0

Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn SKKN ngu van 6

22 3,671 18
  • Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn   SKKN ngu van 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 08:07

Môn Ngữ văn là môn học có vai trò cực kì quan trọng trong hệ thống giáo dục và đào tạo nước ta bởi dạy văn là dạy cách ứng xử, cách làm người; là công cụ đắc lực trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Môn Ngữ văn ở trường THCS được chia thành 3 phân môn : Văn – Tiếng Việt – Tập làm văn. Trong đó câu Tiếng Việt là một phương tiện giao tiếp quan trọng trong xã hội. Chức năng đó chẳng những biểu lộ trong lĩnh vực giao tiếp hàng ngày của mọi người Việt Nam, mà còn được biểu lộ trong các lĩnh vực hoạt động giao tiếp về chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, giáo dục, ngoại giao...Câu Tiếng Việt đã từ lâu là chất liệu của sáng tạo nghệ thuật nghệ thuật ngôn từ. Nó đã góp phần thể hiện rõ sức mạnh và sự tinh tế, uyển chuyển trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. Phần thứ nhất MỞ ĐẦU 1- Đặt vấn đề. Môn Ngữ văn là môn học có vai trò cực kì quan trọng trong hệ thống giáo dục và đào tạo nước ta bởi dạy văn là dạy cách ứng xử, cách làm người; là công cụ đắc lực trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Môn Ngữ văn ở trường THCS được chia thành 3 phân môn : Văn – Tiếng Việt – Tập làm văn. Trong đó câu Tiếng Việt là một phương tiện giao tiếp quan trọng trong xã hội. Chức năng đó chẳng những biểu lộ trong lĩnh vực giao tiếp hàng ngày của mọi người Việt Nam, mà còn được biểu lộ trong các lĩnh vực hoạt động giao tiếp về chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, giáo dục, ngoại giao Câu Tiếng Việt đã từ lâu là chất liệu của sáng tạo nghệ thuật - nghệ thuật ngôn từ. Nó đã góp phần thể hiện rõ sức mạnh và sự tinh tế, uyển chuyển trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật. Mặt khác, câu Tiếng Việt gắn bó chặt chẽ với hoạt động nhận thức và tư duy của người Việt, mang rõ dấu ấn của nếp cảm, nếp nghĩ và nếp sống của người Việt. Nó trở thành một phần máu thịt trong con người Việt Nam. Chính vì thế, sử dụng câu Tiếng Việt, học Tiếng Việt phải hiểu được, cảm nhận được phần “ linh hồn dân tộc ấy”. Thế nhưng, trên thực tế, phần lớn học sinh không thích học môn học này, thậm chí có em còn sợ mỗi khi đến giờ học văn…Từ thực tế đó đòi hỏi người giáo viên phải tự nghiên cứu, tìm tòi cho mình một phương pháp dạy học tốt nhất nhằm giúp học sinh tiếp thu bài nhanh nhất. Muốn thế thì phương pháp dạy học phải không ngừng đổi mới, nâng cao; phải mang tính tích cực, chủ động cao nhằm tập trung vào việc khơi dậy sự tự rèn luyện, phát triển khả năng tự duy, suy nghĩ và vận dụng một cách chủ động,phát huy tính tích cực của học sinh.v v Là một người giáo viên trực tiếp giảng dạy môn ngữ văn bậc THCS, tôi nhận thấy kỹ năng đặt câu và chữa lỗi của học sinh còn nhiều hạn chế, đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, nhiều em thường tỏ ra rất lúng túng Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 1 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. khi yêu cầu đặt câu, có khi câu do các em đặt ra nhưng các em cũng không biết đúng hay sai, có mắc lỗi gì không? Hoạt động trên lớp là hoạt động giao tiếp giữa thầy với trò, nếu học sinh nói chưa thành câu thì giao tiếp không đạt được mục đích, giờ học không có kết quả. Từ những điều đó tôi nghĩ, giờ dạy Tiếng Việt giáo viên có đủ điều kiện để khắc phục những hạn chế kể trên của học sinh. -Tất cả những điều trên đã thôi thúc tôi không ngừng suy nghĩ, cố học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp mới để dạy tốt môn Ngữ văn, đặc biệt là phân môn tiếng Việt nhằm nâng cao chất lượng học tập của mỗi học sinh, nâng cao hiểu biết về “kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ” của tiếng Việt đồng thời giúp các em có vốn ngôn ngữ phong phú; đặc biệt là biết vận dụng trong văn nói, văn viết… 2- Mục đích nghiên cứu. Nhằm nâng cao chất lượng học Tiếng Việt cho học sinh. Cụ thể là năng cao khả năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh dân tộc vùng đặc biệt khó khăn, từ đó giúp học sinh thực hiện quá trình giao tiếp một cách có hiệu quả. 3- Đối tượng nghiên cứu : Học sinh lớp 6 trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình. 4- Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu. “Kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn.” ( HS lớp 6 trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình.) 5- Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhằm nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, có những đổi mới tích cực trong phương pháp dạy học Tiếng Việt ở vùng đặc biệt khó khăn, giúp đồng nghiệp khi Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 2 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. giảng dạy tiếng Việt lớp 6 có những phương pháp phù hợp để đạt được nhưng kết quả cao. Đặc biệt giúp học sinh có những kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ khi tạo lập văn bản, trong giao tiếp hằng ngày. 6- Phương pháp nghiên cứu. Trực tiếp giảng dạy, đọc tài liệu tham khảo, khảo sát đối tượng học sinh qua trực tiếp giảng dạy bằng những bài kiểm tra trắc nghiệm, bài viết tập làm văn, tham khảo ý kiến đồng nghiệp. Sưu tầm thông tin, viết đề cương, từ đó áp dụng vào để viết sáng kiến kinh nghiệm. 7-Thời gian nghiên cứu. Tháng 9 /2008 dăng kí sáng kiến kinh nghiệm . Tháng 10/ 2008 đến tháng 3/2009 nghiên cứu và viết sáng kiến. Phần thứ hai NỘI DUNG Chương I : CƠ SỞ LÍ LUẬN. -Thực hiện chương trình thay sách giáo khoa được ban hành kèm theo quyết định số 03/ 2002/ QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2002 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT. -Thực hiện nghị quyết số 40/2000/QH10 của quốc hội. Chỉ thị số 14/2001/CT- TTG của thủ tướng chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục( chương trình và phương pháp giảng dạy) * Dạy học môn Ngữ văn nói chung và phân môn tiếng Việt nói riêng ở trường THCS thực chất là góp phần hình thành những con người có trình độ học vấn phổ thông cơ sở, chuẩn bị cho học sinh ra xã hội hoặc tiếp tục học lên nữa ở bậc học cao hơn. Đó là những người có ý thức tự tu dưỡng, biết thương yêu quý trọng gia Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 3 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. đình, bạn bè; có lòng yêu nước, yêu CNXH, biết hướng tới những tư tưởng, tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phả, sự công bằng, lòng căm ghét cái sấu, cái ác. Đó là con người biết rèn luyện để có tính tự lập, tư duy sáng tạo, bước đầu có năng lực cảm thụ giá trị chân, thiện, mĩ trong nghệ thuật, trước hết là trong văn học, có năng lực thực hành và nằng lực sử dung tiến Việt như một công cụ tư duy và giao tiếp. đó cũng là người có ham muốn đem tài trí của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dạy học tiếng Việt là làm cho học sinh “nắm được những đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa của các loại đơn vị tiêu biểu của tong bộ phận cấu thành tiếng Việt”, “nắm được những tri thức về ngữ cảnh, về ý định, về mục đích, về hiệu quả giao tiếp, nắm được các quy tắc chi phối vịêc sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp trong nhà trường cũng như ngoài xã hội”. * Cũng như việc dạy học các môn học khác, trong quá trình dạy học Tiếng Việt học sinh phải tích cực chủ động biến quá trình học tập thành quá trình tự học tập, còn giáo viên thì giữ vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động của học sinh . Theo phương hướng đó giáo viên phải tích cực hoá hoạt động của người học, tạo mọi cơ hội (chủ yếu thông qua con đường thực hành và luyện tập) để tất cả học sinh tìm hiểu phân tích, suy nghĩ và tự nhận ra các tri thức của bài học . *Phương pháp dạy học Tiếng Việt hiện nay phải dựa trên con đường giao tiếp. Theo đó, phải tăng cường các hoạt động giao tiếp, đàm thoại giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh trong toàn bộ quá trình dạy học. Từ hoạt động tìm hiểu, phân tích nhận ra tri thức, đến hoạt động thực hành, luyện tập củng cố kiểm tra và đánh giá, đồng thời cũng phải giảm thiểu cách giảng dạy theo lối thuyết giảng. Hơn nữa phương pháp dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp cũng đòi hỏi người giáo viên Ngữ văn phải tận dụng mọi hoàn cảnh giảng dạy để rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng việt cho học sinh. Để việc đổi mới phương pháp về vấn đề trên có hiệu qủa cao thì trước tiên giáo viên phải tích cực trong việc đổi mới phương pháp trong quá trình giảng dạy về việc rèn kỹ năng đặt câu và sữa lỗi cho học sinh, phát huy tính tích cực tự giác của Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 4 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. học sinh – lấy học sinh làm trung tâm. Tích cực chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức về kỹ năng đặt câu và chữa lỗi cho học sinh qua việc tham khảo kiến thức ở các tài liệu có liên quan. Trong quá trình giảng dạy hiện nay thì nhiệm vụ của người giáo viên dạy Ngữ văn nói chung và dạy phân môn Tiếng Việt nói riêng có vai trò quan trọng. Đặc biệt trong giảng dạy phân môn Tiếng Việt giáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Từ đó giúp các em có khả năng tư duy chính xác, có kỹ năng giao tiếp tốt trong quá trình học tập. Chương II: THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ. I. Lịch sử của vấn đề. Trong quá trình giảng dạy và qua việc thực hiện dự giờ các đồng nghiệp tôi thấy có một số giờ dạy tiếng Việt mà cụ thể là trong việc rèn kỹ năng đặt câu và sửa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh đạt hiệu quả chưa cao. Có những hoạt động dạy của giáo viên đôi khi còn thụ động, máy móc, hình thức. Giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc rèn luyện kỹ năng đặt câu cho học sinh qua các giờ dạy vì thời gian trên lớp để thực hiện và tổ chức cho học sinh rèn luyện là không nhiều. Mặt khác do học sinh khối 6 của trường mới chuyển từ lớp 5 lên nên chưa có nhiều thời gian để thích nghi nhanh với các phương pháp học tập mới. Vì thế khiến cho một số giờ dạy đạt hiệu quả chưa cao. Một bộ phận học sinh còn chậm, năng lực còn hạn chế, các em học tập còn thụ động, chưa tích cực, việc chuẩn bị bài chưa tốt, khả năng nắm bắt về câu và cách chữa lỗi của không ít học sinh vẫn còn mơ hồ, chưa chắc chắn. Đặc biệt là các em là học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, ít có điều kiện giao lưu với bên ngoài, vốn tiếng Kinh của các em chưa nhiều nên việc tiếp thu của các em là còn hạn chế. Các em là học sinh đầu cấp nên việc rèn kĩ năng đặt câu có đầy đủ thành phần chủ ngữ và vị ngữ, và tránh bị mắc lỗi về những vấn đề này, để các em có nền Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 5 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. móng kiến thức cho các lớp tiếp theo. Và đặc biệt giúp các em có vốn kiến thức về tiếng Việt, sử dụng thành thạo trong giao tiếp cũng như trong cuộc sống hàng ngày để các em không gặp phải những sai sót đắng tiếc trong giao tiếp cũng như trong quá trình tạo lập văn bản. II. Kết quả khảo sát đầu năm. Thông qua việc khảo sát đầu năm tôi nhận thấy một số lỗi cơ bản học sinh thường mắc phải là câu thiếu thành phần nòng cốt . 1. Câu thiếu thành phần chủ ngữ. VD1 : Qua trận mưa rào chiều qua, làm cho sân trường em thêm sạch đẹp. ( Câu thiếu chủ ngữ) VD 2 : Ngày hôm nay trơì nắng, nên bị héo. ( Câu thiếu chủ ngữ) v v v + Phân tích lỗi : Đây là câu thiếu chủ ngữ do HS nhầm trạng ngữ “Qua trận mưa rào chiều qua ”, “Ngày hôm nay trơì nắng” là chủ ngữ. + Nguyên nhân : Vì trạng ngữ và chủ ngữ có những đặc điêm gần gũi với nhau: đều đứng ở đầu câu, và đứng trước vị ngữ. Khi phân tích nhận diện cac thành phần câu các em dựa vào hình thức cứ đứng ở đầu câu là chủ ngữ. Mặt khác các em chưa phân biệt được đâu là thành phần chính đâu là thành phần phụ trong câu và không thấy được sự khác biệt về chức năng của chủ ngữ và vị ngữ, trạng ngữ ở trong câu. 2- Câu thiếu thành phần vị ngữ: VD: Dáng dấp thanh tú trong chiếc áo mầu xanh da trời của cô giáo. ( Câu thiếu vị ngữ) VD2: Chiếc áo mới, tôi mua. ( Câu thiếu vị ngữ) Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 6 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. v v v + Phân tích lỗi : Câu không có vị ngữ mà chỉ có chủ ngữ : “Dáng dấp thanh tú trong chiếc áo mầu xanh da trời của cô giáo” học sinh nhầm định ngữ "thanh tú trong chiếc áo mầu xanh da trời của cô giáo” là vị ngữ. + Nguyên nhân : Do HS không phân biệt được sự khác biệt giữa chức năng của định ngữ và vị ngữ. Chính vì thế khi HS phân tích và viết câu nhầm lẫn và thiếu. Kết quả khảo sát về kỹ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ như sau. Lớ p sĩ số Đặt câu Chữa lỗi Đặt câu đúng Đặt câu sai Biết phát hiện lỗi sai, chỉ ra nguyên nhân và chữa lỗi Chưa biết phát hiện lỗi, chưa chỉ ra nguyên nhân và chưa chữa được lỗi Lầm trạng ngữ là chủ ngữ Chưa có chủ ngữ Chưa có vị ngữ Số lượn g Tỉ Lệ Số lượn g Tỉ Lệ Số lượn g Tỉ Lệ Số lượn g Tỉ Lệ Số lượn g Tỉ Lệ Số lượn g Tỉ Lệ 6 75 20 26. 7% 27 36 % 15 20 % 13 17, 3% 28 37, 3% 47 62, 7% Như vậy kỹ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ của học sinh còn nhiều hạn chế. Từ thực trạng trên để công tác giảng dạy và học tập của học sinh đạt hiệu quả tốt hơn tôi đã hướng dẫn HS sửa chữa những lỗi mà các em đã mắc phải bằng những biện pháp và phương pháp phù hợp. Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 7 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. phù Chương III : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Giải pháp thực hiện. Sau khi nghiên cứu vấn đề này bằng kinh nghiệm và năng lực của bản thân tôi xin đưa ra một số giải pháp sau đây. 1 - Đói vơí giáo viên Giáo viên cần chủ động đầu tư nghiên cứu, thiết kế bài dạy, sưu tầm các lỗi sai về đặt câu và chữa lỗi, chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết dạy. Từ đó có cơ sở cho việc áp dụng đổi mới phương pháp cũng như sử dụng các phương pháp dạy học hợp với từng đối tượng học sinh trong lớp dạy để việc rèn kỹ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh đạt kết quả tốt hơn. 2-Đối với học sinh Học sinh cần phải tích cực chủ động học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên. Có ý thức chuẩn bị bài đầy đủ, và luyện kỹ năng về đặt câu và sửa lỗi, cũng như ý thức được tầm quan trọng của những kỹ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ trong giao tiếp cũng như trong quá trình học tập. Để thực hiện việc đổi mới phương pháp cần tiến hành ứng dụng về việc rèn luyện kỹ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ cho học sinh lớp 6 trên cơ sở đưa ra những định hướng, những hoạt động cơ bản nhất đối với một tiết dạy để cho việc dạy và học về vấn đề trên tốt hơn. II. Các biện pháp thực hiện. Để học sinh thấy được những lỗi sai của mình, và cách sửa sai tôi đã thực hiện các biện pháp sau : 1- Chữa lỗi sai học sinh mắc phải. * Câu thiếu thành phần chủ ngữ. VD1 : Qua trận mưa rào chiều qua, làm cho sân trường em thêm sạch đẹp. Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 8 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. ( Câu thiếu chủ ngữ) GV: hướng dẫn học sinh sửa : VD1 : Qua trận mưa rào chiều qua, nó// làm cho sân trường em thêm sạch đẹp TN CN VN VD 2 : Ngày hôm nay trơì nắng, nên bị héo. ( Câu thiếu chủ ngữ) Sửa : Ngày hôm nay trơì nắng, nên cây Keo bị héo TN CN VN * Câu thiếu thành phần vị ngữ: VD: Dáng dấp thanh tú trong chiếc áo mầu xanh da trời của cô giáo. ( Câu thiếu vị ngữ) Sửa là : Dáng dấp của cô giáo / thanh tú trong chiếc áo mầu xanh da trời. CN VN VD2: Chiếc áo mới, tôi mua. ( Câu thiếu vị ngữ) Sửa là : Chiếc áo mới , tôi / mới mua rất đẹp. ĐN CN VN 2. Rèn kỹ năng đặt câu. Để học sinh có khả năng đặt câu đúng, hạn chế những sai sót trong quá trình học sinh sử dụng việc đặt câu trong giao tiếp và luyện tập trong các gìơ học đặc biệt là trong các tiết kiểm tra. Cần cho học sinh hiểu rõ việc đặt câu cần phải đúng quy tắc ngữ pháp. Trau dồi vốn tiếng Việt cho học sinh. a. Câu cần phải viết đúng với quy tắc ngữ pháp Tiếng Việt. Câu đúng ngữ pháp tiếng việt là câu có đầy đủ hai thành phần nòng cốt là chủ ngữ và vị ngữ. Vì thế, yêu cầu đầu tiên đối với việc đặt câu là phải đặt câu đúng với qui tắc Tiếng Việt. Chẳng hạn, những câu như: Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 9 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. (1) Trời / mưa. C V (2) Nếu trời mưa / thì chúng ta / không đi cắm trại nữa. CN2 VN2 CN1 VN1 (3) Mùa xuân đến / chim chóc / ríu rít bay về. C V C V Tr C Đây là những câu được đặt đúng với qui tắc đặt câu Tiếng Việt. Câu (1) là câu có một kết cấu chủ- vị (C-V) được gọi là câu đơn; Câu (2) là câu có hơn một kết cấu C-V, trong đó không có kết cấu C-V nào bao hàm kết cấu C-V nào được gọi là câu ghép; Câu (3) là câu cũng có hơn một kết cấu C-V nhưng chỉ có một kết cấu C- V làm nòng cốt, kết cấu C-V còn lại làm thành phần câu, được gọi là câu mở rộng thành phần. Tuy nhiên, các qui tắc ngữ pháp của Tiếng Việt trong quá trình sử dụng vẫn có sự linh hoạt uyển chuyển mà những trường hợp sau đây sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn để có nắm chắc hơn và vận dụng vào cách đặt câu và xác định câu chính xác. Vì vậy khi nắm chắc các trường hợp sau các em sẽ có những kỹ năng đặt câu, phân biệt câu cũng như chữa lỗi hiệu quả hơn. * Phần lớn các câu trong Tiếng Việt đòi hỏi phải có đầy đủ hai thành phần nòng cốt là chủ ngữ và vị ngữ. Tuy thế, tuỳ những hoàn cảnh sử dụng cụ thể, người ta có thể dùng câu đặc biệt (Câu không phân định thành phần hay không cấu tạo theo mô hình cụm C - V), câu rút gọn (câu bị tỉnh lược đi một thành phần nào đó) Ví dụ những câu đặc biệt: Mưa, Mùa xuân, v v Hoặc những câu rút gọn sau (thành phần bị tỉnh lược). Ví dụ:(1) - Anh đi đâu đấy? - Đi học. ( Tỉnh lược chủ ngữ) (2) - Ai là chủ nhà đây? Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 10 [...]... Hòa Bình 16 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn Câu d Nguyên nhân: Do lầm Định ngữ với Vị ngữ c - Xác định cách chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ Đây là bước quan trọng cuối cùng nhằm rèn luyện cho học sinh ôn lại cả kỹ năng đặt câu từ các cách sửa khác nhau Tuy nhiên sau khi chữa lỗi thì có nhiều cách khác nhau miễn là cách sửa lỗi đó phù... Chưa trạng có chủ có lỗi hiện lỗi, chưa sai, chỉ ra chỉ ra nguyên vị Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 18 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn ngữ là ngữ ngữ nguyên nhân và chưa chủ nhân ngữ S T SL TL 18 24% SL 75 55 L 73,3 9 L 12 % 6 TL % và chữa được lỗi S T S T chữa lỗi SL TL L 5 L L 6, 7 6 L 8, 57 % 0 76 % % 2) Những... học sinh hứng thú trong giờ học Số lượng học sinh hiểu bài ngày càng cao, đặc biệt là kỹ năng về đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ đã đạt được hiệu quả tốt hơn so với trước đó rất nhiều Kết quả khảo sát sau khi áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy vào việc rèn kỹ năg đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp Lớ sĩ p số Đặt câu Đặt Chữa lỗi câu Đặt câu sai Biết phát Chưa biết... vậy học sinh sẽ có kỹ năng xác định và đặt câu chính xác Cho nên phải cho học sinh nắm chắc biện pháp sau đây, đó là: c - Câu phải được đánh dấu câu phù hợp Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 12 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn VD : Khi tôi yêu cầu học sinh viết một đoạn văn miêu tả về chị gái mình, có em học sinh. .. gió và một cơn mưa ập đến 3 Rèn kỹ năng chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ Trước hết để học sinh nắm được cách chữa lỗi, giáo viên phải giúp học sinh hiểu được Câu đúng quy tắc ngữ pháp như phần kỹ năng đặt câu đã nêu ra Nghĩa là câu phải có đầy đủ thành phần chủ ngữ và vị ngữ mới được chấp nhận Đó chính là cơ sở và yêu cầu đầu tiên để học sinh có kỹ năng cơ bản đối với việc chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ. . .SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn - Tôi ( Tỉnh lược vị ngữ) (3) - Anh ấy đi hôm nào? - Hôm qua ( Tỉnh lược cả chủ ngữ và vị ngữ) * Trong phạm vi câu: + Trật tự giữa hai thành phần nòng cốt thông thường là chủ ngữ đứng trước vị ngữ Ví dụ: - Em / học Tiếng Việt C V - Quyển sách này / rất hay... giáo khoa Ngữ văn 6, Ngữ văn 7 - Thiết kế bài giảng Ngữ văn 6 của Bộ giáo dục(2003) - Sách giáo viên Ngữ văn 6 của Bộ giáo dục (2003) - Đổi mới việc dạy và học môn Ngữ văn ở Trung học cơ sở(2002) Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 20 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn - Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học Văn-... (1) - Anh / đi đâu đấy C V (2) - Ai / là chủ nhà đây? C V (3) - Em / học Tiếng Việt C V Ví dụ: Để thực hiện việc sữa lỗi về chủ ngữ hoặc vị ngữ cho các câu sau; Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 15 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn a) Qua truyện “ Dế Mèn phiêu lưu kí ” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện b) Qua truyện... nhiều câu riêng biệt Ví dụ: Thầy giáo xem báo còn học sinh đọc sách -> Thầy giáo xem báo Học sinh đọc sách Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 14 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn * Ghép câu: Biện pháp ( ngược lại với tách câu) làm cho nhiều câu đơn trở thành một câu Ví dụ: - Ông nội đến Mọi người ra đón ông ->... biết phục thiện Tr C V * Cách chữa lỗi sai về vị ngữ: Theo các cách sau 1) Thêm bộ phận vị ngữ; d) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù / C đã để lại trong em niềm kính phục V Bùi Thanh Hải - Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 17 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn 2) Bỏ từ “Hình ảnh”; Thánh . Bình 16 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. Câu d. Nguyên nhân: Do lầm Định ngữ với Vị ngữ c - Xác định cách chữa lỗi về chủ ngữ. Sơn - Hòa Bình 6 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. v v v + Phân tích lỗi : Câu không có vị ngữ mà chỉ có chủ ngữ : “Dáng dấp. Bình 4 SKKN: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn. học sinh – lấy học sinh làm trung tâm. Tích cực chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức về
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn SKKN ngu van 6, Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn SKKN ngu van 6, Rèn kĩ năng đặt câu và chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ cho học sinh lớp 6 vùng đặc biệt khó khăn SKKN ngu van 6

Từ khóa liên quan