0

ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6

46 1,894 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:17

. Bà II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG Tên đề tài: ‘’ Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt môn Ngữ văn 6 năm học 2012-2013.’’ III đến TBC học tập của nhóm thực nghiệm là rất lớn. Giả thuyết của đề tài Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng trong tiết Tiếng Việt môn Ngữ văn 6 làm. Người cam kết Phạm Thị Nguyệt ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIÕT TIÕNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6 ( HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ).
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6, ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG TRONG TIẾT TIẾNG VIỆT MÔN NGỮ VĂN 6,

Từ khóa liên quan