0

Nghiên cứu môi trường và điều kiện để phát triển dịch vụ logistics ở việt nam trong hội nhập kinh tế

100 2,604 32

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 22:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ  ĐỀ ÁN MễN KINH TẾ THƯƠNG MẠI Đề tài: NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Líp Mã sè SV Hà Nội [...]... chi phí trong khi vẫn đảm bảo chất lượng công việc trong dài hạn Phần 2: Tình hình môi trường và điều kiện phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam hiện nay I Đặc điểm môi trường và điều kiện phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam 1.Hạ tầng cơ sở Logistics Cơ sở hạ tầng của ngành dịch vụ logistics Việt Nam còn nghèo nàn, qui mô nhỏ, bố trí bất hợp lý Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của Việt Nam bao... dịch vụ logistics ở Việt Nam trong thời gian qua Mặc dù dịch vụ logistics đã và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn khá mới mẻ Cùng với quỏ trình hội nhập, dịch vụ logistics đã theo chân những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam Hàng loạt các công ty, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics ở Việt Nam đã ra đời và cung ứng các dịch vụ logistics cho các khách hàng trong và ngoài... cao 2 Điều kiện phát triển dịch vụ logicstics ở Việt Nam a, Về phớa nhà nước: đang nỗ lực điều chỉnh dần các chính sách để phù hợp với tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế; gia nhập WTO, khu vực mậu dịch tự do ASEAN và bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ tạo nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế, trong đó có dịch vụ logistics Sự phát triển ồ ạt về số lượng các công ty giao nhận, logicstics trong. .. về môi trường để phát triển dịch vụ logicstics ở Việt Nam Hiện thị trường dịch vụ logistics Việt Nam có khoảng từ 800 - 900 doanh nghiệp nhưng đa phần đều nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ, giao thông vận tải và nhân lực, hơn nữa, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa rõ ràng và giám sát yếu đã khiến các doanh nghiệp logistics Việt Nam chưa phát huy được Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và mở cửa... logistics Việt Nam có thể thấy rằng: Ở Việt Nam dịch vụ logistics chưa được các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics cung cấp đầy đủ như đúng bản chất của nó( một chuỗi các dịch vụ ) mà chỉ mới cung cấp một số dịch vụ trong chuỗi dịch vụ logistics mà thôi Các dịch vụ logistics chủ yếu mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Việt Nam cung ứng cho khách hàng là dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hoá,... thị trường dịch vụ, các nhà cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp của thế giới đang vào nước ta…Đõy là những doanh nghiệp hàng đầu thế giới có mặt tại Việt Nam, có nguồn tài chính hùng mạnh có khả năng cạnh tranh lớn, bề dày kinh nghiệm…họ nhận thấy vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam cho phát triển logistics ở Việt Nam Điều này sẽ tạo ra môi trường phát triển cho ngành dịch vụ logicstics ở Việt Nam, ... vụ này phát triển: Trước năm 2005, luật pháp Việt Nam chưa hề có quy định về việc kinh doanh dịch vụ logistics cũng như các hình thức dịch vụ logistics Đến tận khi luật Thương mại được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và nghị định 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ mới có quy định chi tiết về các dịch vụ logistics và điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics Một yếu tố thuận lợi khác của Việt Nam, đó là, Việt. .. yếu tố này để đầu tư thích đáng và thu được thành công trong hoạt động kinh doanh của mình Như vậy , qua nghiên cứu tổng thể các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, chúng ta cũng thấy được ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển của các dịch vụ logistics Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics càng phát triển thỡ cỏc dịch vụ logicstics... 5 trong khu vực ASEAN Trong một hội thảo về logistics hồi tháng 9 năm nay, các chuyên gia cho biết chi phí logistics của Việt Nam chiếm đến 25% GDP, chứng tỏ dịch vụ này chưa phát triển trong khi chi phí này ở Mỹ chiếm 9,5% GDP, Nhật là 11%, Hàn Quốc 16%, Trung Quốc 21,6% Một trong những yếu kém của dịch vụ logistics tại Việt Nam là thiếu nguồn nhân lực Tầm quan trọng và cơ hội phát triển dịch vụ logistics. .. Nam) Khi nền kinh tế phát triển nhanh chúng, cỏc mối quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng thì nhu cầu vận tải bằng hàng không ngày càng gia tăng Tại Việt Nam, tiềm năng phát triển dịch vụ logistics còn rất lớn bởi kim ngạch xuất khẩu được dự báo sẽ đạt ngưỡng 200 tỷ USD trong 10 năm tới Cùng sự phát triển kinh tế là tăng trưởng trong hoạt động xuất nhập khẩu, do đó, ngành logistics lại thêm nhiều cơ hội . đề tài: “ Nghiên cứu môi trường và điều kiện để phát triển dịch vụ logistics ở Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. ” Việc nghiên cứu về các dịch vụ logistics ở Việt Nam sẽ giúp em trang. quan về môi trường và điều kiện để phát triển các dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay. I. Môi trường và điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam. 1 .Môi trường kinh doanh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI VÀ KINH TẾ QUỐC TẾ  ĐỀ ÁN MễN KINH TẾ THƯƠNG MẠI Đề tài: NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu môi trường và điều kiện để phát triển dịch vụ logistics ở việt nam trong hội nhập kinh tế, Nghiên cứu môi trường và điều kiện để phát triển dịch vụ logistics ở việt nam trong hội nhập kinh tế,

Từ khóa liên quan