0

Giáo án đại số lớp 9 hk 2

79 996 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:24

Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 39 Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 9C: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Áp dụng giải hệ phương trình. 2. Kỹ năng: HS biết cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. 3. Thái độ: Bồi dưỡng cho Hs khả năng tư duy Lô gíc, tính tò mò, tìm tòi, sáng tạo khi học toán. Đoàn kết, có trách nhiệm khi làm việc theo nhóm. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, giáo án. Học sinh : SGK. Bảng cá nhân. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Đồ dùng Hoạt động 1 GV.Nêu quy tắc cộng đại số (SGK) - Minh hoạ quy tắc bằng VD1. - Gọi một HS cộng từng vế 2 phương trình (1) và (2). HS. Tiến hành cộng và cho kết quả. G V. Hướng dẫn, giúp HS thực hiện từng bước. GV. Kiểm tra xem (1;1) có phải là nghiệm của hệ phương trình không? GV. Gọi một HS đứng tại chỗ thực hiện yêu cầu ?1. . GV. Hãy nhận xét về hệ phương trình cuối HS. Nêu nhận xét: Hệ phương trình 1. Quy tắc cộng đại số. (SGK) Ví dụ 1. Xét hệ phương trình. (I)    =− =+ )1(12 )2(2 yx yx Cộng từng vế của phương trình (1) và (2) ta được hệ phương trình mới tương đương là.       = =+ ⇔ +=++− =+ 33 2 212 2 x yx yxyx yx       = = = =+ ⇔⇔ 1 1 1 21 x y x y Vậy: S = { } 1;1 ?1. Xét hệ phương trình.       −=−−− =+ ⇔ =− =+ 212 1 12 2 yxyx yx yx yx ⇔    −=− =+ 122 2 yx yx SGK Toán 9 Giáo án Đại số 9 1 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên mới không có một phương trình được triệt tiêu một ẩn. Hoạt động 2 GV. -Thực chất quy tắc cộng đại số giúp chúng ta khử đi một ẩn trong một phương trình để thuận lợi cho việc giải hệ phương trình. - Nêu hệ phương trình ở VD2 và nêu câu hỏi: Ta sẽ khử đi ẩn nào? HS: Khử ẩn y, vì hệ số của ẩn y ở 2 phương trình đối nhau nên khi cộng vào sẽ mất đi. GV. Hãy áp dụng quy tắc để giải hệ phương trình. Gọi HS trình bày cách làm và kết quả. GV. Nêu yêu cầu ?3. GV. Hãy nhận xét các hệ số của từng ẩn trong hệ phương trình. HS. Có hệ số của x bằng nhau. GV. Ta dùng phép tính gì để triệt tiêu ẩn x trong một phương trình. HS. Phép tính trừ. GV. Cho HS làm bài vào bảng con. HS.Làm vào bảng con. GV. Lấy 2 bài đại diện lên bảng. HS. Nhận xét, bổ sung bài trên bảng. GV. Khi hệ số của một trong 2 ẩn của hệ phương trình bằng nhau hoặc đối nhau thì ta thực hiện như thế nào? HS. Hệ số bằng nhau: Trừ Hệ số đối nhau: Cộng 2 Áp dụng 2.1 Trường hợp 1: Các hệ số của cùng một ẩn nào đó của 1 trong 2 phương trình bằng nhau hoặc đối nhau. Ví dụ 2. Giải hệ phương trình.       +=−++ =− ⇔ =+ =− 632 6 32 6 yxyx yx yx yx ⇔       = −= = =− ⇔⇔ 3 3 93 6 x y x yx Vậy S = { } 3;3 − ?3. Ví dụ 3: Giải hệ phương trình       −=+−+ =− ⇔ =+ =− 493222 432 922 432 yxyx yx yx yx ⇔       = =− ⇔ = =− 1 41.32 55 432 y x y yx ⇔      = = 2 7 1 x y Vậy S =       1; 2 7 SGK Toán 9 4. Củng cố: Nhắc lại một số cách biến đổi để giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. 5. Dặn dò - Hướng dẫn học ở nhà: BTVN: 20 đ24 (T19-SGK) Giáo án Đại số 9 2 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 40: Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 9C: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ (Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức : Giúp học sinh hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Áp dụng giải hệ phương trình. 2. Kỹ năng: HS biết cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. 3.Thái độ: Bồi dưỡng cho Hs khả năng tư duy Lô gíc, tính tò mò, tìm tòi, sáng tạo khi học toán. Đoàn kết, có trách nhiệm khi làm việc theo nhóm. II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn , sgk. HS: Ôn lại định nghĩa căn bậc hai. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra: - Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai ở đã học lớp 7? 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Đồ dùng Hoạt động 1 GV. Nếu yêu cầu ví dụ 4 - Hướng dẫn HS cách biến đổi như SGK. HS. Theo dõi và ghi bài vào vở. GV. Nêu yêu cầu ?4, cho HS làm bài vào bảng con. - Gọi một HS lên bảng giải bài. GV. Khi trong hệ phương trình, các hệ số của cùng một ẩn không bằng nhau hay đối nhau ta phải làm gì? HS . GV. Yêu cầu HS giải ?5 theo nhóm. HS. Giải và thông báo kết quả. GV. nêu cách giải thứ 2. 2.2. Trường hợp 2: Các hệ số của cùng một ẩn trong hệ phương trình không bằng nhau hay đối nhau. Ví dụ 4: Giải hệ phương trình.       =+ =+ ⇔ =+ =+ 7.22.23.2 3.33.32.3 723 332 yx yx yx yx ⇔    =+ =+ 1446 996 yx yx ?4 ⇔       =−+ −= ⇔ =+ =− 14)1.(46 1 1446 55 x y yx y ⇔    = −= 3 1 x y VËy S = { } 1;3 − ?5. Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh.       =+ =+ ⇔ =+ =+ 2169 664 723 332 yx yx yx yx ⇔ SGK SGK Giáo án Đại số 9 3 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên GV. Nêu các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng? HS. Trả lời và tóm tắt cách giải. Hoạt động 2 Gv. - Yêu cầu Hs làm bài vào nháp Gv. Lấy 3 bài đại diện lên bảng. - Cho Hs chữa bài. Hs. Nhận xét, bổ sung và đánh giá bài trên bảng. Gv. Kết luận về cách làm, cách trình bày và kết quả. ? Dựa vào cách nhận biết 2 đường thẳng song song, 2 đường thẳng cắt nhau, 2 đường thẳng trùng nhau hãy tìm cách nhận biết số nghiệm của một hệ phương trình. Gv. Nêu cách nhận biết. ' ' ' ax by c a x b y c      + = + = - Có vô số nghiệm nếu: ''' c c b b a a == - Vô nghiệm nếu: ''' c c b b a a ≠= - Có một nghiệm duy nhất nếu: '' b b a a ≠ Hs. Ghi bài. Gv. Hướng dẫn Hs giải hệ phương trình bằng chương trình cài đặt trên Máy tính casio – Fx570MS. - Hs. Thực hành.          −= = ⇔ =+ = ⇔ =+ = 1 3 14.43.6 3 1446 155 y x y x yx x VËy: S = { } 1;3 − * Tóm t¾t: (SGK) Bài 22 (T19-SGK). Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng . a.    ⇔    =+− −=− =+− −=− 12615 14612 425 736 yx yx yx yx      ⇔    ⇔ =+− = =+− −=− 126 3 2 .15 3 2 12615 23 y x yx x      ⇔ = = 6 22 3 2 y x Vậy nghiệm của hệ phương trình là: ( 3 2 ; 6 22 ) 4. Củng cố: Nhắc lại một số cách biến đổi để giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. 5. Hướng dẫn học ở nhà: BTVN: 20, 24 (T19-SGK) Giáo án Đại số 9 4 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 41: Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 9C: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Học sinh được củng cố cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế. 2. Kĩ năng: giải hệ phương trình bằng các phương pháp. 3. Thái độ: Tích cực làm bài tập II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn , sgk, phấn màu. HS: Chuẩn bị bài ở nhà. Bảng nhóm, bút dạ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra: - Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai ở đã học lớp 7? 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Đồ dùng Hoạt động 1: GV: Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 22(b) và 22(c). HS: Thực hiện HS: Nhận xét GV: Nhận xét, cho điểm. Bài 22(b) 2x – 3y = 11(nhân với 2) -4x + 6y = 5 ⇔ 4x – 6y = 22 -4x + 6y = 5 ⇔ 0x + 0y = 27 -4x + 6y = 5 Phương trình 0x + 0y = 27 vô nghiệm hệ phương trình vô nghiệm. Bài tập 22 c 3x – 2y = 10 x - 3 2 y = 3 1 3 3x – 2y = 10 ⇔ x ∈ R 3x – 2y = 10 y = 2 3 x – 5 Vậy hệ phương trình vô số nghiệm Phấn màu. Giáo án Đại số 9 5 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Hoạt động 2: GV tiếp tục cho HS làm BT 23 HS: Thự hiện HS: Nhận xét GV: Nhận xét Hoạt động 3: GV tiếp tục cho HS làm BT 23 HS: Thự hiện HS: Nhận xét GV: Nhận xét x ∈ R; y = 2 3 x – 5 Bài 23 SGK Giải hệ phương trình: (I) (1+ 2 )x + (1 – 2 )y = 5 (1 + 2 )x + (1 + 2 )y = 3 Khi đó trừ từng vế hai phương trình. _ (1+ 2 )x + (1 – 2 )y = 5 (1 + 2 )x + (1 + 2 )y = 3 (1 – 2 - 1 - 2 )y = 2 -2 2 y = 2 y = - 2 2 Thay y = - 2 2 vào phương trình (2) (1 + 2 )(x + y) = 3 x + y = 21 3 + x = 21 3 + - y x = 21 3 + + 2 2 = )21(2 226 + ++ = )12)(21(2 )12)(28( −+ −+ = 2 627 − Nghiệm của hệ phương trình là: (x, y) = ( 2 627 − ; 2 2 ) Bài 24 (SGK- 19) 2(x + y) + 3(x – y) = 4 (x + y) + 2(x – y ) = 5 2x + 2y + 3x – 3y = 4 x + y + 2x – 2y = 5 ⇔ 5x – y = 4 ⇔ 2x = -1 3x – y = 5 3x – y = 5 Phấn màu. Phấn màu. Giáo án Đại số 9 6 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên ⇔ x = - 2 1 y = - 2 13 Vậy nghiệm của hệ phương trình là: x = - 2 1 y = - 2 13 Đặt x + y = u và x – y = v.Ta có hệ phương trình ẩn u và v. 2u + 3v = 4 u + 2v = (Nhân hai vế với –2) ⇔ 2u + 3v = 4 -2u – 4v = -10 ⇔ -v = -6 ⇔ v = 6 u + 2v = 5 u = - 7 Thay u = x + y ; v = x – y ta có hệ phương trình: x + y = -7 x – y = 6 x + y = -7 ⇔ x = - 2 1 x – y = 6 y = - 2 13 Vậy nghiệm của hệ phương trình là: x = - 2 1 ; y = - 2 13 Phấn màu. 4. Củng cố: Nhắc lại một số cách biến đổi để giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng. 5. Hướng dẫn học ở nhà: BTVN: 20, 24 (T19-SGK) Giáo án Đại số 9 7 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 42: Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 9C: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Học sinh biết được phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 2. Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng giải các loại toán: toán về phép viết số, quan hệ số, toán chuyển động. Có kĩ năng phân tích bài toán và trình bày lời giải. 3. Thái độ: Có thái độ học tập tích cực. II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ ghi các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Bài soạn , sgk, phấn màu. HS: Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt, đọc trước bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra: - Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai ở đã học lớp 7? 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Đồ dùng Hoạt động 1: GV: Nhắc lại một số dạng toán về pt bậc nhất? HS: -Toán chuyển động, toán năng suất, quan hệ số, phép viết số, GV-Để giải bài toán bằng cách lập hệ pt ta cũng làm tương tự như giải bài toán bằng cách lập phương trình nhưng khác ở chỗ: ta chọn hai ẩn, lập 2 pt, giải hệ pt. -Đưa ví dụ1. ?Ví dụ trên thuộc dạng toán nào. HS: -Thuộc dạng toán viết số. GV: Nhắc lại cách viết số tự nhiên dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10. HS: abc = 100a + 10b + c GV: Hướng dẫn, dẫn dắt HS thành 1. Ví dụ 1: -Gọi chữ số hàng chục là x (x ∈ N, 0<x ≤ 9), chữ số hàng đơn vị là y (y ∈ N, 0<y ≤ 9) Ta được số cần tìm là: xy = 10x + y. Số viết theo thứ tự ngược lại là: yx = 10y + x. -Hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 1 đơn vị nên ta có: 2y – x = 1 hay –x + 2y = 1(1) -Số mới bé hơn số cũ 27 đơn vị nên ta có: (10x+ y) – (10y + x) = 27 hay x – y = 3 (2) -Từ (1) và (2) ta có hệ pt: -x + 2y = 1 x - y = 3    4 7 3 4 y x x y y = =   ⇔ ⇔   − = =   (T.mãn đ.kiện) Bảng phụ phấn màu Giáo án Đại số 9 8 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên lập các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. HS: Thực hiện theo hướng dẫn. GV: Hãy tóm tắt các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt HS: -Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt: B 1 : Chọn ẩn và lập hệ phương trình. B 2 : Giải hệ pt B 3 : Đối chiếu điều kiện và trả lời bài toán. Hoạt động 2: GV: Cho Hs làm tiếp ví dụ 2 -Vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán lên bảng. HS: Vẽ sơ đồ tóm tắt vào vở. GV: Khi hai xe gặp nhau, hời gian xe khách, xe tải đã đi là bao nhiêu. HS: -Xe khách đi được: 1h48' = 9 5 giờ. Xe tải đã đi: 1h + 9 5 h = 14 5 giờ GV: Bài toán yêu cầu gì? HS: -Bài toán hỏi vận tốc mỗi xe. GV: Hương dẫn HS chọn ẩn và thiết lập hệ phương trình. HS: -Hoạt động nhóm. Sau 5' đại diện nhóm trình bày kết quả. HS: Nhận xét. GV: Nhận xét Vậy số phải tìm là: 74. 2. Ví dụ 2. Giải Gọi vận tốc của xe tải là x km/h (x>0), vận tốc của xe khách là y km/h (y>0) -Vì xe khách đi nhanh hơn xe tải 13km/h nên ta có pt: y – x = 13 hay –x + y = 13 -Từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau xe khách đi được: 14 5 x (km); xe tải đi được: 9 5 y (km), nên ta có pt: 14 5 x + 9 5 y = 189 hay 14x + 9y = 945 -Ta có hệ pt: -x + y = 13 14x + 9y = 945    36 49 x y =   =  (Thoả mãn điều kiện) Vậy vận tốc của xe tải là: 36 (km/h) vận tốc của xe khách là: 49 (km/h) Bảng phụ phấn màu Phấn màu 4. Củng cố: Khắc sâu phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 5. Hướng dẫn học ở nhà: -Học kỹ các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. -BTVN: 29, 30/22-Sgk+ 35, 36/9-Sbt -Xem trước GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (Tiết 2) Giáo án Đại số 9 9 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 43: Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 9C: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Học sinh được củng cố về phương pháp giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 2. Kĩ năng: Học sinh có kỹ năng phân tích và giải bài toán dạng làm chung, làm riêng… 3. Thái độ: Có thái độ học tập tích cực, tự giác. II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn , sgk, phấn màu. HS: Ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập pt, đọc trước bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 9C: 2. Kiểm tra: Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt. HS: -Tại chỗ, nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt 3. Bài mới : Hoạt động của GV- HS Ghi bảng Đồ dùng Hoạt động 1: GV: Yêu cầu Hs đọc ví dụ 3 HS: Đọc vd 3 GV: Nhận dạng bài toán HS: -Dạng toán làm chung, làm riêng GV-Nhấn mạnh lại nội dung đề bài. ?Bài toán có những đại lượng nào. HS: -Thời gian hoàn thành, năng suất công việc. GV: Thời gian hoàn thành và năng suất là hai đại lượng có quan hệ ntn. HS: -Tỉ lệ nghịch GV-Đưa ra bảng phân tích và yêu cầu HS: Thực hiện HS: -Một em lên điền vào bảng phân tích. ?Qua bảng phân tích hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn 1. Ví dụ 3: Sgk/22. Năng suất 1 ngày T.gian hoàn thành Hai đội 1 24 cv 24 Đội A 1 x cv x (ngày) Đội B 1 y cv y (ngày) Lời giải -Gọi thời gian đội A làm riêng để phấn màu Giáo án Đại số 9 10 [...]... = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = − 41 17 Vậy phương trình có hai nghiệm : x1 = 0 ; x2 = − Hoạt động 2: GV: Chiếu bài ? Giải các phương trình ? HS : Lên bảng giải phương trình trên 36 Giáo án Đại số 9 41 17 Bài 17 (c,d) : trang 40 SGK c, (2x ⇔ (2x ⇔ 2x ⇔ 2x hoặc 2x ⇔ 2x = 2 )2 – 8 = 0 2 2 )2 = (2 2 ) 2 = 2 2 2= 2 2 2 = 2 2 3 2 hoặc 2x = − 2 SGK, thước thẳng Bài soạn Power Point ... A(-3;18); B( -2; 8); C(-1 ;2) ; O(0;0); C’(1 ;2) ; B’ (2; 8); A’(3;18) trên mặt phẳng toạ độ GV:Hướng dẫn Hs vẽ đồ thị và lưu ý một số sai sót khi vẽ đồ thị Giáo án Đại số 9 -1,5 0 -1,5 -2 -4,5 Ghi bảng Đồ dùng Phấn màu, SGK, thước thẳng Ví dụ 1 Đồ thị của hàm số: y = 2x2 - TXĐ: R - Bảng một số giá trị tương ứng x -3 2 y = 2x 18 -2 8 18 -8 -1 0 1 2 3 2 0 2 8 18 y f(x)=2x ^2 16 14 12 10 8 6 4 2 x -8 -6 -4 -2 2 4 6... 9 = (-3 )2 = 4 4 e, Các điểm có tung độ y = 8 có hoành độ là:  x =4 2 1 8 = x2 ⇔ x2 = 32 ⇔  4  x=−4 2 Vậy: B(4 2 ; 8) và B’(-4 2 ; 8) Bài 10 (T 39- SGK) Đồ thị hàm số: y = -0,75x2 Khi x∈[ -2; 1] thì Giá trị lớn nhất của y là 0 Giá trị nhỏ nhất của y là - 12 f(x)=(-3/4)x ^2 y 2 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 -2 -4 -6 -8 -10 - 12 -14 -16 4 Củng cố: - Nhắc lại các tính chất của đồ thị hàm số y = ax2 (a≠0) 32 Giáo án Đại. .. GV: s = 5t2 biểu thị một hàm số có dạng y = ax2 (a≠0) - Em hãy chỉ ra một số công thức đã học cũng biểu thị một đại lượng là bậc 2 HS: Lấy Ví dụ 2 Tính chất của hàm số y = ax2 Hoạt động 2 GV: Đưa nội dung 2 ví dụ lên bảng (a≠0) cùng yêu cầu ?1 và ?2 Xét hai hàm số: y = 2x2 và y = -2x2 Phấn màu, - Chia lớp làm 2 dãy Giao bài cho ?1 SGK x -3 -2 -1 0 1 2 3 mỗi dãy làm một yêu cầu y = 2x2 18 8 2 0 2 8 18... 2, 15 4, 09 bài S = πR2 0, 32 1,88π 4, 62 16,73 HS:Tính và điền kết quả vào bảng (cm2) π GV:Hướng dẫn Hs không nên đổi π=3,14 b, Khi bán kính tăng 3 lần thì: GV:Nêu yêu cầu b 2 2 HS:Tính diện tích tương ứng và so S = π.(3R) = 9 R Vậy diện tích tăng 9 lần sánh c Khi S = 79, 5 cm2 thì bán kính GV:Nêu yêu cầu ý c và yêu cầu Hs đường tròn là: R2 = S π thực hiện GV:S = πR2 có phải là hàm số bậc 2 Giáo án Đại. .. bài Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) Tiết 49 Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 26 Giáo án Đại số 9 ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax2(a≠0) Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên 9C: I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Hs biết dạng của đồ thị hàm số y=ax2 (a≠0) và phân biệt được chúng trong 2 trường hợp: a > 0 và a < 0 + Nắm vững tính chất của đồ thị hàm số và liên hệ được với tính chất của hàm số 2 Kỹ năng: Biết... giảng:9A: 9B: 9C: 22 Giáo án Đại số 9 0.5 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 CHƯƠNG IV HÀM SỐ y = ax2(a≠0) PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 MỘT ẨN Hàm số y = ax2(a≠0) Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: Hs biết được các nội dung sau: + Thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y = ax2 (a≠0) + Các tính chất và nhận xét về hàm số. .. phương pháp thế C7a 2. 5 25 % Biết chọn ẩn và Biểu diễn được các đặt đk cho ẩn đại lượng chưa biết trong bài toán qua ẩn và tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng để thiết lập hệ pt c8 c8 0.5 1.0 5% 10% Giáo án Đại số 9 Vận dụng 1.5 15% Tìm được tham số m để cặp số (x0;y0) thảo mãn đk cho trước c7b 1.0 10% 2 3.5 35% Giải được bài toán, so sánh đk và kết luận được nghiệm của bài toán c8 2. 0 20 % 3 3.5 35% Trường... toán thẳng, ? Trong bài toán này có những đại phấn màu, Số Số Số cây/ lượng nào MTBT cây/ luống vườn HS: - Trong bài toán này có các đại luống lượng là: số luống, số cây trồng một Ban x y x.y luống và số cây cả vườn đầu Thay x + 8 y – 3 (x+8)(y-3) ? Hãy điền vào bảng phân tích đại đổi 1 lượng Thay x - 4 y + 2 (x-)(y +2) HS: - Một Hs lên điền bảng đổi 2 GV: Nêu điều kiện của ẩn HS: Thực hiện Giáo án Đại. .. 2 3 4 HS: Nhận xét -1,5 -2 -4,5 -8 GV: Nhận xét HS:Vẽ đồ thị vào vở Đồ thị Giáo án Đại số 9 Phấn màu, SGK, thước thẳng 29 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên y f(x)=-(1 /2) x ^2 x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 -2 -4 Hoạt động 2: GV:Nêu yêu cầu ?2 HS:Quan sát và trả lời miệng GV:Nêu yêu cầu ?3 và cho Hs hoạt động nhóm - Nhóm 1: Thực hiện câu a – cách 1 ?2 - Nhóm 2: Thực hiện câu a – cách 2 Nhận xét (SGK) - Nhóm . y = - 2 2 Thay y = - 2 2 vào phương trình (2) (1 + 2 )(x + y) = 3 x + y = 21 3 + x = 21 3 + - y x = 21 3 + + 2 2 = )21 (2 226 + ++ = ) 12) (21 (2 ) 12) (28 ( −+ −+ = 2 627 − Nghiệm. 42, 43, 44, 45 /27 -Sgk. - Giờ sau kiểm tra 1 tiết. Tiết 46 Ngày soạn: 02/ 02/ 20 12 Ngày giảng:9A: 9B: 9C: KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III. I. MỤC TIÊU Giáo án Đại số 9 19 Trường. nhà: BTVN: 20 24 (T 19- SGK) Giáo án Đại số 9 2 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 40: Ngày soạn: Ngày giảng:9A: 9B: 9C: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ (Tiếp) I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 hk 2, Giáo án đại số lớp 9 hk 2,