0

SKKN hay: Giúp HS nắm vững kiến thức từ loại trong môn Tiếng Việt lớp 4 - 5

25 5,830 23

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2014, 06:47

Phần I NHẬN THỨC Tiếng Việt (TV) là tiếng nói phổ thông, tiếng nói dùng trong giao tiếp chính thức của cộng đồng các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam . Bởi thế, dạy TV có vai trò cực kì quan trọng trong các cấp học, đặc biệt là cấp Tiểu học. Mục đích chính của việc dạy học TV ở Tiểu học là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh (HS) các kĩ năng sử dụng TV. Đó là các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Theo quan điểm dạy học mới (quan điểm dạy học tích hợp) thì ranh giới rạch ròi giữa các phân môn trong môn TV không còn nữa. Tuy nhiên, mỗi một phân môn vẫn có những chức năng đặc thù, không thể thay thế. GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . MỤC LỤC Phần I- NHẬN THỨC ………………………………………………………… … …….3 Phần II- NỘI DUNG……………………………………………… ………………………4 I. Lý do chọn đề tài:……………………………………….……………………… 4 II. Mục đích nghiên cứu:…………………………………… …………………….4 III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 IV. Phương pháp nghiên cứu ……………………………….….…………………4 V. Đặc điểm tình hình………………………………………… ………………… 4 VI. Nội dung thực hiện ……………………………….……………………………5 VII. Biện pháp thực hiện ……………………………… …………………………5 1. Nắm vững kiến thức về từ loại ………….……….…… …………………6 2. Nghiên cứu kĩ nội dung cần giảng dạy………………… ………….….10 3. Tổ chức giảng dạy theo trình độ học tập của học sinh……… … …11 4. Cung cấp một số mẹo giúp HS phát hiện nhanh các DT, ĐT, TT….13 Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 1 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . 5. Tổ chức đánh giá kết quả học tập theo đúng chuẩn KTKN… …… 14 VIII. Kết quả……………………………………… ………………………………15 IX. Bài học kinh nghiệm………………………………………….…. ………….16 X. Ý kiến đề xuất………………………………………………… …. ………….17 Phần III- KẾT LUẬN………………….………………………… …… ….……………18 Phần I- NHẬN THỨC - Tiếng Việt (TV) là tiếng nói phổ thông, tiếng nói dùng trong giao tiếp chính thức của cộng đồng các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam . Bởi thế, dạy TV có vai trò cực kì quan trọng trong các cấp học, đặc biệt là cấp Tiểu học. Mục đích chính của việc dạy học TV ở Tiểu học là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh (HS) các kĩ năng sử dụng TV. Đó là các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Theo quan điểm dạy học mới (quan điểm dạy học tích hợp) thì ranh giới rạch ròi giữa các phân môn trong môn TV không còn nữa. Tuy nhiên, mỗi một phân môn vẫn có những chức năng đặc thù, không thể thay thế. - Chú ý đến trình độ tiếng mẹ đẻ của HS là một trong những nguyên tắc đặc thù của dạy học môn TV ở tiểu học. Dạy học môn TV đòi hỏi giáo viên (GV ) phải tìm hiểu, nắm được năng lực sử dụng TV của các em. Đồng thời, khi dạy mỗi một kiến thức, kĩ năng TV, GV cần biết HS đã được học và nắm kiến thức kĩ năng đó đến mức độ nào để điều chỉnh, lựa chọn các phương pháp, biện pháp dạy học hợp lí. - Trong môn TV, nội dung Từ loại (phần danh từ (DT ), động từ (ĐT), tính từ (TT)) được đưa vào giảng dạy trong phân môn Luyện từ và câu từ đầu năm lớp 4 (từ Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 2 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . tuần tuần 12 ). Lên lớp 5, HS được củng cố lại kiến thức từ loại trong 2 tiết LTVC của tuần 14. Đây là một mảng kiến thức tương đối phức tạp không chỉ với HS mà với cả GV trong lĩnh vực chuyên sâu, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp thụ của các đối tượng HS khá giỏi. * * * Phần II- NỘI DUNG I- Lí do chọn đề tài : Đầu năm học 2010- 2011, dưới sự phân công của BGH nhà trường , tôi được giao nhiệm vụ chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5C. Sau một thời gian ngắn tiếp nhận lớp ,tiến hành thu thập các cứ liệu kết hợp với kết quả khảo sát đầu năm môn TV, tôi thấy vốn kiến thức về TỪ và CÂU, đặc biệt là mảng kiến thức về từ loại của HS còn rất hạn chế. Các em nắm bắt các khái niệm rất mơ hồ, dẫn đến nhiều sai sót, nhầm lẫn trong quá trình làm bài. Với suy nghĩ : Làm thế nào để các em dễ dàng phát hiện ra kiến thức mà không bị nhầm lẫn? Tôi đã quyết định đi sâu tìm hiểu và xây dựng đề tài : Giúp HS nắm vững kiến thức từ loại (phần DT, ĐT,TT ) trong môn TV lớp 4. Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 3 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . II- Mục đích nghiên cứu : Giúp HS có kĩ năng phát hiện và phân biệt những kiến thức từ loại một cách chính xác và nhanh chóng . III- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng thực nghiệm : HS lớp 4B. - Đối tượng so sánh, đối chiếu : HS lớp 4C. - Đối tượng hỗ trợ điều tra : HS lớp 5C. IV- Phương pháp nghiên cứu : - PP lí luận , thực tiễn. - PP điều tra, thống kê. - PP phân tích ,tổng hợp. - PP đàm thoại, gợi mở. - PP thực nghiệm, kiểm chứng. - PP thực hành. - PP đánh giá, tổng kết kinh nghiệm. - V- Đặc điểm tình hình : Qua kết quả điều tra sơ bộ tại lớp 5C cho thấy, mặc dù các em đã được học qua nội dung Từ loại (phần DT, ĐT, TT ), song rất nhiều em nắm bắt khái niệm rất mơ hồ. Bên cạnh đó, nhiều em nắm kiến thức một cách máy móc. Tuy các em có nêu được các khái niệm về DT, ĐT,TT song bản chất về mặt ngữ nghĩa các em lại nắm rất hời hợt, điều đó chỉ đủ để các em xác định đúng từ loại của những từ được coi là rất tường minh ,như : mũ (từ chỉ đồ vật ) là DT. chạy (từ chỉ hoạt động ) là ĐT. Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 4 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . ngọt ( từ chỉ đặc điểm) là TT. Đặc biệt, vẫn có một số em nhầm lẫn ở ngay những từ được coi là rất tường minh đó. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều em do chưa nắm chắc khái niệm về từ, cấu tạo từ nên còn xác định học giỏi, hát hay, giỏi toán là một từ, khiến cho việc xác định từ loại càng trở nên khó khăn hơn. Kết quả khảo sát cụ thể của lớp 5C ( sĩ số : 29/29 ) như sau : Kĩ năng Đạt giỏi SL % Đạt khá SL % Đạt TB SL % Dưới TB SL % Tách từ 4 13.8 6 20.7 8 27.6 11 37.9 XĐ từ loại 2 6.9 6 20.7 7 24.1 14 48.3 Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng các em xác định đúng từ loại còn ít, nhiều em vẫn còn nhầm lẫn giữa các DT, ĐT, TT, Đặc biệt, do mảng kiến thức về từ và cấu tạo từ của các em còn chưa tốt nên nhiều em nhầm tưởng cụm từ là một từ do đó việc xác định từ loại bị khó khăn, dẫn đến những sai sót tiếp theo. Với kết quả thống kê này, một vấn đề nảy sinh là để HS làm tốt các bài tập có nội dung từ loại thì buộc HS phải nắm vững kiến thức về từ và cấu tạo từ. Tuy nhiên, do phạm vi của đề tài nên tôi tạm gác lại vấn đề này để tập trung nghiên cứu sâu vào nội dung của đề tài đã chọn. VI- Nội dung thực hiện : Để khắc phục tình trạng trên, ngay từ đầu tháng thứ 2 của năm học 2010- 2011,tôi đã lên kế hoạch xây dựng chuyên đề : Giúp HS nắm vững kiến thức từ loại (phần DT, ĐT, TT ) trong môn TV lớp 4-5, nhằm tháo gỡ những khó khăn mà HS mắc phải và thống nhất trong toàn tổ về phương pháp giảng dạy cũng như cách thức Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 5 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . tiến hành các tiết dạy mang nội dung từ loại, cũng như các kiến thức mang nội dung thuộc phần từ và câu có dạng tương tự. Nội dung chuyên đề yêu cầu GV đi sâu vào vào một số vấn đề sau : 1- Nắm vững kiến thức về từ loại. 2- Nghiên cứu kĩ nội dung cần giảng dạy. 3- Tổ chức giảng dạy theo trình độ học tập của học sinh. 4- Cung cấp một số mẹo giúp HS phát hiện nhanh các DT, ĐT, TT dễ lẫn lộn. 5- Tổ chức đánh giá kết quả học tập của HS theo đúng chuẩn KTKN. VII-Biện pháp thực hiện : 1- Nắm vững kiến thức về từ loại : Bên cạnh việc giúp HS nắm vững kiến thức về từ (từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy) đã được học trong 4 tuần đầu, GV cần cung cấp cho HS đầy đủ các kiến thức về từ loại (phần DT, ĐT,TT ), yêu cầu HS nắm chắc khái niệm về DT, ĐT, TT (học xen kẽ trong phân môn LTVC từ tuần 5 tuần12 ), biết thế nào là cụm DT, cụm ĐT, cụm TT ( học trong loạt bài về câu kể : Câu kể : Ai làm gì ? (tuần 17 ); Câu kể : Ai thế nào ? (tuần 21 ); Câu kể : Ai là gì ? (tuần 24 ). Để làm được vấn đề này, đòi hỏi GV phải nắm chắc các kiến thức về từ loại. (phần DT, ĐT,TT ). Cụ thể : 1.1)Danh từ (DT ): DT là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị ) V.D : - DT chỉ hiện tượng : mưa, nắng , sấm, chớp, - DT chỉ khái niệm : đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng, - DT chỉ đơn vị : Ông, vị (vị giám đốc ),cô (cô Tấm ) ,cái, bức, tấm, ; mét, lít, ki-lô-gam, ;nắm, mớ, đàn, Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 6 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết , người ta phân chia thành 2 loại : DT riêng và DT chung . - Danh từ riêng : là tên riêng của một sự vật ( tên người, tên địa phương, tên địa danh, ) - Danh từ chung : là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự vật ). DT chung có thể chia thành 2 loại : + DT cụ thể : là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió ,mưa, ). + DT trừu tượng : là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan ( cách mạng, tinh thần, ý nghĩa, ) Các DT chỉ hiện tượng, chỉ khái niệm, chỉ đơn vị được giảng dạy trong chương trình SGK lớp 4 chính là các loại nhỏ của DT chung. + DT chỉ hiện tượng : Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên như : mưa , nắng, sấm, chớp, động đất, và hiện tượng xã hội như : chiến tranh, đói nghèo, áp bức, DT chỉ hiện tượng là DT biểu thị các hiện tượng tự nhjên ( cơn mưa, ánh nắng, tia chớp, ) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo, ) nói trên. + DT chỉ khái niệm : Chính là loại DT có ý nghĩa trừu tượng ( DT trừu tượng- đã nêu ở trên). Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ thể ,mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như : tư tưởng, đạo đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ,cuộc sống, ý thức , tinh thần, mục đích, phương châm,chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn, Các khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức, trong ý thức của con người, không “vật chất hoá”, cụ thể hoá được. Nói cách khác, các khái niệm này không có hình thù, không cảm nhận trực tiếp được bằng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe, Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 7 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . + DT chỉ đơn vị : Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa , vào phạm vi sử dụng, có thể chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau : - DT chỉ đơn vị tự nhiên : Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nen còn được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ : con, cái , chiếc; cục, mẩu, miếng; ngôi, tấm , bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn ,sợi, - DT chỉ đơn vị đo lường : Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật, vật liệu, chất liệu, VD : lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang, - DT chỉ đơn vị tập thể : Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể , tổ hợp. Đó là các từ :bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn,dãy, bó, - DT chỉ đơn vị thời gian:Các từ như: giây, phút , giờ, tuần, tháng, mùa, vụ, buổi, - DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chức:xóm, thôn, xã, huyện, nước,nhóm, tổ, lớp , trường,tiểu đội, ban, ngành, *Cụm DT: - DT có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm DT. Cụm DT là loại tổ hợp từ do DT và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Trong cụm DT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho DT các ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ ở phần sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà DT biểu thị hoặc xác định vị trí của sự vật ấy trong gian hay thời gian. 1.2) Động từ ( ĐT ): ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. V.D : - Đi, chạy ,nhảy, (ĐT chỉ hoạt động ) - Vui, buồn, giận, (ĐT chỉ trạng thái ) Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 8 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . *Những lưu ý về ĐT chỉ trạng thái : - Đặc điểm ngữ pháp nổi bật nhất của ĐT chỉ trạng thái là : nếu như ĐT chỉ hoạt động, hành động có thể kết hợp với từ xong ở phía sau (ăn xong, đọc xong , ) thì ĐT chỉ trạng thái không kết hợp với xong ở phía sau (không nói : còn xong, hết xong, kính trọng xong, ). Trong TV có một số loại ĐT chỉ trạng thái sau : + ĐT chỉ trạng thái tồn tại (hoặc trạng thái không tồn tại) :còn,hết,có, + ĐT chỉ trạng thái biến hoá : thành, hoá, + ĐT chỉ trạng thái tiếp thụ : được, bị, phải, chịu, + ĐT chỉ trạng thái so sánh : bằng, thua, hơn, là, - Một số “nội ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái : nằm, ngồi, ngủ, thức, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đi ,đứng , lăn, lê, vui, buồn , hồi hộp, băn khoăn, lo lắng, Các từ này có một số đặc điểm sau : + Một số từ vừa được coi là ĐT chỉ hành động, lại vừa được coi là ĐT chỉ trạng thái. + Một số từ chuyển nghĩa thì được coi là ĐT chỉ trạng thái (trạng thái tồn tại ). VD : Bác đã đi rồi sao Bác ơi! (Tố Hữu ) Anh ấy đứng tuổi rồi . + Một số từ mang đặc điểm ngữ pháp của TT ( kết hợp được với các từ chỉ mức độ ) - Các ‘ngoại ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái ( trạng thái tâm lí ) : yêu, ghét , kính trọng, chán, thèm,, hiểu, Các từ này mang đặc điểm ngữ pháp của TT, có tính chất trung gian giữa ĐT và TT. - Có một số ĐT chỉ hành động được sử dụng như một ĐT chỉ trạng thái. VD : Trên tường treo một bức tranh. Dưới gốc cây có buộc một con ngựa . - ĐT chỉ trạng thái mang một số đặc điểm về ngữ pháp và ngữ nghĩa giống như TT. Vì vậy, chúng có thể làm vị ngữ trong câu kể : Ai thế nào ? Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 9 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . *Những lưu ý về ĐT nội động và ĐT ngoại động : - ĐT nội động :Là những ĐT hướng vào người làm chr hoạt động ( ngồi , ngủ, đứng, ). ĐT nội động không có khả năng có bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp mà phải có quan hệ từ. V.D1 : Bố mẹ rất lo lắng cho tôi ĐTnội động Q.H.T Bổ ngữ - ĐT ngoại động : là những ĐT hướng đến người khác, vật khác ( xây, phá, đập , cắt, ). ĐT ngoại động có khả năng có bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp. V.D2 : Bố mẹ rất thương yêu tôi. ĐTngoại động Bổ ngữ - Để phân biệt ĐT nội động và ĐT ngoại động, ta đặt câu hỏi : ai ? cái gì ? đằng sau ĐT. Nếu có thể dùng 1 bổ ngữ trả lời trực tiếp mà không cần quan hệ từ thì đó là ĐT ngoại động (V.D2), nếu không được thì đó là ĐT nội động (V.D 1) Hỏi : yêu thương ai ? > yêu thương tôi. Lo lắng cho ai ? > lo lắng cho tôi.( không thể hỏi : lo lắng ai ? ) *Cụm ĐT: - ĐT thường kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh (ở phía trước )và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm ĐT .Cụm ĐT là loại tổ hợp từ do ĐT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều ĐT phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm ĐT mới trọn nghĩa. Trong cụm ĐT, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho ĐT các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự ;sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hành động, Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho ĐT các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hành động. Đàm Thị Ngân – Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám – Ân Thi – Hưng Yên 10 [...]... Lp 4C (Lp khụng thc nghim)( s s : 27/27 ) : t gii K nng SL t khỏ % t TB SL % SL % Di TB SL % Tỏch t 1 3,7 7 25, 9 15 55, 6 4 14, 8 X t loi 1 3,7 6 22,2 15 55, 6 5 18 ,5 Lp 4B (Lp thc nghim)( s s : 28/28 ) : t gii K nng Tỏch t SL 5 % 17,8 t khỏ SL 11 t TB Di TB % SL % SL % 39,3 11 39,3 1 3,6 20 m Th Ngõn Trng Tiu hc Hong Hoa Thỏm n Thi Hng Yờn GIP HC SINH NM VNG KIN THC T LOI (PHN DANH T, NG T, TNH T) TRONG. .. c im khỏc ca s vt: - Th trn - Dũng sụng Quy- dng x - Nhng ngụi nh - Da ca thn R- nờ - Nhng vn nho b) Mu sc ca s vt : - Nhng chic cu - Mỏi túc ca thn R- nờ c) Tớnh tỡnh ,t cht ca cu bộ Lu- i Thụng thng, khi iu chnh nh trờn, HS lm bi thun li hn ( lm nhanh hn ).Nu HS lm bi quỏ chm, GV cú th gi 1 HS khỏ lm mu cho trng hp u tiờn Khi hng dn HS tỡm t, GV cn cho HS phỏt hin v trớ ca t va tỡm c bng cỏch t... HS yu , HS cũn hn ch v TV 3.1) i vi i tng HS khỏ gii : Nu i tng HS ca lp ch yu l HS khỏ gii, cỏc em thc hin cỏc nhim v rt nhanh v khỏ chớnh xỏc i vi i tng ny, GV cú th b sung yờu cu cỏc em c phỏt trin t duy v vn t VD : Trong bi Tớnh t (TV 4- Tp 1-Tr.110) : 13 m Th Ngõn Trng Tiu hc Hong Hoa Thỏm n Thi Hng Yờn GIP HC SINH NM VNG KIN THC T LOI (PHN DANH T, NG T, TNH T) TRONG MễN TING VIT LP 4 -. .. yờu cu HS phõn bit cỏc kiu cu to ny 2 Khi HS lm cỏc bi tp c th, GV t chc cho HS lm bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau nh : - Lm trờn bng lp v bng con - Lm theo nhúm hoc cỏ nhõn - Lm trong giy nhỏp v v bi tp (VBT cú th s dng nh phiu hc tp) - Lm trờn phiu hc tp 3 Cú nhng bi tp khụng ch cú mt gii ỳng duy nht, trong nhng trng hp y, GV phi khộo lộo xỏc nhn cỏc li gii ỳng v ng viờn kp thi nhng li gii hay 4 SGV ch... cu trong SGK : c b a mc c) a Nhng ngụi nh lờn trc Vn nho 14 m Th Ngõn Trng Tiu hc Hong Hoa Thỏm n Thi Hng Yờn GIP HC SINH NM VNG KIN THC T LOI (PHN DANH T, NG T, TNH T) TRONG MễN TING VIT LP 4 cho ỳng trỡnh t trong chuyn, a c cm Dũng sụng Quy- dng x thay cho Dũng sụng Nh vy, yờu cu BT 2 s l : Tỡm cỏc t trong cõu chuyn trờn miờu t : a) Hỡnh dỏng, kớch thc v cỏc c im khỏc ca s vt: - Th trn -. .. khi HS trỡnh by kt qu ỳng, cú th yờu cu HS tỡm nhng t ng ng ngha vi cỏc t ng cỏc em va tỡm c trong bi, chng hn : + Th trn : nh ( nh bộ, ) + Vn nho : con con ( be bộ, ) - BT 1 phn Luyn tp, sau khi HS tỡm c cỏc TT trong on vn, khc sõu tỏc dng ca cỏc TT va tỡm c, cú th yờu cu HS tr li cõu hi : Nhng t ng ú b sung ý ngha cho t ng no ? Chỳng cú tỏc dng gỡ ? Nu khụng cú nhng TT ú , on vn s th no ? - BT... yờu cu v hng dn HS t cõu hi gi t c c im ca bn ( ngi thõn ) hoc cõy ci mt cỏch phong phỳ, sinh ng 3.2) i vi i tng HS TB, yu : Nu i tng HS ca lp ch yu l TB, yu, GV cn da vo c im ca HSv c im ca tng bi tp, ca c bi dy cú nhng iu chnh cho phự hp Chng hn, bi Tớnh t nờu trờn, cú th gim khú cho HS yu , HS trung bỡnh nh sau : - Ng liu cho phn Nhn xột v bi tp cho phn Luyn tp cú dung lng khỏ ln HS trung bỡnh... thc m rng, nõng cao cho i tng HS gii c bit, vic cung cp mt s mo giỳp hc sinh phỏt hin nhanh cỏc DT, T, TT d ln ln ó khc phc khỏ tt tỡnh trng nhm ln ca hc sinh trong quỏ trỡnh phõn loi t Biu hin c th nh sau: - Hc sinh ó nm vng khỏi nim v t loi - Bit phõn bit cỏc DT, T, TT nhanh, chớnh xỏc - Bit s dng cỏc t loi hp lớ trong vic t cõu vn - T tin, ho hng khi hc ni dung ny - Kh nng tỏch t cng c ci thin rừ... lớ cỏc loi bi ny (k c trong cỏc ni dung tng t khỏc ) ,GV cn lu ý mt s im sau : - Khi hng dn mc I ca bi hc trong SGK (Nhn xột ), GV cn ch ng dn dt , gi ý cho HS trao i chung lp t ú rỳt ra nhng im cn ghi nh v kin thccỏch nhanh gn ( trỏnh phõn tớch ng liu quỏ k, mt nhiu thi gian ) - Trong quỏ trỡnh luyn tp (mc III ), GV cú th nhc li mt s kin thc liờn quan HS thc hin bi tp; T chc HS lm bi theo hỡnh thc... hi kin thc mi VIII- Kt qu : Sau khi chuyờn " Giỳp HS nm vng kin thc t loi (Phn DT, T, TT) trong mụn Ting Vit lp 4" c trin khai xung lp thc nghim, kt qu chỳng tụi thu c tht ỏng mng Cựng vi vic cung cp y cỏc kin thc c 19 m Th Ngõn Trng Tiu hc Hong Hoa Thỏm n Thi Hng Yờn GIP HC SINH NM VNG KIN THC T LOI (PHN DANH T, NG T, TNH T) TRONG MễN TING VIT LP 4 bn v t loi (Phn DT, T, TT) trong cỏc tit hc, . Hưng Yên 2 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . tuần tuần 12 ). Lên lớp 5, HS được củng cố lại kiến thức từ loại trong 2 tiết. Yên 3 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . II- Mục đích nghiên cứu : Giúp HS có kĩ năng phát hiện và phân biệt những kiến thức. Hưng Yên 6 GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG KIẾN THỨC TỪ LOẠI (PHẦN DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ) TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 . Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết , người ta phân chia thành 2 loại : DT
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hay: Giúp HS nắm vững kiến thức từ loại trong môn Tiếng Việt lớp 4 - 5, SKKN hay: Giúp HS nắm vững kiến thức từ loại trong môn Tiếng Việt lớp 4 - 5,

Từ khóa liên quan