sau khi được tiếp thu tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho giáo viên dạy chuyên, xét từ tình hình thực tế của các lớp chuyên sử, nhóm dạy chuyên chúng tôi đã thống nhất đối với các lớp chuyên sử, số tiết kiểm tra đánh giá gồm 4 con điểm kiểm tra thường xuyên( bao gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút) và 3 con điểm kiểm tra định kì trong một học kì. Ngoài ra, để phục vụ cho thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt hướng tới thi học sinh giỏi quốc gia môn sử, chúng tôi trong phương pháp giảng dạy đã lồng ghép để học sinh thường xuyên làm bài tập, thường xuyên kiểm tra để đánh giá học sinh nhằm xác định động cơ, hứng thú học tập lịch sử, hình thành năng lực học và làm bài thi môn lịch sử cho học sinh. Vì vậy, trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia các năm, đội tuyển sử của trường mấy năm gần đây, 100% học sinh tham gia đều đạt giải. Năm 2011, phòng giáo dục phổ thông của Sở tập huấn cho giáo viên các trường THPT về hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra. Đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy chuyên ở các trường chuyên trên toàn quốc nhằm phát triển chuyên môn giáo viên cho giáo viên dạy sử. Được sự 4 hướng dẫn của các cấp liên quan trong vấn đề kiểm tra đánh giá cho học sinh, tập thể giáo viên dạy sử của trường đã tiếp thu và thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, trong đó tiến hành thực hiện biên soạn đề kiểm tra theo phương pháp mới. Qua thực hiện, đối với các lớp chuyên sử, tiết kiểm tra chúng tôi đã lồng ghép đánh giá học sinh bằng cách xây dựng giáo án theo hướng dẫn, đặc biệt tiến hành ma trận đề trong soạn giáo án tiết kiểm tra. Với thực tế đã tiến hành ở lớp 12 sử, tôi xin được trình bày một tiết kiểm tra được soạn theo hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra của Sở và Bộ đã hướng dẫn. Theo phân phối chương trình của khối chuyên sử sau khi đã thống nhất, kiểm tra định kì của học sinh mỗi học kì có 3 con điểm gồm 2 bài 1 tiết và một bài học kì. Với thời lượng kiểm tra trong 45 phút, sau khi đã xác định các nội dung cơ bản của chương trình và cân đối lượng kiến thức, chúng tôi đã soạn một tiết kiểm tra và thực hiện ở lớp 12 sử bằng cách vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra như sau: 1.Xây dựng ma trận nội dung: Chủ đề ( nội dung) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng 1. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh Nắm được những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn Đông - Tây Chỉ ra được mối quan hệ Xô- Mỹ thay đổi trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai Số câu Số điểm Tỉ lệ % 2/3 2,0 70% 1/3 1,0 30% Số câu: 3 Điểm= 30% 2. Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Trình bày khái quát được cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Rút ra được chuyển biến kinh tế Việt Nam dưới tác động cuộc 5 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất thực dân Pháp khai thác thuộc địa Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1/3 1,0 30% 2/3 2,0 70% Số câu: 3 Điểm= 30% 3. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 Nêu hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 Phân tích được vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thông qua các hoạt động yêu nước Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1/2 2,0 50% 1/2 2,0 50% Số câu:4 Điểm= 40% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 2/3+1/3+1/2 5,0 50% 1/3+2/3 3,0 30 % 1/2 2,0 20 % 3 10 100% 2. Biên soạn đề kiểm tra: Câu 1: (3đ) Trình bày nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn Đông – Tây. Câu 2: (3đ) Cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp có tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? Câu 3: (4đ) 6 Nêu những hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 và rút ra những công lao của người đối với cách mạng Việt nam giai đoạn này. 3. Gợi ý hướng dẫn trả lời: Câu 1: ( 3 điểm) * Nguyên nhân mâu thuẫn Đông- Tây (3.0đ) - Sự đối lập về mục tiêu chiến lược giữa hai cường quốc: (1,5đ) + Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình an ninh thế giới, bảo vệ thành quả chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh phong trào cách mạng thế giới. + Mỹ chống phá Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách mạng nhằm thực hiện bá chủ thế giới. - Ảnh hưởng của Liên Xô, cách mạng dân chủ nhân dân Đông Âu thắng lợi, cách mạng Trung Quốc thành công, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới khiến Mỹ lo ngại.(0,5đ) - Sau chiến tranh, Mỹ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, độc quyền vũ khí nguyên tử, muốn thống trị thế giới. (0,5đ) => Từ liên minh cùng chống phát xít trong chiến tranh, Liên Xô, Mỹ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu sau chiến tranh, dần đi vào tình trạng chiến tranh lạnh. (0,5đ) Câu 2: (3 điểm) * Khái quát cuộc khai thác thuộc địa của Pháp ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam: tiến hành từ năm 1919 đến năm 1929, với qui mô lớn, tốc độ nhanh , số vốn đầu tư nhiều vào các ngành kinh tế Việt Nam, nhiều nhất là vào nông nghiệp.(0,5đ) * Tác động của cuộc khai thác đến kinh tế Việt Nam: - Nền kinh tế tiếp tục mở rộng, phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa bao trùm lên nền kinh tế phong kiến Việt Nam. (0,75đ) 7 - Cơ cấu kinh tế Việt Nam có chuyển biến ít nhiều, song chỉ có tính chất cục bộ ở một số vùng, phổ biến trong tình trạng lạc hậu, nghèo nàn.(0,75đ) - Kinh tế Đông Dương ngày càng bị cột chặt vào kinh tế Pháp , Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của tư bản Pháp.(1đ) Câu 3: (4 điểm) * Hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 (2,75đ) - 18/6/1919 Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vecxai bản yêu sách 8 điểm đòi tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt nam. (0,25đ) - Tháng 7 năm 1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo. Luận cương giúp Người khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản.(0,5đ) - Tháng 12 năm 1920, Người tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Xã hội Pháp, đứng về phía đa số bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, đồng thời là một trong hững người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.(0,5đ) -Năm 1921, thành lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, xuất bản báo “ Người cùng khổ”, người còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đaọ, Đời sống công nhân và đặc biệt là tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” (0,25đ) - Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân, vừa nghiên cứu, học tập, vừa viết bài cho báo Sự thật, tập san Thư tín quốc tế. Tại đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, người trình bày lập trường quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa, mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.(0,5đ) 8 - Ngày 11/11/1924 Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu ( Trung Quốc), mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ.Người lựa chọn một số thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã để tổ chức thành nhóm Cộng sản đoàn(2/1925). - Tháng 6/1925 nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, với cơ quan ngôn luận là báo Thanh niên.(0,5đ) - Trong thời gian hoạt động ở Quảng Châu, ngày 9/7/1925 Nguyến Ái Quốc đã cùng một số nhà yêu nước Triều Tiên, Inđônêxia lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông nhằm liên lạc với các dân tộc bị áp bức cùng làm cách mạng đánh đổ đế quốc.(0,25đ) * Công lao của Người đối với cách mạng Việt Nam (1,25đ) - Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, con đường cách mạng vô sản, bước đầu giải quyết khủng hoảng về đường lối và giai cấp cách mạng. - Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam. Với việc vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra cho học sinh chuyên sử như trên, tôi đã lựa chọn phương pháp kiểm tra theo hình thức tự luận nhằm đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trong cách trình bày, lập luận và phát biểu ý kiến của mình. Trong cách biên soạn đề kiểm tra, tôi cố gắng khắc phục tình trạng thiên về kiểm tra ghi nhớ kiến thức, đảm bảo sự cân đối các yêu cầu kiểm tra với ba cấp độ nhớ, hiểu, vận dụng , hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện năng lực tự học và tư duy độc lập. Sau khi thực hiện tiết kiểm tra bằng cách vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra, thiết lập ma trận đề kiểm tra theo phương pháp mới và sau khi chấm điểm, trả bài cho học sinh, tôi tiến hành nhận xét bài làm để các em tự đánh giá năng lực học tập của bản thân. Với kết quả bài kiểm tra, 100% học sinh làm được bài, có 7/24 em đạt điểm khá, 17/24 đạt điểm giỏi, không có học sinh bị điểm trung bình.Thông qua kết quả kiểm tra, có thể khẳng định vận dụng qui 9 trình biên soạn đề kiểm tra là một trong nhiều khâu nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá để đổi mới phương pháp dạy học . Như vậy, kiểm tra đánh giá là nhiệm vụ cần thiết, phức tạp nhất và tất yếu không thể thiếu được của quá trình dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng. Nó chính là động lực thúc đẩy và điều chỉnh hoạt động dạy và học. Kiểm tra đánh giá không những là một nhân tố dạy học mà còn là nhân tố kích thích học sinh học tập vươn lên, hai nhân tố này có mối liên hệ biện chứng lẫn nhau. Việc đánh giá càng chính xác giúp giáo viên hoàn thiện, cải tiến phương pháp dạy học ngày càng có hiệu quả. Ngược lại, nếu mục đích dạy học của kiểm tra đánh giá bị xem nhẹ sẽ dẫn tới hậu quả buông lỏng quá trình dạy học, không động viên, khuyến khích, thúc đẩy học sinh tự vươn lên trong quá trình học tập. III. Kết luận: Trên đây là một vài suy nghĩ và giải pháp mà bản thân tôi đã thực hiện trong một tiết kiểm tra đánh giá bằng cách vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra, thiết lập ma trận đề trong giờ kiểm tra định kì của học sinh chuyên sử. Qua kiểm tra đánh giá theo phương pháp mới, chúng tôi thấy: 100% học sinh đều tích cực học tập, tạo được hứng thú học tập của bộ môn. 100% học sinh trả lời được các câu hỏi của đề yêu cầu, có em trả lời hầu như đầy đủ các nội dung bài và có sáng tạo trong bài viết, kể cả cách trình bày, phù hợp với yêu cầu rèn luyện cho học sinh giỏi môn Sử. Từ thực tế giảng dạy bộ môn, chúng tôi thấy rằng để đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên cần phải quan tâm cả về đổi mới kiểm tra đánh giá bởi nó là một khâu không thể tách rời diễn ra trong suốt quá trình dạy học. Để nâng cao chất lượng của học sinh chuyên sử, để học sinh yêu thích môn sử, chúng tôi có một vài đề xuất sau: - Các trường đào tạo giáo viên nói chung, giáo viên môn lịch sử nói riêng cần phải quan tâm hơn đến chất lượng đào tạo, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học để giáo viên môn sử tương lai được trang bị không những nội dung 10 [...]...chương trình mà còn nắm vững phương pháp dạy học mới , biến giờ học lịch sử thành những tiết học được học sinh yêu thích - Để tuyển chọn được học sinh vào chuyên sử có năng lực học tập, có tư duy sáng tạo trong học tập, đạt được thành tích cao trong các kì thi, chúng tôi mong muốn đối với học sinh thi vào chuyên sử hoặc thi bằng môn sử, hoặc thi bằng môn văn sẽ có đông số hồ sơ dự thi hơn và chọn lựa học. .. số hồ sơ dự thi hơn và chọn lựa học sinh cũng dễ hơn Đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra để đổi mới kiểm tra đánh giá là việc làm đúng và thiết thực Do vậy qua bài viết này chúng tôi muốn góp một vài ý kiến từ thực tế giảng dạy để đổi mới kiểm tra đánh giá Chắc chắn rằng bài viết này còn nhiều hạn chế, vì vậy tôi rất mong sự góp ý của các thầy, cô giáo và các đồng môn... môn Lịch sử, Hà Nội 3 Phan Ngọc Liên(Chủ biên) ( 2008), Lịch sử lớp 12( sách nâng cao), NXB Giáo dục 12 4 Phan Ngọc Liên( Chủ biên) (2008), Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông, NXB ĐH Sư phạm, Hà Nội 5 Hoàng Thanh Tú( 2 012) , Phương pháp ôn tập Lịch sử ở trường THPTMột số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 13 ... NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa ngày 23/5/2013 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết , không sao chép nội dung của người khác Tống Lê Mỹ Linh 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ GD-ĐT(2011), Tài liệu tập huấn phát triển chuyên môn giáo viên THPT chuyên môn Lịch sử , Đà Nẵng 2 Bộ GD-ĐT(2 012) , Tài liệu tập huấn phát triển chuyên môn giáo viên THPT chuyên môn Lịch sử, Hà Nội 3 Phan Ngọc Liên(Chủ biên) . chuyên Sử, để kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, tôi xin được trình bày một kinh nghiệm của bản thân với đề tài: Vận dụng qui trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của. HOÁ TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LAM SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG QUY TRÌNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA VÀO 1 TIẾT KIỂM TRA CỦA HỌC SINH LỚP 12 SỬ Người thực hiện: Tống Lê Mỹ Linh Chức vụ: Tổ trưởng chuyên. học trong một năm học như hiện nay, lớp chuyên sử có 3 tiết/ tuần, một năm có 111 tiết dành cho môn sử. Tổng số tiết của học sinh chuyên sử nói chung, lớp 11 sử nói riêng có 150% số tiết của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử, Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử, Vận dụng quy trình biên soạn đề kiểm tra vào một tiết kiểm tra của học sinh lớp 12 chuyên Sử

Từ khóa liên quan