0

Giải pháp kiểm tra và củng cố từ vựng cho học sinh thông qua một số trò chơi trong môn tiếng Anh ở thcs

17 1,585 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:06

. nào để nhớ và sử dụng từ tiếng anh mà mình đã học được luôn là câu hỏi thường xuất hiện đối với người học, và là một sự lao động mệt nhọc của người học. Ơ cấp THCS từ lớp 6-7 học sinh đã phải. là một trò chơi luyện từ vựng phổ biến cùng dựa trên nguyên tắc đoán từ qua hỏi các câu hỏi , một học sinh nghỉ đến một vật nào đó ,các học sinh khác hỏi các câu hỏi , không chỉ hạn chế ở câu. Sở Giáo dục đào tạo Hà Tĩnh Phòng Giáo Dục đào tạo Thành Phố Hà Tĩnh sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về các trò chơi ngôn ngữ giúp kiểm tra, củng cố từ vựng, ngữ pháp Họ và tên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp kiểm tra và củng cố từ vựng cho học sinh thông qua một số trò chơi trong môn tiếng Anh ở thcs, Giải pháp kiểm tra và củng cố từ vựng cho học sinh thông qua một số trò chơi trong môn tiếng Anh ở thcs,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan