0

Giáo án đại số lớp 9 hk1

79 1,646 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:24

Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 1 Ngày giảng:9A: 9B: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SGK, TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP BỘ MÔN TOÁN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: + HS nắm được cách sử dụng SGK, tài liệu và phương pháp học tập bộ môn Toán. 2. Kỹ năng : + Biết tra cứu nhanh nội dung kiến thức trong SGK. 3. Thái độ : Chăm chỉ học tập, yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGK, giáo án. Học sinh : SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức : 9A: 9B: 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: GV: Giới thiệu SGK Toán 9 - Được in thành 2 quyển - Gồm 2 phân môn - Biên soạn HS: Nghe, ghi chép, xem cấu trúc của SGK. Hoạt động 2: GV: Hướng dẫn HS cách tra cứu nhanh một nội dung HS: Tìm nhanh một nội dung theo yêu cầu của GV Hoạt động 3: GV: Giới thiệu các loại SGK tham khảo HS: Nghe, ghi chép Hoạt động 4: GV: Giới thiệu nội dung chương trình phân bố theo số tiết. HS: Nghe, ghi chép. 1. Giới thiệu SGK Toán 9: a. Giới thiệu SGK Toán 9: - Được in thành 02 quyển: Toán 9 tập 1 và Toán 9 Tập 2. b. Cấu trúc quyển sách: - Gồm có 2 phân môn Đại số và Hình học. Mỗi phân môn được biên soạn thành 4 chương. 2. Hướng dẫn sử dụng: + Mục lục: Là nơi ghi các nội dung của cuốn sách theo số trang. + Tra mục lục để tìm nhanh các nội dung cần tra cứu. 3. Tài liệu liên quan tới bộ môn: - Sách bài tập. - Để học tốt Toán 9. - Các sách tham khảo khác. 4. Chương trình học và phương pháp học bộ môn Toán: a. Chương trình học: Cả năm 140 tiết trong đó: Đại số 70 tiết, Hình học 70 tiết. Học kì 1: 19 tuần 72 tiết Đại số: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết Hình học: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết. Bài soạn Đại số 9 1 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên GV: Hướng dẫn HS về phương pháp học bộ môn, các yêu cầu riêng của môn học. HS: Nghe, ghi chép HS: Thảo luận bổ xung các yêu cầu và phương pháp học tập đối với bộ môn. GV: Nhận xét. Học kỳ II: 18 tuần 68 tiết Đại số: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết Hình học: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết * Tuần cuối của mỗi học kỳ thời lượng còn lại dành cho ôn tập b. Phương pháp học bộ môn Toán: * Yêu cầu chung: - Có đầy đủ SGK, tài liệu liên quan tới bộ môn, dụng cụ học tập, vở ghi (Ghi theo từng phân môn) vở nháp, giấy kiểm tra. * Phương pháp học tập: - Chú ý nghe giảng, tham gia tích cực các hoạt động trên lớp. - Kết hợp tốt việc sử dụng SGK, sách tham khảo và các tài liệu liên quan tới bộ môn. - Hăng hái phát biểu xây dưng bài, chuẩn bị tốt các yêu cầu của GV trước khi đến lớp như: BTVN, các đồ dùng cần thiết cho từng giờ học cụ thể. 4. Củng cố : Khắc sâu các nội dung cần nắm trong giờ. 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Chuẩn bị cho giờ sau: SGK, vở ghi, dụng cụ học tập. Bài soạn Đại số 9 2 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 2: Ngày giảng:9A: 9B: Chương 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA §1. CĂN BẬC HAI I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Nắm được định nghĩa , kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm. 2. Kỹ năng : - Biết được mối liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số . 3. Thái độ : - Chăm chỉ học tập, yêu thích bộ môn. II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn , sgk. HS: Ôn lại định nghĩa căn bậc hai. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 2. Kiểm tra: - Nhắc lại định nghĩa căn bậc hai ở đã học lớp 7? 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 GV: Nhắc lại khái niện căn bậc hai của một số x 0 ≥ - Mỗi số dương a có mấy căn bậc hai - Số 0 có căn bậc hai là bao nhiêu : - Làm : ?1 HS: a = x với a 0≥ Sao cho x 2 = a - Mỗi số dương a có 2 căn bậc 2 đối nhau là a và - a GV: Cho học sinh làm ?1 và ?2 HS: ?1. 3 2 9 4 ;39 == 5.025.0 = ?2 749 = 1. Căn bậc hai số học * Định nghĩa: (SGK) a (a 0 ≥ ) được gọi là CBSH H của a VD1: CBH của 16 là: 416 ±= CBSHH của 16 là 16 = 4 - Chú ý : Với a 0≥ ta có Nếu x = a thì x 0 ≥ thì x 2 =a Nếu x 0 ≥ và x 2 = a thì x = a x = a    = ≥ ⇔ ax x 2 0 Bài soạn Đại số 9 3 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên 864 = ; 981 = ; 1.121.1 = Hoạt động 2 GV: - Với 0 < a < b thì ba < Và với a,b 0 ≥ - Nếu ba < thì a < b Làm VD2? - GV cho HS làm ?4 và ?5 (SGK) 2. So sánh căn bậc hai số học ĐL: (SGK) a<b ⇔ ba < (a,b 0≥ ) VD2: a) 1 = 1 < 2 b) 2 = 4 < 5 c) 4 = 16 < 15 4. Củng cố: GV Cho học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm GV: Gọi HS lên bảng tính căn bậc hai số học ở bài tập1 HS: Lên bảng thực hiện. HS: Nhận xét GV: Nhận xét GV: Muốn so sánh các số ở bài tập2 ta làm ntn ? HS: Lên bảng thực hiện. HS: Nhận xét GV: Nhận xét Bài 1: 121 11; 144 12 169 13; 225 15 256 14; 324 18 361 19; 400 20 = = = = = = = = Bài 2: so sánh 47497 41366;342 >= <=>= 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn tập kiến thức đã học - BTVN: 4; 6; 7 SGK – 1; 3; 5; 6 SBT Bài soạn Đại số 9 4 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 3: Ngày giảng:9A: 9B: §1.CĂN BẬC HAI (Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Nắm vững kiến thức đã học về căn bậc hai số học của số không âm. 2. Kỹ năng : - Áp dụng tốt kiến thức đã học về căn bậc hai số học của số không âm vào giải các bài 3. Thái độ : - Chăm chỉ học tập, yêu thích bộ môn, tích cực hoạt động nhóm. II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn Power Point, phần mềm giả lập MTBT Casio fx570-Ms. HS: Ôn lại kiến thức đã học về CBHSH, MTBT Casio fx570-Ms - Casio fx500-Ms. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 2. Kiểm tra: - Nhắc lại định nghĩa CBHSH của số không âm. Phương pháp so sánh cac CBHSH? 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: GV: Sử dụng phần mềm giả lập MTBT Casio fx-570Ms hướng dẫn HS sử dụng MTBT để tính nghiệm của các pt. HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV. GV: Gọi 4 HS lên ghi lại quá trình bấm máy HS: Thực hiện. HS: Nhận xét. GV: Nhận xét. Bài 1: Dùng MTBT tính giá trị gần đúng nghiệm của mỗi phương trình sau (Kết quả lấy đến chữ số thập phân thứ 3): Giải: - Ta có nghiệm của phương trình: x 2 = a là: a - Mở máy: ON - Ấn MODE ==> Fix ==> 1 ==> 3 a) x 2 = 2 - Ấn: ấn tiếp 2 ấn = - Kết quả: x = 1,414 b) x 2 = 3 - Ấn ấn tiếp 3 ấn = - Kết quả: x = 1,732 c) x 2 = 3,5 - Ấn ấn tiếp 3,5 ấn = - Kết quả: x = 1,870 Bài soạn Đại số 9 5 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Hoạt động 2: GV: Tổ chức cho HS hoạt động nhóm theo bàn. HS: Hoạt động nhóm. HS: Đại diện nhóm lên trưng bày kết quả của nhóm. HS: Các nhóm nhận xét. GV: Nhận xét. Hoạt động 3: GV: Nêu công thức tính S HCN và S HV ? HS: Nêu công thức. HS: Nhận xét. GV: Muốn tính cạnh hình vuông khi biết diện tích của hình vuông ta làm thế nào? HS: Khai phương diện tích. HS: Thực hiện. HS: Nhận xét GV: Nhận xét d) x 2 = 4,12 - Ấn ấn tiếp 3,5 ấn = - Kết quả: x = 2,029 Bài 2: Tìm số x không âm biết a) 15=x - Ta có: ( ) 2251515 2 2 ==⇔= xx - Vậy: x = 225 b) 142 =x - Ta có: ( ) 4977142 2 2 ==⇔=⇔= xxx - Vậy: x = 49 c) 2<x - Ta có: ( ) ( ) 222 22 <⇔<⇔< xxx - Vậy x<2 d) 42 <x - Ta có: ( ) 81624242 2 2 <⇔<⇔<⇔< xxxx - Vậy: x<8 Bài 3: Tính cạnh hình vuông biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m? Giải: - Ta có: S HCN = 3,5.14 = 49m 2 - Vậy S HV = 49m 2 - Từ kết quả trên ta có pt: a 2 = 49 - Vậy độ dài cạnh Hv là: 749 ==a m 2 4. Củng cố: - Khắc sâu phương pháp giải bài tập, các kiến thức vận dụng trong giờ 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn tập kiến thức đã học, đọc trước bài §2.Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức AA = 2 Bài soạn Đại số 9 6 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 4 Ngày giảng:9A: 9B: §2.CĂN THỨC BẬC HAI – ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI HẰNG ĐẲNG THỨC A 2 A = I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết cánh tìm điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của A và nắm được hằng đảng thức A 2 A = 2. Kỹ năng : - Biết cánh chứng minh định lý aa = 2 và biết vận dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn phân thức. 3. Thái độ : - Chăm chỉ học tập, yêu thích bộ môn, tích cực hoạt động nhóm. II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn Power Point, phần mềm giả lập MTBT Casio fx570-Ms. HS: Ôn lại kiến thức đã học về CBHSH, MTBT Casio fx570-Ms - Casio fx500-Ms. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 2. Kiểm tra: - Nêu ĐN căn bậc hai số học của một số dương a? Làm BT4-SGK 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 GV: Đưa ?1 ở bảng phụ ra và cho HS giải thích . GV giới thiệu x−25 còn 25- x 2 là BT lấy căn GV: có A có nghĩa khi nào ? HS : A 0 ≥ GV: tìm x để x25 − xđ HS: x25 − xác định Khi 5-2x 0≥ suy ra x 2 5 ≤ Hoạt động 2 GV: cho HS làm ?3 ở bảng phụ. GV: Hướng dẫn học sinh c/m định lý . GV: Vận dụng ĐL để gọi HS: lên bảng thực hiện các VD1 , VD2 VD3. 1- Căn thức bậc hai - Với A là một biểu thức đại số , người ta gọi A là căn thức bậc hai của A còn A đgl BT lấy căn hay lấy biểu thức dưới dấu căn - A có nghĩa khi A VD: x3 có nghĩa khi 3x 0 ≥ Suy ra x 0≥ 2- Hằng đẳng thức AA = ĐL: a ∀ ta có aa = c/m: a 0≥ suy = a suy ra () 2 = a 2 Nếu a < 0 suy ra = - a Bài soạn Đại số 9 7 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên GV: gới thiệu phần chú ý HS: làm VD4 ở (SGK) GV: gọi HS lên bảng làm BT6 SGK HS: Làm bài tập 7 ⇒ ( a ) 2 =(-a) 2 =a 2 Vậy ( a ) 2 = a 2 mọi a Chú ý: Với A là một biểu thức Ta có: AA = 2 Hay = 2 A     <− ≥ )0( )0( AA AA Bài 6:(trang 10 SGK). Tìm a để các BT sau có nghĩa . a, 3 a có nghĩa khi a 3 00 ≥⇒≥ a b, a5− có nghĩa khi – 5a 00 ≤⇒≥ a c, a−4 có nghĩa khi a 0 ≤ Bài 7 :( trang 10 SGK) Tính a, 1,01,0 2 = b, 3,03,0)3,0( 2 =−=− c,- 3,13,1)3,1( 2 −=−−=− 4. Củng cố: - Khắc sâu kiến thức cơ bản cần nắm trong bài 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn tập kiến thức đã học về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức AA = 2 - BTVN: Phần bài tập SGK và SBT Bài soạn Đại số 9 8 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 5 Ngày giảng:9A: 9B: §2.CĂN THỨC BẬC HAI – ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI HẰNG ĐẢNG THỨC A 2 A = (Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết cánh tìm điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa) của A và nắm được hằng đảng thức A 2 A = 2. Kỹ năng : - Biết cánh chứng minh định lý aa = 2 và biết vận dụng hằng đẳng thức AA = 2 để rút gọn phân thức. 3. Thái độ : - Chăm chỉ học tập, yêu thích bộ môn, tích cực hoạt động nhóm. II. CHUẨN BỊ: GV: Bài soạn Power Point, phần mềm giả lập MTBT Casio fx570-Ms. HS: Ôn lại kiến thức đã học về CBHSH, MTBT Casio fx570-Ms - Casio fx500-Ms. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định tổ chức: 9A: 9B: 2. Kiểm tra: - Nêu ĐN căn bậc hai số học của một số dương a? Làm BT4-SGK 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: GV: gọi HS lên bảng tính GV: goị học sinh khác nhận xét và gv kết luận. Hoạt động 2: GV: Đưa bài tập ở bảng phụ ra cho HS quan sát ? Nhắc lại A có nghĩ khi nào. ? Tìm x để mỗi biểu thức có nghĩa. Bài 11: trang 11 SGK : Týnh a, 49:19625.16 + = 4.5 + 14:7 = = 20 + 2 = 22 b, 36 : 16918.3.2 2 − 36 : 222 1336 − = 36 : 18 - 13 = -11 c, 3981 == d, 52543 22 ==+ Bài 12: trang 11 SGK Tìm x? a, Để 72 +x có nghĩa thì 2x +7 2 7 0 −≥⇒≥ x b, 43 +− x có nghĩa khi - 3x + 4 0≥ suy ra x 3 4 ≤ Bài soạn Đại số 9 9 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên GV: Gọi HS nhận xét về giá tri của mỗi căn thức trong mỗi bài với mỗi ĐK của a Hoạt động 3: HS: Lên bảng thực hiện phép rút gọn. Hoạt động 4: GV: Nhắc lại cho HS với a 0≥ thì a = 2 )( a HS: Phân tích thành nhân tử . c, x+−1 1 có nghĩa khi -1 + x > 0 suy ra x < 1 d, 2 1 x+ có nghĩa khi 1+ x 2 Rx ∈∀⇒≥ 0 Bài 13: trang 11 SGK Rút gọn các biểu thức sau a, 2 aa 5 2 − Với a < 0 = - 2a - 5a = - 7a b, 0,325 2 ≥+ aaa = 5a + 3a = 8a c. 4 9a + 3a 2 = 3a 2 + 3a 2 = 6a 2 d, 5 36 34 aa − (a < 0) = 5.2a 3 - 3a 3 = 10a 3 – 3a 3 = = 7a 3 Bài 14: trang 11 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử : a, x 2 – 3 = (x - )3).(3 +x b, x 2 – 6 = (x - )6).(6 +x c, x 2 + 2 2 )3(3.3 +=+ xx d, x 2 - 2 2 )5(5.5 −=+ xx 4. Củng cố: - Khắc sâu kiến thức cơ bản cần nám trong bài 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Ôn tập kiến thức đã học về căn thức bậc hai và hằng đẳng thức AA = 2 - BT 15 ,16 trang 12 SGK và các bài tập ở SBT Bài soạn Đại số 9 10 [...]... 5 27 a (a > 0) = 9 = 3 3a Tớnh; a, 2 89 = 225 2 89 17 = 225 15 14 64 8 = = 25 25 5 0.25 0.5 1 = = 9 3 6 b, 2 c, Bi 29: trang 20 SGK Tớnh; a, b, 2 = 18 15 = 735 1 1 = 9 3 15 = 735 1 1 = 49 7 4 Cng c: - Khc sõu kin thc c bn trong gi - HS lm bi tp ti lp (SGK) 5 Hng dn hc nh: - ễn tp ni dung kin thc ó hc - BTVN: BT 30,31 v phn luyn tp trang 15 SGK Tit 9 Ngy ging:9A: BI TP Bi son i s 9 17 Trng THCS Vinh... B 2 ) 8, 9, = AB ( AB 0; B 0) C C( A B ) A B A B ( A 0; B 0; A B) = 2 Bi tp: Hot ng 2: Bi70 GV: T chc cho HS lm bi tp theo a, nhúm = HS: Thc hin hot ng nhúm HS: i din nhúm thc hin HS: Cỏc nhúm nhn xột b, GV: Nhn xột = HS: Thc hin hot ng nhúm 25 16 196 81 49 9 2 2 2 5 4 14 40 5 4 14 = = 9 7 3 27 9 7 3 1 14 34 2 2 16 25 81 49 64 196 7 8 14 196 = = 16 25 81 4 5 9 45 3 Bi 71... thng (SGK) VD1: Tớnh a, 25 25 5 = = 121 121 11 b, 9 25 9 25 3 5 9 : = : = : = 16 36 16 36 4 6 10 VD2: Tớnh Bi son i s 9 16 Trng THCS Vinh Quang 0.0 196 = T T nhiờn 196 14 = 10000 100 a, GV: Vn dng cụng thc trờn em phỏt biu quy tc chia 2 cn thc bc 2 GV: Cho 2 Hs nhc li Cho Hs lờn bng lm VD2 GV: Cho HS lm ?3 ti lp v rỳt ra phn chỳ ý 80 = 16 = 4 5 49 1 49 25 7 : 3 = : = 8 8 8 8 5 Chỳ ý : A 0; B > 0 b,... Lờn bng thc hin GV: Gi HS nhn xột a, So sỏnh 25 16 v 25 16 25 16 = 5 4 = 1 25 16 = 9 = 3 Vy 25 16 < 25 16 b, Vi a > b > 0 Ta c/m: a b < a b 9 16 4 9 a, 1 5 0, 01 = 25 49 1 16 9 100 = 5/4 7/3.1/10=7/24 b, 1, 44.1, 21 1, 44.0, 4 = 1, 44(1, 21 0, 4) = 1, 44.0,81 = = 1,2 0 ,9 = 1,08 c, 1652 124 2 164 2 89 17 = 4 2 4 Cng c: - Khc sõu kin thc c bn, phng phỏp gii bi tp ó ỏp dng trong gi 5 Hng... 0) = 81a 2 = 9a b, 9a 2 b 4 = (3ab 2 ) 2 = 3b 2 a 4 Cng c: - Khc sõu kin thc c bn trong gi Cho HS lm ti lp BT17,18, 19 SGK 5 Hng dn hc nh: - ễn tp ni dung kin thc ó hc - BTVN: BT 20,21 v phn luyn tp trang 15 SGK Tit 8 Ngy ging:9A: LIấN H GIA PHẫP CHIA Bi son i s 9 15 Trng THCS Vinh Quang 9B: T T nhiờn... x y ) Dng 3 : So Sỏnh Bi 56 : trang 30 SGK Bi son i s 9 26 Trng THCS Vinh Quang T T nhiờn HS: Chun b bi ti ch 2 phỳt HS: Lờn bng thc hin HS: Nhn xột GV: Nhn xột a, 2 6 < 29 < 4 2 < 3 5 b, 38 < 2 14 < 3 7 < 6 2 Hot ng 4 GV: T chc cho HS hot ng nhúm HS: Hot ng nhúm HS: i din nhúm thc hin HS: Nhn xột GV: Nhn xột 25 x 16 x = 9 5 x 4 x =9 x = 9 x = 81 - Chn D Dng 4 : Bi 57- Tỡm x Bi 77 (SBT-a): 2 x... Tp: a < 0 1 a < 0 a > 1 Bi 60 - SGK B = 16 x + 16 9 x + 9 + 4 x + 4 + + x + 1( x 1) a, B = 4 x + 1 3 x + 1 + 2 x + 1 + + x +1 = 4 x +1 b, B = 16 4 x + 1 = 16 x + 1 = 16 x = 15 (TMĐK) 4 Cng c: - Khc sõu kin thc c bn, phng phỏp gii bi tp ó ỏp dng trong gi 5 Hng dn hc nh: - Lm cỏc bi tp 58, 59, 64 SGK ; Bi 80, 81 SBT Tit 15 Ngy ging:9A: 9B: RT GN BIU THC CHA CN THC BC HAI (Tip) I MC TIấU... phng phỏp gii bi tp ó ỏp dng trong gi 5 Hng dn hc nh: - ễn tp ni dung kin thc ó hc - Lm cỏc BT: 49; 52SGK; 68, 69, 70(a,c) SBT trang 14 Tit 13 Ngy ging:9A: 9B: BI TP I MC TIấU BI HC: 1 Kin thc: Bi son i s 9 25 Trng THCS Vinh Quang T T nhiờn - Cng c kin thc v bin i n gin biu thc cha cn bc hai : a tha s... c: HS: Lm ti lp BT 43 SGK a) 45 = 9. 5 = 3 5 ; b) 108 = 36.3 = 6 3 c) 0,1 20000 = 0,1 10000.2 = 10 2 5 Hng dn hc nh: - ễn tp ni dung kin thc ó hc - BTVN: BT 30,31 v phn luyn tp trang 15 SGK Tit 11 BIN I N GIN BIU THC Ngy ging:9A: CHA CN THC BC HAI (Tip) 9B: Bi son i s 9 21 Trng THCS Vinh Quang T T nhiờn... Quang T T nhiờn Tit 6 Ngy ging:9A: 9B: BI TP I MC TIấU BI HC: 1 Kin thc: - Giỳp HS ụn tp cỏc kin thc ó hc v CBH, CTBH v hng ng thc A2 = A 2 K nng : - Vn dng tt cỏc kin thc ó hc vo gii cỏc bi tp 3 Thỏi : - Chm ch hc tp, yờu thớch b mụn, tớch cc hot ng nhúm II CHUN B: GV: SGK, bi son Power Point HS: ễn li kin thc ó hc v CBHSH III CC HOT NG DY HC: 1 n nh t chc: 9A: 9B: 2 Kim tra: - Tin hnh trong . theo số tiết. HS: Nghe, ghi chép. 1. Giới thiệu SGK Toán 9: a. Giới thiệu SGK Toán 9: - Được in thành 02 quyển: Toán 9 tập 1 và Toán 9 Tập 2. b. Cấu trúc quyển sách: - Gồm có 2 phân môn Đại số. a, 11 5 121 25 121 25 == b, 10 9 6 5 : 4 3 36 25 : 16 9 36 25 : 16 9 === VD2: Tính Bài soạn Đại số 9 16 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên 100 14 10000 196 0 196 .0 == GV: Vận dụng công thức. soạn Đại số 9 4 Trường THCS Vinh Quang Tổ Tự nhiên Tiết 3: Ngày giảng:9A: 9B: §1.CĂN BẬC HAI (Tiếp) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Nắm vững kiến thức đã học về căn bậc hai số học của số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số lớp 9 hk1, Giáo án đại số lớp 9 hk1, , Dạng tính và rút gọn: Bài 1: 

Mục lục

Xem thêm