0

Giáo án hình học 9 cả năm 2014

157 1,298 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:22

Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày soạn: 20/ 8/ 2013 Ngày dạy : 23/ 8/ 2013 Chơng I- hệ thức lợng trong tam giác Tiết 1: một số hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác giác vuông I- Mục tiêu: Qua bài này HS cần: - Nhận biết đợc các cặp tam giác vuông đồng dạng trong hình vẽ. - Biết thiết lập các hệ thức trong nội dung bài học. - Biết vận dụng các hệ thức đã học vào làm bài tập. Học sinh khá giỏi vận dụng giải các bài tập nâng cao. II- Chuẩn bị: GV: Thớc kẻ, êke, bảng phụ. HS : Ôn bài. III- Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức lớp. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ. (Kết hợp bài mới) 3. Bài mới. Hoạt động của GV- HS Tg Ghi bảng Hoạt động 1: Đặt vấn đề Giáo viên giới thiệu CI Hoạt động 2: Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. Gv: Vẽ hình 1, rồi giới thiệu các kí hiệu trên hình vẽ. HS: Nghe và ghi bài Gv: Nêu định lí 1 HS: Đọc nội dung định lí. ? Hãy chứng tỏ bằng lập luận Gv: Hớng dẫn theo sơ đồ: b 2 = ab' AC 2 = BC. HC AC HC BC AC = AHC BAC GV: Gọi 1 hs lên trình bày => Nhận xét. - Tơng tự về nhà c/m: c 2 = ac'. 2 20 1- Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. * Định lí 1: h c' b' c b a B C A H Ta có: b 2 = ab', c 2 = ac'. Chứng minh Xét AHC và BAC có: 0 90 H A C chung = = AHC BAC => 2 . AC HC AC BC HC BC AC = = hay b 2 = ab'. 1 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh GV: Cho hs tìm hiểu VD1 HS: Tìm hiểu VD1- sgk GV: Hớng dẫn hs Hoạt động 3: Một số hệ thức liên quan đến đờng cao. GV: Gọi HS đọc định lí 2 HS :Đọc nội dung định lí 2 ? Hãy vẽ hình, ghi GT, KL của định lí HS: Vẽ hình ghi GT, KL. Gv: Hớng dẫn HS theo sơ đồ: h 2 = b'.c' AH 2 = BH . CH AH CH BH AH = AHB CHA GV: Gọi hs lên làm => Nhận xét. GV: chốt lại định lí GV: cho hs tìm hiểu Ví dụ 2 HS: Tìm hiểu ví dụ 2 theo hớng dẫn của gv 13 Chứng minh tơng tự có: c 2 = ac'. * Ví dụ 1- sgk 2- Một số hệ thức liên quan đến đờng cao * Định lí 2: h c' b' c b a B C A H Ta có: h 2 = b'.c' Chứng minh. Xét AHB và CHA có: 0 1 2 90H H= = ABH CAH= ( Cùng phụ với góc ACB) => AHB CHA (g-g) => AH CH BH AH = hay AH 2 = BH . CH Vậy h 2 = b' .c'. * Ví dụ 2 sgk 4. Luyện tập - Củng cố. (7 phút) A. Bài tập dành cho hoc sinh: Yếu. trung bình Tính p , n , h theo m , p' và n'. - Tìm x, y trong hình vẽ sau: HD: Tính (x + y) 2 = ? => x + y =? x. (x + y) =? => x = ? B. Bài tập dành cho học sinh: Khá, giỏi Bài tập 4 (SBT - Tr103) IV. H ớng dẫn về nhà.(2 phút) - Học bài theo SGK và vở ghi. - Làm bài tập 1, 2, 3, (SGK- 68) + 1, 2, 3 (SBT- 89). 2 A B H C Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày soạn: 21/ 8/ 2013 Ngày dạy : 24/ 8/ 2013 Tiết 2: một số hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác giác vuông (Tiếp) I- Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần: - Từ việc tìm các cặp tam giác đồng dạng thiết lập đợc các hệ thức : a.h = b.c và 2 2 2 1 1 1 . h b c = + - Biết vận dụng các hệ thức này để giải một số bài tập đơn giản và nâng cao - Có ý thức áp dụng kiến thức vào thực tế. II- Chuẩn bị: GV: Thớc thẳng, êke, bảng phụ HS: Học bài cũ, đọc bài mới III- Hoạt động trên lớp: 1. ổn định tổ chức lớp. (1 phút) - Kiểm tra sĩ số lớp học. 2. Kiểm tra bài cũ. (7 phút) HS1: Cho hình vẽ. Tính BC, AH và S ABC ? 3 4 HS2: Làm bài tập 4 - SGK ( 69 ) => Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: Hoạt động của GV- HS Tg Ghi bảng Hoạt động 1: Đặt vấn đề Dựa vào bài Hoạt động 2: Xây dựng định lí 3 GV: Sử dụng bài kiểm tra bài cũ ? Có cách nào khác tính S ABC không HS: S ABC = 1 2 AB.AC = 1 2 AH.BC. ? Vậy tích AB.AC và AH.BC có quan hệ ntn? HS: Trả lời ? Hãy phát biểu thành lời kết quả trên 2 17 Định lí 3: h c' b' c b a B C A H Ta có: b.c = a.h 3 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh HS: Phát biểu GV: Đó là nội dung định lí 3 SGK. ? Còn cách nào khác chứng minh định lí không HS: Dùng tam giác đồng dạng. ? Ta cần chứng minh tam giác nào GV: hớng dẫn HS lập sơ đồ, yêu cầu hs về nhà làm. HS: Về nhà C/m theo hớng dẫn Hoạt động 3: Xây dựng định lí 4 - Nếu đặt AH = h. Hãy tính h theo b,c? GV: hớng dẫn HS làm nh SGK? ? Hãy phát biểu hệ thức trên thành lời? HS: phát biểu GV: Đó là nội dung định lí 4 GV: Cho hs tìm hiểu ví dụ 3 GV: Gọi hs đọc đề bài. ? Bài cho biết yếu tố nào, cần tìm gì? HS : Trả lời - Tìm hiểu trong sgk ? Có thể vận dụng định lí 3 để làm không? HS : + Tính a = ? + áp dụng : a.h = b.c => h = ? GV: chốt lại các định lí và cho HS đọc chú ý SGK. 10 Chứng minh. Ta có: 2 S ABC = AB.AC = BC.AH => b.c = a.h.(đpcm). ?2: b.c = a.h AC.AB = AH.BC AC BC AH AB = ABC HBA Ta có: a.h = b.c => a 2 .h 2 = b 2 .c 2 ( b 2 + c 2 ).h 2 = b 2 .c 2 2 2 2 2 2 1 . b c h b c + = 2 2 2 1 1 1 . h b c = + Định lí 4: (SGK) Ví dụ 3: (sgk) * Chú ý: (SGK) 4. Luyện tập - Củng cố. (7 phút) A. Bài tập dành cho học sinh: Yếu, Trung bình - Tính x, y trong hình vẽ sau: Ta có: 2 2 = 1.x => x = 4. y 2 = 2 2 + x 2 = 4 + 16 = 20 => y = 20 2 5.= x y B. Bài tập dành cho học sinh: Khá, giỏi Bài tập 18 ( SBT Tr105 ) IV. H ớng dẫn về nhà.(2 phút) - Học thuộc bài và ghi nhớ các hệ thức đã học. - Làm bài tập 5; 6 - SBT (90) 4 1 2 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày soạn: 26/ 08/ 2013 Ngày dạy: 30/ 08/ 2013 Tiết 3: luyện tập I- Mục tiêu: - Củng cố và khắc sâu các kiến thức liên quan đến hệ thức về cạnh và đờng cao của tam giác vuông. - Rèn luyện kĩ năng vận dụng các hệ thức đã học vào giải một số dạng bài tập tính độ dài đoạn thẳng. - Có ý thức học tập và vận kiến thức vào thực tế. II- Chuẩn bị: GV: Thớc kẻ, êke, Bảng phụ HS: Làm bài tập về nhà III- Hoạt động trên lớp: 1. ổn định tổ chức lớp. (1 phút) - Kiểm tra sĩ số lớp học. 2. Kiểm tra bài cũ. (7 phút) - HS1: Làm bài 5 - SGK ). - HS2: Viết các hệ thức liên hệ giữa đờng cao và các cạnh của tam giác vuông sau: m' p m n' n 3. Bài mới. Hoạt động của GV- HS Tg Ghi bảng Hoạt động 1: Luyện tập GV: Gọi hs đọc đề bài 6 ? Bài cho biết yếu tố nào HS : b' = 1; c' = 2 =>a ? Muốn tính đợc cạnh góc vuông ta áp dụng hệ thức nào? HS : b 2 = a. b' ; c 2 = a.c' GV: Gọi hs lên làm HS: khác làm vào vở. => Nhận xét. 35 Bài 6 - SGK Ta có: BC = BH + CH = 1 + 2 =3. Mà: AB 2 = BH. BC = 1. 3 = 3. => AB = 3 . 5 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh GV: Treo bảng phụ vẽ hình bài 8 ? Hãy quan sát hình và cho biết bài cho gì , yêu cầu tìm gì ? HS: Trả lời GV: Cho hs làm - 2hs lên bảng làm - Hs khác nhận xét Gv: Nhận xét. GV: Gọi hs đọc đề bài 9 (phần b dành cho học sinh Khá, giỏi) HS: Đọc đề Gv: Gọi 1 hs lên vẽ hình. - HS khác vẽ hình vào vở => Nhận xét. ? Tam giác DIL cân khi nào HS: DI= DL. ? Muốn chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau ta làm ntn? HS: Trả lời GV: Hớng dẫn HS theo sơ đồ: DIL cân DI = DL ADI = CDL Gv: Gọi hs lên trình bày. HS: Lên bảng, hs khác làm và nhận xét GV: Nhận xét. ? Muốn chứng minh tổng 2 2 1 1 DI DK + không đổi ta làm ntn ? HS: Suy nghĩ, trả lời ? Nếu thay DI = DL trong tổng 2 2 1 1 DI DK + thì ta có điều gì Có thể HD thêm: ? DK và DL là hai cạnh gì của tam giác nào? HS: 2 2 1 1 DL DK + = 2 1 DC ? Tổng này có thay đổi không? Vì AC 2 = HC. BC = 2. 3 = 6 => AC = 6 . Bài 8 SGK: a. x= 6 b. x= 2 y= 8 Bài 9 - SGK : a) DIL cân. Xét ADI và CDL có: 0 90IAD DCL= = (gt ) AD = CD ( gt ) ADI CDL= ( cùng phụ với góc IDC ) => ADI = CDL ( g-c-g) => DI = DL. Hay DIL cân tại D. b) 2 2 1 1 DI DK + không đổi. Ta có: 2 2 1 1 DI DK + = 2 2 1 1 DL DK + ( 1 ) Xét DKL có 0 90D = , DC là đờng cao, nên: 2 2 1 1 DL DK + = 2 1 DC ( 2 ) Từ (1) và (2) , suy ra: 2 2 1 1 DI DK + = 2 1 DC Do DC không đổi nên 2 1 DC không đổi. 6 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh sao? HS :Trả lời GV: Gọi hs lên trình bày - HS khác làm vào vở. => Nhận xét. Vậy 2 2 1 1 DI DK + không đổi. 4 . Luyện tập - Củng cố .(Đã làm trong bài) IV. H ớng dẫn về nhà .(2 phút) - Xem kĩ các bài tập đã chữa . - Làm các bài tập 7- SGK (69 ) + 10; 11; 13 - SBT (90- 91 ). 7 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày soạn: 27/ 08/ 2013 Ngày dạy : 31/ 08/ 1013 Tiết 4: luyện tập I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông. 2. Về kĩ năng: Rèn kĩ năng giải bài, trình bày bài cho học sinh. 3. Về thái độ: Giáo dục cho học sinh ý thức vận dụng toán vào thực tiễn đời sống. II. Chuẩn bị. Gv: Bảng phụ, Thớc thẳng, êke. Hs: Ôn tập các kiến thức liên quan. III. Tiến trình dạy học. 1. ổn định lớp (1phút) - Kiểm tra sĩ số lớp 2. kiểm tra bài cũ (Kết hợp bài) 3. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Tg Nội dung Hoạt động 1: Luyện tập GV: Đa bảng phụ hình vẽ. ? Ta có thể sử dụng kiến thức nào để tìm x, y. HS: Định lí Pitago và Đlí 3 GV: Yêu cầu hs nêu công thức cần sử dụng để tính x, y. ( Pi tago và định lí 3 ) HS: Một hs lên bảng làm - Nhận xét, đánh giá kết quả làm của hs. GV: lu ý hs quan sát kĩ hình vẽ để tìm cách giải ngắn gọn GV: Cho hs làm bài 6 tr90/ (sbt) ? Hãy nêu gt, kl của bài toán. ? Nêu cách tính AH. Tính BC > Tính AH ? Ngoài cách tính trên còn cách tính nào khác. ( Tính BC -> Tính BH hoặc CH -> Tính 40 Bài 3/90-Sbt a, - Theo Pytago ta có: y 2 = 7 2 + 9 2 = 130 => y = 130 - Theo hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông ta có: x.y = 7.9 7.9 63 x = = y 130 Bài 6/90-Sbt Giải 8 x 9 y 7 7 5 A B C H Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh AH ). ? Bài toán trên sử dụng những kiến thức nào để giải ? HS: Định lí PiTaGo , ĐL 1 và ĐL 3 - Một hs lên bảng GV: Lu ý hs kết quả khai căn cho chính xác Nếu kết quả lẻ thì để nguyên căn . GV: Chốt những KT quan trọng sử dụng giải BT GV: Yêu cầu hs đọc bài 15/T91- SBT - Đa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ (Dành cho học sinh khá, giỏi) ? Hãy tính AB HS: Theo dõi đề bài, suy nghĩ cách làm ? Dựa vào đâu để tính AB. HS: Sử dụng định lí Pytago, ? Trong ABE: AE = ? BE = ?. HS: Một em lên bảng làm bài. - Theo định lí Pytago ta có: BC = 2 2 5 7 74+ = - Theo hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông ta có: + AH.BC = AB.AC AB.AC 5.7 35 AH = = = BC 74 74 + AB 2 = BC.BH 2 2 AB 5 25 BH = = = BC 74 74 + AC 2 = BC.CH 2 2 AC 7 49 CH = = = BC 74 74 Bài 15/91-Sbt. - ABE có: E = 90 0 BE = CD = 10m AE = AD -ED = 8 - 4m - Theo định lí Pytago ta có: AB 2 = AE 2 + BE 2 = 4 2 + 10 2 = 116 => AB = 116 10,77 m 4. Củng cố. (2 phút) - Nêu các kiến thức đã vận dụng để giải các bài tập trên? IV. H ớng dẫn về nhà. (2phút ) - Nắm chắc các kiến thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông. - Xem lại các bài tập đã chữa. - BTVN: 18, 19/92-Sbt. 9 10m 8m 4m E D C B A Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày soạn: 03/ 9/ 2013 Ngày dạy : 06/ 9/ 2013 Tiết 5: tỉ số lợng giác của góc nhọn I. Mục tiêu. 1.Về kiến thức: Học sinh nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lợng giác của một góc nhọn. hiểu đợc các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng . Tính đợc tỉ số lợng giác của góc 45 0 và góc 60 0 thông qua ví dụ 1 và ví dụ 2 2. Về kĩ năng: Biết vận dụng vào giải các bài tập đơn giản và nâng cao 3. Về thái độ: Giáo dục ý thức học tập cho học sinh. II. Chuẩn bi : Gv : Bảng phụ, thớc thẳng, êke, thớc đo độ. Hs : Thớc, êke. Đọc trớc bài. III.Tiến trình dạy học. 1. ổn định lớp. (1phút) - Kiểm tra sĩ số lớp học 2. kiểm tra bài cũ (5phút) Cho ABC và ABC có à à 0 A A' 90 ;= = à à B B'= a, Chứng minh : ABC ABC b, Viết hệ thức tỉ lệ giữa các cạnh của chúng (mỗi vế là tỉ số giữa hai cạnh của cùng một tam giác) 3. Bài mới. Hoạt động của GV- HS Tg Nội dung Hoạt động 1: Khái niệm tỉ số lợng giác của một góc nhọn. GV :Vẽ ABC ( A = 90 0 ) => Giới thiệu cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền của góc B. ? Hãy nêu cạnh đối, cạnh kề, cạnh huyền của C. ? Hai vuông đồng dạng với nhau khi nào. HS: Trả lời - Ngợc lại trong hai vuông đồng dạng thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề, của một cặp góc nhọn là nh nhau. => Trong vuông các tỉ số này đặc trng cho độ lớn của góc nhọn. Gv: Yêu cầu Hs làm ?1 ? 0 45 ABC = là gì ? Ngợc lại 1 AC AB = hãy so sánh AC và AB. 18 1. Khái niệm tỉ số l ợng giác của một góc nhọn. a, Mở đầu. ?1 Cho ABC, A = 90 0 , B = a, 0 45 1 AC AB = = b, Cm: 0 60 3 AC AB = = 0 60 = C = 30 0 2 BC AB = hay BC = 2AB 10 [...]... vuông của một tam giác bằng 19 : 28 Tính các góc của nó GV: vẽ hình trên bảng rồi hỏi: Bài 35 (SGK -94 ) b chính là tan c b 19 tan = = 0,6786 34010' c 28 S: b 19 = c 28 Có + = 90 0 90 0 34010 55055 Bài 37 (SGK -94 ) a) Có AB2 + AC2 = 62 + 4,52 = 56,25 chính là tỉ số lợng giác nào ? Từ đó hãy tính góc và GV: Gọi hs đọc to đề bài 37 /94 - sgk 31 Trờng THCS Vũ Xá GV: Đa hình vẽ lên bảng phụ HS: Nêu... 49 0 cos51 cos510 *Nhận xét: Sgk/88 4 Củng cố (10) - Bài tập dành cho học sinh: Yếu, trng bình Bài 27/88-Sgk: Tính a, b, c trong các hình vẽ sau: C a, b, B 30 c = 5,774 cm a = 11,547 cm b = 10 cm a = 11,142 cm a 10 A M c B - Bài tập dành cho học sinh: Khá, giỏi Bài 59: ( SBT - 98 ) Tìm x; y trong hình vẽ sau: IV Hớng dẫn về nhà (2 phút) - Luyện kỹ năng giải tam giác vuông - VTVN: 27(c,d), 28, 29/ 88/ 89- Sgk... Nhắc lại các công thức lợng giác đã chứng minh trong bài học IV Hớng dẫn về nhà (1phút) - Xem lại các bài tập đã chữa - BTVN: 16, 17/77-Sgk + 28, 29/ 93-Sbt Ngày soạn: 11/ 9/ 2013 16 Trờng THCS Vũ Xá Ngày dạy : 14/ 9/ 2013 Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Tiết 8: hớng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lợng giác I Mục tiêu 1 Về kiến thức: - Học sinh hiểu đợc cách sử dụng máy tính cầm tay để tính... Cos25032 d, Cot 32015 2, So sánh: a, Sin200 và Sin700 b, Cot 20 và Cot 37040 IV Hớng dẫn về nhà (2phút) - Xem lại cách dùng mày tính để tìm tỉ số lợng giác của góc nhọn - Làm bài tập sgk Tr84 Ngày soạn:15/ 9/ 2013 18 Trờng THCS Vũ Xá Ngày dạy: 19/ 9/ 2013 Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Tiết 9: một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (tiết 1) I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh thiết lập đợc và nắm... = 5 ,9 c/ Xét tg ANC có : AN = AC Sin30 0 AC = AN : Sin30 0 = 3,6 : 0,5 = 7,304 cm 4 Củng cố (2phút) ? Ta đã giải những dạng toán nào ? Dựa vào những kiến thức nào để giải các dạng toán trên IV Hớng dẫn về nhà (2phút) - Nắm chắc hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông - Xem lại các bài tập đã chữa - BTVN: 30, 31, 32 /98 -Sgk Ngày soạn: 23/ 9/ 2013 24 Trờng THCS Vũ Xá Ngày dạy : 27/ 9/ 2013 Giáo. .. dạy- học 1 ổn định tổ chức(1 phút): - Kiểm tra sĩ số lớp học 2 Chuẩn bị thực hành (7 phút) GV: Giao mẫu báo cáo và dụng cụ thực hành cho các tổ * Đại diện tổ nhận báo cáo Báo cáo thực hành tiết 14 hình học của tổ .lớp 1)Xác định chiều cao : Hình vẽ 2)Xác định khoảng cách Hình vẽ a) Kết quả đo: CD = = OC = b)Tính AD = AB + BD a) Kết quả đo: - Kẻ Ax AB - Lấy C Ax Đo AC = xác định b) Tính AB 3 Học. .. 4 Củng cố (12) - Bài tập dành cho học sinh: yếu, trung bình Bài1: Cho hình vẽ (Bảng phụ) B Tính: AC, BC, BD AC 25.03 cm BC 32,67 cm BD 23,17 cm 21cm 40 A D C ? Nhắc lại nội dung định lí về cạnh và góc trong tam giác vuông - Bài tập dành cho học sinh: Khá, giỏi Bài 66: ( SBT - 99 ) ã Góc giữa tia sáng mặt trời và bóng cột cờ là MNK ã Ta có: tan MKN = 3,5 MN 0,7 292 = 4,8 MK ã MKN 3606 Vậy góc giữa... 2013 Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Tiết 16: kiểm tra chơng I I Mục tiêu 1 Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá khả năng nhận thức của Hs trong chơng I 2 Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kỹ năng về tính toán các tỉ số lợng giác của góc nhọn 3 Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học II Chuẩn bị : GV: Đề bài HS: Ôn tập chơng I và giấy kiểm tra III Tiến trình dạy học 1 ổn định: - Kiểm tra sĩ số lớp học. .. Chuẩn bị : GV: Giác kế , ê ke đạc HS: Thớc cuộn, máy tính bỏ túi, bảng số, giấy , bút III.Tiến trình dạy- học 1 ổn định tổ chức: (1 phút): - Kiểm tra sĩ số lớp học 2 Giáo viên hớng dẫn học sinh thực hành Hoạt động của GV và HS Tg Hoạt động 1 Hớng dẫn HS 1) Xác định chiều cao : GV: Đa hình 34 (SGK -90 ) lên bảng 20 HS: Ta có thể xác định trực tiếp góc AOB bằng giác kế, xác định trực tiếp đoạn OC, OD bằng... 3606 IV Hớng dẫn về nhà.(2phút) - Nắm chắc các hệ thức - BTVN: 26/88-Sgk + 52 /97 -Sbt Ngày soạn: 16/ 9/ 2013 20 Trờng THCS Vũ Xá Ngày dạy : 20/ 9/ 2013 Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Tiết 10: một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (tiết 2) I Mục tiêu Kiến thức: Học sinh hiểu đợc thuật ngữ giải tam giác vuông là gì Kỹ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông . 19/ 92-Sbt. 9 10m 8m 4m E D C B A Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày soạn: 03/ 9/ 2013 Ngày dạy : 06/ 9/ 2013 Tiết 5: tỉ số lợng giác của góc nhọn I. Mục tiêu. 1.Về kiến thức: Học. Tr84 Ngày soạn:15/ 9/ 2013 18 Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng Văn Mạnh Ngày dạy: 19/ 9/ 2013 Tiết 9: một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (tiết 1) I. Mục tiêu. Kiến thức: Học sinh thiết. minh trong bài học. IV. H ớng dẫn về nhà. (1phút) - Xem lại các bài tập đã chữa. - BTVN: 16, 17/77-Sgk + 28, 29/ 93-Sbt Ngày soạn: 11/ 9/ 2013 16 B C A B C A Trờng THCS Vũ Xá Giáo viên: Dơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hình học 9 cả năm 2014, Giáo án hình học 9 cả năm 2014,