0

Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành Tiếng Anh

30 1,369 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 21:43

. " chữa lỗi sai cho học sinh trong bài thực hành " Nguyễn Thị Thanh Huệ- Giáo viên trờng THCS TRung Lập 1 Đề tài :Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành B. cơ sở khoa học I cách thức sửa lỗi của giáo viên giúp học sinh học tốt trong khi thực hành Nguyễn Thị Thanh Huệ- Giáo viên trờng THCS TRung Lập 2 Đề tài :Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành C. cách. của học sinh 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 Nguyễn Thị Thanh Huệ- Giáo viên trờng THCS TRung Lập 7 Đề tài :Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành 3. Thực hành ( Practice ) 3.1 Thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành Tiếng Anh, Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành Tiếng Anh,

Từ khóa liên quan