0

SKKN Một số giải pháp tăng cường rèn kĩ năng thực hành lắp đặt mạch điện trong môn Công nghệ cho học sinh lớp 9

26 2,276 13

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 15:39

. chú ý “ tăng cường rèn kĩ năng thực hành lắp mạch điện trong môn công nghệ cho học sinh 9 làm nâng cao hiệu quả học tập và ứng dụng trong sinh hoạt đời sống hàng ngày cho học sinh lớp 9 trường. giải pháp tăng cường rèn kĩ năng thực hành lắp đặt mạch điện trong môn công nghệ cho học sinh lớp 9 I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Môn Công Nghệ 9 được thiết kế theo Mô đun nghề nên thời lượng thực hành là. TRẤN CÁT BÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “ Một số giải pháp tăng cường rèn kĩ năng thực hành lắp đặt mạch điện trong môn Công nghệ cho học sinh lớp 9 ” Người thực hiện: Trịnh Thị Thu Thuỷ Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số giải pháp tăng cường rèn kĩ năng thực hành lắp đặt mạch điện trong môn Công nghệ cho học sinh lớp 9, SKKN Một số giải pháp tăng cường rèn kĩ năng thực hành lắp đặt mạch điện trong môn Công nghệ cho học sinh lớp 9,

Từ khóa liên quan