Giáo án ngữ văn 9 đầy đủ 2015

133 1,602 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 09:54

Ngày dạy: Tiết 1 Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà) A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: - Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt. - ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. - Đặc điểm của kiểu bài nghị luận qua một đoạn văn cụ thể. 2. Kĩ năng - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc . - Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá lối sống. 3. Thái độ: - Trong thời kì hội nhập cần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại ,đồng thời phải giữ gìn , phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. B. Chuẩn bị: - GV: Bài soạn + T liệu tham khảo - HS: Soạn bài C. Phơng pháp - Đàm thoại - Kể chuyện - Thảo luận nhóm - Bình giảng D.Các HĐ dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra: Bài soạn của HS. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài. Phơng pháp Nội dung HĐ1. HD HS tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. -HS đọc phần giới thiệu về tác giả sgk. -VB này thuộc kiểu vb nào? Gv giới thiệu bổ sung. HĐ2. HD HS đọc, tìm hiểu chung về vb.GV HD đọc, đọc mẫu 1 đoạn- gọi HS đọc, nhận xét-GV sửa sai. -Giải nghĩa các từ phần chú thích sgk. Tìm bố cục của vb. HĐ3. HD HS phân tích: -Đọc đoạn 1 sgk. -Vốn tri thức văn hoá nhân loại của Hồ Chí Minh sâu rộng nh thế nào? -Những tinh hoa văn hoá nhân loại đến với Hồ Chí minh trong hoàn cảnh nào? -Để có đợc vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Bác đã làm nh thế nào? -Ngời đã tiếp thu vón văn hoá ấy theo h- ớng nào? -Điều kì lạ nhất để tạo nên phong cách Hồ Chí Minh là gì? -Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó? -Bằng vốn hiểu biết về lịch sử, em hãy cho biết đoạn văn trên nói về thời kì nào trong cuộc đời của Ngời? I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm. trích trong Hồ Chí Minh và văn hoá VN của tg Lê Anh Trà II. Đọc hiểu văn bản. 1. Đọc và tìm hiểu chú thích. 2. Bố cục:2 đoạn Đ1:từ đầu đến rất hiện đại: Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của Hồ Chí Minh Đ2: Phần còn lại: Nét đẹp trong lối sống giản dị mà thanh cao của Ngời. III. Phân tích: 1. Sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của Hồ Chí Minh. -Ngời có hiểu biết sâu rộng nền văn hoá các nớc. +Nắm vững phơng tiện giao tiếp là ngôn ngữ. +Qua công việc, lao động mà học hỏi. + Học hỏi, tìm hiểu đến mức sâu sắc. -Ngời đã tiếp thu một cách có chọn lọc tinh hoa văn hoá nớc ngoài. +Tiếp thu mọi cái hay, cái đẹp. +Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hởng Quốc tế. -> Ngời tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại một cách có chọn lọc, dựa trên nền tảng nền văn hoá nhân loại. 1 -Qua những vấn đề trên, em nhận xét gì về phong cách Hồ chí Minh? 3. Củng cố, HDVN: -Hồ Chí Minh đã tiếp thu vốn tinh hoa văn hoá nhân loại nh thế nào? -VN tiếp tục su tầm tài liệu về Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho tiết học sau. Ngày dạy: Tiết 2 Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà) A. Mục tiêu bài học Nh tiết 1 B. Chuẩn bị: - GV: Bài soạn + T liệu tham khảo - HS: Soạn bài C. Phơng pháp - Tổng kết khái quát - Thảo luận nhóm - Bình giảng D.Các HĐ dạy học chủ yếu: 1.Kiểm tra: -Hồ Chí Minh đã tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại nh thế nào? em học tập đợc ở Ngời điều gì? 2. Bài mới: GV giới thiệu bài. Phơng pháp Nội dung HĐ1. HD HS phân tích; -HS đọc đoạn 2 -Phần vb này nói về thời kì nào trong sự nghiệp cách mạng của Bác? -Trong đv này, tác giả đã tập trung miêu tả những nét đẹp nào trong lối sống của Ngời? -Nơi ở, nơi làm việc của Bác đợc giới thiệu nh thế nào? Theo những gì em biết về Bác có giống với thực tế không? -Trang phục của Bác theo cảm nhận của tác giả nh thế nào? Em biết những câu văn, câu thơ nào mieu tả về trang phục của Bác? -Nghe xong các câu thơ này, em thấy giữa các tác giả có sự đồng nhất khi viết về Bác hay không? Vì sao? -Việc sinh hoạt ăn uống thờng ngày của Ngời nh thế nào? -Em hình dung nh thế nào về cuộc sống của các vị nguyên thủ quốc gia ở các nớc khác trong cuộc sống cùng thời với Bác và cuộc sống đơng đại? Bác có xứng đáng đợc đãi ngộ nh họ không? -Qua phần phân tích trên , em cảm nhận đợc điều gì về lối sống của Hồ Chí Minh? -Viết về lối sống của Ngời , t/g đã bình luận nh thế nào và liên tởng đến những nhân vật nổi tiếng nào? Theo em, điểm giống và khác giữa lối sống của Bác với các vị hiền triết ntn? So sánh nh vậy để thấy đợc điều gì ở Bác? -Những điểm nào đã tạo nên vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh? III. Phân tích: 2. Nét đẹp trong lối sống Hồ Chí Minh. -Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ: nhà sàn bằng gỗ nhỏ. -Trang phục: bộ quần áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đôi dép lốp, t trang ít ỏi -ăn uống: cá kho, rau luộc, cà muối -> lối sống vô cùng giản dị. -Lối sống của Bác là sự kế thừa và phát huy những nét cao đẹp của những nhà văn hoá dân tộc -> một cách sống văn hoá. IV. tổng kết: 1. Nghệ thuật: 2 -Để làm nổi bật những vẻ đẹp trong phong cách sống của Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? HĐ2. HDHS tổng kết: -Em hiểu thế nào là vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh? -Nêu những thành công về mặt nghệ thuật của vb. -Một HS đọc ghi nhớ sgk. HĐ3. HD HS luyện tập. HS đọc y/c BT HS thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm trả lời. HS nhận xét, bổ sung. GV chốt. -Sử dụng ngôn ngữ trang trọng. - Vận dụng kết hợp các PTBĐ tự sự, biểu cảm, lập luận. - Vận dụng các hình thức so sánh, các biện pháp nghệ thuật đối lập. 2.Nội dung: Vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa vĩ đại và giản dị. V. Luyện tập 3. Củng cố, HDVN: -Em học đợc gì ở Bác sau khi học xong văn bản này? -VN học bài, su tầm những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác . - Tìm hiểu ý nghĩa của một số từ Hán Việt trong đoạn trích. -Soạn bài: Các phơng châm hội thoại. + Tìm hiểu các ví dụ sgk. + Lấy thêm dẫn chứng minh hoạ Ngày dạy: Tiết 3 Các phơng châm hội thoại A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Nội dung PC về lợng, phơng châm về chất. 2. Kĩ năng - Nhận biết và phân tích đợc cách sử dụng PCVL và PCVC trong một tình huống giao tiếp cụ thể. -Biết vận dụng những phơng châm này trong giao tiếp để giao tiếp đạt hiệu quả cao. B. Chuẩn bị: - GV: Bài soạn + T liệu tham khảo - HS: Soạn bài C. Phơng pháp - Vấn đáp - Thảo luận nhóm - Nêu và giải quyết vấn đề. D.Các HĐ dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra: -Vở soạn của 5 HS. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài Phơng pháp Nội dung HĐ1. Tìm hiểu phơng châm về lợng. -HS đọc đoạn đối thoại1 (bảng phụ) -Khi An hỏi học bơi ở đâu mà Ba trả lời ở dới nớc thì câu trả lời có mang đầy đủ nội dung mà An cần biết không? Vì sao? -Em hiểu bơi là gì? -Nếu nói mà không có nội dung nh thế thì có thể coi đây là một câu nói bình thờng đ- ợc không? -Em có thể rút ra bài học gì về giao tiếp? -HS đọc ví dụ2 -Vì sao truyện này lại gây cời? -Lẽ ra anh lợn cới và anh áo mới phải hỏi và trả lời nh thế nào để ngời nghe đủ I. Phơng châm về lợng 1. Ví dụ 1: Nhận xét: -Câu trả lời của Ba cha đủ nội dung mà An cần biết. ->Cần nói phải có nội dung đúng với yêu cầu của giao tiếp , không nên nói ít hơn những gì mà giao tiếp đòi hỏi. 2.Ví dụ 2: Nhận xét: -Truyện gây cời vì các nhân vật nói nhiều hơn những gì cần nói. 3 biết đợc điều cần hỏi và cần trả lời? -Nh vậy, cần tuân thủ y/c gì trong khi giao tiếp? -Từ 2 ví dụ a và b , em rút ra điều gì cần tuân thủu khi giao tiếp? - Một HS đọc ghi nhớ sgk. HĐ2. HD HS tìm hiểu phơng châm về chất. -HS đọc ví dụ sgk. -Truyện cời này phê phán điều gì? -Nh vậy, trong giao tiếp có điều gì cần tránh? -Nếu không biết chắc một tuần nữa lớp sẽ tổ chức cắm trại thì em có thông báo điều đó với các bạn cùng lớp không? -Em rút ra cho mình bài học gì? -Hãy cho biết sự khác nhau giữa y/c đợc nêu ra ở bớc 1 và bớc 2 -Gọi đây là phơng châm về chất, em hãy phát biểu điều cần ghi nhớ về phơng châm này. HĐ3. HD HS luyện tập -HS đọc y/c BT1 -HS làm miệng. -HS lên bảng làm BT2. -HS thảo luận BT3. -Đại diện các nhóm trả lời. -HS nhận xét, bổ sung. GV hữa GV HD BT4. Trong giao tiếp không nên nói nhiều hơn những gì cần nói. ->phơng châm về lợng . Ghi nhớ sgk II. Phơng châm về chất 1. Ví dụ: 2. Nhận xét: -Truyện phê phán tính nói khoác. -> Đừng nói những điều mình không tin là đúng sự thật -> Đừng nói những điều mà mình không có bằng chứng xác thực Ghi nhớ sgk. III. Luyện tập: BT1: Phân tích lỗi trong các câu sau: a) Nuôi ở nhà b) Có 2 cánh (thông tin thừa) BT2:Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống a) nói có sách, mách có chứng b) Nói dối c) Nói mò d) Nói nhăng nói cuội e) Nói trạng BT3: Không tuân thủ phơng châm về l- ợng. BT4: a)Nh tôi đợc biết, tôi tin rằng Để đảm bảo phơng châm về chất, ngời nói phải dùng những câu nói trên nhằm báo cho ngời nghe biết tính xác thực của thông tin là cha kiểm chứng 3.Củng cố, HDVN: -Phát biểu phơng châm về lợng và phơng châm về chất - Xác định các câu nói không tuân thủ PCHT và chữa lại cho đúng. -VN làm hoàn thiện các BT sgk -Soạn Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. +Chuẩn bị thuyết minh về một thứ đồ dùng + Tập diễn đạt bằng lời nói, bài viết. Ngày dạy: Tiết 4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức - VBTM và các PP TM thờng dùng. - Vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong bài văn TM. 2. Kĩ năng - Nhận ra các biện pháp NT đợc sử dụng trong các vb TM. B: Chuẩn bị: HS: Bài soạn GV: Các BT,đoạn vb +Bảng phụ C. Phơng pháp 4 - Trực quan - Vấn đáp - Tổng kết. D. Các HĐ dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra:Kết hợp trong giờ 2. Bài mới: GV giới thiệu bài: Phơng pháp Nội dung HĐ1: HD HS tìm hiểu viếc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Bớc 1:ôn tập về văn bản thuyết minh: -VB TM là gì? VBTM đợc viết ra nhằm mục đích gì? - Hãy kể ra các phơng pháp thuyết minh thờng dùng đã học. Bớc 2. Tìm hiểu một số biện pháp nghệ thuật trong VBTM -HS đọc VB: Hạ Long -Đá và Nớc -Đối tợng thuyết minh của vb là gì? -VB TM đặc điểm gì của đối tợng? -Sự kì lạ của Hạ Long chủ yếu là do sự vật nào tạo thành? -Tìm câu văn khái quát sự kì lạ của Hạ Long. -Sự kì lạ của Hạ Long có thể thuyết minh bằng cách nào? Tìm những chi tiết nói về sự kì lạ ấy do nớc , do đá tạo ra -Nếu chỉ dùng phơng pháp liệt kê : Hạ Long có nhiều nớc, nhiều đảo, nhiều hang động lạ lùng đã nêu đợc sự kì lạ của Hạ Long cha? -Tác giả hiểu sự kì lạ này là gì?T/g đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì trong bài văn ? Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong vb? -Từ đó, có thể thấy tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong VBTM là gì? -Một HS đọc ghi nhớ sgk. HĐ2. HD HS luyện tập: -HS đọc VB Ngọc Hoàng xử tội Ruồi Xanh -HS thảo luận nhóm y/c BT -Đại diện các nhóm trả lời -HS nhận xét, bổ sung GV chữa BT I. Tìm hiểu việc sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 1.Ôn tập văn bản thuyết minh -VB TM là kiểu vb thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp tri thức về đặc điểm, tính chất,nguyên nhân ,của các hiện tợng và sự vật trong tự nhiên trong xã hội bằng phơng thức trình bày, giới thiệu, giải thích . -Các phơng pháp thuyết minh thông dụng: Nêu định nghĩa, giải thích, liệt kê, nêu ví dụ, dùng số liệu, so sánh, phân tích, phân loại 2. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh a)Ví dụ: Hạ Long-Đá và Nớc b) Nhận xét: -Bài văn thuyết minh về sự kì lạ của Hạ Long -Để TM sự kì lạ của Hạ Long , t/g tởng tợng khả năng di chuyển của nớc . +đồng thời, t/g tởng tợng sự hoá thân không ngừng của đá tuỳ theo tốc độ di chuyển của con ngời trên mặt nớc quanh chúng, hớng ánh sáng rọi vào. -Các biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng: nhân hoá, tởng tợng, liên tởng > đối tợng TM trở nên nổi bật, bài văn TM trở nên hấp dẫn hơn. Ghi nhớ sgk. II. Luyện tập: VB Ngọc Hoàng xử tội Ruồi Xanh a) VB có tính chất thuyết minh ở chỗ TM về họ, giống, loài, các tập tính sinh đẻ, đặc điểm cơ thể, cung cấp những kiến thức đáng tin cậy về loài ruồi b) Biện pháp nghệ thuật: nhân hoá. c) Các biện pháp nghệ thuật có tác dụng gây hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi, vừa là truyện vui, vừa học thêm tri thức. 3. Củng cố, HDVN: -Muốn cho VBTM đợc sinh động, hấp dẫn, ngời ta sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì? -VN làm BT2 sgk -Tập viết đoạn TM ngắn về một đồ dùng có sử dụng các biện pháp nghệ thuật. Gợi ý: +biện pháp nghệ thuật chính là lấy ngộ nhận hồi nhỏ làm đầu mối câu chuyện. -Soạn bài : Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong VBTM. +TM một trong các đồ dùng học tập có sử dụng các biện pháp nghệ thuật 5 Ngày dạy: Tiết 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức - Cách làm bài TM về một số đồ dùng ( cái quạt, cái búa, cái kéo,) - T/d của một số biện pháp nghệ thuật trong vb TM. 2. Kĩ năng - Xác định yêu cầu của đề bài TM về một đồ duìng cụ thể. - Lập dàn ý chi tiết và viết phần mở bài cho bài văn thuyết minh. ( có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật ) về một đồ dùng. B: Chuẩn bị: HS: Bài soạn GV: Các BT,đoạn vb +Bảng phụ C. Phơng pháp - Trực quan - Vấn đáp - Tổng kết khái quát. D. Các HĐ dạy học chủ yếu 1. Kiểm tra: -Nêu tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật đợc sử dụng trong văn bản thuyết minh. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài: Phơng pháp Nội dung HĐ1. GV nêu đề bài -Đề yêu cầu thuyết minh vấn đề gì? Em dự kiến thuyết minh những ý chính nào? HĐ2. HD HS lập dàn bài: -Tính chất của vấn đề trừu tợng hay cụ thể, phạm vi rộng hay hẹp? -Muốn giải quyết vấn đề này thì cần phải có những điều kiện gì? -Với từng ý của phần TB, em dự kiến nêu những ý nào? -Phần KB, em cần nêu vấn đề gì? - Em sẽ sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong bài? Sử dụng trong phần nào? Nh thế nào? HĐ3. HD HS luyện tập: -GV chia nhóm, HD HS viết các phần MB, TB, KB -HS trình bày BT của mình. Đề bài:Thuyết minh một trong các đồ dùng sau: cái quạt, cái bút, chiếc nón I. Tìm hiểu đề, tìm ý -Kiểu bài: Thuyết minh về một đồ dùng. -Đối tợng TM: cái bút II. Lập dàn bài: a) MB: Giới thiệu vấn đề cần thuyết minh: bút là đồ dùng học tập không thể thiếu trong hành trang của các bạn HS. b)TB: * Các bộ phận và chất liệu: -Cấu tạo bên ngoài: Cây bút dài khoảng 16 cm, gồm 2 phần: thân và nắp. Thân bút hình trụ rỗng , bằng nhựa màu. Nắp bút bằng kim loại mạ bạc hoặc vàng, có nắp để gài -Cấu tạo bên trong: Ngòi bút bằng thép, đầu có một chấm tròn nhỏ gọi là hạt gạo. Có lỡi gà, ống dẫn mực. Ruột bút là một ống cao su rỗng đặt trong lớp vỏ bọc bằng kim loại mỏng. Khi hút mực vào, ruột bút căng đầy mực. * Cách bảo quản:Khi viết xong, lấy giẻ mềm lau nhẹ ngòi cho sạch. Đậy nắp bút để bảo vệ ngòi trớc khi cất vào cặp. c) KB:Cảm nghĩ hoặc tình cảm của em với cây bút III. Luyện tập: -HS tập viết các phần MB, TB, KB -Trình bày bài viết của mình 6 -HS nhận xét, bổ sung. GV chữa. 3.Củng cố, HDVN: -Các phơng pháp thờng dùng trong vb TM là gì? Các biện pháp nghệ thuật có tác dụng gì trong VB TM? -VN hoàn thiện BT, viết thành bài hoàn chỉnh. - Xác định và chỉ ra t/d của biện pháp NT đựoc sử dụng trong vb Họ nhà kim. -Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hoà bình. +Tìm hiểu nguy cơ do chiến tranh gây ra. + Tác hại của chiến tranh + Những việc làm của loài ngời để bảo vệ hoà bình. Ngày dạy: Tiết 6 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (Ga-Bri-en Gác -xi-a Mác-két) A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức - Một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên quan đến vb. - Hệ thống luận điểm, luận cứ, cách lập luận trong vb. 2. Kĩ năng - Đọc hiểu vb nhật dụng bàn luận về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hoà bình của nhân loại. B: Chuẩn bị: HS: Bài soạn GV: GV: Tranh ảnh, phim t liệu về sự huỷ diệt của chiến tranh. C. Phơng pháp - Vấn đáp - Thảo luận nhóm - Giảng bình - Tổng kết. D. Các HĐ dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra: Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện ở những nét đẹp nào? Em học tập đợc điều gì từ phong cách đó của Bác? 2. Bài mới: GV giới thiệu bài: Phơng pháp Nội dung HĐ1. HD HS tìm hiểu tác giả, tác phẩm. -Em hãy trình bày những nét chính về tác giả, tác phẩm. -GV bổ sung. HĐ2.HDHS đọc, tìm hiểu chung về VB -GV HD đọc, đọc mẫu, gọi HS đọc, HS nhận xét, GV sửa sai. -Giải nghiã các chú thích 1,3,5 sgk. -VB đợc viết theo phơng thức biểu đạt nào? -Tìm luận điểm của bài văn. Luận điểm ấy đã đợc triển khai trong một hệ thống luận cứ nh thế nào? I. Giới thiệu tác giả, tác phẩm 1. Tác giả: Là nhà văn Cô-lôm-bi-a . Ông có nhiều đóng góp cho nền hoà bình nhân loại thông qua các hoạt động xã hội và sáng tác văn học. -Ông đợc nhận giải thởng Nô-ben VH 1982 2. Tác phẩm: VB trích trong tham luận của nhà văn đọc tại cuộc họp 6 nớc ấn Độ, Mê- hi- cô, Thuỵ Điển, ác hen ti na, Hi lạp, Tan-da-ni -a tại Mê- hi- cô vào tháng 8/1986. II. Đọc hiểu văn bản 1. Đọc và tìm hiểu chú thích 2. Hệ thống luận điểm , luận cứ -Luận điểm: đấu tranh cho một thế giới 7 HĐ3. HD HS phân tích -HS đọc phần 1 sgk. -Chiến tranh hạt nhân là một sự khủng khiếp với toàn nhân loại. Để cho thấy tính chất hiện thực và sự khủng khiếp cua nguy cơ này, t/g bắt đầu bài viết nh thế nào? ý nghĩa của những con số ở phần mở đầu vb? Nguy cơ chiến tranh đợc t/g chỉ ra nh thế nào? -Để thấy rõ hơn sức tàn phá khủng khiếp của kho vũ khí hạt nhân , t/g còn đa ra những tính toán lí thuyết nh thế nào? -Cách viết ấy của t/g có tác dụng gì? -HS đọc đoạn 2 sgk. -Để làm rõ luận cứ (2), t/g đã đa ra những dẫn chứng về những lĩnh vực nào của đời sống con ngời? Nêu tầm quan trọng của các lĩnh vực đó. -Chi phí cho những lĩnh vực quan trọng của đời sống đợc so sánh với việc chi phí cho vũ khí hạt nhân nh thế nào? -Cách lập luận của tác giả có gì đáng chú ý? hoà bình. -Luận cứ: +Nguy cơ chiến tranh hạt nhân. + Cuộc sống tốt đẹp của con ngời bị nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ + Chiến tranh hạt nhân đi ngợc lí trí loài ngời +Nhiệm vụ đặt ra: ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, đấu tranh cho một thế giới hoà bình. III. Phân tích: 1. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân: -Ngày 8-8-1986, hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đã đợc bố trí khắp hành tinh -Số thuốc nổ ấy có thể làm biến hết thảy 12 lần dấu vết của sự sống trên trái đất. -Kho vũ khí ấy có thể tiêu diệt tất car các hành tinh đang xoay quanh hệ Mặt Trời + 4 hành tinh nữa. -> Thu hút ngời đọc gây ấn tợng về tính chất hệ trọng của vấn đề. 2. Chiến tranh hạt nhân làm mất đi cuộc sống tốt đẹp của con ngời. -Chi phí cho 100 máy bay bằng số tiền chi phí cho 500 triệu trẻ em nghèo trên thế giới. -Giá 10 chiếc tàu sân bay đủ thực hiẹn một chơng trình phòng bệnh trong 14 năm , bảo vệ hơn 1 tỷ ngời khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em. -27 tên lửa MX là đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nớc nghèo. -2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xoá nạn mù chữ cho toàn thế giới. -> tính chất phi lí và sự tốn kém ghê gớm của cuộc chạy đua vũ trang. 3. Củng cố, HDVN: -Em hãy nêu nguy cơ của chiến tranh hạt nhân. -Nêu những dẫn chứng để chứng minh rằng cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân đã làm mất đi khả năng để con ngời đợc sống tốt đẹp hơn. -VN soạn tiếp phần còn lại, giờ sau học tiếp. Ngày dạy: Tiết 7 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (Ga-Bri-en Gác -xi-a Mác-két) A. Mục tiêu bài học: (Nh tiết 1) B.Chuẩn bị: HS: bài soạn GV: Tranh ảnh, phim t liệu về sự huỷ diệt của chiến tranh. C. Các HĐ dạy học chủ yếu 1.Kiểm tra: -Em hãy nêu nguy cơ của chiến tranh hạt nhân. -Nêu những dẫn chứng để chứng minh rằng cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân đã làm mất đi khả năng để con ngời đợc sống tốt đẹp hơn. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài 8 Phơng pháp Nội dung HĐ3. HD HS phân tích: -HS đọc đoạn 3 sgk -Vì sao có thể nói: : chiến tranh hạt nhân không những đi ngợc lại lí trí của con ngời mà còn đi ngợc lại cả lí trí tự nhiên nữa? -Em hãy giải thích lí trí của tự nhiên là gì? -Để chứng minh cho nhận định của mình, t/g đã đa ra những dẫn chứng về mặt nào? Tìm chi tiết minh hoạ. -Em có suy nghĩ gì trớc lời cảnh báo của Gác-xi-a Mác-két về nguy cơ huỷ dệt sự sốngvà nền văn minh trên trái đất một khi nguy cơ chiến tranh hạt nhân nổ ra? -HS đọc đoạn 4 sgk. -T/g viết đoạn cuối nhằm mục đích gì? -T/g hớng mọi ngời tới thái độ nh thế nào? Nhng liệu những tiếg nói ấy có thể ngăn chặn đợc hiểm hoạ hạt nhân hay không? -Để kết thúc lời kêu gọi của mình, Mác- két đã nêu ra một đề nghị nh thế nào? -Theo em, vì sao VB này lại đợc đặt tên là Đấu tranh cho một thế giới hoà bình ? HĐ4. HD HS tổng kết: -Em hãy nêu những nét chính về nội dung và nghệ thuật của vb này -Một HS đọc ghi nhớ sgk. -Nêu cảm nghĩ của em về VB Đấu tranh cho một thế giới hoà bình? Học xong VB này, em có suy nghĩ nh thế nào? HĐ5. HD HS luyện tập: -HS đọc y/c BT1. HS thảo luận nhóm -Đại diện các nhóm trình bày những tài liệu nhóm mình đã su tầm đợc. -GV khuyến khích, khen ngợi III. Phân tích: 3.Chiến tranh hạt nhân đi ngợc lại lí trí của con ngời, phản lại sự tiến hoá của tự nhiên. -380 triệu năm, con bớm mới bay đợc -180 triệu năm bông hồng mới nở -Chiến tranh hạt nhân nổ ra sẽ đẩy lùi sự tiến hoá trở về điểm xuất phát ban đầu , tiêu huỷ mọi thành quả của quá trình tiến hoá. -> Phản lại tự nhiên, phản tiến hóa 4. Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân cho một thế giới hoà bình. -Cố gắng chống lại việc đó, đem tiếng nói của chúng ta tham gia vào bản đồng ca của những ngời đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hoà bình, công bằng. IV. Tổng kết: 1. Nghệ thuật: Lập luận chặt che -Chứng cứ phong phú xác thực, cụ thể -Giọng văn giàu cảm xúc, nhiệt tình. 2. Nội dung: -Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doạ cuộc sống của loài ngời Cuộc chạy đua vũ trang tốn kém, đi ngợc lại lí trí và sự tiến hoá của tự nhiên. -Đấu tranh cho hoà bình, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh hạt nhân là nhiệm vụ cấp bách của loài ngời. V. Luyện tập: 3. Củng cố, HDVN: -Vì sao VB này lại đợc đặt tên là Đấu tranh cho một thế giới hoà bình? -VN tiếp tục su tầm những tài liệu về nguy cơ chiến tranh và cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình, làm hoàn thiện BT2 SGK. -Soạn bài: Các phơng châm hội thoại (tiếp) +Tìm hiểu vd về các phơng châm hội thoại , lấy thêm ví dụ minh hoạ cho các trờng hợp. Ngày dạy: Tiết 8 Các phơng châm hội thoại (tiếp) A. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - Nội dung PC quan hệ, PCCT, PCLS. 2. Kĩ năng - Nhận biết và phân tích đợc cách sử dụng PC quan hệ, PCCT, PCLS trong một tình huống giao tiếp cụ thể. 9 -Biết vận dụng những phơng châm này trong giao tiếp để giao tiếp đạt hiệu quả cao. B. Chuẩn bị: - GV: Bài soạn + T liệu tham khảo - HS: Soạn bài C. Phơng pháp - Vấn đáp - Thảo luận nhóm - Nêu và giải quyết vấn đề. C. Các HĐ dạy học chủ yếu: 1. Kiểm tra: -Em đã học những phơng châm hội thoại nào? nêu cách thực hiện các phơng châm đó. 2. Bài mới: GV giới thiệu bài Phơng pháp Nội dung HĐ1.HD HS tìm hiểu về phơng châm quan hệ. -Câu thành ngữ Ông nói gà, bà nói vịtdùng để chỉ tình huống hội thoại nào? -Điều gì xảy ra khi xuất hiện tình huống hội thoại nh vậy? -Vậy khi giao tiếp cần lu ý điều gì? -HS đọc ghi nhớ sgk. HĐ2. HD HS tìm hiểu phơng châm cách thức. -Thành ngữ có câu: Dây cà ra dây muống , lúng búng nh ngậm hột thị các thành ngữ này để chỉ những cách nói nh thế nào? -Những cách nói đó ảnh hởng nh thế nào đến giao tiếp? -Từ đó, em có thể rút ra bài học gì trong giao tiếp? -HS kể câu chuyện cời Mất rồi -Vì sao ông khách có sự hiểu lầm nh vậy? Lẽ ra cậu bé phải trả lời nh thế nào? -Nếu trả lời đầy đủ, câu nói của cậu bé còn thể hiện thái độ gì? -Cần tuân thủ điều gì khi giao tiếp? -Một HS đọc ghi nhớ sgk. HĐ3. HD HS tìm hiểu phơng châm lịch sự -HS đọc mẩu chuyện trong sgk. -Vì sao ông lão ăn xin và cậu bé trong câu chuyện đều cảm thấy nh mình đã nhận đợc từ ngời kia một cái gì đó? -Có thể rút ra bài học gì từ câu chuyện này? -HS đọc ghi nhớ sgk. HĐ3. HD HS luyện tập -HS đọc y/c BT1,2. -HS làm miệng. -HS nhận xét, bổ sung -GV chữa BT -HS lên bảng làm BT3 -HS đọc y/c BT4 Thảo luận nhóm (mỗi nhóm thảo luận một phần của BT) -Đại diện các nhóm trình bày. I phơng châm quan hệ 1. Ví dụ: Thành ngữ Ông nói gà, bà nói vịt 2. Nhận xét: -Dùng chỉ tình huống hội thoại : mỗi ngời nói một đằng, không khớp với nhau, không hiểu nhau. Ghi nhớ sgk. II. Phơng châm cách thức: 1. Ví dụ: 2. Nhận xét: -Chỉ cách nói dài dòng, rờm rà. -Chỉ cách nói ấp úng, không thành lời, không rành mạch. -> Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch Ghi nhớ sgk. III. Phơng châm lịch sự 1. Ví dụ: Truyện Ngời ăn xin 2. Nhận xét -2 ngời đều nhận đợc tình cảm mà ngời kia dành cho mình, đặc biệt là cậu bé rất tôn trọng ông lão ăn xin -> Cần tế nhị khiêm tốn khi giao tiếp. Ghi nhớ sgk. IV. Luyện tập. BT1. Những câu tục ngữ khẳng định vai trò của ngôn ngữ trong đời sống và khuyên ta trong giao tiếp nên dùng những lời lẽ lịch sự, nhã nhặn. BT2:Phép nói giảm, nói tránh BT3: a) Nói mát b) Nói hớt c) Nói móc d)Nói leo e) Nói ra đầu ra đũa BT4: a. Tránh ngời nghe hiểu mình không tuân thủ p/c quan hệ b.Giảm nhẹ sự đụng chạm tới ngời nghe. c. Báo hiệu cho ngời nghe là ngời đó vi 10 [...]... hoàn thành các BT vào vở -Ôn tập về văn thuyết minh, chú ý một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh, thuyết minh kết hợp với các yếu tố miêu tả, giờ sau làm bài viết TLVsố 1 Ngày dạy: 9/ 9/2011 Tiết 14, 15 viết tập làm văn số 1 -văn thuyết minh A Mục tiêu bài học: 1 kiến thức: Các phơng pháp TM, các yếu tố kết họp trong bài văn TM 2 Kĩ năng: - Viết đợc bài văn thuyết minh có sử dụng một số... tiếp, cách dẫn gián tiếp 23 +Tìm hiểu ví dụ +Tìm thêm dẫn chứng về cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp Ngày dạy: Tiết 19 Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp A Mục tiêu bài học: 1 Kiến thức: -Cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp - Cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp 2 Kĩ năng: - Nhận ra đợc cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Sử dụng đợc cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong... nghĩa của từ ngữ - Hai phơng thức phát triển nghĩa của từ ngữ 2.Kĩ năng: - Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong văn bản - Phân biệt các phơng thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ B Chuẩn bị: HS: Bài soạn GV: Bảng phụ C Phơng pháp: - Ván đáp - Thảo luận nhóm - Tổng kết khái quát D.Các HĐ dạy học: 1.Kiểm tra:Thế nào là cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp? 26... mối quan hệ của họ? 2 Bài mới: GV giới thiệu bài: Phơng pháp HĐ1 HD HS tìm hiểu về từ ngữ xng hô và cách sử dụng từ ngữ xng hô -Hãy nêu một số từ ngữ để xng hô trong tiếng Việt và cách sử dụng những từ ngữ đó -So sánh với từ xng hô của tiếng Anh và nêu nhận xét về từ xng hô trong tiếng Việt -HS đọc VD2 -Tìm các từ ngữ xng hô trong 2 đoạn trích -Nhận xét về cách xng hô giữa Dế Choắt và Dế Mèn -Vì sao... yếu tố miêu tả -Soạn bài : Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh +Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn sgk Ngày dạy: Tiết 10 Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Những yếu tố miêu tả trong bài văn TM - Vai trò của yếu tố miêu tả trong bài văn TM 2 Kĩ năng - Viết ĐV, bài văn TM sinh động, hấp dẫn B Chuẩn bị: - GV: Bài soạn - HS: Soạn... đẹp 2 Nhân vật Trơng Sinh -Con nhà giàu, ít học, tính hay đa nghi -Nghe lời con, đánh mắng vợ, đuổi đi -> là ngời hồ đồ, đa nghi, độc đoán -Hiểu ra, hối hận thì sự đã muộn rồi IV Tổng kết: 1 Nghệ thuật: - Khai thác vốn văn học dân gian - Sáng tạo về nhân vật , sáng tạo trong cách kể chuyện, sử dụng yếu tố truyền kì, -Sáng tạo nên một kết thúc tác phẩm không mòn sáo 2 Nội dung: -Khẳng định nét đẹp tâm... chú thích 1,2,5,,8 ,9, 10, 11, 13,16,17,18 sgk II hớng dẫn tìm hiểu 1.Tác giả, tác phẩm: Tìm bố cục của vb a Tác giả:(1768-18 39) - Còn gọi là Chiêu Hổ, quê Hải Dơng HĐ2.HDHS tìm hiểu chung về VB -Để lại nhiều công trình biên soạn , -Em hãy trình bày những nét chính về tác giả, khảo cứu có giá trị thuộc đủ các lĩnh vực triết học, lịch sử, địa lí, ngôn ngữ tác phẩm và văn học bằng chữ Hán -GV bổ sung b Tác... vựng phát triển không ngừng qua những trờng hợp cụ thể nh thế nào? VD minh hoạ Ngàythángnăm Tiết 25 Sự phát triển của từ vựng A Mục tiêu bài học: 1 Kin thc: +Vic tạo thêm từ ngữ mới + Vic mợn từ ngữ của tiếng nớc ngoài 2 Kĩ năng: - Nhận biết từ ngữ mới đợc tạo ra và những từ ngữ mợn của tiếng nớc ngoài - Sử dụng từ ngữ mợn tiếng nớc ngoài phù hợp B Chuẩn bị: HS: Bài soạn GV: Bảng phụ C Phơng pháp -... bài Phơng pháp HĐ1 Tìm hiểu cách cấu tạo từ ngữ mới -Hãy cho biết trong thời gian gần đây có những từ ngữ nào mới đợc cấu tạo trên cơ sở các từ ngữ sau:điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, nóng, trí tuệ Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu tạo đó Phơng pháp -Tìm những từ ngữ đợc cấu tạo theo mô hình X+ tặc Giải thích nghĩa của những từ ngữ mới cấu tạo đó -Ngoài việc phát triển... lũ bán nớc và -HS trình bày lũ cớp nớc GV chốt V Luyện tập ngời anh hùng Nguyễn Huệ? Thảo luận nhóm: -Tôn Sĩ Nghị kéo quân sang nớc ta nhằm mục đích gì? -Hình ảnh quân tớng nhà Thanh đợc miêu tả qua những chi tiết nào? + Khi mới vào Thăng Long +Khi bị đánh bất ngờ -Nêu nhận xét của em về lũ cớp nớc -Trong truyện, bọn bán nớc hại dân là những kẻ nào? -Khi quân Tây Sơn đánh tan bọn cớp nớc, bọn bán nớc . kết hợp yếu tố miêu tả. -Rèn kĩ năng trình bày, biết viết bài văn có bố cục đầy đủ gồm 3 phần 3. Thái độ: -Giáo dục ý thức tự giác, sáng tạo, độc lập khi viết bài. B: Chuẩn bị: HS: ôn tập GV: Đề. việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá lối sống. 3. Thái độ: - Trong thời kì hội nhập cần tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại ,đồng thời phải giữ gìn , phát huy bản sắc văn hoá. 9/9/2011 Tiết 14, 15 viết tập làm văn số 1 -văn thuyết minh A. Mục tiêu bài học: 1. kiến thức: Các phơng pháp TM, các yếu tố kết họp trong bài văn TM 2. Kĩ năng: - Viết đợc bài văn thuyết minh có sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 9 đầy đủ 2015, Giáo án ngữ văn 9 đầy đủ 2015, Giáo án ngữ văn 9 đầy đủ 2015, C. Các HĐ dạy học chủ yếu, HĐ1. `HD HS tìm hiểu xuất xứ của vb, I.Đề bài: Cây lúa trong đời sống Việt Nam, Tiết 27 Chị em Thuý Kiều, Tiết 29 Thuật ngữ, IV. Nhận xét bài làm của HS, - Cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Du đối với nhân vật trong truyện., D.Các HĐ dạy học chủ yếu, Tiết 37 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, I. Giới thiệu tác giả, +Tìm thêm các ví dụ minh hoạ, d. Các HĐ dạy học, + Su tm v mt tg a phng t 1975 n nay., Tiết 53 Tổng kết về từ vựng (tiếp), III Đọc và bình thơ tám chữ, II. Đáp án, biểu điểm, Tiết 57 Bếp lửa (tiếp), Tiết 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự, Tiết 74 Ôn tập tiếng Việt, II. Đáp án, biểu điểm ( bảng phụ), Các HĐ dạy học chủ yếu

Mục lục

Xem thêm