Giáo án ngữ văn 9 soạn 3 cột tích hợp kĩ năng giáo dục đầy đủ 2014 - 2015

90 3,773 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 09:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC **************** TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ ******************************************************** ( GIẢI NÉN) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN NGỮ VĂN 9 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THCS NGỮ VĂN 9 Cả năm: 37 tuần (175 tiết) Học kì I: 19 tuần (90 tiết) Học kì II: 17 tuần (85 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 5 Phong cách Hồ Chí Minh; Các phương châm hội thoại; Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh; Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh. Tuần 2 Tiết 6 đến tiết 10 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình; Các phương châm hội thoại (tiếp); Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh; Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh. Tuần 3 Tiết 11 đến tiết 15 Tuyên bố thế giới về trẻ em; Các phương châm hội thoại (tiếp); Viết bài Tập làm văn số 1. Tuần 4 Tiết 16 đến tiết 20 Chuyện người con gái Nam Xương; Xưng hô trong hội thoại; Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự. Tuần 5 Tiết 21 đến tiết 25 Sự phát triển của từ vựng; Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh; Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14); Sự phát triển của từ vựng (tiếp). Tuần 6 Tiết 26 đến tiết 30 Truyện Kiều của Nguyễn Du; Chị em Thuý Kiều; Cảnh ngày xuân; Thuật ngữ; Trả bài Tập làm văn số 1. Tuần 7 Tiết 31 đến tiết 35 Kiều ở lầu Ngưng Bích; Miêu tả trong văn bản tự sự; Trau dồi vốn từ; Viết bài Tập làm văn số 2. Tuần 8 Tiết 36 đến tiết 40 Mã Giám Sinh mua Kiều; Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga; Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự. Tuần 9 Tiết 41 đến tiết 45 Lục Vân Tiên gặp nạn; Chương trình địa phương phần Văn; Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức, Từ nhiều nghĩa); Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm, Trường từ vựng); Trả bài Tập làm văn số 2. Tuần 10 Tiết 46 đến tiết 50 Đồng chí; Bài thơ về tiểu đội xe không kính; Kiểm tra truyện trung đại; Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng, Trau dồi vốn từ); Nghị luận trong văn bản tự sự. Tuần 11 Tiết 51 đến tiết 55 Đoàn thuyền đánh cá; Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng); Tập làm thơ tám chữ; Trả bài kiểm tra Văn. Tuần 12 Tiết 56 đến tiết 60) Bếp lửa; Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ; Ánh trăng; Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp); Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. Tuần 13 Tiết 61 đến tiết 65 Làng; Chương trình địa phương phần Tiếng Việt; Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự; Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. Tuần 14 Tiết 66 đến tiết 70 Lặng lẽ Sa Pa; Viết bài Tập làm văn số 3; Người kể chuyện trong văn bản tự sự. Tuần 15 Tiết 71 đến tiết 74 Chiếc lược ngà; Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại, Cách dẫn gián tiếp); Kiểm tra Tiếng Việt. Tuần 16 Tiết 75 đến tiết 78 Kiểm tra thơ và truyện hiện đại; Cố hương. Tuần 17 Tiết 79 đến tiết 82 Trả bài Tập làm văn số 3; Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn; Ôn tập Tập làm văn. Tuần 18 Tiết 83 đến tiết 86 Ôn tập Tập làm văn (tiếp); Kiểm tra học kì I. Tuần 19 Tiết 87 đến tiết 90 Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54); Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ; Trả bài kiểm tra học kì I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 91 đến tiết 94 Bàn về đọc sách; Khởi ngữ; Phép phân tích và tổng hợp. Tuần 21 Tiết 95 đến tiết 98 Luyện tập phân tích và tổng hợp. Tiếng nói của văn nghệ; Các thành phần biệt lập. Tuần 22 Tiết 99 đến tiết 102 Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống; Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn (sẽ làm ở nhà). Tuần 23 Tiết 103 đến tiết 106 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới; Các thành phần biệt lập (tiếp); Viết bài Tập làm văn số 5; Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten. Tuần 24 Tiết 107 đến tiết 110 Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (tiếp); Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí; Liên kết câu và liên kết đoạn văn; Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập). Tuần 25 Tiết 111 đến tiết 115 Hướng dẫn đọc thêm: Con cò; Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí; Trả bài Tập làm văn số 5. Tuần 26 Tiết 116 đến tiết 120 Mùa xuân nho nhỏ; Viếng lăng Bác; Nghị luân về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích); Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà. Tuần 27 Tiết 121 đến tiết 125 Sang thu; Nói với con; Nghĩa tường minh và hàm ý; Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ; Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tuần 28 Tiết 126 đến tiết 130 Mây và sóng; Ôn tập về thơ; Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp); Kiểm tra Văn (phần thơ); Trả bài Tập làm văn số 6. Tuần 29 Tiết 131 đến tiết 135 Tổng kết phần văn bản nhật dụng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Viết bài Tập làm văn số 7. Tuần 30 Tiết 136 đến tiết 140 Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê; Ôn tập Tiếng Việt lớp 9; Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Tuần 31 Tiết 141 đến tiết 145 Những ngôi sao xa xôi; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn); Trả bài Tập làm văn số 7; Biên bản. Tuần 32 Tiết 146 đến tiết 150 Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang; Tổng kết về ngữ pháp; Luyện tập viết biên bản; Hợp đồng. Tuần 33 Tiết 151 đến tiết 155 Bố của Xi mông; Ôn tập về truyện; Tổng kết về ngữ pháp (tiếp); Kiểm tra Văn (phần truyện). Tuần 34 Tiết 156 đến tiết 160 Con chó Bấc; Kiểm tra Tiếng Việt; Luyện tập viết hợp đồng; Tổng kết Văn học nước ngoài. Tuần 35 Tiết 161 đến tiết 165 Bắc Sơn; Tổng kết Tập làm văn; Tôi và chúng ta. Tuần 36 Tiết 166 đến tiết 170 Tôi và chúng ta (tiếp); Tổng kết Văn học; Trả bài kiểm tra Văn, Tiếng Việt. Tuần 37 Tiết 171 đến tiết 175 Kiểm tra học kì II; Thư, điện; Trả bài kiểm tra học kì II. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần thứ 1 Tiết 01 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( Lê Anh Trà ) I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: ( Tiết 1,2) Giúp HS: 1/ Kiến thức. - Nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt. - Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. - Bước đầu hiểu được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể. 2/ Kĩ năng. - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. -Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, lối sống. *. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài 1. Tự nhận thức: Tự nhận thức về phong cách sống của Bác 2. Làm chủ bản thân: Từ việc tìm hiểu vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh xác định được mục tiêu phấn đấu theo phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 3. Giao tiếp: Trình bày , trao đổi về nội dung của phong cách Hồ Chí Minh trong văn bản. 3/ Thái độ. Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác. II/ CHUẨN BỊ : - GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẫu chuyện về cuộc đời của Bác. - HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK. III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG. 1/ Ôn định lớp. 2/ Kiểm tra bài cũ. 3/ Bài mới. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động Giáo viên giới thiệu gây sự chú ý của học sinh. Gọi học sinh đọc chú thích, em hiểu gì về tác giả ? Xuất xứ tác phẩm có gì đáng chú ý ? Em còn biết những văn bản, tác phẩm nào về Bác ? Yêu cầu học sinh đọc thầm chú thích. Giáo viên kiểm tra lại một số từ trọng tâm: truân chuyên, thuần đức. Giáo viên giảng thêm : bất giác: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên : không dự định trước. − Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu. Học sinh chú ý. Học sinh trả lời. Học sinh nêu những tác phẩm đã học về Bác. Học sinh đọc chú thích, Sgk trang 7. Học sinh trả lời. − Đạm bạc : sơ sài, giản dị. Học sinh đọc v.bản. Học sinh làm việc Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Hoạt động 2 : I) Đọc – hiểu chú thích : 1) Tác giả, tác phẩm : − Trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn bó với cái giản dị của Lê Anh Trà. 2) Chú thích : Sgk trang 7. II) Đọc – hiểu cấu trúc : 1) Đọc : Sgk trang 5. 2) Thể loại : văn bản nhật dụng. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Thuộc loại văn bản nào ? (chính luận). Văn bản chia làm mấy đoạn, ý của từng đoạn ? − Gọi học sinh đọc đoạn 1. Những tinh hoa văn hóa nhân loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào? Hồ Chí Minh làm thế nào để tiếp thu văn hóa nhân loại ? Chìa khóa để mở kho tri thức nhân loại là gì ? Động lực nào giúp người có vốn tri thức ấy ? Tìm những dẫn chứng cụ thể ? Qua những vấn đề trên em có nhận xét gì về phong cách Hồ Chí Minh ? Tiếp thu vốn tri thức nhân loại ở mức nào ? Theo hướng nào ? Học sinh thảo luận ⇒ câu văn nào nói rõ điều đó. ⇒ Giáo viên hướng dẫn học sinh độc lập, trả lời. Suy nghĩ (trả lời). Ý 1: quá trình hình thành những điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh. Ý 2: những vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác. Ý 3: bluận khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh ⇒ Học sinh dựa vào văn bản. ⇒ trả lời. Học sinh thảo luận. ⇒ Qua lao động mà học hỏi. ⇒ Ham hiểu biết ⇒ học làm nghề ⇒ đến đâu cũng học hỏi. Học sinh thảo luận. − Thông minh, cần cù vốn tri thức sâu rộng tiếp thu chọn lọc. ⇒ Câu : “nhưng điều kỳ lạ hiện đại”. 3) Bố cục : 3 đoạn. Đoạn 1 : từ đầu ⇒ hiện đại. Đoạn 2 : tiếp ⇒ tắm ao. Đoạn 3 : còn lại. Hoạt động 3 III) Phân tích văn bản : 1) Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí Minh : − Bác tiếp thu văn hóa nhân loại trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm đường cứu nước. − Cách tiếp thu: phương tiện ngôn ngữ. ⇒ qua công việc, lao động, học hỏi với động lực ham hiểu biết, học hỏi và tìm hiểu. − Phong cách: thông minh, cần cù, yêu lao động, có vốn kiến thức sâu rộng, tiếp thu tri thức chọn lọc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại; xưa và nay; dân tộc và quốc tế tiếp thu trên nền tảng văn hóa dân tộc. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung hoạt động luyện tập. Để làm nổi bật vấn đề Hồ Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa nhân loại tác giả sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì ? Giáo viên củng cố hết tiết 1. Học sinh luyện tập + thảo luận nhóm. − Lập luận chặt chẽ. − Chọn chi tiết tiêu biểu, chọn lọc. − So sánh, đối lập. 4. Củng cố và dặn dò : − Nắm nội dung bài học và học thuộc ghi nhớ; Sưu tầm một số mẩu chuyện về Bác. − Soạn bài “ Đấu tranh bình ”; Chuẩn bị bài : Sưu tầm một số mẩu chuyện về Bác. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần thứ nhất Tiết 02 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ( Lê Anh Trà ) I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: ( Tiết 2) Giúp HS: 1/ Kiến thức. - Nắm được một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt. - Hiểu được ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. - Bước đầu hiểu được đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua một đoạn văn cụ thể. 2/ Kĩ năng. - Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. [...]... 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68... 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68... đoạn văn mở bài ─ Học sinh viết GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.8668 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ NGỮ VĂN THCS - CÓ LÀM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỚI NHẤT – CÓ CÁC TIẾT TRÌNH CHIẾU THAO GIẢNG THI GIÁO VIÊN GIỎI LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.8668 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68... 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ BỘ MÔN NGỮ VĂN THCS LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.86.68 ... thuật trong văn bản thuyết minh ” Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 04 SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Giúp HS: 1/ Kiến thức - Hiểu được văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng - Nắm được vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong bài văn thuyết minh 2 /Kĩ năng - Nhận ra các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh - Vận dụng... thuật khi viết văn thuyết minh II/ CHUẨN BỊ: -GV :Soạn giáo án, bảng phụ các đoạn văn có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật -HS: Trả lời câu hỏi ở SGK III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ 3/ Bài mới Hoạt động của thầy Văn bản thuyết minh có những tính chất gì ? Nhằm mục đích gì ? Các phương pháp thuyết minh ? ─ Yêu cầu học sinh đọc văn bản trang 12, 13 Văn bản này thuyết... soạn : Ngày dạy : Tiết 03 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: Giúp HS: 1/ Kiến thức Nắm được nội dung phương châm về lượng, phương châm về chất 2/ Kĩ năng - Nhận biết và phân tích được cách sử dụng phương châm về lượng và phương châm về chất trong một tình huống giao tiếp cụ thể - Vận dụng phương châm về lượng, phương châm về chất trong giao tiếp * Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục. .. 6,7,8 ,9 THEO CHUẨN KIẾN THỨC CÓ ĐẦY ĐỦ LIÊN HỆ ĐT 0168 .92 1.8668 Ngày soạn : Ngày dạy : Tiết 05 LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH I/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Giúp HS: 1/ Kiến thức - Nắm được cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dung ( Cái quạt, cái bút, cái kéo…) - Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh 2/ Kĩ năng - Xác định yêu cầu của đề bài... Nhóm 3: c xanh ⇒ Nổi bật ý thuyết minh Hsinh đọc bài 2/15 Thảo luận nhóm b) Nét đặc biệt : ─ Hình thức : giống văn bản tường trình một phiên tòa ─ Cấu trúc : giống văn bản một cuộc tranh luận pháp lý ─ Nội dung: giống một câu chuyện kể về loài ruồi 4 Củng cố và dặn dò : ─ Chốt ý : những vấn đề như thế nào thì được thuyết minh kết hợp với lập luận ─ Chuẩn bị các bài tập trang 15 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6,7,8 ,9. .. yêu cầu của đề bài thuyết minh về một thứ đồ dung cụ thể - Lập dàn ý chi tiết và viết phận mở bài cho bài văn thuyết minh về một đồ dung II/ CHUẨN BỊ: - GV :giáo án - sgk - HS: chuẩn bị theo câu hỏi sgk III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ 3/ Bài mới Hoạt động của thầy Yêu cầu học sinh đọc 2 đề bài đã cho ─ Giáo viên nhận xét Đề số 2: a) Mở bài : Giới thiệu chung về . THCS MÔN NGỮ VĂN 9 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 201 4- 2015) HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THCS NGỮ VĂN 9 Cả năm: 37 . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC **************** TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 91 đến tiết 94 Bàn về đọc sách; Khởi ngữ; Phép phân tích và tổng hợp. Tuần 21 Tiết 95 đến tiết 98 Luyện tập phân tích và tổng hợp. Tiếng nói của văn nghệ; Các thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 9 soạn 3 cột tích hợp kĩ năng giáo dục đầy đủ 2014 - 2015, Giáo án ngữ văn 9 soạn 3 cột tích hợp kĩ năng giáo dục đầy đủ 2014 - 2015, Giáo án ngữ văn 9 soạn 3 cột tích hợp kĩ năng giáo dục đầy đủ 2014 - 2015