nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân của viêm gan cấp ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

91 1.2K 6
nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân của viêm gan cấp ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA VIÊM GAN CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên nghành: Nhi khoa LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ Y HỌC HÀ NỘI – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA VIÊM GAN CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên nghành : Nhi khoa Mã số : 60.72.16 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Nhật An HÀ NỘI - 2011 LỜI CẢM ƠN Nhân dịp luận văn hoàn thành, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: - Ban giám hiệu - Trường Đại học Y Hà nội, phòng Đào tạo sau đại học, phòng ban nhà trường tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập nghiên cứu - Ban Giám đốc, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án, Khoa Truyền nhiễm, Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi Trung ương, cho môi trường thuận lợi để học tập nghiên cứu - Ban lãnh đạo, tập thể khoa Nhi – Bệnh viện Nông nghiệp, nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập - PGS.TS Phạm Nhật An – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ nhiệm môn Nhi – Trường Đại học Y Hà nội Người thầy trang bị cho kiến thức quý báu, tận tụy dìu dắt, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu khoa học - Các thầy cô giáo Bộ môn Nhi – Trường Đại học Y Hà nội, ln tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức, giúp tơi nâng cao trình độ chun mơn, bước vững vàng nghề nghiệp sống - Các thành viên hội đồng thông qua đề cương hội đồng chấm luận văn, thầy cô đóng góp ý kiến q báu giúp tơi hoàn thành luận văn - Cuối tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới người thân gia đình, ln bên tôi, chia sẻ động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Nguyễn Văn Nguyên LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nguyên nhân gây viêm gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương đề tài tự thân thực Các số liệu luận văn hồn tồn trung thực, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Văn Nguyên CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ALT: Alanine aminotransferase AST: Aspartate aminotransferase Anti-HBc: Antibody against Hepatitis B core antigen (Kháng thể kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B) Anti–Hbe: Antibody against Hepatitis e antigen (Kháng thể kháng kháng nguyên e virus viêm gan B) Anti-HBs: Antibody against Hepatitis surface antigen (Kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B) CMV: Cytomegalo virus EBV: Epstein-Barr virus HBcAg: Hepatitis B core antigen (Kháng nguyên lõi virus viêm gan B) HBeAg: Hepatitis B e antigen (Kháng nguyên e virus viêm gan B) HBsAg: Hepatitis B surface antigen (Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B) HAV: Hepatitis A virus (Virus viêm gan A ) HBV: Hepatitis B virus (Virus viêm gan B) HCV: Hepatitis C virus (Virus viêm gan C) HDV: Hepatitis D virus (Virus viêm gan D) HEV: Hepatitis E virus (Virus viêm gan E) PCR: Polymerase chain reaction VGVR: Viêm gan virus VRVG: Virus viêm gan DNA: Deoxyribonucleic Acid RNA: Ribonucleic Acid RLCH: Rối loạn chuyển hóa CRNN: Chưa rõ nguyên nhân MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 15 1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BỆNH VIÊM GAN CẤP 15 1.2 NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM GAN CẤP 16 1.2.1 Nhóm nguyên nhân nhiễm trùng 16 1.2.2 Nhóm ngun nhân khơng nhiễm trùng 16 1.3 SINH LÝ BỆNH VIÊM GAN CẤP 16 1.3.1 Căn nguyên nhiễm trùng 16 1.3.2 Các nguyên nhân không nhiễm trùng 29 1.3.3 Cơ chế bệnh sinh viêm gan cấp 31 1.4 LÂM SÀNG CỦA VIÊM GAN CẤP 33 1.4.1 Lâm sàng 33 1.4.2 Phân loại mức độ nặng bệnh: 34 1.5 CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM GAN CẤP 34 1.5.1 Các xét nghiệm huyết học 34 1.5.2 Các xét nghiệm hóa sinh 35 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 U 2.1 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 38 2.2 Đối tượng nghiên cứu 38 2.2.1 Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm gan cấp dựa vào hai tiêu chuẩn sau: 38 2.2.2 Xác định nguyên nhân viêm gan cấp 38 2.2.3 Tiêu chuẩn loại trừ: 39 2.3 Phương pháp nghiên cứu 39 2.4 Nội dung nghiên cứu 39 2.5 Xử lý số liệu 40 2.6 Đạo đức nghiên cứu 40 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 U 3.1 Căn nguyên gây viêm gan cấp 41 3.1.1 Căn nguyên gây viêm gan cấp 41 3.1.2 Các vi rút gây bệnh viêm gan cấp 42 3.1.3 Căn nguyên viêm gan cấp theo tuổi 43 3.1.4 Phân bố loại vi rút gây viêm gan theo tuổi 44 3.1.5 Căn nguyên vi rút theo giới 45 3.2 Lâm sàng viêm gan cấp 46 3.2.1 Thời gian phát bệnh đến lúc vào viện theo nguyên gây bệnh 46 3.2.2 Thời gian phát bệnh đến lúc vào viện theo nguyên vi rút 47 3.2.3 Triệu chứng phát theo nguyên 48 3.2.4 Triệu chứng phát theo nguyên vi rút 49 3.2.5 Các triệu chứng lâm sàng viêm gan cấp theo nguyên 50 3.2.6 Triệu chứng lâm sàng theo nguyên vi rút 51 3.3 CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM GAN CẤP 52 3.3.1 Những thay đổi sinh hóa máu viêm gan cấp 52 3.3.2 Kết xét nghiệm công thức máu viêm gan cấp 58 3.2.3 Giá trị trung bình số huyết học theo nguyên nhân 61 3.3.4 Các số đông máu viêm gan cấp 62 Chương 4: BÀN LUẬN 65 4.1 CĂN NGUYÊN VIÊM GAN CẤP 65 4.1.1 Căn nguyên viêm gan cấp theo tuổi giới 69 4.2 LÂM SÀNG CỦA VIÊM GAN CẤP 71 4.2.1 Thời gian từ phát triệu chứng đến lúc vào viện 71 10 4.2.2 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng phát 71 4.2.3 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng viêm gan cấp trẻ em 72 4.2.4 Tình trạng bệnh vào viện 73 4.3 CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM GAN CẤP 73 4.3.1 Thay đổi sinh hóa máu viêm gan cấp 73 4.3.2 Thay đổi huyết học viêm gan cấp 75 4.3.3 Thay đổi chức đông máu viêm gan cấp 76 KẾT LUẬN 82 KIẾN NGHỊ 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 77 Kết nghiên cứu Phạm Thị Sửu [29] cho thấy tỷ lệ prothrombin giảm 70% 96.82% Trong giảm 10% 26.9%, trường hợp tiên lượng nặng (17 ca tử vong) nghiên cứu Phạm Nhật An [2] tỷ lệ giảm prothrombin viêm gan vi rút cấp trẻ em cho kết hầu hết giảm mức bình thường, giảm nhiều lứa tuổi tuổi Trong nghiên cứu có 19/120 bệnh nhân có thời gian APTT > 41 giây, chủ yếu nguyên vi rút (12/19) bệnh nhân Kết xét nghiệm fibrinogen chủ yếu giới hạn bình thường 78 MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Hành - Họ Và Tên:……………………… tuổi…….giới……Mã số - Địa chỉ:…………………………………………………………………… - Ngày vào viện:………………………………………………………… Tiền sử: - Bản thân ……………………………………………………………… - Gia đình……………………………………………………………… Triệu chứng lâm sàng: 3.1 Thời gian từ khởi bệnh đến lúc vào viện………………………… 3.2 Triệu chứng phát đầu tiên…………………………………… 3.3 Triệu chứng giai đoạn toàn phát: - Tinh thần: Tỉnh - Sốt: Có Khơng - Mệt mỏi: Ít Nhiều - Chán ăn: Ăn bình thường - Nơn: - Táo bón: Buồn nơn Có Hơn mê Ăn Nơn Bỏ ăn Nơn nhiều Khơng 79 - Ỉa lỏng: Có Khơng - Mầu sắc nước tiểu: Bình thường - Vàng da: Nhẹ - Phân bạc màu: vàng vừa Vừa Có Vàng sẫm Nặng Khơng - Cổ trướng: Khơng Có - Mẩn ngứa: Có Khơng - Xuất huyết: Dưới da Có nhiều Niêm mạc Tiêu hóa Đỡ Tử vong Không xuất huyết 3.5 Kết điều trị: Khỏi Cận Lâm sàng 4.1 Xét nghiệm huyết học - Huyết đồ: Hồng cầu Hemoglobin Bạch cầu Tiểu cầu - Đông máu: APTT Tỷ lệ Prothrombin time ( PT) Fibrinogen 4.2 Xét nghiệm hóa sinh: Khác 80 - Men gan: SGOT (U/L): SGPT (U/L) - Bilirubin: Toàn phần: Trực tiếp: Gián tiếp: - Nồng độ Glucose máu - Nồng độ Protein máu - Nồng độ Albumin máu - Marker virus: + HAV: Elisa: IgM + HBV: HBsAg Ig G PCR……… , Anti-HBcAg, Elisa: IgM Ig G + HCV: Elisa: IgM Ig G PCR………… + HDV: Elisa: IgM Ig G PCR………… + CMV: Elisa: IgM Ig G PCR………… + EBV: Elisa: IgM Ig G PCR………… + Virus khác:……………………………… + Vi khuẩn………………………………… - Độc chất: Nghi ngờ ngộ độc - Xét nghiệm khác: nghi ngờ rối loạn chuyển hóa PCR…… 81 82 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 120 bệnh nhân viêm gan cấp Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2011, nhận thấy Căn nguyên gây viêm gan cấp Căn nguyên viêm gan cấp trẻ em theo thứ tự thường gặp là: Nguyên nhân vi rút chiếm 60%, bệnh rối loạn chuyển hóa chiếm 6.7%, ngộ độc 3.3% 30% chưa xác định nguyên Trong loại vi rút gây viêm gan cấp hay găp CMV, sau HBV, EBV gặp với tỷ lệ 9.7% Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm gan cấp theo nguyên trẻ em: Triệu chứng lâm sàng xuất đa dạng thay đổi theo nguyên: - Triệu chứng vàng da, nước tiểu vàng thường gặp viêm gan vi rút - Mệt mỏi ăn gặp tất bệnh nhân viêm gan ngộ độc - Viêm gan rối loạn chuyển hóa chủ yếu nước tiểu vàng, chán ăn, mệt mỏi - Viêm gan CMV gặp chủ yếu lứa tuổi từ đến 12 tháng tuổi triệu chứng lâm sàng diễn biến từ từ - Giảm tỷ lệ prothrombin máu thường gặp viêm gan cấp bệnh rối loạn chuyển hóa 83 KIẾN NGHỊ Cần tiếp tục nghiên cứu nguyên viêm gan cấp trẻ em Việt Nam (Vì tỷ lệ chưa xác định nguyên tương đối cao) 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Phạm Nhật An (1994), "Một số nhận xét lâm sàng, cận lâm sàng cấu trúc bệnh nguyên virus viêm gan cấp tính trẻ em", Kỷ yếu cơng trình nhi khoa, tr 368 Phạm Nhật An cộng (1998), "Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, dịch tễ học diễn biến viêm gan virus cấp trẻ em năm 1991-1995 Viện Nhi Trung ương", Nhi khoa (1), tr 12-19 Phạm Nhật An (2011) “Bệnh nhiễm CMV trẻ em”, Cập nhật kiến thức số bệnh nhiễm virus trẻ em (Hội nghị Nhi khoa 10/2011), tr 22-33 Vũ Triệu An (1997), "Một virus gây viêm gan: Virus viêm gan G", Tạp chí nghiên cứu khoa học 3(3), tr 51-53 Phạm Thu Anh (1990), "Sinh lý bệnh chức gan", Bài giảng sinh lý bệnh, tr 139-151 Ngô Thị Vân Ạnh (2009), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số nguyên nhân suy gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội Đàm Trung Bảo (1990), "Các bệnh viêm gan siêu vi khuẩn", Thông tin y học lâm sàng (2), tr 38-41 Trần Văn Bảo, Nguyễn Hoàng Tuấn (1996), "Nhận xét bước đầu tình hình nhiễm virus viêm gan C trẻ em Thành Phố Hồ Chí Minh”, tr 9-11 Nguyễn Văn Bàng (2006), "Ngộ độc Paracetamol", Hồi sức cấp cứu gây mê trẻ em, (tập 2), nhà xuất y học, tr 360-370 85 10 Phùng Xuân Bình (2001), "Sinh lý gan", Bài giảng sinh lý (1), Nhà xuất Y học, tr 359-361 11 Bùi Đại (2002), " Các virus viêm gan", Bệnh học truyền nhiễm, tr.102-109 12 Bùi Đại (2002), "Viêm gan virus cấp" Bệnh học truyền nhiễm, tr 109-124 13 Bùi Đại, Phạm Ngọc Đính, Châu Hữu Hầu (2008), "Viêm gan virus B D", nhà xuất Y học, tr 16-42 14 Nguyễn Văn Đề (2010), “Dich tễ học sán gan lớn”, cập nhật kiến thức số bệnh ký sinh trùng Nhi khoa Hội nghị Nhi khoa 2010 tr 15-16 15 Vũ Bằng Đình (1995), "Viêm gan virus cấp", Viêm gan virus, Nhà xuất Y học, tr 33-36 16 Lê Đăng Hà (2001), "Bệnh viêm gan virus", Tài liệu đào tạo chuyên ngành truyền nhiễm, Viện Y học lâm sàng bệnh nhiệt đới – Phòng đạo tuyến Bệnh viên Bạch mai, tr 194-222 17 Lê Đăng Hà cộng (1998), "Góp phần tìm hiểu lâm sàng, cận lâm sàng viêm gan virus A, B, E cấp", tạp chí thơng tin y dược, 8, tr 25-31 18 Châu Hữu Hầu (1996), "Nghiên cứu tình hình nhiễm viêm gan siêu vi A, B E cộng đồng huyện Tân Châu tỉnh An Giang", Hội nghị khoa học chuyên đề Vi sinh - Dịch tễ - Miễn dịch TP.HCM, tr 129-130 19 Jules L Dienstag, Kurt J.Isselbacher (2000), “Viêm gan cấp”, Các nguyên lý nội khoa Harrison (tập 3), (Sách dịch) Nhà xuất Y học, tr 911-948 20 Jay P Sanford (1999), “Bệnh leptospira”, Các nguyên lý nội khoa Harrison (tập 2), (Sách dịch) Nhà xuất Y học, tr 498-504 86 21 Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương (2005), "Xét nghiệm vi rút” Xét nghiệm sử dụng lâm sàng, Nhà xuất y học, tr 35-111 22 Nguyễn Gia Khánh, Quách Nguyễn Thu Thủy (2007), “Đặc điểm lâm sàng biểu sớm bệnh Wilson”, Tạp chí Nhi khoa(15), tr.55-57 23 Hồng Trọng Kim, Đỗ Thị Ngọc Diệp (2003), “Viêm gan siêu vi cấp trẻ em”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 7(1), tr 193-195 24 Trịnh Minh Liên, Lê Đăng Hà, Nguyễn Kim Thư, Nguyễn Đức Hiền (1999), "Diễn biến lâm sàng rối loạn chức gan bệnh nhân viêm gan virus cấp", Tạp chí Y học thực hành, (số 3), tr 17-19 25 Hà Văn Mạo (2001), " Quá trình thành tựu khám phá xử lý phòng chống bệnh viêm gan virus nửa kỷ vừa qua ", tạp chí thơng tin y dược, (14), tr 13-18 26 Trịnh Thị Ngọc cộng (2000), "Tình hình nhiễm virus viêm gan nhóm bệnh viêm cấp vào điều trị viên Y học lâm sàng bệnh nhiệt đới", Tạp chí Y học thực hành, 12, tr 17-19 27 Đào Văn Phan (2001), "Thuốc hạ sốt, giảm đau chống viêm", Dược Lý Học, tr 184-184 28 Robert T.Shooley Martin S.Hirsch (2000), "Các bệnh nhiễm EBV” “Nhiễm vi rút cự bào”, Các nguyên lý nội khoa Harrison, (tập 2) , (Sách dịch), Nhà xuất Y học, tr 585-597 29 Phạm Thị Sửu cộng (1995), "Đặc điểm lâm sàng bệnh viêm gan virus B trẻ em", Kỷ yếu cơng trình nghiêm cứu khoa học Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em 1991-1995, tr 122-123 87 30 Phạm Song, Đào Đình Đức, Bùi Hiền cộng “Đánh giá bước đầu nguyên viêm gan virus Việt nam Nghiên cứu lâm sàng nguyên học viêm gan virus (1992-1996) Đề tài KY 01-09 04/1996 31 Phạm Song, Đào Đình Đức cộng (1994), “Nghiên cứu lâm sàng, nguyên biện pháp dự phòng viêm gan virus (1992-1994)”, Đề tài thuộc cơng trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tr.3-8 32 Vũ Thị Hải Yến (2003), “Tìm hiểu nguyên, đặc điểm lâm sàng biến đổi số số huyết học, hóa sinh viêm gan virus cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương”, Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Đại học Y Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 33 Aglaia Zellos, Kathleen B, Schwarz (2001), "Hepatitis", Primary Pediatric Care, pp 1524-1533 34 Blaine E, Hollinger F and Jhon Ticehurst (1991), "Hepatitis A virus" Viral Hepatitis – Biological and clinical features, Specific diagnosis and prophylaxis, Second edition – Paven press New-York, pp 73-107 35 Bovet P., et al (1998), "Decrease in the prevalence of hepatitis B and a low prevalence of hepatitis C virus infection in the general population of the Seychelles", Bulletin of the Wold Health Organization, 77(11) 36 Brown DS., et al (1998), "Diagnosis of acute and hepatitis C", Viral hepatitis, pp 319-327 37 Bruce Y, Tung, May J Emond (2003), "Hepatitis C, iron status and disease severity: Relationship with HFE mutations", Gatroenterology 124(2), pp 318-326 88 38 Chia-Minh Chu, Shi-Ming Lin (1999), "Etiology of sporadic acute viral hepatitis in Taiwn: The role of hepatitis C virus, hepatitis E virus and GB virus – C/ Hepatitis G virus in as Endemic area of Hepatitis A and B", Journal of virology, 58, pp 154-159 39 Chun-Jen Liu, Pei-Jer Chen (2003), "A prospective study characterizing full-length Hepatitis B virus genomes during acute exacerbation", Gastroeterology, 124(1), pp 80-90 40 Ciccozzi M, Tosti ME, Gallo G (2002), " Risk of hepatitis A following travel ", J Viral Hepatitis, (6), pp 460-465 41 Decker R.H (1999), " Diagnosis of acute hepatitis B ", Viral Hepatitis, pp 201-211 42 Ellett ML (2000), "Autoimmune hepatitis", Gastrenterol nurs, 23(4), pp 157-159 43 Eugene R, Schiff and Maria de Medina (1999), "Hepatitis G", Diseases of the liver, pp 861-866 44 Fuminaka Sugauchi, Esturo orito (2003), "Epidemilogic and virologic characterstics of hepatitis B virus genotype B having the recombination with genotype C", Gastrenterology, 124(4), pp 925-932 45 Gary L, Davis (1999), "Hepatitis C", Disease of the liver, pp 793-832 46 Gary L, Euler, MDH (2003), "Hepatis B surface antigen prevalence among pregnent women is urban areas: Implications for testing, reporting and preveting perinatal transmission", Pediatrics 111(5), pp 1192-1197 47 Ghuman H.K, Kraurs (1995), "Delta- hepatitis", Indian J Pediatr, 62(6), pp 691-693 89 48 Green Ms, Aharonowitz G, Shohat (2001), "The changing epidemiology of viral hepatitis A in Israel", Isr Med Assoc J, 3(5) pp 847-851 49 Gust I (1999), "Diagnosis", Viral hepatitis, pp 59-61 50 Henry L, Chan, Marc G et al (1999), "Hepatitis B", Disease of the liver, pp 757-764 51 Jennifer A, Cuthbert (2001), "Hepatitis A: old and new", Clinical microbiology review, pp 38-58 52 Krzystof Krawczynski et al (1999), "Hepatitis E", Disease of the liver, pp 849-857 53 Maria H, Sjogrin (1999), "Hepatitis A", Disease of the liver, pp.745-754 54 Mario Rizzetto Antonina Smedile (1999), "HepatitisD ", Disease of the liver, pp 837-844 55 Poddar U., Thapa B., Prasad A, Singh K (2002), “ Changing spectrum of sporadic acute viral Hepatitis in indian children”, J Trop pediatr, 48(4), pp 210-213 56 Rakadjieva T., Stoilova J., Petrov A (2002), “A study on the Basic epidemiological parameters of viral Hepatitis A in the region of Plovdiv, Bulgaria”, Flolia Media, XLIV(3), pp 11-14 57 Sherloc K (2000), "Clinical features hepatitis", Viral hepatitis, pp.1-10 58 Singh J, Bhatia R (2000), "Community studies on hepatitis B in Rajamundry town of Andra Pradesh, India, 1997-1998: Unnecessary therapeutic infection are a major risk factor", Epidemiol inject, 125, pp 367-375 90 59 Spada E, Mele A, Ciccozzi M (2001), "Changing epidemiology of parenterally transmitted viral hepatitis: Results form the hepatitis surveillence in Italy", Dig Liver Dis, 33(9), pp 778-784 60 SW, Jalan R, Olde Damink et al (1995), "Moderate hypothermia in patients with acute liver failure and uncontrolled intracrinal hypertension", Gastroenterology, vol127(5), pp 1338-1346 61 Vardas E, SitasF, Seidel K, Casteling A, et al (1999), "Prevalence of hepatitis C virus antibodies and genotypes in asymptomatic, first-time blood donors in Namibia", Bulletin of the Wold Health Organization, 77(12), pp 12 62 Williams R (1999), "Treatment of fulminant hepatitis", Viral Hepatitis, pp 477-485 63 Zainah Saat, Mangalam Sinniah, The leok Kin (1999), "A four year review of acute viral hepatitis cases in the east coast of Penisular Malaysia 1994-1997", Southeust Asian joural of tropical medicine and public health, 30 (1), tr 106-109 ... nguyên nhân gây viêm gan cấp, phòng điều trị bệnh hiệu Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nguyên nhân viêm gan cấp trẻ em Bệnh viện Nhi Trung ương" ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂN NGUYÊN NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA VIÊM GAN CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Chuyên nghành : Nhi khoa... hiểu nguyên gây viêm gan cấp trẻ em Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm gan cấp trẻ em theo nguyên 15 Chương TỔNG QUAN 1.1 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BỆNH VIÊM GAN CẤP Ngay từ kỷ thứ V trước công nguyên,

Ngày đăng: 25/07/2014, 01:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan