Giáo án đại số lớp 9 đã giảm tải đầy đủ

131 967 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:06

Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 CHƯƠNG I - CĂN BẬC HAI, CĂN BẬC BA Ngày soạn: 15/8/2014 Tiết 1: Căn Bậc hai A. Mục tiêu -Kiến thức: Học sinh hiểu được định nghĩa, ký hiệu về căn bậc 2 số học của số không âm.Phân biệt được CBHSH và căn bậc hai. - Kỹ năng: Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. - Thái độ :Rèn tính cẩn thận chính xác, làm việc hợp tác. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: - Máy tính bỏ túi - Bảng phụ ghi sẵn câu hỏi, bài tập HS: - Ôn tập khái niệm về căn bậc 2 (Toán 7) - Bảng phụ – máy tính bỏ túi. C. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: - Giới thiệu chương trình và cách học bộ môn - Giáo viên nói – học sinh nghe Hoạt động 2: Bài mới GV: Hãy nêu định nghĩa căn bậc 2 của 1 số a không âm. 1. Căn bậc 2 số học HS: Trả lời a. ĐN căn bậc 2 của một số không âm a GV: Với số a dương có mấy căn bậc 2. Cho ví dụ? Hãy viết dưới dạng ký hiệu. - Làm ? 1 SGK - Căn bậc 2 của một số không âm a là số x sao cho 2 x = a - Số a > 0 có đúng 2 căn bậc 2 là 2 số đối nhau. a và - a . GV gọi 4 học sinh trả lời, mỗi học sinh 1 ý. GV:Số 0 có mấy căn bậc 2. Giáo viên giới thiệu căn bậc 2 số học của một số không âm a. GV đưa ra phần chú ý để viết ký hiệu ĐN. Giáo viên giới thiệu thuật ngữ: phép khai phương. GV cho HS làm ? 2 SGK GV trình bày mẫu 1 phần, sau đó gọi học sinh làm các phần còn lại. GV cho học sinh làm ? 3 SGK sau đó gọi học sinh trả lời. - Số 0 có đúng 1 căn bậc 2 là chính số 0: 0 = 0. b. Định nghĩa căn bậc 2 số học: Với số dương a số a được gọi là căn bậc 2 số học của a. Ví dụ: Căn bậc 2 số học của 16 là 16 = 4 Chú ý: Với a ≥ 0 ta có: x = a ⇔ x ≥ 0 x 2 = a Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 1 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 GV: Cho a, b ≥0 và a<b Hãy so sánh a và b Cho a và b ≥ 0 và a < b 2. So sánh các căn bậc hai số học: Định lý: Với hai số a và b không âm ta có: a < b ⇔ a < b Hãy so sánh a và b. (GV có thể cho học sinh nêu VD cụ thể) Giáo viên cho học sinh làm (94) và gọi 2 học sinh lên bảng trình bày: Giáo viên gọi học sinh trả lời (Dựa vào đâu để có thể làm được như vậy) Giáo viên trình bày mẫu. Ví dụ 1: So sánh 3 và 8 Giải: C 1 : Có 9 > 8 nên 9 > 8 Vậy 3> 8 C 2 : Có 3 2 = 9; ( 8 ) 2 = 8 Vì 9 > 8 ⇒ 3 > 8 Ví dụ 2: Tìm số x> 0 biết: a. x > 5 b. x < 3 Giải: a. Vì x ≥ 0; 5 > 0 nên x > 5 ⇔ x > 25 (Bình phương hai vế) b. Vì x ≥ 0 và 3> 0 nên x < 3 ⇔ x < 9 (Bình phương hai vế)Vậy 0 ≤ x < 9 GV cho học sinh làm (? 5) sau đó gọi 2 học sinh lên bảng trình bày. ?5 Hoạt động 3: Củng cố GV cho học sinh làm BT 1 (SGK) sau đó gọi học sinh trả lời, mỗi học sinh 1 ý. GV cho học sinh làm bài 3 (SGK) theo nhóm. Trước khi làm yêu cầu học sinh trả lời nghiệm của mỗi phương trình là gì? x 2 = 0 là gì? 3. Luyện tập: Bài 1: (SGK - 6) Căn bậc 2 số học của 121 là 11 ⇒ Căn bậc 2 của 121 là 11 và -11. Bài 3: (SGK - 6) X 2 = 2 ⇒ 2 2; 2x = − GV: đưa bảng phụ ghi sẵn bài 4 (SBT) lên y/c 1/2 lớp làm ý b, d. Giáo viên gọi đại diện các dãy lên làm bài Bài 4: (SBT – trang 4) So sánh (không dùng máy tính hay bảng số) a. 2 và 2 + 1 c. 2 31 và 10 b. 1 và 3 - 1 d. - 3 11 và -12 Bài làm: a. Có 1< 2 ⇒ 1 < 2 ⇒ 2 < 2 + 1 b. Có: 4 > 3 ⇒ 4 > 3 ⇒ 2 – 1 > 3 - 1 c. Có 31 > 5 ⇒ 31 > 25 ⇒ 2 31 > 10 d.có 11 < 16 ⇒ 11 < 16 ⇒ -3 11 > -12 Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà - Học thuộc và nắm vững định nghĩa căn bậc 2 số học của số a ≥ 0 - Nắm vững định lý so sánh các căn bậc 2 số học. - Làm BT 1, 2,4 (SGK 6, 7) 1, 4, 7,9 (SBT – 3,4) - ôn tập định lý Pitago và quy tắc tính gttđ của 1 số Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 2 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Tiết 2: CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 2 A = A Ngày soạn: 15/8/2012 A. Mục tiêu -Kiến thức: Học sinh biết cách tìm ĐKXĐ (hay điều kiện có nghĩa) của A và có kỹ năng thực hiện điều đó khi BT A không phức tạp. - Kỹ năng :HS Biết chứng minh định lý 2 a = a và vận dụng hằng đẳng thức 2 A = A để rút gọn biểu thức. -Thái độ : cẩn thận, chính xác,linh hoat,làm việc hợp tác. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: Bảng phụ ghi bài tập HS: Ôn tập định lý Pitago, quy tắc tính GTTĐ của 1 số. C. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: GV nêu câu hỏi KT HS1: Nêu ĐN căn bậc 2 số học của a. Viết dưới dạng ký hiệu. 2 học sinh lên bảng thực hiện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai? a. Căn bậc 2 của 64 là 8 và - 8 b. 64 = ± 8 c. ( 3 ) 2 = 9 d. x < 5 ⇒ x < 25 a. Đ b. S c. S d. S (0 ≤ x ≤ 25) HS2: Phát biểu và viết định lý so sánh các căn bậc 2 số họ. Làm BT 4 (SGK) Học sinh dưới lớp theo dõi nhận xét, GV đánh giá cho điểm. Hoạt động 2: Bài mới. GV yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi 1. Sau đó giáo viên giới thiệu 2 25 x− là căn thức bậc 2 của 25 – x 2 còn 25 – x 2 là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. Gọi 1 học sinh đọc “Một cách tổng quát” 1. Căn thức bậc 2: ? 1 (SGK) Tổng quát: SGK Cho học sinh nhắc lại: a (Với a là một số) được XĐ khi nào? Tương tự A được xác định khi nào? Yêu cầu học sinh làm ví dụ. Giáo viên cho HS làm (? 2) và gọi 1HS lên bảng trình bày. GV cho học sinh làm (?3) theo nhóm sau đó gọi đại diện các nhóm trả lời. A xác định (hay có nghĩa) ⇔ A ≥ 0 Ví dụ: 5−x xác định ⇔ x -5 ≥ 0 ⇔ x ≥ 5 ?2 ?3 Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 3 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Nhận xét các gt của 2 a ⇒ Đưa ra định lý. Hãy CM định lý đó. Ta phải chứng tỏ điều gì? Bài 11 (SGK - 11) a. 16 . 25 + 196 : 49 = 4 . 5 + 14: 7 = 20 + 2 = 22 b. 36 : 18.3.2 2 - 169 = 36 : 2 18 - 2 13 = 36 : 18 – 13 =2- 13=-11 2.Hằng đẳng thức 2 A = A Định lý: Với mọi a, ta có: 2 a = a Chứng minh: Ta có: a ≥ 0 nên: - Nếu a ≥ 0 thì a = a -> ( a ) 2 = a 2 - Nếu a< 0 thì a = - a nên( a ) 2 = (- a) 2 = a 2 Do đó: ( a ) 2 = a 2 ∀a Vậy a chính là căn bậc hai số học của a 2 tức là 2 a = a Giáo viên đưa ra vídụ yêu cầu HS tính: Ví dụ 1: Tính: 2 12 = 12 = 12 ; )9(− = 9− = 9 2 )12( − = 12 − = 2 - 1 (Vì 2 > 1) 2 )35( − = 35 − = 3 - 5 (Vì 3 > 5 ) GV: Định lý trên vẫn đúng với A là một biểu thức. ⇒ Nêu cách tính 2 A Chú ý: Với A là một biểu thức ta có: 2 A = A = A nếu A ≥ 0 - A nếu A< 0 GV yêu cầu học sinh làm và gọi HS trả lời: Ví dụ 2: Rút gọn a. 2 )3( −x với x ≥ 3 Có 2 )3( −x = 3−x = x – 3 vì x ≥ 3 b. 10 a với a < 0 Có 10 a = 25 )(a = 5 a = - a 5 vì a < 0 HS nêu cách làm gọi một hs khá lên thực hiện GV cho HS dưới lớp nhắc lai quy tắc biến đổi bất đẳng thức Bài tập nâng cao: Bài 1: Rút gọn cho: A = 44 2 +−− xxx a. Tìm điều kiện XĐ của A b. Rút gọn A. Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 4 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 -quy tắc chuyển vế . -quy tắc nhân hai vế với một số Hoạt động 3: Củng cố GV nêu câu hỏi để HS trả lời: + A có nghĩa khi nào? + Tính 2 A GV cho HS làm các bài tập theo nhóm và yêu cầu đại diện các nhóm trả lời. Bài làm: Có A = 2 )2( −− xx = 2−− xx a. A có nghĩa ⇔ x ≥ 2−x x ≥ 0 ⇔ x 2 ≥ x 2 – 4x + 4 ⇔ 0 4 4 x x ≥   ≥  ⇒ x ≥ 1. Vậy TXĐ của A: x ≥ 1 b. Có A = 2−− xx - Nếu x ≥ 2 ⇒ 2−x = x – 2 Khi đó: A = 2+− xx = 2 Nếu 1 < x< 2 ⇒ 2−x = 2 – x Khi đó A = 2−+ xx = 22 −x Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà: - ĐK để A có nghĩa, hằng đẳng thức 2 A = A - CM định lý 2 a = a - Làm BT: 6, 7, 8, 9, 10 (SGK) + BT 6, 7, 8 Tiết 3: LUYỆN TẬP Ngày soạn: 19/8/2012 A. Mục tiêu -Kiến thức: HS được rèn kỹ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức 2 A = A để rút gọn biểu thức: - Kỹ năng: Học sinh được luyện tập về phép khai phương để tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình. -Thái độ: Tự giác, cẩn thận, chính xác ,linh hoạt,làm việc hợp tác. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: Bảng phụ ghi 7 hằng đẳng thức. HS: Ôn tập các hằng đẳng thức và biểu diễn nghiệm của BPT trên trục số. C. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 5 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ HS1: Nêu điều kiện để A có nghĩa - Chữa bài tập 10 (SGK) HS2: Viết công thức 2 A Chữa bài tập 9 (SGK) HS dưới lớp theo dõi, nhận xét đánh giá. GV đánh giá cho điểm. 2 học sinh lên bảng thực hiện Hoạt động 2: Luyện tập Luyện tập GV cho HS làm . GV gọi 2 em trả lời. Bài 11 (SGK - 11) c. 81 = 2 9 = 9 = 3 d. 22 43 + = 169 + = 25 = 5 Giáo viên cho học sinh nhắc lại ĐK để A có nghĩa. Sau đó yêu cầu học sinh làm theo nhóm và gọi 4 học sinh lên bảng thực hiện, mỗi học sinh 1 ý. Bài 12: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa. a. 72 +x có nghĩa ⇔ 2x + 7 ≥ 0 ⇔ x ≥ - 7 2 c. x+−1 1 có nghĩa ⇔ 1 1 −x ≥ 0 ⇔ x -1 > 0 ⇔ x > 1 d. 2 1 x+ có nghĩa ⇔ 1 + x 2 ≥ 0 với ∀x nên 2 1 x+ có nghĩa với mọi x. GV cho học sinh nhắc lại 2 A = ? Sau đó yêu cầu học sinh làm bài theo nhóm mỗi nhóm 1 ý và đại diện các nhóm lên bảng trình bày. Bài 13: Rút gọn các biểu thức: a. 2 2 a - 5a với a<0 = 2 a - 5a = 2 (-a) – 5a (Vì a < 0) = - 2a – 5a = - 7a b. 4 9a + 3a 2 = 22 )3( a + 3a 2 = 3a 2 + 3a 2 = 6a 2 (Vì 3a 2 ≥ 0) Giáo viên cho học sinh nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ ⇒ Đưa ra hằng đẳng thức về căn bậc 2. Yêu cầu HS vận dụng hằng đẳng thức để làm BT 14 và gọi HS trả lời. Đối với PT bậc từ 2 trở lên ta giải như Bài 14: (SGK - 11) Phân tích thành nhân tử. a. x 2 – 3 2 = x 2 – ( 3 ) 2 = (x - 3 ) (x + 3 ) c. x 2 + 2 3 x + 3 = x 2 + 2x 3 + ( 3 ) 2 = (x + 3 ) 2 Bài 15: Giải phương trình: Thế nào? Vận dụng để làm BT. Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng trình bày. a. x 2 – 5 = 0 ⇔ (x - 5 ) (x + 5 ) = 0 5 0 5 0 x x  − = ⇔  + =   5 5 x x  = ⇔  = −   Vậy S = 5 ;- 5 Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 6 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Cách khác: 2 1 2 5 5 5; 5x x x x= ⇒ = ⇒ = = − b. x 2 - 2 11 x+ 11 =0 ⇔ x 2 – 2x 11 + ( 11 ) 2 = 0 ⇔ (x - 11 ) 2 = 0 ⇔ 11x − ⇔ x = 11 Vậy S = { } 11 GV cho HS nêu cách làm Bài tập nâng cao: Bài 1: Rút gọn cho: A = 2 6 9x x x− − + a. Tìm điều kiện XĐ của A b. Rút gọn A. Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà - Ôn lại kiến thức Đ1, Đ2 - Làm các dạng BT như: Tìm điều kiện để BT có nghĩa, rút gọn BT, phân tích đa thức thành nhân tử, giải PT. - Làm BT 12, 14, 15, 16, 17 (SBT – T5 , 6) Tiết 4: LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG Ngày soạn: 20/8/2012 A. Mục tiêu - HS nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. - Có kỹ năng dùng các quy tắc khai phương 1 tích và nhân các căn thức bậc 2 trong tính toán và biến đổi biểu thức. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: Bảng phụ ghi BT HS C. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ GV nêu yêu cầu kiểm tra và dựa vào 1 học sinh lên bảng thực hiện yêu cầu sửa sai thành đúng. Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 7 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 bảng phụ đã ghi sẵn BT. Điền dấu X vào ô thích hợp. GV yêu cầu cả lớp làm theo dõi bài của bạn, nhận xét. GV đánh giá cho điểm. Cho HS nhắc lại ĐN căn bậc hai số học của 1 số a≥ 0 ghi CT GV ghi bảng Hoạt động 1: Bài mới GV cho HS làm (?1) (SGK - 12)sau đó gọi HS trả lời. Từ VD cụ thể hãy đưa ra trường hợp tổng quát. (nêu rõ ĐK) 1. Định lý: ?1 Ta có 16.25 400 20 16. 25 4.5 20 16.25 16. 25 = = = = ⇒ = Với 2 số a và b không âm ta có: ab = a . b HS: ab = a . b (a≥ 0; b≥ 0 ) GV yêu cầu học sinh CM theo hướng dẫn. - a≥ 0; b≥ 0, có NX gì về a ; b ; a . b Hãy tính ( ba. ) 2 ⇔ a . b được gọi là gì của ab. ab đượcgọi là gì của ab. ⇒ Rút ra kết luận gì? Gọi 1 HS chứng minh. GV đưa ra phần chú ý. Chứng minh: Vì a ≥ 0, b ≥ 0 nên a , b XĐ và không âm, a . b XĐ và không âm. Có ( a . b ) 2 = ( a ) 2 . ( b ) 2 = ab ⇒ a . b là căn bậc 2 số học của ab. Thế mà ab cũng là CBHSH của ab. Vậy ab = a . b Chú ý: Định lý trên có thể mở rộng cho tích của nhiều số không âm. GV chỉ vào định lý và nói: Với hai số a,b ≥ 0 định lý cho ta phép suy luận theo hai chiều ngược nhau do đó ta có 2 quy tắc sau: - Quy tắc khai phương 1 tích - Quy tắc nhân các căn thức bậc hai (Chiều từ phải sang) em nào có thể 2. áp dụng: a. Quy tắc khai phương một tích: ab = a . b với a ≥ 0, b ≥ 0. Quy tắc : SGK Ví dụ 1: Tính a. 25.44,1.49 = 49 . 44.1 . 25 = 7 . 1, 2. 5 = 42 Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 8 Câ u Nội dung Đún g Sai 1 x23 − XĐ ⇔ x ≥ 2 3 x 2 2 1 x XĐ ⇔ x ≠ 0 x 3 4 2 )3,0(− = 1,2 x 4 - 2 )2(− = 4 x 5 2 )21( − = 12 − x Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 phả biểu được quy tắc khai phương 1 tích. ⇒ áp dụng làm các ví dụ: Yêu cầu học sinh vận dụng làm (?2). Sau đó b. 40.810 = 400.81 = 9.20 = 180 ?2 gọi học sinh trả lời. + Nêu công thức. + Phát biểu công thức thành quy tắc. b. Quy tắc nhân các căn thức bậc 2: a . b = ab (a ≥ 0; b ≥ 0) GV yêu cầu HS vận dụng quy tắc để làm VD. GV : Quy tắc trên vẫn đúng trong trường hợp A,B là các biểu thức không âm. ⇒ Đưa ra 2 chú ý. GV cho học sinh làm (?3) theo nhóm và kiểm tra trên bảng phụ. Quy tắc: SGK Ví dụ 2: Tính a. 2 . 50 = 50.2 = 100 = 10 b. 3,1 . 52 . 10 = 10.52.3,1 = 52.13 = 4.13.13 = 22 2.13 = 26 Chú ý:Với hai biểu thức không âm A và B ta có: AB = A . B Đặc biệt với A ≥ 0 ta có: ( A ) 2 = 2 A = A ?3 GV cho HS vận dụng làm VD. Gọi HS trả lời. GV cho học sinh làm (?4) theo nhóm và kiểm tra trên bảng phụ. VD3: Rút gọn biểu thức a. a8 . a2 với a ≥ 0 = aa 2.8 = 2 16a = )4( 2 a = a4 = 4a (Vì a≥0) b. 42 81 ba = 2 )9( ab = 2 9ab = 9b 2 a ?4với a và b không âm 3 4 2 2 2 2 3 . 12 36. 6 2 .32 64 8 a a a a a ab a b ab = = = = (Vì a,b không âm) Bài 24 (SGK) Rút gọn rồi tính GTBT (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) a. A = )961(4 2 xx ++ tại x = - 2 = 42 )31(2 x+ = 22 ))31(2( x+ = 2 ((1 + 3x) 2 ) = 2 (1+ 3x) 2 (Vì (1 + 3x) 2 ≥ 0 ∀x) Tại x= - 2 thì: A = 2 (1 - 3 2 ) 2 ⇒ A ≈ 21, 029 Hoạt động 3: Củng cố Cho học sinh phát biểu lại định lý liên 3. Luyện tập: Bài 19 (SGK) Rút gọn: Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 9 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 hệ giữa phép nhân và phép khai phương. - Định lý được tổng quát như thế nào? - Phát biểu quy tắc khai phương 1 tích? Nhân các căn thức bậc 2? - Yêu cầu học sinh làm BT 17 (b, d), 18 (b, d); 19 (c, d) SGK. Sau đó gọi HS trả lời miệng. c. 2 )1(48.27 a− với a > 1 = 222 )1(4.3.3.3 a− = 222 )1(4.9 a− = 22 4.9 . 2 )1( a− = 36 (a - 1) (Vì a>1) → 1 – a < 0 d. ba − 1 24 )( baa − với a > b = ba − 1 22 )(a . 2 )( ba − = ba − 1 2 a . ba − = ba − 1 a 2 (a - b )= a 2 HĐ4: Hướng dẫn về nhà Học thuộc định lý và cách chứng minh Làm các bài tập còn lại SGK +BT23, 24(SBT) Tiết 5: LUYỆN TẬP Ngày soạn: 22/8/2012 A/ Mục tiêu - Củng cố cho học sinh kỹ năng dùng các quy tắc khai phương 1 tích bà nhân các căn thức bậc 2 trong tính toán và biến đổi biểu thức. - Về mặt rèn luyện tư duy, tập cho học sinh cách tính nhẩm, tính nhanh vận dụng làm các bài tập chứng minh, rút gọn, tìm x và so sánh hai biểu thức. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: Bảng phụ ghi BT HS C. Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Giáo viên nêu yêu cầu kiểm tra. HS1: Phát biểu định lý liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Chữa BT 20 (SGK - 15) HS2: Phát biểu quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn thức bậc 2. 2 HS lên bảng thực hiện Bài 20: a ≥ 0 ⇒ A = 9 -12a + a 2 a < 0 ⇒ A = 9 + a 2 Chữa BT 21 (SGK - 15) HS dưới lớp theo dõi nhận xét sửa sai nếu có HV đánh giá cho điểm. Bài 21: Chọn (B): 120 Hoạt động 2 Luyện tập Em có nhận xét gì về các biểu thức dưới căn? Hãy biến đổi hằng đẳng thức rồi tính. Dạng 1: Tính giá trị căn thức Bài 22 (SGK - 15) Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 10 [...]... Chữa bài 30 (c) + Chữa bài 28 (a) Dạng 1: Tính Bài 32 (a, d) (SGK - 19) Tính: a 1 9 4 5 0,01 = 16 9 1 9 16 5 4 9 0,01 Trường THCS Tam Hưng Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 = 25 16 49 9 5 7 1 7 1 = = 4 3 10 24 100 (1 49 + 76)(1 49 − 76) (457 − 384)(457 +384) 1 49 2 − 76 2 = 457 2 − 384 2 d 225.73 841.73 225 = 841 15 = 29 = Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn bài 36 Bài 36: (SGK) Mỗi khẳng định sau... Mỗi số a đều có duy nhất 1 căn bậc 3 Căn bậc 3 của số dương là số dương Căn bậc 3 của số 0 là số 0 Căn bậc 3 của số âm là số âm GV nhấn mạnh sự khác nhau giữa căn Ký hiệu căn bậc 3 của số a là 3 a bậc 3 và căn bậc 2 Phép tìm căn bậc 3 của 1 số gọi là phép GV giới thiệu kí hiệu căn bậc 3 của số a: khai căn thức bậc ba 3 a Vậy ( 3 a )3 = 3 a 2 = a Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh 35 Trường THCS Tam Hưng Giáo án. .. nhà Xem lại các dạng bài tập đã chữa Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Vậy với a > 4 thì 34 Q>0 Trường THCS Tam Hưng Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Tiết 17: Căn bậc 3 Ngày soạn 26 /9/ 2012 A Mục tiêu: - HS nắm được định nghĩa căn bậc 3 và kiểm tra được 1 số là căn bậc 3 của số không - Biết được 1 số tính chất của căn bậc 3 - Học sinh được giới thiệu cách tìm căn bậc 3 nhờ bảng số và máy tính bỏ túi - Rèn... Rút gọn 28 Trường THCS Tam Hưng b 150 + 1,6 160 + 4,5 2 = 25,6 + 4,5 8 3 2 3 6 6 9 2 24 - 6 32 9 2 6 - 6 =5 6 +4 6 + 2 3 = 5 6 + 4 6 + 3 6 - 6 = 11 6 =5 6 + Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 4m − 8mx + 4mx 2 với(m >0 81 m 1 − 2x + x 2 x ≠1 m (1 − x) 2 = 4m(1 − 2 x + x 2 ) 92 m 2m 1 − x 2 m 4m(1 − x) 2 = = 1− x 9 9 9 (với m >0; x ≠ 1 ) = Để chứng minh một đẳng thức ta làm như thế nào? Để rút gọn... học sinh 99 9 99 9 Tính: a, = = 9 =3 trả lời 111 111 GV: Định lý trên vẫn đúng trong 2 52 52 4 b = = = trường hợp BT A ≥ 0 và BT B > 0, sau 3 117 9 117 đó đưa ra chú ý Giáo viên đưa ra ví dụ hướng dẫn HS Chú ý: Với BT A ≥ 0 và B > 0 làm A A Ta có: = B B HS vận dụng quy tắc làm (? 4) SGK (?4) VD: Rút gọn các biểu thức sau: GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện a b Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh 16a 2 = 9 72a = 2a... giá tri tìm được có TMĐK? ⇔4 Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh 11 x =8 Trường THCS Tam Hưng Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 ⇔ b làm tương tự x =2 ⇔ x=4 b x − 3 + 9 x − 27 + 16 x − 48 = 16 ĐK: x ≥ 3 ⇔ x−3 + 9( x − 3) + ⇔ x − 3 (1 + ⇔ x − 3 (1 +3 + 4) = 16 ⇔ 9+ 16( x − 3) = 16 16 ) =16 x−3 = 16 8 ⇔ x- 3 = 4 ⇔ x = 7 (TMĐK) Bài 12: Tìm x, y sao cho: BT nâng cao:(dành cho HS lớp 9b) GV đưa đầu bài lên bảng... Hoạt động 3: Luyện tập Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách ⇒ 2 5 > 3 2 làm cho cả lớp làm và gọi hai học sinh lên bảng thực hiện Bài 1 :Rút gọn các biểu thức sau: a 18( 2 − 3 ) 2 b 1 48 - 2 75 2 33 11 + 5 12 3 c.5 a - 4b 25a + 5a 16ab 2 - 2 9a (a>0, b> 0) 3 Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh 21 Trường THCS Tam Hưng Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Giải: a 18( 2 − 3 ) 2 = 18.( 3 − 2 ) = 9. 2 ( 3 − 2 ) =3 2 (.. .Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 Gọi 2 HS lên bảng: mỗi học sinh làm 1 a 13 2 − 12 2 b 17 2 − 8 2 ý Bài làm: GV cho HS khác kiểm tra đánh giá cho điểm a 13 2 − 12 2 = (13 + 12)(13 − 12) = 25.1 = 5 2 = 5 b 17 2 − 8 2 = (17 + 8)(17 − 8) = 25 .9 = (5.3) 2 = 15 Dạng 2: Chứng minh Bài 23 (SGK - 15) CM 2 số: ( 2006 - 2005 ) và ( 2006 + 2005 ) Là hai số nghịch đảo của nhau: Thế nào là hai số nghịch... (Vì a > 0) ⇒ M–1 5 – 3 = 2 Vì -1 < x< 1 ⇒ 1 – x2 > 0 ⇒ M > 0 Xét M2 = (5 − 3 x ) 2 25 − 30 x + 9 x 2 = 1− x2 1− x2 (3 − 5... 2 HS khác nhắc lại Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh 13 Trường THCS Tam Hưng Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 - GV yêu cầu học sinh làm (?2) SGK a = b a b (a ≥ 0, b > 0) sau đó gọi HS trả lời Quy tắc: SGK - Giáo viên giới thiệu chiều ngược lại của định lý là quy tắc chia hai căn bậc 2 (?2) SGK Tính 15 225 225 - Yêu cầu học sinh phát biểu quy tắc a 256 = 256 = 16 – 196 b 0,0 196 = = 196 14 = 10.000 10.000 . a, 111 99 9 = 111 99 9 = 9 =3. b. 117 52 = 117 52 = 9 4 = 3 2 Chú ý: Với BT A ≥ 0 và B > 0 Ta có: B A = B A (?4) VD: Rút gọn các biểu thức sau: a. 9 16 2 a = 9 16 2 a . a Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 1 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 GV: Cho a, b ≥0 và a<b Hãy so sánh a và b Cho a và b ≥ 0 và a < b 2. So sánh các căn bậc hai số. b≥0) Giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Trường THCS Tam Hưng 19 Giáo án Đại số 9 Năm học 2014 - 2015 GV: Phép biến đổi ba 2 = a b được gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Em hãy cho biết thừa số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 đã giảm tải đầy đủ, Giáo án đại số lớp 9 đã giảm tải đầy đủ, Giáo án đại số lớp 9 đã giảm tải đầy đủ